30 Haziran 2012 ÜDY2 Sınavı Soruları ve Cevapları

ÜDY2 Belgesi ve ÜDY2 Eğitimi hakkında detaylı bilgi almak için tıklayınız.

30 Haziran 2012 ÜDY2 Sınavı Soruları ve Cevapları

30 Haziran 2012 ÜDY2 Sınavı Soruları ve Cevapları

 1. Metninde yürürlük tarihi gösterilmeyen bir kanun Resmi Gazetede yayımlanmasından kaç gün sonra yürürlüğe girer?

  Konusu:
  Anayasa
  Çıktığı Sınavlar:
  30 Haziran 2012 ÜDY 2 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 2 Sınavı
  30 Haziran 2012 ODY 4 Sınavı
 2. Aşağıdakilerden hangisi Anayasa Hukuku tarafından düzenlenmez?

  Konusu:
  Anayasa
  Çıktığı Sınavlar:
  7 Aralık 2013 ÜDY1 Sınavı
  30 Haziran 2012 ÜDY 2 Sınavı
  9 Haziran 2013 ÜDY3 Sınavı
  9 Haziran 2013 ÜDY2 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY 4 Sınavı
  7 Aralık 2013 ODY4 Sınavı
 3. Aracın uydu destekli bilgi teknolojileri kullanımıyla takibine ne ad verilir ?

  Konusu:
  Bilgi İşlem ve Haberleşme Teknolojileri
  Çıktığı Sınavlar:
  30 Haziran 2012 ÜDY 2 Sınavı
  8 Aralık 2012 SRC3 Sınavı
 4. Eksik bilgilendirme nedeniyle finansal işlemin gerçekleşmesinden sonra ortaya çıkan maliyete ne denir?

  Konusu:
  Finansal Yönetim
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Aralık 2012 ÜDY1 Sınavı
  30 Haziran 2012 ÜDY 2 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 2 Sınavı
 5. Bir işletmenin kolayca fon sağlayabilmesine ne denir?

  Konusu:
  Finansal Yönetim
  Çıktığı Sınavlar:
  30 Haziran 2012 ÜDY 2 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 4 Sınavı
 6. Aşağıdakilerden hangisi orta vadeli kredi kullanım amaçlarından değildir ?

  Konusu:
  Finansal Yönetim
  Çıktığı Sınavlar:
  19 Mart 2011 ÜDY 1 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY 2 Sınavı
  7 Aralık 2013 ÜDY1 Sınavı
  30 Haziran 2012 ÜDY 2 Sınavı
  7 Aralık 2013 ÜDY4 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY 1 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY 1 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY 2 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 2 Sınavı
 7. Bak-Dinle-Hisset yöntemi içinde aşağıdaki uygulamalardan hangisi yer almaz?

  Konusu:
  Çıktığı Sınavlar:
  30 Haziran 2012 ÜDY 2 Sınavı
  30 Haziran 2012 ÜDY3 Sınavı
  30 Haziran 2012 ODY 1 Sınavı
 8. Aşağıdakilerden hangisi, tıkanması olan zorla konuşarak yardım isteyen hastaya uygulanan ilk yardım olmalıdır?

  Konusu:
  Çıktığı Sınavlar:
  30 Haziran 2012 ÜDY 2 Sınavı
  30 Haziran 2012 ODY 1 Sınavı
 9. Burkulmalarda aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisini yapmak yanlıştır?

  Konusu:
  Çıktığı Sınavlar:
  30 Haziran 2012 ODY 4 Sınavı
  30 Haziran 2012 ÜDY 2 Sınavı
  9 Haziran 2013 ODY2 Sınavı
  8 Aralık 2012 SRC1 Sınavı
 10. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerde, mevcut personelin sayı ve nitelik olarak yapısını ortaya koyar ?

  Konusu:
  İnsan Kaynakları ve Davranış Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  9 Haziran 2013 ODY3 Sınavı
  30 Haziran 2012 ÜDY 2 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 2 Sınavı
 11. Aşağıdakilerden hangisi toplu sözleşmelerde “açık işler bildirimi”nde yer alan hükümlerden bir değildir

  Konusu:
  İş Hukuku
  Çıktığı Sınavlar:
  30 Haziran 2012 ÜDY 2 Sınavı
 12. Bir üretim birimi başına ya da bir zaman birimi başına ödenmesi gereken ya da kararlaştırılan ücret miktarına ne isim verilir?

  Konusu:
  İş Hukuku
  Çıktığı Sınavlar:
  30 Haziran 2012 ÜDY 2 Sınavı
 13. Aşağıdakilerden hangisi “ilişkisel pazarlama”nın özelliklerinden biridir?

  Konusu:
  Pazarlama
  Çıktığı Sınavlar:
  30 Haziran 2012 ÜDY 1 Sınavı
  30 Haziran 2012 ÜDY 2 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 2 Sınavı
 14. İşletmede yapılan farklı işlere yönelik bilgilerin belli bir sistematik altında toplanmasına ne ad verilir?

  Konusu:
  İnsan Kaynakları ve Davranış Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  30 Haziran 2012 ÜDY 1 Sınavı
  30 Haziran 2012 ÜDY 2 Sınavı
  7 Aralık 2013 ODY2 Sınavı
 15. İş Kanununa göre, çalışma süresi altı ay ile 1,5 yıl arasında olan çalıGanlar için iş sözleşmesi, bildirimin yapılmasından ne kadarlık bir süre sonra fesih edilmiş olur?

  Konusu:
  İş Hukuku
  Çıktığı Sınavlar:
  7 Aralık 2013 ODY1 Sınavı
  30 Haziran 2012 ÜDY 2 Sınavı
  8 Aralık 2012 ÜDY2 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 2 Sınavı
  7 Aralık 2013 ODY2 Sınavı
  7 Aralık 2013 ODY4 Sınavı
 16. Aşağıdakilerden hangisi “Özel Hukuk” alanına giren haklardan biridir?

  Konusu:
  Anayasa
  Çıktığı Sınavlar:
  30 Haziran 2012 ÜDY 2 Sınavı
 17. Kişilerin ehliyetlerini düzenleyen hukuk dalı aşağıdakilerden hangisidir?

  Konusu:
  Medeni Hukuk
  Çıktığı Sınavlar:
  30 Haziran 2012 ÜDY 2 Sınavı
 18. Aşağıdakilerden hangisi Müşteri ilişkileri Yönetimi'nin (CRM) stratejik ortaklık konularından biri değildir?

  Konusu:
  Müşteri İlişkileri Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Aralık 2012 ODY3 Sınavı
  8 Aralık 2012 ÜDY1 Sınavı
  30 Haziran 2012 ÜDY 2 Sınavı
  30 Haziran 2012 ÜDY3 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 2 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 2 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 3 Sınavı
 19. Aşağıdakilerden hangisi işletmenin pazara yönelik faaliyelerinde temel belirleyicidir?

  Konusu:
  Pazarlama
  Çıktığı Sınavlar:
  30 Haziran 2012 ÜDY 2 Sınavı
  7 Aralık 2013 ODY2 Sınavı
 20. Müşterilerin mal ve hizmeti tekrar satın alma zamanlarını analiz etmeyi tanımlayan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

  Konusu:
  Müşteri İlişkileri Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  ÜDY4 29 Eylül 2012
  29 Eylül 2012 ÜDY 4 Sınavı
  30 Haziran 2012 ÜDY 2 Sınavı
  8 Aralık 2012 ÜDY3 Sınavı
  30 Haziran 2012 ODY 1 Sınavı
 21. Bireylere, ailelere, gruplara ve diğer kuruluşlara mal ve hizmetlerin sunulması ve değişim yoluyla ihtiyaç ve isteklerinin karşılanması olarak bilinen ekonomik ve sosyal sürece ne ad verilir?

  Konusu:
  Pazarlama
  Çıktığı Sınavlar:
  17 Eylül 2011 ÜDY 4 Sınavı
  30 Haziran 2012 ÜDY 2 Sınavı
  30 Haziran 2012 ÜDY3 Sınavı
  30 Haziran 2012 ÜDY4 Sınavı
 22. Aşağıdakilerden hangisi pazarlama araştırmasının kapsamında yer alan konuları arasında yer almaz?

  Konusu:
  Pazarlama
  Çıktığı Sınavlar:
  30 Haziran 2012 ÜDY 2 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 2 Sınavı
  9 Haziran 2013 ODY2 Sınavı
 23. Aşağıdakilerden hangisi pazarlamanın sosyal cevre koşullarındandır?

  Konusu:
  Pazarlama
  Çıktığı Sınavlar:
  30 Haziran 2012 ÜDY 2 Sınavı
 24. Aşağıdakilerden hangisi “tutundurma” faktörleri arasında değildir ?

  Konusu:
  Pazarlama
  Çıktığı Sınavlar:
  30 Haziran 2012 ÜDY 2 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 2 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 2 Sınavı
 25. Türk Ticaret Kanunu’na göre, haksız olarak alınan taşıma ücretinin geri alınması ve taşıma ücreti dahil olmak üzere taşıma sözleşmesinden doğan bütün alacakların zamanaşımı süresi aşağıdakilerden hangisidir?

  Konusu:
  Ticaret Hukuku
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Aralık 2011 ÜDY 3 Sınavı
  25 Aralık 2010 ÜDY 3 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 4 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 2 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY2 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY1 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 1 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY2 Sınavı
  30 Haziran 2012 ÜDY 2 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 3 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY3 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY 2 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY4 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 4 Sınavı
  30 Haziran 2012 ODY 1 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY1 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY3 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 3 Sınavı
 26. Aşağıdakilerden hangisi tacir sıfatının sonuçlarından birisi değildir?

  Konusu:
  Ticaret Hukuku
  Çıktığı Sınavlar:
  ÜDY3 2010-12-25
  ÜDY4 2010-12-25
  ÜDY1 2010-12-25
  28 Eylül 2013 ÜDY 2 Sınavı
  25 Aralık 2010 ÜDY 1 Sınavı
  30 Haziran 2012 ÜDY 2 Sınavı
  25 Aralık 2010 ÜDY 3 Sınavı
  25 Aralık 2010 ÜDY 4 Sınavı
  25 Aralık 2010 ODY 1 Sınavı
  25 Aralık 2010 ODY 2 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY 2 Sınavı
  9 Haziran 2013 ODY2 Sınavı
  30 Haziran 2012 ODY 2 Sınavı
  25 Aralık 2010 ODY 3 Sınavı
  25 Aralık 2010 ODY 4 Sınavı
 27. Ticaret hukukuna göre, taraflardan biri için ticarî iş niteliğinde olan işler, hangi halde karşı taraf için de ticarî sayılır?

  Konusu:
  Ticaret Hukuku
  Çıktığı Sınavlar:
  28 Eylül 2013 ÜDY 2 Sınavı
  9 Haziran 2013 ÜDY1 Sınavı
  30 Haziran 2012 ÜDY 2 Sınavı
 28. Aşağıdakilerden hangisi taşımacılıkta ölçek ekonomisini açıklamaktadır?

  Konusu:
  Güzergah Belge ve Maliyet Analizleri
  Çıktığı Sınavlar:
  17 Eylül 2011 ÜDY 3 Sınavı
  ÜDY3 2010-12-25
  ÜDY4 29 Eylül 2012
  29 Eylül 2012 ÜDY 4 Sınavı
  30 Haziran 2012 ÜDY 1 Sınavı
  30 Haziran 2012 ÜDY 2 Sınavı
  25 Aralık 2010 ÜDY 3 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY 3 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 4 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY 4 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 4 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY 2 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 4 Sınavı
  10 Mart 2013 ÜDY 3 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 4 Sınavı
 29. Sigorta sözleşmesinden doğan bütün talepler ne kadar sürede zaman aşımına uğrar?

  Konusu:
  Yasal Sorumluluklar
  Çıktığı Sınavlar:
  30 Haziran 2012 ÜDY 2 Sınavı
  29 Eylül 2012 SRC 1 Sınavı
 30. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, şehirlerarası ve uluslararası düzenli yolcu taşımacılığı yapan taşımacılar yetki belgesi aldıktan kaç gün sonra firmalarına ait bir internet sitesi kurmak zorundadırlar?

  Konusu:
  Dolaşım Düzenlemeleri ve Sınır Geçiş Uygulamaları
  Çıktığı Sınavlar:
  30 Haziran 2012 ÜDY 2 Sınavı
  9 Haziran 2013 ÜDY2 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY 2 Sınavı
 31. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

  Konusu:
  Ulusal Ulaştırma Mevzuatı
  Çıktığı Sınavlar:
  25 Eylül 2010 SRC 2 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 2 Sınavı
  30 Haziran 2012 ÜDY 2 Sınavı
 32. Aşağıdaki hallerden hangisinde ilan yolu ile tebliğe gerek yoktur?

  Konusu:
  Medeni Hukuk
  Çıktığı Sınavlar:
  30 Haziran 2012 ÜDY 2 Sınavı
 33. Vergi Usul Kanununa göre hangisi mücbir sebep sonuçlarından değildir?

  Konusu:
  Vergi Hukuku
  Çıktığı Sınavlar:
  30 Haziran 2012 ÜDY 2 Sınavı
  7 Aralık 2013 ÜDY3 Sınavı
  7 Aralık 2013 ÜDY2 Sınavı
 34. Gelir vergisinde vergi tarife oranı nasıl bir orandır?

  Konusu:
  Vergi Kanunları ve Uygulamaları
  Çıktığı Sınavlar:
  30 Haziran 2012 ÜDY 2 Sınavı
  8 Aralık 2012 ÜDY4 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 1 Sınavı
  8 Aralık 2012 ODY4 Sınavı
 35. Vergi düzenlemeleri dolayısıyla devlet ile kişiler arasında ortaya çıkan hukuki ilişkinin usulüne ve gerçekleştirilmesine ilişkin hususları düzenleyen hukuk kuralları bütününe ne ad verilir?

  Konusu:
  Vergi Hukuku
  Çıktığı Sınavlar:
  30 Haziran 2012 ÜDY 2 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 3 Sınavı
  8 Aralık 2012 ODY4 Sınavı
 36. Vergi uyuşmazlıkları nedeni ile vergi idaresi ile mükellef veya vergi sorumluları arasında çıkan uyuşmazlıklarla uğraşan vergi hukuku kısmı aşağıdakilerden hangisidir?

  Konusu:
  Vergi Hukuku
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Mart 2012 ODY 3 Sınavı
  30 Haziran 2012 ÜDY 2 Sınavı
  ÜDY4 29 Eylül 2012
  29 Eylül 2012 ÜDY 4 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 2 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY 4 Sınavı
 37. Aşağıdakilerden hangisi toplam kalite yönetiminde kullanılan kalite maliyet tahmin yöntemlerinden birisidir?

  Konusu:
  Toplam Kalite Yönetimi ve Süreç Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  30 Haziran 2012 ÜDY 2 Sınavı
  7 Aralık 2013 ÜDY2 Sınavı
 38. Aşağıdakilerden hangisi kalite kontrol çemberlerinin uygulanmasında bulunan aşamalardan değildir?

  Konusu:
  Müşteri İlişkileri Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  30 Haziran 2012 ÜDY 2 Sınavı
  9 Haziran 2013 ODY4 Sınavı
  7 Aralık 2013 ODY4 Sınavı
 39. Aşağıdakilerden hangisi toplam kalite yönetiminde problemlerin analizinde kullanılan tekniklerden biridir?

  Konusu:
  Toplam Kalite Yönetimi ve Süreç Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  30 Haziran 2012 ÜDY 2 Sınavı
 40. Aşağıda verilen sınır kapıları ile bu kapıların bulunduğu ile ve çıkış yapılan ülke eşleşmesinde hangisi doğrudur?

  Konusu:
  Ulaştırma Koridorları ve Güzergahlar
  Çıktığı Sınavlar:
  30 Haziran 2012 ÜDY 2 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 2 Sınavı
 41. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, aşağıdakilerden hangisi taşımacılıkta, taşımanın başladığı kalkış noktasından bittiği varış noktasına kadar ara duraklar da dahil takip edilen yolu ifade eder?

  Konusu:
  Otobüs / Turizm İşletmesi Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  30 Haziran 2012 ÜDY 2 Sınavı
  9 Haziran 2013 SRC1 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 2 Sınavı
  9 Haziran 2013 ÜDY1 Sınavı
 42. Karayolu Taşıma Yönetmeliği'ne göre, yetki belgesi sahibi gerçek ve tüzel kişiler, firmalarında meydana gelen her türlü değişiklikleri kaç gün içinde Bakanlığa bildirmek zorundadırlar?

  Konusu:
  Ulusal Ulaştırma Mevzuatı
  Çıktığı Sınavlar:
  30 Haziran 2012 ÜDY 2 Sınavı
  30 Haziran 2012 ÜDY3 Sınavı
 43. Karayolu Taşıma Yönetmeliği'ne göre, yetki belgesi sahiplerinin yükümlülükleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  Konusu:
  Ulusal Ulaştırma Mevzuatı
  Çıktığı Sınavlar:
  30 Haziran 2012 ÜDY 2 Sınavı
  30 Haziran 2012 ÜDY3 Sınavı
  9 Haziran 2013 ODY1 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY 2 Sınavı
 44. Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, yetki belgesi sahibi gerçek kişilerin ölümü halinde kanuni mirasçıları veya onlar adına yetkili olanlar, bu durumu kaç gün içinde Bakanlığa bildirmek zorundadırlar?

  Konusu:
  Pazara Giriş Şartları
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Aralık 2011 ÜDY 3 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY3 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY 4 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY 3 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 2 Sınavı
  30 Haziran 2012 ÜDY 2 Sınavı
  30 Haziran 2012 SRC 4 Sınavı
  ÜDY1 2010-12-25
  24 Aralık 2011 ODY 1 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY1 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY2 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY1 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY2 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 3 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY3 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY4 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 4 Sınavı
  25 Aralık 2010 ODY 2 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 3 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 4 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY4 Sınavı
  24 Aralık 2011 SRC 3 Sınavı
 45. Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, yetki belgesi sahipleri; arıza, kaza ve benzeri istisnai hallerde yapacakları taşımacılık faaliyetlerinde diğer yetki belgesi sahiplerinin taşıt belgelerinde kayıtlı özmal taşıtları geçici olmak kaydıyla kullanabilirler. Bu durumu en geç kaç iş günü içinde Bakanlığa yazılı olarak bildirmek zorundadırlar?

  Konusu:
  Ulusal Ulaştırma Mevzuatı
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Mart 2012 ODY 3 Sınavı
  30 Haziran 2012 ÜDY 2 Sınavı
  9 Haziran 2013 ODY1 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 1 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 2 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 1 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY 4 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY 3 Sınavı
 46. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, tarifeli olarak tarifeli olarak şehirlerarası ticari yolcu taşımacılığı yapacak D1 yetki belgesi sahiplerinden 150-200 adet özmal koltuk kapasitesine sahip olanların tarifeli yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunabilecekleri yurtiçi taşıma hat sayısı aşağıdakilerden hangisidir?

  Konusu:
  Otobüs / Turizm İşletmesi Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  30 Haziran 2012 ÜDY 2 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 2 Sınavı
 47. Toplam kalite yönetimine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  Konusu:
  Toplam Kalite Yönetimi ve Süreç Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  30 Haziran 2012 ÜDY 2 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 1 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 3 Sınavı
 48. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, F türü yetki belgesi alma koşullarına ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  Konusu:
  Otobüs / Turizm İşletmesi Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  30 Haziran 2012 ÜDY 2 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 1 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 2 Sınavı
 49. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, D1 ve D2 yetki belgeleri için asgari kapasiteyi sağlayacak sayıda özmal otobüsler ilk başvuru ve faaliyet süresince kaç yaşından büyük olamazlar?

  Konusu:
  Otobüs / Turizm İşletmesi Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  30 Haziran 2012 ÜDY 2 Sınavı
  7 Aralık 2013 ODY2 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 2 Sınavı
  10 Mart 2013 SRC 2 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 2 Sınavı
 50. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarında “asli kusur” sebebi sayılır?

  Konusu:
  Trafik Güvenliği
  Çıktığı Sınavlar:
  30 Haziran 2012 ÜDY 2 Sınavı

Hizmet verdiğimiz il ve ilçeler

İstanbul

Adalar, Arnavutköy, Ataşehir, Avcılar, Bağcılar, Bahçeliever, Bakırköy, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beykoz, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Çatalca, Çekmeköy, Esenler, Esenyurt, Eyüp, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kadıköy, Kağıthane, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Pendik, Sarıyer, Sancaktepe, Silivri, Sultanbeyli, Sultangazi, Şile, Şişli, Tuzla, Ümraniye, Üsküdar, Zeytinburnu

İzmir

Aliağa, Balçova, Bayındır, Bayraklı, Bornova, Buca, Çiğli, Foça, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Karşıyaka, Kemalpaşa, Konak, Menderes, Menemen, Narlıdere, Seferihisar, Selçuk, Torbalı, Urla, Bergama, Beydağ, Çeşme, Dikili, Karaburun, Kınık, Kiraz, Ödemiş, Tire