4 Haziran 2011 ÜDY2 Sınavı Soruları ve Cevapları

ÜDY2 Belgesi ve ÜDY2 Eğitimi hakkında detaylı bilgi almak için tıklayınız.

4 Haziran 2011 ÜDY2 Sınavı Soruları ve Cevapları

4 Haziran 2011 ÜDY2 Sınavı Soruları ve Cevapları

 1. D1 ve D2 yetki belgeleri eki taşıt belgelerine asgari kapasitenin dışında kaydedilecek otobüsler için yaş şartı nedir?

  Konusu:
  Pazara Giriş Şartları
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Mart 2012 SRC 1 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY 2 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY 2 Sınavı
  9 Haziran 2013 ÜDY2 Sınavı
  7 Aralık 2013 SRC2 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY 2 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY 2 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY 2 Sınavı
 2. Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin kapsamına girer?

  Konusu:
  Ulaştırma Mevzuatı
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Aralık 2011 SRC 4 Sınavı
  24 Mart 2012 SRC 2 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY 2 Sınavı
  28 Eylül 2013 SRC 4 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 4 Sınavı
  7 Aralık 2013 ODY2 Sınavı
  7 Aralık 2013 SRC1 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY 2 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY 2 Sınavı
  24 Aralık 2011 SRC 3 Sınavı
  24 Mart 2012 SRC 4 Sınavı
 3. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, B1 ve B2 yetki belgeleri eki taşıt belgelerine asgari kapasitenin dışında kaydedilecek otobüsler kaç yaşından büyük olamaz?

  Konusu:
  Düzenli Yolcu Taşımacılığı
  Çıktığı Sınavlar:
  17 Eylül 2011 SRC 1 Sınavı
  19 Mart 2011 SRC 2 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY 2 Sınavı
  24 Aralık 2011 SRC 1 Sınavı
  30 Haziran 2012 SRC 1 Sınavı
  ÜDY1 2010-12-25
  29 Eylül 2012 SRC 1 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY 1 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 1 Sınavı
  7 Aralık 2013 SRC1 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY 1 Sınavı
  25 Aralık 2010 ÜDY 1 Sınavı
  25 Eylül 2010 ÜDY 1 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY 2 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY 2 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY 1 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY 1 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 2 Sınavı
  19 Mart 2011 SRC 1 Sınavı
  17 Eylül 2011 SRC 2 Sınavı
  24 Aralık 2011 SRC 2 Sınavı
  24 Mart 2012 SRC 2 Sınavı
 4. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, taşıma hattı sayısı neye göre belirlenir?

  Konusu:
  Otobüs / Turizm İşletmesi Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  4 Haziran 2011 ÜDY 2 Sınavı
 5. 150-200 adet özmal koltuk kapasitesine sahip olan D1 yetki belgesi sahipleri en fazla kaç adet taşıma hattında faaliyette bulunabilirler?

  Konusu:
  Otobüs / Turizm İşletmesi Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  4 Haziran 2011 ÜDY 2 Sınavı
 6. Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  Konusu:
  Ulusal Ulaştırma Mevzuatı
  Çıktığı Sınavlar:
  ÜDY3 2010-12-25
  ÜDY4 2010-12-25
  19 Mart 2011 ODY 4 Sınavı
  24 Mart 2012 SRC 3 Sınavı
  25 Aralık 2010 ODY 3 Sınavı
  ÜDY1 2010-12-25
  17 Eylül 2011 ÜDY 1 Sınavı
  30 Haziran 2012 ODY 1 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 2 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY 1 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY 2 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY 2 Sınavı
  25 Aralık 2010 ODY 1 Sınavı
  ÜDY4 29 Eylül 2012
  4 Haziran 2011 ODY 2 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY 1 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY 1 Sınavı
  25 Aralık 2010 ÜDY 1 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY 2 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 3 Sınavı
  25 Aralık 2010 ÜDY 3 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 3 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY 3 Sınavı
  9 Haziran 2013 ÜDY2 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 2 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 4 Sınavı
  25 Aralık 2010 ÜDY 4 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY 3 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 4 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY 4 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY 1 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY 2 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY 3 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 3 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY 3 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY 4 Sınavı
  25 Aralık 2010 ODY 4 Sınavı
  24 Mart 2012 SRC 4 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 1 Sınavı
 7. Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, kamu tüzel kişiliğe sahip yetki belgesi sahipleri, üst düzey ve/veya orta düzey yönetici türü mesleki yeterlilik belgesine sahip kişi/kişilerin herhangi bir sebeple ayrılmaları halinde bu eksikliği ne kadarlık bir süre içinde gidermeleri şarttır?

  Konusu:
  Ulusal Ulaştırma Mevzuatı
  Çıktığı Sınavlar:
  4 Haziran 2011 ODY 4 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY 1 Sınavı
  8 Aralık 2012 ODY1 Sınavı
  8 Aralık 2012 ÜDY2 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY 1 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY 2 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY 1 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY 2 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY3 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY4 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY 3 Sınavı
 8. Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, yetki belgesi sahibi gerçek kişilerin ölümü halinde kanuni mirasçıları veya onlar adına yetkili olanlar, bu durumu kaç gün içinde Bakanlığa bildirmek zorundadırlar?

  Konusu:
  Pazara Giriş Şartları
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Aralık 2011 ÜDY 3 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY 3 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY 4 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY 3 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 2 Sınavı
  30 Haziran 2012 ÜDY 2 Sınavı
  30 Haziran 2012 SRC 4 Sınavı
  ÜDY1 2010-12-25
  24 Aralık 2011 ODY 1 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY 1 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY 2 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY 1 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY 2 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 3 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY3 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY4 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 4 Sınavı
  25 Aralık 2010 ODY 2 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 3 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 4 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY 4 Sınavı
  24 Aralık 2011 SRC 3 Sınavı
 9. Yetki belgesi sahiplerinin Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde öngörülen asgari kapasitenin altına düşecek şekilde taşıt satışı yapmaları halinde bu hususu satış tarihinden itibaren kaç gün içinde Bakanlığa bildirmek ve kaç gün içinde de Yönetmelikte öngörülen asgari kapasiteyi tamamlayacak şekilde yeterli sayıda/kapasitede taşıtı taşıt belgelerine kayıt ettirmek zorundadırlar?

  Konusu:
  Ulusal Ulaştırma Mevzuatı
  Çıktığı Sınavlar:
  25 Aralık 2010 ÜDY 1 Sınavı
  ÜDY1 2010-12-25
  4 Haziran 2011 ÜDY 1 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY 2 Sınavı
 10. Aşağıdakilerden hangisi 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa göre taşımacının yükümlülüğü değildir?

  Konusu:
  Yasal Sorumluluklar
  Çıktığı Sınavlar:
  17 Eylül 2011 ÜDY 1 Sınavı
  30 Haziran 2012 ODY 2 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 2 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 1 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 2 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY 1 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY 2 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY 1 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY 2 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY 2 Sınavı
 11. Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, yetki belgesi sahiplerinin sorumlulukları açısından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  Konusu:
  Yasal Sorumluluklar
  Çıktığı Sınavlar:
  17 Eylül 2011 ODY 2 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 2 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY 2 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 4 Sınavı
  30 Haziran 2012 ODY 1 Sınavı
  24 Aralık 2011 SRC 4 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY 4 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY 1 Sınavı
  7 Aralık 2013 ÜDY1 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY 2 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY 1 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY 2 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY3 Sınavı
  9 Haziran 2013 ÜDY3 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY 3 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY 3 Sınavı
  9 Haziran 2013 ÜDY2 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 2 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY 2 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY4 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY 3 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY 3 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY 4 Sınavı
 12. Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, yetki belgesi sahipleri yetki belgelerinin yenilenmesi için; yetki belgesinin geçerlilik süresinin bitim tarihinin kaç gün öncesinden itibaren Bakanlığa yazılı olarak müracaat edebilirler?

  Konusu:
  Pazara Giriş Şartları
  Çıktığı Sınavlar:
  4 Haziran 2011 ÜDY 2 Sınavı
 13. Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, yetki belgesi sahipleri tarafından, yetki belgesinin geçerlilik süresinin sona erdiği tarihten itibaren, kaç gün içinde müracaat edilmemesi veya müracaat edildiği halde yetki belgesi yenilemenin şartlarının yerine getirilmemesi halinde yetki belgesi yenileme hakkı kaybedilir.

  Konusu:
  Ulusal Ulaştırma Mevzuatı
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Aralık 2011 ODY 3 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY 1 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY 2 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY 1 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY 2 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY3 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY4 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 1 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 2 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY 3 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY 4 Sınavı
 14. Türk Ticaret Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  Konusu:
  Ticaret Hukuku
  Çıktığı Sınavlar:
  4 Haziran 2011 ODY 3 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 4 Sınavı
  ODY4 2011-06-04
  4 Haziran 2011 ODY 2 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY3 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY 1 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY 2 Sınavı
  7 Aralık 2013 ÜDY3 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY4 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY 4 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY 1 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 1 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY 4 Sınavı
 15. Türk Ticaret Kanunu’na göre, haksız olarak alınan taşıma ücretinin geri alınması ve taşıma ücreti dahil olmak üzere taşıma sözleşmesinden doğan bütün alacakların zamanaşımı süresi aşağıdakilerden hangisidir?

  Konusu:
  Ticaret Hukuku
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Aralık 2011 ÜDY 3 Sınavı
  25 Aralık 2010 ÜDY 3 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 4 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 2 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY 2 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY 1 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 1 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY 2 Sınavı
  30 Haziran 2012 ÜDY 2 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 3 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY3 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY 2 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY4 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 4 Sınavı
  30 Haziran 2012 ODY 1 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY 1 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY 3 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 3 Sınavı
 16. Kalp masajı ile suni solunumu yalnızca bir ilk yardımcı uygulamak zorunda kalırsa, sırasıyla yapılacak işlem aşağıdakilerden hangisidir?

  Konusu:
  Çıktığı Sınavlar:
  4 Haziran 2011 ODY 2 Sınavı
  ODY4 2011-06-04
  4 Haziran 2011 ODY 4 Sınavı
  19 Mart 2011 SRC 4 Sınavı
  19 Mart 2011 SRC 3 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY 1 Sınavı
  10 Mart 2013 ÜDY 4 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY 1 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY 2 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY4 Sınavı
  19 Mart 2011 SRC 2 Sınavı
 17. Yeni oluşan büyük bir dış kanamada kazazedeye yapılacak ilk işlem aşağıdakilerden hangisidir?

  Konusu:
  Çıktığı Sınavlar:
  4 Haziran 2011 ODY 2 Sınavı
  ODY4 2011-06-04
  29 Eylül 2012 ODY 4 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY 1 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY 2 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY 1 Sınavı
  9 Haziran 2013 ODY3 Sınavı
  9 Haziran 2013 ODY1 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY 1 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY 2 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY4 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY 3 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY 4 Sınavı
 18. Aşağıdakilerden hangisi kesik yaralanmalarında ilk yardım önlemidir?

  Konusu:
  İlkyardım
  Çıktığı Sınavlar:
  4 Haziran 2011 ODY 2 Sınavı
  25 Eylül 2010 SRC 4 Sınavı
  25 Eylül 2010 SRC 1 Sınavı
  25 Eylül 2010 SRC 2 Sınavı
  25 Eylül 2010 SRC 3 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY 1 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY 1 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY 2 Sınavı
  4 Haziran 2011 SRC 1 Sınavı
  9 Haziran 2013 SRC1 Sınavı
  4 Haziran 2011 SRC 2 Sınavı
  4 Haziran 2011 SRC 3 Sınavı
  4 Haziran 2011 SRC 4 Sınavı
  9 Haziran 2013 SRC4 Sınavı
 19. Ayak ve bacakta kanama bölgesine giden kanı azaltmak için basınç uygulanacak bölge aşağıdakilerden hangisidir?

  Konusu:
  Çıktığı Sınavlar:
  4 Haziran 2011 ODY 2 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY 4 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY 1 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 1 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 2 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY 1 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY 1 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY 2 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 3 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 4 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 4 Sınavı
 20. Aşağıdakilerden hangisi mobil izleme sisteminin özelliklerinden değildir?

  Konusu:
  Bilgi İşlem ve Haberleşme Teknolojileri
  Çıktığı Sınavlar:
  ODY4 2011-06-04
  4 Haziran 2011 ODY 1 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY 2 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY 3 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY 4 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY 1 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY 2 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY 2 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY 1 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY 2 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY3 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY 3 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY4 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY 4 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 1 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY 3 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 4 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY 4 Sınavı
  29 Eylül 2012 SRC 2 Sınavı
  24 Aralık 2011 SRC 3 Sınavı
  24 Aralık 2011 SRC 4 Sınavı
  29 Eylül 2012 SRC 4 Sınavı
 21. Otobüs ve minibüslerin teknik şartlara uygunluğu açısından periyodik muayenesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  Konusu:
  Dolaşım Düzenlemeleri ve Sınır Geçiş Uygulamaları
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Aralık 2011 ODY 2 Sınavı
  4 Haziran 2011 SRC 2 Sınavı
  4 Haziran 2011 SRC 1 Sınavı
  8 Aralık 2012 SRC2 Sınavı
  8 Aralık 2012 SRC1 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY 1 Sınavı
  28 Eylül 2013 SRC 2 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY 2 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY 1 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY 2 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY 2 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 1 Sınavı
  24 Aralık 2011 SRC 2 Sınavı
 22. Haftalık 45 saatlik çalışma süresini aşan kısım ne olarak adlandırılır?

  Konusu:
  İş Hukuku
  Çıktığı Sınavlar:
  ODY4 2011-06-04
  4 Haziran 2011 ODY 2 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY 1 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY 1 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY 2 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY 4 Sınavı
 23. Aşağıdaki hallerden hangisinde kıdem tazminatı hakkı doğmaz?

  Konusu:
  İş Hukuku
  Çıktığı Sınavlar:
  29 Eylül 2012 ÜDY 2 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY 2 Sınavı
  9 Haziran 2013 ÜDY2 Sınavı
 24. Aşağıdakilerden hangisi vergilemenin temel ilkelerinden değildir?

  Konusu:
  Vergi Hukuku
  Çıktığı Sınavlar:
  4 Haziran 2011 ÜDY 1 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY 2 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY 2 Sınavı
 25. Vergi Usul Kanunu’na göre, tarh ve mükellefe tebliğ edilmeyen vergiler vergi alacağının doğduğu takvim yılını takip eden yılın başından başlayarak kaç yıl içinde zaman aşımına uğrar?

  Konusu:
  Vergi Hukuku
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Aralık 2011 ODY 1 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 2 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY 2 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY 1 Sınavı
  9 Haziran 2013 ODY2 Sınavı
  9 Haziran 2013 ODY1 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY 2 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY 2 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY 1 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY 4 Sınavı
  30 Haziran 2012 ODY 4 Sınavı
 26. Aşağıdakilerden hangisi vergilendirme hatalarından değildir?

  Konusu:
  Vergi Hukuku
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Aralık 2011 ÜDY 2 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 1 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY 2 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY 1 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY 1 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY 2 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY3 Sınavı
  7 Aralık 2013 ÜDY2 Sınavı
  9 Haziran 2013 ÜDY2 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 2 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY4 Sınavı
  30 Haziran 2012 ODY 1 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY 1 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 1 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 3 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY 3 Sınavı
 27. Vergi Usul Kanunu'na göre, aşağıdaki vergilerden hangisi için pişmanlık hükümleri uygulanamaz?

  Konusu:
  Vergi Hukuku
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Aralık 2011 ODY 3 Sınavı
  ODY4 2011-06-04
  25 Eylül 2010 ÜDY 3 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY 2 Sınavı
  9 Haziran 2013 ODY1 Sınavı
  25 Eylül 2010 ÜDY 1 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY 2 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY 2 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY3 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY 2 Sınavı
  25 Eylül 2010 ÜDY 4 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY 1 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY 1 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 1 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY 1 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 2 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY 2 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY 3 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY 3 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 4 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY 4 Sınavı
 28. Vergi matrahının tamamen veya kısmen defter, kayıt, belge veya kanuni ölçülere dayanılarak tespitine imkân bulunmayan hallerde, takdir komisyonları tarafından takdir edilen ya da vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlarca düzenlenmiş vergi inceleme raporlarında belirtilen matrah üzerinden verginin tarh olunması işlemi aşağıdakilerden hangisidir?

  Konusu:
  Vergi Hukuku
  Çıktığı Sınavlar:
  4 Haziran 2011 ODY 1 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY 2 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY 1 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY 2 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY3 Sınavı
  9 Haziran 2013 ÜDY3 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY 3 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY4 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY 4 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY 3 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY 3 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY 4 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY 4 Sınavı
 29. Cumhurbaşkanı yayımlanmasını uygun bulmadığı kanunları bir daha görüşülmek üzere, gösterdiği gerekçeleri ile birlikte ne kadar süre içerisinde TBMM’ye geri gönderir?

  Konusu:
  Anayasa
  Çıktığı Sınavlar:
  4 Haziran 2011 ODY 1 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY 2 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY 1 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY 2 Sınavı
  9 Haziran 2013 ÜDY4 Sınavı
 30. Şirketlerin işe başlama bildirimleri dışında yapılacak bildirimler ile işi bırakma ve değişiklik bildirimleri, bildirilecek olayın meydana geldiği tarihten itibaren kaç ay içerisinde mükellef tarafından vergi dairesine yapılır?

  Konusu:
  Vergi Hukuku
  Çıktığı Sınavlar:
  4 Haziran 2011 ÜDY3 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY 3 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY4 Sınavı
  30 Haziran 2012 ODY 1 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY 1 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY 2 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY 1 Sınavı
  9 Haziran 2013 ÜDY1 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY 2 Sınavı
  9 Haziran 2013 ÜDY2 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY 2 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY 4 Sınavı
 31. iş Kanununa göre, hafta, ay veya yıl gibi bir zaman dilimi içinde işçinin ne kadar süreyle çalışacağını taraflar belirlemedikleri takdirde, haftalık çalışma süresi kaç saat kararlaştırılmış sayılır?

  Konusu:
  İş Hukuku
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Aralık 2011 ÜDY 4 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 3 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY 3 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY 3 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY 2 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY 4 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY 2 Sınavı
  8 Aralık 2012 ODY1 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 1 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 1 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 1 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY 1 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY 2 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY 2 Sınavı
  9 Haziran 2013 ÜDY3 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY 3 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 2 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 2 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 1 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY 1 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY 1 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 2 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY 3 Sınavı
  8 Aralık 2012 ODY4 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 4 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 4 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY 4 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 3 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 4 Sınavı
 32. Aşağıdakilerden hangisi duran varlıkların finansmanında kullanılmaması gereken bir finansman kaynağıdır?

  Konusu:
  Finansal Yönetim
  Çıktığı Sınavlar:
  4 Haziran 2011 ÜDY 2 Sınavı
  30 Haziran 2012 ÜDY 4 Sınavı
 33. Aşağıdakilerden hangisi sadakat yaratmak için müşterinin firmadan beklentileri arasında değildir?

  Konusu:
  Müşteri İlişkileri Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  ODY4 2011-06-04
  ÜDY3 2010-12-25
  25 Aralık 2010 ÜDY 3 Sınavı
  ÜDY4 2010-12-25
  4 Haziran 2011 ODY 4 Sınavı
  30 Haziran 2012 ODY 3 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY 2 Sınavı
  ÜDY4 29 Eylül 2012
  29 Eylül 2012 ÜDY 4 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 1 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY 2 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY 2 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY 2 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY 2 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY4 Sınavı
  25 Aralık 2010 ÜDY 4 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 1 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 2 Sınavı
  25 Aralık 2010 ODY 2 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY 2 Sınavı
  8 Aralık 2012 ODY2 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY 4 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 4 Sınavı
  25 Aralık 2010 ODY 4 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY 4 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 4 Sınavı
 34. Aşağıdakilerden hangisi pazar bölümlemenin sağladığı yararlardan biri değildir?

  Konusu:
  Pazarlama
  Çıktığı Sınavlar:
  4 Haziran 2011 ÜDY3 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY 2 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY 1 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY 2 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY 3 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY 1 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY 3 Sınavı
  10 Mart 2013 ODY 1 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 1 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY 2 Sınavı
  10 Mart 2013 ODY 3 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY 4 Sınavı
 35. Pazarlama yönetiminin temel işlevi aşağıdakilerden hangisidir?

  Konusu:
  Pazarlama
  Çıktığı Sınavlar:
  4 Haziran 2011 ODY 3 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY4 Sınavı
  ODY4 2011-06-04
  4 Haziran 2011 ÜDY 2 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY 2 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY 3 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY 2 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY 2 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY 4 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 2 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 3 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY 3 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 4 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY 4 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY 4 Sınavı
 36. Bir işletmede insan kaynakları sistemi, aşağıdakilerden hangisinin bir alt öğesidir?

  Konusu:
  İnsan Kaynakları ve Davranış Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  4 Haziran 2011 ÜDY4 Sınavı
  ODY4 2011-06-04
  4 Haziran 2011 ODY 4 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY 2 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY 2 Sınavı
  9 Haziran 2013 ÜDY3 Sınavı
  7 Aralık 2013 ÜDY3 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY 2 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY 4 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY 1 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 2 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY 3 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY 3 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY 4 Sınavı
 37. “Yetkinlikler, kişinin işinde yüksek ve etkin bir performans göstermesini sağlayan temel özellikleridir ve davranışlar yoluyla ortaya konmaktadır.” Aşağıdaki kişisel faktörlerden hangisi yetkinliklerin bilimsel tanımında yer almamaktadır?

  Konusu:
  İnsan Kaynakları ve Davranış Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  4 Haziran 2011 ODY 1 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY 2 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY 2 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY 1 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY 2 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY 4 Sınavı
 38. Yolcu taşımacılığı yetki belgesi sahipleri, zorunlu karayolu taşımacılık mali sorumluluk sigortası tazminatına yol açan bir kazaya karışmaları halinde, kazaya veya olayla ilgili olarak açılacak davalara ilişkin bilgi ve belgeleri kaç gün içinde sigorta şirketine vermekle yükümlüdürler?

  Konusu:
  Sorumluluk Sigortaları
  Çıktığı Sınavlar:
  4 Haziran 2011 ÜDY 2 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY 2 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY 2 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 1 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 2 Sınavı
  24 Aralık 2011 SRC 2 Sınavı
 39. Aşağıdakilerden hangisi Müşteri ilişkileri Yönetimi (CRM)’nin ana stratejilerinden değildir?

  Konusu:
  Müşteri İlişkileri Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  4 Haziran 2011 ÜDY3 Sınavı
  30 Haziran 2012 ODY 4 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY 2 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY 2 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY 3 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY 2 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY 1 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY 1 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY 3 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY 2 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY 4 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY 2 Sınavı
  30 Haziran 2012 ODY 2 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY 3 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY 3 Sınavı
 40. Şirketin özsermayesi aşağıdaki durumlardan hangisinde azalır?

  Konusu:
  Finansal Yönetim
  Çıktığı Sınavlar:
  4 Haziran 2011 ODY 1 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY 2 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY 1 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY 2 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY 2 Sınavı
  9 Haziran 2013 ODY2 Sınavı
 41. Aşağıdakilerden hangisi toplam kalite yönetimi uygulaması sonuçlarından değildir?

  Konusu:
  Toplam Kalite Yönetimi ve Süreç Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  ODY4 2011-06-04
  4 Haziran 2011 ODY 4 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY 1 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY 2 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY 1 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY 2 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY 2 Sınavı
  10 Mart 2013 ODY 2 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY3 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY 2 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY4 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY 4 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 1 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY 3 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY 3 Sınavı
  9 Haziran 2013 ODY4 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY 4 Sınavı
 42. Toplam kalite yönetimine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  Konusu:
  Toplam Kalite Yönetimi ve Süreç Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  17 Eylül 2011 ODY 3 Sınavı
  ODY4 2011-06-04
  4 Haziran 2011 ODY 4 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 1 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY 2 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY 2 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 2 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY 1 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY 1 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY 2 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY 2 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY 3 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY 1 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 1 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY 2 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 3 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY3 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY 3 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY 3 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY 3 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY4 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 4 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY 4 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 2 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY 3 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 4 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY 4 Sınavı
 43. Karayollarında trafiğe çıkarılacak araçlarda yüklü ve yüksüz olarak uyulacak boyutlar açısından aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Azami Genişlik Azami yükseklik

  Konusu:
  Teknik Standartlar
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Aralık 2011 ODY 4 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 1 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 1 Sınavı
  24 Aralık 2011 SRC 3 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY 2 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY 2 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY 1 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY 1 Sınavı
  24 Aralık 2011 SRC 2 Sınavı
  9 Haziran 2013 SRC3 Sınavı
  24 Aralık 2011 SRC 4 Sınavı
 44. Bir aracın teknik olarak güvenle taşıyabileceği en çok yük ağırlığı veya yolcu sayısına ne denir?

  Konusu:
  Araç Bilgisi ve Ekonomik Araç Kullanımı
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Mart 2012 SRC 3 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY 2 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY 2 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY 2 Sınavı
  9 Haziran 2013 ÜDY2 Sınavı
  30 Haziran 2012 ÜDY 4 Sınavı
  30 Haziran 2012 ODY 1 Sınavı
  30 Haziran 2012 ODY 2 Sınavı
  29 Eylül 2012 SRC 2 Sınavı
  24 Aralık 2011 SRC 3 Sınavı
  24 Mart 2012 SRC 4 Sınavı
 45. Muayene süresi dolmamış olsa bile bir araç aşağıdaki hallerden hangisinden dolayı muayeneye sevk edilir?

  Konusu:
  Trafik Kuralları ve Cezalar
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Mart 2012 SRC 3 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY 2 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY 2 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY 4 Sınavı
  8 Aralık 2012 SRC2 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY 1 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY 1 Sınavı
  24 Aralık 2011 SRC 1 Sınavı
  28 Eylül 2013 SRC 2 Sınavı
 46. Trafik işaret levhalarına, yaklaşım yönünde ve park izni verilen yerler dışında; yerleşim birimi içinde ve yerleşim birimi dışında kaç metre mesafede duraklamak yasaktır?

  Konusu:
  Trafik Güvenliği
  Çıktığı Sınavlar:
  17 Eylül 2011 ÜDY 3 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY4 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY 4 Sınavı
  ODY4 2011-06-04
  4 Haziran 2011 ÜDY 2 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 2 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY 4 Sınavı
  8 Aralık 2012 SRC3 Sınavı
  8 Aralık 2012 SRC1 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY 2 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY 2 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY 2 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY 1 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 1 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 4 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY 1 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY 4 Sınavı
 47. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında asli kusur sebebi sayılmaz?

  Konusu:
  Trafik Güvenliği
  Çıktığı Sınavlar:
  17 Eylül 2011 ÜDY 4 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY4 Sınavı
  ODY4 2011-06-04
  17 Eylül 2011 ODY 2 Sınavı
  30 Haziran 2012 ÜDY 4 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY 2 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY 2 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY 3 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY 4 Sınavı
  8 Aralık 2012 ÜDY2 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY 1 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY 2 Sınavı
  9 Haziran 2013 ÜDY2 Sınavı
  9 Haziran 2013 ÜDY1 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 2 Sınavı
  7 Aralık 2013 ÜDY2 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 3 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 2 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY 1 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY 1 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY 3 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY 4 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY 4 Sınavı
 48. işaretleme reflektörü bulundurma ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  Konusu:
  Trafik Güvenliği
  Çıktığı Sınavlar:
  17 Eylül 2011 ÜDY 3 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY 4 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 2 Sınavı
  30 Haziran 2012 SRC 2 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY 2 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY 2 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY 1 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 1 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 4 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY 1 Sınavı
 49. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  Konusu:
  Trafik Güvenliği
  Çıktığı Sınavlar:
  17 Eylül 2011 ODY 2 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 4 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY4 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 4 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 2 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 2 Sınavı
  24 Aralık 2011 SRC 4 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY 2 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY 2 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 3 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY3 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY 2 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY 1 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY 1 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 1 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY 3 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY 4 Sınavı
 50. Çalışan, iş akdinin feshinden sonra işe iade davası açmak isterse bu davayı sözleşmenin feshinden itibaren ne kadar zaman sonra açabilir?

  Konusu:
  İş Hukuku
  Çıktığı Sınavlar:
  4 Haziran 2011 ÜDY 2 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY 2 Sınavı
  9 Haziran 2013 ÜDY2 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 1 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 2 Sınavı
  30 Haziran 2012 ODY 2 Sınavı

Hizmet verdiğimiz il ve ilçeler

İstanbul

Adalar, Arnavutköy, Ataşehir, Avcılar, Bağcılar, Bahçeliever, Bakırköy, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beykoz, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Çatalca, Çekmeköy, Esenler, Esenyurt, Eyüp, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kadıköy, Kağıthane, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Pendik, Sarıyer, Sancaktepe, Silivri, Sultanbeyli, Sultangazi, Şile, Şişli, Tuzla, Ümraniye, Üsküdar, Zeytinburnu

İzmir

Aliağa, Balçova, Bayındır, Bayraklı, Bornova, Buca, Çiğli, Foça, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Karşıyaka, Kemalpaşa, Konak, Menderes, Menemen, Narlıdere, Seferihisar, Selçuk, Torbalı, Urla, Bergama, Beydağ, Çeşme, Dikili, Karaburun, Kınık, Kiraz, Ödemiş, Tire