10 Mart 2013 ÜDY1 Sınavı Soruları ve Cevapları

ÜDY1 Belgesi ve ÜDY1 Eğitimi hakkında detaylı bilgi almak için tıklayınız.

10 Mart 2013 ÜDY1 Sınavı Soruları ve Cevapları

10 Mart 2013 ÜDY1 Sınavı Soruları ve Cevapları

 1. Kanun Tasarısı ve Kanun Teklifi arasındaki fark nedir?

  Konusu:
  Anayasa
  Çıktığı Sınavlar:
  10 Mart 2013 ÜDY 1 Sınavı
  10 Mart 2013 ÜDY3 Sınavı
 2. İş Kanununa göre işçinin yıllık ücretli izni için aşağıdaki seçeneklerden hangisi yanlıştır?

  Konusu:
  İş Hukuku
  Çıktığı Sınavlar:
  10 Mart 2013 ÜDY 1 Sınavı
  10 Mart 2013 ÜDY3 Sınavı
 3. İş Kanununa göre, işçinin ücret alacağına ilişkin zaman aşımı süresi kaç yıldır?

  Konusu:
  İş Hukuku
  Çıktığı Sınavlar:
  ÜDY4 29 Eylül 2012
  10 Mart 2013 ÜDY 1 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 1 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY3 Sınavı
  10 Mart 2013 ÜDY4 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY4 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY4 Sınavı
  30 Haziran 2012 ÜDY4 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 2 Sınavı
 4. İşçinin iş kanununda belirlenen haftalık çalışma süresi kadar (45 saat) çalışmasını öngören sözleşme aşağıdakilerden hangisidir?

  Konusu:
  İş Hukuku
  Çıktığı Sınavlar:
  10 Mart 2013 ÜDY 1 Sınavı
  7 Aralık 2013 ODY2 Sınavı
  7 Aralık 2013 ODY3 Sınavı
  7 Aralık 2013 ODY4 Sınavı
 5. Aşağıdakilerden hangisi özel haklar arasında yer alır?

  Konusu:
  Medeni Hukuk
  Çıktığı Sınavlar:
  10 Mart 2013 ÜDY 1 Sınavı
  10 Mart 2013 ÜDY3 Sınavı
 6. Türk Ticaret Kanununa göre, ticari işletmeden fatura alan kişi, faturayı aldığı tarihten itibaren kaç gün içinde itirazda bulunmazsa fatura içeriğini kabul etmiş sayılır?

  Konusu:
  Ticaret Hukuku
  Çıktığı Sınavlar:
  17 Eylül 2011 ÜDY2 Sınavı
  30 Haziran 2012 ÜDY3 Sınavı
  9 Haziran 2013 ODY1 Sınavı
  9 Haziran 2013 ÜDY1 Sınavı
  10 Mart 2013 ÜDY 1 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY1 Sınavı
  10 Mart 2013 ÜDY3 Sınavı
  9 Haziran 2013 ÜDY2 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 4 Sınavı
  7 Aralık 2013 ODY4 Sınavı
 7. Türk Ticaret Kanununa göre, haksız olarak alınan taşıma ücretinin geri alınması ve taşıma ücreti dâhil olmak üzere taşıma mukavelesinden doğan bütün alacaklarda zamanaşımı süresi ne kadardır?

  Konusu:
  Yasal Sorumluluklar
  Çıktığı Sınavlar:
  10 Mart 2013 ODY 2 Sınavı
  10 Mart 2013 ÜDY 1 Sınavı
  9 Haziran 2013 ÜDY2 Sınavı
  10 Mart 2013 ODY 1 Sınavı
 8. Ticari Davalar hangi mahkemelerde görülür?

  Konusu:
  Ticaret Hukuku
  Çıktığı Sınavlar:
  10 Mart 2013 ÜDY 1 Sınavı
  10 Mart 2013 ÜDY2 Sınavı
  10 Mart 2013 ÜDY4 Sınavı
 9. Ticari bir işletmeyi bir ticaret unvanı altında işletmek maksadıyla hakiki şahıslar arasında kurulan ve ortaklarından hiçbirisinin mesuliyeti şirket alacaklarına karşı tahdit edilmemiş olan şirket aşağıdakilerden hangisidir?

  Konusu:
  Ticaret Hukuku
  Çıktığı Sınavlar:
  10 Mart 2013 ÜDY 1 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY2 Sınavı
 10. Aşağıdakilerden hangisi Vergi Usul Kanunu’nda sayılan süre türlerinden değildir?

  Konusu:
  Vergi Kanunları ve Uygulamaları
  Çıktığı Sınavlar:
  7 Aralık 2013 ODY2 Sınavı
  10 Mart 2013 ÜDY 1 Sınavı
  10 Mart 2013 ÜDY3 Sınavı
 11. Vergi kanunlarına göre vergilendirilmesi gereken bir konunun kısmen veya tamamen sürekli veya geçici olarak vergi dışı bırakılmasına ne denir?

  Konusu:
  Vergi Hukuku
  Çıktığı Sınavlar:
  10 Mart 2013 ÜDY 1 Sınavı
  10 Mart 2013 ÜDY3 Sınavı
 12. Aşağıdakilerden hangisi vergi hukukunda hesap hatası olarak kabul edilmez?

  Konusu:
  Vergi Kanunları ve Uygulamaları
  Çıktığı Sınavlar:
  10 Mart 2013 ÜDY 1 Sınavı
  10 Mart 2013 ÜDY3 Sınavı
 13. Karşılıklı muaccel hale gelmiş bir vergi borcu ile idareden olan alacağın bir beyanla sona erdirilebilmesine ne ad verilir?

  Konusu:
  Vergi Kanunları ve Uygulamaları
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Aralık 2012 ÜDY1 Sınavı
  7 Aralık 2013 ÜDY1 Sınavı
  7 Aralık 2013 ODY2 Sınavı
  10 Mart 2013 ÜDY 1 Sınavı
  10 Mart 2013 ÜDY4 Sınavı
 14. Aşağıdakilerden hangisi vergi hukukunun asli kaynakları arasında yer almaz?

  Konusu:
  Vergi Hukuku
  Çıktığı Sınavlar:
  10 Mart 2013 ÜDY 1 Sınavı
 15. Kablosuz iletişim protokolü diye tanımladığımız iletişim teknolojisi hangisidir?

  Konusu:
  Bilgi İşlem ve Haberleşme Teknolojileri
  Çıktığı Sınavlar:
  10 Mart 2013 ÜDY 1 Sınavı
  10 Mart 2013 ÜDY4 Sınavı
 16. Aşağıdakilerden hangisi Mobil izleme sisteminin faydalarından biri değildir?

  Konusu:
  Bilgi İşlem ve Haberleşme Teknolojileri
  Çıktığı Sınavlar:
  10 Mart 2013 ÜDY 1 Sınavı
  10 Mart 2013 ÜDY4 Sınavı
 17. Aşağıdakilerden hangisi mali analiz tekniklerinden biri değildir?

  Konusu:
  Finansal Yönetim
  Çıktığı Sınavlar:
  10 Mart 2013 ÜDY 1 Sınavı
  10 Mart 2013 ÜDY3 Sınavı
 18. Aşağıdakilerden hangisi kısa vadeli kredi kullanım amaçlarından değildir?

  Konusu:
  Finansal Yönetim
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Mart 2012 ODY2 Sınavı
  10 Mart 2013 ÜDY 1 Sınavı
  10 Mart 2013 ÜDY3 Sınavı
 19. İşletmenin kısa vadeli borçlarını, ödeme gücünü ölçmek, işletme sermayesinin yeterli olup olmadığını saptayabilmek için kullanılan oran aşağıdakilerden hangisidir?

  Konusu:
  Finansal Yönetim
  Çıktığı Sınavlar:
  ÜDY4 2010-09-25
  ODY3 2010-09-25
  25 Eylül 2010 ÜDY3 Sınavı
  25 Eylül 2010 ÜDY4 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 4 Sınavı
  10 Mart 2013 ÜDY 1 Sınavı
  10 Mart 2013 ÜDY2 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 1 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY2 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY3 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY4 Sınavı
 20. Aşağıdakilerden hangisi insan kaynaklarının aşamaları arasında yer almaz

  Konusu:
  İnsan Kaynakları ve Davranış Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  10 Mart 2013 ÜDY 1 Sınavı
  10 Mart 2013 ÜDY3 Sınavı
 21. Aşağıdakilerden hangisi insan kaynakları planlamasının amaçlarındandır?

  Konusu:
  İnsan Kaynakları ve Davranış Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  10 Mart 2013 ÜDY 1 Sınavı
 22. Kişinin işinde yüksek ve etkin bir performans göstermesini sağlayan bilgi, beceri, tecrübe ve kişiliğin oluşturduğu bütüne ne denir?

  Konusu:
  İnsan Kaynakları ve Davranış Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  10 Mart 2013 ÜDY 1 Sınavı
 23. Müşteri ilişkileri Yönetimi'nde müşteri temasları hangi sıraya göre yapılmalıdır?

  Konusu:
  Müşteri İlişkileri Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  10 Mart 2013 ÜDY 1 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY1 Sınavı
  10 Mart 2013 ÜDY3 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY3 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 3 Sınavı
 24. Müşteri nezdinde firmanın saygınlık değeri yükseltilirken aşağıdakilerden hangisi göz önüne alınmaz?

  Konusu:
  Müşteri İlişkileri Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  10 Mart 2013 ÜDY 1 Sınavı
 25. Aşağıdakilerden hangisi ilişkisel pazarlamanın özelliklerinden biri değildir?

  Konusu:
  Pazarlama
  Çıktığı Sınavlar:
  10 Mart 2013 ÜDY 1 Sınavı
  10 Mart 2013 ÜDY3 Sınavı
  7 Aralık 2013 ÜDY2 Sınavı
 26. Aşağıdakilerden hangisi Pazar bölümlendirmede göz önüne alınmaz?

  Konusu:
  Pazarlama
  Çıktığı Sınavlar:
  10 Mart 2013 ÜDY 1 Sınavı
 27. A2 yetki belgesi için başvuranların, ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş en az ................... adet özmal otomobil ile taşımacılık faaliyetlerinin yürütüleceği en az ............... m²’lik kapalı alanı bulunan bağımsız bir taşınmaza sahip veya taşınmazın kullanım hakkına sahip olmaları şarttır. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre yukarıdaki boşlukları doldurunuz.

  Konusu:
  Yolcu Taşımacılığı
  Çıktığı Sınavlar:
  10 Mart 2013 ÜDY 1 Sınavı
 28. Sigorta şirketleri sorumluluk sigortası kapsamında bulunan hasarlara ilişkin evrakları teslim aldıktan sonra hasar bedelini en geç ne kadar zamanda ödemek zorundadır?

  Konusu:
  Sorumluluk Sigortaları
  Çıktığı Sınavlar:
  10 Mart 2013 ODY 2 Sınavı
  10 Mart 2013 ÜDY2 Sınavı
  10 Mart 2013 ÜDY 1 Sınavı
  10 Mart 2013 ÜDY3 Sınavı
  10 Mart 2013 ODY 1 Sınavı
 29. Aşağıdakilerden hangi durumda aracın işleteninin sorumluluğu kalkmaz veya azalmaz?

  Konusu:
  Yasal Sorumluluklar
  Çıktığı Sınavlar:
  25 Eylül 2010 SRC4 Sınavı
  30 Haziran 2012 SRC2 Sınavı
  25 Eylül 2010 SRC2 Sınavı
  25 Eylül 2010 SRC3 Sınavı
  8 Aralık 2012 ÜDY4 Sınavı
  10 Mart 2013 SRC 2 Sınavı
  10 Mart 2013 ÜDY 1 Sınavı
  10 Mart 2013 ÜDY2 Sınavı
  7 Aralık 2013 ÜDY4 Sınavı
  10 Mart 2013 ODY 1 Sınavı
  7 Aralık 2013 SRC2 Sınavı
 30. Aşağıdakilerden hangisi süreç gruplarından biri değildir?

  Konusu:
  Toplam Kalite Yönetimi ve Süreç Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  10 Mart 2013 ÜDY 1 Sınavı
  7 Aralık 2013 ODY2 Sınavı
 31. Konusu:
  Çıktığı Sınavlar:
  1 Ekim 2011 GMYS Sınavı
  1 Ekim 2011 GMS Sınavı
  10 Mart 2013 SRC 1 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY1 Sınavı
  10 Mart 2013 ÜDY 1 Sınavı
  10 Mart 2013 ODY 1 Sınavı
  10 Mart 2013 ODY 3 Sınavı
  10 Mart 2013 ODY 4 Sınavı
  19 Mart 2011 SRC2 Sınavı
  19 Mart 2011 SRC3 Sınavı
  29 Eylül 2012 SRC3 Sınavı
  1 Ekim 2011 GMS Sınavı
  10 Ekim 2003 GMS Sınavı
  10 Ekim 2003 GMS Sınavı
  10 Ekim 2003 GMS Sınavı
  10 Ekim 2003 GMS Sınavı
  10 Ekim 2003 GMS Sınavı
  18 Ekim 2014 TMGD Sınavı
  12 Aralık 2014 SRC 2 Sınavı
  13 Aralık 2014 TMGD Sınavı
  0000 SRC 2 Sınavı
  25 Aralık 2010 ÜDY 3 Sınavı
  20 Mart 2010 SRC 2 Sınavı
  12 Temmuz 2014 ODY 3 Sınavı
  27 Haziran 2015 SRC 5 Sınavı
  25 Nisan 2015 TMGD Sınavı
  27 Haziran 2015 ÜDY 3 Sınavı
  29 Ağustos 2015 TMGD Sınavı
  10 Mart 2013 SRC 5 + SRC 5 TANKER Sınavı
 32. Yolcuların, gümrük mevzuatına göre zati ve hediyelik eşya kapsamı dışında olup, beyanlarına aykırı olarak üzerlerinde, eşyası arasında veya taşıma araçlarında çıkan ya da başkasına ait olduğu halde kendi zati eşyasıymış gibi gösterdikleri eşya ile ilgili nasıl işlem yapılır?

  Konusu:
  Gümrük ve Kaçakçılık Mevzuatı
  Çıktığı Sınavlar:
  10 Mart 2013 SRC 1 Sınavı
  10 Mart 2013 ÜDY 1 Sınavı
  7 Aralık 2013 ODY1 Sınavı
  10 Mart 2013 ODY 1 Sınavı
 33. Otobüs ve Otokarlarla Uluslararası Arızi Yolcu Taşımacılığı Anlaşması (INTERBUS)'na göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  Konusu:
  Dolaşım Düzenlemeleri ve Sınır Geçiş Uygulamaları
  Çıktığı Sınavlar:
  30 Haziran 2012 ODY1 Sınavı
  10 Mart 2013 ÜDY 1 Sınavı
  9 Haziran 2013 ODY1 Sınavı
  10 Mart 2013 ODY 1 Sınavı
 34. Burun kanamalarında ilk yardım nasıl yapılır?

  Konusu:
  İlkyardım
  Çıktığı Sınavlar:
  10 Mart 2013 ÜDY 1 Sınavı
  10 Mart 2013 ODY 4 Sınavı
  10 Mart 2013 SRC 4 Sınavı
 35. El bileği ile dirsek arasında meydana gelen büyük bir dış kanamayı durdurmak için aşağıdakilerden hangisinin uygulanması doğrudur?

  Konusu:
  Çıktığı Sınavlar:
  10 Mart 2013 ÜDY2 Sınavı
  10 Mart 2013 ODY 1 Sınavı
  10 Mart 2013 ODY 4 Sınavı
  10 Mart 2013 ÜDY 1 Sınavı
 36. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında “asli kusur” sebebi sayılmaz?

  Konusu:
  Trafik Güvenliği
  Çıktığı Sınavlar:
  10 Mart 2013 ODY 2 Sınavı
  10 Mart 2013 ODY 1 Sınavı
  7 Aralık 2013 SRC3 Sınavı
  10 Mart 2013 ÜDY3 Sınavı
  7 Aralık 2013 ODY3 Sınavı
  10 Mart 2013 ODY 4 Sınavı
  9 Haziran 2013 SRC2 Sınavı
  10 Mart 2013 SRC 3 Sınavı
  7 Aralık 2013 SRC4 Sınavı
  10 Mart 2013 ÜDY 1 Sınavı
 37. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında adli kusur sebebi sayılır?

  Konusu:
  Trafik Kazalarının Önlenmesi
  Çıktığı Sınavlar:
  10 Mart 2013 SRC 4 Sınavı
  10 Mart 2013 ÜDY2 Sınavı
  7 Aralık 2013 ÜDY1 Sınavı
  7 Aralık 2013 SRC3 Sınavı
  10 Mart 2013 ÜDY4 Sınavı
  7 Aralık 2013 SRC1 Sınavı
  7 Aralık 2013 SRC2 Sınavı
  10 Mart 2013 ÜDY 1 Sınavı
 38. Yüksek hızla yolcu taşıma şebekelerinin kurulması aşağıdaki taşıma politikalarından hangisinin kapsamındadır?

  Konusu:
  Yolcu Taşımacılığı
  Çıktığı Sınavlar:
  10 Mart 2013 ODY 2 Sınavı
  10 Mart 2013 ODY 1 Sınavı
  10 Mart 2013 ÜDY2 Sınavı
  10 Mart 2013 ÜDY 1 Sınavı
 39. Otobüs ve mafsallı otobüslerde en az kaç kilogramlık yangın söndürme cihazı bulundurulmalıdır?

  Konusu:
  Otobüs / Turizm İşletmesi Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  10 Mart 2013 ODY 2 Sınavı
  10 Mart 2013 ÜDY 1 Sınavı
 40. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre tarifesiz yolcu taşınması hususunda aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  Konusu:
  Yolcu Taşımacılığı
  Çıktığı Sınavlar:
  10 Mart 2013 ÜDY2 Sınavı
  10 Mart 2013 ÜDY 1 Sınavı
 41. Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  Konusu:
  Düzenli Yolcu Taşımacılığı
  Çıktığı Sınavlar:
  29 Eylül 2012 SRC2 Sınavı
  29 Eylül 2012 SRC 1 Sınavı
  10 Mart 2013 SRC 1 Sınavı
  9 Haziran 2013 SRC2 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 1 Sınavı
  7 Aralık 2013 SRC1 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 2 Sınavı
  10 Mart 2013 ÜDY 1 Sınavı
 42. Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre tarifeli yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunacak yetki belgesi sahiplerinin 8 hatta faaliyette bulunabilmeleri için en az kaç adet özmal koltuk sayısına sahip olmaları şarttır?

  Konusu:
  Yolcu Taşımacılığı
  Çıktığı Sınavlar:
  10 Mart 2013 ÜDY 1 Sınavı
 43. Sınır kapısının bulunduğu il ve bağlandığı ülke eşleştirmesinde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  Konusu:
  Ulaştırma Koridorları ve Güzergahlar
  Çıktığı Sınavlar:
  10 Mart 2013 ÜDY 1 Sınavı
 44. Bir aracın güvenle taşıyabileceği en çok yük ağırlığına veya yolcu sayısına ne ad verilir?

  Konusu:
  Teknik Standartlar
  Çıktığı Sınavlar:
  9 Haziran 2013 SRC2 Sınavı
  9 Haziran 2013 SRC3 Sınavı
  9 Haziran 2013 SRC4 Sınavı
  10 Mart 2013 ÜDY 1 Sınavı
 45. “B1 ve B2 yetki belgesi sahipleri özmal taşıtları ile sahibi oldukları ...................ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş sözlesmeli taşıtları, taşıt belgelerine kaydettirerek kullanabilirler.” Yukarıdaki boşluğu doldurunuz.

  Konusu:
  Otobüs / Turizm İşletmesi Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  ÜDY1 2010-12-25
  8 Aralık 2012 ODY2 Sınavı
  8 Aralık 2012 ÜDY2 Sınavı
  25 Aralık 2010 ÜDY1 Sınavı
  8 Aralık 2012 SRC1 Sınavı
  28 Eylül 2013 SRC 1 Sınavı
  10 Mart 2013 ÜDY 1 Sınavı
 46. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, uluslararası taşımacılık faaliyetlerinde kullanılan ve yurt dışında bulunması sebebiyle yasal süresi içinde muayenesi yapılamayan araçlar, bu durumun belgelenmesi ve yurda giriş tarihinden itibaren kaç gün içerisinde müracaat edilmesi halinde yetki belgesi eki taşıt belgesine kaydedilebilir?

  Konusu:
  Uluslararası  Ulaştırma Mevzuatı
  Çıktığı Sınavlar:
  10 Mart 2013 ODY 1 Sınavı
  10 Mart 2013 ÜDY 1 Sınavı
 47. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre taşıtlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  Konusu:
  Ulusal Ulaştırma Mevzuatı
  Çıktığı Sınavlar:
  10 Mart 2013 ODY 2 Sınavı
  10 Mart 2013 ODY 1 Sınavı
  10 Mart 2013 ÜDY2 Sınavı
  10 Mart 2013 ÜDY 1 Sınavı
 48. Karayolu Taşıma Yönetmeliği'ne göre A, B1, B2, D1 ve D2 türü yetki belgesi sahipleri için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  Konusu:
  Otobüs / Turizm İşletmesi Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  10 Mart 2013 ODY 2 Sınavı
  10 Mart 2013 ODY 1 Sınavı
  10 Mart 2013 ÜDY2 Sınavı
  10 Mart 2013 ÜDY 1 Sınavı
 49. Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamındadır?

  Konusu:
  Ulusal Ulaştırma Mevzuatı
  Çıktığı Sınavlar:
  10 Mart 2013 ODY 3 Sınavı
  10 Mart 2013 ODY 4 Sınavı
  10 Mart 2013 ÜDY2 Sınavı
  9 Haziran 2013 SRC3 Sınavı
  9 Haziran 2013 SRC1 Sınavı
  10 Mart 2013 ÜDY 1 Sınavı
 50. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre tarifeli yolcu taşımacılığı yapan yetki belgesi sahiplerinin, belirlenmiş olan taşıma hattı ve taşıma güzergahına yasal mücbir sebepler dışında bir takvim yılı içerisinde 2 kez aykırı hareket etmeleri halinde ilgili taşıma hattındaki faaliyetleri ne kadar süreyle durdurulur?

  Konusu:
  Yolcu Taşımacılığı
  Çıktığı Sınavlar:
  10 Mart 2013 ÜDY 1 Sınavı

Hizmet verdiğimiz il ve ilçeler

İstanbul

Adalar, Arnavutköy, Ataşehir, Avcılar, Bağcılar, Bahçeliever, Bakırköy, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beykoz, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Çatalca, Çekmeköy, Esenler, Esenyurt, Eyüp, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kadıköy, Kağıthane, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Pendik, Sarıyer, Sancaktepe, Silivri, Sultanbeyli, Sultangazi, Şile, Şişli, Tuzla, Ümraniye, Üsküdar, Zeytinburnu

İzmir

Aliağa, Balçova, Bayındır, Bayraklı, Bornova, Buca, Çiğli, Foça, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Karşıyaka, Kemalpaşa, Konak, Menderes, Menemen, Narlıdere, Seferihisar, Selçuk, Torbalı, Urla, Bergama, Beydağ, Çeşme, Dikili, Karaburun, Kınık, Kiraz, Ödemiş, Tire