19 Mart 2011 ÜDY1 Sınavı Soruları ve Cevapları

ÜDY1 Belgesi ve ÜDY1 Eğitimi hakkında detaylı bilgi almak için tıklayınız.

19 Mart 2011 ÜDY1 Sınavı Soruları ve Cevapları

19 Mart 2011 ÜDY1 Sınavı Soruları ve Cevapları

 1. Bir tacirin yaptığı sözleşme aşağıdaki hallerden hangisinde kendisi lehine hak doğurmaz?

  Konusu:
  Ulusal Sözleşmeler
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Aralık 2011 ÜDY4 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY4 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 1 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY2 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY2 Sınavı
 2. iş Kanununa göre, hafta, ay veya yıl gibi bir zaman dilimi içinde işçinin ne kadar süreyle çalışacağını taraflar belirlemedikleri takdirde, haftalık çalışma süresi kaç saat kararlaştırılmış sayılır?

  Konusu:
  İş Hukuku
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Aralık 2011 ODY3 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY 3 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY4 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY 3 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY3 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY2 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY4 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY4 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY2 Sınavı
  8 Aralık 2012 ODY1 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 1 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 1 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 1 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY1 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY2 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY2 Sınavı
  9 Haziran 2013 ÜDY3 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY3 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 2 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY2 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 1 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY1 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY 1 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY2 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY3 Sınavı
  8 Aralık 2012 ODY4 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY4 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 4 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY4 Sınavı
 3. “Araç sahipleri, satın alma veya gümrükten çekme tarihinden itibaren ………..içinde tescil yaptırmak üzere, hurdaya çıkarma halinde de çıkarılış tarihinden itibaren ……..içinde yetkili tescil kuruluşuna tescilin silinmesi için gerekli bilgi ve belgelerle yazılı olarak müracaat etmek zorundadırlar.” Yukarıdaki boşluğu doldurunuz.

  Konusu:
  Trafik Güvenliği
  Çıktığı Sınavlar:
  19 Mart 2011 ÜDY3 Sınavı
  19 Mart 2011 SRC 4 Sınavı
  19 Mart 2011 SRC 3 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY1 Sınavı
  9 Haziran 2013 ÜDY1 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 1 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY 2 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY2 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY4 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY 1 Sınavı
  9 Haziran 2013 ODY3 Sınavı
  19 Mart 2011 SRC 1 Sınavı
  19 Mart 2011 SRC 2 Sınavı
 4. I- Göz bebeklerinde büyüme
  II- Göz bebeklerinde küçülme
  III- Nabız alınamaması
  IV- Solunum sayısında artış
  V- Vücut sıcaklığında yükselme
  Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri kalp durmasının belirtilerindendir?

  Konusu:
  Çıktığı Sınavlar:
  19 Mart 2011 ODY 1 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 1 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY2 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY 3 Sınavı
 5. Ücret tarifeleri bakımından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  Konusu:
  Otobüs / Turizm İşletmesi Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  25 Aralık 2010 ÜDY1 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 1 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY2 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY 1 Sınavı
  10 Mart 2013 SRC 2 Sınavı
  9 Haziran 2013 ODY2 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 1 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 2 Sınavı
 6. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  Konusu:
  Ulusal Ulaştırma Mevzuatı
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Aralık 2011 ÜDY2 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY 2 Sınavı
  7 Aralık 2013 SRC1 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 1 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY2 Sınavı
 7. Gümrük idarelerinde gümrük işlemlerinin bilgisayar ortaında yapılabilmesi için geliştirilen bilgisavar sistemine ne ad verilir ?

  Konusu:
  Gümrük ve Kaçakçılık Mevzuatı
  Çıktığı Sınavlar:
  ÜDY1 2010-12-25
  19 Mart 2011 ÜDY 1 Sınavı
  25 Aralık 2010 ÜDY1 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY 1 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY 1 Sınavı
  25 Aralık 2010 ODY1 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY3 Sınavı
 8. Aşağıdakilerden hangisi pazara giriş şartlarında uygulanmaz?

  Konusu:
  Pazarlama
  Çıktığı Sınavlar:
  17 Eylül 2011 ÜDY 3 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY 4 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY 4 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY 2 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 2 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY 2 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY2 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 1 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 1 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY2 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY 3 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY2 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY2 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 4 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY4 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY3 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY3 Sınavı
 9. Bilanço gününde işletmenin varlıklarım, alacaklarını ve borçlarını ayrıntılı olarak gösterme işlemine ne ad verilir?

  Konusu:
  Finansal Yönetim
  Çıktığı Sınavlar:
  17 Eylül 2011 ODY 1 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY 2 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY2 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY 2 Sınavı
  ÜDY1 2010-12-25
  19 Mart 2011 ÜDY 1 Sınavı
  25 Aralık 2010 ÜDY1 Sınavı
  25 Eylül 2010 ÜDY1 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY1 Sınavı
  25 Aralık 2010 ODY1 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY2 Sınavı
  25 Aralık 2010 ODY2 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY2 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY2 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY3 Sınavı
 10. Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu çerçevesinde yapılacak “kontrollü teslimat” işlemleri aşağıdakilerden hangisi tarafından yürütülmez?

  Konusu:
  KMK-KabahatlerK-TCK-HUMK
  Çıktığı Sınavlar:
  ODY4 2011-06-04
  ÜDY4 2010-12-25
  19 Mart 2011 ODY 4 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 2 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY2 Sınavı
  25 Aralık 2010 ODY4 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 1 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 1 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY4 Sınavı
  25 Aralık 2010 ÜDY4 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY4 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY 4 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY4 Sınavı
 11. Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, Finansal Kiralama Kanunu kapsamında sağlanan taşıtlar ile ilgili olarak finansal kiralama sözleşmesinin süresinin bitmesi veya sözleşme bitim tarihinin uzatılmaması halinde aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  Konusu:
  Ulusal Ulaştırma Mevzuatı
  Çıktığı Sınavlar:
  19 Mart 2011 ODY 2 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 1 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY3 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY2 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY4 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY 3 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY 4 Sınavı
 12. “Ücret tarifeleri asgari................. azami...............sürelerle belirlenir. Karayolu Taşıma Yönetmeliği'ne göre yukarıdaki boşluklara aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

  Konusu:
  Otobüs / Turizm İşletmesi Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  17 Eylül 2011 ÜDY 1 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY2 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 1 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 2 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY 1 Sınavı
 13. İşletmeler açısından finansal yönetimin temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?

  Konusu:
  Finansal Yönetim
  Çıktığı Sınavlar:
  17 Eylül 2011 ODY 4 Sınavı
  ÜDY4 2010-12-25
  25 Aralık 2010 ÜDY4 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY 2 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 1 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 1 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY 2 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 1 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 2 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY2 Sınavı
  25 Aralık 2010 ODY2 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY 4 Sınavı
  25 Aralık 2010 ODY4 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY4 Sınavı
 14. Aşağıdakilerden hangisi Müşteri ilişkileri Yönetimi (CRM) tanımlamalarından birisi değildir?

  Konusu:
  Müşteri İlişkileri Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Mart 2012 ODY3 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY 2 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY1 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY2 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY3 Sınavı
  7 Aralık 2013 ÜDY1 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 1 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY2 Sınavı
  7 Aralık 2013 ÜDY3 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY3 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY 3 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY2 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY4 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY4 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY 1 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY 3 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY 4 Sınavı
 15. iş Kanunu’na göre, işçiden iş görme borcunu yerine getirmesini çağrı yoluyla talep hakkına sahip olan işveren, bu çağrıyı, aksi kararlaştırılmadıkça, işçinin çalışacağı zamandan en az kaç gün önce yapmak zorundadır?

  Konusu:
  İş Hukuku
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Aralık 2011 ÜDY 3 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY3 Sınavı
  9 Haziran 2013 ÜDY3 Sınavı
  7 Aralık 2013 ÜDY1 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 1 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY1 Sınavı
  7 Aralık 2013 ÜDY3 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY3 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY2 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY2 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY4 Sınavı
 16. Aşağıdakilerden hangisi tüzel kişiliğin sona erme şekillerinden birisi değildir?

  Konusu:
  Ticaret Hukuku
  Çıktığı Sınavlar:
  ÜDY4 2010-12-25
  19 Mart 2011 ODY 4 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY 2 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 1 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 2 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY2 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY 2 Sınavı
  25 Aralık 2010 ÜDY1 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY 3 Sınavı
  25 Aralık 2010 ODY2 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY3 Sınavı
  ÜDY1 2010-12-25
  ÜDY4 29 Eylül 2012
  19 Mart 2011 ODY 3 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 1 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY2 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 3 Sınavı
  25 Aralık 2010 ÜDY3 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY3 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 4 Sınavı
  25 Aralık 2010 ÜDY4 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY4 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 4 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY4 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY1 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY 1 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY 1 Sınavı
  25 Aralık 2010 ODY1 Sınavı
  25 Aralık 2010 ODY3 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY 4 Sınavı
  9 Haziran 2013 ODY4 Sınavı
  25 Aralık 2010 ODY4 Sınavı
 17. Türk Ticaret Kanunu’na göre; her tacir, ticari işletmenin açıldığı günden itibaren kaç gün içinde ticari işletmesini ve seçtiği ticaret unvanını, işletme merkezinin bulunduğu yer ticaret siciline tescil ve ilan ettirmek zorundadır?

  Konusu:
  Ticaret Hukuku
  Çıktığı Sınavlar:
  17 Eylül 2011 ÜDY 3 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY 3 Sınavı
  ÜDY3 2010-12-25
  ÜDY4 2010-12-25
  25 Aralık 2010 ODY3 Sınavı
  25 Aralık 2010 ÜDY4 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY 2 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY2 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY 2 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY2 Sınavı
  25 Aralık 2010 ODY1 Sınavı
  25 Aralık 2010 ODY2 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY 3 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 2 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 1 Sınavı
  25 Aralık 2010 ÜDY1 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 1 Sınavı
  25 Eylül 2010 ÜDY1 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 1 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY1 Sınavı
  25 Aralık 2010 ÜDY3 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY3 Sınavı
  25 Eylül 2010 ÜDY3 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 2 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY2 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY2 Sınavı
  25 Eylül 2010 ÜDY4 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY4 Sınavı
  10 Mart 2013 ODY 1 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY 1 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY 1 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY1 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY2 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY2 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY 3 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY3 Sınavı
  10 Mart 2013 ODY 3 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY3 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY 4 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY 4 Sınavı
  25 Aralık 2010 ODY4 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY4 Sınavı
 18. Aşağıdakilerden hangisi uluslararası taşımalarda geçiş/izin belgesinden muaf değildir?

  Konusu:
  Uluslararası  Ulaştırma Mevzuatı
  Çıktığı Sınavlar:
  ÜDY3 2010-12-25
  25 Aralık 2010 ÜDY3 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 1 Sınavı
 19. 751-1000 adet özmal koltuk kapasitesine sahip B1 yetki belgesi sahipleri en fazla kaç adet uluslararası ve/veya yurtiçi taşıma hattında faaliyette bulunabilirler?

  Konusu:
  Otobüs / Turizm İşletmesi Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  19 Mart 2011 ÜDY 1 Sınavı
 20. "Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Yapan Taşıtlarda Çalışan Personelin Çalışma Sürelerine ilişkin Avrupa Anlaşması" (AETR)ye göre takograf kayıtlarının saklanması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur.

  Konusu:
  AETR, ADR ve Yükleme Güvenliği
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Aralık 2011 ODY3 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY 2 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY2 Sınavı
  25 Aralık 2010 ODY2 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 1 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY1 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY2 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY4 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY 1 Sınavı
 21. Türk Ticaret Kanununa göre, ilgililer, meydana gelebilecek tescil, tadil veya terkin talepleri üzerine sicil memurluğunca verilen karara karşı, kararın tebliğinden itibaren kaç gün içinde sicilin bulunduğu yerde ticari davalara bakmakla görevli mahkemeye dilekçe ile itiraz edebilirler?

  Konusu:
  Ticaret Hukuku
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Aralık 2011 ÜDY4 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY3 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY3 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY 3 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY 1 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY 2 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY2 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 1 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 3 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 1 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY2 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY3 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY 3 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY3 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY2 Sınavı
  9 Haziran 2013 ÜDY4 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY4 Sınavı
  30 Haziran 2012 ÜDY4 Sınavı
  9 Haziran 2013 ODY4 Sınavı
  30 Haziran 2012 ODY4 Sınavı
 22. “……………………kanunun uygulanmasını göstermek veya emrettiği işleri belirtmek üzere, kanunlara aykırı olmamak ve Danıştay’ın incelemesinden geçirilmek şartıyla tüzükler çıkarabilir.” Yukarıdaki boşluğu doldurunuz.

  Konusu:
  Anayasa
  Çıktığı Sınavlar:
  19 Mart 2011 ÜDY 1 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY 1 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY 2 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY2 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY2 Sınavı
 23. Aşağıdakilerden hangisi kürek ve köprücük kemiği kırıklarında yapılacak ilk yardım müdahalelerinden birisi değildir?

  Konusu:
  Çıktığı Sınavlar:
  19 Mart 2011 ÜDY 1 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY 2 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY2 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY 1 Sınavı
 24. Ağızdan ağza suni solunumda hastaya yapılacak ilk işlem aşağıdakilerden hangisidir?

  Konusu:
  Çıktığı Sınavlar:
  19 Mart 2011 ÜDY 1 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY2 Sınavı
 25. Trafik Yönetmeliğine göre geçiş üstünlüğüne sahip araçların giriş ve çıkış yerlerini gösteren işaret levhalarına her iki yönde kaç metre mesafede park etmek yasaktır?

  Konusu:
  Trafik Kuralları ve Cezalar
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Aralık 2011 ODY4 Sınavı
  19 Mart 2011 SRC 4 Sınavı
  19 Mart 2011 SRC 2 Sınavı
  24 Aralık 2011 SRC3 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 1 Sınavı
  30 Haziran 2012 SRC1 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY1 Sınavı
  28 Eylül 2013 SRC 2 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY2 Sınavı
  19 Mart 2011 SRC 1 Sınavı
  24 Mart 2012 SRC1 Sınavı
  25 Eylül 2010 SRC1 Sınavı
  4 Haziran 2011 SRC1 Sınavı
  9 Haziran 2013 SRC1 Sınavı
  28 Eylül 2013 SRC 1 Sınavı
  29 Eylül 2012 SRC 1 Sınavı
  4 Haziran 2011 SRC2 Sınavı
  24 Aralık 2011 SRC2 Sınavı
  25 Eylül 2010 SRC2 Sınavı
  29 Eylül 2012 SRC2 Sınavı
  9 Haziran 2013 SRC3 Sınavı
  19 Mart 2011 SRC 3 Sınavı
  29 Eylül 2012 SRC3 Sınavı
  4 Haziran 2011 SRC4 Sınavı
 26. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında asli kusur sebebi sayılır?

  Konusu:
  Trafik Güvenliği
  Çıktığı Sınavlar:
  19 Mart 2011 ODY 4 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 1 Sınavı
  ÜDY4 29 Eylül 2012
  29 Eylül 2012 ÜDY4 Sınavı
  8 Aralık 2012 SRC4 Sınavı
  9 Haziran 2013 ÜDY4 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY3 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY2 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY4 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY 3 Sınavı
 27. Aşağıdakilerden hangisi çalışanları motive edecek araçlardan birisi değildir?

  Konusu:
  İnsan Kaynakları ve Davranış Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  17 Eylül 2011 ÜDY 3 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY 2 Sınavı
  25 Eylül 2010 ÜDY1 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 1 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 1 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY2 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY 2 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY1 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY3 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 2 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY2 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 4 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY4 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY4 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY 4 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY 4 Sınavı
 28. Bir işletmenin süreklilik gösteren faaliyetlerinden sağladığı kâr, gelir tablosunda ne şekilde ifade edilir ?

  Konusu:
  Finansal Yönetim
  Çıktığı Sınavlar:
  17 Eylül 2011 ODY 2 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 1 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY2 Sınavı
  25 Aralık 2010 ODY1 Sınavı
  ÜDY1 2010-12-25
  29 Eylül 2012 ÜDY1 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY1 Sınavı
  25 Aralık 2010 ÜDY1 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 1 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY2 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 2 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY 1 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY 1 Sınavı
  25 Aralık 2010 ODY2 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 2 Sınavı
 29. Aşağıdakilerden hangisi 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa göre taşımacının yükümlülüğü değildir?

  Konusu:
  Yasal Sorumluluklar
  Çıktığı Sınavlar:
  17 Eylül 2011 ÜDY 1 Sınavı
  30 Haziran 2012 ODY2 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 2 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 1 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY1 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY2 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY1 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY2 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY2 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY2 Sınavı
 30. Gümrük Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  Konusu:
  Gümrük ve Kaçakçılık Mevzuatı
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Aralık 2011 ODY3 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 1 Sınavı
  25 Aralık 2010 ÜDY1 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY1 Sınavı
  25 Aralık 2010 ODY1 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 1 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY1 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY 1 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY2 Sınavı
 31. Aşağıdakilerden hangisi orta vadeli kredi kullanım amaçlarından değildir ?

  Konusu:
  Finansal Yönetim
  Çıktığı Sınavlar:
  19 Mart 2011 ÜDY 1 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY2 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY 2 Sınavı
  7 Aralık 2013 ÜDY1 Sınavı
  30 Haziran 2012 ÜDY2 Sınavı
  7 Aralık 2013 ÜDY4 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY 1 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY1 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY2 Sınavı
 32. Uluslararası yolcu taşımalarında, seyahatin Türkiye sınırları içindeki bölümü ile ilgili sigorta konusu aşağıdaki kurumlardan hangisinin düzenlemelerine tabidir?

  Konusu:
  Sorumluluk Sigortaları
  Çıktığı Sınavlar:
  ODY1 2010-12-25
  17 Eylül 2011 ODY 1 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 1 Sınavı
  25 Aralık 2010 ÜDY1 Sınavı
  25 Aralık 2010 ODY1 Sınavı
  ÜDY1 2010-12-25
  17 Eylül 2011 ÜDY 1 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY 1 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY1 Sınavı
  25 Aralık 2010 ODY2 Sınavı
 33. Aşağıdakilerden hangisi Vergi Usul Kanunu’na göre “mücbir sebep”in sonuçlarındandır?

  Konusu:
  Vergi Hukuku
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Aralık 2011 ÜDY 3 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY 4 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY 3 Sınavı
  ÜDY3 2010-12-25
  19 Mart 2011 ODY 3 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY3 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY1 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY2 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY 1 Sınavı
  30 Haziran 2012 ODY1 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 2 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 1 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY2 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY 2 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY 2 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY4 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 1 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY1 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 3 Sınavı
  25 Aralık 2010 ÜDY3 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 4 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY 1 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY 4 Sınavı
 34. “Düzenli seferler haricindeki uluslararası yolcu taşımacılığı söz konusu olduğunda şoförler………. süreyle araç kullanabilirler, araç kullanma süresinden sonra……… hafta tatilini kullanmak zorundadırlar.” Yukarıdaki boşluğu doldurunuz.

  Konusu:
  Çalışma ve Dinlenme Süreleri
  Çıktığı Sınavlar:
  19 Mart 2011 ÜDY 1 Sınavı
  24 Aralık 2011 SRC1 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY2 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY2 Sınavı
  19 Mart 2011 SRC 1 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 1 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY1 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY2 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY2 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY 1 Sınavı
  8 Aralık 2012 SRC1 Sınavı
  28 Eylül 2013 SRC 1 Sınavı
 35. Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  Konusu:
  Ulusal Ulaştırma Mevzuatı
  Çıktığı Sınavlar:
  ÜDY3 2010-12-25
  ÜDY4 2010-12-25
  19 Mart 2011 ODY 4 Sınavı
  24 Mart 2012 SRC3 Sınavı
  25 Aralık 2010 ODY3 Sınavı
  ÜDY1 2010-12-25
  17 Eylül 2011 ÜDY 1 Sınavı
  30 Haziran 2012 ODY1 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 2 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY 1 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY 2 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY1 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY2 Sınavı
  25 Aralık 2010 ODY1 Sınavı
  ÜDY4 29 Eylül 2012
  4 Haziran 2011 ODY2 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY1 Sınavı
  25 Aralık 2010 ÜDY1 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY2 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 3 Sınavı
  25 Aralık 2010 ÜDY3 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY3 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY3 Sınavı
  9 Haziran 2013 ÜDY2 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY2 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 4 Sınavı
  25 Aralık 2010 ÜDY4 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY 3 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY4 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY4 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY 1 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY2 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY 3 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY3 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY3 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY 4 Sınavı
  25 Aralık 2010 ODY4 Sınavı
  24 Mart 2012 SRC4 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 1 Sınavı
 36. Aşağıdakilerden hangisi gelir elde etmese de beyanname vermek zorundadır?

  Konusu:
  Vergi Kanunları ve Uygulamaları
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Aralık 2011 ÜDY 3 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY4 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY 4 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY2 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY3 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY 2 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY2 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY 3 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY4 Sınavı
  7 Aralık 2013 ODY1 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY 1 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 1 Sınavı
 37. Türkiye Cumhuriyeti adına yabancı devletlerle ve milletlerarası kuruluşlarla yapılacak anlaşmaların onaylanmasının uygun bulunmasına aşağıdakilerden hangisi karar verir?

  Konusu:
  Anayasa
  Çıktığı Sınavlar:
  19 Mart 2011 ÜDY2 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY 2 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 1 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY1 Sınavı
  8 Aralık 2012 ÜDY3 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY 1 Sınavı
  9 Haziran 2013 ODY2 Sınavı
  30 Haziran 2012 ODY2 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 1 Sınavı
 38. Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  Konusu:
  Ulusal Ulaştırma Mevzuatı
  Çıktığı Sınavlar:
  19 Mart 2011 ÜDY2 Sınavı
  25 Aralık 2010 ODY1 Sınavı
  ÜDY1 2010-12-25
  9 Haziran 2013 ÜDY2 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY2 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 1 Sınavı
 39. B1 ve B2 yetki belgeleri için asgari kapasiteyi sağlayacak sayıda özmal otobüsün ilk başvuru ve faaliyet süresince kaç yaşından büyük olmaması şarttır?

  Konusu:
  Otobüs / Turizm İşletmesi Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  25 Aralık 2010 ODY1 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY1 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY 1 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY 1 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 1 Sınavı
 40. Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, yetki belgesi sahiplerinin yükümlülükleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  Konusu:
  Ulusal Ulaştırma Mevzuatı
  Çıktığı Sınavlar:
  ÜDY3 2010-12-25
  ÜDY4 2010-12-25
  19 Mart 2011 ODY 4 Sınavı
  25 Aralık 2010 ÜDY4 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY 2 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY3 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 2 Sınavı
  24 Aralık 2011 SRC2 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY 1 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY 2 Sınavı
  25 Aralık 2010 ODY1 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY 3 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY4 Sınavı
  ÜDY1 2010-12-25
  25 Aralık 2010 ÜDY1 Sınavı
  ÜDY4 29 Eylül 2012
  28 Eylül 2013 ÜDY 4 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 1 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 3 Sınavı
  25 Aralık 2010 ÜDY3 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY 3 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY2 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY2 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 4 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY4 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY 1 Sınavı
  25 Aralık 2010 ODY2 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY2 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY 3 Sınavı
  25 Aralık 2010 ODY3 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY3 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY 4 Sınavı
  9 Haziran 2013 ODY4 Sınavı
  25 Aralık 2010 ODY4 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY4 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 1 Sınavı
 41. Aşağıdakilerden hangisi Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) evrelerinden değildir?

  Konusu:
  Müşteri İlişkileri Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  19 Mart 2011 ODY 1 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY 2 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY2 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY1 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY2 Sınavı
  7 Aralık 2013 ODY2 Sınavı
  7 Aralık 2013 ODY3 Sınavı
  7 Aralık 2013 ODY4 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 1 Sınavı
 42. Yetki belgesi sahipleri, taşıt belgelerinde kayıtlı taşıtlarına ait Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası ile Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası poliçelerini, geçerlilik süreleri sona ermeden önce yaptırarak, yeni düzenlenen poliçelerin aslını süresi sona eren poliçelerin bitim tarihinden itibaren kaç gün içinde Ulaştırma Bakanlığı'na vermek zorundadırlar?

  Konusu:
  Yasal Sorumluluklar
  Çıktığı Sınavlar:
  17 Eylül 2011 ODY 2 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY 2 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY 1 Sınavı
  ÜDY1 2010-12-25
  25 Aralık 2010 ÜDY1 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 2 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY2 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY 1 Sınavı
  25 Aralık 2010 ODY1 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY1 Sınavı
  25 Aralık 2010 ODY2 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY2 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 1 Sınavı
 43. Konusu:
  Çıktığı Sınavlar:
  17 Eylül 2011 ODY 3 Sınavı
  17 Eylül 2011 SRC 3 Sınavı
  17 Eylül 2011 SRC 3 Sınavı
  18 Ekim 2005 GMS Sınavı
  18 Ekim 2005 GMS Sınavı
  18 Ekim 2005 GMS Sınavı
  18 Ekim 2005 GMS Sınavı
  18 Ekim 2005 GMS Sınavı
  1 Ekim 2011 GMYS Sınavı
  1 Ekim 2011 GMS Sınavı
  10 Mart 2013 SRC 1 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY 1 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 2 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY 1 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY1 Sınavı
  17 Eylül 2011 SRC 1 Sınavı
  10 Mart 2013 ÜDY 4 Sınavı
  10 Mart 2013 ÜDY 1 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 1 Sınavı
  10 Mart 2013 ODY 1 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY 3 Sınavı
  10 Mart 2013 ODY 3 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY 4 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY 4 Sınavı
  10 Mart 2013 ODY 4 Sınavı
  17 Eylül 2011 SRC 1 Sınavı
  17 Eylül 2011 SRC 1 Sınavı
  19 Mart 2011 SRC 1 Sınavı
  19 Mart 2011 SRC 2 Sınavı
  17 Eylül 2011 SRC 3 Sınavı
  19 Mart 2011 SRC 3 Sınavı
  19 Mart 2011 SRC 3 Sınavı
  29 Eylül 2012 SRC3 Sınavı
  1 Ekim 2011 GMS Sınavı
  10 Ekim 2003 GMS Sınavı
  10 Ekim 2003 GMS Sınavı
  10 Ekim 2003 GMS Sınavı
  10 Ekim 2003 GMS Sınavı
  10 Ekim 2003 GMS Sınavı
  18 Kasım 2006 GMS Sınavı
  18 Ekim 2014 TMGD Sınavı
  12 Aralık 2014 SRC 2 Sınavı
  13 Aralık 2014 TMGD Sınavı
  0000 SRC 2 Sınavı
  25 Aralık 2010 ÜDY 3 Sınavı
  20 Mart 2010 SRC 2 Sınavı
  12 Temmuz 2014 ODY 3 Sınavı
  27 Haziran 2015 SRC 5 Sınavı
  25 Nisan 2015 TMGD Sınavı
  27 Haziran 2015 ÜDY 3 Sınavı
  29 Ağustos 2015 TMGD Sınavı
  10 Mart 2013 SRC 5 + SRC 5 TANKER Sınavı
  12 Temmuz 2014 ODY 4 Sınavı
  12 Temmuz 2014 SRC 2 Sınavı
  12 Temmuz 2014 SRC 4 Sınavı
  12 Temmuz 2014 SRC 5 + SRC 5 TANKER Sınavı
  12 Temmuz 2014 SRC 5 Sınavı
  12 Temmuz 2014 SRC 5 TANKER Sınavı
  12 Temmuz 2014 ÜDY 3 Sınavı
  12 Temmuz 2014 ÜDY 4 Sınavı
  13 Ekim 2012 SRC 5 + SRC 5 TANKER Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 1 Sınavı
 44. Uluslararası karayolu taşımacılığında bulunan sürücülerin araç kullanma ve dinlenme sürelerini düzenleyen uluslararası anlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

  Konusu:
  AETR, ADR ve Yükleme Güvenliği
  Çıktığı Sınavlar:
  ODY3 2010-09-25
  17 Eylül 2011 ODY 3 Sınavı
  25 Aralık 2010 ÜDY1 Sınavı
  17 Eylül 2011 SRC 3 Sınavı
  17 Eylül 2011 SRC 1 Sınavı
  25 Eylül 2010 ÜDY1 Sınavı
  25 Eylül 2010 ÜDY3 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY2 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY4 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY 1 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY 1 Sınavı
  25 Aralık 2010 ODY1 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY1 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY2 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY3 Sınavı
  24 Mart 2012 SRC1 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 1 Sınavı
 45. Aşağıdakilerden hangisi pazarlama dışı işletme kaynaklarındandır ?

  Konusu:
  Pazarlama
  Çıktığı Sınavlar:
  17 Eylül 2011 ÜDY 4 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY 3 Sınavı
  ÜDY3 2010-12-25
  ÜDY4 2010-12-25
  19 Mart 2011 ODY 4 Sınavı
  25 Aralık 2010 ODY3 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY2 Sınavı
  25 Aralık 2010 ODY4 Sınavı
  ÜDY1 2010-12-25
  19 Mart 2011 ODY 2 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY1 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY 3 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY 2 Sınavı
  25 Aralık 2010 ÜDY1 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 3 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY3 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY2 Sınavı
  25 Aralık 2010 ÜDY4 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY4 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY1 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY 1 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY 1 Sınavı
  25 Aralık 2010 ODY1 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY2 Sınavı
  25 Aralık 2010 ODY2 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY3 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY4 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 1 Sınavı
 46. Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, yetki belgesi sahipleri yetki belgesinin verilmesinden itibaren kaç ay içinde faaliyete başlamak zorundadır?

  Konusu:
  Ulusal Ulaştırma Mevzuatı
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Aralık 2011 ÜDY4 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY 1 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY 1 Sınavı
  25 Aralık 2010 ODY2 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY2 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY 2 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY 2 Sınavı
  25 Aralık 2010 ÜDY1 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 1 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 2 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY2 Sınavı
  25 Aralık 2010 ODY1 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 1 Sınavı
 47. Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, yetki belgesi sahipleri, yetki belgesinin geçerlilik süresi boyunca faaliyetine sürekli olarak en fazla ne kadar ara verebilirler?

  Konusu:
  Ulusal Ulaştırma Mevzuatı
  Çıktığı Sınavlar:
  17 Eylül 2011 ÜDY 4 Sınavı
  ÜDY3 2010-12-25
  25 Aralık 2010 ÜDY1 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY2 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 1 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY 2 Sınavı
  25 Aralık 2010 ODY1 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY2 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 3 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY3 Sınavı
  9 Haziran 2013 ÜDY2 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 2 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY2 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY4 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY 1 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY 1 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY 3 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 1 Sınavı
 48. Kavşaklar, tüneller, köprüler ve bağlantı yollarında ve buralara yerleşim birimleri içinde ve yerleşim birimleri dışında kaç metre mesafede duraklamak yasaktır?Yerleşim yerleri içinde Yerleşim yerleri dışında (metre) (metre)

  Konusu:
  Trafik Güvenliği
  Çıktığı Sınavlar:
  19 Mart 2011 SRC 1 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY 2 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY2 Sınavı
  4 Haziran 2011 SRC4 Sınavı
  4 Haziran 2011 SRC3 Sınavı
  24 Aralık 2011 SRC1 Sınavı
  24 Aralık 2011 SRC2 Sınavı
  24 Aralık 2011 SRC4 Sınavı
  19 Mart 2011 SRC 3 Sınavı
  19 Mart 2011 SRC 2 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY 3 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY2 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY 1 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY3 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY 4 Sınavı
  19 Mart 2011 SRC 4 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 1 Sınavı
 49. Trafik zabıtası, trafik işaret levhası veya ışıklı işaret cihazları bulunmayan kavşaklarda geçiş hakkı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  Konusu:
  Trafik Güvenliği
  Çıktığı Sınavlar:
  19 Mart 2011 ODY 2 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY2 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY 1 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY 4 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 1 Sınavı
 50. Solunum zorluğu olan kimseye hangisi uygulanır?

  Konusu:
  Çıktığı Sınavlar:
  19 Mart 2011 ODY 3 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY3 Sınavı
  ÜDY4 2010-12-25
  24 Mart 2012 ODY3 Sınavı
  25 Aralık 2010 ÜDY1 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY 2 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY 2 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY4 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY2 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY 1 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY2 Sınavı
  25 Aralık 2010 ODY4 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY3 Sınavı
  ÜDY4 29 Eylül 2012
  29 Eylül 2012 ÜDY4 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY4 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY1 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY2 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY2 Sınavı
  9 Haziran 2013 ÜDY2 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY2 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY3 Sınavı
  25 Aralık 2010 ÜDY4 Sınavı
  25 Aralık 2010 ODY2 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 1 Sınavı

Hizmet verdiğimiz il ve ilçeler

İstanbul

Adalar, Arnavutköy, Ataşehir, Avcılar, Bağcılar, Bahçeliever, Bakırköy, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beykoz, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Çatalca, Çekmeköy, Esenler, Esenyurt, Eyüp, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kadıköy, Kağıthane, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Pendik, Sarıyer, Sancaktepe, Silivri, Sultanbeyli, Sultangazi, Şile, Şişli, Tuzla, Ümraniye, Üsküdar, Zeytinburnu

İzmir

Aliağa, Balçova, Bayındır, Bayraklı, Bornova, Buca, Çiğli, Foça, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Karşıyaka, Kemalpaşa, Konak, Menderes, Menemen, Narlıdere, Seferihisar, Selçuk, Torbalı, Urla, Bergama, Beydağ, Çeşme, Dikili, Karaburun, Kınık, Kiraz, Ödemiş, Tire