7 Aralık 2013 ÜDY2 Sınavı Soruları ve Cevapları

ÜDY2 Belgesi ve ÜDY2 Eğitimi hakkında detaylı bilgi almak için tıklayınız.

7 Aralık 2013 ÜDY2 Sınavı Soruları ve Cevapları

7 Aralık 2013 ÜDY2 Sınavı Soruları ve Cevapları

 1. Bir kanun kendi metninde yürürlülük tarihini göstermemiş ise bu kanun yayımlandıktan kaç gün sonra yürürlüğe girer?

  Konusu:
  Anayasa
  Çıktığı Sınavlar:
  4 Haziran 2011 ÜDY 4 Sınavı
  ODY4 2011-06-04
  4 Haziran 2011 ÜDY 3 Sınavı
  7 Aralık 2013 ODY 1 Sınavı
  9 Haziran 2013 ÜDY1 Sınavı
  7 Aralık 2013 ÜDY 2 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY 3 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY 4 Sınavı
 2. Aşağıdakilerden hangisi ilişkisel pazarlamanın özelliklerinden biri değildir?

  Konusu:
  Pazarlama
  Çıktığı Sınavlar:
  10 Mart 2013 ÜDY 1 Sınavı
  10 Mart 2013 ÜDY 3 Sınavı
  7 Aralık 2013 ÜDY 2 Sınavı
 3. Aşağıdaki hukuk kaynaklarından hangisi Danıştay incelemesinden geçirilmek şartıyla çıkarılırlar?

  Konusu:
  Anayasa
  Çıktığı Sınavlar:
  30 Haziran 2012 ÜDY 1 Sınavı
  7 Aralık 2013 ÜDY 2 Sınavı
  8 Aralık 2012 ODY2 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 2 Sınavı
 4. Türkiye'de bulunan bir yabancı aşağıdaki haklardan hangisinden yararlanabilir?

  Konusu:
  Medeni Hukuk
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Mart 2012 ÜDY 1 Sınavı
  7 Aralık 2013 ÜDY 2 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY 2 Sınavı
 5. Hak ve borç sahibi olabilme, diğer bir ifadeyle hakların ve borçların süjesi olabilme iktidarına ne denir?

  Konusu:
  Medeni Hukuk
  Çıktığı Sınavlar:
  7 Aralık 2013 ÜDY 2 Sınavı
  8 Aralık 2012 ÜDY2 Sınavı
 6. Aşağıdaki ifadelerden hangisi bilânçonun aktifi için doğru bir önermedir?

  Konusu:
  Finansal Yönetim
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Mart 2012 ODY 4 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY 4 Sınavı
  7 Aralık 2013 ÜDY 1 Sınavı
  7 Aralık 2013 ÜDY3 Sınavı
  7 Aralık 2013 ÜDY 2 Sınavı
  7 Aralık 2013 ODY 2 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY 3 Sınavı
 7. Aşağıdakilerden hangisi orta ve uzun vadeli finansal tahmin yöntemlerinden birisi değildir?

  Konusu:
  Finansal Yönetim
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Mart 2012 ÜDY 1 Sınavı
  7 Aralık 2013 ÜDY 2 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY 4 Sınavı
 8. Aşağıdakilerden hangisi yatırım analizi yapılmasının amacıdır?

  Konusu:
  Finansal Yönetim
  Çıktığı Sınavlar:
  ÜDY4 29 Eylül 2012
  29 Eylül 2012 ÜDY 4 Sınavı
  7 Aralık 2013 ÜDY 2 Sınavı
  9 Haziran 2013 ÜDY4 Sınavı
 9. Aşağıdakilerden hangisi kaynağına göre sermaye türlerinden değildir?

  Konusu:
  Finansal Yönetim
  Çıktığı Sınavlar:
  7 Aralık 2013 ÜDY 1 Sınavı
  7 Aralık 2013 ÜDY 2 Sınavı
  8 Aralık 2012 ODY4 Sınavı
  7 Aralık 2013 ODY 4 Sınavı
 10. Aşağıdakilerden hangisi İnsan Kaynakları Yönetiminin temel faaliyet alanlarından birisi değildir?

  Konusu:
  İnsan Kaynakları ve Davranış Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  ÜDY4 2010-09-25
  ODY3 2010-09-25
  25 Eylül 2010 ÜDY 3 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY 3 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY 1 Sınavı
  25 Eylül 2010 ÜDY 1 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY 2 Sınavı
  7 Aralık 2013 ÜDY 2 Sınavı
  25 Eylül 2010 ÜDY 4 Sınavı
  7 Aralık 2013 ODY 2 Sınavı
  8 Aralık 2012 ODY4 Sınavı
 11. Aşağıdakilerden hangisi "insan kaynakları talebinin belirlenmesine yardımcı araçlardan” değildir?

  Konusu:
  İnsan Kaynakları ve Davranış Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  7 Aralık 2013 ÜDY 2 Sınavı
  8 Aralık 2012 ÜDY2 Sınavı
 12. Kadrolama sürecinin ilk aşaması aşağıdakilerden hangisidir ?

  Konusu:
  İnsan Kaynakları ve Davranış Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  ODY2 2010-12-25
  19 Mart 2011 ODY 2 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY 2 Sınavı
  7 Aralık 2013 ÜDY 2 Sınavı
  25 Aralık 2010 ODY 2 Sınavı
 13. iş Kanununa göre, işçi ücretlerinden bir ayda yapılabilecek en fazla ücret kesintisi tutarı ne kadardır?

  Konusu:
  İş Hukuku
  Çıktığı Sınavlar:
  7 Aralık 2013 ÜDY 2 Sınavı
  9 Haziran 2013 ODY4 Sınavı
  30 Haziran 2012 ODY 4 Sınavı
 14. İş Kanununa göre, genel olarak işçiler ile haftalık çalışma süresi 40 saat üzerinden sözleşme yapılırken, bir işçi ile 20 saat üzerinden sözleşme yapılırsa bu sözleşme aşağıdakilerden hangisidir?

  Konusu:
  İş Hukuku
  Çıktığı Sınavlar:
  7 Aralık 2013 ÜDY 2 Sınavı
  9 Haziran 2013 ODY2 Sınavı
  30 Haziran 2012 ODY 2 Sınavı
 15. Ara dinlenme süresi günde 6 saat çalışılan iş yerinde ne kadar olması gerekir?

  Konusu:
  İş Hukuku
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Aralık 2012 ÜDY1 Sınavı
  7 Aralık 2013 ÜDY 2 Sınavı
  30 Haziran 2012 ODY 2 Sınavı
 16. Aşağıdakilerden hangisi ücretin unsurlarından biri değildir?

  Konusu:
  İş Hukuku
  Çıktığı Sınavlar:
  7 Aralık 2013 ÜDY 2 Sınavı
 17. “Müşteri tatminin sağlanması” konusunda aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlış’tır?

  Konusu:
  Müşteri İlişkileri Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  7 Aralık 2013 ÜDY 2 Sınavı
 18. “Müşteri ile görüşme esnasında operasyon sorumlusu müşteriyi teslimatın zamanlaması konusunda yanlış bilgilendirmektedir.”Bu davranışı analiz etmek için aşağıdakilerden hangisi öncelikle incelenmelidir?

  Konusu:
  Müşteri İlişkileri Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  17 Eylül 2011 ÜDY 1 Sınavı
  7 Aralık 2013 ÜDY 2 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 2 Sınavı
  7 Aralık 2013 ÜDY4 Sınavı
 19. Aşağıdakilerden hangisi satışla ilgili pazarlama eylemleri arasında yer almaz?

  Konusu:
  Pazarlama
  Çıktığı Sınavlar:
  7 Aralık 2013 ÜDY 2 Sınavı
  8 Aralık 2012 ÜDY2 Sınavı
  7 Aralık 2013 ÜDY4 Sınavı
 20. Firmaların mallarını yurt içindeki aracı işletmeler vasıtasıyla dış pazarlara satmaları durumuna ne ad verilmektedir?

  Konusu:
  Dış Ticaret Mevzuatı ve Teslim Şekilleri
  Çıktığı Sınavlar:
  7 Aralık 2013 ÜDY 2 Sınavı
  8 Aralık 2012 ÜDY4 Sınavı
 21. Türk Ticaret Kanunu’na göre, gerçek şahıslardan bilanço esasına göre tacir olan, aşağıdaki defterlerden hangisini tutmak zorunda değildir?

  Konusu:
  Ticaret Hukuku
  Çıktığı Sınavlar:
  17 Eylül 2011 ODY 4 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 2 Sınavı
  25 Aralık 2010 ODY 1 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY 3 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY 2 Sınavı
  25 Aralık 2010 ÜDY 1 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 1 Sınavı
  7 Aralık 2013 ÜDY 2 Sınavı
  25 Aralık 2010 ÜDY 4 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY 4 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY 1 Sınavı
  25 Aralık 2010 ODY 2 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY 2 Sınavı
  25 Aralık 2010 ODY 3 Sınavı
  25 Aralık 2010 ODY 4 Sınavı
 22. Türk Ticaret Kanununa göre taşıma sözleşmesinden kaynaklanan ücrete ilişkin davaların zaman aşımı süresi ne kadardır?

  Konusu:
  Ticaret Hukuku
  Çıktığı Sınavlar:
  7 Aralık 2013 ÜDY 2 Sınavı
 23. Ticaret Hukukuna göre; tacirler arasında ihbar ve ihtarların yazılı şekilde yapılmaması hangi sonucu doğurur?

  Konusu:
  Ticaret Hukuku
  Çıktığı Sınavlar:
  7 Aralık 2013 ÜDY 2 Sınavı
 24. "Yolcunun bir kaza sonucu ölmesi veya bedensel bütünlüğü zedeleyen bir zarara uğraması hâlinde istem hakları ….....yılda; diğer zararlarda ise …......yılda zamanaşımına uğrar." Yukarıdaki boşlukları Türk Ticaret Kanunu'na göre doldurunuz.

  Konusu:
  Sorumluluk Sigortaları
  Çıktığı Sınavlar:
  29 Eylül 2012 ÜDY 1 Sınavı
  9 Haziran 2013 ÜDY1 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY 1 Sınavı
  7 Aralık 2013 ÜDY 2 Sınavı
 25. Toplam kalite yönetiminde ürün kontrolü için hangisi doğrudur?

  Konusu:
  Toplam Kalite Yönetimi ve Süreç Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  7 Aralık 2013 ÜDY 2 Sınavı
  8 Aralık 2012 ÜDY2 Sınavı
 26. Aşağıdakilerden hangisi süreç yönetimine yönelmeye etki eden dış nedenler arasında değildir?

  Konusu:
  Toplam Kalite Yönetimi ve Süreç Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  7 Aralık 2013 ÜDY 2 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY 4 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY 1 Sınavı
 27. Süreç analizinin amacı nedir?

  Konusu:
  Toplam Kalite Yönetimi ve Süreç Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  7 Aralık 2013 ÜDY 2 Sınavı
  8 Aralık 2012 ÜDY2 Sınavı
 28. Aşağıdakilerden hangisi toplam kalite yönetiminde kullanılan kalite maliyet tahmin yöntemlerinden birisidir?

  Konusu:
  Toplam Kalite Yönetimi ve Süreç Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  30 Haziran 2012 ÜDY 2 Sınavı
  7 Aralık 2013 ÜDY 2 Sınavı
 29. Verginin ödenmesi bakımından alacaklı vergi dairesine karşı muhatap olan kişiye ne ad verilmektedir?

  Konusu:
  Vergi Hukuku
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Aralık 2012 ÜDY1 Sınavı
  7 Aralık 2013 ÜDY 2 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY 1 Sınavı
 30. Vergi idaresinin mükelleflerde yazılı koşullar dahilinde anlaşma yolu ile vergi uyuşmazlığının idari aşamada çözülmesi uygulamasına ne ad verilmektedir?

  Konusu:
  Vergi Kanunları ve Uygulamaları
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Aralık 2012 ÜDY1 Sınavı
  7 Aralık 2013 ÜDY 2 Sınavı
 31. Aşağıdakilerden hangisi vergilendirme hatalarından değildir?

  Konusu:
  Vergi Hukuku
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Aralık 2011 ÜDY 2 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 1 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY 2 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY 1 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY 1 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY 2 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY 3 Sınavı
  7 Aralık 2013 ÜDY 2 Sınavı
  9 Haziran 2013 ÜDY2 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 2 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY 4 Sınavı
  30 Haziran 2012 ODY 1 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY 1 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 1 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 3 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY 3 Sınavı
 32. Vergi Usul Kanununa göre hangisi mücbir sebep sonuçlarından değildir?

  Konusu:
  Vergi Hukuku
  Çıktığı Sınavlar:
  30 Haziran 2012 ÜDY 2 Sınavı
  7 Aralık 2013 ÜDY3 Sınavı
  7 Aralık 2013 ÜDY 2 Sınavı
 33. Aşağıdakilerden hangisi yarı oturuş pozisyonuna alınarak taşınabilir?

  Konusu:
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Aralık 2012 ODY2 Sınavı
  7 Aralık 2013 ÜDY 2 Sınavı
 34. İlkyardımda aşağıda belirtilen uygulamalardan hangisi yanlıştır?

  Konusu:
  İlkyardım
  Çıktığı Sınavlar:
  7 Aralık 2013 ÜDY 1 Sınavı
  7 Aralık 2013 ÜDY 2 Sınavı
  7 Aralık 2013 ODY 1 Sınavı
  7 Aralık 2013 ÜDY3 Sınavı
  7 Aralık 2013 ÜDY4 Sınavı
  7 Aralık 2013 ODY 2 Sınavı
  7 Aralık 2013 ODY 3 Sınavı
  7 Aralık 2013 ODY 4 Sınavı
  24 Mart 2012 SRC 1 Sınavı
  7 Aralık 2013 SRC 1 Sınavı
  24 Aralık 2011 SRC 2 Sınavı
  7 Aralık 2013 SRC 2 Sınavı
  24 Mart 2012 SRC 4 Sınavı
  7 Aralık 2013 SRC 4 Sınavı
  8 Aralık 2012 SRC4 Sınavı
 35. İlkyardımda turnike uygulaması nedir?

  Konusu:
  İLKYARDIM
  Çıktığı Sınavlar:
  10 Mart 2013 ÜDY 3 Sınavı
  7 Aralık 2013 ÜDY 1 Sınavı
  7 Aralık 2013 ÜDY 2 Sınavı
  7 Aralık 2013 ÜDY4 Sınavı
  7 Aralık 2013 ODY 2 Sınavı
  7 Aralık 2013 ODY 4 Sınavı
  10 Mart 2013 SRC 1 Sınavı
  7 Aralık 2013 SRC 1 Sınavı
  7 Aralık 2013 SRC 2 Sınavı
  10 Mart 2013 SRC 3 Sınavı
  7 Aralık 2013 SRC 3 Sınavı
  7 Aralık 2013 SRC 4 Sınavı
 36. Taşıyanın sorumluluğu esas olarak hangi periyot için düzenlenmiştir.

  Konusu:
  Yasal Sorumluluklar
  Çıktığı Sınavlar:
  7 Aralık 2013 ÜDY 1 Sınavı
  7 Aralık 2013 ÜDY 2 Sınavı
  7 Aralık 2013 ÜDY3 Sınavı
  7 Aralık 2013 ÜDY4 Sınavı
 37. Taşıma sözleşmesine ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  Konusu:
  Yasal Sorumluluklar
  Çıktığı Sınavlar:
  7 Aralık 2013 ÜDY 1 Sınavı
  7 Aralık 2013 ÜDY 2 Sınavı
 38. Karayolu Taşıma Kanunu’na göre; taşımacının sorumluluk ve yükümlülüğü ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

  Konusu:
  Yasal Sorumluluklar
  Çıktığı Sınavlar:
  ÜDY4 2010-09-25
  25 Eylül 2010 ÜDY 4 Sınavı
  ODY3 2010-09-25
  9 Haziran 2013 ODY2 Sınavı
  7 Aralık 2013 ÜDY 2 Sınavı
  25 Eylül 2010 ÜDY 1 Sınavı
  25 Eylül 2010 ÜDY 3 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY 1 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY 2 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY 3 Sınavı
 39. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında asli kusur sebebi sayılmaz?

  Konusu:
  Trafik Güvenliği
  Çıktığı Sınavlar:
  17 Eylül 2011 ÜDY 4 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY 4 Sınavı
  ODY4 2011-06-04
  17 Eylül 2011 ODY 2 Sınavı
  30 Haziran 2012 ÜDY 4 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY 2 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY 2 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY 3 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY 4 Sınavı
  8 Aralık 2012 ÜDY2 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY 1 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY 2 Sınavı
  9 Haziran 2013 ÜDY2 Sınavı
  9 Haziran 2013 ÜDY1 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 2 Sınavı
  7 Aralık 2013 ÜDY 2 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 3 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 2 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY 1 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY 1 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY 3 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY 4 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY 4 Sınavı
 40. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre, geçiş üstünlüğüne sahip olan araçların görevdeyken birbirleriyle karşılaşmaları halinde geçiş üstünlüğü hakkını ve kavşaklardaki geçiş hakkını hangi sıraya göre kullanırlar?

  Konusu:
  Trafik Kuralları ve Cezalar
  Çıktığı Sınavlar:
  7 Aralık 2013 ÜDY 2 Sınavı
  7 Aralık 2013 SRC 3 Sınavı
  7 Aralık 2013 ÜDY3 Sınavı
  7 Aralık 2013 SRC 1 Sınavı
  7 Aralık 2013 SRC 2 Sınavı
  7 Aralık 2013 SRC 4 Sınavı
 41. Sınır kapısı ve bulunduğu il eşleştirmesinde aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  Konusu:
  Güzergah ve Geçiş Belgeleri
  Çıktığı Sınavlar:
  7 Aralık 2013 ODY 4 Sınavı
  7 Aralık 2013 ÜDY4 Sınavı
  7 Aralık 2013 ÜDY 2 Sınavı
  7 Aralık 2013 SRC 2 Sınavı
  7 Aralık 2013 SRC 4 Sınavı
 42. Aşağıdakilerden hangisi yönetilebilen bir sabit maliyettir?

  Konusu:
  Güzergah Belge ve Maliyet Analizleri
  Çıktığı Sınavlar:
  7 Aralık 2013 ÜDY 2 Sınavı
  9 Haziran 2013 ODY2 Sınavı
  7 Aralık 2013 ODY 4 Sınavı
 43. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, D4 türü yetki belgesi için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  Konusu:
  Yolcu Taşımacılığı
  Çıktığı Sınavlar:
  7 Aralık 2013 ÜDY 2 Sınavı
  7 Aralık 2013 ODY 2 Sınavı
 44. Tarifeli yolcu taşımacıları önceden Bakanlıktan izin almak suretiyle yılda ................... kez ve .............. ayı geçmemek üzere, sefere çıkardığı taşıtın toplam koltuk sayısının % 10’unu aşmayacak sayıdaki koltuk için % 30 indirim sınırlamasına tabi olmaksızın özel indirim uygulayabilirler.” Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre yukarıdaki boşlukları doldurunuz.

  Konusu:
  Yolcu Taşımacılığı
  Çıktığı Sınavlar:
  7 Aralık 2013 ÜDY 1 Sınavı
  7 Aralık 2013 ÜDY 2 Sınavı
 45. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, uluslararası taşımacılık faaliyetlerinde kullanılan ve yurt dışında bulunması sebebiyle yasal süresi içinde muayenesi yapılamayan araçlar, yurda giriş tarihinden itibaren kaç gün içerisinde müracaat edilmesi halinde yetki belgesi eki taşıt belgesine kaydedilebilir?

  Konusu:
  Uluslararası  Ulaştırma Mevzuatı
  Çıktığı Sınavlar:
  30 Haziran 2012 ODY 1 Sınavı
  9 Haziran 2013 ODY1 Sınavı
  7 Aralık 2013 ODY 1 Sınavı
  7 Aralık 2013 ÜDY 2 Sınavı
 46. Karayolu Taşıma Yönetmeliği'ne göre, aşağıdaki yetki belgesi sahiplerinden hangileri taşıma faturası düzenleyemezler?

  Konusu:
  Yolcu Taşımacılığı
  Çıktığı Sınavlar:
  7 Aralık 2013 ÜDY 2 Sınavı
 47. 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  Konusu:
  Ulusal Ulaştırma Mevzuatı
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Aralık 2011 ÜDY 3 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 4 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 1 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 2 Sınavı
  8 Aralık 2012 ÜDY2 Sınavı
  9 Haziran 2013 ODY1 Sınavı
  28 Eylül 2013 SRC 2 Sınavı
  7 Aralık 2013 ODY 1 Sınavı
  7 Aralık 2013 ÜDY 2 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY 2 Sınavı
 48. “D1 ve D2 yetki belgesi sahipleri özmal taşıtları ile sahibi oldukları ………………….ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş sözleşmeli taşıtları, taşıt belgelerine kaydettirerek kullanabilirler.” Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

  Konusu:
  Otobüs / Turizm İşletmesi Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  17 Eylül 2011 ÜDY 2 Sınavı
  7 Aralık 2013 ÜDY 2 Sınavı
 49. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, geçici durdurma ve iptallere ilişkin gönderilen bildirim yazılarının alıcısına ulaştırılamayıp iade edilmesi halinde, bildirim yazısının içeriğinin ulusal bir gazetede yayımlanmasını takip eden kaç iş günü sonunda bildirim işlemi tamamlanmış sayılır?

  Konusu:
  Pazara Giriş Şartları
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Aralık 2012 ÜDY4 Sınavı
  8 Aralık 2012 ÜDY3 Sınavı
  8 Aralık 2012 ÜDY1 Sınavı
  8 Aralık 2012 ÜDY2 Sınavı
  7 Aralık 2013 ÜDY 1 Sınavı
  7 Aralık 2013 ÜDY4 Sınavı
  7 Aralık 2013 ÜDY 2 Sınavı
 50. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, aşağıdakilerden hangisi tarifeli taşımacılıkta, taşımanın başladığı kalkış noktası ile bittiği varış noktasındaki yerleşim yerlerini ifade eder?

  Konusu:
  Otobüs / Turizm İşletmesi Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  30 Haziran 2012 ÜDY 1 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 1 Sınavı
  7 Aralık 2013 ÜDY 2 Sınavı

Hizmet verdiğimiz il ve ilçeler

İstanbul

Adalar, Arnavutköy, Ataşehir, Avcılar, Bağcılar, Bahçeliever, Bakırköy, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beykoz, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Çatalca, Çekmeköy, Esenler, Esenyurt, Eyüp, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kadıköy, Kağıthane, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Pendik, Sarıyer, Sancaktepe, Silivri, Sultanbeyli, Sultangazi, Şile, Şişli, Tuzla, Ümraniye, Üsküdar, Zeytinburnu

İzmir

Aliağa, Balçova, Bayındır, Bayraklı, Bornova, Buca, Çiğli, Foça, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Karşıyaka, Kemalpaşa, Konak, Menderes, Menemen, Narlıdere, Seferihisar, Selçuk, Torbalı, Urla, Bergama, Beydağ, Çeşme, Dikili, Karaburun, Kınık, Kiraz, Ödemiş, Tire