6 Şubat 2016 ODY 4 Sınavı Soruları ve Cevapları

ODY4 Belgesi ve ODY4 Eğitimi hakkında detaylı bilgi almak için tıklayınız.

6 Şubat 2016 ODY 4 Sınavı Soruları ve Cevapları

6 Şubat 2016 ODY 4 Sınavı Soruları ve Cevapları

 1. Sınır kapıları ile bu kapılardan çıkış yapılan ülke eşleşmesinde aşağıdakilerden hangisi yanlıştı ?

   

  Konusu:
  Ulaştırma Koridorları ve Güzergahlar
  Çıktığı Sınavlar:
  6 Şubat 2016 ÜDY 4 Sınavı
  6 Şubat 2016 SRC 3 Sınavı
  6 Şubat 2016 ODY 4 Sınavı
 2. Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, taşıtlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  Konusu:
  Ulusal Ulaştırma Mevzuatı
  Çıktığı Sınavlar:
  ÜDY4 29 Eylül 2012
  8 Aralık 2012 SRC 3 Sınavı
  8 Aralık 2012 SRC4 Sınavı
  9 Haziran 2013 SRC4 Sınavı
  9 Haziran 2013 SRC3 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 4 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY4 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY4 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY4 Sınavı
  25 Eylül 2010 SRC3 Sınavı
  6 Şubat 2016 ODY 4 Sınavı
 3. Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre yetki belgesi sahipleri yetki belgesinin verilmesinden itibaren kaç ay içinde faaliyete başlamak zorundadırlar?

  Konusu:
  Pazara Giriş Şartları
  Çıktığı Sınavlar:
  10 Mart 2013 ODY4 Sınavı
  6 Şubat 2016 ODY 4 Sınavı
 4. Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamındadır?

  Konusu:
  Ulaştırma Mevzuatı
  Çıktığı Sınavlar:
  10 Mart 2013 SRC4 Sınavı
  17 Ekim 2015 ÜDY 2 Sınavı
  17 Ekim 2015 ÜDY 1 Sınavı
  17 Ekim 2015 ODY 4 Sınavı
  17 Ekim 2015 ODY 2 Sınavı
  17 Ekim 2015 ODY 1 Sınavı
  6 Şubat 2016 SRC 4 Sınavı
  6 Şubat 2016 ODY 4 Sınavı
  6 Şubat 2016 SRC 2 Sınavı
  6 Şubat 2016 ÜDY 4 Sınavı
 5. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, geçici durdurma ve iptallere ilişkin gönderilen bildirim yazılarının alıcısına ulaştırılamayıp iade edilmesi halinde, bildirim yazısının içeriğinin ulusal bir gazetede yayımlanmasını takip eden kaç iş günü sonunda bildirim işlemi tamamlanmış sayılır?

  Konusu:
  Pazara Giriş Şartları
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Aralık 2012 ÜDY4 Sınavı
  8 Aralık 2012 ÜDY 3 Sınavı
  8 Aralık 2012 ÜDY1 Sınavı
  8 Aralık 2012 ÜDY2 Sınavı
  7 Aralık 2013 ÜDY1 Sınavı
  7 Aralık 2013 ÜDY4 Sınavı
  7 Aralık 2013 ÜDY2 Sınavı
  6 Şubat 2016 ODY 4 Sınavı
 6. P2 yetki belgesi için başvuranların en az kaç dağıtıcı elemana sahip olmaları şarttır?

  Konusu:
  Ulusal Ulaştırma Mevzuatı
  Çıktığı Sınavlar:
  ODY4 2011-06-04
  25 Aralık 2010 ÜDY4 Sınavı
  30 Haziran 2012 ODY 3 Sınavı
  9 Haziran 2013 SRC4 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY3 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY4 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY3 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY4 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY4 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY4 Sınavı
  25 Aralık 2010 ODY4 Sınavı
  4 Haziran 2011 SRC4 Sınavı
  6 Şubat 2016 ODY 4 Sınavı
 7. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, K3 türü yetki belgesi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

  Konusu:
  Ulusal Ulaştırma Mevzuatı
  Çıktığı Sınavlar:
  10 Mart 2013 ODY4 Sınavı
  6 Şubat 2016 ODY 4 Sınavı
 8. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, araç tescil belgesine işlenmemiş tadilat nedeniyle taşıt belgesinden re’sen düşümü yapılan araçların nitelikleri ilgili mevzuat hükümlerine uygun hale getirildikten sonra yeniden taşıt belgesine kayıt ettirilmek istenilmesi halinde, taşıt belgesine ne zaman kaydedilebilir?

  Konusu:
  Ulusal Ulaştırma Mevzuatı
  Çıktığı Sınavlar:
  30 Haziran 2012 ÜDY4 Sınavı
  9 Haziran 2013 ÜDY4 Sınavı
  9 Haziran 2013 ODY1 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 2 Sınavı
  28 Eylül 2013 SRC 4 Sınavı
  28 Eylül 2013 SRC 1 Sınavı
  28 Eylül 2013 SRC 3 Sınavı
  9 Haziran 2013 ÜDY1 Sınavı
  6 Şubat 2016 SRC 4 Sınavı
  6 Şubat 2016 ODY 4 Sınavı
  6 Şubat 2016 SRC 1 Sınavı
  6 Şubat 2016 SRC 2 Sınavı
  6 Şubat 2016 ÜDY 4 Sınavı
  6 Şubat 2016 SRC 3 Sınavı
 9. Aşağıdaki araç kategorilerinden hangisi römork ve yarı römorklara aittir ?

  Konusu:
  Teknik Standartlar
  Çıktığı Sınavlar:
  10 Mart 2013 ODY4 Sınavı
  6 Şubat 2016 ODY 4 Sınavı
 10. Aşağıdaki hususlardan hangisi taşıma irsaliyesinde bulunduğu halde sevk irsaliyesinde bulunmaz?

  Konusu:
  Ticari Belgeler
  Çıktığı Sınavlar:
  10 Mart 2013 ODY 3 Sınavı
  6 Şubat 2016 ODY 4 Sınavı
 11. Aşağıdakilerden hangisi özellikli yüklerden değildir ?

  Konusu:
  Taşımacılık Tipleri ve Karşılaştırmaları
  Çıktığı Sınavlar:
  10 Mart 2013 ODY4 Sınavı
  6 Şubat 2016 ODY 4 Sınavı
 12. Aşağıdakilerden hangisi yönetilebilen bir sabit maliyettir?

  Konusu:
  Güzergah Belge ve Maliyet Analizleri
  Çıktığı Sınavlar:
  7 Aralık 2013 ÜDY2 Sınavı
  9 Haziran 2013 ODY2 Sınavı
  7 Aralık 2013 ODY4 Sınavı
  6 Şubat 2016 ODY 4 Sınavı
 13. Aşağıdakilerden hangisi destek lojistik faaliyetlerinden biri değildir?

  Konusu:
  Lojistik Sevkiyat ve Depo Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  10 Mart 2013 ODY 3 Sınavı
  10 Mart 2013 ODY4 Sınavı
  6 Şubat 2016 ODY 4 Sınavı
 14. Asagidaki stok problemlerinden hangisi mevsimsel dalgalanmalar ile sonucu stok duzeyini etkiler ?

  Konusu:
  Lojistik Sevkiyat ve Depo Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  10 Mart 2013 ODY4 Sınavı
  6 Şubat 2016 ODY 4 Sınavı
 15. Aşağıdakilerden hangisi ulaştırmadaki maliyet bileşenlerinden biri değildir?

  Konusu:
  Güzergah Belge ve Maliyet Analizleri
  Çıktığı Sınavlar:
  30 Haziran 2012 ODY1 Sınavı
  6 Şubat 2016 ODY 4 Sınavı
 16. Sefer birim maliyeti hangi yolla bulunur?

  Konusu:
  Güzergah Belge ve Maliyet Analizleri
  Çıktığı Sınavlar:
  10 Mart 2013 ODY4 Sınavı
  10 Mart 2013 ÜDY4 Sınavı
  6 Şubat 2016 ODY 4 Sınavı
 17. Aşağıdakilerden hangisi direkt sefer maliyeti değildir?

  Konusu:
  Güzergah Belge ve Maliyet Analizleri
  Çıktığı Sınavlar:
  10 Mart 2013 ÜDY4 Sınavı
  6 Şubat 2016 ODY 4 Sınavı
 18. Aşağıdaki yükleme kurallarından hangisi yanlıştır?

  Konusu:
  Tehlikeli Madde Taşımacılığında Güvenlik ve Yükleme Güvenliği
  Çıktığı Sınavlar:
  10 Mart 2013 ÜDY4 Sınavı
  10 Mart 2013 ODY4 Sınavı
  18 Şubat 2012 SRC5 Sınavı
  6 Şubat 2016 ODY 4 Sınavı
  6 Şubat 2016 ÜDY 4 Sınavı
 19. “Paketleme Grubu I” ne anlama gelmektedir?

  Konusu:
  Tehlikeli Maddelerin Paketlenmesi-Paketlerin İşaretlendirilmesi ve Etiketlendirilmesi
  Çıktığı Sınavlar:
  9 Haziran 2013 SRC 5 Sınavı
  6 Şubat 2016 ODY 4 Sınavı
 20. “Araç sahipleri, satın alma veya gümrükten çekme tarihinden itibaren ………..içinde tescil yaptırmak üzere, hurdaya çıkarma halinde de çıkarılış tarihinden itibaren ……..içinde yetkili tescil kuruluşuna tescilin silinmesi için gerekli bilgi ve belgelerle yazılı olarak müracaat etmek zorundadırlar.” Yukarıdaki boşluğu doldurunuz.

  Konusu:
  Trafik Güvenliği
  Çıktığı Sınavlar:
  19 Mart 2011 SRC4 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 3 Sınavı
  19 Mart 2011 SRC 3 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY1 Sınavı
  9 Haziran 2013 ÜDY1 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY1 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY2 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY2 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY4 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY1 Sınavı
  9 Haziran 2013 ODY 3 Sınavı
  19 Mart 2011 SRC1 Sınavı
  19 Mart 2011 SRC 2 Sınavı
  6 Şubat 2016 ODY 4 Sınavı
 21. Uluslararası Karayolu Taşımacılığı yapan taşıtlarda çalışan personelin çalışmalarına ilişkin Avrupa Anlaşması (AETR) na göre ilk hafta 48 saat araç kullanmış bir sürücü devamındaki hafta en fazla kaç saat araç kullanabilir?

  Konusu:
  Çalışma ve Dinlenme Süreleri
  Çıktığı Sınavlar:
  7 Aralık 2013 SRC3 Sınavı
  6 Şubat 2016 ODY 4 Sınavı
  6 Şubat 2016 ÜDY 4 Sınavı
 22. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında asli kusur sayılır?

  Konusu:
  Trafik Güvenliği
  Çıktığı Sınavlar:
  ÜDY4 2010-09-25
  ODY3 2010-09-25
  25 Eylül 2010 ÜDY 3 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY 3 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY1 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY2 Sınavı
  25 Eylül 2010 ÜDY1 Sınavı
  8 Aralık 2012 SRC 3 Sınavı
  8 Aralık 2012 SRC1 Sınavı
  28 Eylül 2013 SRC 1 Sınavı
  28 Eylül 2013 SRC 3 Sınavı
  30 Haziran 2012 ODY 3 Sınavı
  30 Haziran 2012 ODY4 Sınavı
  19 Mart 2011 SRC1 Sınavı
  30 Haziran 2012 SRC1 Sınavı
  30 Haziran 2012 SRC3 Sınavı
  25 Eylül 2010 ÜDY 3 Sınavı
  6 Şubat 2016 ODY 4 Sınavı
  6 Şubat 2016 ÜDY 4 Sınavı
 23. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında asli kusur sebebi sayılmaz?

  Konusu:
  Trafik Güvenliği
  Çıktığı Sınavlar:
  17 Eylül 2011 ÜDY4 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY4 Sınavı
  ODY4 2011-06-04
  17 Eylül 2011 ODY2 Sınavı
  30 Haziran 2012 ÜDY4 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY2 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY 3 Sınavı
  8 Aralık 2012 ÜDY2 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY1 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY2 Sınavı
  9 Haziran 2013 ÜDY2 Sınavı
  9 Haziran 2013 ÜDY1 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 2 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY2 Sınavı
  7 Aralık 2013 ÜDY2 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY4 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 3 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY2 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY1 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY1 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY3 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY4 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY4 Sınavı
  17 Ekim 2015 SRC 4 Sınavı
  17 Ekim 2015 SRC 2 Sınavı
  17 Ekim 2015 SRC 1 Sınavı
  17 Ekim 2015 SRC 3 Sınavı
  6 Şubat 2016 ÜDY 3 Sınavı
  6 Şubat 2016 ODY 4 Sınavı
  6 Şubat 2016 SRC 1 Sınavı
  6 Şubat 2016 SRC 3 Sınavı
 24. Kazazedede bilinç kaybı oluşması halinde yapılacak ilk müdahale aşağıdakilerden hangisidir?

  Konusu:
  İlkyardım
  Çıktığı Sınavlar:
  28 Eylül 2013 SRC 1 Sınavı
  28 Eylül 2013 SRC 2 Sınavı
  28 Eylül 2013 SRC 3 Sınavı
  28 Eylül 2013 SRC 4 Sınavı
  6 Şubat 2016 SRC 4 Sınavı
  6 Şubat 2016 ÜDY 3 Sınavı
  6 Şubat 2016 ODY 4 Sınavı
  6 Şubat 2016 SRC 1 Sınavı
  6 Şubat 2016 SRC 2 Sınavı
  6 Şubat 2016 ÜDY 4 Sınavı
  6 Şubat 2016 SRC 3 Sınavı
 25. Merdivenden inerken veya çıkarken sedyedeki kazazedenin taşıma yönü aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?

  Konusu:
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Aralık 2012 ODY1 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY1 Sınavı
  6 Şubat 2016 SRC 4 Sınavı
  6 Şubat 2016 ÜDY 3 Sınavı
  6 Şubat 2016 ODY 4 Sınavı
  6 Şubat 2016 SRC 1 Sınavı
  6 Şubat 2016 SRC 2 Sınavı
  6 Şubat 2016 ÜDY 4 Sınavı
  6 Şubat 2016 SRC 3 Sınavı
 26. İlkyardımda turnike uygulaması nedir?

  Konusu:
  İLKYARDIM
  Çıktığı Sınavlar:
  7 Aralık 2013 ÜDY1 Sınavı
  7 Aralık 2013 ÜDY2 Sınavı
  10 Mart 2013 ÜDY3 Sınavı
  7 Aralık 2013 ÜDY4 Sınavı
  7 Aralık 2013 ODY2 Sınavı
  7 Aralık 2013 ODY4 Sınavı
  10 Mart 2013 SRC1 Sınavı
  7 Aralık 2013 SRC1 Sınavı
  7 Aralık 2013 SRC 2 Sınavı
  10 Mart 2013 SRC3 Sınavı
  7 Aralık 2013 SRC3 Sınavı
  7 Aralık 2013 SRC4 Sınavı
  6 Şubat 2016 SRC 4 Sınavı
  6 Şubat 2016 ODY 4 Sınavı
  6 Şubat 2016 SRC 1 Sınavı
  6 Şubat 2016 SRC 2 Sınavı
  6 Şubat 2016 SRC 3 Sınavı
 27. Aşağıdakilerden hangisi “Toplam Kalite Yönetimi”nin ilkelerinden değildir?

  Konusu:
  Toplam Kalite Yönetimi ve Süreç Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  ÜDY4 2010-09-25
  ODY3 2010-09-25
  25 Eylül 2010 ODY 3 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY2 Sınavı
  9 Haziran 2013 ODY2 Sınavı
  6 Şubat 2016 ODY 4 Sınavı
 28. Aşağıdakilerden hangisi “Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası”nın teminat kapsamı dışındadır?

  Konusu:
  Sorumluluk Sigortaları
  Çıktığı Sınavlar:
  10 Mart 2013 ODY2 Sınavı
  10 Mart 2013 SRC1 Sınavı
  7 Aralık 2013 ODY2 Sınavı
  6 Şubat 2016 SRC 4 Sınavı
  6 Şubat 2016 ODY 4 Sınavı
  6 Şubat 2016 SRC 1 Sınavı
  6 Şubat 2016 SRC 2 Sınavı
 29. Depolarda, eşyaların olabilecek en ekonomik şekilde depolandığı, rezerv depolama ve paket sistemlerinden oluşan alana ne ad verilir ?

  Konusu:
  Lojistik Sevkiyat ve Depo Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  7 Aralık 2013 ÜDY4 Sınavı
  6 Şubat 2016 ÜDY 3 Sınavı
  6 Şubat 2016 ODY 4 Sınavı
 30. Sigorta sözleşmesinde (poliçede) bahsi geçen risk gerçekleştiğinde ödenecek tazminatın miktarı sabit bir miktar olarak belirlendiği durumlarda ödenen tazminat hangisidir?

  Konusu:
  Yasal Sorumluluklar ve Sigorta
  Çıktığı Sınavlar:
  30 Haziran 2012 SRC3 Sınavı
  30 Haziran 2012 SRC4 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 2 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 1 Sınavı
  6 Şubat 2016 ODY 4 Sınavı
 31. Sevk Mektubunun ikinci nüshası kime teslim edilir?

  Konusu:
  Yasal Sorumluluklar
  Çıktığı Sınavlar:
  10 Mart 2013 ODY 3 Sınavı
  10 Mart 2013 SRC3 Sınavı
  6 Şubat 2016 ODY 4 Sınavı
 32. Taşıma sözleşmesinin asli tarafları kimlerdir?

  Konusu:
  Yasal Sorumluluklar
  Çıktığı Sınavlar:
  10 Mart 2013 ODY4 Sınavı
  17 Ekim 2015 SRC 4 Sınavı
  6 Şubat 2016 ODY 4 Sınavı
 33. Aşağıdakilerden hangisi pazarlama araştırmasının kapsamında yer alan konuları arasında yer almaz?

  Konusu:
  Pazarlama
  Çıktığı Sınavlar:
  30 Haziran 2012 ÜDY2 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 2 Sınavı
  9 Haziran 2013 ODY2 Sınavı
  6 Şubat 2016 ODY 4 Sınavı
 34. Hangisi yüksek kâr stratejisinin uygulanabilmesinin bir gereğidir?

  Konusu:
  Pazarlama
  Çıktığı Sınavlar:
  6 Şubat 2016 ODY 4 Sınavı
 35. Aşağıdakilerden hangisi ilişkisel pazarlamanın özelliklerinden biri değildir?

  Konusu:
  Pazarlama
  Çıktığı Sınavlar:
  10 Mart 2013 ÜDY1 Sınavı
  10 Mart 2013 ÜDY3 Sınavı
  7 Aralık 2013 ÜDY2 Sınavı
  6 Şubat 2016 ODY 4 Sınavı
 36. Hangisi henüz firmanın müşterisi olmayan ancak ürün ya da hizmetini alma niyeti ve mali gücü bulunan müşterileri ifade eder?

  Konusu:
  Müşteri İlişkileri Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  10 Mart 2013 ODY2 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 1 Sınavı
  10 Mart 2013 ODY4 Sınavı
  6 Şubat 2016 ODY 4 Sınavı
 37. Müşteri hizmetinin hangi boyutu firma açısından organizasyon yapısını en fazla etkileyebilecek olanıdır?

  Konusu:
  Müşteri İlişkileri Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  28 Eylül 2013 ÜDY 4 Sınavı
  6 Şubat 2016 ODY 4 Sınavı
 38. Aşağıdakilerden hangisi “çalışanların belirli bir dönemdeki fiili başarı durumlarını ve geleceğe yönelik gelişme potansiyellerini belirleyen çalışmalar”ı tanımlamaktadır?

  Konusu:
  İnsan Kaynakları ve Davranış Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  4 Haziran 2011 ÜDY3 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY2 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY 3 Sınavı
  9 Haziran 2013 ÜDY 3 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY1 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY2 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 3 Sınavı
  24 Mart 2012 SRC1 Sınavı
  24 Mart 2012 SRC3 Sınavı
  6 Şubat 2016 ODY 4 Sınavı
 39. Bir işletmenin kolayca fon sağlayabilmesine ne denir?

  Konusu:
  Finansal Yönetim
  Çıktığı Sınavlar:
  30 Haziran 2012 ÜDY2 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 4 Sınavı
  6 Şubat 2016 ODY 4 Sınavı
 40. Aşağıdakilerden hangisi kısa vadeli yabancı kaynaklar içinde ver almaz ?

  Konusu:
  Finansal Yönetim
  Çıktığı Sınavlar:
  25 Eylül 2010 ÜDY1 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY2 Sınavı
  10 Mart 2013 ODY1 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY1 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY2 Sınavı
  10 Mart 2013 ODY 3 Sınavı
  6 Şubat 2016 ODY 4 Sınavı
 41. Aşağıdakilerden hangisi mobil izleme sisteminin faydalarından değildir?

  Konusu:
  Bilgi İşlem ve Haberleşme Teknolojileri
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Aralık 2011 ÜDY2 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY4 Sınavı
  25 Eylül 2010 SRC1 Sınavı
  6 Şubat 2016 ODY 4 Sınavı
 42. Vergi Usul Kanununa göre aşağıdaki vergilerden hangisi için "pişmanlık hükümleri" uygulanmaz?

  Konusu:
  Vergi Kanunları ve Uygulamaları
  Çıktığı Sınavlar:
  28 Eylül 2013 ODY 1 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY4 Sınavı
  25 Eylül 2010 ÜDY 3 Sınavı
  6 Şubat 2016 ODY 4 Sınavı
 43. Aşağıdakilerden hangisi vergi tarhında hazırlayıcı işlemlerden değildir?

  Konusu:
  Vergi Hukuku
  Çıktığı Sınavlar:
  10 Mart 2013 ODY1 Sınavı
  10 Mart 2013 ODY 3 Sınavı
  6 Şubat 2016 ODY 4 Sınavı
 44. Aşağıdakilerden hangisi vergilendirme hatalarından değildir?

  Konusu:
  Vergi Hukuku
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Aralık 2011 ÜDY2 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY1 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY2 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY1 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY1 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY2 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY3 Sınavı
  7 Aralık 2013 ÜDY2 Sınavı
  9 Haziran 2013 ÜDY2 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY2 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY4 Sınavı
  30 Haziran 2012 ODY1 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY1 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY1 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY3 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY3 Sınavı
  6 Şubat 2016 ODY 4 Sınavı
 45. Türk Ticaret Kanununa göre, haksız olarak alınan taşıma ücretinin geri alınması ve taşıma ücreti dâhil olmak üzere taşıma mukavelesinden doğan bütün alacaklarda zamanaşımı süresi ne kadardır?

  Konusu:
  Yasal Sorumluluklar
  Çıktığı Sınavlar:
  10 Mart 2013 ODY2 Sınavı
  10 Mart 2013 ÜDY1 Sınavı
  9 Haziran 2013 ÜDY2 Sınavı
  10 Mart 2013 ODY1 Sınavı
  6 Şubat 2016 ÜDY 3 Sınavı
  6 Şubat 2016 ODY 4 Sınavı
 46. Çeklerde ibraz süreleri nedir?

  Konusu:
  Ticaret Hukuku
  Çıktığı Sınavlar:
  6 Şubat 2016 ODY 4 Sınavı
 47. Bireyin doğrudan çabası olmadan kendi dışındaki faktörler tarafından sağlanan statüye ne ad verilir?

  Konusu:
  İnsan Kaynakları ve Davranış Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  7 Aralık 2013 ODY1 Sınavı
  7 Aralık 2013 ÜDY1 Sınavı
  9 Haziran 2013 ÜDY2 Sınavı
  7 Aralık 2013 ÜDY4 Sınavı
  7 Aralık 2013 ODY 3 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY4 Sınavı
  6 Şubat 2016 ODY 4 Sınavı
 48. İş hukukunda niteliği itibarıyla 30 günden fazla süren işlere ne ad verilir?

  Konusu:
  İş Hukuku
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Mart 2012 ÜDY1 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY2 Sınavı
  9 Haziran 2013 ODY2 Sınavı
  6 Şubat 2016 ODY 4 Sınavı
 49. iş Kanununa göre, işçi ücretlerinden bir ayda yapılabilecek en fazla ücret kesintisi tutarı ne kadardır?

  Konusu:
  İş Hukuku
  Çıktığı Sınavlar:
  7 Aralık 2013 ÜDY2 Sınavı
  9 Haziran 2013 ODY4 Sınavı
  30 Haziran 2012 ODY4 Sınavı
  6 Şubat 2016 ODY 4 Sınavı
 50. Anayasaya göre, aşağıdakilerden hangisi yüksek mahkemeler arasında düzenlenmemiştir?

  Konusu:
  Anayasa
  Çıktığı Sınavlar:
  ÜDY4 29 Eylül 2012
  28 Eylül 2013 ÜDY 4 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY4 Sınavı
  6 Şubat 2016 ODY 4 Sınavı

Hizmet verdiğimiz il ve ilçeler

İstanbul

Adalar, Arnavutköy, Ataşehir, Avcılar, Bağcılar, Bahçeliever, Bakırköy, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beykoz, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Çatalca, Çekmeköy, Esenler, Esenyurt, Eyüp, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kadıköy, Kağıthane, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Pendik, Sarıyer, Sancaktepe, Silivri, Sultanbeyli, Sultangazi, Şile, Şişli, Tuzla, Ümraniye, Üsküdar, Zeytinburnu

İzmir

Aliağa, Balçova, Bayındır, Bayraklı, Bornova, Buca, Çiğli, Foça, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Karşıyaka, Kemalpaşa, Konak, Menderes, Menemen, Narlıdere, Seferihisar, Selçuk, Torbalı, Urla, Bergama, Beydağ, Çeşme, Dikili, Karaburun, Kınık, Kiraz, Ödemiş, Tire