6 Şubat 2016 ÜDY 4 Sınavı Soruları ve Cevapları

ÜDY4 Belgesi ve ÜDY4 Eğitimi hakkında detaylı bilgi almak için tıklayınız.

6 Şubat 2016 ÜDY 4 Sınavı Soruları ve Cevapları

6 Şubat 2016 ÜDY 4 Sınavı Soruları ve Cevapları

 1. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre P2 yetki belgesi sahipleri, yurt içi yerleşim merkezleri arasındaki taşıma işlerinde, hangi yetki belgesi sahiplerinin taşıtlarını da kullanabilirler ?

  Konusu:
  Ulusal Ulaştırma Mevzuatı
  Çıktığı Sınavlar:
  10 Mart 2013 ÜDY4 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 3 Sınavı
  6 Şubat 2016 ÜDY 4 Sınavı
 2. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre; M2 yetki belgesi sahiplerinin yurtiçinde faaliyet gösterebilmeleri için, şube veya acente şeklinde örgütlenmeleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  Konusu:
  Pazara Giriş Şartları
  Çıktığı Sınavlar:
  ÜDY4 2010-12-25
  25 Aralık 2010 ÜDY4 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 4 Sınavı
  25 Aralık 2010 ODY4 Sınavı
  6 Şubat 2016 ÜDY 4 Sınavı
 3. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, araç tescil belgesine işlenmemiş tadilat nedeniyle taşıt belgesinden re’sen düşümü yapılan araçların nitelikleri ilgili mevzuat hükümlerine uygun hale getirildikten sonra yeniden taşıt belgesine kayıt ettirilmek istenilmesi halinde, taşıt belgesine ne zaman kaydedilebilir?

  Konusu:
  Ulusal Ulaştırma Mevzuatı
  Çıktığı Sınavlar:
  30 Haziran 2012 ÜDY4 Sınavı
  9 Haziran 2013 ÜDY4 Sınavı
  9 Haziran 2013 ODY1 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 2 Sınavı
  28 Eylül 2013 SRC 4 Sınavı
  28 Eylül 2013 SRC 1 Sınavı
  28 Eylül 2013 SRC 3 Sınavı
  9 Haziran 2013 ÜDY1 Sınavı
  6 Şubat 2016 SRC 4 Sınavı
  6 Şubat 2016 ODY 4 Sınavı
  6 Şubat 2016 SRC 1 Sınavı
  6 Şubat 2016 SRC 2 Sınavı
  6 Şubat 2016 ÜDY 4 Sınavı
  6 Şubat 2016 SRC 3 Sınavı
 4. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, K3 türü yetki belgesi alabilmek için aşağıdaki şartlardan hangisini yerine getirmek gerekir ?

  Konusu:
  Ulusal Ulaştırma Mevzuatı
  Çıktığı Sınavlar:
  7 Aralık 2013 ODY4 Sınavı
  6 Şubat 2016 ÜDY 4 Sınavı
 5. Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, K1, M1, N ve P türü yetki belgeleri eki taşıt belgelerine asgari kapasitenin dışında kaydedilecek taşıtlar için yaş şartı nedir?

  Konusu:
  Ulusal Ulaştırma Mevzuatı
  Çıktığı Sınavlar:
  29 Eylül 2012 ÜDY 3 Sınavı
  9 Haziran 2013 ODY4 Sınavı
  6 Şubat 2016 ÜDY 4 Sınavı
 6. Aşağıdaki yetki belgesi sahiplerinden hangileri taşıma faturası düzenleyemezler?

  Konusu:
  Ulusal Ulaştırma Mevzuatı
  Çıktığı Sınavlar:
  9 Haziran 2013 ÜDY4 Sınavı
  6 Şubat 2016 ÜDY 4 Sınavı
 7. Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, G1 yetki belgesi sahipleri; aşağıdaki yetki belgesi sahiplerinden hangileri ile acentelik sözleşme yapabilirler?

  Konusu:
  Ulusal Ulaştırma Mevzuatı
  Çıktığı Sınavlar:
  7 Aralık 2013 ODY4 Sınavı
  7 Aralık 2013 ÜDY4 Sınavı
  6 Şubat 2016 ÜDY 4 Sınavı
 8. Sınır kapıları ile bu kapılardan çıkış yapılan ülke eşleşmesinde aşağıdakilerden hangisi yanlıştı ?

   

  Konusu:
  Ulaştırma Koridorları ve Güzergahlar
  Çıktığı Sınavlar:
  6 Şubat 2016 ÜDY 4 Sınavı
  6 Şubat 2016 SRC 3 Sınavı
  6 Şubat 2016 ODY 4 Sınavı
  6 Şubat 2016 ÜDY 3 Sınavı
  6 Şubat 2016 SRC 1 Sınavı
 9. Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamındadır?

  Konusu:
  Ulaştırma Mevzuatı
  Çıktığı Sınavlar:
  10 Mart 2013 SRC4 Sınavı
  17 Ekim 2015 ÜDY 2 Sınavı
  17 Ekim 2015 ÜDY 1 Sınavı
  17 Ekim 2015 ODY 4 Sınavı
  17 Ekim 2015 ODY 2 Sınavı
  17 Ekim 2015 ODY 1 Sınavı
  6 Şubat 2016 SRC 4 Sınavı
  6 Şubat 2016 ODY 4 Sınavı
  6 Şubat 2016 SRC 2 Sınavı
  6 Şubat 2016 ÜDY 4 Sınavı
 10. Aşağıdaki ifadelerden hangisi N3 sınıfı bir aracı tanımlar ?

  Konusu:
  Teknik Standartlar
  Çıktığı Sınavlar:
  10 Mart 2013 ÜDY4 Sınavı
  6 Şubat 2016 ÜDY 4 Sınavı
 11. TEU ne anlama gelir?

  Konusu:
  Teknik Standartlar
  Çıktığı Sınavlar:
  30 Haziran 2012 ÜDY3 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY 3 Sınavı
  6 Şubat 2016 ÜDY 4 Sınavı
 12. Aşağıdakilerden hangisi operasyon lojistiği kapsamındadır?

  Konusu:
  Lojistik Sevkiyat ve Depo Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  10 Mart 2013 ÜDY4 Sınavı
  6 Şubat 2016 ÜDY 4 Sınavı
 13. Asagidakilerden hangisi ongorulen lojistik egilimlerden biri degildir ?

  Konusu:
  Lojistik Sevkiyat ve Depo Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  28 Eylül 2013 ÜDY 3 Sınavı
  6 Şubat 2016 ÜDY 4 Sınavı
 14. “Yakıt maliyeti” aşağıdaki hangi maliyet türündendir?

  Konusu:
  Taşıma Maliyetlerinin Hesaplanması
  Çıktığı Sınavlar:
  ÜDY4 2010-09-25
  25 Eylül 2010 ÜDY4 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY1 Sınavı
  10 Mart 2013 ODY 3 Sınavı
  6 Şubat 2016 ÜDY 4 Sınavı
 15. Aşağıdakilerden hangisi lojistik bölümünün fonksiyonlarındandır?

  Konusu:
  Lojistik Sevkiyat ve Depo Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  ÜDY4 2010-12-25
  25 Aralık 2010 ODY4 Sınavı
  9 Haziran 2013 ÜDY 3 Sınavı
  7 Aralık 2013 ODY 3 Sınavı
  25 Aralık 2010 ÜDY4 Sınavı
  9 Haziran 2013 ÜDY4 Sınavı
  6 Şubat 2016 ÜDY 4 Sınavı
 16. Aşağıdaki yükleme kurallarından hangisi yanlıştır?

  Konusu:
  Tehlikeli Madde Taşımacılığında Güvenlik ve Yükleme Güvenliği
  Çıktığı Sınavlar:
  10 Mart 2013 ÜDY4 Sınavı
  10 Mart 2013 ODY4 Sınavı
  18 Şubat 2012 SRC5 Sınavı
  6 Şubat 2016 ODY 4 Sınavı
  6 Şubat 2016 ÜDY 4 Sınavı
 17. ADR ye göre Paketleme Grubu III ne anlama gelmektedir?

  Konusu:
  Tehlikeli Maddelerin Paketlenmesi-Paketlerin İşaretlendirilmesi ve Etiketlendirilmesi
  Çıktığı Sınavlar:
  28 Eylül 2013 SRC 5 Sınavı
  28 Temmuz 2013 SRC 5 Sınavı
  17 Ekim 2015 SRC 4 Sınavı
  6 Şubat 2016 ÜDY 4 Sınavı
 18. Uluslararası Karayolu Taşımacılığı yapan taşıtlarda çalışan personelin çalışmalarına ilişkin Avrupa Anlaşması (AETR) na göre ilk hafta 48 saat araç kullanmış bir sürücü devamındaki hafta en fazla kaç saat araç kullanabilir?

  Konusu:
  Çalışma ve Dinlenme Süreleri
  Çıktığı Sınavlar:
  7 Aralık 2013 SRC3 Sınavı
  6 Şubat 2016 ODY 4 Sınavı
  6 Şubat 2016 ÜDY 4 Sınavı
 19. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında adli kusur sebebi sayılır?

  Konusu:
  Trafik Kazalarının Önlenmesi
  Çıktığı Sınavlar:
  10 Mart 2013 SRC4 Sınavı
  10 Mart 2013 ÜDY2 Sınavı
  10 Mart 2013 ÜDY1 Sınavı
  7 Aralık 2013 ÜDY1 Sınavı
  7 Aralık 2013 SRC3 Sınavı
  10 Mart 2013 ÜDY4 Sınavı
  7 Aralık 2013 SRC1 Sınavı
  7 Aralık 2013 SRC 2 Sınavı
  17 Ekim 2015 SRC 4 Sınavı
  17 Ekim 2015 SRC 2 Sınavı
  17 Ekim 2015 SRC 1 Sınavı
  17 Ekim 2015 SRC 3 Sınavı
  6 Şubat 2016 ÜDY 4 Sınavı
 20. Römork takılmış bir araçta uygulanacak hız ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  Konusu:
  Trafik Kuralları ve Cezalar
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Mart 2012 SRC3 Sınavı
  17 Ekim 2015 SRC 4 Sınavı
  17 Ekim 2015 SRC 3 Sınavı
  6 Şubat 2016 ÜDY 4 Sınavı
 21. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında asli kusur sayılır?

  Konusu:
  Trafik Güvenliği
  Çıktığı Sınavlar:
  ÜDY4 2010-09-25
  ODY3 2010-09-25
  25 Eylül 2010 ÜDY 3 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY 3 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY1 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY2 Sınavı
  25 Eylül 2010 ÜDY1 Sınavı
  8 Aralık 2012 SRC 3 Sınavı
  8 Aralık 2012 SRC1 Sınavı
  28 Eylül 2013 SRC 1 Sınavı
  28 Eylül 2013 SRC 3 Sınavı
  30 Haziran 2012 ODY 3 Sınavı
  30 Haziran 2012 ODY4 Sınavı
  19 Mart 2011 SRC1 Sınavı
  30 Haziran 2012 SRC1 Sınavı
  30 Haziran 2012 SRC3 Sınavı
  25 Eylül 2010 ÜDY 3 Sınavı
  6 Şubat 2016 ODY 4 Sınavı
  6 Şubat 2016 ÜDY 4 Sınavı
 22. Kazazedede bilinç kaybı oluşması halinde yapılacak ilk müdahale aşağıdakilerden hangisidir?

  Konusu:
  İlkyardım
  Çıktığı Sınavlar:
  28 Eylül 2013 SRC 1 Sınavı
  28 Eylül 2013 SRC 2 Sınavı
  28 Eylül 2013 SRC 3 Sınavı
  28 Eylül 2013 SRC 4 Sınavı
  6 Şubat 2016 SRC 4 Sınavı
  6 Şubat 2016 ÜDY 3 Sınavı
  6 Şubat 2016 ODY 4 Sınavı
  6 Şubat 2016 SRC 1 Sınavı
  6 Şubat 2016 SRC 2 Sınavı
  6 Şubat 2016 ÜDY 4 Sınavı
  6 Şubat 2016 SRC 3 Sınavı
 23. Merdivenden inerken veya çıkarken sedyedeki kazazedenin taşıma yönü aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?

  Konusu:
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Aralık 2012 ODY1 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY1 Sınavı
  6 Şubat 2016 SRC 4 Sınavı
  6 Şubat 2016 ÜDY 3 Sınavı
  6 Şubat 2016 ODY 4 Sınavı
  6 Şubat 2016 SRC 1 Sınavı
  6 Şubat 2016 SRC 2 Sınavı
  6 Şubat 2016 ÜDY 4 Sınavı
  6 Şubat 2016 SRC 3 Sınavı
 24. Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre; aşağıdakilerden hangisi aracının müsadere edilebilmesi için gerekli koşullardan birisi değildir?

  Konusu:
  KMK-KabahatlerK-TCK-HUMK
  Çıktığı Sınavlar:
  7 Aralık 2013 ÜDY1 Sınavı
  9 Haziran 2013 ÜDY1 Sınavı
  7 Aralık 2013 ÜDY4 Sınavı
  6 Şubat 2016 ÜDY 4 Sınavı
 25. Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  Konusu:
  Gümrük ve Kaçakçılık Mevzuatı
  Çıktığı Sınavlar:
  6 Şubat 2016 ÜDY 4 Sınavı
 26. Bir fatura kapsamındaki eşyanın çeşitli cins, nevi ve ağırlıktaki kaplara konulması halinde her kapta ne kadar eşyanın bulunduğunu göstermek amacıyla düzenlenen belge aşağıdakilerden hangisidir?

  Konusu:
  Ticari Belgeler
  Çıktığı Sınavlar:
  4 Haziran 2011 ÜDY3 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY3 Sınavı
  9 Haziran 2013 ODY 3 Sınavı
  6 Şubat 2016 ÜDY 4 Sınavı
 27. Aşağıdakilerden hangisi ticari belge sayılmaz

  Konusu:
  Ticari Belgeler
  Çıktığı Sınavlar:
  10 Mart 2013 ÜDY4 Sınavı
  10 Mart 2013 ODY4 Sınavı
  6 Şubat 2016 ÜDY 4 Sınavı
 28. Sevk mektubun birinci nüshası kime teslim edilir?

  Konusu:
  Yasal Sorumluluklar
  Çıktığı Sınavlar:
  10 Mart 2013 ÜDY4 Sınavı
  10 Mart 2013 ODY4 Sınavı
  6 Şubat 2016 ÜDY 4 Sınavı
 29. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ?

  Konusu:
  Yasal Sorumluluklar
  Çıktığı Sınavlar:
  6 Şubat 2016 ÜDY 4 Sınavı
 30. Aşağıdakilerden hangisi tam zıya durumu teşkil etmemektedir?

  Konusu:
  Sorumluluk Sigortaları
  Çıktığı Sınavlar:
  7 Aralık 2013 ODY 3 Sınavı
  6 Şubat 2016 ÜDY 4 Sınavı
 31. Aşağıdakilerden hangisi tüketici riskleri arasında yer almaz?

  Konusu:
  Pazarlama
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Aralık 2012 ÜDY2 Sınavı
  7 Aralık 2013 ÜDY4 Sınavı
  6 Şubat 2016 ÜDY 4 Sınavı
 32. Belirli bir amaca ulaşmak için bir konu ya da düşünce çerçevesinde oluşturulan planlı ve düzenli bir dizi tutundurma faaliyetine ne ad verilir?

  Konusu:
  Pazarlama
  Çıktığı Sınavlar:
  ÜDY4 29 Eylül 2012
  29 Eylül 2012 ÜDY4 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 4 Sınavı
  9 Haziran 2013 ODY2 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 2 Sınavı
  6 Şubat 2016 ÜDY 4 Sınavı
 33. Doğrudan kuruluşun dış müşterilerinden gelen talep üzerine başlayan ve dış müşteriye bir ürün ya da hizmet sunulmasını sağlayan süreç aşağıdakilerden hangisidir?

  Konusu:
  Müşteri İlişkileri Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  6 Şubat 2016 ÜDY 4 Sınavı
  6 Şubat 2016 ÜDY 3 Sınavı
 34. Toplam kalite yönetiminde Uygunluk unsurları hangi şıkta doğru gösterilmiştir?

  Konusu:
  Toplam Kalite Yönetimi ve Süreç Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  10 Mart 2013 ÜDY2 Sınavı
  10 Mart 2013 ÜDY4 Sınavı
  6 Şubat 2016 ÜDY 4 Sınavı
 35. Bilanço gününde işletmenin varlıklarım, alacaklarını ve borçlarını ayrıntılı olarak gösterme işlemine ne ad verilir?

  Konusu:
  Finansal Yönetim
  Çıktığı Sınavlar:
  17 Eylül 2011 ODY1 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY2 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY2 Sınavı
  ÜDY1 2010-12-25
  19 Mart 2011 ODY2 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY1 Sınavı
  25 Aralık 2010 ÜDY1 Sınavı
  25 Eylül 2010 ÜDY1 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY1 Sınavı
  25 Aralık 2010 ODY1 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY2 Sınavı
  25 Aralık 2010 ODY2 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY2 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY2 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY3 Sınavı
  6 Şubat 2016 ÜDY 4 Sınavı
 36. Bir işletme açısından başarılı bir Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) için aşağıdakilerden hangisi ile etkili bir temasın sağlanması birincil öncelik oluşturmaz?

  Konusu:
  Müşteri İlişkileri Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  28 Eylül 2013 ÜDY 3 Sınavı
  8 Aralık 2012 ÜDY4 Sınavı
  6 Şubat 2016 ÜDY 4 Sınavı
 37. Hangi müşteri ilişkileri uygulaması müşteri şikayetine sebep olmaz?

  Konusu:
  Müşteri İlişkileri Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  6 Şubat 2016 ÜDY 4 Sınavı
 38. Bir işin yapılabilmesi için gereken süre ve belirlenen süre içerisinde yapılması gereken üretim miktarının belirlenebildiği iş analizi tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

  Konusu:
  İnsan Kaynakları ve Davranış Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  10 Mart 2013 ÜDY2 Sınavı
  10 Mart 2013 ÜDY4 Sınavı
  6 Şubat 2016 ÜDY 4 Sınavı
 39. Aşağıdakilerden hangisi İnsan Kaynakları Yönetiminin temel faaliyet alanlarından birisi değildir?

  Konusu:
  İnsan Kaynakları ve Davranış Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Aralık 2012 ODY2 Sınavı
  6 Şubat 2016 ÜDY 4 Sınavı
 40. Aşağıdakilerden hangisi Mobil izleme sisteminin faydalarından biri değildir?

  Konusu:
  Bilgi İşlem ve Haberleşme Teknolojileri
  Çıktığı Sınavlar:
  10 Mart 2013 ÜDY1 Sınavı
  10 Mart 2013 ÜDY4 Sınavı
  6 Şubat 2016 ÜDY 3 Sınavı
  6 Şubat 2016 ÜDY 4 Sınavı
 41. Aşağıdakilerden hangisi mobil izleme sisteminin hizmetleri arasında değildir?

  Konusu:
  Bilgi İşlem ve Haberleşme Teknolojileri
  Çıktığı Sınavlar:
  10 Mart 2013 ÜDY3 Sınavı
  10 Mart 2013 ÜDY2 Sınavı
  6 Şubat 2016 ÜDY 4 Sınavı
 42. Fatura yerine geçen belgeler VUK’na göre kaç yıl saklanmalıdır?

  Konusu:
  Vergi Kanunları ve Uygulamaları
  Çıktığı Sınavlar:
  10 Mart 2013 ODY2 Sınavı
  10 Mart 2013 ÜDY2 Sınavı
  7 Aralık 2013 ODY 3 Sınavı
  10 Mart 2013 ODY4 Sınavı
  6 Şubat 2016 ÜDY 4 Sınavı
 43. Vergi hukukuna göre vergi alacaklarının silinmesine ne ad verilir?

  Konusu:
  Vergi Hukuku
  Çıktığı Sınavlar:
  28 Eylül 2013 ODY 2 Sınavı
  6 Şubat 2016 ÜDY 3 Sınavı
  6 Şubat 2016 ÜDY 4 Sınavı
 44. Aşağıdakilerden hangisi Vergi Usul Kanunu’na göre mücbir sebep değildir?

  Konusu:
  Vergi Kanunları ve Uygulamaları
  Çıktığı Sınavlar:
  10 Mart 2013 ÜDY2 Sınavı
  10 Mart 2013 ÜDY4 Sınavı
  7 Aralık 2013 ODY2 Sınavı
  6 Şubat 2016 ÜDY 4 Sınavı
 45. Ticaret Hukukuna göre; tacirler arasında ihbar ve ihtarların yazılı şekilde yapılmaması hangi sonucu doğurur?

  Konusu:
  Ticaret Hukuku
  Çıktığı Sınavlar:
  7 Aralık 2013 ÜDY2 Sınavı
  6 Şubat 2016 ÜDY 4 Sınavı
 46. Kıymetli evrakta devir şekilleri açısından hangisi diğerlerinden farklı şekilde düzenlenmiştir?

  Konusu:
  Ticaret Hukuku
  Çıktığı Sınavlar:
  28 Eylül 2013 ÜDY 1 Sınavı
  17 Ekim 2015 ODY 3 Sınavı
  6 Şubat 2016 ÜDY 4 Sınavı
 47. Herkese karşı değil de, belli şahıslara karşı ileri sürülebilen haklara ne denir?

  Konusu:
  Medeni Hukuk
  Çıktığı Sınavlar:
  9 Haziran 2013 ÜDY2 Sınavı
  7 Aralık 2013 ÜDY4 Sınavı
  7 Aralık 2013 ODY2 Sınavı
  6 Şubat 2016 ÜDY 3 Sınavı
  6 Şubat 2016 ÜDY 4 Sınavı
 48. İş Kanununa göre, iş güvencesi kapsamında, fesihin geçersiz sayılması halinde işveren işçiyi başvurusu üzerine bir ay içinde işe başlatmaz ise işverenin yükümlülüğü aşağıdakilerden hangisidir?

  Konusu:
  İş Hukuku
  Çıktığı Sınavlar:
  7 Aralık 2013 ODY1 Sınavı
  8 Aralık 2012 ODY1 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 3 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY1 Sınavı
  7 Aralık 2013 ODY 3 Sınavı
  6 Şubat 2016 ÜDY 4 Sınavı
 49. İş Kanununa göre, işçinin ücret alacağına ilişkin zaman aşımı süresi kaç yıldır?

  Konusu:
  İş Hukuku
  Çıktığı Sınavlar:
  ÜDY4 29 Eylül 2012
  10 Mart 2013 ÜDY1 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 1 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 3 Sınavı
  10 Mart 2013 ÜDY4 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY4 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY4 Sınavı
  30 Haziran 2012 ÜDY4 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 2 Sınavı
  6 Şubat 2016 ÜDY 4 Sınavı
 50. Aşağıdakilerden hangisinde normlar hiyerarşisi doğru olarak verilmiştir?

  Konusu:
  Anayasa
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Aralık 2012 ODY4 Sınavı
  7 Aralık 2013 ODY4 Sınavı
  6 Şubat 2016 ÜDY 4 Sınavı

Hizmet verdiğimiz il ve ilçeler

İstanbul

Adalar, Arnavutköy, Ataşehir, Avcılar, Bağcılar, Bahçeliever, Bakırköy, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beykoz, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Çatalca, Çekmeköy, Esenler, Esenyurt, Eyüp, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kadıköy, Kağıthane, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Pendik, Sarıyer, Sancaktepe, Silivri, Sultanbeyli, Sultangazi, Şile, Şişli, Tuzla, Ümraniye, Üsküdar, Zeytinburnu

İzmir

Aliağa, Balçova, Bayındır, Bayraklı, Bornova, Buca, Çiğli, Foça, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Karşıyaka, Kemalpaşa, Konak, Menderes, Menemen, Narlıdere, Seferihisar, Selçuk, Torbalı, Urla, Bergama, Beydağ, Çeşme, Dikili, Karaburun, Kınık, Kiraz, Ödemiş, Tire