8 Aralık 2012 ODY4 Sınavı Soruları ve Cevapları

ODY4 Belgesi ve ODY4 Eğitimi hakkında detaylı bilgi almak için tıklayınız.

8 Aralık 2012 ODY4 Sınavı Soruları ve Cevapları

8 Aralık 2012 ODY4 Sınavı Soruları ve Cevapları

 1. Aşağıdakilerden hangisi milletvekilleri tarafından TBMM Başkanlığına sunulur?

  Konusu:
  Anayasa
  Çıktığı Sınavlar:
  17 Eylül 2011 ODY 1 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY 3 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY 2 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 1 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 3 Sınavı
  10 Mart 2013 ODY 2 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 2 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 4 Sınavı
  30 Haziran 2012 ODY 3 Sınavı
  8 Aralık 2012 ODY 4 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY 4 Sınavı
  10 Mart 2013 ODY 4 Sınavı
 2. Aşağıdakilerden hangisinde normlar hiyerarşisi doğru olarak verilmiştir?

  Konusu:
  Anayasa
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Aralık 2012 ODY 4 Sınavı
  7 Aralık 2013 ODY 4 Sınavı
 3. Aşağıdakilerden hangisi kaynağına göre sermaye türlerinden değildir?

  Konusu:
  Finansal Yönetim
  Çıktığı Sınavlar:
  7 Aralık 2013 ÜDY 1 Sınavı
  7 Aralık 2013 ÜDY 2 Sınavı
  8 Aralık 2012 ODY 4 Sınavı
  7 Aralık 2013 ODY 4 Sınavı
 4. Aşağıdakilerden hangisi uzun vadeli projelerin finansmanında kullanılmaz?

  Konusu:
  Finansal Yönetim
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Aralık 2012 ODY 4 Sınavı
  7 Aralık 2013 ODY 4 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 4 Sınavı
 5. Aşağıdakilerden hangisi finans yöneticisinin sorumluluk alanları arasında yer almaz?

  Konusu:
  Finansal Yönetim
  Çıktığı Sınavlar:
  7 Aralık 2013 ODY 2 Sınavı
  8 Aralık 2012 ODY 4 Sınavı
 6. Aşağıdakilerden hangisi İnsan Kaynakları Yönetiminin temel faaliyet alanlarından birisi değildir?

  Konusu:
  İnsan Kaynakları ve Davranış Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  ÜDY4 2010-09-25
  ODY3 2010-09-25
  25 Eylül 2010 ÜDY 3 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY 3 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY 1 Sınavı
  25 Eylül 2010 ÜDY 1 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY 2 Sınavı
  7 Aralık 2013 ÜDY 2 Sınavı
  25 Eylül 2010 ÜDY 4 Sınavı
  7 Aralık 2013 ODY 2 Sınavı
  8 Aralık 2012 ODY 4 Sınavı
 7. İşveren tarafından işçinin sebep göstermeksizin bir ayda toplam kaç iş günü gelmemesi halinde iş akdi feshedilir?

  Konusu:
  İş Hukuku
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Aralık 2012 ODY 1 Sınavı
  9 Haziran 2013 ÜDY4 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 1 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY 1 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY 2 Sınavı
  8 Aralık 2012 ODY 4 Sınavı
 8. Gece çalışan işçiler en geç ne kadar zamanda bir sağlık kontrolünden geçirilmelidirler?

  Konusu:
  İş Hukuku
  Çıktığı Sınavlar:
  28 Eylül 2013 ÜDY 1 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY 3 Sınavı
  8 Aralık 2012 ODY 4 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 4 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY 3 Sınavı
 9. iş Kanununa göre, hafta, ay veya yıl gibi bir zaman dilimi içinde işçinin ne kadar süreyle çalışacağını taraflar belirlemedikleri takdirde, haftalık çalışma süresi kaç saat kararlaştırılmış sayılır?

  Konusu:
  İş Hukuku
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Aralık 2011 ÜDY 4 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 3 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY 3 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY 3 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY 2 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY 4 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY 2 Sınavı
  8 Aralık 2012 ODY 1 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 1 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 1 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 1 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY 1 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY 2 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY 2 Sınavı
  9 Haziran 2013 ÜDY3 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY 3 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 2 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 2 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 1 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY 1 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY 1 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 2 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY 3 Sınavı
  8 Aralık 2012 ODY 4 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 4 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 4 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY 4 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 3 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 4 Sınavı
 10. Aşağıdakilerden hangisi bir kişinin maddi manevi ve iktisadi bütünlüğün üzerindeki mutlak haklarına denir ?

  Konusu:
  Medeni Hukuk
  Çıktığı Sınavlar:
  30 Haziran 2012 ODY 3 Sınavı
  8 Aralık 2012 ODY 4 Sınavı
 11. Müşteri İlişkileri Yönetimine göre; kazanılan bir müşterinin sadakat ve kararlığının uzun süre korunması ve müşteri harcamalarındaki payın yükseltilmesi için gereken adımları içeren evre aşağıdakilerden hangisidir?

  Konusu:
  Müşteri İlişkileri Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Aralık 2012 ODY 4 Sınavı
  7 Aralık 2013 ODY 4 Sınavı
 12. Aşağıdakilerden hangisi Müşteri İlişkileri Yönetiminin pazarlama faaliyetlerine sağladığı temel katkılardan biri değildir?

  Konusu:
  Müşteri İlişkileri Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Aralık 2012 ODY 4 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 4 Sınavı
 13. Aşağıdakilerden hangisi pazar bölümlemenin amaçları arasında yer almaz?

  Konusu:
  Pazarlama
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Aralık 2012 ODY 4 Sınavı
 14. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin kullandığı fiyat belirleme yöntemlerinden biri değildir?

  Konusu:
  Pazarlama
  Çıktığı Sınavlar:
  4 Haziran 2011 ÜDY 3 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY 3 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY 4 Sınavı
  ODY4 2011-06-04
  4 Haziran 2011 ODY 4 Sınavı
  9 Haziran 2013 ÜDY3 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 2 Sınavı
  7 Aralık 2013 ODY 2 Sınavı
  8 Aralık 2012 ODY 4 Sınavı
 15. Müşterinin sahip olduğu ürünün tamir veya hata nedeni ile değiştirilmesi için üretici şirkete geri gönderildiği, tamir edilmiş veya değiştirilmiş ürünlerin müşteriye tekrar iletilmesiyle tamamlanan lojistik faaliyete ne ad verilir ?

  Konusu:
  Lojistik Sevkiyat ve Depo Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Aralık 2012 ODY 4 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY 4 Sınavı
 16. Ticari işletmenin devri iyi niyetli üçüncü şahıslara ve alacaklılara karşı ne zamandan itibaren hüküm ifade eder?

  Konusu:
  Ticaret Hukuku
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Aralık 2012 ÜDY4 Sınavı
  8 Aralık 2012 ODY 4 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 4 Sınavı
 17. Ticari işletmeyi devreden kimsenin devrin tescil ve ilanından sonraki borç ve yükümlülüklerinden dolayı devir alanla birlikte kaç yıl süreyle zincirleme sorumludur?

  Konusu:
  Ticaret Hukuku
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Aralık 2012 ÜDY4 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 1 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 3 Sınavı
  8 Aralık 2012 ODY 4 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 4 Sınavı
 18. Ticari defterlerden hangisinde kapanış kaydı yapılmaz?

  Konusu:
  Finansal Yönetim
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Aralık 2012 ODY 4 Sınavı
 19. Aşağıdakilerden hangisi toplam kalite yönetimi eğitiminin işlevlerinden değildir?

  Konusu:
  Toplam Kalite Yönetimi ve Süreç Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Aralık 2012 ODY 4 Sınavı
 20. Aşağıdakilerden hangisi müşteri tatmininin arttırılmasına yardımcı olan insan odaklı bir yöntemdir?

  Konusu:
  Müşteri İlişkileri Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Aralık 2012 ODY 4 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 4 Sınavı
 21. Gelir vergisinde vergi tarife oranı nasıl bir orandır?

  Konusu:
  Vergi Kanunları ve Uygulamaları
  Çıktığı Sınavlar:
  30 Haziran 2012 ÜDY 2 Sınavı
  8 Aralık 2012 ÜDY4 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 1 Sınavı
  8 Aralık 2012 ODY 4 Sınavı
 22. Vergi Usul Kanuna göre "matrah” ne demektir?

  Konusu:
  Vergi Kanunları ve Uygulamaları
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Aralık 2012 ODY 4 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 4 Sınavı
 23. Aşağıdakilerden hangisi harçların niteliklerinden biri değildir?

  Konusu:
  Vergi Kanunları ve Uygulamaları
  Çıktığı Sınavlar:
  30 Haziran 2012 ÜDY 1 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 1 Sınavı
  9 Haziran 2013 ÜDY2 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 3 Sınavı
  8 Aralık 2012 ODY 4 Sınavı
 24. Vergi düzenlemeleri dolayısıyla devlet ile kişiler arasında ortaya çıkan hukuki ilişkinin usulüne ve gerçekleştirilmesine ilişkin hususları düzenleyen hukuk kuralları bütününe ne ad verilir?

  Konusu:
  Vergi Hukuku
  Çıktığı Sınavlar:
  30 Haziran 2012 ÜDY 2 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 3 Sınavı
  8 Aralık 2012 ODY 4 Sınavı
 25. Sorumluluk sigortası tazminatına yol açan ve yurtiçinde meydana gelen olay, sigorta ettiren veya hak sahibi tarafından öğrenildiği tarihten itibaren kaç iş günü içinde sigorta şirketine ihbar edilir?

  Konusu:
  Sorumluluk Sigortaları
  Çıktığı Sınavlar:
  17 Eylül 2011 SRC 3 Sınavı
  17 Eylül 2011 SRC 4 Sınavı
  25 Eylül 2010 SRC 4 Sınavı
  30 Haziran 2012 ÜDY 3 Sınavı
  25 Eylül 2010 SRC 1 Sınavı
  25 Eylül 2010 SRC 3 Sınavı
  8 Aralık 2012 ÜDY1 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY 1 Sınavı
  7 Aralık 2013 ODY 2 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY 2 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 1 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY 1 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY 2 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 3 Sınavı
  9 Haziran 2013 ODY3 Sınavı
  30 Haziran 2012 ODY 3 Sınavı
  8 Aralık 2012 ODY 4 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 4 Sınavı
  7 Aralık 2013 ODY 4 Sınavı
  30 Haziran 2012 ODY 4 Sınavı
  17 Eylül 2011 SRC 1 Sınavı
  24 Aralık 2011 SRC 1 Sınavı
  24 Mart 2012 SRC 1 Sınavı
  17 Eylül 2011 SRC 2 Sınavı
  24 Aralık 2011 SRC 3 Sınavı
  29 Eylül 2012 SRC 3 Sınavı
  24 Aralık 2011 SRC 4 Sınavı
  25 Aralık 2010 SRC 4 Sınavı
  19 Mart 2011 SRC 4 Sınavı
  29 Eylül 2012 SRC 4 Sınavı
 26. Poliçe genel şartlarında yer alan rizikonun gerçekleşmesi halinde, sigortacının tazminat ödeme yükümlülüğünün doğması durumu aşağıdakilerden hangisidir?

  Konusu:
  Sorumluluk Sigortaları
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Aralık 2012 ODY 4 Sınavı
  7 Aralık 2013 ODY 4 Sınavı
 27. Sigortalı aracı işletenlerin değişmesi halinde devreden kişi kaç gün içinde sigortaya durumu bildirmek zorundadır?

  Konusu:
  Sorumluluk Sigortaları
  Çıktığı Sınavlar:
  9 Haziran 2013 SRC4 Sınavı
  9 Haziran 2013 SRC2 Sınavı
  7 Aralık 2013 ODY 1 Sınavı
  7 Aralık 2013 SRC 1 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 1 Sınavı
  8 Aralık 2012 ODY 4 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 4 Sınavı
 28. Karayolu Taşıma Kanunu’na göre; sigortacılar hak sahibinin kaza veya zarara ilişkin belgeleri sigortacıya ilettiği tarihten itibaren, sorumluluk sigortası sınırları içinde kalan miktarı hak sahibine kaç iş günü içerisinde ödemek zorundadır?

  Konusu:
  Sorumluluk Sigortaları
  Çıktığı Sınavlar:
  17 Eylül 2011 SRC 1 Sınavı
  17 Eylül 2011 SRC 2 Sınavı
  19 Mart 2011 SRC 2 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY 2 Sınavı
  24 Aralık 2011 SRC 1 Sınavı
  24 Aralık 2011 SRC 4 Sınavı
  30 Haziran 2012 ÜDY 4 Sınavı
  8 Aralık 2012 SRC1 Sınavı
  8 Aralık 2012 ODY 2 Sınavı
  9 Haziran 2013 SRC4 Sınavı
  9 Haziran 2013 SRC2 Sınavı
  28 Eylül 2013 SRC 1 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 2 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY 2 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY 2 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 1 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 2 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY 2 Sınavı
  8 Aralık 2012 ODY 4 Sınavı
  19 Mart 2011 SRC 1 Sınavı
  29 Eylül 2012 SRC 1 Sınavı
  24 Aralık 2011 SRC 2 Sınavı
  29 Eylül 2012 SRC 2 Sınavı
  17 Eylül 2011 SRC 3 Sınavı
  19 Mart 2011 SRC 3 Sınavı
  25 Aralık 2010 SRC 4 Sınavı
  17 Eylül 2011 SRC 4 Sınavı
  19 Mart 2011 SRC 4 Sınavı
  29 Eylül 2012 SRC 4 Sınavı
 29. Trafik kazalarında hangisi asli kusurdur?

  Konusu:
  Trafik Güvenliği
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Aralık 2012 ODY 4 Sınavı
 30. Araçlar üzerinde yapılan teknik değişiklikler hangi süre içinde, nereye bildirilmek zorundadır?

  Konusu:
  Teknik Standartlar
  Çıktığı Sınavlar:
  7 Aralık 2013 ODY 4 Sınavı
  8 Aralık 2012 ODY 4 Sınavı
 31. Bir üretim işletmesinde üretim makineleri için hesaplanan amortisman tutarı ne tür bir maliyettir?

  Konusu:
  Taşıma Maliyetlerinin Hesaplanması
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Aralık 2012 ODY 4 Sınavı
 32. Aşağıdakilerden hangisi mali analiz açısından esas muhasebe verileri arasında yer almaz?

  Konusu:
  Finansal Yönetim
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Aralık 2012 ÜDY4 Sınavı
  8 Aralık 2012 ODY 4 Sınavı
  7 Aralık 2013 ODY 4 Sınavı
 33. Aşağıda verilen sınır kapıları ile bu kapılardan çıkış yapılan ülke eşleşmesinde hangisi yanlıştır?

  Konusu:
  Ulaştırma Koridorları ve Güzergahlar
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Aralık 2012 ÜDY1 Sınavı
  8 Aralık 2012 ÜDY2 Sınavı
  8 Aralık 2012 ODY 4 Sınavı
 34. Suni solunum sonucu tekrar solumaya başlayan kazazedeye aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

  Konusu:
  Çıktığı Sınavlar:
  17 Eylül 2011 ODY 4 Sınavı
  ÜDY4 2010-09-25
  ODY3 2010-09-25
  25 Eylül 2010 ODY 3 Sınavı
  19 Mart 2011 SRC 1 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY 1 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY 2 Sınavı
  25 Eylül 2010 ÜDY 1 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 1 Sınavı
  19 Mart 2011 SRC 3 Sınavı
  19 Mart 2011 SRC 2 Sınavı
  29 Eylül 2012 SRC 3 Sınavı
  8 Aralık 2012 ÜDY4 Sınavı
  8 Aralık 2012 ODY 4 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 2 Sınavı
  25 Eylül 2010 ÜDY 4 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY 1 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 1 Sınavı
  24 Aralık 2011 SRC 1 Sınavı
  28 Eylül 2013 SRC 1 Sınavı
  24 Aralık 2011 SRC 4 Sınavı
  28 Eylül 2013 SRC 4 Sınavı
  19 Mart 2011 SRC 4 Sınavı
 35. Aşağıdakilerden hangisi burkulmanın tanımıdır?

  Konusu:
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Aralık 2012 ÜDY4 Sınavı
  8 Aralık 2012 ODY 4 Sınavı
  8 Aralık 2012 SRC3 Sınavı
 36. Göz bebeklerinde büyüklük farkı, geçici hafıza kaybı, burundan kan gelmesi gibi belirtiler, hangi tür yaralanmalarda daha çok görülür?

  Konusu:
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Aralık 2012 ODY 4 Sınavı
  8 Aralık 2012 ÜDY3 Sınavı
 37. Birleşik 2 hafta içinde toplam araç kullanma süresi kaç saati aşamaz?

  Konusu:
  Çalışma ve Dinlenme Süreleri
  Çıktığı Sınavlar:
  17 Eylül 2011 SRC 2 Sınavı
  8 Aralık 2012 ODY 4 Sınavı
  17 Eylül 2011 SRC 1 Sınavı
  24 Aralık 2011 SRC 1 Sınavı
  24 Mart 2012 SRC 1 Sınavı
  29 Eylül 2012 SRC 1 Sınavı
  30 Haziran 2012 SRC 3 Sınavı
  17 Eylül 2011 SRC 3 Sınavı
  17 Eylül 2011 SRC 4 Sınavı
 38. Aracın en az iki şoförle kullanılması halinde her 30 saatlik sürede her bir şoför en az kaç saat kesintisiz olarak dinlenmek zorundadır?

  Konusu:
  Çalışma ve Dinlenme Süreleri
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Aralık 2012 ODY 4 Sınavı
  9 Haziran 2013 SRC1 Sınavı
  9 Haziran 2013 SRC2 Sınavı
  9 Haziran 2013 SRC3 Sınavı
  29 Eylül 2012 SRC 3 Sınavı
  9 Haziran 2013 SRC4 Sınavı
 39. Tehlikeli madde paketi üzerinde "Paketleme Grubu III ” ifadesi ne anlama gelir?

  Konusu:
  AETR, ADR ve Yükleme Güvenliği
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Aralık 2012 ODY 4 Sınavı
  10 Mart 2013 ÜDY 4 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 3 Sınavı
  28 Eylül 2013 SRC 3 Sınavı
 40. Lojistik işletmelerinin tedarikçilerden gelen eşyaları tam zamanında üretim ortamına dahil etmesine ne ad verilir?

  Konusu:
  Lojistik Sevkiyat ve Depo Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  30 Haziran 2012 ODY 4 Sınavı
  8 Aralık 2012 ODY 4 Sınavı
 41. Çevreye en az zarar verecek şekilde, lojistik faaliyetlerin gerçekleştirilmesi amacıyla, tüm faaliyetlerin çevre üzerindeki olumsuz etkisini ölçmek ve en aza indirgemeye çalışmak aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

  Konusu:
  Lojistik Sevkiyat ve Depo Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Aralık 2012 ODY 4 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY 4 Sınavı
 42. Konusu:
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Aralık 2011 ÜDY 3 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY 3 Sınavı
  17 Eylül 2011 SRC 3 Sınavı
  17 Eylül 2011 SRC 3 Sınavı
  5 Ekim 2008 GMS Sınavı
  5 Ekim 2008 GMS Sınavı
  5 Ekim 2008 GMS Sınavı
  5 Ekim 2008 GMS Sınavı
  5 Ekim 2008 GMS Sınavı
  5 Ekim 2008 GMS Sınavı
  5 Ekim 2008 GMS Sınavı
  5 Ekim 2008 GMS Sınavı
  5 Ekim 2008 GMS Sınavı
  5 Ekim 2008 GMS Sınavı
  18 Ekim 2005 GMS Sınavı
  18 Ekim 2005 GMS Sınavı
  18 Ekim 2005 GMS Sınavı
  18 Ekim 2005 GMS Sınavı
  18 Ekim 2005 GMS Sınavı
  1 Ekim 2011 GMYS Sınavı
  1 Ekim 2011 GMS Sınavı
  10 Mart 2013 SRC 1 Sınavı
  25 Aralık 2010 ÜDY 1 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY 1 Sınavı
  30 Haziran 2012 ODY 3 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 2 Sınavı
  24 Aralık 2011 SRC 1 Sınavı
  24 Aralık 2011 SRC 3 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY 1 Sınavı
  24 Mart 2012 SRC 4 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY 1 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY 4 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY 4 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY 3 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY 3 Sınavı
  8 Aralık 2012 ODY 4 Sınavı
  8 Aralık 2012 ODY 4 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY1 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY 1 Sınavı
  17 Eylül 2011 SRC 1 Sınavı
  10 Mart 2013 ÜDY 4 Sınavı
  10 Mart 2013 ÜDY 1 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 3 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 4 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 4 Sınavı
  7 Aralık 2013 SRC 1 Sınavı
  7 Aralık 2013 SRC 1 Sınavı
  21 Ekim 2006 GMYS Sınavı
  21 Ekim 2006 GMYS Sınavı
  21 Ekim 2006 GMYS Sınavı
  7 Aralık 2013 ODY 1 Sınavı
  7 Aralık 2013 ODY 1 Sınavı
  8 Aralık 2012 ODY 1 Sınavı
  7 Aralık 2013 ÜDY 1 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY 1 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY 1 Sınavı
  25 Aralık 2010 ÜDY 1 Sınavı
  30 Haziran 2012 ÜDY 1 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 1 Sınavı
  25 Eylül 2010 ÜDY 1 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 1 Sınavı
  7 Aralık 2013 ÜDY 3 Sınavı
  7 Aralık 2013 ÜDY 3 Sınavı
  25 Eylül 2010 ÜDY 3 Sınavı
  25 Eylül 2010 ÜDY 3 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 3 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 2 Sınavı
  25 Aralık 2010 ÜDY 4 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 4 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY 4 Sınavı
  30 Haziran 2012 ÜDY 4 Sınavı
  10 Mart 2013 ODY 1 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY 1 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 1 Sınavı
  25 Aralık 2010 ODY 1 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY 1 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY 2 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY 3 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY 3 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY 3 Sınavı
  25 Aralık 2010 ODY 3 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY 3 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY 3 Sınavı
  7 Aralık 2013 ODY 3 Sınavı
  7 Aralık 2013 ODY 3 Sınavı
  7 Aralık 2013 ODY 3 Sınavı
  10 Mart 2013 ODY 3 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 3 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY 4 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY 4 Sınavı
  7 Aralık 2013 ODY 4 Sınavı
  10 Mart 2013 ODY 4 Sınavı
  25 Aralık 2010 ODY 4 Sınavı
  17 Eylül 2011 SRC 1 Sınavı
  17 Eylül 2011 SRC 1 Sınavı
  19 Mart 2011 SRC 1 Sınavı
  30 Haziran 2012 SRC 1 Sınavı
  28 Eylül 2013 SRC 1 Sınavı
  29 Eylül 2012 SRC 1 Sınavı
  29 Eylül 2012 SRC 1 Sınavı
  19 Mart 2011 SRC 2 Sınavı
  24 Mart 2012 SRC 3 Sınavı
  24 Mart 2012 SRC 3 Sınavı
  30 Haziran 2012 SRC 3 Sınavı
  7 Aralık 2013 SRC 3 Sınavı
  17 Eylül 2011 SRC 3 Sınavı
  19 Mart 2011 SRC 3 Sınavı
  19 Mart 2011 SRC 3 Sınavı
  28 Eylül 2013 SRC 3 Sınavı
  29 Eylül 2012 SRC 3 Sınavı
  24 Aralık 2011 SRC 4 Sınavı
  24 Aralık 2011 SRC 4 Sınavı
  24 Mart 2012 SRC 4 Sınavı
  1 Ekim 2011 GMS Sınavı
  5 Ağustos 2000 GMS Sınavı
  10 Ekim 2003 GMS Sınavı
  10 Ekim 2003 GMS Sınavı
  10 Ekim 2003 GMS Sınavı
  10 Ekim 2003 GMS Sınavı
  10 Ekim 2003 GMS Sınavı
  18 Kasım 2006 GMS Sınavı
  20 Ekim 2012 GMS Sınavı
  20 Ekim 2012 GMS Sınavı
  21 Ekim 2006 GMS Sınavı
  21 Ekim 2006 GMS Sınavı
  21 Ekim 2006 GMS Sınavı
  21 Ekim 2006 GMS Sınavı
  21 Ekim 2006 GMS Sınavı
  21 Ekim 2006 GMS Sınavı
  21 Ekim 2006 GMS Sınavı
  21 Ekim 2006 GMS Sınavı
  21 Ekim 2006 GMS Sınavı
  24 Kasım 2002 GMS Sınavı
  24 Kasım 2002 GMS Sınavı
  24 Kasım 2002 GMS Sınavı
  30 Kasım 2010 GMS Sınavı
  5 Ekim 2008 GMYS Sınavı
  5 Ekim 2008 GMYS Sınavı
  5 Ekim 2008 GMYS Sınavı
  5 Ekim 2008 GMYS Sınavı
  5 Ekim 2008 GMYS Sınavı
  21 Ekim 2006 GMYS Sınavı
  21 Ekim 2006 GMYS Sınavı
  21 Ekim 2006 GMYS Sınavı
  21 Ekim 2006 GMYS Sınavı
  21 Ekim 2006 GMYS Sınavı
  21 Ekim 2006 GMYS Sınavı
  20 Ekim 2012 GMYS Sınavı
  18 Ekim 2014 TMGD Sınavı
  12 Aralık 2014 SRC 2 Sınavı
  13 Aralık 2014 TMGD Sınavı
  28 Aralık 2014 GMS Sınavı
  28 Aralık 2014 GMS Sınavı
  28 Aralık 2014 GMS Sınavı
  28 Aralık 2014 GMS Sınavı
  28 Aralık 2014 GMS Sınavı
  28 Aralık 2014 GMS Sınavı
  28 Aralık 2014 GMS Sınavı
  28 Aralık 2014 GMYS Sınavı
  28 Aralık 2014 GMYS Sınavı
  28 Aralık 2014 GMYS Sınavı
  28 Aralık 2014 GMYS Sınavı
  28 Aralık 2014 GMYS Sınavı
  28 Aralık 2014 GMYS Sınavı
  28 Aralık 2014 GMYS Sınavı
  28 Aralık 2014 GMYS Sınavı
  28 Aralık 2014 GMYS Sınavı
  28 Aralık 2014 GMYS Sınavı
  28 Aralık 2014 GMYS Sınavı
  28 Aralık 2014 GMYS Sınavı
  28 Aralık 2014 GMYS Sınavı
  28 Aralık 2014 GMYS Sınavı
  28 Aralık 2014 GMYS Sınavı
  28 Aralık 2014 GMYS Sınavı
  0000 SRC 2 Sınavı
  25 Aralık 2010 ÜDY 3 Sınavı
  20 Mart 2010 SRC 2 Sınavı
  12 Temmuz 2014 ODY 3 Sınavı
  27 Haziran 2015 SRC 5 Sınavı
  25 Nisan 2015 TMGD Sınavı
  27 Haziran 2015 ÜDY 3 Sınavı
  29 Ağustos 2015 TMGD Sınavı
  10 Mart 2013 SRC 5 + SRC 5 TANKER Sınavı
  12 Temmuz 2014 ODY 4 Sınavı
  12 Temmuz 2014 SRC 2 Sınavı
  12 Temmuz 2014 SRC 4 Sınavı
  12 Temmuz 2014 SRC 5 + SRC 5 TANKER Sınavı
  12 Temmuz 2014 SRC 5 Sınavı
  12 Temmuz 2014 SRC 5 TANKER Sınavı
  12 Temmuz 2014 ÜDY 3 Sınavı
  12 Temmuz 2014 ÜDY 4 Sınavı
  13 Ekim 2012 SRC 5 + SRC 5 TANKER Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 1 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 3 Sınavı
  25 Aralık 2010 ÜDY 3 Sınavı
  25 Eylül 2010 ÜDY 3 Sınavı
  27 Haziran 2015 SRC 5 + SRC 5 TANKER Sınavı
 43. Konusu:
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Aralık 2011 ÜDY 3 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY 3 Sınavı
  17 Eylül 2011 SRC 3 Sınavı
  17 Eylül 2011 SRC 3 Sınavı
  5 Ekim 2008 GMS Sınavı
  5 Ekim 2008 GMS Sınavı
  5 Ekim 2008 GMS Sınavı
  5 Ekim 2008 GMS Sınavı
  5 Ekim 2008 GMS Sınavı
  5 Ekim 2008 GMS Sınavı
  5 Ekim 2008 GMS Sınavı
  5 Ekim 2008 GMS Sınavı
  5 Ekim 2008 GMS Sınavı
  5 Ekim 2008 GMS Sınavı
  18 Ekim 2005 GMS Sınavı
  18 Ekim 2005 GMS Sınavı
  18 Ekim 2005 GMS Sınavı
  18 Ekim 2005 GMS Sınavı
  18 Ekim 2005 GMS Sınavı
  1 Ekim 2011 GMYS Sınavı
  1 Ekim 2011 GMS Sınavı
  10 Mart 2013 SRC 1 Sınavı
  25 Aralık 2010 ÜDY 1 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY 1 Sınavı
  30 Haziran 2012 ODY 3 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 2 Sınavı
  24 Aralık 2011 SRC 1 Sınavı
  24 Aralık 2011 SRC 3 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY 1 Sınavı
  24 Mart 2012 SRC 4 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY 1 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY 4 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY 4 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY 3 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY 3 Sınavı
  8 Aralık 2012 ODY 4 Sınavı
  8 Aralık 2012 ODY 4 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY1 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY 1 Sınavı
  17 Eylül 2011 SRC 1 Sınavı
  10 Mart 2013 ÜDY 4 Sınavı
  10 Mart 2013 ÜDY 1 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 3 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 4 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 4 Sınavı
  7 Aralık 2013 SRC 1 Sınavı
  7 Aralık 2013 SRC 1 Sınavı
  21 Ekim 2006 GMYS Sınavı
  21 Ekim 2006 GMYS Sınavı
  21 Ekim 2006 GMYS Sınavı
  7 Aralık 2013 ODY 1 Sınavı
  7 Aralık 2013 ODY 1 Sınavı
  8 Aralık 2012 ODY 1 Sınavı
  7 Aralık 2013 ÜDY 1 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY 1 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY 1 Sınavı
  25 Aralık 2010 ÜDY 1 Sınavı
  30 Haziran 2012 ÜDY 1 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 1 Sınavı
  25 Eylül 2010 ÜDY 1 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 1 Sınavı
  7 Aralık 2013 ÜDY 3 Sınavı
  7 Aralık 2013 ÜDY 3 Sınavı
  25 Eylül 2010 ÜDY 3 Sınavı
  25 Eylül 2010 ÜDY 3 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 3 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 2 Sınavı
  25 Aralık 2010 ÜDY 4 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 4 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY 4 Sınavı
  30 Haziran 2012 ÜDY 4 Sınavı
  10 Mart 2013 ODY 1 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY 1 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 1 Sınavı
  25 Aralık 2010 ODY 1 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY 1 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY 2 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY 3 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY 3 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY 3 Sınavı
  25 Aralık 2010 ODY 3 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY 3 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY 3 Sınavı
  7 Aralık 2013 ODY 3 Sınavı
  7 Aralık 2013 ODY 3 Sınavı
  7 Aralık 2013 ODY 3 Sınavı
  10 Mart 2013 ODY 3 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 3 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY 4 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY 4 Sınavı
  7 Aralık 2013 ODY 4 Sınavı
  10 Mart 2013 ODY 4 Sınavı
  25 Aralık 2010 ODY 4 Sınavı
  17 Eylül 2011 SRC 1 Sınavı
  17 Eylül 2011 SRC 1 Sınavı
  19 Mart 2011 SRC 1 Sınavı
  30 Haziran 2012 SRC 1 Sınavı
  28 Eylül 2013 SRC 1 Sınavı
  29 Eylül 2012 SRC 1 Sınavı
  29 Eylül 2012 SRC 1 Sınavı
  19 Mart 2011 SRC 2 Sınavı
  24 Mart 2012 SRC 3 Sınavı
  24 Mart 2012 SRC 3 Sınavı
  30 Haziran 2012 SRC 3 Sınavı
  7 Aralık 2013 SRC 3 Sınavı
  17 Eylül 2011 SRC 3 Sınavı
  19 Mart 2011 SRC 3 Sınavı
  19 Mart 2011 SRC 3 Sınavı
  28 Eylül 2013 SRC 3 Sınavı
  29 Eylül 2012 SRC 3 Sınavı
  24 Aralık 2011 SRC 4 Sınavı
  24 Aralık 2011 SRC 4 Sınavı
  24 Mart 2012 SRC 4 Sınavı
  1 Ekim 2011 GMS Sınavı
  5 Ağustos 2000 GMS Sınavı
  10 Ekim 2003 GMS Sınavı
  10 Ekim 2003 GMS Sınavı
  10 Ekim 2003 GMS Sınavı
  10 Ekim 2003 GMS Sınavı
  10 Ekim 2003 GMS Sınavı
  18 Kasım 2006 GMS Sınavı
  20 Ekim 2012 GMS Sınavı
  20 Ekim 2012 GMS Sınavı
  21 Ekim 2006 GMS Sınavı
  21 Ekim 2006 GMS Sınavı
  21 Ekim 2006 GMS Sınavı
  21 Ekim 2006 GMS Sınavı
  21 Ekim 2006 GMS Sınavı
  21 Ekim 2006 GMS Sınavı
  21 Ekim 2006 GMS Sınavı
  21 Ekim 2006 GMS Sınavı
  21 Ekim 2006 GMS Sınavı
  24 Kasım 2002 GMS Sınavı
  24 Kasım 2002 GMS Sınavı
  24 Kasım 2002 GMS Sınavı
  30 Kasım 2010 GMS Sınavı
  5 Ekim 2008 GMYS Sınavı
  5 Ekim 2008 GMYS Sınavı
  5 Ekim 2008 GMYS Sınavı
  5 Ekim 2008 GMYS Sınavı
  5 Ekim 2008 GMYS Sınavı
  21 Ekim 2006 GMYS Sınavı
  21 Ekim 2006 GMYS Sınavı
  21 Ekim 2006 GMYS Sınavı
  21 Ekim 2006 GMYS Sınavı
  21 Ekim 2006 GMYS Sınavı
  21 Ekim 2006 GMYS Sınavı
  20 Ekim 2012 GMYS Sınavı
  18 Ekim 2014 TMGD Sınavı
  12 Aralık 2014 SRC 2 Sınavı
  13 Aralık 2014 TMGD Sınavı
  28 Aralık 2014 GMS Sınavı
  28 Aralık 2014 GMS Sınavı
  28 Aralık 2014 GMS Sınavı
  28 Aralık 2014 GMS Sınavı
  28 Aralık 2014 GMS Sınavı
  28 Aralık 2014 GMS Sınavı
  28 Aralık 2014 GMS Sınavı
  28 Aralık 2014 GMYS Sınavı
  28 Aralık 2014 GMYS Sınavı
  28 Aralık 2014 GMYS Sınavı
  28 Aralık 2014 GMYS Sınavı
  28 Aralık 2014 GMYS Sınavı
  28 Aralık 2014 GMYS Sınavı
  28 Aralık 2014 GMYS Sınavı
  28 Aralık 2014 GMYS Sınavı
  28 Aralık 2014 GMYS Sınavı
  28 Aralık 2014 GMYS Sınavı
  28 Aralık 2014 GMYS Sınavı
  28 Aralık 2014 GMYS Sınavı
  28 Aralık 2014 GMYS Sınavı
  28 Aralık 2014 GMYS Sınavı
  28 Aralık 2014 GMYS Sınavı
  28 Aralık 2014 GMYS Sınavı
  0000 SRC 2 Sınavı
  25 Aralık 2010 ÜDY 3 Sınavı
  20 Mart 2010 SRC 2 Sınavı
  12 Temmuz 2014 ODY 3 Sınavı
  27 Haziran 2015 SRC 5 Sınavı
  25 Nisan 2015 TMGD Sınavı
  27 Haziran 2015 ÜDY 3 Sınavı
  29 Ağustos 2015 TMGD Sınavı
  10 Mart 2013 SRC 5 + SRC 5 TANKER Sınavı
  12 Temmuz 2014 ODY 4 Sınavı
  12 Temmuz 2014 SRC 2 Sınavı
  12 Temmuz 2014 SRC 4 Sınavı
  12 Temmuz 2014 SRC 5 + SRC 5 TANKER Sınavı
  12 Temmuz 2014 SRC 5 Sınavı
  12 Temmuz 2014 SRC 5 TANKER Sınavı
  12 Temmuz 2014 ÜDY 3 Sınavı
  12 Temmuz 2014 ÜDY 4 Sınavı
  13 Ekim 2012 SRC 5 + SRC 5 TANKER Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 1 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 3 Sınavı
  25 Aralık 2010 ÜDY 3 Sınavı
  25 Eylül 2010 ÜDY 3 Sınavı
  27 Haziran 2015 SRC 5 + SRC 5 TANKER Sınavı
 44. G1 ve G2 yetki belgesi sahipleri; en fazla kaç adet yetki belgesi sahibiyle sözleşme yapabilirler?

  Konusu:
  Uluslararası  Ulaştırma Mevzuatı
  Çıktığı Sınavlar:
  17 Eylül 2011 ÜDY 4 Sınavı
  ODY4 2011-06-04
  19 Mart 2011 ÜDY 3 Sınavı
  ÜDY4 2010-12-25
  19 Mart 2011 ODY 4 Sınavı
  24 Mart 2012 SRC 3 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY 3 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY 4 Sınavı
  8 Aralık 2012 ODY 4 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY 3 Sınavı
  25 Aralık 2010 ÜDY 3 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY 4 Sınavı
  25 Aralık 2010 ÜDY 4 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY 3 Sınavı
  25 Aralık 2010 ODY 3 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY 3 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY 4 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY 4 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY 4 Sınavı
  25 Aralık 2010 ODY 4 Sınavı
  24 Mart 2012 SRC 4 Sınavı
  10 Mart 2013 ÜDY 4 Sınavı
 45. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, aşağıdaki yetki belgesi sahiplerinden hangisi taşıt belgelerine, özmal taşıt sayısının yirmi katını geçmemek üzere ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş sözleşmeli taşıt kaydettirebilir?

  Konusu:
  Ulusal Ulaştırma Mevzuatı
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Aralık 2012 ODY 4 Sınavı
 46. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, yetki belgesi alma koşullarına ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  Konusu:
  Pazara Giriş Şartları
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Aralık 2012 ÜDY4 Sınavı
  8 Aralık 2012 ODY 4 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 4 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 4 Sınavı
 47. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, H ve R türü yetki belgesi sahipleri; aşağıda belirtilen yetki belgesi sahiplerinden hangileri ile anlaşma veya sözleşme yapamazlar?

  Konusu:
  Pazara Giriş Şartları
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Aralık 2012 ODY 4 Sınavı
  7 Aralık 2013 ODY 4 Sınavı
  9 Haziran 2013 ODY3 Sınavı
  9 Haziran 2013 ODY4 Sınavı
 48. Karayolu Taşıma Yönetmeliği ne göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  Konusu:
  Ulaştırma Mevzuatı
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Aralık 2012 ODY 4 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 4 Sınavı
  25 Aralık 2010 SRC 4 Sınavı
  10 Mart 2013 ÜDY 4 Sınavı
 49. Karayolu Taşıma Yönetmeliği'ne göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  Konusu:
  Ulusal Ulaştırma Mevzuatı
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Aralık 2012 ODY 4 Sınavı
  7 Aralık 2013 ODY 4 Sınavı
 50. Karayolu Taşıma Yönetmeliği'ne göre, N2 yetki belgesi ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır?

  Konusu:
  Ulusal Ulaştırma Mevzuatı
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Aralık 2012 ODY 4 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 3 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 4 Sınavı

Hizmet verdiğimiz il ve ilçeler

İstanbul

Adalar, Arnavutköy, Ataşehir, Avcılar, Bağcılar, Bahçeliever, Bakırköy, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beykoz, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Çatalca, Çekmeköy, Esenler, Esenyurt, Eyüp, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kadıköy, Kağıthane, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Pendik, Sarıyer, Sancaktepe, Silivri, Sultanbeyli, Sultangazi, Şile, Şişli, Tuzla, Ümraniye, Üsküdar, Zeytinburnu

İzmir

Aliağa, Balçova, Bayındır, Bayraklı, Bornova, Buca, Çiğli, Foça, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Karşıyaka, Kemalpaşa, Konak, Menderes, Menemen, Narlıdere, Seferihisar, Selçuk, Torbalı, Urla, Bergama, Beydağ, Çeşme, Dikili, Karaburun, Kınık, Kiraz, Ödemiş, Tire