8 Aralık 2012 ÜDY2 Sınavı Soruları ve Cevapları

ÜDY2 Belgesi ve ÜDY2 Eğitimi hakkında detaylı bilgi almak için tıklayınız.

8 Aralık 2012 ÜDY2 Sınavı Soruları ve Cevapları

8 Aralık 2012 ÜDY2 Sınavı Soruları ve Cevapları

 1. Aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanının görev ve yetkilerinden birisi değildir?

  Konusu:
  Anayasa
  Çıktığı Sınavlar:
  7 Aralık 2013 ODY 1 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 1 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY 2 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY 3 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY 3 Sınavı
  8 Aralık 2012 ÜDY 2 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 2 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY 2 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 1 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY 3 Sınavı
 2. Aşağıdaki yürütme işlemlerinden hangisi yargı denetimi dışında tutulmuştur?

  Konusu:
  Anayasa
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Aralık 2012 ÜDY 2 Sınavı
 3. Anayasa Mahkemesinin Anayasa değişikliklerinde iptal kararı verebilmesi için aranan çoğunluk hangisidir?

  Konusu:
  Anayasa
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Aralık 2012 ÜDY 2 Sınavı
 4. Aşağıdakilerden hangisi mali analiz türlerinden biri değildir?

  Konusu:
  Finansal Yönetim
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Aralık 2012 ÜDY 2 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 4 Sınavı
 5. Firmanın kısa süreli borçlarını, ödeme gücünü ölçmek, işletme sermayesinin yeterli olup olmadığını saptayabilmek için hangi oran kullanılır?

  Konusu:
  Finansal Yönetim
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Aralık 2012 ÜDY 2 Sınavı
 6. Performans yetersizliklerinin giderilmesi için aşağıdakilerden hangisinin yapılması gerekli değildir?

  Konusu:
  İnsan Kaynakları ve Davranış Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Aralık 2012 ÜDY 2 Sınavı
 7. Aşağıdakilerden hangisi "insan kaynakları talebinin belirlenmesine yardımcı araçlardan” değildir?

  Konusu:
  İnsan Kaynakları ve Davranış Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  7 Aralık 2013 ÜDY 2 Sınavı
  8 Aralık 2012 ÜDY 2 Sınavı
 8. Aşağıdaki kişisel faktörlerden hangisi yetkinliklerin tanımında yer almamaktadır?

  Konusu:
  İnsan Kaynakları ve Davranış Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Aralık 2012 ÜDY 2 Sınavı
 9. İş sözleşmeleri hangi durumda sona ermez?

  Konusu:
  İş Hukuku
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Aralık 2012 ÜDY 2 Sınavı
 10. İş hukuku kuralları ile düzenlenen iş ilişkisinin hukuki dayanağı nedir?

  Konusu:
  İş Hukuku
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Aralık 2012 ÜDY 2 Sınavı
  7 Aralık 2013 ÜDY 4 Sınavı
 11. Bir sözleşmenin meydana gelebilmesi için önce yapılan irade açıklamasına ne denir?

  Konusu:
  Ulusal Sözleşmeler
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Aralık 2012 ÜDY 2 Sınavı
  7 Aralık 2013 ÜDY 4 Sınavı
 12. İş Kanununa göre, çalışma süresi altı ay ile 1,5 yıl arasında olan çalıGanlar için iş sözleşmesi, bildirimin yapılmasından ne kadarlık bir süre sonra fesih edilmiş olur?

  Konusu:
  İş Hukuku
  Çıktığı Sınavlar:
  7 Aralık 2013 ODY 1 Sınavı
  30 Haziran 2012 ÜDY 2 Sınavı
  8 Aralık 2012 ÜDY 2 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 2 Sınavı
  7 Aralık 2013 ODY 2 Sınavı
  7 Aralık 2013 ODY 4 Sınavı
 13. İşletmelerin müşteri memnuniyeti yoluyla kara geçmesinde kullanacakları yöntem noktası aşağıdakilerden hangisidir?

  Konusu:
  Müşteri İlişkileri Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Aralık 2012 ÜDY 2 Sınavı
 14. Aşağıdakilerden hangisi mal varlığı hakları arasında yer almaz?

  Konusu:
  Medeni Hukuk
  Çıktığı Sınavlar:
  28 Eylül 2013 ÜDY 1 Sınavı
  8 Aralık 2012 ÜDY 2 Sınavı
 15. Hak ve borç sahibi olabilme, diğer bir ifadeyle hakların ve borçların süjesi olabilme iktidarına ne denir?

  Konusu:
  Medeni Hukuk
  Çıktığı Sınavlar:
  7 Aralık 2013 ÜDY 2 Sınavı
  8 Aralık 2012 ÜDY 2 Sınavı
 16. Aşağıdakilerden hangisi müşteri tatminini ölçmede yararlanılan işletme verileri arasında değerlendirilemez?

  Konusu:
  Müşteri İlişkileri Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Aralık 2012 ÜDY 2 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 4 Sınavı
 17. Aşağıdakilerden hangisi hizmet kalitesinin boyutlarından biri değildir?

  Konusu:
  Toplam Kalite Yönetimi ve Süreç Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Aralık 2012 ÜDY 2 Sınavı
 18. Aşağıdakilerden hangisi çok uluslu işletmelerin dolaysız yatırımı olarak sınıflandırılabilir?

  Konusu:
  Finansal Yönetim
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Aralık 2012 ÜDY 2 Sınavı
 19. Bir işletmenin yurtdışına açılması sırasında tercih edebileceği en az riskli ve en kolay yol aşağıdakilerden hangisidir?

  Konusu:
  Dış Ticaret Mevzuatı ve Teslim Şekilleri
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Aralık 2012 ÜDY 2 Sınavı
 20. Aşağıdakilerden hangisi satışla ilgili pazarlama eylemleri arasında yer almaz?

  Konusu:
  Pazarlama
  Çıktığı Sınavlar:
  7 Aralık 2013 ÜDY 2 Sınavı
  8 Aralık 2012 ÜDY 2 Sınavı
  7 Aralık 2013 ÜDY 4 Sınavı
 21. Aşağıdakilerden hangisi tüketici riskleri arasında yer almaz?

  Konusu:
  Pazarlama
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Aralık 2012 ÜDY 2 Sınavı
  7 Aralık 2013 ÜDY 4 Sınavı
 22. Belirli bir yerde ve belirli bir zamanda ya da değişik yerlerde ve değişik zamanlarda, pazarda uygulanan fiyata ne ad verilir?

  Konusu:
  Pazarlama
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Aralık 2012 ÜDY 2 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 2 Sınavı
 23. Aşağıdakilerden hangisi ticari davalara özgü özel ispat araçlarından birisidir?

  Konusu:
  Ticaret Hukuku
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Aralık 2012 ÜDY 2 Sınavı
  8 Aralık 2012 ÜDY4 Sınavı
  7 Aralık 2013 ÜDY 4 Sınavı
 24. Aşağıdaki senetlerden hangisi emre düzenlenebilir?

  Konusu:
  Ticaret Hukuku
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Aralık 2012 ÜDY 2 Sınavı
 25. Amme alacaklarının tahsilatı açısından haciz ve iflasta kamu alacaklısına alacağın tahsilatı bakımından tanınan önemli önceliğe ne denir?

  Konusu:
  Medeni Hukuk
  Çıktığı Sınavlar:
  19 Mart 2011 ÜDY 2 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 3 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY 1 Sınavı
  8 Aralık 2012 ÜDY 2 Sınavı
  7 Aralık 2013 ODY 4 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 4 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY 2 Sınavı
 26. Türk Ticaret Kanunu’na göre; tacir sıfatı sona erse dahi, tacirin ticari defterlere ilişkin devam eden yükümlülüğü aşağıdakilerden hangisidir?

  Konusu:
  Ticaret Hukuku
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Aralık 2011 ÜDY 3 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 4 Sınavı
  ODY3 2010-09-25
  24 Aralık 2011 ODY 1 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 2 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY 2 Sınavı
  10 Mart 2013 ODY 2 Sınavı
  8 Aralık 2012 ÜDY 2 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 2 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY 1 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY 2 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY 3 Sınavı
  10 Mart 2013 ODY 4 Sınavı
 27. Aşağıda verilen sınır kapıları ile bu kapılardan çıkış yapılan ülke eşleşmesinde hangisi yanlıştır?

  Konusu:
  Ulaştırma Koridorları ve Güzergahlar
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Aralık 2012 ÜDY 1 Sınavı
  8 Aralık 2012 ÜDY 2 Sınavı
  8 Aralık 2012 ODY 4 Sınavı
 28. Toplam kalite yönetiminde ürün kontrolü için hangisi doğrudur?

  Konusu:
  Toplam Kalite Yönetimi ve Süreç Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  7 Aralık 2013 ÜDY 2 Sınavı
  8 Aralık 2012 ÜDY 2 Sınavı
 29. Süreç analizinin amacı nedir?

  Konusu:
  Toplam Kalite Yönetimi ve Süreç Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  7 Aralık 2013 ÜDY 2 Sınavı
  8 Aralık 2012 ÜDY 2 Sınavı
 30. Aşağıdakilerden hangisi denetim sürecinin “ilk aşaması”nı ifade eder?

  Konusu:
  Toplam Kalite Yönetimi ve Süreç Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Aralık 2012 ÜDY 2 Sınavı
 31. Vergi Usul Kanunu’na göre, aşağıdakilerden hangisi tebliğin ilanla yapılacağı hallerden değildir?

  Konusu:
  Vergi Hukuku
  Çıktığı Sınavlar:
  ODY4 2011-06-04
  4 Haziran 2011 ODY 4 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 2 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY 3 Sınavı
  8 Aralık 2012 ÜDY 2 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY 4 Sınavı
  9 Haziran 2013 ÜDY4 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY 3 Sınavı
 32. Sahte ve muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenlemek hangi vergi suçu kapsamında bulunmaktadır?

  Konusu:
  Vergi Hukuku
  Çıktığı Sınavlar:
  7 Aralık 2013 ÜDY 1 Sınavı
  8 Aralık 2012 ÜDY 2 Sınavı
 33. Aşağıdakilerden hangisinde tarhiyattan önce uzlaşma yapılmaz?

  Konusu:
  Vergi Kanunları ve Uygulamaları
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Mart 2012 ODY 1 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY 2 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY 4 Sınavı
  7 Aralık 2013 ÜDY 1 Sınavı
  7 Aralık 2013 ÜDY 3 Sınavı
  8 Aralık 2012 ÜDY 2 Sınavı
  7 Aralık 2013 ÜDY 4 Sınavı
  30 Haziran 2012 ODY 1 Sınavı
  7 Aralık 2013 ODY 4 Sınavı
 34. Vergi sorumlusu “muhtasar beyanname”yi hangi tarihe kadar vermek zorundadır?

  Konusu:
  Vergi Kanunları ve Uygulamaları
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Aralık 2012 ÜDY 2 Sınavı
 35. Motorlu araçların sebep oldukları kazalarda yaralanan kimselerin ilk yardım, muayene, kontrol veya tedavi giderlerini aracın zorunlu mali sorumluluk sigortasını yapan sigortacı, başvurma tarihinden itibaren kaç iş günü içinde öder?

  Konusu:
  Sorumluluk Sigortaları
  Çıktığı Sınavlar:
  30 Haziran 2012 ODY 2 Sınavı
  8 Aralık 2012 ÜDY 2 Sınavı
  9 Haziran 2013 ODY1 Sınavı
  9 Haziran 2013 ODY2 Sınavı
  9 Haziran 2013 ODY4 Sınavı
 36. Ani ve beklenmedik risklere karşı, önceden ödenen prim karşılığında olası riskin sigorta şirketine transferini kapsayan iki taraflı sözleşmeye ne denir?

  Konusu:
  Yasal Sorumluluklar ve Sigorta
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Aralık 2012 ÜDY 2 Sınavı
 37. Cumhuriyet Savcılığınca trafik kaydı üzerine şerh konulduğu tarihten itibaren ne kadar süre içerisinde, şerhin kaldırıldığına veya devamına ilişkin mahkeme kararı ibraz edilmediği takdirde bu şerh hükümsüz sayılır?

  Konusu:
  Yasal Sorumluluklar
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Aralık 2012 ÜDY 2 Sınavı
  7 Aralık 2013 ÜDY 4 Sınavı
  7 Aralık 2013 ÜDY 3 Sınavı
 38. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında asli kusur sebebi sayılmaz?

  Konusu:
  Trafik Güvenliği
  Çıktığı Sınavlar:
  17 Eylül 2011 ÜDY 4 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY 4 Sınavı
  ODY4 2011-06-04
  17 Eylül 2011 ODY 2 Sınavı
  30 Haziran 2012 ÜDY 4 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY 2 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY 2 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY 3 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY 4 Sınavı
  8 Aralık 2012 ÜDY 2 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY 1 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY 2 Sınavı
  9 Haziran 2013 ÜDY2 Sınavı
  9 Haziran 2013 ÜDY1 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 2 Sınavı
  7 Aralık 2013 ÜDY 2 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 3 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 2 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY 1 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY 1 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY 3 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY 4 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY 4 Sınavı
 39. Trafikte geçiş hakkı ne demektir?

  Konusu:
  Trafik Güvenliği
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Aralık 2012 ÜDY 2 Sınavı
 40. Aşağıdakilerden hangisi göğüs yaralanması olan yaralıya uygulanmaz?

  Konusu:
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Aralık 2012 ÜDY 2 Sınavı
 41. Aşağıdakilerden hangisi araç ilk yardım çantasında bulunması gereken malzemelerin dışında olanlardan biridir?

  Konusu:
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Aralık 2012 ÜDY 2 Sınavı
 42. Bir trafik kazası sonucu bilinci kaybolmuş kazazedede beyin hasarı olup olmadığı nasıl anlaşılır ?

  Konusu:
  İlkyardım
  Çıktığı Sınavlar:
  29 Eylül 2012 SRC 3 Sınavı
  8 Aralık 2012 ÜDY 2 Sınavı
  25 Aralık 2010 SRC 4 Sınavı
 43. Aşağıdakilerden hangisi yolcu taşımalarında maliyeti etkileyen faktörler arasında yer almaz?

  Konusu:
  Güzergah Belge ve Maliyet Analizleri
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Aralık 2012 ÜDY 2 Sınavı
  9 Haziran 2013 ODY1 Sınavı
 44. Tarifeli yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunacak yetki belgesi sahipleri için taşıma hat sayısı neye göre belirlenir?

  Konusu:
  Düzenli Yolcu Taşımacılığı
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Mart 2012 SRC 1 Sınavı
  17 Eylül 2011 SRC 2 Sınavı
  24 Aralık 2011 SRC 1 Sınavı
  24 Aralık 2011 SRC 2 Sınavı
  30 Haziran 2012 SRC 2 Sınavı
  8 Aralık 2012 ODY 2 Sınavı
  8 Aralık 2012 ODY 1 Sınavı
  8 Aralık 2012 ÜDY 2 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY 1 Sınavı
  29 Eylül 2012 SRC 1 Sınavı
  9 Haziran 2013 SRC2 Sınavı
  9 Haziran 2013 SRC1 Sınavı
  9 Haziran 2013 ODY2 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 1 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 2 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY 1 Sınavı
  17 Eylül 2011 SRC 1 Sınavı
 45. 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  Konusu:
  Ulusal Ulaştırma Mevzuatı
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Aralık 2011 ÜDY 3 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 4 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 1 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 2 Sınavı
  8 Aralık 2012 ÜDY 2 Sınavı
  9 Haziran 2013 ODY1 Sınavı
  28 Eylül 2013 SRC 2 Sınavı
  7 Aralık 2013 ODY 1 Sınavı
  7 Aralık 2013 ÜDY 2 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY 2 Sınavı
 46. “B1 ve B2 yetki belgesi sahipleri özmal taşıtları ile sahibi oldukları ...................ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş sözlesmeli taşıtları, taşıt belgelerine kaydettirerek kullanabilirler.” Yukarıdaki boşluğu doldurunuz.

  Konusu:
  Otobüs / Turizm İşletmesi Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  ÜDY1 2010-12-25
  8 Aralık 2012 ODY 2 Sınavı
  8 Aralık 2012 ÜDY 2 Sınavı
  25 Aralık 2010 ÜDY 1 Sınavı
  8 Aralık 2012 SRC 1 Sınavı
  28 Eylül 2013 SRC 1 Sınavı
  10 Mart 2013 ÜDY 1 Sınavı
 47. Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, kamu tüzel kişiliğe sahip yetki belgesi sahipleri, üst düzey ve/veya orta düzey yönetici türü mesleki yeterlilik belgesine sahip kişi/kişilerin herhangi bir sebeple ayrılmaları halinde bu eksikliği ne kadarlık bir süre içinde gidermeleri şarttır?

  Konusu:
  Ulusal Ulaştırma Mevzuatı
  Çıktığı Sınavlar:
  4 Haziran 2011 ODY 4 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY 1 Sınavı
  8 Aralık 2012 ODY 1 Sınavı
  8 Aralık 2012 ÜDY 2 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY 1 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY 2 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY 1 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY 2 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY 3 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY 4 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY 3 Sınavı
 48. Aynı taşıtla bütün güzergâh boyunca aynı yolcu grubunun taşınması ve kalkış noktasına geri getirilmesi şeklindeki kapalı kapı seferleri ile gidişi dolu, dönüşü boş veya gidişi boş, dönüşü dolu taşımacılık şekli aşağıdakilerden hangisidir?

  Konusu:
  Düzenli Yolcu Taşımacılığı
  Çıktığı Sınavlar:
  4 Haziran 2011 SRC 1 Sınavı
  24 Aralık 2011 SRC 1 Sınavı
  24 Aralık 2011 SRC 2 Sınavı
  8 Aralık 2012 SRC 2 Sınavı
  8 Aralık 2012 ODY 2 Sınavı
  8 Aralık 2012 ÜDY 2 Sınavı
  10 Mart 2013 SRC 1 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 2 Sınavı
  7 Aralık 2013 SRC 2 Sınavı
  4 Haziran 2011 SRC 2 Sınavı
 49. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, geçici durdurma ve iptallere ilişkin gönderilen bildirim yazılarının alıcısına ulaştırılamayıp iade edilmesi halinde, bildirim yazısının içeriğinin ulusal bir gazetede yayımlanmasını takip eden kaç iş günü sonunda bildirim işlemi tamamlanmış sayılır?

  Konusu:
  Pazara Giriş Şartları
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Aralık 2012 ÜDY4 Sınavı
  8 Aralık 2012 ÜDY3 Sınavı
  8 Aralık 2012 ÜDY 2 Sınavı
  8 Aralık 2012 ÜDY 1 Sınavı
  7 Aralık 2013 ÜDY 1 Sınavı
  7 Aralık 2013 ÜDY 4 Sınavı
  7 Aralık 2013 ÜDY 2 Sınavı
 50. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, yetki belgelerinin iptal işleminin yürürlüğe girmesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  Konusu:
  Pazara Giriş Şartları
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Aralık 2012 ÜDY4 Sınavı
  8 Aralık 2012 ÜDY3 Sınavı
  8 Aralık 2012 ÜDY 2 Sınavı
  8 Aralık 2012 ÜDY 1 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 4 Sınavı

Hizmet verdiğimiz il ve ilçeler

İstanbul

Adalar, Arnavutköy, Ataşehir, Avcılar, Bağcılar, Bahçeliever, Bakırköy, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beykoz, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Çatalca, Çekmeköy, Esenler, Esenyurt, Eyüp, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kadıköy, Kağıthane, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Pendik, Sarıyer, Sancaktepe, Silivri, Sultanbeyli, Sultangazi, Şile, Şişli, Tuzla, Ümraniye, Üsküdar, Zeytinburnu

İzmir

Aliağa, Balçova, Bayındır, Bayraklı, Bornova, Buca, Çiğli, Foça, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Karşıyaka, Kemalpaşa, Konak, Menderes, Menemen, Narlıdere, Seferihisar, Selçuk, Torbalı, Urla, Bergama, Beydağ, Çeşme, Dikili, Karaburun, Kınık, Kiraz, Ödemiş, Tire