29 Eylül 2012 ÜDY2 Sınavı Soruları ve Cevapları

ÜDY2 Belgesi ve ÜDY2 Eğitimi hakkında detaylı bilgi almak için tıklayınız.

29 Eylül 2012 ÜDY2 Sınavı Soruları ve Cevapları

29 Eylül 2012 ÜDY2 Sınavı Soruları ve Cevapları

 1. Aşağıdakilerden hangisi 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa göre taşımacının yükümlülüğü değildir?

  Konusu:
  Yasal Sorumluluklar
  Çıktığı Sınavlar:
  17 Eylül 2011 ÜDY 1 Sınavı
  30 Haziran 2012 ODY2 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 2 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 1 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 2 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY1 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY2 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY1 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY2 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY 2 Sınavı
 2. Aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanının görev ve yetkilerinden birisi değildir?

  Konusu:
  Anayasa
  Çıktığı Sınavlar:
  7 Aralık 2013 ODY1 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 1 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY 2 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY 3 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY3 Sınavı
  8 Aralık 2012 ÜDY2 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 2 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY 2 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 1 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY 3 Sınavı
 3. “……………………kanunun uygulanmasını göstermek veya emrettiği işleri belirtmek üzere, kanunlara aykırı olmamak ve Danıştay’ın incelemesinden geçirilmek şartıyla tüzükler çıkarabilir.” Yukarıdaki boşluğu doldurunuz.

  Konusu:
  Anayasa
  Çıktığı Sınavlar:
  19 Mart 2011 ÜDY 1 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY 1 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY 2 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 2 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY 2 Sınavı
 4. Aşağıdakilerden hangisi vergilemenin temel ilkelerinden değildir?

  Konusu:
  Vergi Hukuku
  Çıktığı Sınavlar:
  4 Haziran 2011 ÜDY1 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY2 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY 2 Sınavı
 5. Vergi Usul Kanunu’na göre, tarh ve mükellefe tebliğ edilmeyen vergiler vergi alacağının doğduğu takvim yılını takip eden yılın başından başlayarak kaç yıl içinde zaman aşımına uğrar?

  Konusu:
  Vergi Hukuku
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Aralık 2011 ODY 1 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 2 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY1 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY2 Sınavı
  9 Haziran 2013 ODY2 Sınavı
  9 Haziran 2013 ODY1 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY2 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY 2 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY1 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY 4 Sınavı
  30 Haziran 2012 ODY4 Sınavı
 6. Vergi beyannamesini kanuni süresi geçtikten sonra vermiş olanlara bu beyannamede gösterdikleri matrah üzerinden uygulanan tarhiyat aşağıdakilerden hangisidir?

  Konusu:
  Vergi Hukuku
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Mart 2012 ÜDY 1 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY 2 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY 2 Sınavı
 7. Şirketlerin işe başlama bildirimleri dışında yapılacak bildirimler ile işi bırakma ve değişiklik bildirimleri, bildirilecek olayın meydana geldiği tarihten itibaren kaç ay içerisinde mükellef tarafından vergi dairesine yapılır?

  Konusu:
  Vergi Hukuku
  Çıktığı Sınavlar:
  4 Haziran 2011 ÜDY3 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY3 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY4 Sınavı
  30 Haziran 2012 ODY1 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY1 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY1 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY2 Sınavı
  9 Haziran 2013 ÜDY1 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY2 Sınavı
  9 Haziran 2013 ÜDY2 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY 2 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY4 Sınavı
 8. iş Kanunu’na göre, işçiden iş görme borcunu yerine getirmesini çağrı yoluyla talep hakkına sahip olan işveren, bu çağrıyı, aksi kararlaştırılmadıkça, işçinin çalışacağı zamandan en az kaç gün önce yapmak zorundadır?

  Konusu:
  İş Hukuku
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Aralık 2011 ÜDY 3 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 2 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY3 Sınavı
  9 Haziran 2013 ÜDY3 Sınavı
  7 Aralık 2013 ÜDY1 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 1 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY 1 Sınavı
  7 Aralık 2013 ÜDY3 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 3 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY 2 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 4 Sınavı
 9. Vergi usul Kanununa göre idarece yapılacak tarhiyatta vergi aşağıdaki belgelerden hangisine dayanılarak tarh edilir?

  Konusu:
  Vergi Kanunları ve Uygulamaları
  Çıktığı Sınavlar:
  29 Eylül 2012 ÜDY3 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY 2 Sınavı
  9 Haziran 2013 ÜDY4 Sınavı
  7 Aralık 2013 ODY4 Sınavı
 10. Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, yetki belgesi sahiplerinin sorumlulukları açısından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  Konusu:
  Yasal Sorumluluklar
  Çıktığı Sınavlar:
  17 Eylül 2011 ODY 2 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 2 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY 2 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 4 Sınavı
  30 Haziran 2012 ODY1 Sınavı
  24 Aralık 2011 SRC 4 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY 4 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY1 Sınavı
  7 Aralık 2013 ÜDY1 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY2 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY1 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY2 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY3 Sınavı
  9 Haziran 2013 ÜDY3 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY 3 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY3 Sınavı
  9 Haziran 2013 ÜDY2 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 2 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY 2 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY4 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY3 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY 3 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY4 Sınavı
 11. Aşağıdakilerden hangisi kısa vadeli yabancı kaynaklar içinde ver almaz ?

  Konusu:
  Finansal Yönetim
  Çıktığı Sınavlar:
  25 Eylül 2010 ÜDY 1 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY 2 Sınavı
  10 Mart 2013 ODY 1 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY 1 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY 2 Sınavı
  10 Mart 2013 ODY 3 Sınavı
 12. Aşağıdakilerden hangisi sadakat yaratmak için müşterinin firmadan beklentileri arasında değildir?

  Konusu:
  Müşteri İlişkileri Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  ODY4 2011-06-04
  ÜDY3 2010-12-25
  25 Aralık 2010 ÜDY 3 Sınavı
  ÜDY4 2010-12-25
  4 Haziran 2011 ODY4 Sınavı
  30 Haziran 2012 ODY3 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY2 Sınavı
  ÜDY4 29 Eylül 2012
  29 Eylül 2012 ÜDY4 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 1 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY2 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY 2 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY 2 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY 2 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY4 Sınavı
  25 Aralık 2010 ÜDY 4 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 1 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 2 Sınavı
  25 Aralık 2010 ODY 2 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY 2 Sınavı
  8 Aralık 2012 ODY2 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY 4 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 4 Sınavı
  25 Aralık 2010 ODY 4 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY 4 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 4 Sınavı
 13. Aşağıdakilerden hangisi işletmenin yakın çevresinde yer alan unsurlardan değildir?

  Konusu:
  Pazarlama
  Çıktığı Sınavlar:
  ÜDY3 2010-12-25
  25 Aralık 2010 ÜDY 3 Sınavı
  ÜDY4 2010-12-25
  25 Aralık 2010 ODY 3 Sınavı
  25 Aralık 2010 ÜDY 1 Sınavı
  25 Aralık 2010 ODY 2 Sınavı
  25 Aralık 2010 ODY 4 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY 2 Sınavı
  25 Aralık 2010 ÜDY 4 Sınavı
  25 Aralık 2010 ODY 1 Sınavı
 14. Pazarlama yönetiminin temel işlevi aşağıdakilerden hangisidir?

  Konusu:
  Pazarlama
  Çıktığı Sınavlar:
  4 Haziran 2011 ODY3 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY4 Sınavı
  ODY4 2011-06-04
  4 Haziran 2011 ÜDY2 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY 2 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY 3 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY 2 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY 2 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY 4 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 2 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 3 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY 3 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 4 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY4 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY 4 Sınavı
 15. Bir işe ait her türlü detayın (gerekli araçlar, çalışanın sahip olması gereken yetkinlikler v.b.) belirlenmesine ne ad verilir?

  Konusu:
  Toplam Kalite Yönetimi ve Süreç Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  ÜDY4 2010-12-25
  9 Haziran 2013 ÜDY3 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY 2 Sınavı
  25 Aralık 2010 ÜDY 4 Sınavı
  25 Aralık 2010 ODY 4 Sınavı
 16. “Yetkinlikler, kişinin işinde yüksek ve etkin bir performans göstermesini sağlayan temel özellikleridir ve davranışlar yoluyla ortaya konmaktadır.” Aşağıdaki kişisel faktörlerden hangisi yetkinliklerin bilimsel tanımında yer almamaktadır?

  Konusu:
  İnsan Kaynakları ve Davranış Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  4 Haziran 2011 ODY1 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY2 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY2 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY1 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY 2 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY 4 Sınavı
 17. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

  Konusu:
  Ulusal Ulaştırma Mevzuatı
  Çıktığı Sınavlar:
  25 Eylül 2010 ODY 2 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY 2 Sınavı
 18. Tarifeli yolcu taşımalarında; Bakanlıkça onaylanmış zaman tarifesinde yer alan bir saatin ……………………………….ek sefer konulabilir. Bu ek sefer için yolcu bileti düzenlenmesi ve taşıt tahsis edilmesi zorunludur.” Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre yukarıdaki boşluğu doldurunuz.

  Konusu:
  Yolcu Taşımacılığı
  Çıktığı Sınavlar:
  4 Haziran 2011 SRC2 Sınavı
  30 Haziran 2012 ODY2 Sınavı
  24 Aralık 2011 SRC 2 Sınavı
  4 Haziran 2011 SRC1 Sınavı
  29 Eylül 2012 SRC 2 Sınavı
  29 Eylül 2012 SRC 1 Sınavı
  9 Haziran 2013 ÜDY2 Sınavı
  9 Haziran 2013 SRC2 Sınavı
  9 Haziran 2013 ÜDY1 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY 1 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY 2 Sınavı
  24 Aralık 2011 SRC 1 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY 1 Sınavı
 19. Karayolu Taşıma Yönetmeliği'ne göre, yetki belgesi sahiplerinin yükümlülükleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  Konusu:
  Ulusal Ulaştırma Mevzuatı
  Çıktığı Sınavlar:
  30 Haziran 2012 ÜDY2 Sınavı
  30 Haziran 2012 ÜDY3 Sınavı
  9 Haziran 2013 ODY1 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY 2 Sınavı
 20. Karayolu Taşıma Kanunu’na göre; sigortacılar hak sahibinin kaza veya zarara ilişkin belgeleri sigortacıya ilettiği tarihten itibaren, sorumluluk sigortası sınırları içinde kalan miktarı hak sahibine kaç iş günü içerisinde ödemek zorundadır?

  Konusu:
  Sorumluluk Sigortaları
  Çıktığı Sınavlar:
  17 Eylül 2011 SRC 1 Sınavı
  17 Eylül 2011 SRC 2 Sınavı
  19 Mart 2011 SRC 2 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY 2 Sınavı
  24 Aralık 2011 SRC 1 Sınavı
  24 Aralık 2011 SRC 4 Sınavı
  30 Haziran 2012 ÜDY4 Sınavı
  8 Aralık 2012 SRC1 Sınavı
  8 Aralık 2012 ODY2 Sınavı
  9 Haziran 2013 SRC4 Sınavı
  9 Haziran 2013 SRC2 Sınavı
  28 Eylül 2013 SRC 1 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 2 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY 2 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY 2 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 1 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 2 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY 2 Sınavı
  8 Aralık 2012 ODY4 Sınavı
  19 Mart 2011 SRC 1 Sınavı
  29 Eylül 2012 SRC 1 Sınavı
  24 Aralık 2011 SRC 2 Sınavı
  29 Eylül 2012 SRC 2 Sınavı
  17 Eylül 2011 SRC 3 Sınavı
  19 Mart 2011 SRC 3 Sınavı
  25 Aralık 2010 SRC 4 Sınavı
  17 Eylül 2011 SRC 4 Sınavı
  19 Mart 2011 SRC 4 Sınavı
  29 Eylül 2012 SRC 4 Sınavı
 21. Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  Konusu:
  Ulusal Ulaştırma Mevzuatı
  Çıktığı Sınavlar:
  25 Aralık 2010 ODY 1 Sınavı
  ÜDY1 2010-12-25
  9 Haziran 2013 ÜDY2 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY 2 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 1 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 2 Sınavı
 22. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre; ücret tarifeleri bakımından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  Konusu:
  Düzenli Yolcu Taşımacılığı
  Çıktığı Sınavlar:
  29 Eylül 2012 ÜDY 1 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 1 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 1 Sınavı
  9 Haziran 2013 ÜDY2 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY 2 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY 2 Sınavı
  8 Aralık 2012 SRC1 Sınavı
  28 Eylül 2013 SRC 1 Sınavı
 23. Türk Ticaret Kanunu’na göre; her tacir, ticari işletmenin açıldığı günden itibaren kaç gün içinde ticari işletmesini ve seçtiği ticaret unvanını, işletme merkezinin bulunduğu yer ticaret siciline tescil ve ilan ettirmek zorundadır?

  Konusu:
  Ticaret Hukuku
  Çıktığı Sınavlar:
  17 Eylül 2011 ÜDY 3 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY 3 Sınavı
  ÜDY3 2010-12-25
  ÜDY4 2010-12-25
  25 Aralık 2010 ODY 3 Sınavı
  25 Aralık 2010 ÜDY 4 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY 2 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY 2 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY 2 Sınavı
  25 Aralık 2010 ODY 1 Sınavı
  25 Aralık 2010 ODY 2 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY 3 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 2 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 1 Sınavı
  25 Aralık 2010 ÜDY 1 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 1 Sınavı
  25 Eylül 2010 ÜDY 1 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 1 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY 1 Sınavı
  25 Aralık 2010 ÜDY 3 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 3 Sınavı
  25 Eylül 2010 ÜDY 3 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 2 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY 2 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY 2 Sınavı
  25 Eylül 2010 ÜDY 4 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 4 Sınavı
  10 Mart 2013 ODY 1 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY 1 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY 1 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY 1 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY 2 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY 2 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY 3 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY 3 Sınavı
  10 Mart 2013 ODY 3 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY 3 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY 4 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY 4 Sınavı
  25 Aralık 2010 ODY 4 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY 4 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 2 Sınavı
 24. Türk Ticaret Kanunu’na göre, eşyanın zıyaı veya hasarı ile geç tesliminden dolayı taşıyana karşı her türlü tazminat istem hakkı, kaç yıl içinde yargı yoluna başvurulmadığı takdirde düşer?

  Konusu:
  Ticaret Hukuku
  Çıktığı Sınavlar:
  ÜDY4 29 Eylül 2012
  29 Eylül 2012 ÜDY 1 Sınavı
  9 Haziran 2013 ÜDY3 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY3 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY 2 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY4 Sınavı
  7 Aralık 2013 ODY3 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY 3 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY 4 Sınavı
 25. Yolcu taşımacılığı yetki belgesi sahipleri, zorunlu karayolu taşımacılık mali sorumluluk sigortası tazminatına yol açan bir kazaya karışmaları halinde, kazaya veya olayla ilgili olarak açılacak davalara ilişkin bilgi ve belgeleri kaç gün içinde sigorta şirketine vermekle yükümlüdürler?

  Konusu:
  Sorumluluk Sigortaları
  Çıktığı Sınavlar:
  4 Haziran 2011 ÜDY2 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY 2 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY 2 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 1 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 2 Sınavı
  24 Aralık 2011 SRC 2 Sınavı
 26. Aşağıdakilerden hangisi gelir üzerinden alınan bir vergidir?

  Konusu:
  Vergi Hukuku
  Çıktığı Sınavlar:
  ÜDY3 2010-12-25
  ÜDY4 2010-12-25
  ÜDY1 2010-12-25
  25 Aralık 2010 ODY 2 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY 2 Sınavı
  25 Aralık 2010 ÜDY 1 Sınavı
  25 Aralık 2010 ÜDY 3 Sınavı
  25 Aralık 2010 ÜDY 4 Sınavı
  25 Aralık 2010 ODY 1 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY 2 Sınavı
  25 Aralık 2010 ODY 3 Sınavı
  25 Aralık 2010 ODY 4 Sınavı
 27. Aşağıdaki hallerden hangisinde kıdem tazminatı hakkı doğmaz?

  Konusu:
  İş Hukuku
  Çıktığı Sınavlar:
  29 Eylül 2012 ÜDY 2 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY2 Sınavı
  9 Haziran 2013 ÜDY2 Sınavı
 28. İş Kanununa göre nitelikleri bakımından kaç iş gününden fazla süren işlere “süreli iş” denir?

  Konusu:
  İş Hukuku
  Çıktığı Sınavlar:
  29 Eylül 2012 ÜDY 2 Sınavı
  30 Haziran 2012 ÜDY3 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 4 Sınavı
 29. Aşağıdakilerden hangisi Müşteri ilişkileri Yönetimi (CRM)’nin ana stratejilerinden değildir?

  Konusu:
  Müşteri İlişkileri Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  4 Haziran 2011 ÜDY3 Sınavı
  30 Haziran 2012 ODY4 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY2 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY2 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY3 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY 2 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY1 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY1 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY 3 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY 2 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY 4 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY 2 Sınavı
  30 Haziran 2012 ODY2 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY3 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY 3 Sınavı
 30. Şirketin özsermayesi aşağıdaki durumlardan hangisinde azalır?

  Konusu:
  Finansal Yönetim
  Çıktığı Sınavlar:
  4 Haziran 2011 ODY1 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY2 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY1 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY2 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY 2 Sınavı
  9 Haziran 2013 ODY2 Sınavı
 31. “F1 yetki belgesi almak için başvuranların …………………..yetki belgesi sahibi taşımacılardan en az birisiyle imzalanmış bir acentelik sözleşmesi bulunması şarttır.” Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre yukarıdaki boşluğu doldurunuz.

  Konusu:
  Otobüs / Turizm İşletmesi Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  29 Eylül 2012 ÜDY 2 Sınavı
  9 Haziran 2013 ÜDY2 Sınavı
  9 Haziran 2013 ÜDY1 Sınavı
  25 Aralık 2010 ODY 1 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY 2 Sınavı
 32. Aşağıdakilerden hangisi toplam kalite yönetimi uygulaması sonuçlarından değildir?

  Konusu:
  Toplam Kalite Yönetimi ve Süreç Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  ODY4 2011-06-04
  4 Haziran 2011 ODY4 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY1 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY2 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY1 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY2 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY 2 Sınavı
  10 Mart 2013 ODY 2 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY3 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY 2 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY4 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY 4 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 1 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY3 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY 3 Sınavı
  9 Haziran 2013 ODY4 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY 4 Sınavı
 33. Toplam kalite yönetimine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  Konusu:
  Toplam Kalite Yönetimi ve Süreç Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  17 Eylül 2011 ODY 3 Sınavı
  ODY4 2011-06-04
  24 Aralık 2011 ODY 1 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY 2 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY4 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 2 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY 1 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY1 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY2 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY2 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY 2 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY 3 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY1 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 1 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY 2 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 3 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY3 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY 3 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY 3 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY3 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY4 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 4 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY 4 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 2 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY3 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 4 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY 4 Sınavı
 34. Aşağıdakilerden hangisi mobil izleme sisteminin özelliklerinden değildir?

  Konusu:
  Bilgi İşlem ve Haberleşme Teknolojileri
  Çıktığı Sınavlar:
  ODY4 2011-06-04
  4 Haziran 2011 ODY1 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY2 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY3 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY 4 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY 1 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY 2 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY 2 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY1 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY2 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY3 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY 3 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY4 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY 4 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 1 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY3 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 4 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY4 Sınavı
  29 Eylül 2012 SRC 2 Sınavı
  24 Aralık 2011 SRC 3 Sınavı
  24 Aralık 2011 SRC 4 Sınavı
  29 Eylül 2012 SRC 4 Sınavı
 35. Tarifeli yolcu taşımacıları belirli bir süre için, sefere çıkardığı taşıtının toplam koltuk sayısının yüzde kaçını aşmayacak sayıdaki koltuk için özel indirim uygulayabilirler?

  Konusu:
  Düzenli Yolcu Taşımacılığı
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Aralık 2012 SRC1 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY 2 Sınavı
  9 Haziran 2013 ÜDY2 Sınavı
  9 Haziran 2013 ÜDY1 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY 2 Sınavı
  24 Aralık 2011 SRC 2 Sınavı
  28 Eylül 2013 SRC 2 Sınavı
 36. Aşağıda verilen sınır kapıları ve il eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

  Konusu:
  Ulaştırma Koridorları ve Güzergahlar
  Çıktığı Sınavlar:
  ÜDY4 29 Eylül 2012
  29 Eylül 2012 ÜDY4 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY 4 Sınavı
  29 Eylül 2012 SRC 4 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY 2 Sınavı
 37. Kişinin kendi fiilleri ile hak kazanması ve borç altına girmesi aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilir?

  Konusu:
  Medeni Hukuk
  Çıktığı Sınavlar:
  29 Eylül 2012 ÜDY 2 Sınavı
  9 Haziran 2013 ÜDY2 Sınavı
  10 Mart 2013 ODY 2 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY 1 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY 3 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 2 Sınavı
 38. Bir aracın teknik olarak güvenle taşıyabileceği en çok yük ağırlığı veya yolcu sayısına ne denir?

  Konusu:
  Araç Bilgisi ve Ekonomik Araç Kullanımı
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Mart 2012 SRC 3 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY 2 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY2 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY 2 Sınavı
  9 Haziran 2013 ÜDY2 Sınavı
  30 Haziran 2012 ÜDY4 Sınavı
  30 Haziran 2012 ODY1 Sınavı
  30 Haziran 2012 ODY2 Sınavı
  29 Eylül 2012 SRC 2 Sınavı
  24 Aralık 2011 SRC 3 Sınavı
  24 Mart 2012 SRC 4 Sınavı
 39. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında asli kusur sebebi sayılmaz?

  Konusu:
  Trafik Güvenliği
  Çıktığı Sınavlar:
  17 Eylül 2011 ÜDY 4 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY4 Sınavı
  ODY4 2011-06-04
  17 Eylül 2011 ODY 2 Sınavı
  30 Haziran 2012 ÜDY4 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY2 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY 3 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY 4 Sınavı
  8 Aralık 2012 ÜDY2 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY 1 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY 2 Sınavı
  9 Haziran 2013 ÜDY2 Sınavı
  9 Haziran 2013 ÜDY1 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 2 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY2 Sınavı
  7 Aralık 2013 ÜDY2 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 3 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 2 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY1 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY 1 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY3 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY 4 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY4 Sınavı
 40. Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Yapan Taşıtlarda Çalışan Personelin Çalışmalarına ilişkin Avrupa Anlaşması (AETR)'na göre, aracın en az iki şoförle kullanılması durumunda her 30 saatlik sürede, her bir şoförün en az kaç saat kesintisiz olarak dinlenmesi gerekmektedir?

  Konusu:
  AETR, ADR ve Yükleme Güvenliği
  Çıktığı Sınavlar:
  4 Haziran 2011 ODY3 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY 1 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY4 Sınavı
  17 Eylül 2011 SRC 3 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY3 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY 3 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY 4 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY 2 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY 2 Sınavı
  17 Eylül 2011 SRC 1 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 1 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 1 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY 1 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY3 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 2 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY4 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY 4 Sınavı
  30 Haziran 2012 ODY3 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 4 Sınavı
  24 Aralık 2011 SRC 1 Sınavı
  17 Eylül 2011 SRC 2 Sınavı
  24 Aralık 2011 SRC 3 Sınavı
  24 Aralık 2011 SRC 4 Sınavı
  17 Eylül 2011 SRC 4 Sınavı
 41. Trafik işaret levhalarına, yaklaşım yönünde ve park izni verilen yerler dışında; yerleşim birimi içinde ve yerleşim birimi dışında kaç metre mesafede duraklamak yasaktır?

  Konusu:
  Trafik Güvenliği
  Çıktığı Sınavlar:
  17 Eylül 2011 ÜDY 3 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY4 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY 4 Sınavı
  ODY4 2011-06-04
  4 Haziran 2011 ÜDY2 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 2 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY 4 Sınavı
  8 Aralık 2012 SRC3 Sınavı
  8 Aralık 2012 SRC1 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY 2 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY 2 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY2 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY1 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 1 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 4 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY 1 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY4 Sınavı
 42. Solunum zorluğu olan kimseye hangisi uygulanır?

  Konusu:
  Çıktığı Sınavlar:
  19 Mart 2011 ODY 3 Sınavı
  ÜDY4 2010-12-25
  24 Mart 2012 ODY 3 Sınavı
  25 Aralık 2010 ÜDY 1 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY 2 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY 2 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY 1 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY 2 Sınavı
  25 Aralık 2010 ODY 4 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY3 Sınavı
  ÜDY4 29 Eylül 2012
  29 Eylül 2012 ÜDY4 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY 4 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY 1 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY 2 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY 2 Sınavı
  9 Haziran 2013 ÜDY2 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY 2 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY 3 Sınavı
  25 Aralık 2010 ÜDY 4 Sınavı
  25 Aralık 2010 ODY 2 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 1 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 2 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 3 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 4 Sınavı
 43. Yeni oluşan büyük bir dış kanamada kazazedeye yapılacak ilk işlem aşağıdakilerden hangisidir?

  Konusu:
  Çıktığı Sınavlar:
  ODY4 2011-06-04
  4 Haziran 2011 ODY2 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY 4 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY 1 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY 2 Sınavı
  9 Haziran 2013 ODY3 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY1 Sınavı
  9 Haziran 2013 ODY1 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY1 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY2 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY4 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY3 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY4 Sınavı
 44. Aşağıdakilerden hangisi Borçlar Hukukuna göre bir borç ilişkisinin unsuru değildir.

  Konusu:
  Medeni Hukuk
  Çıktığı Sınavlar:
  25 Aralık 2010 ÜDY 1 Sınavı
  ÜDY1 2010-12-25
  29 Eylül 2012 ÜDY 2 Sınavı
  9 Haziran 2013 ODY4 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY 3 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY 2 Sınavı
 45. Aşağıdakilerden hangisi Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) evrelerinden değildir?

  Konusu:
  Müşteri İlişkileri Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  19 Mart 2011 ODY 1 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY 2 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY 2 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY 1 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 2 Sınavı
  7 Aralık 2013 ODY2 Sınavı
  7 Aralık 2013 ODY3 Sınavı
  7 Aralık 2013 ODY4 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 1 Sınavı
 46. Aşağıdakilerden hangisi müşteri ihtiyaçlarını tespit etmede etkin rol oynamaz?

  Konusu:
  Müşteri İlişkileri Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  ÜDY4 2010-09-25
  ÜDY4 2010-12-25
  ODY3 2010-09-25
  25 Eylül 2010 ÜDY 3 Sınavı
  25 Aralık 2010 ÜDY 4 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY 3 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY 2 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 1 Sınavı
  25 Eylül 2010 ÜDY 1 Sınavı
  25 Aralık 2010 ODY 2 Sınavı
  25 Aralık 2010 ODY 4 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY 2 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY 2 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 3 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY 3 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 2 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 4 Sınavı
  25 Eylül 2010 ÜDY 4 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY 1 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY 2 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 3 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY 4 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY 4 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 4 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY 4 Sınavı
 47. Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin kapsamına girer?

  Konusu:
  Ulaştırma Mevzuatı
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Aralık 2011 SRC 4 Sınavı
  24 Mart 2012 SRC 2 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY 2 Sınavı
  28 Eylül 2013 SRC 4 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY2 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 4 Sınavı
  7 Aralık 2013 ODY2 Sınavı
  7 Aralık 2013 SRC1 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY2 Sınavı
  24 Aralık 2011 SRC 3 Sınavı
  24 Mart 2012 SRC 4 Sınavı
 48. Karayolu Taşıma Yönetmeliği'ne göre, D1 ve D2 yetki belgeleri eki taşıt belgelerine asgari kapasitenin dışında kaydedilecek otobüsler için yaş şartı nedir?

  Konusu:
  Otobüs / Turizm İşletmesi Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  30 Haziran 2012 ÜDY1 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY 2 Sınavı
  8 Aralık 2012 SRC2 Sınavı
 49. Çalışan, iş akdinin feshinden sonra işe iade davası açmak isterse bu davayı sözleşmenin feshinden itibaren ne kadar zaman sonra açabilir?

  Konusu:
  İş Hukuku
  Çıktığı Sınavlar:
  4 Haziran 2011 ÜDY2 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY 2 Sınavı
  9 Haziran 2013 ÜDY2 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 1 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 2 Sınavı
  30 Haziran 2012 ODY2 Sınavı

Hizmet verdiğimiz il ve ilçeler

İstanbul

Adalar, Arnavutköy, Ataşehir, Avcılar, Bağcılar, Bahçeliever, Bakırköy, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beykoz, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Çatalca, Çekmeköy, Esenler, Esenyurt, Eyüp, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kadıköy, Kağıthane, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Pendik, Sarıyer, Sancaktepe, Silivri, Sultanbeyli, Sultangazi, Şile, Şişli, Tuzla, Ümraniye, Üsküdar, Zeytinburnu

İzmir

Aliağa, Balçova, Bayındır, Bayraklı, Bornova, Buca, Çiğli, Foça, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Karşıyaka, Kemalpaşa, Konak, Menderes, Menemen, Narlıdere, Seferihisar, Selçuk, Torbalı, Urla, Bergama, Beydağ, Çeşme, Dikili, Karaburun, Kınık, Kiraz, Ödemiş, Tire