7 Aralık 2013 ÜDY4 Sınavı Soruları ve Cevapları

ÜDY4 Belgesi ve ÜDY4 Eğitimi hakkında detaylı bilgi almak için tıklayınız.

7 Aralık 2013 ÜDY4 Sınavı Soruları ve Cevapları

7 Aralık 2013 ÜDY4 Sınavı Soruları ve Cevapları

 1. Herkese karşı değil de, belli şahıslara karşı ileri sürülebilen haklara ne denir?

  Konusu:
  Medeni Hukuk
  Çıktığı Sınavlar:
  9 Haziran 2013 ÜDY2 Sınavı
  7 Aralık 2013 ÜDY 4 Sınavı
  7 Aralık 2013 ODY 2 Sınavı
 2. Aşağıdakilerden hangisi aksi taraflarca kararlaştırılamayan, uyulması zorunlu olan kurallardır?

  Konusu:
  Medeni Hukuk
  Çıktığı Sınavlar:
  30 Haziran 2012 ÜDY 1 Sınavı
  7 Aralık 2013 ÜDY 4 Sınavı
 3. Bireyin doğrudan çabası olmadan kendi dışındaki faktörler tarafından sağlanan statüye ne ad verilir?

  Konusu:
  İnsan Kaynakları ve Davranış Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  7 Aralık 2013 ODY 1 Sınavı
  7 Aralık 2013 ÜDY 1 Sınavı
  9 Haziran 2013 ÜDY2 Sınavı
  7 Aralık 2013 ÜDY 4 Sınavı
  7 Aralık 2013 ODY 3 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY 4 Sınavı
 4. Aşağıdakilerden hangisi temel mali tablodur?

  Konusu:
  Finansal Yönetim
  Çıktığı Sınavlar:
  4 Haziran 2011 ÜDY 3 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY 3 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY 4 Sınavı
  ODY4 2011-06-04
  4 Haziran 2011 ODY 4 Sınavı
  9 Haziran 2013 ÜDY1 Sınavı
  7 Aralık 2013 ÜDY 1 Sınavı
  7 Aralık 2013 ÜDY 4 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 1 Sınavı
  9 Haziran 2013 ODY2 Sınavı
 5. Mali analiz açısından finansal tablolardaki tutarların ve açıklamaların doğruluğunu değerlendirebilmek için kanıt toplama işlemine ne ad verilir?

  Konusu:
  Finansal Yönetim
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Aralık 2012 ÜDY4 Sınavı
  7 Aralık 2013 ÜDY 4 Sınavı
  7 Aralık 2013 ODY 3 Sınavı
 6. Pazar araştırması ve lojistik hizmet tasarımının yapılandırılmasında aşağıdakilerden hangisi temel unsur değildir.

  Konusu:
  Pazarlama
  Çıktığı Sınavlar:
  7 Aralık 2013 ÜDY 3 Sınavı
  7 Aralık 2013 ÜDY 4 Sınavı
 7. Aşağıdakilerden hangisi orta vadeli kredi kullanım amaçlarından değildir ?

  Konusu:
  Finansal Yönetim
  Çıktığı Sınavlar:
  19 Mart 2011 ÜDY 1 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY 2 Sınavı
  7 Aralık 2013 ÜDY 1 Sınavı
  30 Haziran 2012 ÜDY 2 Sınavı
  7 Aralık 2013 ÜDY 4 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY 1 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY 1 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY 2 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 2 Sınavı
 8. Aşağıdakilerden hangisi insan kaynakları yönetiminin temel ilkeleri arasında yer almaz?

  Konusu:
  İnsan Kaynakları ve Davranış Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Aralık 2012 ÜDY4 Sınavı
  7 Aralık 2013 ÜDY 4 Sınavı
 9. Günde sekiz saat çalışılan bir işyerinde uygulanacak ara dinlenme süresi ne kadardır?

  Konusu:
  İş Hukuku
  Çıktığı Sınavlar:
  7 Aralık 2013 ÜDY 4 Sınavı
 10. İş hukuku kuralları ile düzenlenen iş ilişkisinin hukuki dayanağı nedir?

  Konusu:
  İş Hukuku
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Aralık 2012 ÜDY2 Sınavı
  7 Aralık 2013 ÜDY 4 Sınavı
 11. Özel kanunları gereğince belirli işler için vergiden tamamen veya kısmen muaf olarak ithal olunan eşyayı ithal amacı dışında kullanmak veya satmak veya bilerek satın almak fiili aşağıdaki suçlardan hangisinin kapsamına girer?

  Konusu:
  Vergi Hukuku
  Çıktığı Sınavlar:
  7 Aralık 2013 ÜDY 1 Sınavı
  8 Aralık 2012 ÜDY1 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY 3 Sınavı
  25 Eylül 2010 ÜDY 4 Sınavı
  7 Aralık 2013 ÜDY 4 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY 4 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY 1 Sınavı
  4 Haziran 2011 SRC 1 Sınavı
  4 Haziran 2011 SRC 3 Sınavı
 12. Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre; aşağıdakilerden hangisi aracının müsadere edilebilmesi için gerekli koşullardan birisi değildir?

  Konusu:
  KMK-KabahatlerK-TCK-HUMK
  Çıktığı Sınavlar:
  7 Aralık 2013 ÜDY 1 Sınavı
  9 Haziran 2013 ÜDY1 Sınavı
  7 Aralık 2013 ÜDY 4 Sınavı
 13. “Müşteri tatmininin sağlanması” konusunda aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır?

  Konusu:
  Müşteri İlişkileri Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  9 Haziran 2013 ÜDY2 Sınavı
  9 Haziran 2013 ÜDY3 Sınavı
  7 Aralık 2013 ÜDY 4 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY 3 Sınavı
 14. “Müşteri ile görüşme esnasında operasyon sorumlusu müşteriyi teslimatın zamanlaması konusunda yanlış bilgilendirmektedir.”Bu davranışı analiz etmek için aşağıdakilerden hangisi öncelikle incelenmelidir?

  Konusu:
  Müşteri İlişkileri Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  17 Eylül 2011 ÜDY 1 Sınavı
  7 Aralık 2013 ÜDY 2 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 2 Sınavı
  7 Aralık 2013 ÜDY 4 Sınavı
 15. Hangi müşteri şikayeti firma açısından diğerlerinden daha ciddi sorunlar yaratır?

  Konusu:
  Müşteri İlişkileri Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  7 Aralık 2013 ÜDY 1 Sınavı
  7 Aralık 2013 ÜDY 4 Sınavı
 16. Aşağıdakilerden hangisi pazara giriş şartlarında uygulanmaz?

  Konusu:
  Pazarlama
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Aralık 2012 ÜDY3 Sınavı
  7 Aralık 2013 ÜDY 4 Sınavı
  10 Mart 2013 ÜDY 4 Sınavı
  10 Mart 2013 ODY 3 Sınavı
  10 Mart 2013 ODY 4 Sınavı
 17. Aşağıdakilerden hangisi satışla ilgili pazarlama eylemleri arasında yer almaz?

  Konusu:
  Pazarlama
  Çıktığı Sınavlar:
  7 Aralık 2013 ÜDY 2 Sınavı
  8 Aralık 2012 ÜDY2 Sınavı
  7 Aralık 2013 ÜDY 4 Sınavı
 18. Aşağıdakilerden hangisi tüketici riskleri arasında yer almaz?

  Konusu:
  Pazarlama
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Aralık 2012 ÜDY2 Sınavı
  7 Aralık 2013 ÜDY 4 Sınavı
 19. Pazarlama bileşenlerinden biri de ürün farklılaştırılma stratejilerinin belirlenmesidir.” Aşağıdakilerden hangisi ürün farklılaştırma stratejisini belirleme nedenlerinden değildir?

  Konusu:
  Pazarlama
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Aralık 2012 ÜDY4 Sınavı
  7 Aralık 2013 ÜDY 4 Sınavı
 20. Haksız rekabet için bir yıllık zamanaşımı süresi dışında öngörülen ikinci zamanaşımı süresi kaç yıldır?

  Konusu:
  Ticaret Hukuku
  Çıktığı Sınavlar:
  7 Aralık 2013 ODY 1 Sınavı
  8 Aralık 2012 ÜDY4 Sınavı
  7 Aralık 2013 ÜDY 4 Sınavı
 21. Ticaret Kanununa göre ulusal taşımalarda taşımanın durdurulması veya sefere hiç başlanamamasıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  Konusu:
  Yasal Sorumluluklar
  Çıktığı Sınavlar:
  ÜDY4 2010-09-25
  25 Eylül 2010 ÜDY 4 Sınavı
  ODY3 2010-09-25
  25 Eylül 2010 ÜDY 3 Sınavı
  7 Aralık 2013 ÜDY 4 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY 3 Sınavı
 22. Bir sözleşmenin meydana gelebilmesi için önce yapılan irade açıklamasına ne denir?

  Konusu:
  Ulusal Sözleşmeler
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Aralık 2012 ÜDY2 Sınavı
  7 Aralık 2013 ÜDY 4 Sınavı
 23. Aşağıdakilerden hangisi ticari davalara özgü özel ispat araçlarından birisidir?

  Konusu:
  Ticaret Hukuku
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Aralık 2012 ÜDY2 Sınavı
  8 Aralık 2012 ÜDY4 Sınavı
  7 Aralık 2013 ÜDY 4 Sınavı
 24. “Süreç analizi ve iyileştirme faaliyetleri içerisinde sürecin temel öğelerinin (girdiler, çıktılar, müşteriler, tedarikçiler vb.) tanımlanması gerekmektedir.” Bu tanımlama hangi aşamada gerçekleştirilmelidir?

  Konusu:
  Toplam Kalite Yönetimi ve Süreç Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  7 Aralık 2013 ÜDY 1 Sınavı
  8 Aralık 2012 ÜDY1 Sınavı
  7 Aralık 2013 ÜDY 4 Sınavı
 25. Aşağıdakilerden hangisi Toplam Kalite Yonetimi sistemi icerisinde işletmenin mevcut donem maliyetlerinin, gecmiş donem maliyetleri ile karşılaştırıldığı analiz yontemidir?

  Konusu:
  Toplam Kalite Yönetimi ve Süreç Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  30 Haziran 2012 ÜDY 3 Sınavı
  7 Aralık 2013 ÜDY 4 Sınavı
  7 Aralık 2013 ODY 3 Sınavı
 26. Operasyonel süreç hangi soruya cevap verir?

  Konusu:
  Toplam Kalite Yönetimi ve Süreç Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  17 Eylül 2011 ÜDY 1 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 2 Sınavı
  7 Aralık 2013 ÜDY 4 Sınavı
 27. Defterlerin yanmış olması ve tacirin vesika almamış olması hâlinde aşağıdakilerden hangisi söz konusu olur?

  Konusu:
  Vergi Hukuku
  Çıktığı Sınavlar:
  7 Aralık 2013 ÜDY 4 Sınavı
  8 Aralık 2012 ODY2 Sınavı
 28. Aşağıdakilerden hangisinde tarhiyattan önce uzlaşma yapılmaz?

  Konusu:
  Vergi Kanunları ve Uygulamaları
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Mart 2012 ODY 1 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY 2 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY 4 Sınavı
  7 Aralık 2013 ÜDY 1 Sınavı
  7 Aralık 2013 ÜDY 3 Sınavı
  8 Aralık 2012 ÜDY2 Sınavı
  7 Aralık 2013 ÜDY 4 Sınavı
  30 Haziran 2012 ODY 1 Sınavı
  7 Aralık 2013 ODY 4 Sınavı
 29. Aşağıdakilerden hangisi vergi ile ilgili olarak mükellefe tebliğ olunan evrakı hükümsüz kılmaz?

  Konusu:
  Vergi Hukuku
  Çıktığı Sınavlar:
  9 Haziran 2013 ÜDY3 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY 3 Sınavı
  7 Aralık 2013 ÜDY 4 Sınavı
 30. İlkyardımda aşağıda belirtilen uygulamalardan hangisi yanlıştır?

  Konusu:
  İlkyardım
  Çıktığı Sınavlar:
  7 Aralık 2013 ÜDY 1 Sınavı
  7 Aralık 2013 ÜDY 2 Sınavı
  7 Aralık 2013 ODY 1 Sınavı
  7 Aralık 2013 ÜDY 3 Sınavı
  7 Aralık 2013 ÜDY 4 Sınavı
  7 Aralık 2013 ODY 2 Sınavı
  7 Aralık 2013 ODY 3 Sınavı
  7 Aralık 2013 ODY 4 Sınavı
  24 Mart 2012 SRC 1 Sınavı
  7 Aralık 2013 SRC 1 Sınavı
  24 Aralık 2011 SRC 2 Sınavı
  7 Aralık 2013 SRC 2 Sınavı
  24 Mart 2012 SRC 4 Sınavı
  7 Aralık 2013 SRC 4 Sınavı
  8 Aralık 2012 SRC4 Sınavı
 31. İlkyardımda turnike uygulaması nedir?

  Konusu:
  İLKYARDIM
  Çıktığı Sınavlar:
  10 Mart 2013 ÜDY 3 Sınavı
  7 Aralık 2013 ÜDY 1 Sınavı
  7 Aralık 2013 ÜDY 2 Sınavı
  7 Aralık 2013 ÜDY 4 Sınavı
  7 Aralık 2013 ODY 2 Sınavı
  7 Aralık 2013 ODY 4 Sınavı
  10 Mart 2013 SRC 1 Sınavı
  7 Aralık 2013 SRC 1 Sınavı
  7 Aralık 2013 SRC 2 Sınavı
  10 Mart 2013 SRC 3 Sınavı
  7 Aralık 2013 SRC 3 Sınavı
  7 Aralık 2013 SRC 4 Sınavı
 32. Taşıyanın sorumluluğu esas olarak hangi periyot için düzenlenmiştir.

  Konusu:
  Yasal Sorumluluklar
  Çıktığı Sınavlar:
  7 Aralık 2013 ÜDY 1 Sınavı
  7 Aralık 2013 ÜDY 2 Sınavı
  7 Aralık 2013 ÜDY 3 Sınavı
  7 Aralık 2013 ÜDY 4 Sınavı
 33. Aşağıdakilerden hangi durumda aracın işleteninin sorumluluğu kalkmaz veya azalmaz?

  Konusu:
  Yasal Sorumluluklar
  Çıktığı Sınavlar:
  25 Eylül 2010 SRC 4 Sınavı
  30 Haziran 2012 SRC 2 Sınavı
  25 Eylül 2010 SRC 2 Sınavı
  25 Eylül 2010 SRC 3 Sınavı
  8 Aralık 2012 ÜDY4 Sınavı
  10 Mart 2013 SRC 2 Sınavı
  10 Mart 2013 ÜDY 2 Sınavı
  10 Mart 2013 ÜDY 1 Sınavı
  7 Aralık 2013 ÜDY 4 Sınavı
  10 Mart 2013 ODY 1 Sınavı
  7 Aralık 2013 SRC 2 Sınavı
 34. Aşağıdaki kayıp, hasar veya gecikmeden hangisinde taşımacı sorumlu tutulur?

  Konusu:
  Yasal Sorumluluklar
  Çıktığı Sınavlar:
  7 Aralık 2013 ÜDY 4 Sınavı
 35. Cumhuriyet Savcılığınca trafik kaydı üzerine şerh konulduğu tarihten itibaren ne kadar süre içerisinde, şerhin kaldırıldığına veya devamına ilişkin mahkeme kararı ibraz edilmediği takdirde bu şerh hükümsüz sayılır?

  Konusu:
  Yasal Sorumluluklar
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Aralık 2012 ÜDY2 Sınavı
  7 Aralık 2013 ÜDY 4 Sınavı
  7 Aralık 2013 ÜDY 3 Sınavı
 36. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre, taşıt yolunun dar olduğu yerlerde aksine bir işaret yoksa geçiş önceliği sıralaması açısından aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  Konusu:
  Trafik Kazalarının Önlenmesi
  Çıktığı Sınavlar:
  7 Aralık 2013 ÜDY 4 Sınavı
  7 Aralık 2013 SRC 3 Sınavı
  7 Aralık 2013 SRC 1 Sınavı
  7 Aralık 2013 SRC 2 Sınavı
  7 Aralık 2013 SRC 4 Sınavı
 37. Sınır kapısı ve bulunduğu il eşleştirmesinde aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  Konusu:
  Güzergah ve Geçiş Belgeleri
  Çıktığı Sınavlar:
  7 Aralık 2013 ODY 4 Sınavı
  7 Aralık 2013 ÜDY 4 Sınavı
  7 Aralık 2013 ÜDY 2 Sınavı
  7 Aralık 2013 SRC 2 Sınavı
  7 Aralık 2013 SRC 4 Sınavı
 38. AETR’ye göre; her otuz saatlik süre boyunca taşıt en az iki sürücü tarafından kullanılıyorsa her bir sürücü kaç saat kesintisiz dinlenme süresi kullanır?

  Konusu:
  Çalışma ve Dinlenme Süreleri
  Çıktığı Sınavlar:
  7 Aralık 2013 ÜDY 4 Sınavı
  10 Mart 2013 SRC 1 Sınavı
  7 Aralık 2013 SRC 1 Sınavı
  29 Eylül 2012 SRC 2 Sınavı
  29 Eylül 2012 SRC 4 Sınavı
 39. “Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Yapan Taşıtlarda Çalışan Personelin Çalışma Sürelerine ilişkin Avrupa Anlaşması” (AETR)’na göre kesintisiz günlük dinlenme süresi 11 saattir. Sabit bir hafta içinde 3 defadan fazla olmamak üzere bu süre en az kaç saate düşürülebilir?

  Konusu:
  Çalışma ve Dinlenme Süreleri
  Çıktığı Sınavlar:
  7 Aralık 2013 ODY 4 Sınavı
  7 Aralık 2013 ÜDY 4 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 4 Sınavı
  7 Aralık 2013 SRC 1 Sınavı
  29 Eylül 2012 SRC 1 Sınavı
  29 Eylül 2012 SRC 2 Sınavı
  29 Eylül 2012 SRC 3 Sınavı
  29 Eylül 2012 SRC 4 Sınavı
 40. Aşağıdaki sınıflardan hangisi “Su ile temas halinde tehlikeli gazlar çıkaran maddeler” i temsil eden sınıftır ?

  Konusu:
  AETR, ADR ve Yükleme Güvenliği
  Çıktığı Sınavlar:
  7 Aralık 2013 ÜDY 4 Sınavı
 41. Depolamada kullanılan araçlar, sistemler sabit ve değişken maliyet toplamına ne denir?

  Konusu:
  Lojistik Sevkiyat ve Depo Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Aralık 2012 ÜDY4 Sınavı
  7 Aralık 2013 ÜDY 4 Sınavı
 42. Aşağıdakilerden hangisi "Tedarikçiler ile şirket arasında gerçekleşen rota seçimi, taşıma, araç- kargo takibi, v.b lojistik faaliyetlerdir" ifadesinin karşılığıdır?

  Konusu:
  Lojistik Sevkiyat ve Depo Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  9 Haziran 2013 ÜDY3 Sınavı
  7 Aralık 2013 ÜDY 4 Sınavı
  30 Haziran 2012 ÜDY 4 Sınavı
 43. Depolarda, eşyaların olabilecek en ekonomik şekilde depolandığı, rezerv depolama ve paket sistemlerinden oluşan alana ne ad verilir ?

  Konusu:
  Lojistik Sevkiyat ve Depo Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  7 Aralık 2013 ÜDY 4 Sınavı
 44. Aşağıdakilerden hangisi operasyon lojistiği kapsamındadır?

  Konusu:
  Lojistik Sevkiyat ve Depo Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Mart 2012 ÜDY 3 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY 4 Sınavı
  7 Aralık 2013 ÜDY 4 Sınavı
 45. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, yetki belgesi alma koşullarına ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  Konusu:
  Ulusal Ulaştırma Mevzuatı
  Çıktığı Sınavlar:
  7 Aralık 2013 ÜDY 4 Sınavı
 46. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, geçici durdurma ve iptallere ilişkin gönderilen bildirim yazılarının alıcısına ulaştırılamayıp iade edilmesi halinde, bildirim yazısının içeriğinin ulusal bir gazetede yayımlanmasını takip eden kaç iş günü sonunda bildirim işlemi tamamlanmış sayılır?

  Konusu:
  Pazara Giriş Şartları
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Aralık 2012 ÜDY4 Sınavı
  8 Aralık 2012 ÜDY3 Sınavı
  8 Aralık 2012 ÜDY1 Sınavı
  8 Aralık 2012 ÜDY2 Sınavı
  7 Aralık 2013 ÜDY 1 Sınavı
  7 Aralık 2013 ÜDY 4 Sınavı
  7 Aralık 2013 ÜDY 2 Sınavı
 47. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, ticari amaçla kargo taşımacılığı yapabilmek için hangi tür yetki belgesinin alınması gerekir?

  Konusu:
  Ulusal Ulaştırma Mevzuatı
  Çıktığı Sınavlar:
  7 Aralık 2013 ÜDY 4 Sınavı
 48. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, K3 yetki belgesi eki taşıt belgelerine asgari kapasitenin dışında kaç yaşından büyük olmayan eşya taşımaya mahsus ticari veya hususi taşıtlar kaydedilir?

  Konusu:
  Ulusal Ulaştırma Mevzuatı
  Çıktığı Sınavlar:
  7 Aralık 2013 ÜDY 4 Sınavı
 49. Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, G1 yetki belgesi sahipleri; aşağıdaki yetki belgesi sahiplerinden hangileri ile acentelik sözleşme yapabilirler?

  Konusu:
  Ulusal Ulaştırma Mevzuatı
  Çıktığı Sınavlar:
  7 Aralık 2013 ODY 4 Sınavı
  7 Aralık 2013 ÜDY 4 Sınavı
 50. Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin kapsamına girer?

  Konusu:
  Ulaştırma Mevzuatı
  Çıktığı Sınavlar:
  9 Haziran 2013 SRC4 Sınavı
  7 Aralık 2013 ODY 1 Sınavı
  7 Aralık 2013 ODY 3 Sınavı
  7 Aralık 2013 ÜDY 3 Sınavı
  7 Aralık 2013 ODY 4 Sınavı
  7 Aralık 2013 ÜDY 4 Sınavı
  7 Aralık 2013 SRC 2 Sınavı

Hizmet verdiğimiz il ve ilçeler

İstanbul

Adalar, Arnavutköy, Ataşehir, Avcılar, Bağcılar, Bahçeliever, Bakırköy, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beykoz, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Çatalca, Çekmeköy, Esenler, Esenyurt, Eyüp, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kadıköy, Kağıthane, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Pendik, Sarıyer, Sancaktepe, Silivri, Sultanbeyli, Sultangazi, Şile, Şişli, Tuzla, Ümraniye, Üsküdar, Zeytinburnu

İzmir

Aliağa, Balçova, Bayındır, Bayraklı, Bornova, Buca, Çiğli, Foça, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Karşıyaka, Kemalpaşa, Konak, Menderes, Menemen, Narlıdere, Seferihisar, Selçuk, Torbalı, Urla, Bergama, Beydağ, Çeşme, Dikili, Karaburun, Kınık, Kiraz, Ödemiş, Tire