6 Şubat 2016 ÜDY 2 Sınavı Soruları ve Cevapları

ÜDY2 Belgesi ve ÜDY2 Eğitimi hakkında detaylı bilgi almak için tıklayınız.

6 Şubat 2016 ÜDY 2 Sınavı Soruları ve Cevapları

6 Şubat 2016 ÜDY 2 Sınavı Soruları ve Cevapları

 1. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

  Konusu:
  Yolcu Taşımacılığı
  Çıktığı Sınavlar:
  7 Aralık 2013 SRC1 Sınavı
  6 Şubat 2016 ÜDY 2 Sınavı
 2. 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa göre aşağıdakilerden tarifeli seferlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  Konusu:
  Yolcu Taşımacılığı
  Çıktığı Sınavlar:
  6 Şubat 2016 ÜDY 2 Sınavı
 3. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  Konusu:
  Ulusal Ulaştırma Mevzuatı
  Çıktığı Sınavlar:
  ODY1 2010-12-25
  30 Haziran 2012 SRC1 Sınavı
  30 Haziran 2012 SRC2 Sınavı
  9 Haziran 2013 ODY2 Sınavı
  6 Şubat 2016 ÜDY 2 Sınavı
 4. Araçlar üzerinde yapılan teknik değişikliklerin hangi sürede tescil kuruluşuna bildirilmesi zorunludur?

  Konusu:
  Trafik Güvenliği
  Çıktığı Sınavlar:
  6 Şubat 2016 ÜDY 2 Sınavı
 5. Gerçek kişinin ölüm tarihinin yetki belgesi geçerlilik süresinin bitim tarihinden önce olması kaydıyla..........içinde bildirimde bulunan kanuni mirasçılar, yetki belgesi sahibi sıfatını devam ettirmek isterlerse, gerçek kişinin ölüm tarihinden başlamak üzere..........içinde durumlarını bu Yönetmelikte belirtilen şartlara uygun hale getirmek zorundadırlar. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre yukarıdaki boşlukları doldurunuz.

  Konusu:
  Ulusal Ulaştırma Mevzuatı
  Çıktığı Sınavlar:
  9 Haziran 2013 ÜDY4 Sınavı
  6 Şubat 2016 ÜDY 2 Sınavı
 6. Önceden bir taşıma hattı ve taşıma güzergahı ile bir zaman ve ücret tarifesi belirlenmeksizin; grup yolcu durumuna göre arızi veya mekik sefer düzenlenerek yapılan düzensiz yolcu taşımalarına ne ad verilir?

  Konusu:
  Otobüs / Turizm İşletmesi Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  25 Eylül 2010 ODY2 Sınavı
  6 Şubat 2016 SRC 1 Sınavı
  6 Şubat 2016 ÜDY 2 Sınavı
 7. Hangi tür yetki belgesi ile ticari maksatla taşımacılık faaliyetinde bulunulamaz?

  Konusu:
  Ulusal Ulaştırma Mevzuatı
  Çıktığı Sınavlar:
  25 Eylül 2010 ODY1 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY2 Sınavı
  6 Şubat 2016 ÜDY 2 Sınavı
 8. Tarifesiz yolcu taşımacıları belirli bir süre için, sefere çıkardığı taşıtının toplam koltuk sayısının yüzde kaçını aşmayacak sayıdaki koltuk için özel indirim uygulayabilirler?

  Konusu:
  Düzenli Yolcu Taşımacılığı
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Aralık 2012 SRC2 Sınavı
  6 Şubat 2016 ÜDY 1 Sınavı
  6 Şubat 2016 ÜDY 2 Sınavı
 9. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, araç tescil belgesine işlenmemiş tadilat nedeniyle taşıt belgesinden re’sen düşümü yapılan araçların nitelikleri ilgili mevzuat hükümlerine uygun hale getirildikten sonra yeniden taşıt belgesine kayıt ettirilmek istenilmesi halinde, taşıt belgesine ne zaman kaydedilebilir?

  Konusu:
  Ulusal Ulaştırma Mevzuatı
  Çıktığı Sınavlar:
  30 Haziran 2012 ÜDY4 Sınavı
  9 Haziran 2013 ÜDY4 Sınavı
  9 Haziran 2013 ODY1 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 2 Sınavı
  28 Eylül 2013 SRC 4 Sınavı
  28 Eylül 2013 SRC 1 Sınavı
  28 Eylül 2013 SRC 3 Sınavı
  9 Haziran 2013 ÜDY1 Sınavı
  6 Şubat 2016 SRC 4 Sınavı
  6 Şubat 2016 ODY 4 Sınavı
  6 Şubat 2016 SRC 1 Sınavı
  6 Şubat 2016 SRC 2 Sınavı
  6 Şubat 2016 ÜDY 4 Sınavı
  6 Şubat 2016 SRC 3 Sınavı
  6 Şubat 2016 ODY 1 Sınavı
  6 Şubat 2016 ODY 2 Sınavı
  6 Şubat 2016 ÜDY 2 Sınavı
 10. Ücret tarifeleri bakımından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  Konusu:
  Otobüs / Turizm İşletmesi Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  25 Aralık 2010 ÜDY1 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY1 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY2 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY1 Sınavı
  10 Mart 2013 SRC2 Sınavı
  9 Haziran 2013 ODY2 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY1 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY2 Sınavı
  6 Şubat 2016 ODY 1 Sınavı
  6 Şubat 2016 ÜDY 2 Sınavı
 11. Tarifeli yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunacak yetki belgesi sahipleri için taşıma hat sayısı neye göre belirlenir?

  Konusu:
  Düzenli Yolcu Taşımacılığı
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Mart 2012 SRC1 Sınavı
  17 Eylül 2011 SRC2 Sınavı
  24 Aralık 2011 SRC1 Sınavı
  24 Aralık 2011 SRC2 Sınavı
  30 Haziran 2012 SRC2 Sınavı
  8 Aralık 2012 ODY2 Sınavı
  8 Aralık 2012 ODY1 Sınavı
  8 Aralık 2012 ÜDY2 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY1 Sınavı
  29 Eylül 2012 SRC 1 Sınavı
  9 Haziran 2013 SRC2 Sınavı
  9 Haziran 2013 SRC1 Sınavı
  9 Haziran 2013 ODY2 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 1 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 2 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY1 Sınavı
  17 Eylül 2011 SRC1 Sınavı
  17 Ekim 2015 ODY 1 Sınavı
  6 Şubat 2016 ÜDY 2 Sınavı
 12. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, aşağıdakilerden hangisi tarifeli taşımacılıkta, taşımanın başladığı kalkış noktası ile bittiği varış noktasındaki yerleşim yerlerini ifade eder?

  Konusu:
  Otobüs / Turizm İşletmesi Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  30 Haziran 2012 ÜDY1 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 1 Sınavı
  7 Aralık 2013 ÜDY2 Sınavı
  6 Şubat 2016 ODY 2 Sınavı
  6 Şubat 2016 ÜDY 2 Sınavı
 13. Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin kapsamına girer?

  Konusu:
  Ulaştırma Mevzuatı
  Çıktığı Sınavlar:
  9 Haziran 2013 SRC4 Sınavı
  7 Aralık 2013 ODY1 Sınavı
  7 Aralık 2013 ODY 3 Sınavı
  7 Aralık 2013 ÜDY 3 Sınavı
  7 Aralık 2013 ODY4 Sınavı
  7 Aralık 2013 ÜDY4 Sınavı
  7 Aralık 2013 SRC 2 Sınavı
  6 Şubat 2016 ÜDY 2 Sınavı
 14. Belirli bir faaliyetten ekonomik ve sosyal fayda sağlamak üzere, bütün ilgili tarafların katkı ve işbirliği ile standartlar, teknik düzenlemeler ve uygunluk değerlendirmesi işlemlerini içerecek şekilde belirli kurallar koyma ve bu kuralları uygulama işlemine ne ad verilir?

  Konusu:
  Toplam Kalite Yönetimi ve Süreç Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  10 Mart 2013 ÜDY2 Sınavı
  6 Şubat 2016 ÜDY 2 Sınavı
 15. Sorumluluk sigortasında tazminatla yükümlü kişilerin birbirlerine karşı olan rücu hakları kendi yapması gerekenleri tam olarak yaptıkları ve rücu edilecek kişiyi tespit ettikleri günden itibaren kaç yılda zaman aşımına uğrar?

  Konusu:
  Yasal Sorumluluklar
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Aralık 2012 ÜDY1 Sınavı
  6 Şubat 2016 ÜDY 2 Sınavı
 16. Görevleri sırasında, diğer kişilerin can ve mal güvenliğini de tehlikeye sokmamak şartı ile trafik kısıtlama ve yasaklarına uymama özelliğine ne denir?

  Konusu:
  Trafik Güvenliği
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Aralık 2012 ÜDY1 Sınavı
  8 Aralık 2012 SRC4 Sınavı
  28 Eylül 2013 SRC 4 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 1 Sınavı
  7 Aralık 2013 SRC4 Sınavı
  17 Ekim 2015 SRC 4 Sınavı
  17 Ekim 2015 SRC 2 Sınavı
  6 Şubat 2016 ODY 2 Sınavı
  6 Şubat 2016 ÜDY 2 Sınavı
 17. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında asli kusur sayılır?

  Konusu:
  Trafik Güvenliği
  Çıktığı Sınavlar:
  ÜDY4 2010-09-25
  ODY3 2010-09-25
  25 Eylül 2010 ÜDY 3 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY 3 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY1 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY2 Sınavı
  25 Eylül 2010 ÜDY1 Sınavı
  8 Aralık 2012 SRC 3 Sınavı
  8 Aralık 2012 SRC1 Sınavı
  28 Eylül 2013 SRC 1 Sınavı
  28 Eylül 2013 SRC 3 Sınavı
  30 Haziran 2012 ODY 3 Sınavı
  30 Haziran 2012 ODY4 Sınavı
  19 Mart 2011 SRC1 Sınavı
  30 Haziran 2012 SRC1 Sınavı
  30 Haziran 2012 SRC3 Sınavı
  25 Eylül 2010 ÜDY 3 Sınavı
  6 Şubat 2016 ODY 4 Sınavı
  6 Şubat 2016 ÜDY 4 Sınavı
  6 Şubat 2016 ODY 1 Sınavı
  6 Şubat 2016 ODY 2 Sınavı
  6 Şubat 2016 ÜDY 1 Sınavı
  6 Şubat 2016 ÜDY 2 Sınavı
 18. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında asli kusur sebebi sayılmaz?

  Konusu:
  Trafik Güvenliği
  Çıktığı Sınavlar:
  17 Eylül 2011 ÜDY4 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY4 Sınavı
  ODY4 2011-06-04
  17 Eylül 2011 ODY2 Sınavı
  30 Haziran 2012 ÜDY4 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY2 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY 3 Sınavı
  8 Aralık 2012 ÜDY2 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY1 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY2 Sınavı
  9 Haziran 2013 ÜDY2 Sınavı
  9 Haziran 2013 ÜDY1 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 2 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY2 Sınavı
  7 Aralık 2013 ÜDY2 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY4 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 3 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY2 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY1 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY1 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY3 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY4 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY4 Sınavı
  17 Ekim 2015 SRC 4 Sınavı
  17 Ekim 2015 SRC 2 Sınavı
  17 Ekim 2015 SRC 1 Sınavı
  17 Ekim 2015 SRC 3 Sınavı
  6 Şubat 2016 ÜDY 3 Sınavı
  6 Şubat 2016 ODY 4 Sınavı
  6 Şubat 2016 SRC 1 Sınavı
  6 Şubat 2016 SRC 3 Sınavı
  6 Şubat 2016 ÜDY 1 Sınavı
  6 Şubat 2016 ÜDY 2 Sınavı
 19. Sınır kapıları ile bu kapılardan çıkış yapılan ülke eşleşmesinde aşağıdakilerden hangisi yanlıştı ?

   

  Konusu:
  Ulaştırma Koridorları ve Güzergahlar
  Çıktığı Sınavlar:
  6 Şubat 2016 ÜDY 4 Sınavı
  6 Şubat 2016 SRC 3 Sınavı
  6 Şubat 2016 ODY 4 Sınavı
  6 Şubat 2016 ÜDY 3 Sınavı
  6 Şubat 2016 SRC 1 Sınavı
  6 Şubat 2016 ODY 1 Sınavı
  6 Şubat 2016 ODY 2 Sınavı
  6 Şubat 2016 ÜDY 1 Sınavı
  6 Şubat 2016 ÜDY 2 Sınavı
  6 Şubat 2016 ODY 3 Sınavı
 20. Kalp masajı yapılacak olan kazazede pozisyonda, nasıl zemine yatırılır?

  Konusu:
  İlkyardım
  Çıktığı Sınavlar:
  25 Eylül 2010 SRC 4 Sınavı
  25 Eylül 2010 SRC1 Sınavı
  25 Eylül 2010 SRC3 Sınavı
  10 Mart 2013 ODY2 Sınavı
  6 Şubat 2016 ODY 1 Sınavı
  6 Şubat 2016 ODY 2 Sınavı
  6 Şubat 2016 ÜDY 2 Sınavı
 21. Kazazedede bilinç kaybı oluşması halinde yapılacak ilk müdahale aşağıdakilerden hangisidir?

  Konusu:
  İlkyardım
  Çıktığı Sınavlar:
  28 Eylül 2013 SRC 1 Sınavı
  28 Eylül 2013 SRC 2 Sınavı
  28 Eylül 2013 SRC 3 Sınavı
  28 Eylül 2013 SRC 4 Sınavı
  6 Şubat 2016 SRC 4 Sınavı
  6 Şubat 2016 ÜDY 3 Sınavı
  6 Şubat 2016 ODY 4 Sınavı
  6 Şubat 2016 SRC 1 Sınavı
  6 Şubat 2016 SRC 2 Sınavı
  6 Şubat 2016 ÜDY 4 Sınavı
  6 Şubat 2016 SRC 3 Sınavı
  6 Şubat 2016 ODY 1 Sınavı
  6 Şubat 2016 ODY 2 Sınavı
  6 Şubat 2016 ÜDY 1 Sınavı
  6 Şubat 2016 ÜDY 2 Sınavı
  6 Şubat 2016 ODY 3 Sınavı
 22. Merdivenden inerken veya çıkarken sedyedeki kazazedenin taşıma yönü aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?

  Konusu:
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Aralık 2012 ODY1 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY1 Sınavı
  6 Şubat 2016 SRC 4 Sınavı
  6 Şubat 2016 ÜDY 3 Sınavı
  6 Şubat 2016 ODY 4 Sınavı
  6 Şubat 2016 SRC 1 Sınavı
  6 Şubat 2016 SRC 2 Sınavı
  6 Şubat 2016 ÜDY 4 Sınavı
  6 Şubat 2016 SRC 3 Sınavı
  6 Şubat 2016 ODY 1 Sınavı
  6 Şubat 2016 ODY 2 Sınavı
  6 Şubat 2016 ÜDY 1 Sınavı
  6 Şubat 2016 ÜDY 2 Sınavı
  6 Şubat 2016 ODY 3 Sınavı
 23. Aşağıdakilerden hangi durumda aracın işleteninin sorumluluğu kalkmaz veya azalmaz?

  Konusu:
  Yasal Sorumluluklar
  Çıktığı Sınavlar:
  25 Eylül 2010 SRC 4 Sınavı
  30 Haziran 2012 SRC2 Sınavı
  25 Eylül 2010 SRC2 Sınavı
  25 Eylül 2010 SRC3 Sınavı
  8 Aralık 2012 ÜDY4 Sınavı
  10 Mart 2013 SRC2 Sınavı
  10 Mart 2013 ÜDY1 Sınavı
  10 Mart 2013 ÜDY2 Sınavı
  7 Aralık 2013 ÜDY4 Sınavı
  10 Mart 2013 ODY1 Sınavı
  7 Aralık 2013 SRC 2 Sınavı
  6 Şubat 2016 SRC 2 Sınavı
  6 Şubat 2016 ODY 2 Sınavı
  6 Şubat 2016 ÜDY 2 Sınavı
 24. Karayolları Trafik Kanununda düzenlenen Garanti Fonu aşağıdaki zararlardan hangisini karşılamaz?

  Konusu:
  Sorumluluk Sigortaları
  Çıktığı Sınavlar:
  10 Mart 2013 ODY2 Sınavı
  10 Mart 2013 SRC1 Sınavı
  10 Mart 2013 ODY1 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 1 Sınavı
  17 Ekim 2015 SRC 4 Sınavı
  17 Ekim 2015 SRC 3 Sınavı
  6 Şubat 2016 ÜDY 3 Sınavı
  6 Şubat 2016 ODY 1 Sınavı
  6 Şubat 2016 ODY 2 Sınavı
  6 Şubat 2016 ÜDY 1 Sınavı
  6 Şubat 2016 ÜDY 2 Sınavı
 25. Sigorta ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  Konusu:
  Sorumluluk Sigortaları
  Çıktığı Sınavlar:
  7 Aralık 2013 ODY2 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 2 Sınavı
  6 Şubat 2016 ÜDY 2 Sınavı
 26. Fiyatlamada temel olarak maliyetler yerine alıcıların algıladıkları değeri temel alan fiyatlama sistemine ne ad verilir ?

  Konusu:
  Pazarlama
  Çıktığı Sınavlar:
  10 Mart 2013 ÜDY2 Sınavı
  6 Şubat 2016 ÜDY 2 Sınavı
 27. Hangisi ürün pazarlamasında pazarlama bileşeni değildir?

  Konusu:
  Pazarlama
  Çıktığı Sınavlar:
  6 Şubat 2016 ÜDY 2 Sınavı
 28. Aşağıdakilerden hangisi pazarlama araştırmasının kapsamında yer alan konuları arasında yer almaz?

  Konusu:
  Pazarlama
  Çıktığı Sınavlar:
  30 Haziran 2012 ÜDY2 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 2 Sınavı
  9 Haziran 2013 ODY2 Sınavı
  6 Şubat 2016 ODY 4 Sınavı
  6 Şubat 2016 ÜDY 2 Sınavı
 29. Aşağıdaki stratejilerden hangisi kaliteye dayalı geliştirme çabaları kapsamında yer alır?

  Konusu:
  Toplam Kalite Yönetimi ve Süreç Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  9 Haziran 2013 ODY1 Sınavı
  8 Aralık 2012 ÜDY4 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY4 Sınavı
  6 Şubat 2016 ÜDY 1 Sınavı
  6 Şubat 2016 ÜDY 2 Sınavı
 30. Aşağıdakilerden hangisi kalite kontrol çemberlerinin uygulanmasında bulunan aşamalardan değildir?

  Konusu:
  Müşteri İlişkileri Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  30 Haziran 2012 ÜDY2 Sınavı
  9 Haziran 2013 ODY4 Sınavı
  7 Aralık 2013 ODY4 Sınavı
  6 Şubat 2016 ÜDY 2 Sınavı
 31. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerde, mevcut personelin sayı ve nitelik olarak yapısını ortaya koyar ?

  Konusu:
  İnsan Kaynakları ve Davranış Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  9 Haziran 2013 ODY 3 Sınavı
  30 Haziran 2012 ÜDY2 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 2 Sınavı
  6 Şubat 2016 ODY 2 Sınavı
  6 Şubat 2016 ÜDY 2 Sınavı
 32. Bir işletmenin finansmanında kullanılan borç ve özsermaye bileşimine ne denir?

  Konusu:
  Finansal Yönetim
  Çıktığı Sınavlar:
  30 Haziran 2012 ÜDY1 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 2 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY 3 Sınavı
  6 Şubat 2016 ÜDY 2 Sınavı
 33. Bir işletmenin kolayca fon sağlayabilmesine ne denir?

  Konusu:
  Finansal Yönetim
  Çıktığı Sınavlar:
  30 Haziran 2012 ÜDY2 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 4 Sınavı
  6 Şubat 2016 ODY 4 Sınavı
  6 Şubat 2016 ODY 2 Sınavı
  6 Şubat 2016 ÜDY 2 Sınavı
 34. Aşağıdakilerden hangisi vergilendirme hatalarından değildir?

  Konusu:
  Vergi Hukuku
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Aralık 2011 ÜDY2 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY1 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY2 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY1 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY1 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY2 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY3 Sınavı
  7 Aralık 2013 ÜDY2 Sınavı
  9 Haziran 2013 ÜDY2 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY2 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY4 Sınavı
  30 Haziran 2012 ODY1 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY1 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY1 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY3 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY3 Sınavı
  6 Şubat 2016 ODY 4 Sınavı
  6 Şubat 2016 ODY 2 Sınavı
  6 Şubat 2016 ÜDY 2 Sınavı
 35. Aşağıdakilerden hangisi yenileme yatırımının amacıdır?

  Konusu:
  Finansal Yönetim
  Çıktığı Sınavlar:
  7 Aralık 2013 ODY1 Sınavı
  8 Aralık 2012 ODY1 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY1 Sınavı
  6 Şubat 2016 ÜDY 2 Sınavı
 36. Perakendecinin müşterilere bulundukları yaşa uygun ihtiyaçları konusunda bilgi sunmasını ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

  Konusu:
  Müşteri İlişkileri Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  10 Mart 2013 ÜDY2 Sınavı
  6 Şubat 2016 ÜDY 2 Sınavı
 37. Hangi müşteri ilişkileri uygulaması müşteri şikayetine sebep olmaz?

  Konusu:
  Müşteri İlişkileri Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  6 Şubat 2016 ÜDY 4 Sınavı
  6 Şubat 2016 ÜDY 2 Sınavı
 38. Aşağıdakilerden hangisi İnsan Kaynakları Yönetiminin temel faaliyet alanlarından birisi değildir?

  Konusu:
  İnsan Kaynakları ve Davranış Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Aralık 2012 ODY2 Sınavı
  6 Şubat 2016 ÜDY 4 Sınavı
  6 Şubat 2016 ÜDY 2 Sınavı
 39. Üretimin her aşamasında eğitsel, örgütsel ve yönetsel amaçlara ulaşmasında gerekli iletişim,dönüşüm ve değişim için gerekli olanakları alt sistemlere sağlama sürecine ne denir?

  Konusu:
  Toplam Kalite Yönetimi ve Süreç Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  10 Mart 2013 ÜDY2 Sınavı
  10 Mart 2013 ODY1 Sınavı
  10 Mart 2013 ODY 3 Sınavı
  6 Şubat 2016 ODY 2 Sınavı
  6 Şubat 2016 ÜDY 2 Sınavı
  6 Şubat 2016 ODY 3 Sınavı
 40. Aşağıdakilerden hangisi performans değerlendirmenin amaçları arasında yer almaz?

  Konusu:
  İnsan Kaynakları ve Davranış Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  10 Mart 2013 ÜDY2 Sınavı
  10 Mart 2013 ÜDY4 Sınavı
  6 Şubat 2016 ÜDY 2 Sınavı
 41. Standart hale getirilen araç takip sistemleri konum bilgilerini nasıl gönderebileceklerdir?

  Konusu:
  İletişim Teknolojiler
  Çıktığı Sınavlar:
  10 Mart 2013 SRC2 Sınavı
  10 Mart 2013 SRC4 Sınavı
  7 Aralık 2013 SRC4 Sınavı
  6 Şubat 2016 ÜDY 2 Sınavı
 42. Aşağıdaki gelir unsurlarından hangisi menkul kıymet sermaye iradı olarak değerlendirilemez?

  Konusu:
  Vergi Hukuku
  Çıktığı Sınavlar:
  17 Eylül 2011 ÜDY4 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 1 Sınavı
  6 Şubat 2016 ÜDY 2 Sınavı
 43. Aşağıdakilerden hangisi Vergi Usul Kanununda yer alan belgelerden değildir?

  Konusu:
  Vergi Kanunları ve Uygulamaları
  Çıktığı Sınavlar:
  7 Aralık 2013 ODY1 Sınavı
  6 Şubat 2016 ÜDY 2 Sınavı
 44. Aşağıdakilerden hangisi gelir elde etmese de beyanname vermek zorundadır?

  Konusu:
  Vergi Kanunları ve Uygulamaları
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Aralık 2011 ÜDY 3 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY4 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY4 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY2 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY1 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY2 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY2 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY 3 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY4 Sınavı
  7 Aralık 2013 ODY1 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 3 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY1 Sınavı
  6 Şubat 2016 ÜDY 2 Sınavı
 45. Ticari işletmenin devrinde müteselsil sorumluluk kaç yıldır?

  Konusu:
  Ticaret Hukuku
  Çıktığı Sınavlar:
  6 Şubat 2016 ÜDY 2 Sınavı
 46. Mirasçıların, mirası 3 ay içinde reddetmedikleri takdirde bir daha reddememesi, hakkın hangi yolla kaybıdır?

  Konusu:
  Medeni Hukuk
  Çıktığı Sınavlar:
  6 Şubat 2016 ÜDY 2 Sınavı
 47. İş Kanununa göre, iş ilişkilerinde eşit davranma ilkesine aykırı davranma halinde iş veren ne kadarlık bir tazminat ödemek zorundadır?

  Konusu:
  İş Hukuku
  Çıktığı Sınavlar:
  28 Eylül 2013 ODY 3 Sınavı
  17 Ekim 2015 ODY 1 Sınavı
  6 Şubat 2016 ÜDY 2 Sınavı
 48. Deneme süreli iş sözleşmelerinde, deneme süresi toplu iş sözleşmeleri ile en çok kaç ay olarak belirlenebilir?

  Konusu:
  İş Hukuku
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Mart 2012 ÜDY3 Sınavı
  7 Aralık 2013 ODY1 Sınavı
  10 Mart 2013 ÜDY3 Sınavı
  10 Mart 2013 ÜDY2 Sınavı
  6 Şubat 2016 ÜDY 2 Sınavı
 49. Milletvekilleri tarafından TBMM’ye sunulan kanun projesine ne ad verilir?

  Konusu:
  Anayasa
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Aralık 2012 ODY1 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 4 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY1 Sınavı
  6 Şubat 2016 ÜDY 2 Sınavı
 50. Aşağıdakilerden hangisi aksi taraflarca kararlaştırılamayan, uyulması zorunlu olan kurallardır?

  Konusu:
  Medeni Hukuk
  Çıktığı Sınavlar:
  30 Haziran 2012 ÜDY1 Sınavı
  7 Aralık 2013 ÜDY4 Sınavı
  6 Şubat 2016 ÜDY 2 Sınavı

Hizmet verdiğimiz il ve ilçeler

İstanbul

Adalar, Arnavutköy, Ataşehir, Avcılar, Bağcılar, Bahçeliever, Bakırköy, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beykoz, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Çatalca, Çekmeköy, Esenler, Esenyurt, Eyüp, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kadıköy, Kağıthane, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Pendik, Sarıyer, Sancaktepe, Silivri, Sultanbeyli, Sultangazi, Şile, Şişli, Tuzla, Ümraniye, Üsküdar, Zeytinburnu

İzmir

Aliağa, Balçova, Bayındır, Bayraklı, Bornova, Buca, Çiğli, Foça, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Karşıyaka, Kemalpaşa, Konak, Menderes, Menemen, Narlıdere, Seferihisar, Selçuk, Torbalı, Urla, Bergama, Beydağ, Çeşme, Dikili, Karaburun, Kınık, Kiraz, Ödemiş, Tire