8 Aralık 2012 ÜDY 3 Sınavı Soruları ve Cevapları

ÜDY3 Belgesi ve ÜDY3 Eğitimi hakkında detaylı bilgi almak için tıklayınız.

8 Aralık 2012 ÜDY 3 Sınavı Soruları ve Cevapları

8 Aralık 2012 ÜDY 3 Sınavı Soruları ve Cevapları

 1. Yolcuların gümrük mevzuatına göre zati ve hediyelik eşya kapsamı dışında olup beyanlarına aykırı olarak üzerlerinde veya taşıtlarında çıkan eşya ya da başkasına ait olduğu halde kendi zati eşyasıymış gibi gösterdikleri eşyanın, gümrükten kaçırılmak amacına yönelik olarak saklanmış veya gizlenmiş olarak bulunması durumunda gümrük idarelerince hangi cezai işlem uygulanır?

  Konusu:
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Aralık 2012 ÜDY 3 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 3 Sınavı
 2. Türkiye Cumhuriyeti adına yabancı devletlerle ve milletlerarası kuruluşlarla yapılacak anlaşmaların onaylanmasının uygun bulunmasına aşağıdakilerden hangisi karar verir?

  Konusu:
  Anayasa
  Çıktığı Sınavlar:
  19 Mart 2011 ÜDY1 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY2 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY2 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 1 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY1 Sınavı
  8 Aralık 2012 ÜDY 3 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY1 Sınavı
  9 Haziran 2013 ODY2 Sınavı
  30 Haziran 2012 ODY2 Sınavı
 3. Belirli bir tarihte düzenlenmiş veya belirli bir döneme ait finansal tablolarda yer alan kalemler arasındaki ilişkilerin tespiti ve değerlendirilmesine yönelik analize ne ad verilir?

  Konusu:
  Finansal Yönetim
  Çıktığı Sınavlar:
  29 Eylül 2012 ÜDY1 Sınavı
  8 Aralık 2012 ÜDY 3 Sınavı
  9 Haziran 2013 ÜDY4 Sınavı
  9 Haziran 2013 ODY4 Sınavı
  30 Haziran 2012 ODY4 Sınavı
 4. Aşağıdakilerden hangisi risk faktörünü dikkate alan yöntemlerden değildir?

  Konusu:
  İnsan Kaynakları ve Davranış Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Aralık 2012 ÜDY 3 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 3 Sınavı
  9 Haziran 2013 ÜDY4 Sınavı
 5. “Performans değerlemesi iki amaçla yapılır.” Bunlardan biri ,diğeri de performans değerlemesi sonuçlarına bağlı olarak bazı vermektir. Yukarıda boş bırakılan alanlara aşağıdakilerden hangileri sırasıyla getirilmelidir?

  Konusu:
  İnsan Kaynakları ve Davranış Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Aralık 2012 ÜDY 3 Sınavı
 6. Aşağıdakilerden hangisi personel yönetimi anlayışından insan kaynakları yönetimi anlayışına geçişte etkin rol oynayan faktörlerden biri değildir?

  Konusu:
  İnsan Kaynakları ve Davranış Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  29 Eylül 2012 ÜDY 3 Sınavı
  8 Aralık 2012 ÜDY 3 Sınavı
  30 Haziran 2012 ODY1 Sınavı
 7. işçilerin çalışma yaşamında bir takım hukuki hükümlerle korunması gerektiğini belirten ilke aşağıdakilerden hangisidir?

  Konusu:
  İş Hukuku
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Aralık 2012 ÜDY 3 Sınavı
 8. Aşağıdakilerden hangisi iş hukukunun bir alt dalı değildir?

  Konusu:
  İş Hukuku
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Aralık 2012 ÜDY 3 Sınavı
 9. Asgari ücretin nakden ödenmesi iş hukukuna hakim olan hangi ilkenin neticesidir?

  Konusu:
  İş Hukuku
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Aralık 2012 ÜDY 3 Sınavı
 10. Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre, kaçak eşya naklinde kullanılan taşıtlara Ceza Muhakemesi Kanununa göre hangi işlem uygulanır?

  Konusu:
  KMK-KabahatlerK-TCK-HUMK
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Mart 2012 SRC1 Sınavı
  25 Eylül 2010 SRC1 Sınavı
  8 Aralık 2012 ÜDY 3 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 4 Sınavı
 11. Müşterilerin mal ve hizmeti tekrar satın alma zamanlarını analiz etmeyi tanımlayan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

  Konusu:
  Müşteri İlişkileri Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  ÜDY4 29 Eylül 2012
  29 Eylül 2012 ÜDY4 Sınavı
  30 Haziran 2012 ÜDY2 Sınavı
  8 Aralık 2012 ÜDY 3 Sınavı
  30 Haziran 2012 ODY1 Sınavı
 12. Ticaret sicilinin incelenebilmesi hangi ilkenin sonucudur?

  Konusu:
  Finansal Yönetim
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Aralık 2012 ÜDY 3 Sınavı
 13. İşletmelerin müşteri memnuniyeti yoluyla kara geçmesinde kullanacakları yöntem ve odaklanacakları nokta hangisi olmalıdır?

  Konusu:
  Müşteri İlişkileri Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Aralık 2012 ÜDY 3 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 3 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 2 Sınavı
 14. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin kontrolünde bulunan çevreyi ifade eder?

  Konusu:
  Toplam Kalite Yönetimi ve Süreç Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Aralık 2012 ÜDY 3 Sınavı
 15. Aşağıdakilerden hangisi pazara giriş şartlarında uygulanmaz?

  Konusu:
  Pazarlama
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Aralık 2012 ÜDY 3 Sınavı
  7 Aralık 2013 ÜDY4 Sınavı
  10 Mart 2013 ÜDY4 Sınavı
  10 Mart 2013 ODY3 Sınavı
  10 Mart 2013 ODY4 Sınavı
 16. Bir işletme, özellikleri birbirinden farklı birden çok pazara girecekse sistem yaklaşımına göre nasıl bir yol izlemelidir?

  Konusu:
  Pazarlama
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Aralık 2012 ÜDY 3 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 3 Sınavı
 17. Aşağıdakilerden hangisi fiyatlandırma yöntemlerinden değildir?

  Konusu:
  Pazarlama
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Aralık 2012 ÜDY 3 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 3 Sınavı
 18. Aşağıdakilerden hangisi kamu alacağının korunması için teminat olarak kabul edilmez?

  Konusu:
  Vergi Hukuku
  Çıktığı Sınavlar:
  9 Haziran 2013 ÜDY1 Sınavı
  8 Aralık 2012 ÜDY 3 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 3 Sınavı
 19. Müşteri tatmininin artırılması ve maliyetlerin düşürülmesine yardımcı olan insan odaklı yönetim tarzı aşağıdakilerden hangisidir?

  Konusu:
  Müşteri İlişkileri Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Aralık 2012 ÜDY 3 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 2 Sınavı
 20. “Tasarım kalitesi” ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  Konusu:
  Müşteri İlişkileri Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Aralık 2012 ÜDY 3 Sınavı
 21. Verginin ödenebilir aşamaya gelmesine ne ad verilir?

  Konusu:
  Vergi Kanunları ve Uygulamaları
  Çıktığı Sınavlar:
  30 Haziran 2012 ÜDY3 Sınavı
  8 Aralık 2012 ÜDY 3 Sınavı
  7 Aralık 2013 ODY4 Sınavı
 22. İlke olarak gelir vergisinde aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

  Konusu:
  Vergi Hukuku
  Çıktığı Sınavlar:
  28 Eylül 2013 ÜDY 3 Sınavı
  8 Aralık 2012 ÜDY 3 Sınavı
 23. Gerçek ve tüzel kişilere ait nakit para, külçe altın ve gümüş ile kıymetli evrakların bir yerden başka bir yere taşınmasına uygun nakil araçlarıyla taşınması sırasında doğabilecek silahlı gasp, soygun, çalınma, kaybolma vb. rizikoları teminat altına alan bir sigorta türüdür. Yukarıda tanımı yapılan sigorta türü aşağıdakilerden hangisidir?

  Konusu:
  Sorumluluk Sigortaları
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Aralık 2012 ÜDY 3 Sınavı
 24. Yeşil Kart Sigortası ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  Konusu:
  Yasal Sorumluluklar ve Sigorta
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Aralık 2012 ÜDY 3 Sınavı
 25. Hangisi trafik kazasında asli kusur sebebi sayılır?

  Konusu:
  Trafik Güvenliği
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Aralık 2012 ÜDY1 Sınavı
  8 Aralık 2012 ÜDY 3 Sınavı
 26. Eğimli iki yönlü dar yollarda karşılaşan araçlar için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  Konusu:
  Trafik Güvenliği
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Aralık 2012 ÜDY 3 Sınavı
 27. CMR sözleşmesine göre eşyanın teslimi ile ilgili olarak mahkeme, kasdi fena hareket hükmüne varmışsa kayıp, hasar, zarar ve gecikmelerin yarattığı kayıpların tazmini için mahkemeye en geç ne kadar süre sonra başvurulabilir?

  Konusu:
  CMR Sorumluluk Sigortaları
  Çıktığı Sınavlar:
  28 Eylül 2013 ODY 3 Sınavı
  8 Aralık 2012 ÜDY 3 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY3 Sınavı
  25 Eylül 2010 ÜDY4 Sınavı
  30 Haziran 2012 ODY3 Sınavı
 28. CMR Sözleşmesine göre aşağıdakilerden hangisi kayıp veya hasar durumlarında taşımacının sorumlu tutulamayacağı özel risklerden değildir ?

  Konusu:
  CMR Sorumluluk Sigortaları
  Çıktığı Sınavlar:
  19 Mart 2011 ODY3 Sınavı
  ÜDY3 2010-12-25
  25 Aralık 2010 ÜDY3 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 3 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 3 Sınavı
  8 Aralık 2012 ÜDY 3 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY 3 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY 3 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY3 Sınavı
  25 Aralık 2010 ODY3 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY3 Sınavı
 29. CMR Konvansiyonuna göre, kararlaştırılan zaman limiti yoksa ve mal teslim edilemiyor ise, malın taşınmak için teslim alındığı tarihten kaç gün sonra mal kaybolmuş sayılır?

  Konusu:
  MÜKERRER SORULAR
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Aralık 2011 ÜDY 3 Sınavı
  ÜDY3 2010-12-25
  17 Eylül 2011 ODY3 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY3 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 3 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 3 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY3 Sınavı
  25 Aralık 2010 ÜDY3 Sınavı
  8 Aralık 2012 ÜDY 3 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 3 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY 3 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY3 Sınavı
  25 Aralık 2010 ODY3 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY3 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY3 Sınavı
 30. Göz bebeklerinde büyüklük farkı, geçici hafıza kaybı, burundan kan gelmesi gibi belirtiler, hangi tür yaralanmalarda daha çok görülür?

  Konusu:
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Aralık 2012 ODY4 Sınavı
  8 Aralık 2012 ÜDY 3 Sınavı
 31. Gümrüğe verilen beyannamenin tescilinden sonra beyan sahibinin talebi üzerine aşağıdakilerden hangisi düzeltilebilir?

  Konusu:
  Gümrük ve Kaçakçılık Mevzuatı
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Aralık 2012 ÜDY 3 Sınavı
  7 Aralık 2013 ODY3 Sınavı
 32. Gümrüklerden geçiş karnelerinin geçerlilik süreleri yoksa veya geçerlilik süreleri bitmiş ya da geçerli olmayan ülkeler arasında Türkiye'nin ismi bulunuyorsa, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  Konusu:
  Gümrük ve Kaçakçılık Mevzuatı
  Çıktığı Sınavlar:
  28 Eylül 2013 ODY 3 Sınavı
  8 Aralık 2012 ÜDY 3 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 3 Sınavı
 33. Eşyanın uluslararası taşıması için giriş, çıkış yada transit ülke gümrük makamları tarafından kabul görmüş garanti belgesinin adı nedir ?

  Konusu:
  Gümrük ve Kaçakçılık Mevzuatı
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Aralık 2012 ÜDY 3 Sınavı
 34. "Özet Beyan"a ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

  Konusu:
  Gümrük ve Kaçakçılık Mevzuatı
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Aralık 2012 ÜDY 3 Sınavı
 35. Gümrük mevzuatına göre, aşağıdakilerden hangisi gümrük yolu olarak kabul edilmez?

  Konusu:
  Gümrük ve Kaçakçılık Mevzuatı
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Aralık 2012 ÜDY 3 Sınavı
 36. UBAK İzin Belgesi ile yapılan taşımalarda aradaki ülkenin Konvansiyona taraf olmaması durumunda ne yapılır?

  Konusu:
  Dolaşım Düzenlemeleri ve Sınır Geçiş Uygulamaları
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Aralık 2012 ÜDY 3 Sınavı
 37. Geçiş Belgesi Dağıtım Esasları Yönergesi’ne göre Kapıkule Sınır Kapısından çıkarak Fransa'ya yük taşıyan bir aracın izlemesi gereken transit güzergah grubu aşağıdakilerden hangisidir?

  Konusu:
  Ulaştırma Koridorları ve Güzergahlar
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Aralık 2012 ÜDY 3 Sınavı
 38. UBAK Sekreteryasınca Türkiye’ye tahsis edilen UBAK İzin Belgelerinde aşağıdaki ülkelerden hangisinde kısıtlama uygulanmaz?

  Konusu:
  Dolaşım Düzenlemeleri ve Sınır Geçiş Uygulamaları
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Aralık 2012 ÜDY 3 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 3 Sınavı
 39. TIR Uygulama Tebliğine göre, onay belgesinin gerçeğe aykırı (sahte) olarak tanzim edildiğinin tespit edilmesi halinde aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

  Konusu:
  TIR Mevzuatı
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Aralık 2012 ÜDY 3 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 3 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 3 Sınavı
 40. TIR sisteminde yükleme boşaltma yapılan ya da transit geçilen ülkelerde gümrük kontrol belgesi olarak kabul edilen belge hangisidir?

  Konusu:
  TIR Mevzuatı
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Aralık 2012 ÜDY 3 Sınavı
 41. Şoförler 24 saat içinde 11 saat kesintisiz dinlenecektir. Bu süre 8 saat kesintisiz olmak üzere 2 yada 3 ayrı sürede de kullanılabilir.Bu durumda günlük dinlenme süresine kaç saat eklenir?

  Konusu:
  AETR, ADR ve Yükleme Güvenliği
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Aralık 2012 ÜDY 3 Sınavı
 42. Aşağıdakilerden hangisi yanıcı sıvı maddeler içerir?

  Konusu:
  AETR, ADR ve Yükleme Güvenliği
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Aralık 2012 ÜDY 3 Sınavı
  9 Haziran 2013 ÜDY4 Sınavı
  7 Aralık 2013 ÜDY3 Sınavı
 43. İthalatın ülke bazında miktar olarak sınırlandırılması şeklinde uygulanan kota türüne ne denir?

  Konusu:
  Dış Ticaret Mevzuatı ve Teslim Şekilleri
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Aralık 2012 ÜDY 3 Sınavı
  9 Haziran 2013 ODY3 Sınavı
 44. Aşağıdakilerden hangisi "müşteriye kapsamlı tedarik zinciri çözümü sunmak için, kendi organizasyon kaynaklarını, 3PL şirketleri ile bir araya getiren ve tüm zincirin tasarımını ve yönetimini üstlenen şirketlerdir" ifadesinin karşılığıdır?

  Konusu:
  Lojistik Sevkiyat ve Depo Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Aralık 2012 ÜDY 3 Sınavı
  7 Aralık 2013 ÜDY3 Sınavı
 45. Lojistik sistemde sipariş, dönüşüm sonunda hangi çıktıya dönüşmektedir

  Konusu:
  Lojistik Sevkiyat ve Depo Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Aralık 2012 ÜDY 3 Sınavı
  30 Haziran 2012 ÜDY4 Sınavı
 46. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, geçici durdurma ve iptallere ilişkin gönderilen bildirim yazılarının alıcısına ulaştırılamayıp iade edilmesi halinde, bildirim yazısının içeriğinin ulusal bir gazetede yayımlanmasını takip eden kaç iş günü sonunda bildirim işlemi tamamlanmış sayılır?

  Konusu:
  Pazara Giriş Şartları
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Aralık 2012 ÜDY4 Sınavı
  8 Aralık 2012 ÜDY 3 Sınavı
  8 Aralık 2012 ÜDY1 Sınavı
  8 Aralık 2012 ÜDY2 Sınavı
  7 Aralık 2013 ÜDY1 Sınavı
  7 Aralık 2013 ÜDY4 Sınavı
  7 Aralık 2013 ÜDY2 Sınavı
 47. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, aşağıdakilerden hangisi uluslararası yolcu ve eşya taşımaları kapsamında değildir?

  Konusu:
  Ulaştırma Mevzuatı
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Mart 2012 SRC1 Sınavı
  24 Aralık 2011 SRC3 Sınavı
  29 Eylül 2012 SRC3 Sınavı
  8 Aralık 2012 ÜDY 3 Sınavı
  8 Aralık 2012 ÜDY1 Sınavı
  29 Eylül 2012 SRC 1 Sınavı
  9 Haziran 2013 SRC3 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 1 Sınavı
  7 Aralık 2013 SRC1 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 3 Sınavı
  19 Mart 2011 SRC1 Sınavı
  25 Eylül 2010 SRC1 Sınavı
  17 Eylül 2011 SRC3 Sınavı
  19 Mart 2011 SRC3 Sınavı
  25 Eylül 2010 SRC3 Sınavı
 48. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, C türü yetki belgesi alma koşullarına ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  Konusu:
  Uluslararası  Ulaştırma Mevzuatı
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Aralık 2012 ÜDY 3 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 3 Sınavı
 49. “Eşya ve kargo taşımalarında; C1 yetki belgesi eki taşıt belgelerine .................. yaşından büyük olmayan eşya taşımaya mahsus ticari veya hususi taşıtlar kaydedilir.” Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, yukarıdaki boşluğu doldurunuz.

  Konusu:
  Pazara Giriş Şartları
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Aralık 2012 ÜDY 3 Sınavı
  7 Aralık 2013 ÜDY3 Sınavı
 50. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, yetki belgelerinin iptal işleminin yürürlüğe girmesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  Konusu:
  Pazara Giriş Şartları
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Aralık 2012 ÜDY4 Sınavı
  8 Aralık 2012 ÜDY 3 Sınavı
  8 Aralık 2012 ÜDY2 Sınavı
  8 Aralık 2012 ÜDY1 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 4 Sınavı

Hizmet verdiğimiz il ve ilçeler

İstanbul

Adalar, Arnavutköy, Ataşehir, Avcılar, Bağcılar, Bahçeliever, Bakırköy, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beykoz, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Çatalca, Çekmeköy, Esenler, Esenyurt, Eyüp, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kadıköy, Kağıthane, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Pendik, Sarıyer, Sancaktepe, Silivri, Sultanbeyli, Sultangazi, Şile, Şişli, Tuzla, Ümraniye, Üsküdar, Zeytinburnu

İzmir

Aliağa, Balçova, Bayındır, Bayraklı, Bornova, Buca, Çiğli, Foça, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Karşıyaka, Kemalpaşa, Konak, Menderes, Menemen, Narlıdere, Seferihisar, Selçuk, Torbalı, Urla, Bergama, Beydağ, Çeşme, Dikili, Karaburun, Kınık, Kiraz, Ödemiş, Tire