28 Eylül 2013 ÜDY 4 Sınavı Soruları ve Cevapları

ÜDY4 Belgesi ve ÜDY4 Eğitimi hakkında detaylı bilgi almak için tıklayınız.

28 Eylül 2013 ÜDY 4 Sınavı Soruları ve Cevapları

28 Eylül 2013 ÜDY 4 Sınavı Soruları ve Cevapları

 1. Aşağıdakilerden hangisi medeni hukukun asli kaynakları arasında yer almaz?

  Konusu:
  Medeni Hukuk
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Mart 2012 ÜDY 3 Sınavı
  25 Eylül 2010 ÜDY 4 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 4 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY 1 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 2 Sınavı
  9 Haziran 2013 ODY2 Sınavı
  7 Aralık 2013 ODY4 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY4 Sınavı
 2. Anayasaya göre, aşağıdakilerden hangisi yüksek mahkemeler arasında düzenlenmemiştir?

  Konusu:
  Anayasa
  Çıktığı Sınavlar:
  ÜDY4 29 Eylül 2012
  28 Eylül 2013 ÜDY 4 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY4 Sınavı
 3. Ticari işletmenin rehninde sözleşme yapıldıktan kaç gün sonra ticaret siciline tescil yapılmalıdır?

  Konusu:
  Ticaret Hukuku
  Çıktığı Sınavlar:
  28 Eylül 2013 ÜDY 4 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 1 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 4 Sınavı
 4. Milletvekilleri tarafından TBMM’ye sunulan kanun projesine ne ad verilir?

  Konusu:
  Anayasa
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Aralık 2012 ODY1 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 4 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY1 Sınavı
 5. Aşağıdaki defterlerden hangisine kapanış tasdiki yapılmaz?

  Konusu:
  Vergi Kanunları ve Uygulamaları
  Çıktığı Sınavlar:
  28 Eylül 2013 ÜDY 4 Sınavı
 6. Kanuni süresinde verilen beyannameye ek olarak kanuni süreden sonra verilen düzeltme beyannamesi üzerine aşağıdaki müeyyidelerden hangisi uygulanır?

  Konusu:
  Vergi Kanunları ve Uygulamaları
  Çıktığı Sınavlar:
  ÜDY4 29 Eylül 2012
  28 Eylül 2013 ÜDY 4 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY4 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 1 Sınavı
 7. Bir vergi sisteminin yürütülmesine ve uygulanmasına ilişkin tüm faaliyet ve kurallara ne ad verilir?

  Konusu:
  Vergi Kanunları ve Uygulamaları
  Çıktığı Sınavlar:
  28 Eylül 2013 ÜDY 1 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY1 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 4 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 1 Sınavı
  30 Haziran 2012 ODY1 Sınavı
 8. İkmalen ve re'sen tarh edilen vergiler ilgililere hangi yolla tebliğ olunur?

  Konusu:
  Vergi Hukuku
  Çıktığı Sınavlar:
  ÜDY4 29 Eylül 2012
  29 Eylül 2012 ÜDY4 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 4 Sınavı
 9. Gider pusulasında net ödenen tutar farklı, yazı ile yazılan yazı arasında farklılık varsa yasalar gereği hangisi geçerli sayılır?

  Konusu:
  Vergi Kanunları ve Uygulamaları
  Çıktığı Sınavlar:
  28 Eylül 2013 ÜDY 4 Sınavı
  10 Mart 2013 ODY 3 Sınavı
 10. Üç nüsha olarak düzenlenen sevk mektubunun ikinci nüshası kime verilir?

  Konusu:
  Ticari Belgeler
  Çıktığı Sınavlar:
  ÜDY3 2010-12-25
  19 Mart 2011 ÜDY 3 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 4 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY3 Sınavı
  25 Aralık 2010 ÜDY 3 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY 3 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY 4 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 4 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY 3 Sınavı
  25 Aralık 2010 ODY 3 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY 4 Sınavı
 11. Aşağıdakilerden hangisi tüzel kişiliğin sona erme şekillerinden birisi değildir?

  Konusu:
  Ticaret Hukuku
  Çıktığı Sınavlar:
  19 Mart 2011 ÜDY 3 Sınavı
  ÜDY4 2010-12-25
  19 Mart 2011 ODY 4 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY 2 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 1 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 4 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 2 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY 2 Sınavı
  25 Aralık 2010 ÜDY 1 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY 3 Sınavı
  25 Aralık 2010 ODY 2 Sınavı
  ÜDY1 2010-12-25
  ÜDY4 29 Eylül 2012
  19 Mart 2011 ODY 3 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 1 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY 2 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 3 Sınavı
  25 Aralık 2010 ÜDY 3 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY 3 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 4 Sınavı
  25 Aralık 2010 ÜDY 4 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 4 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY4 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY 1 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY 1 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY 1 Sınavı
  25 Aralık 2010 ODY 1 Sınavı
  25 Aralık 2010 ODY 3 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY 4 Sınavı
  9 Haziran 2013 ODY4 Sınavı
  25 Aralık 2010 ODY 4 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 2 Sınavı
 12. Türk Ticaret Kanununa göre, ticari işletmeden fatura alan kişi, faturayı aldığı tarihten itibaren kaç gün içinde itirazda bulunmazsa fatura içeriğini kabul etmiş sayılır?

  Konusu:
  Ticaret Hukuku
  Çıktığı Sınavlar:
  17 Eylül 2011 ÜDY 2 Sınavı
  30 Haziran 2012 ÜDY3 Sınavı
  9 Haziran 2013 ODY1 Sınavı
  9 Haziran 2013 ÜDY1 Sınavı
  10 Mart 2013 ÜDY 1 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 1 Sınavı
  10 Mart 2013 ÜDY 3 Sınavı
  9 Haziran 2013 ÜDY2 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 4 Sınavı
  7 Aralık 2013 ODY4 Sınavı
 13. İş Kanununa göre, çağrı üzerine çalışma uygulamasındaki sözleşmede günlük çalışma süresi belirtilmemiş ise, işveren her çağrıda işçiyi en az kaç saat üst üste çalıştırmak zorundadır?

  Konusu:
  İş Hukuku
  Çıktığı Sınavlar:
  28 Eylül 2013 ÜDY 3 Sınavı
  9 Haziran 2013 ÜDY2 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 4 Sınavı
  9 Haziran 2013 ODY2 Sınavı
  30 Haziran 2012 ODY3 Sınavı
 14. iş Kanununa göre, iş sözleşmesi feshedilen işçi, fesih bildiriminde sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli bir sebep olmadığı iddiası ile fesih bildiriminin tebliği tarihinden itibaren kaç gün içinde iş mahkemesinde dava açabilir?

  Konusu:
  İş Hukuku
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Aralık 2011 ÜDY 4 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY 2 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY 4 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY 1 Sınavı
  30 Haziran 2012 ÜDY3 Sınavı
  10 Mart 2013 ÜDY 2 Sınavı
  10 Mart 2013 ÜDY 4 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY 4 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 4 Sınavı
  10 Mart 2013 ODY 1 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY 3 Sınavı
  10 Mart 2013 ODY 3 Sınavı
 15. İş Kanunu’na göre, geçici iş ilişkisi en fazla kaç ayı geçmemek üzere yapılır?

  Konusu:
  İş Hukuku
  Çıktığı Sınavlar:
  ÜDY4 29 Eylül 2012
  28 Eylül 2013 ÜDY 4 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY4 Sınavı
 16. Aşağıdakilerden hangisi akreditifte taraf değildir?

  Konusu:
  Dış Ticaret Mevzuatı ve Teslim Şekilleri
  Çıktığı Sınavlar:
  19 Mart 2011 ODY 3 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY 3 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 4 Sınavı
  25 Aralık 2010 ODY 3 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 3 Sınavı
 17. Aşağıdakilerden hangisi sevk irsaliyesinin özelliklerinden değildir?

  Konusu:
  Ticari Belgeler
  Çıktığı Sınavlar:
  30 Haziran 2012 ODY4 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 3 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 4 Sınavı
  10 Mart 2013 ÜDY 3 Sınavı
 18. Bacak kemiği kırıklarında atel bulunmadığında aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

  Konusu:
  İlkyardım
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Aralık 2012 ÜDY1 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 1 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 2 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 3 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 1 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY 2 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY 2 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 2 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 4 Sınavı
  25 Aralık 2010 ODY 1 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 3 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 4 Sınavı
  28 Eylül 2013 SRC 1 Sınavı
  24 Aralık 2011 SRC 2 Sınavı
  28 Eylül 2013 SRC 2 Sınavı
  24 Aralık 2011 SRC 4 Sınavı
  28 Eylül 2013 SRC 4 Sınavı
 19. Kazazedenin elektrik akımından kurtarılması sırasında aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?

  Konusu:
  Çıktığı Sınavlar:
  ODY1 2010-12-25
  25 Aralık 2010 ODY 1 Sınavı
  25 Aralık 2010 ODY 2 Sınavı
  ÜDY1 2010-12-25
  28 Eylül 2013 ODY 1 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 2 Sınavı
  25 Aralık 2010 ÜDY 1 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 2 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 4 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 3 Sınavı
 20. Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre, kaçak eşya naklinde kullanılan taşıtlara Ceza Muhakemesi Kanununa göre hangi işlem uygulanır?

  Konusu:
  KMK-KabahatlerK-TCK-HUMK
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Mart 2012 SRC 1 Sınavı
  25 Eylül 2010 SRC 1 Sınavı
  8 Aralık 2012 ÜDY3 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 4 Sınavı
 21. Konusu:
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Aralık 2011 ÜDY 3 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY 3 Sınavı
  17 Eylül 2011 SRC 3 Sınavı
  17 Eylül 2011 SRC 3 Sınavı
  18 Ekim 2005 GMS Sınavı
  18 Ekim 2005 GMS Sınavı
  18 Ekim 2005 GMS Sınavı
  18 Ekim 2005 GMS Sınavı
  18 Ekim 2005 GMS Sınavı
  1 Ekim 2011 GMYS Sınavı
  1 Ekim 2011 GMS Sınavı
  10 Mart 2013 SRC 1 Sınavı
  25 Aralık 2010 ÜDY 1 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY 1 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 2 Sınavı
  24 Aralık 2011 SRC 1 Sınavı
  24 Aralık 2011 SRC 3 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY 1 Sınavı
  24 Mart 2012 SRC 4 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY 1 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY 4 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY 4 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY1 Sınavı
  17 Eylül 2011 SRC 1 Sınavı
  10 Mart 2013 ÜDY 4 Sınavı
  10 Mart 2013 ÜDY 1 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 3 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 4 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 4 Sınavı
  21 Ekim 2006 GMYS Sınavı
  21 Ekim 2006 GMYS Sınavı
  21 Ekim 2006 GMYS Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY 1 Sınavı
  25 Aralık 2010 ÜDY 1 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 1 Sınavı
  25 Eylül 2010 ÜDY 1 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 1 Sınavı
  25 Eylül 2010 ÜDY 3 Sınavı
  25 Eylül 2010 ÜDY 3 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 3 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 2 Sınavı
  25 Aralık 2010 ÜDY 4 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 4 Sınavı
  10 Mart 2013 ODY 1 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 1 Sınavı
  25 Aralık 2010 ODY 1 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY 1 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY 3 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY 3 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY 3 Sınavı
  25 Aralık 2010 ODY 3 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY 3 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY 3 Sınavı
  10 Mart 2013 ODY 3 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 3 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY 4 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY 4 Sınavı
  10 Mart 2013 ODY 4 Sınavı
  25 Aralık 2010 ODY 4 Sınavı
  17 Eylül 2011 SRC 1 Sınavı
  17 Eylül 2011 SRC 1 Sınavı
  19 Mart 2011 SRC 1 Sınavı
  28 Eylül 2013 SRC 1 Sınavı
  19 Mart 2011 SRC 2 Sınavı
  24 Mart 2012 SRC 3 Sınavı
  24 Mart 2012 SRC 3 Sınavı
  17 Eylül 2011 SRC 3 Sınavı
  19 Mart 2011 SRC 3 Sınavı
  19 Mart 2011 SRC 3 Sınavı
  28 Eylül 2013 SRC 3 Sınavı
  29 Eylül 2012 SRC3 Sınavı
  24 Aralık 2011 SRC 4 Sınavı
  24 Aralık 2011 SRC 4 Sınavı
  24 Mart 2012 SRC 4 Sınavı
  1 Ekim 2011 GMS Sınavı
  10 Ekim 2003 GMS Sınavı
  10 Ekim 2003 GMS Sınavı
  10 Ekim 2003 GMS Sınavı
  10 Ekim 2003 GMS Sınavı
  10 Ekim 2003 GMS Sınavı
  18 Kasım 2006 GMS Sınavı
  20 Ekim 2012 GMS Sınavı
  20 Ekim 2012 GMS Sınavı
  21 Ekim 2006 GMS Sınavı
  21 Ekim 2006 GMS Sınavı
  21 Ekim 2006 GMS Sınavı
  21 Ekim 2006 GMS Sınavı
  21 Ekim 2006 GMS Sınavı
  21 Ekim 2006 GMS Sınavı
  21 Ekim 2006 GMS Sınavı
  21 Ekim 2006 GMS Sınavı
  21 Ekim 2006 GMS Sınavı
  24 Kasım 2002 GMS Sınavı
  24 Kasım 2002 GMS Sınavı
  24 Kasım 2002 GMS Sınavı
  21 Ekim 2006 GMYS Sınavı
  21 Ekim 2006 GMYS Sınavı
  21 Ekim 2006 GMYS Sınavı
  21 Ekim 2006 GMYS Sınavı
  21 Ekim 2006 GMYS Sınavı
  21 Ekim 2006 GMYS Sınavı
  20 Ekim 2012 GMYS Sınavı
  18 Ekim 2014 TMGD Sınavı
  12 Aralık 2014 SRC 2 Sınavı
  13 Aralık 2014 TMGD Sınavı
  28 Aralık 2014 GMS Sınavı
  28 Aralık 2014 GMS Sınavı
  28 Aralık 2014 GMS Sınavı
  28 Aralık 2014 GMS Sınavı
  28 Aralık 2014 GMS Sınavı
  28 Aralık 2014 GMS Sınavı
  28 Aralık 2014 GMS Sınavı
  28 Aralık 2014 GMYS Sınavı
  28 Aralık 2014 GMYS Sınavı
  28 Aralık 2014 GMYS Sınavı
  28 Aralık 2014 GMYS Sınavı
  28 Aralık 2014 GMYS Sınavı
  28 Aralık 2014 GMYS Sınavı
  28 Aralık 2014 GMYS Sınavı
  28 Aralık 2014 GMYS Sınavı
  28 Aralık 2014 GMYS Sınavı
  28 Aralık 2014 GMYS Sınavı
  28 Aralık 2014 GMYS Sınavı
  28 Aralık 2014 GMYS Sınavı
  28 Aralık 2014 GMYS Sınavı
  28 Aralık 2014 GMYS Sınavı
  28 Aralık 2014 GMYS Sınavı
  28 Aralık 2014 GMYS Sınavı
  0000 SRC 2 Sınavı
  25 Aralık 2010 ÜDY 3 Sınavı
  20 Mart 2010 SRC 2 Sınavı
  12 Temmuz 2014 ODY 3 Sınavı
  27 Haziran 2015 SRC 5 Sınavı
  25 Nisan 2015 TMGD Sınavı
  27 Haziran 2015 ÜDY 3 Sınavı
  29 Ağustos 2015 TMGD Sınavı
  10 Mart 2013 SRC 5 + SRC 5 TANKER Sınavı
  12 Temmuz 2014 ODY 4 Sınavı
  12 Temmuz 2014 SRC 2 Sınavı
  12 Temmuz 2014 SRC 4 Sınavı
  12 Temmuz 2014 SRC 5 + SRC 5 TANKER Sınavı
  12 Temmuz 2014 SRC 5 Sınavı
  12 Temmuz 2014 SRC 5 TANKER Sınavı
  12 Temmuz 2014 ÜDY 3 Sınavı
  12 Temmuz 2014 ÜDY 4 Sınavı
  13 Ekim 2012 SRC 5 + SRC 5 TANKER Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 1 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 3 Sınavı
  25 Aralık 2010 ÜDY 3 Sınavı
  25 Eylül 2010 ÜDY 3 Sınavı
  27 Haziran 2015 SRC 5 + SRC 5 TANKER Sınavı
 22. Aşağıdakilerden hangisi işletmenin düzenlediği dönem sonu bilançosunda yer almaz?

  Konusu:
  Finansal Yönetim
  Çıktığı Sınavlar:
  28 Eylül 2013 ÜDY 4 Sınavı
 23. işletme sahipleri tarafından sağlanan kaynağın bir birimine düşen kar payını gösteren oran hangisidir?

  Konusu:
  Finansal Yönetim
  Çıktığı Sınavlar:
  9 Haziran 2013 ÜDY2 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 4 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY 1 Sınavı
  9 Haziran 2013 ÜDY4 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 4 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY 2 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 4 Sınavı
 24. Bir işletmenin kolayca fon sağlayabilmesine ne denir?

  Konusu:
  Finansal Yönetim
  Çıktığı Sınavlar:
  30 Haziran 2012 ÜDY2 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 4 Sınavı
 25. Müşteri hizmetinin hangi boyutu firma açısından organizasyon yapısını en fazla etkileyebilecek olanıdır?

  Konusu:
  Müşteri İlişkileri Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  28 Eylül 2013 ÜDY 4 Sınavı
 26. Müşterileri anlamak onun, ihtiyaçları çevresinde ürün ve hizmetleri özelleştirebilmek aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?

  Konusu:
  Müşteri İlişkileri Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  28 Eylül 2013 ÜDY 4 Sınavı
  30 Haziran 2012 ÜDY4 Sınavı
 27. Belirli bir amaca ulaşmak için bir konu ya da düşünce çerçevesinde oluşturulan planlı ve düzenli bir dizi tutundurma faaliyetine ne ad verilir?

  Konusu:
  Pazarlama
  Çıktığı Sınavlar:
  ÜDY4 29 Eylül 2012
  29 Eylül 2012 ÜDY4 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 4 Sınavı
  9 Haziran 2013 ODY2 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 2 Sınavı
 28. Kişinin nesneler veya düşünceler karşısındaki olumlu ya da olumsuz değerlemeleri, duyguları ya da eğilimleri aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilir?

  Konusu:
  İnsan Kaynakları ve Davranış Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  28 Eylül 2013 ÜDY 4 Sınavı
 29. Aşağıdaki kavramlardan hangisi karar verme, diğer insanları çalışmaya yönlendirme ve onlara emir verme hakkını içerir?

  Konusu:
  İnsan Kaynakları ve Davranış Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  28 Eylül 2013 ÜDY 4 Sınavı
 30. Aşağıdakilerden hangisi lojistik yönetimin girdilerinden değildir?

  Konusu:
  Lojistik Sevkiyat ve Depo Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  19 Mart 2011 ODY 4 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 3 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 4 Sınavı
 31. Aşağıdakilerden hangisi taşımacılıkta ölçek ekonomisini açıklamaktadır?

  Konusu:
  Güzergah Belge ve Maliyet Analizleri
  Çıktığı Sınavlar:
  17 Eylül 2011 ÜDY 3 Sınavı
  ÜDY3 2010-12-25
  ÜDY4 29 Eylül 2012
  29 Eylül 2012 ÜDY4 Sınavı
  30 Haziran 2012 ÜDY1 Sınavı
  30 Haziran 2012 ÜDY2 Sınavı
  25 Aralık 2010 ÜDY 3 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY 3 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 4 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY 4 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 4 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY 2 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 4 Sınavı
  10 Mart 2013 ÜDY 3 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 4 Sınavı
 32. “Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Yapan Taşıtlarda Çalışan Personelin Çalışma Sürelerine ilişkin Avrupa Anlaşması” (AETR)’na göre kesintisiz günlük dinlenme süresi 11 saattir. Sabit bir hafta içinde 3 defadan fazla olmamak üzere bu süre en az kaç saate düşürülebilir?

  Konusu:
  Çalışma ve Dinlenme Süreleri
  Çıktığı Sınavlar:
  7 Aralık 2013 ODY4 Sınavı
  7 Aralık 2013 ÜDY4 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 4 Sınavı
  7 Aralık 2013 SRC1 Sınavı
  29 Eylül 2012 SRC 1 Sınavı
  29 Eylül 2012 SRC2 Sınavı
  29 Eylül 2012 SRC3 Sınavı
  29 Eylül 2012 SRC4 Sınavı
 33. Şoförlerin her 24 saat içerisindeki 11 saatlik kesintisiz dinlenme süresi bölünmüş ise ne yapılır?

  Konusu:
  Çalışma ve Dinlenme Süreleri
  Çıktığı Sınavlar:
  28 Eylül 2013 ÜDY 3 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 4 Sınavı
  9 Haziran 2013 ODY3 Sınavı
  30 Haziran 2012 ODY4 Sınavı
  28 Eylül 2013 SRC 2 Sınavı
  30 Haziran 2012 SRC2 Sınavı
  28 Eylül 2013 SRC 3 Sınavı
  28 Eylül 2013 SRC 4 Sınavı
  30 Haziran 2012 SRC4 Sınavı
 34. İşletmenin gelen ve giden tüm lojistik faaliyetlerinin toplam maliyetinin en aza indirilmesi, koordinasyonun arttırılması, kalitenin arttırılması ve verimliliğin yukseltilmesi v.b amaclar cercevesinde bütünsel bakış acısıyla yonetilmesi hangi lojistik kavramı ile ifade edilmektedir?

  Konusu:
  Lojistik Sevkiyat ve Depo Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  9 Haziran 2013 ODY4 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 4 Sınavı
  30 Haziran 2012 ÜDY3 Sınavı
 35. İkaz levhası üst yarısındaki rakamların önünde gelen “X” işareti ne anlama gelir?

  Konusu:
  Tehlikeli Madde Taşımacılığı
  Çıktığı Sınavlar:
  28 Eylül 2013 ÜDY 4 Sınavı
  28 Eylül 2013 SRC 3 Sınavı
 36. Aşağıdakilerden hangisi "trafik kazasında" asli kusur sebebi sayılır?

  Konusu:
  Trafik Güvenliği
  Çıktığı Sınavlar:
  28 Eylül 2013 ÜDY 4 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 1 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 3 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 4 Sınavı
 37. Aşağıdakilerden hangisi emtia nakliyatı sigorta teminatı türlerindendir?

  Konusu:
  Sorumluluk Sigortaları
  Çıktığı Sınavlar:
  25 Aralık 2010 ÜDY 3 Sınavı
  ÜDY4 2010-12-25
  ÜDY4 29 Eylül 2012
  17 Eylül 2011 ODY 3 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 4 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY4 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 4 Sınavı
  25 Aralık 2010 ÜDY 4 Sınavı
  25 Aralık 2010 ODY 3 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY 4 Sınavı
  25 Aralık 2010 ODY 4 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY4 Sınavı
 38. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre; M2 yetki belgesi sahiplerinin yurtiçinde faaliyet gösterebilmeleri için, şube veya acente şeklinde örgütlenmeleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  Konusu:
  Pazara Giriş Şartları
  Çıktığı Sınavlar:
  ÜDY4 2010-12-25
  25 Aralık 2010 ÜDY 4 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 4 Sınavı
  25 Aralık 2010 ODY 4 Sınavı
 39. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, G3 ve G4 yetki belgesi sahipleri; en fazla kaç adet kargo veya dağıtım işletmecisi yetki belgesi sahibiyle sözleşme yapabilirler?

  Konusu:
  Ulusal Ulaştırma Mevzuatı
  Çıktığı Sınavlar:
  17 Eylül 2011 ÜDY 3 Sınavı
  ÜDY4 29 Eylül 2012
  29 Eylül 2012 ÜDY4 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 4 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 4 Sınavı
 40. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, sözleşmeli taşıt sahipleri için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  Konusu:
  Ulusal Ulaştırma Mevzuatı
  Çıktığı Sınavlar:
  28 Eylül 2013 ÜDY 4 Sınavı
  9 Haziran 2013 ODY4 Sınavı
  30 Haziran 2012 ODY4 Sınavı
 41. M ve P türü yetki belgesi sahipleri, teslim aldıkları eşyayı, teslim aldıkları günden itibaren, iliçi ve yurtiçi taşımalarda en geç kaç gün içinde taşımak ve bu süreler içinde teslimat şekline uygun olarak alıcısına ulaştırmakla yükümlüdürler?

  Konusu:
  Ulusal Ulaştırma Mevzuatı
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Aralık 2011 ÜDY 4 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY3 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 3 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 4 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY 4 Sınavı
  ODY4 2011-06-04
  24 Mart 2012 SRC 4 Sınavı
  24 Aralık 2011 SRC 4 Sınavı
  30 Haziran 2012 SRC3 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 4 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY 3 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 3 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY3 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY3 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY4 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 4 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY4 Sınavı
 42. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, aşağıda belirtilen yetki belgesi türlerinden hangisine sahip olanlar kiralık araç kullanamaz?

  Konusu:
  Ulaştırma Mevzuatı
  Çıktığı Sınavlar:
  29 Eylül 2012 SRC4 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 4 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 4 Sınavı
 43. K1, K3, L1, M1, M2, N türü, P türü yetki belgeleri eki taşıt belgeleri için asgari kapasiteyi sağlayacak sayıda özmal taşıtların ilk başvuru ve faaliyet süresince kaç yaşından büyük olmaması şarttır?

  Konusu:
  Pazara Giriş Şartları
  Çıktığı Sınavlar:
  28 Eylül 2013 ÜDY 4 Sınavı
  25 Aralık 2010 ÜDY 4 Sınavı
  25 Aralık 2010 ODY 4 Sınavı
 44. Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, taşıtlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  Konusu:
  Ulusal Ulaştırma Mevzuatı
  Çıktığı Sınavlar:
  ÜDY4 29 Eylül 2012
  8 Aralık 2012 SRC3 Sınavı
  8 Aralık 2012 SRC4 Sınavı
  9 Haziran 2013 SRC4 Sınavı
  9 Haziran 2013 SRC3 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 4 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY4 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY 4 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY4 Sınavı
  25 Eylül 2010 SRC 3 Sınavı
 45. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, yetki belgesi alma koşullarına ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  Konusu:
  Pazara Giriş Şartları
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Aralık 2012 ÜDY4 Sınavı
  8 Aralık 2012 ODY4 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 4 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 4 Sınavı
 46. Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin kapsamına girer?

  Konusu:
  Ulaştırma Mevzuatı
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Aralık 2011 SRC 4 Sınavı
  24 Mart 2012 SRC 2 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY2 Sınavı
  28 Eylül 2013 SRC 4 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY2 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 4 Sınavı
  7 Aralık 2013 ODY2 Sınavı
  7 Aralık 2013 SRC1 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY2 Sınavı
  24 Aralık 2011 SRC 3 Sınavı
  24 Mart 2012 SRC 4 Sınavı
 47. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, yetki belgelerinin iptal işleminin yürürlüğe girmesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  Konusu:
  Pazara Giriş Şartları
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Aralık 2012 ÜDY4 Sınavı
  8 Aralık 2012 ÜDY3 Sınavı
  8 Aralık 2012 ÜDY2 Sınavı
  8 Aralık 2012 ÜDY1 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 4 Sınavı
 48. Karayolu Taşıma Yönetmeliği'ne göre, N2 yetki belgesi ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır?

  Konusu:
  Ulusal Ulaştırma Mevzuatı
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Aralık 2012 ODY4 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 3 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 4 Sınavı
 49. Karayolu Taşıma Yönetmeliği ne göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  Konusu:
  Ulaştırma Mevzuatı
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Aralık 2012 ODY4 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 4 Sınavı
  25 Aralık 2010 SRC 4 Sınavı
  10 Mart 2013 ÜDY 4 Sınavı
 50. Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, yetki belgesi sahiplerinin yükümlülükleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  Konusu:
  Ulusal Ulaştırma Mevzuatı
  Çıktığı Sınavlar:
  ÜDY3 2010-12-25
  ÜDY4 2010-12-25
  19 Mart 2011 ODY 4 Sınavı
  25 Aralık 2010 ÜDY 4 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY 2 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 4 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 2 Sınavı
  24 Aralık 2011 SRC 2 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 2 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY 1 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY 2 Sınavı
  25 Aralık 2010 ODY 1 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY 3 Sınavı
  ÜDY1 2010-12-25
  25 Aralık 2010 ÜDY 1 Sınavı
  ÜDY4 29 Eylül 2012
  28 Eylül 2013 ÜDY 4 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 1 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 3 Sınavı
  25 Aralık 2010 ÜDY 3 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY 3 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY 2 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 4 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY4 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY 1 Sınavı
  25 Aralık 2010 ODY 2 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY2 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY 3 Sınavı
  25 Aralık 2010 ODY 3 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY3 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY 4 Sınavı
  9 Haziran 2013 ODY4 Sınavı
  25 Aralık 2010 ODY 4 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY4 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 1 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 3 Sınavı

Hizmet verdiğimiz il ve ilçeler

İstanbul

Adalar, Arnavutköy, Ataşehir, Avcılar, Bağcılar, Bahçeliever, Bakırköy, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beykoz, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Çatalca, Çekmeköy, Esenler, Esenyurt, Eyüp, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kadıköy, Kağıthane, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Pendik, Sarıyer, Sancaktepe, Silivri, Sultanbeyli, Sultangazi, Şile, Şişli, Tuzla, Ümraniye, Üsküdar, Zeytinburnu

İzmir

Aliağa, Balçova, Bayındır, Bayraklı, Bornova, Buca, Çiğli, Foça, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Karşıyaka, Kemalpaşa, Konak, Menderes, Menemen, Narlıdere, Seferihisar, Selçuk, Torbalı, Urla, Bergama, Beydağ, Çeşme, Dikili, Karaburun, Kınık, Kiraz, Ödemiş, Tire