18 Kasım 2006 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı Soruları ve Cevapları

Gümrük Müşavirliği Sınavı GMS Hazırlık Eğitimi hakkında detaylı bilgi almak için tıklayınız.

18 Kasım 2006 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı Soruları ve Cevapları

18 Kasım 2006 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı Soruları ve Cevapları

 1. Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS) kapsa- mındaki ithalatta tercihli rejimden faydalanmak için ibraz edilmesi gereken belge hangisidir?

  Konusu:
  Menşe-ATR
  Çıktığı Sınavlar:
  5 Ekim 2008 GMS Sınavı
  18 Kasım 2006 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 2. Aşağıdakilerden hangisi satış bedeli yöntemine göre gümrük kıymetinin belirlenmesinde fiilen ödenen veya ödenecek fiyata yapılacak ilavelerden değildir?

  Konusu:
  Kıymet-Ağırlık
  Çıktığı Sınavlar:
  5 Ekim 2008 GMS Sınavı
  18 Kasım 2006 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 3. Temsilciye ilişkin aşagıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

  Konusu:
  Gümrük Müşavirleri ve Disiplin Cezaları-Temsil
  Çıktığı Sınavlar:
  GMS 18 November 2006
  18 Kasım 2006 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 4. Hariçte İşleme Rejiminde vergilendirme açısından aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  Konusu:
  Hariçte İşleme Rejimi
  Çıktığı Sınavlar:
  GMS 18 November 2006
  18 Kasım 2006 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 5. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  Konusu:
  Gümrük Kanununda Cezalar-İtiraz
  Çıktığı Sınavlar:
  GMS 18 November 2006
  18 Kasım 2006 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 6. Gümrük Kanununda belirtilen sürelerde ilgili olarak aşagıdakilerden hangisi doğrudur?

  Konusu:
  Tanımlar-Karar-Bilgi-Süreler
  Çıktığı Sınavlar:
  18 Kasım 2006 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 7. Basitleştirilmiş usuller kapsamında ihracat rejiminde gümrük idareleri tarafından eksik beyan kabul edildiğinde eksik olan bilgi veya belgelerin tamamlanması için, süre uzatımı hariç, beyan sahibine tanınan süre nedir?

  Konusu:
  Onaylanmış Kişi Statüsü- Yetkilendirilmiş Yükümlü-Basitleştirilmiş Usül
  Çıktığı Sınavlar:
  GMS 18 November 2006
  18 Kasım 2006 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 8. Aşağıda yer alan serbest dolaşıma sokulacak eşyadan hangisi gümrük vergisinden muaf değildir?

  Konusu:
  Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi
  Çıktığı Sınavlar:
  GMS 18 November 2006
  18 Kasım 2006 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 9. Aşağıdakilerden hangisi vergilerin geri verilmesi İşlemi için söylenemez?

  Konusu:
  Yükümlü-Ödeme-Teminat-Tebliğ
  Çıktığı Sınavlar:
  GMS 18 November 2006
  18 Kasım 2006 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 10. Aşağıdakilerden hangisi gumrük beyannamesi yerine geçen belgedir

  Konusu:
  Beyan ve Beyanname-(Basitleştirilmiş Dahil) Muayene-Numune-Lab(GY Md:112-196)
  Çıktığı Sınavlar:
  GMS 18 November 2006
  18 Kasım 2006 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 11. TC Gümrük Bölgesi tanımı dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  Konusu:
  Tanımlar-Karar-Bilgi-Süreler
  Çıktığı Sınavlar:
  GMS 18 November 2006
  18 Kasım 2006 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 12. 4458 sayılı Kanuna göre aşağıdakilerden hangisi bir gümrük rejimi değildir?

  Konusu:
  Beyan ve Beyanname-(Basitleştirilmiş Dahil) Muayene-Numune-Lab(GY Md:112-196)
  Çıktığı Sınavlar:
  GMS 18 November 2006
  18 Kasım 2006 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 13. Eşyanın gümrük idaresine ya da gümrükçe tayin edilen veya uygun görülen herhangi bir yere getirilmesi üzerine; belirlenen usul ve esaslara uygun olarak, gümrük idarelerine yapılan bildirim aşağıdakilerden hangisini tanımlar?

  Konusu:
  Tanımlar-Karar-Bilgi-Süreler
  Çıktığı Sınavlar:
  GMS 18 November 2006
  18 Kasım 2006 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 14. Aşağıdakilerden hangisi "Tümüyle bir ülkede elde edilen veya üretilen eşya" tanımına girmez?

  Konusu:
  Menşe-ATR
  Çıktığı Sınavlar:
  GMS 18 November 2006
  18 Kasım 2006 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 15. Asagıdaki yöntemlerden hangisi esyanın gümrük kıymetini tespitle kullanılan yöntemlerden birisidir?

  Konusu:
  Kıymet-Ağırlık
  Çıktığı Sınavlar:
  18 Kasım 2006 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 16. özet beyan hükümleri açısından aşağıdakilerden hangisi 4458 sayılı Kanuna aykırıdır?

  Konusu:
  Özet Beyan-Taşıtlar-GümrüğeSunma
  Çıktığı Sınavlar:
  18 Kasım 2006 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 17. Geçici depolanan esya açısından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  Konusu:
  Antrepo Rejimi-Geçici Depolama
  Çıktığı Sınavlar:
  18 Kasım 2006 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 18. Aşağıdakilerden hangisi transit rejimi hükümlerine aykırıdır?

  Konusu:
  EKSİK-YANLIŞ SORULAR
  Çıktığı Sınavlar:
  18 Kasım 2006 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 19. Aşağıdakilerden hangisi esyanın teslimi hükümleri açısından 4458 sayılı kanun hükümlerine aykırılık teşkil eder?

  Konusu:
  Yükümlü-Ödeme-Teminat-Tebliğ
  Çıktığı Sınavlar:
  18 Kasım 2006 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 20. Aşağıdakılerden hangisi bir "ekonomik etkili gümrük rejimi " değildir?

  Konusu:
  Ekonomik Etkili Rejimler-Genel (Md:308-327)
  Çıktığı Sınavlar:
  18 Kasım 2006 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 21. Ekonomik etkili gümrük rejimleri açısından aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

  Konusu:
  Ekonomik Etkili Rejimler-Genel (Md:308-327)
  Çıktığı Sınavlar:
  18 Kasım 2006 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 22. Yalnız antrepo işleticisine ait eşyanın konulması amacıyla kurulan gümrük antrepoları hangisidir?

  Konusu:
  Antrepo Rejimi-Geçici Depolama
  Çıktığı Sınavlar:
  18 Kasım 2006 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
  21 Ekim 2006 GMYS Sınavı
 23. İthal eşyasının, İyi korunmaları, görünüşlerinin veya pazarlama kalitelerinin geliştirilmesi ya da dağıtım veya yeniden satışa hazırlanmaları yönünden yapılan işlemler aşağıdakilerden hangisidir?

  Konusu:
  Tanımlar-Karar-Bilgi-Süreler
  Çıktığı Sınavlar:
  18 Kasım 2006 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 24. Aşağıdaki tanımlardan hangisi yanlıştır?

  Konusu:
  Dahilde İşleme Rejimi
  Çıktığı Sınavlar:
  18 Kasım 2006 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 25. Bir takvim yılında veya belirli bir dönem İtibariyle yapılmasına izin verilen ithalatın miktar ve/veya değeri" aşağıdakilerden hangi kavramı tanımlar?

  Konusu:
  İthalat Rejimi ve İthalat Tebliğleri
  Çıktığı Sınavlar:
  18 Kasım 2006 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 26. Aşağıdakilerden hangisi Hariçte İşleme İzin şartlarından değildir?

  Konusu:
  Hariçte İşleme Rejimi
  Çıktığı Sınavlar:
  18 Kasım 2006 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 27. serbest bölgelere İlişkin hükümler dikkate alındığında aşağıdaki kavramlardan hangisi yanlııştır?

  Konusu:
  Serbest Bölgeler
  Çıktığı Sınavlar:
  18 Kasım 2006 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 28. İstatistik pozisyonlarına bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinin İlk sütunuyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  Konusu:
  Çıktığı Sınavlar:
  18 Kasım 2006 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 29. Kaçakçılık Kanununa göre teşebbüsün doğru tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

  Konusu:
  Çıktığı Sınavlar:
  18 Kasım 2006 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 30. Teşekkülün tanımı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

  Konusu:
  KMK-KabahatlerK-TCK-HUMK
  Çıktığı Sınavlar:
  18 Kasım 2006 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 31. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  Konusu:
  Yükümlü-Ödeme-Teminat-Tebliğ
  Çıktığı Sınavlar:
  18 Kasım 2006 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 32. Ülkemizde açılan uluslararası fuar ve sergilerin ithalatla ilgili işlemlerinin düzenlenmesine ve yürütülmesine yetkili makam hangisidir?

  Konusu:
  İthalat Rejimi ve İthalat Tebliğleri
  Çıktığı Sınavlar:
  18 Kasım 2006 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 33. 4926 sayılı kaçakcılıkla mücadele kanuna göre ''Gümrüklenmiş Değer'' tabiri neyi ifade eder?

  Konusu:
  KMK-KabahatlerK-TCK-HUMK
  Çıktığı Sınavlar:
  18 Kasım 2006 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 34. 3065 sayılı Katma deger vergisi kanununa göre mükelleflerin ithalde beyan ettikleri matrahla tahakkuk veya Inceleme yapanların veyahut tetkike yetkili kılınanların buldukları matrahlar üzerinden hesaplanan vergi farkları hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  Konusu:
  Yükümlü-Ödeme-Teminat-Tebliğ
  Çıktığı Sınavlar:
  18 Kasım 2006 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 35. Devalüasyona gidilmesinin beklenen ilk etkileri hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

  Konusu:
  Sair Mevzuat ve Konular
  Çıktığı Sınavlar:
  18 Kasım 2006 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 36. Aşağıdakilerden hangisi "Damping"i ifade eder?

  Konusu:
  İthalat Rejimi ve İthalat Tebliğleri
  Çıktığı Sınavlar:
  18 Kasım 2006 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 37. Kambiyo mevzuatına cjore; ticari amnçltırla ihraç edilen malların bedeslinin, öngörülen ozel haller ile mücbir seboplerden kaynaklanan gecikmeler hariç, hongî tarihleri itibaren ve ne kadar sure İçerisinde yurda getirilmesl zorunludur.

  Konusu:
  Kambiyo Mevzuatı
  Çıktığı Sınavlar:
  18 Kasım 2006 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 38. Kotaya tabi bir eşyanın İthalatının yapılabilmesi için aşağıdaki belgelerden hangisi düzenlenmelidir?

  Konusu:
  İthalat Rejimi ve İthalat Tebliğleri
  Çıktığı Sınavlar:
  18 Kasım 2006 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 39. Avrupa Birliği ile müştereken hazırlanan ve yerli üretimi bulunmayan özel nitelikli bazı kimyasal hammaddelerde ve elektronik sanayi girdilerinde ortak gümrük tarifesi hadlerini indiren veya sıfıra çeken “Askıya Alma Listesi” yerli üreticilerimizin girdi ithalinde topluluk üyesi ülkeler üreticileri ile birlikte maliyet avantajı sağlayarak rekabet edebilmelerini teminen, İthalat Rejimi Kararı ekinin hangi sayılı liste olarak yeniden düzenlenmiştir?

  Konusu:
  İthalat Rejimi ve İthalat Tebliğleri
  Çıktığı Sınavlar:
  18 Kasım 2006 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 40. Aşağıdaki kamu kurumlardan hangisinden İthalat Tebliğleri gereğince İthalatından önce uygunluk yazısı alınmasına gerek yoktur?

  Konusu:
  İthalat Rejimi ve İthalat Tebliğleri
  Çıktığı Sınavlar:
  18 Kasım 2006 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 41. Bir malın ithalatına karşı korunma önlemi alınabilmesi İçin aşağıdakilerden hangisinin tespit edilmesi gerekmemekledir?

  Konusu:
  İthalat Rejimi ve İthalat Tebliğleri
  Çıktığı Sınavlar:
  18 Kasım 2006 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 42. Avrupa Topluluğu üyesi ülkelerden AKÇT ürünleri ithalatında tercihli rejimden faydalanmak için ibraz edilmesi gereken belge hangisidir?

  Konusu:
  Menşe-ATR
  Çıktığı Sınavlar:
  18 Kasım 2006 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 43. Türkiye ile AB arasındaki tarım ürünleri tlcaretinde tercihli rejimden faydalanmak İçin lbraz edilmesi gereken belge hangisidir?

  Konusu:
  Menşe-ATR
  Çıktığı Sınavlar:
  18 Kasım 2006 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 44. Tarifenin neresinde geçerse geçsin " At kılı" tabiri 'nden aşağıdakilerden hangisi anlaşılır?

  Konusu:
  Tarife
  Çıktığı Sınavlar:
  18 Kasım 2006 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 45. Tıbbi muşamba ve talin angle hangi fasılda yer alır?

  Konusu:
  Tarife
  Çıktığı Sınavlar:
  18 Kasım 2006 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 46. Terzi mankenleri, diğer manken ve benzerleri, vitrinler için otomatlar ve diğer hareketli tablolar hangi fasılda yer alır ?

  Konusu:
  Tarife
  Çıktığı Sınavlar:
  18 Kasım 2006 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 47. Tabii bal ile karıştırılmış olsun olmasın diabetik suni bal'ın GTIP 'nu aşağıdakilerden hangisidir ?

  Konusu:
  Tarife
  Çıktığı Sınavlar:
  18 Kasım 2006 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 48. Armonize Sistem ve bu sistemi esas alan Turk Gümrük Tarife Cetvelinde 7 inci Bolum, 39 uncu Fasıl. 17 nci pozisyonda sınıflandırılan bir eşyanın tarife alt pozisyonu aşağıdakilerden hangisi olabilir?

  Konusu:
  Çıktığı Sınavlar:
  18 Kasım 2006 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 49. "Cam ve cam esya ' hangi fasılda sınıflandırılır?

  Konusu:
  Tarife
  Çıktığı Sınavlar:
  18 Kasım 2006 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 50. Cep telefonu aşağıdaki GTİP'lerden hangisinde sınıflandırılır?

  Konusu:
  Tarife
  Çıktığı Sınavlar:
  18 Kasım 2006 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı

Hizmet verdiğimiz il ve ilçeler

İstanbul

Adalar, Arnavutköy, Ataşehir, Avcılar, Bağcılar, Bahçeliever, Bakırköy, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beykoz, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Çatalca, Çekmeköy, Esenler, Esenyurt, Eyüp, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kadıköy, Kağıthane, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Pendik, Sarıyer, Sancaktepe, Silivri, Sultanbeyli, Sultangazi, Şile, Şişli, Tuzla, Ümraniye, Üsküdar, Zeytinburnu

İzmir

Aliağa, Balçova, Bayındır, Bayraklı, Bornova, Buca, Çiğli, Foça, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Karşıyaka, Kemalpaşa, Konak, Menderes, Menemen, Narlıdere, Seferihisar, Selçuk, Torbalı, Urla, Bergama, Beydağ, Çeşme, Dikili, Karaburun, Kınık, Kiraz, Ödemiş, Tire