4 Haziran 2011 ODY4 Sınavı Soruları ve Cevapları

ODY4 Belgesi ve ODY4 Eğitimi hakkında detaylı bilgi almak için tıklayınız.

4 Haziran 2011 ODY4 Sınavı Soruları ve Cevapları

4 Haziran 2011 ODY4 Sınavı Soruları ve Cevapları

 1. Aşağıdakilerden hangisi sıvı veya gaz halindeki yüklerin taşınmasında kullanılan konteyner çeşididir?

  Konusu:
  Teknik Standartlar
  Çıktığı Sınavlar:
  4 Haziran 2011 ÜDY3 Sınavı
  ODY4 2011-06-04
  9 Haziran 2013 ÜDY3 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY 3 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY 4 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY 4 Sınavı
 2. Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu çerçevesinde yapılacak “kontrollü teslimat” işlemleri aşağıdakilerden hangisi tarafından yürütülmez?

  Konusu:
  KMK-KabahatlerK-TCK-HUMK
  Çıktığı Sınavlar:
  ODY4 2011-06-04
  ÜDY4 2010-12-25
  19 Mart 2011 ODY 4 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 2 Sınavı
  25 Aralık 2010 ODY 4 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 1 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 1 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY4 Sınavı
  25 Aralık 2010 ÜDY 4 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 4 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY 4 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY 4 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 2 Sınavı
 3. Trafik işaret levhalarına, yaklaşım yönünde ve park izni verilen yerler dışında; yerleşim birimi içinde ve yerleşim birimi dışında kaç metre mesafede duraklamak yasaktır?

  Konusu:
  Trafik Güvenliği
  Çıktığı Sınavlar:
  17 Eylül 2011 ÜDY 3 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY4 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY 4 Sınavı
  ODY4 2011-06-04
  4 Haziran 2011 ÜDY2 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 2 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY 4 Sınavı
  8 Aralık 2012 SRC3 Sınavı
  8 Aralık 2012 SRC1 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY 2 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY 2 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY 2 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY1 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 1 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 4 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY 1 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY 4 Sınavı
 4. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında asli kusur sebebi sayılmaz?

  Konusu:
  Trafik Güvenliği
  Çıktığı Sınavlar:
  17 Eylül 2011 ÜDY 4 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY4 Sınavı
  ODY4 2011-06-04
  17 Eylül 2011 ODY 2 Sınavı
  30 Haziran 2012 ÜDY 4 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY 2 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY2 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY 3 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY 4 Sınavı
  8 Aralık 2012 ÜDY2 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY 1 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY 2 Sınavı
  9 Haziran 2013 ÜDY2 Sınavı
  9 Haziran 2013 ÜDY1 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 2 Sınavı
  7 Aralık 2013 ÜDY2 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 3 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 2 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY 1 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY 1 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY 3 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY 4 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY 4 Sınavı
 5. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  Konusu:
  Trafik Güvenliği
  Çıktığı Sınavlar:
  17 Eylül 2011 ODY 2 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 4 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY4 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 4 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 2 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 2 Sınavı
  24 Aralık 2011 SRC 4 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY2 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY 2 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 3 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY3 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY 2 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY 1 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY 1 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 1 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY 3 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY 4 Sınavı
 6. Tarifeli olarak ticari amaçla kargo işletmeciliği yapacak gerçek ve tüzel kişiler hangi yetki belgesini almak zorundadır?

  Konusu:
  Pazara Giriş Şartları
  Çıktığı Sınavlar:
  ODY4 2011-06-04
  4 Haziran 2011 ÜDY4 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY 4 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY 4 Sınavı
  24 Mart 2012 SRC 4 Sınavı
 7. C2 yetki belgesi için başvuranların, ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş eşya taşımaya mahsus en az…………özmal taşıt ile toplam …………..taşıma kapasitesine sahip olmaları şarttır. Yukarıdaki boşlukları doldurunuz.

  Konusu:
  Pazara Giriş Şartları
  Çıktığı Sınavlar:
  ODY4 2011-06-04
  4 Haziran 2011 ÜDY4 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 4 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY 3 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY 4 Sınavı
 8. K1, K3, L1, M1, M2, N ve P türü yetki belgeleri eki taşıt belgelerine asgari kapasitenin dışında kaydedilecek taşıtlar için yaş şartı nedir?

  Konusu:
  Pazara Giriş Şartları
  Çıktığı Sınavlar:
  17 Eylül 2011 ÜDY 4 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 4 Sınavı
  ODY4 2011-06-04
  30 Haziran 2012 SRC 4 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY 3 Sınavı
  10 Mart 2013 SRC 4 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY4 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY 4 Sınavı
  24 Aralık 2011 SRC 4 Sınavı
 9. C2, C3 ve L2 yetki belgeleri için kapasite hesabında aşağıdaki taşıtlardan hangisi dikkate alınır?

  Konusu:
  Uluslararası  Ulaştırma Mevzuatı
  Çıktığı Sınavlar:
  ODY4 2011-06-04
  4 Haziran 2011 ÜDY4 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY 3 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY 4 Sınavı
 10. L1 yetki belgesi için başvuranların , merkezinde veya merkezinin bulunduğu il sınırları içinde şube olarak tescil edilmiş bu işe elverişli en az kaç m2’lik kapalı ve/veya açık alanı haiz bağımsız bir taşınmazın kullanım hakkına sahip olmaları şarttır?

  Konusu:
  Pazara Giriş Şartları
  Çıktığı Sınavlar:
  4 Haziran 2011 ÜDY4 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY 4 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY 4 Sınavı
 11. P2 yetki belgesi için başvuranların en az kaç dağıtıcı elemana sahip olmaları şarttır?

  Konusu:
  Ulusal Ulaştırma Mevzuatı
  Çıktığı Sınavlar:
  ODY4 2011-06-04
  25 Aralık 2010 ÜDY 4 Sınavı
  30 Haziran 2012 ODY 3 Sınavı
  9 Haziran 2013 SRC4 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY3 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY4 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY 3 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY 4 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY 4 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY 4 Sınavı
  25 Aralık 2010 ODY 4 Sınavı
  4 Haziran 2011 SRC4 Sınavı
 12. Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, yetki belgesi sahipleri tarafından, yetki belgesinin geçerlilik süresinin sona erdiği tarihten itibaren, kaç gün içinde müracaat edilmemesi veya müracaat edildiği halde yetki belgesi yenilemenin şartlarının yerine getirilmemesi halinde yetki belgesi yenileme hakkı kaybedilir.

  Konusu:
  Ulusal Ulaştırma Mevzuatı
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Aralık 2011 ODY 3 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY 1 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY 2 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY1 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY2 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY3 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY4 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 1 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 2 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY 3 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY 4 Sınavı
 13. M ve P türü yetki belgesi sahipleri, teslim aldıkları eşyayı, teslim aldıkları günden itibaren, iliçi ve yurtiçi taşımalarda en geç kaç gün içinde taşımak ve bu süreler içinde teslimat şekline uygun olarak alıcısına ulaştırmakla yükümlüdürler?

  Konusu:
  Ulusal Ulaştırma Mevzuatı
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Aralık 2011 ÜDY 4 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY 3 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 3 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 4 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY 4 Sınavı
  ODY4 2011-06-04
  24 Mart 2012 SRC 4 Sınavı
  24 Aralık 2011 SRC 4 Sınavı
  30 Haziran 2012 SRC 3 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 4 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY 3 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 3 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY3 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY 3 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY4 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 4 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY 4 Sınavı
 14. Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, yetki belgesi sahibi gerçek kişilerin ölümü halinde kanuni mirasçıları veya onlar adına yetkili olanlar, bu durumu kaç gün içinde Bakanlığa bildirmek zorundadırlar?

  Konusu:
  Pazara Giriş Şartları
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Aralık 2011 ÜDY 3 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY 3 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY 4 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY 3 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 2 Sınavı
  30 Haziran 2012 ÜDY 2 Sınavı
  30 Haziran 2012 SRC 4 Sınavı
  ÜDY1 2010-12-25
  24 Aralık 2011 ODY 1 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY 1 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY 2 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY1 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY2 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 3 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY3 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY4 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 4 Sınavı
  25 Aralık 2010 ODY 2 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 3 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 4 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY 4 Sınavı
  24 Aralık 2011 SRC 3 Sınavı
 15. G1 ve G2 yetki belgesi sahipleri; en fazla kaç adet yetki belgesi sahibiyle sözleşme yapabilirler?

  Konusu:
  Uluslararası  Ulaştırma Mevzuatı
  Çıktığı Sınavlar:
  17 Eylül 2011 ÜDY 4 Sınavı
  ODY4 2011-06-04
  19 Mart 2011 ÜDY 3 Sınavı
  ÜDY4 2010-12-25
  19 Mart 2011 ODY 4 Sınavı
  24 Mart 2012 SRC 3 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY 3 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY 4 Sınavı
  8 Aralık 2012 ODY4 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY3 Sınavı
  25 Aralık 2010 ÜDY 3 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY4 Sınavı
  25 Aralık 2010 ÜDY 4 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY 3 Sınavı
  25 Aralık 2010 ODY 3 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY 3 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY 4 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY 4 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY 4 Sınavı
  25 Aralık 2010 ODY 4 Sınavı
  24 Mart 2012 SRC 4 Sınavı
  10 Mart 2013 ÜDY 4 Sınavı
 16. Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, yetki belgesi sahiplerinin sorumlulukları açısından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  Konusu:
  Yasal Sorumluluklar
  Çıktığı Sınavlar:
  17 Eylül 2011 ODY 2 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 2 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY 2 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 4 Sınavı
  30 Haziran 2012 ODY 1 Sınavı
  24 Aralık 2011 SRC 4 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY 4 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY 1 Sınavı
  7 Aralık 2013 ÜDY1 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY 2 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY1 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY2 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY3 Sınavı
  9 Haziran 2013 ÜDY3 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY 3 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY 3 Sınavı
  9 Haziran 2013 ÜDY2 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 2 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY 2 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY4 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY 3 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY 3 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY 4 Sınavı
 17. Vergi matrahının tamamen veya kısmen defter, kayıt, belge veya kanuni ölçülere dayanılarak tespitine imkân bulunmayan hallerde, takdir komisyonları tarafından takdir edilen ya da vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlarca düzenlenmiş vergi inceleme raporlarında belirtilen matrah üzerinden verginin tarh olunması işlemi aşağıdakilerden hangisidir?

  Konusu:
  Vergi Hukuku
  Çıktığı Sınavlar:
  4 Haziran 2011 ODY 1 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY 2 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY1 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY2 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY3 Sınavı
  9 Haziran 2013 ÜDY3 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY 3 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY4 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY 4 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY 3 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY 3 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY 4 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY 4 Sınavı
 18. Şirketlerin işe başlama bildirimleri dışında yapılacak bildirimler ile işi bırakma ve değişiklik bildirimleri, bildirilecek olayın meydana geldiği tarihten itibaren kaç ay içerisinde mükellef tarafından vergi dairesine yapılır?

  Konusu:
  Vergi Hukuku
  Çıktığı Sınavlar:
  4 Haziran 2011 ÜDY3 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY 3 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY4 Sınavı
  30 Haziran 2012 ODY 1 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY 1 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY 2 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY1 Sınavı
  9 Haziran 2013 ÜDY1 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY2 Sınavı
  9 Haziran 2013 ÜDY2 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY 2 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY 4 Sınavı
 19. Türk Ticaret Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  Konusu:
  Ticaret Hukuku
  Çıktığı Sınavlar:
  4 Haziran 2011 ODY 3 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 4 Sınavı
  ODY4 2011-06-04
  4 Haziran 2011 ODY 2 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY3 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY1 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY2 Sınavı
  7 Aralık 2013 ÜDY3 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY4 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY 4 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY 1 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 1 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY 4 Sınavı
 20. Vergi Usul Kanunu'na göre, aşağıdaki vergilerden hangisi için pişmanlık hükümleri uygulanamaz?

  Konusu:
  Vergi Hukuku
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Aralık 2011 ODY 3 Sınavı
  ODY4 2011-06-04
  25 Eylül 2010 ÜDY 3 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY 2 Sınavı
  9 Haziran 2013 ODY1 Sınavı
  25 Eylül 2010 ÜDY 1 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY2 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY 2 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY3 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY 2 Sınavı
  25 Eylül 2010 ÜDY 4 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY 1 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY 1 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 1 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY 1 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 2 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY 2 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY 3 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY 3 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 4 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY 4 Sınavı
 21. Haftalık 45 saatlik çalışma süresini aşan kısım ne olarak adlandırılır?

  Konusu:
  İş Hukuku
  Çıktığı Sınavlar:
  ODY4 2011-06-04
  4 Haziran 2011 ODY 2 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY1 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY 1 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY2 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY 4 Sınavı
 22. Aşağıdakilerden hangisi mobil izleme sisteminin özelliklerinden değildir?

  Konusu:
  Bilgi İşlem ve Haberleşme Teknolojileri
  Çıktığı Sınavlar:
  ODY4 2011-06-04
  4 Haziran 2011 ODY 1 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY 2 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY 3 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY 4 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY 1 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY 2 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY 2 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY1 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY2 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY3 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY 3 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY4 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY 4 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 1 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY 3 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 4 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY 4 Sınavı
  29 Eylül 2012 SRC 2 Sınavı
  24 Aralık 2011 SRC 3 Sınavı
  24 Aralık 2011 SRC 4 Sınavı
  29 Eylül 2012 SRC 4 Sınavı
 23. Bir tehlikeli madde taşıması için “onaylanmış bir ambalaj” aşağıdakilerden hangisi ile anlaşılır?

  Konusu:
  Tehlikeli Maddelerin Paketlenmesi-Paketlerin İşaretlendirilmesi ve Etiketlendirilmesi
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Aralık 2011 ODY 3 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY 4 Sınavı
  ODY4 2011-06-04
  4 Haziran 2011 SRC5 Sınavı
  24 Aralık 2011 SRC 4 Sınavı
  SRC5 2011-06-04
  29 Eylül 2012 ODY 4 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY3 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY4 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY 3 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY 4 Sınavı
 24. Aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanının yasama ile ilgili görev ve yetkilerinden birisi değildir?

  Konusu:
  Anayasa
  Çıktığı Sınavlar:
  4 Haziran 2011 ÜDY3 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY4 Sınavı
  ODY4 2011-06-04
  4 Haziran 2011 ODY 4 Sınavı
 25. Bir kanun kendi metninde yürürlülük tarihini göstermemiş ise bu kanun yayımlandıktan kaç gün sonra yürürlüğe girer?

  Konusu:
  Anayasa
  Çıktığı Sınavlar:
  4 Haziran 2011 ÜDY3 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY4 Sınavı
  ODY4 2011-06-04
  7 Aralık 2013 ODY1 Sınavı
  9 Haziran 2013 ÜDY1 Sınavı
  7 Aralık 2013 ÜDY2 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY 3 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY 4 Sınavı
 26. Aşağıdakilerden hangisi özel hukuk alanına giren haklardan biridir?

  Konusu:
  Medeni Hukuk
  Çıktığı Sınavlar:
  4 Haziran 2011 ÜDY3 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY 4 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY 3 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY4 Sınavı
  ODY4 2011-06-04
  24 Aralık 2011 ÜDY 2 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY 1 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY 2 Sınavı
  9 Haziran 2013 ÜDY1 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY 1 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY 3 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 1 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY 2 Sınavı
  7 Aralık 2013 ODY2 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY 3 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY 4 Sınavı
 27. Aşağıdakilerden hangisi taşıma senedi değildir?

  Konusu:
  Ticari Belgeler
  Çıktığı Sınavlar:
  17 Eylül 2011 ÜDY 3 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY4 Sınavı
  ODY4 2011-06-04
  17 Eylül 2011 ODY 3 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY3 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 4 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 3 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY 3 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY 3 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY 4 Sınavı
 28. Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre; aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  Konusu:
  KMK-KabahatlerK-TCK-HUMK
  Çıktığı Sınavlar:
  ODY4 2011-06-04
  24 Aralık 2011 ÜDY 3 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY 4 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 4 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY 4 Sınavı
 29. ADR? ye göre „?bir arada yükleme yasağı?? ne anlama gelmektedir?

  Konusu:
  AETR, ADR ve Yükleme Güvenliği
  Çıktığı Sınavlar:
  17 Eylül 2011 ÜDY 4 Sınavı
  ODY4 2011-06-04
  17 Eylül 2011 ÜDY 3 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY4 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY 3 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY 4 Sınavı
  18 Şubat 2012 SRC 5 Sınavı
  8 Aralık 2012 SRC5 Sınavı
  17 Eylül 2011 SRC 5 Sınavı
  10 Mart 2013 SRC 5 Sınavı
  19 Mart 2011 SRC 5 Sınavı
 30. Ağız ve burundan kanamalı yaralanmalarda solunum durması söz konusu ise aşağıdaki yöntemlerden hangisi uygulanabilir?
  I- Heimlich yöntemi
  II- Holger-Nielsen yöntemi
  III- Silvester yöntemi
  IV- Ağızdan ağza suni solunum yöntemi

  Konusu:
  Çıktığı Sınavlar:
  4 Haziran 2011 ÜDY4 Sınavı
  ODY4 2011-06-04
  4 Haziran 2011 ÜDY3 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY 4 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 1 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY 3 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY 4 Sınavı
  24 Aralık 2011 SRC 3 Sınavı
  24 Aralık 2011 SRC 4 Sınavı
 31. Pazarlama yönetiminin temel işlevi aşağıdakilerden hangisidir?

  Konusu:
  Pazarlama
  Çıktığı Sınavlar:
  4 Haziran 2011 ODY 3 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY4 Sınavı
  ODY4 2011-06-04
  4 Haziran 2011 ÜDY2 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY 2 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY 3 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY 2 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY 2 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY 4 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 2 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 3 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY 3 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 4 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY 4 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY 4 Sınavı
 32. Kâr payı aşağıdaki finansal araçlardan hangisinin getirisidir?

  Konusu:
  Finansal Yönetim
  Çıktığı Sınavlar:
  4 Haziran 2011 ODY 3 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY 3 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY4 Sınavı
  ODY4 2011-06-04
  4 Haziran 2011 ODY 1 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY 2 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY1 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY3 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY 2 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY 4 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 1 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 2 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 4 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY 4 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY 4 Sınavı
 33. Yeni oluşan büyük bir dış kanamada kazazedeye yapılacak ilk işlem aşağıdakilerden hangisidir?

  Konusu:
  Çıktığı Sınavlar:
  4 Haziran 2011 ODY 2 Sınavı
  ODY4 2011-06-04
  29 Eylül 2012 ODY 4 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY 1 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY 2 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY 1 Sınavı
  9 Haziran 2013 ODY3 Sınavı
  9 Haziran 2013 ODY1 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY1 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY2 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY4 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY 3 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY 4 Sınavı
 34. Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Yapan Taşıtlarda Çalışan Personelin Çalışmalarına ilişkin Avrupa Anlaşması (AETR)'na göre, aracın en az iki şoförle kullanılması durumunda her 30 saatlik sürede, her bir şoförün en az kaç saat kesintisiz olarak dinlenmesi gerekmektedir?

  Konusu:
  AETR, ADR ve Yükleme Güvenliği
  Çıktığı Sınavlar:
  4 Haziran 2011 ODY 3 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY 1 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY 4 Sınavı
  17 Eylül 2011 SRC 3 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY 3 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY 3 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY 4 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY 2 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY 2 Sınavı
  17 Eylül 2011 SRC 1 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 1 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 1 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY 1 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY3 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 2 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY4 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY 4 Sınavı
  30 Haziran 2012 ODY 3 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 4 Sınavı
  24 Aralık 2011 SRC 1 Sınavı
  17 Eylül 2011 SRC 2 Sınavı
  24 Aralık 2011 SRC 3 Sınavı
  24 Aralık 2011 SRC 4 Sınavı
  17 Eylül 2011 SRC 4 Sınavı
 35. Bir işletmede insan kaynakları sistemi, aşağıdakilerden hangisinin bir alt öğesidir?

  Konusu:
  İnsan Kaynakları ve Davranış Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  4 Haziran 2011 ÜDY4 Sınavı
  ODY4 2011-06-04
  4 Haziran 2011 ODY 4 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY 2 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY2 Sınavı
  9 Haziran 2013 ÜDY3 Sınavı
  7 Aralık 2013 ÜDY3 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY 2 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY 4 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY 1 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 2 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY 3 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY 3 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY 4 Sınavı
 36. Aşağıdakilerden hangisi toplam kalite yönetimi uygulaması sonuçlarından değildir?

  Konusu:
  Toplam Kalite Yönetimi ve Süreç Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  ODY4 2011-06-04
  4 Haziran 2011 ODY 4 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY 1 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY 2 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY1 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY2 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY 2 Sınavı
  10 Mart 2013 ODY 2 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY3 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY 2 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY4 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY 4 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 1 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY 3 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY 3 Sınavı
  9 Haziran 2013 ODY4 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY 4 Sınavı
 37. Vergi Usul Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  Konusu:
  Vergi Hukuku
  Çıktığı Sınavlar:
  ODY4 2011-06-04
  4 Haziran 2011 ODY 4 Sınavı
  7 Aralık 2013 ODY1 Sınavı
  9 Haziran 2013 ÜDY2 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY4 Sınavı
 38. Toplam kalite yönetimine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  Konusu:
  Toplam Kalite Yönetimi ve Süreç Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  17 Eylül 2011 ODY 3 Sınavı
  ODY4 2011-06-04
  4 Haziran 2011 ODY 4 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 1 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY 2 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY 2 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 2 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY 1 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY 1 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY2 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY 2 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY 3 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY1 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 1 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY 2 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 3 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY3 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY 3 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY 3 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY 3 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY4 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 4 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY 4 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 2 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY 3 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 4 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY 4 Sınavı
 39. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin kullandığı fiyat belirleme yöntemlerinden biri değildir?

  Konusu:
  Pazarlama
  Çıktığı Sınavlar:
  4 Haziran 2011 ÜDY3 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY 3 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY4 Sınavı
  ODY4 2011-06-04
  4 Haziran 2011 ODY 4 Sınavı
  9 Haziran 2013 ÜDY3 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 2 Sınavı
  7 Aralık 2013 ODY2 Sınavı
  8 Aralık 2012 ODY4 Sınavı
 40. Aşağıdakilerden hangisi sadakat yaratmak için müşterinin firmadan beklentileri arasında değildir?

  Konusu:
  Müşteri İlişkileri Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  ODY4 2011-06-04
  ÜDY3 2010-12-25
  25 Aralık 2010 ÜDY 3 Sınavı
  ÜDY4 2010-12-25
  4 Haziran 2011 ODY 4 Sınavı
  30 Haziran 2012 ODY 3 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY 2 Sınavı
  ÜDY4 29 Eylül 2012
  29 Eylül 2012 ÜDY 4 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 1 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY2 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY 2 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY 2 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY 2 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY4 Sınavı
  25 Aralık 2010 ÜDY 4 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 1 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 2 Sınavı
  25 Aralık 2010 ODY 2 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY 2 Sınavı
  8 Aralık 2012 ODY2 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY 4 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 4 Sınavı
  25 Aralık 2010 ODY 4 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY 4 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 4 Sınavı
 41. Aşağıdakilerden hangisi temel mali tablodur?

  Konusu:
  Finansal Yönetim
  Çıktığı Sınavlar:
  4 Haziran 2011 ÜDY3 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY 3 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY4 Sınavı
  ODY4 2011-06-04
  4 Haziran 2011 ODY 4 Sınavı
  9 Haziran 2013 ÜDY1 Sınavı
  7 Aralık 2013 ÜDY1 Sınavı
  7 Aralık 2013 ÜDY4 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 1 Sınavı
  9 Haziran 2013 ODY2 Sınavı
 42. Kalp masajı ile suni solunumu yalnızca bir ilk yardımcı uygulamak zorunda kalırsa, sırasıyla yapılacak işlem aşağıdakilerden hangisidir?

  Konusu:
  Çıktığı Sınavlar:
  4 Haziran 2011 ODY 2 Sınavı
  ODY4 2011-06-04
  4 Haziran 2011 ODY 4 Sınavı
  19 Mart 2011 SRC 4 Sınavı
  19 Mart 2011 SRC 3 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY 1 Sınavı
  10 Mart 2013 ÜDY 4 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY1 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY2 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY4 Sınavı
  19 Mart 2011 SRC 2 Sınavı
 43. Aşağıdakilerden hangisi müşteri odaklı stratejinin unsurlarından değildir?

  Konusu:
  Müşteri İlişkileri Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  ODY4 2011-06-04
  4 Haziran 2011 ODY 4 Sınavı
  9 Haziran 2013 ODY3 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY4 Sınavı
  7 Aralık 2013 ODY2 Sınavı
 44. Kurumlar Vergisi Kanunu’na göre, tam ve dar mükellef ayrımı aşağıdakilerden hangisine göre yapılır?

  Konusu:
  Vergi Hukuku
  Çıktığı Sınavlar:
  17 Eylül 2011 ÜDY 4 Sınavı
  ODY4 2011-06-04
  4 Haziran 2011 ODY 4 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY 1 Sınavı
  9 Haziran 2013 ÜDY3 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY4 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY 2 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY 4 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY 4 Sınavı
 45. Aşağıdakilerden hangisi depolamadaki “iklim risk” faktörlerinden birisi değildir?

  Konusu:
  Lojistik Sevkiyat ve Depo Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  4 Haziran 2011 ÜDY4 Sınavı
  ODY4 2011-06-04
  4 Haziran 2011 ODY 4 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY 3 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY 3 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY 3 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY3 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY 4 Sınavı
  25 Eylül 2010 ÜDY 4 Sınavı
  30 Haziran 2012 ÜDY 4 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY 1 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY 3 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 4 Sınavı
 46. Tehlikeli madde taşıyan araçlar ile özel yük taşıma izin belgesi veya özel izin belgesi ile karayoluna çıkan araçların (belgelerinde aksine bir hüküm yoksa) hız sınırları aşağıdakilerden hangisidir? Yerleşim yeri içinde Yerleşim yeri dışında Otoyolda

  Konusu:
  AETR, ADR ve Yükleme Güvenliği
  Çıktığı Sınavlar:
  4 Haziran 2011 ODY 4 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY 3 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY3 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY4 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY 3 Sınavı
 47. Vergi Usul Kanunu’na göre, aşağıdakilerden hangisi tebliğin ilanla yapılacağı hallerden değildir?

  Konusu:
  Vergi Hukuku
  Çıktığı Sınavlar:
  ODY4 2011-06-04
  4 Haziran 2011 ODY 4 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 2 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY3 Sınavı
  8 Aralık 2012 ÜDY2 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY4 Sınavı
  9 Haziran 2013 ÜDY4 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY 3 Sınavı
 48. Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, kamu tüzel kişiliğe sahip yetki belgesi sahipleri, üst düzey ve/veya orta düzey yönetici türü mesleki yeterlilik belgesine sahip kişi/kişilerin herhangi bir sebeple ayrılmaları halinde bu eksikliği ne kadarlık bir süre içinde gidermeleri şarttır?

  Konusu:
  Ulusal Ulaştırma Mevzuatı
  Çıktığı Sınavlar:
  4 Haziran 2011 ODY 4 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY 1 Sınavı
  8 Aralık 2012 ODY1 Sınavı
  8 Aralık 2012 ÜDY2 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY 1 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY 2 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY1 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY2 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY3 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY4 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY 3 Sınavı
 49. Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre; taşıt sahipleri ile yetki belgesi sahipleri arasında sözleşmeli taşıtlar için yapılacak olan sözleşmelerin asgari tutarları aşağıdakilerden hangisi tarafından belirlenir?

  Konusu:
  Ulusal Ulaştırma Mevzuatı
  Çıktığı Sınavlar:
  4 Haziran 2011 ODY 4 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY 2 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY4 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY 3 Sınavı
 50. Aşağıdakilerden hangisi TBMM’nin görev ve yetkileri arasında değildir?

  Konusu:
  Anayasa
  Çıktığı Sınavlar:
  4 Haziran 2011 ODY 4 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 3 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 4 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY 3 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY 4 Sınavı

Hizmet verdiğimiz il ve ilçeler

İstanbul

Adalar, Arnavutköy, Ataşehir, Avcılar, Bağcılar, Bahçeliever, Bakırköy, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beykoz, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Çatalca, Çekmeköy, Esenler, Esenyurt, Eyüp, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kadıköy, Kağıthane, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Pendik, Sarıyer, Sancaktepe, Silivri, Sultanbeyli, Sultangazi, Şile, Şişli, Tuzla, Ümraniye, Üsküdar, Zeytinburnu

İzmir

Aliağa, Balçova, Bayındır, Bayraklı, Bornova, Buca, Çiğli, Foça, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Karşıyaka, Kemalpaşa, Konak, Menderes, Menemen, Narlıdere, Seferihisar, Selçuk, Torbalı, Urla, Bergama, Beydağ, Çeşme, Dikili, Karaburun, Kınık, Kiraz, Ödemiş, Tire