10 Ekim 2003 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı Soruları ve Cevapları

Gümrük Müşavirliği Sınavı GMS Hazırlık Eğitimi hakkında detaylı bilgi almak için tıklayınız.

10 Ekim 2003 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı Soruları ve Cevapları

10 Ekim 2003 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı Soruları ve Cevapları

 1. Aşağıdaki eşyalardan hangisi Turk Gümrük Tarıife Cetvelinin 22 nci faslında yer alır?

  Konusu:
  Tarife
  Çıktığı Sınavlar:
  10 Ekim 2003 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 2. Tarifenin yorumuna ilişkin genel kurallar gereğince aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  Konusu:
  TARİFE GENEL
  Çıktığı Sınavlar:
  10 Ekim 2003 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 3. Aşağıdaki eşyalardan hangisi Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 52 nci faslında yer alır?

  Konusu:
  Tarife
  Çıktığı Sınavlar:
  10 Ekim 2003 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 4. Adi metallerden eşya Türk Gümrük Tarife Cetvelinin hangi bölümünde yer alır?

  Konusu:
  Tarife
  Çıktığı Sınavlar:
  10 Ekim 2003 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 5. Aşağıdakilerden hangisi eşyanın tarifedeki yerinin saptanmasında yol gösterici mahiyettedir?

  Konusu:
  Çıktığı Sınavlar:
  10 Ekim 2003 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 6. Baglayıcı tarife bilgisine karşı itiraz nereye yapılır'?

  Konusu:
  Çıktığı Sınavlar:
  GMS 2003
  10 Ekim 2003 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 7. Eczacılık ürünleri Turk Gümrük Tarife Cetvelinin hangi faslında yer alır?

  Konusu:
  Tarife
  Çıktığı Sınavlar:
  10 Ekim 2003 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 8. Deri içine konulmuş 1 saç kurutma makinası, 1 saç fırçası, 1 şampuan ve 1 havludan oluşan set halindeki eşya, hangi eşyanın tarife pozisyonunda sınıflandırılır'?

  Konusu:
  Çıktığı Sınavlar:
  10 Ekim 2003 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 9. Bağlayıcı tarife bilgisi veriliş tarihinden itibaren ne kadarlık süre için geçerlidir?

  Konusu:
  Çıktığı Sınavlar:
  10 Ekim 2003 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 10. Eşyanın tarifesinin tespitinde, mevzuat aşağıdakılerden hangi öncelik sırasına göre uygulanır?

  Konusu:
  TARİFE GENEL
  Çıktığı Sınavlar:
  10 Ekim 2003 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 11. Bir ülkenin korunma önlemi olarak uyguladığı kota, ürünün aşagıda belirtilen özelliklerinden hangisini kısıtlar?

  Konusu:
  İthalat Rejimi ve İthalat Tebliğleri
  Çıktığı Sınavlar:
  10 Ekim 2003 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 12. Türkiye’nin Avrupa Birliği ile uyumlu olarak üçüncü ülkelere uyguladığı ithalat kotaları aşağıdaki hangi ürünleri kapsamaktadır?

  Konusu:
  İthalat Rejimi ve İthalat Tebliğleri
  Çıktığı Sınavlar:
  10 Ekim 2003 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 13. Dünya tekstil ve konfeksiyon ticaretinde uygulanan kotalar, hangi tarihte kaldırılmıştır?

  Konusu:
  İthalat Rejimi ve İthalat Tebliğleri
  Çıktığı Sınavlar:
  10 Ekim 2003 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 14. Aşağıdaki kurumlardan hangisi, korunma ve antidamping önlemlerine ilişkin karar almava yetkilidir?

  Konusu:
  İthalat Rejimi ve İthalat Tebliğleri
  Çıktığı Sınavlar:
  10 Ekim 2003 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 15. Aşağıdaki ifadelerden hangisi, dahilde işleme rejiminin amacıyla bağdaştırılamaz?

  Konusu:
  Dahilde İşleme Rejimi
  Çıktığı Sınavlar:
  10 Ekim 2003 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 16. Belge kapsamında ilk ithalatın yapıldığı tarihe kadar azami .... ay olmak üzere dahilde işleme izin belgesi süresi uzatılabilir.” Boşluğa uygun seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

  Konusu:
  Dahilde İşleme Rejimi
  Çıktığı Sınavlar:
  10 Ekim 2003 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 17. Aşağıdaki ülkelerden hangisiyle Türkiye'nİn serbest ticaret anlaşmasI bulunmaktadır'’

  Konusu:
  Menşe-ATR
  Çıktığı Sınavlar:
  10 Ekim 2003 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 18. İthalat Rejimi uyarınca, ithalat yapabilmek için aşağıdaki koşullardan hangisinin varlıgı zorunludur?

  Konusu:
  İthalat Rejimi ve İthalat Tebliğleri
  Çıktığı Sınavlar:
  10 Ekim 2003 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 19. "İhracat bedeli dövizlerin en az % ... fiili ihraç tarihinden itibaren 90 gün içersinde alışının yapılması halinde bakiye kalan kısım üzerinde ihracatcılar serbestçe tasarruf edebilirler Boşluğa uygun seçeneği işaretleyiniz. 

  Konusu:
  Kambiyo Mevzuatı
  Çıktığı Sınavlar:
  10 Ekim 2003 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 20. Bazı patlayıcı maddeler, ateşli silahlar, bıçaklar ve benzeri aletlerin ithaline ilişkin , Tebliğde öngörülen ürünler için aşagıdaki kurumlardan hangisinin uygunluk yazısı aranır?

  Konusu:
  İthalat Rejimi ve İthalat Tebliğleri
  Çıktığı Sınavlar:
  10 Ekim 2003 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 21. Türk Parasının Kıymetini Koruma mevzuatına göre ihraç edilen , esyanın bedelinin ne kadar sure içerisinde.yurda getirilmesi gerekir?

  Konusu:
  Kambiyo Mevzuatı
  Çıktığı Sınavlar:
  10 Ekim 2003 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 22. Türk parasının kıymetini koruma mevzuatına göre aşagıdakilerden hangisi kıymetli maden değildir?

  Konusu:
  Kambiyo Mevzuatı
  Çıktığı Sınavlar:
  10 Ekim 2003 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 23. Türk parasının kıymetini koruma hakkında 32. sayılı karara göre Türkiyeye döviz ithali ....Yukardaki boşluğa doğru olarak tamamlayan ,ifade aşagıdakilerden hangisi getirilebilir?

  Konusu:
  Kambiyo Mevzuatı
  Çıktığı Sınavlar:
  10 Ekim 2003 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 24. Aşağıdakilerden hangisi, 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanuna göre akçılığın men, takip ve tahkiki ile yetkili değildir?

  Konusu:
  Çıktığı Sınavlar:
  10 Ekim 2003 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 25. 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanuna göre 10 sene ve daha yukarı hapis veya ağır hapsi gerektiren suçlar hangi mahkemelerde yargılanır?

  Konusu:
  Çıktığı Sınavlar:
  10 Ekim 2003 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 26. 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanuna aykırı hareket edenler hakkında yapılacak takibat ve soruşturmalar,hangi kanun hükümlerine göre yerine getirilir?

  Konusu:
  Çıktığı Sınavlar:
  10 Ekim 2003 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 27. 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanuna göre giriş kaçağı eşyanın naklinde kullanılan yabancı plakalı nakil vasıtalarının sahibine iadesinde, teminat olarak alınacak tutar aşağıdakilerden hangisidir?

  Konusu:
  Çıktığı Sınavlar:
  10 Ekim 2003 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 28. 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun 27 nci maddesinde yer alan toplu kaçakçılık suçlarında dava zamanaşımı kaç yıldır?

  Konusu:
  Çıktığı Sınavlar:
  10 Ekim 2003 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 29. Aşağıdakilerden hangisi uluslararası karayolu taşımacılığında özet beyan yerine kullanılır?

  Konusu:
  Özet Beyan-Taşıtlar-GümrüğeSunma
  Çıktığı Sınavlar:
  10 Ekim 2003 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 30. Aşağıdakilerden hangi ürünler için EURO.l belgesi düzenlenmez?

  Konusu:
  Menşe-ATR
  Çıktığı Sınavlar:
  10 Ekim 2003 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 31. ATR belgelerinin ihracatçı ülke gümrük idaresinin vize edildiği tarihten itibaren ithalatçı gümrük idaresine ne kadar süre içersinde ibrazı gerekir?

  Konusu:
  Menşe-ATR
  Çıktığı Sınavlar:
  10 Ekim 2003 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 32. Aşağıdaki ülkelerden hangisi için ATR belgesi düzenlemesi mümkün değildir?

  Konusu:
  Menşe-ATR
  Çıktığı Sınavlar:
  10 Ekim 2003 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 33. Anayasaya göre aşagıdaki organlardan hangisinde dış ticaretin düzenlenmesi için ek mali yükümlülükler koyma yetkisi verilebilir ?

  Konusu:
  İthalat Rejimi ve İthalat Tebliğleri
  Çıktığı Sınavlar:
  10 Ekim 2003 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 34. Aşağıdakilerden hangisi bedelsiz ithalat kapsamında sayılmamıştır ?

  Konusu:
  Muafiyetler ve Muafiyet Kararnamesi-Geri Gelen Eşya
  Çıktığı Sınavlar:
  10 Ekim 2003 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 35. Tercihsiz menşe kurallan aşağıdaki durumlardan hangisi için geçerlidir?

  Konusu:
  Menşe-ATR
  Çıktığı Sınavlar:
  10 Ekim 2003 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 36. Gümrük vargisinin matrahına aşağıdaki unsurlardan hangisi dahil değildir?

  Konusu:
  Kıymet-Ağırlık
  Çıktığı Sınavlar:
  10 Ekim 2003 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 37. Aşağıdakilerden hangisi eşyanın gümrüğe sunulmasını ifade eder'?

  Konusu:
  Özet Beyan-Taşıtlar-GümrüğeSunma
  Çıktığı Sınavlar:
  10 Ekim 2003 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 38. Asagıdakılerden hangisi gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanım değildir?

  Konusu:
  Özet Beyan-Taşıtlar-GümrüğeSunma
  Çıktığı Sınavlar:
  10 Ekim 2003 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 39. Aşağıdaki gümrük rejimlerinden hangisi ekonomik etkili gümrük rejimi değildir?

  Konusu:
  Ekonomik Etkili Rejimler-Genel (Md:308-327)
  Çıktığı Sınavlar:
  10 Ekim 2003 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
  21 Ekim 2006 Gümrük Müşavir Yardımcılığı GMYS Sınavı
 40. Aşağıdaki ifadelerden hangisi geçici ithalat rejimi açısından doğru değildir ?

  Konusu:
  Geçici İthalat Rejimi
  Çıktığı Sınavlar:
  10 Ekim 2003 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 41. Aşağıdaki eşyalardan hangisi tam muafiyet suretiyle geçici ithalat rejimine tabi değildir?

  Konusu:
  Geçici İthalat Rejimi
  Çıktığı Sınavlar:
  10 Ekim 2003 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 42. Aşağıdakilerden hangisi gümrük gözetimi altındaki eşyanın elleçleme işlemi degildir?

  Konusu:
  GK-GY Ek Konular
  Çıktığı Sınavlar:
  10 Ekim 2003 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 43. Gümrük beyanını yapan veya hesabına gümrük beyanı yapılan kışı veya bu kişiye ait bu gümrük rejimi ile ilgili hakların ve yükümlülüklerin devredildiği kişiye ne ad verilir?

  Konusu:
  GK-GY Ek Konular
  Çıktığı Sınavlar:
  10 Ekim 2003 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 44. 4458 sayılı Gumruk Kanununun 179’uncu maddesi uvannca, anılan Kanunun 179'ncı maddesine istinaden tasfiyelik hale gelen eşyanın beyan sahibi, hangi tarihe kadar gümrük idaresine başvurarak söz konusu eşyanın serbest dolaşıma giriş rejimine tabı tutulmasını isteyebilir'’?

  Konusu:
  Tasfiye - İmha - Terk - Yeniden İhracat - Çıkan Eşya
  Çıktığı Sınavlar:
  10 Ekim 2003 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 45. 4458 sayılı Gümrük Kanunu uyarınca, yapılan denetlemeler sonucunda hiç veya noksan alındığı belirlenen gümrük vergilerine ilişkin tebligat ne kadar süre içinde yapılır?

  Konusu:
  Yükümlü-Ödeme-Teminat-Tebliğ
  Çıktığı Sınavlar:
  10 Ekim 2003 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 46. Taraf oldugumuz uluslar arası sözleşme hükümlerine göre düzenlenmiş ATA kameresinin ibrazı hangi gümrük rejimi için izin talebi olarak kabul edilir?

  Konusu:
  Uluslar arası Kurumlar-Anlaşmalar
  Çıktığı Sınavlar:
  10 Ekim 2003 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 47. Diplomatik muaflıklardan yararlanarak yurda sokulan taşıtların çalınmaları halinde aşağıdaki belgelerden hangisi ispat belgesi değildir?

  Konusu:
  Muafiyetler ve Muafiyet Kararnamesi-Geri Gelen Eşya
  Çıktığı Sınavlar:
  10 Ekim 2003 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı

Hizmet verdiğimiz il ve ilçeler

İstanbul

Adalar, Arnavutköy, Ataşehir, Avcılar, Bağcılar, Bahçeliever, Bakırköy, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beykoz, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Çatalca, Çekmeköy, Esenler, Esenyurt, Eyüp, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kadıköy, Kağıthane, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Pendik, Sarıyer, Sancaktepe, Silivri, Sultanbeyli, Sultangazi, Şile, Şişli, Tuzla, Ümraniye, Üsküdar, Zeytinburnu

İzmir

Aliağa, Balçova, Bayındır, Bayraklı, Bornova, Buca, Çiğli, Foça, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Karşıyaka, Kemalpaşa, Konak, Menderes, Menemen, Narlıdere, Seferihisar, Selçuk, Torbalı, Urla, Bergama, Beydağ, Çeşme, Dikili, Karaburun, Kınık, Kiraz, Ödemiş, Tire