17 Ekim 2015 ÜDY 1 Sınavı Soruları ve Cevapları

ÜDY1 Belgesi ve ÜDY1 Eğitimi hakkında detaylı bilgi almak için tıklayınız.

17 Ekim 2015 ÜDY 1 Sınavı Soruları ve Cevapları

17 Ekim 2015 ÜDY 1 Sınavı Soruları ve Cevapları

 1. Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  Konusu:
  Düzenli Yolcu Taşımacılığı
  Çıktığı Sınavlar:
  29 Eylül 2012 SRC2 Sınavı
  29 Eylül 2012 SRC 1 Sınavı
  10 Mart 2013 SRC1 Sınavı
  10 Mart 2013 ÜDY1 Sınavı
  9 Haziran 2013 SRC2 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 1 Sınavı
  7 Aralık 2013 SRC1 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 2 Sınavı
  17 Ekim 2015 ÜDY 1 Sınavı
 2. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  Konusu:
  Yolcu Taşımacılığı
  Çıktığı Sınavlar:
  17 Ekim 2015 SRC 2 Sınavı
  17 Ekim 2015 SRC 1 Sınavı
  17 Ekim 2015 ÜDY 1 Sınavı
 3. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

  Konusu:
  Düzenli Yolcu Taşımacılığı
  Çıktığı Sınavlar:
  17 Ekim 2015 ÜDY 1 Sınavı
 4. “Uluslararası ve yurtiçi yolcu taşımacılığında kullanılacak B3 yetki belgesi eki taşıt belgelerine yaşından büyük olmayan yolcu taşımaya mahsus ticari veya hususi olarak kayıt ve tescil edilir.” Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, yukarıdaki boşluğu doldurunuz.

  Konusu:
  Otobüs / Turizm İşletmesi Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Aralık 2012 ÜDY1 Sınavı
  17 Ekim 2015 ÜDY 1 Sınavı
 5. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre yalnız özmal taşıtlarıyla taşımacılık yapacaklara verilecek yetki belgesi türleri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  Konusu:
  Düzenli Yolcu Taşımacılığı
  Çıktığı Sınavlar:
  9 Haziran 2013 SRC1 Sınavı
  17 Ekim 2015 SRC 1 Sınavı
  17 Ekim 2015 ÜDY 2 Sınavı
  17 Ekim 2015 ÜDY 1 Sınavı
 6. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, yetki belgelerinin iptal işleminin yürürlüğe girmesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  Konusu:
  Pazara Giriş Şartları
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Aralık 2012 ÜDY4 Sınavı
  8 Aralık 2012 ÜDY 3 Sınavı
  8 Aralık 2012 ÜDY2 Sınavı
  8 Aralık 2012 ÜDY1 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 4 Sınavı
  17 Ekim 2015 ÜDY 4 Sınavı
  17 Ekim 2015 ÜDY 2 Sınavı
  17 Ekim 2015 ÜDY 1 Sınavı
 7. Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamındadır?

  Konusu:
  Ulaştırma Mevzuatı
  Çıktığı Sınavlar:
  10 Mart 2013 SRC4 Sınavı
  17 Ekim 2015 ÜDY 2 Sınavı
  17 Ekim 2015 ÜDY 1 Sınavı
 8. Sınır kapıları ile bu kapılardan çıkış yapılan ülke eşleşmesinde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  Konusu:
  Ulaştırma Koridorları ve Güzergahlar
  Çıktığı Sınavlar:
  17 Ekim 2015 ÜDY 4 Sınavı
  17 Ekim 2015 ÜDY 2 Sınavı
  17 Ekim 2015 ÜDY 1 Sınavı
 9. Bacak kemiği kırıklarında atel bulunmadığında aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

  Konusu:
  İlkyardım
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Aralık 2012 ÜDY1 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 1 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 2 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 3 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 1 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY2 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY2 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 2 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 4 Sınavı
  25 Aralık 2010 ODY1 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 3 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 4 Sınavı
  28 Eylül 2013 SRC 1 Sınavı
  24 Aralık 2011 SRC2 Sınavı
  28 Eylül 2013 SRC 2 Sınavı
  24 Aralık 2011 SRC 4 Sınavı
  28 Eylül 2013 SRC 4 Sınavı
  17 Ekim 2015 SRC 4 Sınavı
  17 Ekim 2015 SRC 2 Sınavı
  17 Ekim 2015 SRC 1 Sınavı
  17 Ekim 2015 SRC 3 Sınavı
  17 Ekim 2015 ÜDY 4 Sınavı
  17 Ekim 2015 ÜDY 2 Sınavı
  17 Ekim 2015 ÜDY 1 Sınavı
 10. Trafik kazası geçirmiş bir yaralının araç içerisinden çıkarılmasında hangi uygulama tercih edilir?

  Konusu:
  Çıktığı Sınavlar:
  30 Haziran 2012 ODY 3 Sınavı
  9 Haziran 2013 ÜDY1 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 1 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 2 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 1 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 4 Sınavı
  30 Haziran 2012 SRC1 Sınavı
  9 Haziran 2013 SRC1 Sınavı
  9 Haziran 2013 SRC2 Sınavı
  30 Haziran 2012 SRC3 Sınavı
  9 Haziran 2013 SRC3 Sınavı
  9 Haziran 2013 SRC4 Sınavı
  17 Ekim 2015 SRC 4 Sınavı
  17 Ekim 2015 SRC 2 Sınavı
  17 Ekim 2015 SRC 1 Sınavı
  17 Ekim 2015 SRC 3 Sınavı
  17 Ekim 2015 ÜDY 4 Sınavı
  17 Ekim 2015 ÜDY 2 Sınavı
  17 Ekim 2015 ÜDY 1 Sınavı
 11. Trafikte geçiş hakkı ne demektir?

  Konusu:
  Trafik Güvenliği
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Aralık 2012 ÜDY2 Sınavı
  17 Ekim 2015 ÜDY 4 Sınavı
  17 Ekim 2015 ÜDY 2 Sınavı
  17 Ekim 2015 ÜDY 1 Sınavı
 12. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında asli kusur sebebi sayılmaz?

  Konusu:
  Trafik Güvenliği
  Çıktığı Sınavlar:
  17 Ekim 2015 ÜDY 4 Sınavı
  17 Ekim 2015 ÜDY 2 Sınavı
  17 Ekim 2015 ÜDY 1 Sınavı
 13. Sorumluluk sigortası tazminatına yol açan ve yurtiçinde meydana gelen olay, sigorta ettiren veya hak sahibi tarafından öğrenildiği tarihten itibaren kaç iş günü içinde sigorta şirketine ihbar edilir?

  Konusu:
  Sorumluluk Sigortaları
  Çıktığı Sınavlar:
  17 Eylül 2011 SRC 3 Sınavı
  17 Eylül 2011 SRC4 Sınavı
  25 Eylül 2010 SRC 4 Sınavı
  30 Haziran 2012 ÜDY3 Sınavı
  25 Eylül 2010 SRC3 Sınavı
  25 Eylül 2010 SRC1 Sınavı
  8 Aralık 2012 ÜDY1 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY1 Sınavı
  7 Aralık 2013 ODY2 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY2 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY1 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY1 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY2 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY3 Sınavı
  9 Haziran 2013 ODY 3 Sınavı
  30 Haziran 2012 ODY 3 Sınavı
  8 Aralık 2012 ODY4 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY4 Sınavı
  7 Aralık 2013 ODY4 Sınavı
  30 Haziran 2012 ODY4 Sınavı
  17 Eylül 2011 SRC1 Sınavı
  24 Aralık 2011 SRC1 Sınavı
  24 Mart 2012 SRC1 Sınavı
  17 Eylül 2011 SRC2 Sınavı
  24 Aralık 2011 SRC3 Sınavı
  29 Eylül 2012 SRC3 Sınavı
  24 Aralık 2011 SRC 4 Sınavı
  25 Aralık 2010 SRC4 Sınavı
  19 Mart 2011 SRC4 Sınavı
  29 Eylül 2012 SRC4 Sınavı
  17 Ekim 2015 ÜDY 4 Sınavı
  17 Ekim 2015 ÜDY 1 Sınavı
 14. Sigortalı aracı işletenlerin değişmesi halinde devreden kişi kaç gün içinde sigortaya durumu bildirmek zorundadır?

  Konusu:
  Sorumluluk Sigortaları
  Çıktığı Sınavlar:
  9 Haziran 2013 SRC4 Sınavı
  9 Haziran 2013 SRC2 Sınavı
  7 Aralık 2013 ODY1 Sınavı
  7 Aralık 2013 SRC1 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 1 Sınavı
  8 Aralık 2012 ODY4 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 4 Sınavı
  17 Ekim 2015 SRC 4 Sınavı
  17 Ekim 2015 ÜDY 4 Sınavı
  17 Ekim 2015 ÜDY 2 Sınavı
  17 Ekim 2015 ÜDY 1 Sınavı
 15. Sigorta konusu olan menfaatin aynı tehlikelere karşı aynı sigorta dönemi içerisinde birden fazla sigorta şirketi tarafından sigortalanması aşağıdakilerden hangisidir?

  Konusu:
  Sorumluluk Sigortaları
  Çıktığı Sınavlar:
  28 Eylül 2013 ÜDY 3 Sınavı
  8 Aralık 2012 ODY1 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 1 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY1 Sınavı
  17 Ekim 2015 ÜDY 1 Sınavı
 16. Yeni kurulmuş olan işletmeler defterlerini ne zaman tasdik ettirmelidirler?

  Konusu:
  Vergi Hukuku
  Çıktığı Sınavlar:
  17 Ekim 2015 ÜDY 1 Sınavı
 17. Vergi Usul Kanuna göre "matrah” ne demektir?

  Konusu:
  Vergi Kanunları ve Uygulamaları
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Aralık 2012 ODY4 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 4 Sınavı
  17 Ekim 2015 ÜDY 1 Sınavı
 18. Vergi kanunlarına göre vergilendirilmesi gereken bir konunun kısmen veya tamamen sürekli veya geçici olarak vergi dışı bırakılmasına ne denir?

  Konusu:
  Vergi Hukuku
  Çıktığı Sınavlar:
  10 Mart 2013 ÜDY1 Sınavı
  10 Mart 2013 ÜDY3 Sınavı
  17 Ekim 2015 ÜDY 1 Sınavı
 19. Aşağıdakilerden hangisi Vergi Hukuku Açısından gelirin unsuru olarak kabul edilmez.

  Konusu:
  Vergi Hukuku
  Çıktığı Sınavlar:
  17 Ekim 2015 ÜDY 2 Sınavı
  17 Ekim 2015 ÜDY 1 Sınavı
 20. Aşağıdakilerden hangisi denetim sürecinin “ilk aşaması”nı ifade eder?

  Konusu:
  Toplam Kalite Yönetimi ve Süreç Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Aralık 2012 ÜDY2 Sınavı
  17 Ekim 2015 ÜDY 1 Sınavı
 21. Müşteri tatmininin artırılması ve maliyetlerin düşürülmesine yardımcı olan insan odaklı yönetim tarzı aşağıdakilerden hangisidir?

  Konusu:
  Müşteri İlişkileri Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Aralık 2012 ÜDY 3 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 2 Sınavı
  17 Ekim 2015 ÜDY 1 Sınavı
 22. Ticari işletmenin rehninde sözleşme yapıldıktan kaç gün sonra ticaret siciline tescil yapılmalıdır?

  Konusu:
  Ticaret Hukuku
  Çıktığı Sınavlar:
  28 Eylül 2013 ÜDY 4 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 1 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 4 Sınavı
  17 Ekim 2015 ÜDY 2 Sınavı
  17 Ekim 2015 ÜDY 1 Sınavı
 23. Aşağıdakilerden hangisi ticari davalarda özel kanıt niteliğinde değildir?

  Konusu:
  Ticaret Hukuku
  Çıktığı Sınavlar:
  30 Haziran 2012 ÜDY3 Sınavı
  9 Haziran 2013 ÜDY2 Sınavı
  9 Haziran 2013 ODY1 Sınavı
  9 Haziran 2013 ÜDY1 Sınavı
  30 Haziran 2012 ODY 3 Sınavı
  17 Ekim 2015 ÜDY 1 Sınavı
 24. Haksız rekabette bir yıllık zamanaşımı ne zaman işlemeye başlar?

  Konusu:
  Ticaret Hukuku
  Çıktığı Sınavlar:
  28 Eylül 2013 ODY 2 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 3 Sınavı
  17 Ekim 2015 ÜDY 1 Sınavı
 25. Bir işletmenin amaçlarını gerçekleştirmesi için gerekli olan eylemlerin uygulanması sürecine ne ad verilir?

  Konusu:
  Toplam Kalite Yönetimi ve Süreç Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  28 Eylül 2013 ÜDY 2 Sınavı
  8 Aralık 2012 ÜDY1 Sınavı
  30 Haziran 2012 ODY1 Sınavı
  17 Ekim 2015 ÜDY 1 Sınavı
 26. Aşağıdakilerden hangisi pazara giriş şartlarında uygulanmaz?

  Konusu:
  Pazarlama
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Aralık 2012 ÜDY 3 Sınavı
  7 Aralık 2013 ÜDY4 Sınavı
  10 Mart 2013 ÜDY4 Sınavı
  10 Mart 2013 ODY 3 Sınavı
  10 Mart 2013 ODY4 Sınavı
  17 Ekim 2015 ÜDY 1 Sınavı
 27. Firmaların mallarını yurt içindeki aracı işletmeler vasıtasıyla dış pazarlara satmaları durumuna ne ad verilmektedir?

  Konusu:
  Dış Ticaret Mevzuatı ve Teslim Şekilleri
  Çıktığı Sınavlar:
  7 Aralık 2013 ÜDY2 Sınavı
  8 Aralık 2012 ÜDY4 Sınavı
  17 Ekim 2015 ÜDY 1 Sınavı
 28. Aşağıdakilerden hangisi çalışanları motive edecek araçlardan birisi değildir?

  Konusu:
  İnsan Kaynakları ve Davranış Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  17 Eylül 2011 ÜDY 3 Sınavı
  25 Eylül 2010 ÜDY1 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY2 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY1 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY2 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY2 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY1 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY1 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY2 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY2 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY4 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY4 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY4 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY4 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY4 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 3 Sınavı
  17 Ekim 2015 ÜDY 2 Sınavı
  17 Ekim 2015 ÜDY 1 Sınavı
 29. Aşağıdakilerden hangisi müşterilerin hizmet algılama kriterlerinden birisidir?

  Konusu:
  Müşteri İlişkileri Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  9 Haziran 2013 ÜDY2 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY1 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY1 Sınavı
  17 Ekim 2015 ÜDY 1 Sınavı
 30. Aşağıdakilerden hangisi Müşteri ilişkileri Yönetimi'nin (CRM) stratejik ortaklık konularından biri değildir?

  Konusu:
  Müşteri İlişkileri Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Aralık 2012 ODY3 Sınavı
  8 Aralık 2012 ÜDY1 Sınavı
  30 Haziran 2012 ÜDY2 Sınavı
  30 Haziran 2012 ÜDY3 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 2 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 2 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 3 Sınavı
  17 Ekim 2015 ÜDY 2 Sınavı
  17 Ekim 2015 ÜDY 1 Sınavı
 31. Müşterilerle iletişim ve bilgilendirme sürecini gerçekleştiren fonksiyon aşağıdakilerden hangisidir?

  Konusu:
  Müşteri İlişkileri Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Aralık 2012 ÜDY1 Sınavı
  17 Ekim 2015 ÜDY 1 Sınavı
 32. Aşağıdakilerden hangisi müşteri ilişkilerini etkilemez?

  Konusu:
  Müşteri İlişkileri Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  ÜDY4 2010-09-25
  ODY3 2010-09-25
  25 Eylül 2010 ÜDY 3 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY 3 Sınavı
  25 Eylül 2010 ÜDY1 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 2 Sınavı
  8 Aralık 2012 ÜDY4 Sınavı
  25 Eylül 2010 ÜDY4 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY1 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY2 Sınavı
  7 Aralık 2013 ODY2 Sınavı
  25 Eylül 2010 ÜDY 3 Sınavı
  17 Ekim 2015 ÜDY 1 Sınavı
 33. Hukuki işlemin meydana gelmesini sağlayan kurucu unsurların bulunmaması halinde aşağıdakilerden hangisi ortaya çıkar?

  Konusu:
  Anayasa
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Aralık 2012 ÜDY1 Sınavı
  30 Haziran 2012 ODY2 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 3 Sınavı
  17 Ekim 2015 ÜDY 1 Sınavı
 34. Bir sözleşmenin meydana gelebilmesi için önce yapılan irade açıklamasına ne denir?

  Konusu:
  Ulusal Sözleşmeler
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Aralık 2012 ÜDY2 Sınavı
  7 Aralık 2013 ÜDY4 Sınavı
  17 Ekim 2015 ÜDY 1 Sınavı
 35. Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre, kaçak şüphesiyle el konulan eşyanın miktarı, cinsi, markası, tipi, modeli, seri numarası gibi eşyanın ayırıcı özelliklerini gösterir bir tutanakla nereye teslim edilir?

  Konusu:
  KMK-KabahatlerK-TCK-HUMK
  Çıktığı Sınavlar:
  30 Haziran 2012 ODY 3 Sınavı
  17 Ekim 2015 ÜDY 4 Sınavı
  17 Ekim 2015 ÜDY 1 Sınavı
 36. Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda tanımlanan suçların işlenmesinde kullanılan taşıtlar için aşağıdaki işlemlerden hangisi Ceza Muhakemesi Kanununda belirtildiği şekliyle uygulanır?

  Konusu:
  Gümrük TIR ve Kaçakçılık Mevzuatı
  Çıktığı Sınavlar:
  17 Ekim 2015 SRC 1 Sınavı
  17 Ekim 2015 SRC 3 Sınavı
  17 Ekim 2015 ÜDY 1 Sınavı
 37. Yolcu beraberinde getirilip gümrüğe sunulmasından sonra gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutuluncaya kadar yolcu eşyasına mahsus gümrük ambarlarına konulan eşyanın buralarda kalabileceği süre kaç aydır?

  Konusu:
  Gümrük ve Kaçakçılık Mevzuatı
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Aralık 2011 ODY1 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY1 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 1 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY1 Sınavı
  17 Ekim 2015 ÜDY 1 Sınavı
 38. İş ilişkisinin zaman bakımından düzenlenmesi, iş hukukunun hangi dalının konusuna girer?

  Konusu:
  İş Hukuku
  Çıktığı Sınavlar:
  30 Haziran 2012 ÜDY1 Sınavı
  17 Ekim 2015 ÜDY 1 Sınavı
 39. İş hukuku kuralları ile düzenlenen iş ilişkisinin hukuki dayanağı nedir?

  Konusu:
  İş Hukuku
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Aralık 2012 ÜDY2 Sınavı
  7 Aralık 2013 ÜDY4 Sınavı
  17 Ekim 2015 ÜDY 1 Sınavı
 40. “Genel olarak iş sözleşmeleri, kuruluşunda geçerlilik koşullarından birini taşımıyorsa genel hükümlere göre yaptırımı butlan yani geçersizliktir.”
  Buna göre aşağıdakilerden hangisi bir iş sözleşmesinin yaptırımını geçersiz kılan nedenlerden değildir?

  Konusu:
  İş Hukuku
  Çıktığı Sınavlar:
  17 Ekim 2015 ÜDY 1 Sınavı
 41. İş yerinde 2 yıl çalışmakta olan Kemal, işten çıkarılmak istenmektedir. İşveren, Kemal için yasal olarak hangi ihbar süresini kullanacaktır?

  Konusu:
  İş Hukuku
  Çıktığı Sınavlar:
  17 Ekim 2015 ÜDY 4 Sınavı
  17 Ekim 2015 ÜDY 2 Sınavı
  17 Ekim 2015 ÜDY 1 Sınavı
 42. Bireyin belirgin, kolay değişmeyen ve tutarlı olan özelliklerinin tümüne ne ad verilir?

  Konusu:
  İnsan Kaynakları ve Davranış Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  17 Ekim 2015 ÜDY 1 Sınavı
 43. İşletmelerin nakit giriş ve çıkışlarının miktar ve zaman bakımından uyumlaştırılmasını sağlayan, günlük, haftalık, aylık, üç ya da altı aylık dönemler için hazırlanan kısa vadeli plan aşağıdakilerden hangisidir?

  Konusu:
  Çıktığı Sınavlar:
  17 Ekim 2015 ÜDY 1 Sınavı
 44. Aşağıdakilerden hangisi finansal yönetimin "Yatırım Kararları" kapsamında yer almaz?

  Konusu:
  Finansal Yönetim
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Aralık 2012 ÜDY1 Sınavı
  30 Haziran 2012 ODY1 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 3 Sınavı
  17 Ekim 2015 ÜDY 1 Sınavı
 45. Belirli bir tarihte düzenlenmiş veya belirli bir döneme ait finansal tablolarda yer alan kalemler arasındaki ilişkilerin tespiti ve değerlendirilmesine yönelik analize ne ad verilir?

  Konusu:
  Finansal Yönetim
  Çıktığı Sınavlar:
  29 Eylül 2012 ÜDY1 Sınavı
  8 Aralık 2012 ÜDY 3 Sınavı
  9 Haziran 2013 ÜDY4 Sınavı
  9 Haziran 2013 ODY4 Sınavı
  30 Haziran 2012 ODY4 Sınavı
  17 Ekim 2015 ÜDY 1 Sınavı
 46. Stokların, alacakların ve nakitlerin en üst düzeyde tutulduğu çalışma sermayesi politikası aşağıdakilerden hangisidir?

  Konusu:
  Finansal Yönetim
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Aralık 2012 ÜDY4 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 3 Sınavı
  17 Ekim 2015 ÜDY 1 Sınavı
 47. Sahibi tarafından tek taraflı irade açıklamasıyla bir hukuki durumun kurulması sonucunu doğuran haklara ne denir?

  Konusu:
  Medeni Hukuk
  Çıktığı Sınavlar:
  30 Haziran 2012 ODY2 Sınavı
  17 Ekim 2015 ÜDY 1 Sınavı
 48. Haksız fiil veya sözleşmeye aykırılıktan dolayı karşı tarafın uğradığı zararın karşılanması ne demektir?

  Konusu:
  Medeni Hukuk
  Çıktığı Sınavlar:
  17 Ekim 2015 ÜDY 1 Sınavı
 49. Anayasaya göre usulüne uygun bir biçimde onaylanarak yürürlüğe giren uluslararası antlaşmalar hangi hukuki kaynakla eşdeğer düzeydedir?

  Konusu:
  Anayasa
  Çıktığı Sınavlar:
  30 Haziran 2012 ÜDY1 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 3 Sınavı
  30 Haziran 2012 ÜDY3 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY1 Sınavı
  17 Ekim 2015 ÜDY 4 Sınavı
  17 Ekim 2015 ÜDY 2 Sınavı
  17 Ekim 2015 ÜDY 1 Sınavı
 50. Kanun Tasarısı ve Kanun Teklifi arasındaki fark nedir?

  Konusu:
  Anayasa
  Çıktığı Sınavlar:
  10 Mart 2013 ÜDY1 Sınavı
  10 Mart 2013 ÜDY3 Sınavı
  17 Ekim 2015 ÜDY 1 Sınavı

Hizmet verdiğimiz il ve ilçeler

İstanbul

Adalar, Arnavutköy, Ataşehir, Avcılar, Bağcılar, Bahçeliever, Bakırköy, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beykoz, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Çatalca, Çekmeköy, Esenler, Esenyurt, Eyüp, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kadıköy, Kağıthane, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Pendik, Sarıyer, Sancaktepe, Silivri, Sultanbeyli, Sultangazi, Şile, Şişli, Tuzla, Ümraniye, Üsküdar, Zeytinburnu

İzmir

Aliağa, Balçova, Bayındır, Bayraklı, Bornova, Buca, Çiğli, Foça, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Karşıyaka, Kemalpaşa, Konak, Menderes, Menemen, Narlıdere, Seferihisar, Selçuk, Torbalı, Urla, Bergama, Beydağ, Çeşme, Dikili, Karaburun, Kınık, Kiraz, Ödemiş, Tire