30 Haziran 2012 ODY4 Sınavı Soruları ve Cevapları

ODY4 Belgesi ve ODY4 Eğitimi hakkında detaylı bilgi almak için tıklayınız.

30 Haziran 2012 ODY4 Sınavı Soruları ve Cevapları

30 Haziran 2012 ODY4 Sınavı Soruları ve Cevapları

 1. Tek bir ulaştırma türüne dayanan taşımacılık sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

  Konusu:
  Taşımacılık Tipleri ve Karşılaştırmaları
  Çıktığı Sınavlar:
  30 Haziran 2012 ODY 3 Sınavı
  9 Haziran 2013 ODY4 Sınavı
  30 Haziran 2012 ODY 4 Sınavı
 2. Aşağıda verilen azami araç uzunluklarından hangisi sadece römorklara aittir?

  Konusu:
  Teknik Standartlar
  Çıktığı Sınavlar:
  30 Haziran 2012 ODY 4 Sınavı
 3. Türk Ticaret Kanununa göre; Taraflardan birisi için adi nitelikte, diğer taraf için ticari nitelikte olan işler konusunda çıkan uyuşmazlıklar hangi mahkemede görülür?

  Konusu:
  Ticaret Hukuku
  Çıktığı Sınavlar:
  30 Haziran 2012 ÜDY1 Sınavı
  30 Haziran 2012 ODY 4 Sınavı
 4. Türk Ticaret Kanununa göre; Tacirler arasında ihbar ve ilıtarlarıu yazılı şekilde yapılmaması hangi sonucu doğurur?

  Konusu:
  Ticaret Hukuku
  Çıktığı Sınavlar:
  9 Haziran 2013 ODY3 Sınavı
  30 Haziran 2012 ODY 4 Sınavı
 5. Aynı firmada benzer işleri yapan çalışanlardan oluşan, belirli aralıklarla gönüllü olarak toplanarak kendi işleri ile ilgili problemleri saptayan ve çözen küçük çalışma gruplarına ne denir?

  Konusu:
  Toplam Kalite Yönetimi ve Süreç Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  10 Mart 2013 ÜDY 3 Sınavı
  10 Mart 2013 ÜDY 2 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 2 Sınavı
  8 Aralık 2012 ÜDY4 Sınavı
  30 Haziran 2012 ODY 4 Sınavı
 6. Sabit sıcaklık gerektiren ve eşya taşımacılığında kullanılan konteyner tipi aşağıdakilerden hangisidir?

  Konusu:
  Teknik Standartlar
  Çıktığı Sınavlar:
  ÜDY4 2010-09-25
  ODY3 2010-09-25
  25 Eylül 2010 ÜDY 3 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY 3 Sınavı
  ÜDY4 29 Eylül 2012
  29 Eylül 2012 ÜDY 4 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY 4 Sınavı
  25 Eylül 2010 ÜDY 4 Sınavı
  9 Haziran 2013 ODY4 Sınavı
  30 Haziran 2012 ODY 4 Sınavı
 7. Aşağıdakilerden hangisi ticari belge niteliğinde değildir?

  Konusu:
  Ticari Belgeler
  Çıktığı Sınavlar:
  ÜDY4 2010-09-25
  ODY3 2010-09-25
  25 Eylül 2010 ÜDY 3 Sınavı
  ÜDY4 29 Eylül 2012
  25 Eylül 2010 ÜDY 4 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY 4 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY 3 Sınavı
  30 Haziran 2012 ODY 4 Sınavı
 8. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında asli kusur sayılır?

  Konusu:
  Trafik Güvenliği
  Çıktığı Sınavlar:
  ÜDY4 2010-09-25
  ODY3 2010-09-25
  25 Eylül 2010 ÜDY 3 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY 3 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY 1 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY 2 Sınavı
  25 Eylül 2010 ÜDY 1 Sınavı
  8 Aralık 2012 SRC3 Sınavı
  8 Aralık 2012 SRC1 Sınavı
  28 Eylül 2013 SRC 1 Sınavı
  28 Eylül 2013 SRC 3 Sınavı
  30 Haziran 2012 ODY 3 Sınavı
  30 Haziran 2012 ODY 4 Sınavı
  19 Mart 2011 SRC 1 Sınavı
  30 Haziran 2012 SRC1 Sınavı
  30 Haziran 2012 SRC3 Sınavı
 9. Türk Ticaret Kanununa göre, ilgililer, meydana gelebilecek tescil, tadil veya terkin talepleri üzerine sicil memurluğunca verilen karara karşı, kararın tebliğinden itibaren kaç gün içinde sicilin bulunduğu yerde ticari davalara bakmakla görevli mahkemeye dilekçe ile itiraz edebilirler?

  Konusu:
  Ticaret Hukuku
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Aralık 2011 ÜDY 4 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY 3 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY 1 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY 2 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY 3 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY 2 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY 2 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 1 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 3 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 1 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 3 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY 3 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY 3 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 2 Sınavı
  9 Haziran 2013 ÜDY4 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 4 Sınavı
  30 Haziran 2012 ÜDY4 Sınavı
  9 Haziran 2013 ODY4 Sınavı
  30 Haziran 2012 ODY 4 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY 3 Sınavı
 10. iş Kanununa göre, işçi ücretlerinden bir ayda yapılabilecek en fazla ücret kesintisi tutarı ne kadardır?

  Konusu:
  İş Hukuku
  Çıktığı Sınavlar:
  7 Aralık 2013 ÜDY2 Sınavı
  9 Haziran 2013 ODY4 Sınavı
  30 Haziran 2012 ODY 4 Sınavı
 11. İş Kanununa göre, işverence geçerli sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli olmadığı mahkemece veya özel hakem tarafından tespit edilerek feshin geçersizliğine karar verildiğinde, işveren, işçiyi kaç gün içinde işe başlatmak zorundadır?

  Konusu:
  İş Hukuku
  Çıktığı Sınavlar:
  29 Eylül 2012 ÜDY 1 Sınavı
  9 Haziran 2013 ÜDY1 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY 3 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 3 Sınavı
  25 Eylül 2010 ÜDY 4 Sınavı
  8 Aralık 2012 ODY3 Sınavı
  9 Haziran 2013 ODY4 Sınavı
  30 Haziran 2012 ODY 4 Sınavı
 12. Vergi Usul Kanunu’na göre, tarh ve mükellefe tebliğ edilmeyen vergiler vergi alacağının doğduğu takvim yılını takip eden yılın başından başlayarak kaç yıl içinde zaman aşımına uğrar?

  Konusu:
  Vergi Hukuku
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Aralık 2011 ODY 1 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 2 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY1 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY2 Sınavı
  9 Haziran 2013 ODY2 Sınavı
  9 Haziran 2013 ODY1 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY2 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY 2 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY1 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY 4 Sınavı
  30 Haziran 2012 ODY 4 Sınavı
 13. Defter tutmakla mükellef olan ikinci sınıf tüccarlar aşağıdaki defterlerden hangisinin tutmak zorundadır?

  Konusu:
  Vergi Hukuku
  Çıktığı Sınavlar:
  30 Haziran 2012 ODY 4 Sınavı
 14. Aşağıdaki sebeplerden hangisi vergi borcunu ortadan kaldırmaz?

  Konusu:
  Vergi Hukuku
  Çıktığı Sınavlar:
  30 Haziran 2012 ODY 4 Sınavı
 15. Vergi Usul Kanunu’na göre, uzlaşma talebinde bulunma süresi kaç gündür?

  Konusu:
  Vergi Hukuku
  Çıktığı Sınavlar:
  9 Haziran 2013 ODY3 Sınavı
  9 Haziran 2013 ODY4 Sınavı
  30 Haziran 2012 ODY 4 Sınavı
 16. ADR’ye göre 22, 33, 44, 55 gibi tekrarlanan tehlike tanımlama numaralarının anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

  Konusu:
  AETR, ADR ve Yükleme Güvenliği
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Aralık 2012 ÜDY4 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 4 Sınavı
  9 Haziran 2013 ODY4 Sınavı
  30 Haziran 2012 ODY 4 Sınavı
 17. ADR' ye göre patlayıcı maddeler ve patlayıcı içeren nesneler hangi tehlike sınıfında yer alır?

  Konusu:
  AETR, ADR ve Yükleme Güvenliği
  Çıktığı Sınavlar:
  9 Haziran 2013 ODY3 Sınavı
  30 Haziran 2012 ODY 4 Sınavı
 18. Şoförlerin her 24 saat içerisindeki 11 saatlik kesintisiz dinlenme süresi bölünmüş ise ne yapılır?

  Konusu:
  Çalışma ve Dinlenme Süreleri
  Çıktığı Sınavlar:
  28 Eylül 2013 ÜDY 3 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 4 Sınavı
  9 Haziran 2013 ODY3 Sınavı
  30 Haziran 2012 ODY 4 Sınavı
  28 Eylül 2013 SRC 2 Sınavı
  30 Haziran 2012 SRC2 Sınavı
  28 Eylül 2013 SRC 3 Sınavı
  28 Eylül 2013 SRC 4 Sınavı
  30 Haziran 2012 SRC4 Sınavı
 19. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, G1 yetki belgesi sahipleri; en fazla kaç adet yetki belgesi sahibiyle, sözleşme yapabilirler?

  Konusu:
  Ulusal Ulaştırma Mevzuatı
  Çıktığı Sınavlar:
  30 Haziran 2012 ODY 4 Sınavı
 20. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, yetki belgesi sahipleri yetki belgesinin verilmesinden itibaren kaç ay içinde faaliyete başlamak zorundadır?

  Konusu:
  Pazara Giriş Şartları
  Çıktığı Sınavlar:
  30 Haziran 2012 ODY 4 Sınavı
 21. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, sözleşmeli taşıt sahipleri için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  Konusu:
  Ulusal Ulaştırma Mevzuatı
  Çıktığı Sınavlar:
  28 Eylül 2013 ÜDY 4 Sınavı
  9 Haziran 2013 ODY4 Sınavı
  30 Haziran 2012 ODY 4 Sınavı
 22. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, P1 yetki belgesi için başvuranların iki tekerlekli olanlar dahil ticari veya hususi olarak kayıtlı en az kaç adet özmal motorlu taşıta sahip olması gerekir?

  Konusu:
  Pazara Giriş Şartları
  Çıktığı Sınavlar:
  30 Haziran 2012 ODY 4 Sınavı
 23. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, K1 yetki belgesi için başvuran kooperatifler dahil tüzel kişilerin, ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş eşya taşımaya mahsus özmal taşıtlarla en az kaç ton taşıma kapasitesine sahip olması şarttır?

  Konusu:
  Ulusal Ulaştırma Mevzuatı
  Çıktığı Sınavlar:
  30 Haziran 2012 ODY 4 Sınavı
 24. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, yurtiçi dağıtım işletmeciliği yapacakların şube ve/veya acente şeklinde her coğrafi bölgede olmak üzere toplam en en az kaç ilde örgütlenmelerini tamamlamış olmaları şarttır?

  Konusu:
  Pazara Giriş Şartları
  Çıktığı Sınavlar:
  30 Haziran 2012 ODY 4 Sınavı
 25. Geçerli teminat tutarları üzerinden karayolu motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan araçlar için aşağıdaki cezalardan hangisi uygulanır?

  Konusu:
  Sorumluluk Sigortaları
  Çıktığı Sınavlar:
  9 Haziran 2013 ODY4 Sınavı
  30 Haziran 2012 ODY 4 Sınavı
 26. Aşağıdakilerden hangisi sigorta sözleşmesinin nitelikleri arasında yer almaz?

  Konusu:
  Sorumluluk Sigortaları
  Çıktığı Sınavlar:
  30 Haziran 2012 ODY 4 Sınavı
 27. Sorumluluk sigortası tazminatına yol açan ve yurtiçinde meydana gelen olay, sigorta ettiren veya hak sahibi tarafından öğrenildiği tarihten itibaren kaç iş günü içinde sigorta şirketine ihbar edilir?

  Konusu:
  Sorumluluk Sigortaları
  Çıktığı Sınavlar:
  17 Eylül 2011 SRC 3 Sınavı
  17 Eylül 2011 SRC 4 Sınavı
  25 Eylül 2010 SRC 4 Sınavı
  30 Haziran 2012 ÜDY3 Sınavı
  25 Eylül 2010 SRC 1 Sınavı
  25 Eylül 2010 SRC 3 Sınavı
  8 Aralık 2012 ÜDY1 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY 1 Sınavı
  7 Aralık 2013 ODY2 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY 2 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 1 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY 1 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY 2 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 3 Sınavı
  9 Haziran 2013 ODY3 Sınavı
  30 Haziran 2012 ODY 3 Sınavı
  8 Aralık 2012 ODY4 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 4 Sınavı
  7 Aralık 2013 ODY4 Sınavı
  30 Haziran 2012 ODY 4 Sınavı
  17 Eylül 2011 SRC 1 Sınavı
  24 Aralık 2011 SRC 1 Sınavı
  24 Mart 2012 SRC 1 Sınavı
  17 Eylül 2011 SRC 2 Sınavı
  24 Aralık 2011 SRC 3 Sınavı
  29 Eylül 2012 SRC 3 Sınavı
  24 Aralık 2011 SRC 4 Sınavı
  25 Aralık 2010 SRC 4 Sınavı
  19 Mart 2011 SRC 4 Sınavı
  29 Eylül 2012 SRC 4 Sınavı
 28. Sevk mektubunda belirtilen bu mektuba ekli veya kendilerine verilen belgelerin kaybından veya hatalı kullanılmasından doğacak sonuçlardan komisyoncu gibi aynı derecede sorumlu olan kimdir?

  Konusu:
  Yasal Sorumluluklar
  Çıktığı Sınavlar:
  9 Haziran 2013 ODY4 Sınavı
  30 Haziran 2012 ODY 4 Sınavı
 29. Metninde yürürlük tarihi gösterilmeyen bir kanun Resmi Gazetede yayımlanmasından kaç gün sonra yürürlüğe girer?

  Konusu:
  Anayasa
  Çıktığı Sınavlar:
  30 Haziran 2012 ÜDY2 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 2 Sınavı
  30 Haziran 2012 ODY 4 Sınavı
 30. Kamu yönetiminde uygulanmakta olan ve elektronik ortam üzerinden vatandaş, işletme ve diğer kamu kurumlarıyla etkileşime imkan veren anlayış ve uygulamalara ne denir?

  Konusu:
  Bilgi İşlem ve Haberleşme Teknolojileri
  Çıktığı Sınavlar:
  17 Eylül 2011 ODY 2 Sınavı
  25 Aralık 2010 ODY 2 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY 2 Sınavı
  30 Haziran 2012 ODY 4 Sınavı
 31. Bir işletmenin belli bir tarihte sahip olduğu varlıkları ve bu varlıkların sağlanmış olduğu kaynakları gösteren mali tabloya ne ad verilir?

  Konusu:
  Finansal Yönetim
  Çıktığı Sınavlar:
  7 Aralık 2013 ÜDY1 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY 1 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY 1 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY 3 Sınavı
  30 Haziran 2012 ODY 4 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 3 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 4 Sınavı
 32. Belirli bir tarihte düzenlenmiş veya belirli bir döneme ait finansal tablolarda yer alan kalemler arasındaki ilişkilerin tespiti ve değerlendirilmesine yönelik analize ne ad verilir?

  Konusu:
  Finansal Yönetim
  Çıktığı Sınavlar:
  29 Eylül 2012 ÜDY 1 Sınavı
  8 Aralık 2012 ÜDY3 Sınavı
  9 Haziran 2013 ÜDY4 Sınavı
  9 Haziran 2013 ODY4 Sınavı
  30 Haziran 2012 ODY 4 Sınavı
 33. Menkul kıymetlerin vadesinden önce elden çıkarılması ile sağlanan gelir aşağıdakilerden hangisidir?

  Konusu:
  Finansal Yönetim
  Çıktığı Sınavlar:
  30 Haziran 2012 ODY 4 Sınavı
 34. Aşağıdakilerden hangisi kanamayı azaltmak için uygulanan bir yöntemdir?

  Konusu:
  Çıktığı Sınavlar:
  30 Haziran 2012 ODY 4 Sınavı
  30 Haziran 2012 SRC1 Sınavı
  24 Mart 2012 SRC 3 Sınavı
 35. Bayılma durumunda hastaya hangi pozisyon verilir?

  Konusu:
  Çıktığı Sınavlar:
  30 Haziran 2012 ODY 4 Sınavı
  30 Haziran 2012 SRC1 Sınavı
  8 Aralık 2012 SRC2 Sınavı
  30 Haziran 2012 SRC3 Sınavı
  8 Aralık 2012 SRC4 Sınavı
 36. Burkulmalarda aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisini yapmak yanlıştır?

  Konusu:
  Çıktığı Sınavlar:
  30 Haziran 2012 ODY 4 Sınavı
  30 Haziran 2012 ÜDY2 Sınavı
  9 Haziran 2013 ODY2 Sınavı
  8 Aralık 2012 SRC1 Sınavı
 37. Defter tutan işletmecilerin, defter tutmayan kişilerden (çiftçiler hariç) satın aldıkları mal veya hizmetler karşılığında düzenledikleri ticari belgenin adı nedir?

  Konusu:
  Ticaret Hukuku
  Çıktığı Sınavlar:
  30 Haziran 2012 ODY 4 Sınavı
 38. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, aşağıdaki yetki belgesi türlerinden hangisi taşımacılık faturası düzenleyemez?

  Konusu:
  Ulusal Ulaştırma Mevzuatı
  Çıktığı Sınavlar:
  30 Haziran 2012 ODY 4 Sınavı
 39. Aşağıdakilerden hangisi sevk irsaliyesinin özelliklerinden değildir?

  Konusu:
  Ticari Belgeler
  Çıktığı Sınavlar:
  30 Haziran 2012 ODY 4 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 3 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 4 Sınavı
  10 Mart 2013 ÜDY 3 Sınavı
 40. Aşağıdakilerden hangisi işletmenin iş gücü arzını belirlemek amacıyla kullanılan araçlar arasında yer almaz?

  Konusu:
  İnsan Kaynakları ve Davranış Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  30 Haziran 2012 ODY 4 Sınavı
  9 Haziran 2013 ODY2 Sınavı
 41. Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na göre, ithali yasak olan eşyayı, bu özelliğini bilerek satın alan, satışa arz eden, satan, taşıyan veya saklayan kişiye hangi ceza verilir?

  Konusu:
  KMK-KabahatlerK-TCK-HUMK
  Çıktığı Sınavlar:
  30 Haziran 2012 ODY 4 Sınavı
 42. Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na göre, kaçak eşya, suçun işlenmesini kolaylaştıracak veya fiilin ortaya çıkmasını engelleyecek şekilde özel olarak hazırlanmış gizli tertibat içerisinde saklanmış taşıtlara ne gibi işlem yapılır?

  Konusu:
  KMK-KabahatlerK-TCK-HUMK
  Çıktığı Sınavlar:
  30 Haziran 2012 ODY 4 Sınavı
 43. içinde millileşmemiş ithal eşya ile ihracat amaçlı malların konulabileceği depoya ne ad verilmektedir?

  Konusu:
  Lojistik Sevkiyat ve Depo Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  30 Haziran 2012 ODY 4 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY 3 Sınavı
  30 Haziran 2012 ÜDY4 Sınavı
 44. Lojistik işletmelerinin tedarikçilerden gelen eşyaları tam zamanında üretim ortamına dahil etmesine ne ad verilir?

  Konusu:
  Lojistik Sevkiyat ve Depo Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  30 Haziran 2012 ODY 4 Sınavı
  8 Aralık 2012 ODY4 Sınavı
 45. Aşağıdaki hukuk sistemlerinden hangisi Medeni Hukukun bölümlerinden değildir?

  Konusu:
  Medeni Hukuk
  Çıktığı Sınavlar:
  30 Haziran 2012 ODY 4 Sınavı
 46. Pazarlama anlayışının gelişim süreci dikkate alındığında müşteri ilişkileri yönetiminin hangi aşamada ortaya çıkmış olması beklenir?

  Konusu:
  Müşteri İlişkileri Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  30 Haziran 2012 ODY 4 Sınavı
  9 Haziran 2013 ÜDY4 Sınavı
 47. Aşağıdakilerden hangisi Müşteri ilişkileri Yönetimi (CRM)’nin ana stratejilerinden değildir?

  Konusu:
  Müşteri İlişkileri Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  4 Haziran 2011 ÜDY3 Sınavı
  30 Haziran 2012 ODY 4 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY2 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY2 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY 3 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY 2 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY1 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY1 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY 3 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY 2 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY 4 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY 2 Sınavı
  30 Haziran 2012 ODY 2 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY3 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY 3 Sınavı
 48. "Geliştirici pazarlama" görevi aşağıdaki talep türlerinden hangisine uygulanır?

  Konusu:
  Pazarlama
  Çıktığı Sınavlar:
  30 Haziran 2012 ODY 4 Sınavı
  9 Haziran 2013 ODY2 Sınavı
  7 Aralık 2013 ODY3 Sınavı
  9 Haziran 2013 ODY4 Sınavı
 49. P1 türü yetki belgesi almak için başvuranların en az kaç adet dağıtıcı elemana sahip olması şarttır?

  Konusu:
  Pazara Giriş Şartları
  Çıktığı Sınavlar:
  30 Haziran 2012 ODY 4 Sınavı
 50. Bir ürünün pazarda çok iyi tanınır duruma geldiği ve satışların artmayı sürdürdüğü aşama aşağıdakilerden hangisidir?

  Konusu:
  Pazarlama
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Aralık 2011 ÜDY 3 Sınavı
  25 Eylül 2010 ÜDY 4 Sınavı
  25 Eylül 2010 ÜDY 3 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY 3 Sınavı
  30 Haziran 2012 ODY 4 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 2 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY 2 Sınavı
  25 Eylül 2010 ÜDY 1 Sınavı
  9 Haziran 2013 ÜDY3 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 2 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY 1 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY 2 Sınavı

Hizmet verdiğimiz il ve ilçeler

İstanbul

Adalar, Arnavutköy, Ataşehir, Avcılar, Bağcılar, Bahçeliever, Bakırköy, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beykoz, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Çatalca, Çekmeköy, Esenler, Esenyurt, Eyüp, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kadıköy, Kağıthane, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Pendik, Sarıyer, Sancaktepe, Silivri, Sultanbeyli, Sultangazi, Şile, Şişli, Tuzla, Ümraniye, Üsküdar, Zeytinburnu

İzmir

Aliağa, Balçova, Bayındır, Bayraklı, Bornova, Buca, Çiğli, Foça, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Karşıyaka, Kemalpaşa, Konak, Menderes, Menemen, Narlıdere, Seferihisar, Selçuk, Torbalı, Urla, Bergama, Beydağ, Çeşme, Dikili, Karaburun, Kınık, Kiraz, Ödemiş, Tire