18 Ekim 2005 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı Soruları ve Cevapları

Gümrük Müşavirliği Sınavı GMS Hazırlık Eğitimi hakkında detaylı bilgi almak için tıklayınız.

18 Ekim 2005 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı Soruları ve Cevapları

18 Ekim 2005 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı Soruları ve Cevapları

 1. Teknik düzenleme ile standart arasındaki fark nedir

  Konusu:
  Standardizasyon ve Tebliğleri
  Çıktığı Sınavlar:
  18 Ekim 2005 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 2. Dahilde İşleme İzin Belgeleri ve Hariçte İşleme İzin Belgeleri’ni almak için müracaat edilmesi gereken merciler (ilk merci), aşağıdaki şıklardan hangisinde bir arada ve doğru sırada yer almaktadır?

  Konusu:
  Dahilde İşleme Rejimi
  Çıktığı Sınavlar:
  18 Ekim 2005 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 3. Aşağıdaki şıklardan hangisi “Özellik Arz Eden İhracat” şekillerindendir?

  Konusu:
  İhracat Rejimi-Bedelsiz İhracat
  Çıktığı Sınavlar:
  18 Ekim 2005 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 4. Aşağıdaki Dünya Ticaret Örgütü Anlaşmalarından hangisi 2005 yılı itibariyle yürürlükten kalkmıştır?

  Konusu:
  Uluslar arası Kurumlar-Anlaşmalar
  Çıktığı Sınavlar:
  18 Ekim 2005 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 5. Aşağıdakilerden hangisi ithalat sırasında tahsil edilen mali yüklerden değildir?

  Konusu:
  Yükümlü-Ödeme-Teminat-Tebliğ
  Çıktığı Sınavlar:
  18 Ekim 2005 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 6. Aşagıdaki malların hangisinin ithali yasak değildir?

  Konusu:
  İthalat Rejimi ve İthalat Tebliğleri
  Çıktığı Sınavlar:
  18 Ekim 2005 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 7. Aşagıdakilerden hangisi, ithalatçının tercihli anlaşma hükümlerinden yararlanabilmesini sağlamak üzere kullanılan menşe ispat belgesidir?

  Konusu:
  Menşe-ATR
  Çıktığı Sınavlar:
  18 Ekim 2005 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 8. Türkiye’nin tek taraflı olarak gelişme yolundaki ülkeler ile en az gelişmiş ülkelere tanıdığı tercihli tarifelerden yararlanan ülkeler grubuna ne ad verilir?

  Konusu:
  Menşe-ATR
  Çıktığı Sınavlar:
  18 Ekim 2005 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 9. İhracatçı ülke tarafından münhasıran kritik (çift kullanımlı) malzeme ithalatında istenilen belge aşağıdakilerden hangisidir ?

  Konusu:
  Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi
  Çıktığı Sınavlar:
  18 Ekim 2005 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 10. Mer’i İthalat Rejimi Kararı uyarınca ithalatta tahsil edilecek Toplu Konut fonu tutarları hangi tarih itibariyle hesaplanır ?

  Konusu:
  İthalat Rejimi ve İthalat Tebliğleri
  Çıktığı Sınavlar:
  18 Ekim 2005 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 11. Türk parasının kıymetinin korunması hakkında mevzuata göre yolcuların beraberlerindeki kıymetli madenler, taşlar ve eşyaların serbestçe yurt dışına çıkması veya yurdu girmesi ile ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

  Konusu:
  Kambiyo Mevzuatı
  Çıktığı Sınavlar:
  18 Ekim 2005 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 12. Anayasamız açısından milletlerarası anlaşmalarla ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

  Konusu:
  Uluslar arası Kurumlar-Anlaşmalar
  Çıktığı Sınavlar:
  18 Ekim 2005 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 13. İhracat hesaplarının kapatılması ile ilgili aşağıdaki bilgilerden yanlış olanı işaretleyiniz. (Çıkmış sınav sorusudur. Mevzuat değiştiğinden soru hatalı duruma gelmiştir. Lütfen sonraki soruya geçiniz.)

  Konusu:
  Kambiyo Mevzuatı
  Çıktığı Sınavlar:
  18 Ekim 2005 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 14. CIF satışla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  Konusu:
  Teslim ve Ödeme Şekilleri
  Çıktığı Sınavlar:
  18 Ekim 2005 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 15. Gümrük Giriş Tarife Cetvelimizin 9 ve 10 ncu rakamları aşağıdaki hangi kodu ifade eder?

  Konusu:
  Çıktığı Sınavlar:
  18 Ekim 2005 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 16. Fotokopi Kağıdı Tarifenin hangi bölümde yer alır.?

  Konusu:
  Tarife
  Çıktığı Sınavlar:
  18 Ekim 2005 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 17. Ham Gliserin; gliserinli sular ve gliserinli lesivlerden ‘’Ham Gliserin” hangi tarifede yer alır?

  Konusu:
  Tarife
  Çıktığı Sınavlar:
  18 Ekim 2005 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 18. 38.24 pozisyonu,Tarife Çetvelinin başka herhangi bir pozisyonunda sınıflandınlmayan aşağıda belirtilen mallardan hangisini kapsar?

  Konusu:
  Tarife
  Çıktığı Sınavlar:
  18 Ekim 2005 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 19. Tabi Mantar (İşlenmemiş veya basit bir şekilde hazırlanmış) hangi tarifede yer alır?

  Konusu:
  Tarife
  Çıktığı Sınavlar:
  18 Ekim 2005 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 20. Parfümlü kağıtlar ve kozmetik emdirilmiş sıvanmış kağıtlar hangi tarifede yer alır.?

  Konusu:
  Tarife
  Çıktığı Sınavlar:
  18 Ekim 2005 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 21. Dokumaya elverişli sentetik maddelerden “Peruklar” hangi tarifede yer alır.?

  Konusu:
  Tarife
  Çıktığı Sınavlar:
  18 Ekim 2005 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 22. Diş aralarını temizlemekle kullanılan iplikler(diş iplikleri hangi tarifede yer alır.?

  Konusu:
  Tarife
  Çıktığı Sınavlar:
  18 Ekim 2005 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 23. Düzmeler. İzole edilmiş şişeler .kokulu ve benzeri spreyler hangi fasılda yer alır?

  Konusu:
  Tarife
  Çıktığı Sınavlar:
  18 Ekim 2005 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 24. Aşağıda belirtilen ürünlerden hangisi cam ve cam eşya 70.nci fasıl dışında kalır?

  Konusu:
  Tarife
  Çıktığı Sınavlar:
  18 Ekim 2005 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 25. Aşağıdaki ürünlerden hangisi 90.ncu fasılda belirtilen ürünlerdendir?

  Konusu:
  Tarife
  Çıktığı Sınavlar:
  18 Ekim 2005 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 26. 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde; gümrük antrepo rejimi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

  Konusu:
  Antrepo Rejimi-Geçici Depolama
  Çıktığı Sınavlar:
  18 Ekim 2005 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 27. 4458 sayılı Gümrük Kanunu’na göre antrepo işleticisinin sorumluluğu ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  Konusu:
  Antrepo Rejimi-Geçici Depolama
  Çıktığı Sınavlar:
  20 Ekim 2012 GMYS Sınavı
  18 Ekim 2005 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 28. 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde; aşağıda belirtilen durumlardan hangisi genel antrepo işleticisinin sorumlusunda değildir?

  Konusu:
  Antrepo Rejimi-Geçici Depolama
  Çıktığı Sınavlar:
  18 Ekim 2005 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 29. 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde; gümrük antrepo rejimi ile ilgili olarak aşagıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

  Konusu:
  Antrepo Rejimi-Geçici Depolama
  Çıktığı Sınavlar:
  18 Ekim 2005 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 30. 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde; dahilde işleme rejimi ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

  Konusu:
  Dahilde İşleme Rejimi
  Çıktığı Sınavlar:
  18 Ekim 2005 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 31. “Gümrük kontrolü altında işleme izni, işleme işini yapan veya yaptıran kişinin talebi üzerine........................verilir.” 4458 sayılı Giimrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde; yukarıdaki hükümde bulunan boşluğa aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir?

  Konusu:
  Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi
  Çıktığı Sınavlar:
  18 Ekim 2005 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 32. 2000/69 sayılı Bakanlar Kurulu Karan eki “4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar” hükümleri çerçevesinde; aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

  Konusu:
  Muafiyetler ve Muafiyet Kararnamesi-Geri Gelen Eşya
  Çıktığı Sınavlar:
  18 Ekim 2005 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 33. “Kismı Muafiyet suretiyle geçici ithalat rejimine tabi tutulan eşyadan .............. alınacak ithalat vergileri, geçici ithalat rejimine ilişkin beyannamenin tescil tarihinde, söz konusu eşyanın serbest dolaşıma girmiş olması halinde alınacak vergiler tutarının.......olarak tespit edilir.” 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde; yukarıdaki hükümde ver olan boşluklara sırasıyla aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir.’

  Konusu:
  Geçici İthalat Rejimi
  Çıktığı Sınavlar:
  18 Ekim 2005 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 34. 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde, hariçte işleme rejim ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

  Konusu:
  Hariçte İşleme Rejimi
  Çıktığı Sınavlar:
  18 Ekim 2005 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 35. “Hariçte işleme rejimi hükümleri çerçevesinde ikame ürün olarak adlandırılan ithal eşyasının geçici ihracat eşyası yerine belirli bir süre kullanılması .................. kapsamında mümkündür.” 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde, hariçte işleme rejimi ilgili yukarıdaki hükümde yer alan hoşluğa aşağıda ifadelerdemhangisi gelmelidir?

  Konusu:
  Hariçte İşleme Rejimi
  Çıktığı Sınavlar:
  18 Ekim 2005 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 36. 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde; serbest bölgedeki eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesine getirilmesi veya serbest bölgeye geri gitmesi halinde eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesinde serbest dolaşım hakkını kazanmış olduğunu kanıtlamak amacıyla kullanılan belge aşağıdakiierden hangisidir?

  Konusu:
  Serbest Bölgeler
  Çıktığı Sınavlar:
  18 Ekim 2005 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 37. “Hiç alınmadığı ya da noksan alındığı gerekçesiyle idarece hesaplanan ve yükümlüye tebliğ edilen vergiler; Tebliğ tarihinden itibaren ........ içinde işlemi yapan gümrük müdürlüğüne düzeltme talebinde, ................ içinde işlemi yapan gümrük müdürlüğünün bağlı bulunduğu gümrükler başmüdürlüğüne itirazda bulunulmadığı, takdirde kesinleşir." -4458 sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde; yukarıdaki paragraftaki boşluklara sırasıyla aşağıda belirtilen -»ürelerden hangisinin yer alması gerekir?

  Konusu:
  Yükümlü-Ödeme-Teminat-Tebliğ
  Çıktığı Sınavlar:
  18 Ekim 2005 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 38. 4458 sayılı Gümrük Kanununun 241 inci maddesinin 1 inci fıkrasında yer alan usulsüzlük cezası miktarı aşağıdaki durumlardan hangisinde 8 kat olarak uygulanmaz?

  Konusu:
  Gümrük Kanununda Cezalar-İtiraz
  Çıktığı Sınavlar:
  18 Ekim 2005 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 39. “Gümrük Kanununa göre verilen para cezalarına karşı idari yargı mercilerine itiraz yoluna gidilmeden ve ceza kararlarının tebliğ tarihinden itibaren ................. içerisinde söz konusu cezanın ilgili kişi tarafından ödendiği veya ödeneceği yazılı olarak gümrük idaresine bildirildiği ve bu miktarın ceza kararlarının tebliğ tarihinden itibaren ................. içinde ödendiği hallerde ilgili kişilerin itirazı düşer. Bu durumda, kesilen para cezası ......noksanı ile tahsil edilir.” Yukarıdaki paragraftaki boşluklara sırasıyla aşağıdaki seçeneklerde belirtilen ibarelerden hangisinin yer alması gerekir? (Çıkmış sınav sorusudur. Mevzuat değiştiğinden dolayı şıkların bir kısmı yeni mevzuata göre yeniden düzenlenmiştir. Doğru cevap şıkkı aynı kalmakla birlikte içeriği yeni mevzuata uygun hale getirilmiştir.)

  Konusu:
  Gümrük Kanununda Cezalar-İtiraz
  Çıktığı Sınavlar:
  18 Ekim 2005 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 40. Türkiye Gümrük Bölgesi içindeki transit halindeki eşyanın beklenmeyen haller veya mücbir sebeplerle telef veya kaybı halinde, gümrük vergilerinin aranmaması için bu durumun aşağıdaki belgelerden hangisi ile kanıtlanması uygun değildir?

  Konusu:
  Gümrük TIR ve Kaçakçılık Mevzuatı
  Çıktığı Sınavlar:
  18 Ekim 2005 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 41. 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde; hesaplanmış kıymet yöntemine göre kıymet unsurlarının toplamında aşagıdakilerdeıı hangisi bulunmaz?

  Konusu:
  Kıymet-Ağırlık
  Çıktığı Sınavlar:
  18 Ekim 2005 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 42. 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde; gümrük kıymetinin belirlenmesinde alıcı ile satıcı arasındaki ilişkinin varlığı aşağıdaki durumlardan hangisinde bulunmaz?

  Konusu:
  Kıymet-Ağırlık
  Çıktığı Sınavlar:
  18 Ekim 2005 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 43. 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde; beyannamenin tescilinden sonra beyan sahibinin talebi ve gümrük idare amirinin izni ile beyannamede aşağıdaki seçeneklerde yer alan bilgilerden hangisi düzeltilemez?

  Konusu:
  Beyan ve Beyanname-(Basitleştirilmiş Dahil) Muayene-Numune-Lab(GY Md:112-196)
  Çıktığı Sınavlar:
  18 Ekim 2005 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 44. 4458 sayılı Gümrük Kanununda belirtilen sürelerle ilgili olarak aşağıda yer alan ifadelerden hangisi yanlıştır?

  Konusu:
  GK-GY Ek Konular
  Çıktığı Sınavlar:
  18 Ekim 2005 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 45. a) Eşyayı gönderenin adı, soyadı vc adresi, b) Türkiye’deki alıcısının adı, soyadı ve adresi, c) Kapların marka, numara ve sayıları, d) Eşyanın cinsi, nev?i, daralı ve net ağırlıkları ile kıymeti ve yollama şekli, e) Şahadetnameyi veren makamın tasdik şerhi, (tarih, imza ile mührü veya kaşesi) f) Menşe şahadetnamesi eşyanın o ülkede gördüğü değişiklik ve işlemlerden ötürü o ülke menşeli addedilerek verilmiş ise bu husustaki etraflı açıklamalar. 4458 sayılı Gümrük Kanunu vc Gümrük Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde; menşe şahadetnamelerinde yukarıda yazılı bilgilerin bulunması zorunlu olmakla beraber, aşağıdaki seçeneklerde yer alan ve yukarıda belirtilen bilgilerden hangisinde noksanlık ve yanlışlığın bulunması halinde, menşe şahadetnamesi gümrük idare anürinin onayı ile işleme konulur?

  Konusu:
  Menşe-ATR
  Çıktığı Sınavlar:
  18 Ekim 2005 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 46. 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu' na göre kaçakçılık ile iştigal etmek amacıyla iki veya daha fazla kimsenin önceden anlaşarak birleşmeleri neyi ifade eder?

  Konusu:
  Çıktığı Sınavlar:
  18 Ekim 2005 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 47. 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu' na göre ''İthal eşyası için eşyanın CİF kıymeti ile gümrük vergileri toplamı, İhraç eşyası için FOB kıymeti ile Gümrük vergileri toplamı'' aşağıdaki kavramlardan hangileridir?

  Konusu:
  Çıktığı Sınavlar:
  18 Ekim 2005 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 48. 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu göre aşağıdaki maddelerde belirtilen fiillerden hangisi Gümrük Komisyonlarının yetkisindedir?

  Konusu:
  Çıktığı Sınavlar:
  18 Ekim 2005 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 49. 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu göre Antrepo ve Geçici Depolama  yerlerindeki eşyayı gümrük idaresinin izni olmadan kısmen veya tamamen çıkarmak veya değiştirmek suçunun işlenmesi halinde aşağıdakilerden hangisi yapılır?

  Konusu:
  Çıktığı Sınavlar:
  18 Ekim 2005 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 50. 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na göre aşağıdakilerden hangisi kaçakçılılk suçlarına bakacak merciler değildir?

  Konusu:
  Çıktığı Sınavlar:
  18 Ekim 2005 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı

Hizmet verdiğimiz il ve ilçeler

İstanbul

Adalar, Arnavutköy, Ataşehir, Avcılar, Bağcılar, Bahçeliever, Bakırköy, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beykoz, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Çatalca, Çekmeköy, Esenler, Esenyurt, Eyüp, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kadıköy, Kağıthane, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Pendik, Sarıyer, Sancaktepe, Silivri, Sultanbeyli, Sultangazi, Şile, Şişli, Tuzla, Ümraniye, Üsküdar, Zeytinburnu

İzmir

Aliağa, Balçova, Bayındır, Bayraklı, Bornova, Buca, Çiğli, Foça, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Karşıyaka, Kemalpaşa, Konak, Menderes, Menemen, Narlıdere, Seferihisar, Selçuk, Torbalı, Urla, Bergama, Beydağ, Çeşme, Dikili, Karaburun, Kınık, Kiraz, Ödemiş, Tire