20 Ekim 2012 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı Soruları ve Cevapları

Gümrük Müşavirliği Sınavı GMS Hazırlık Eğitimi hakkında detaylı bilgi almak için tıklayınız.

20 Ekim 2012 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı Soruları ve Cevapları

20 Ekim 2012 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı Soruları ve Cevapları

 1. İtalya’nın Trieste Limanından 01.01.2011 tarihinde yola çıkan Solak1 Gemisi başka bir limana uğramadan İstanbul Haydarpaşa Limanına 06.01.2011 tarihinde ulaşmıştır. Aynı tarihte gümrüğe sunulan Solak1’e yüklü 111 numaralı konteynerde bulunan ABC firması- na ait 20 ton sentetik kumaşın FOB kıymeti 50.000 EURO’dur. Eşya için 3000 EURO nav- lun, 200 EURO sigorta ödenmiştir. 10.01.2011 tarihinde Gümrük Müşaviri Ali KUZU eşya için Serbest Dolaşıma Giriş Beyannamesini Bilge sisteminde tescil etmiş, 11.01.2011 tarihinde tescil memuru beyannameyi onaylamıştır. Eşyanın muayene işlemleri sona erip vergileri ödendikten sonra konteyner liman sahasından 13.01.2011 tarihinde çıkmıştır. Beyanname tescil tarihine kadar 300 EURO, toplamda ise 500 EURO geçici depolama ücreti ödenmiştir. Eşyanın Gümrük Vergisi % 10, KDV’si % 8’dir. EURO için TCMB alış ve satış kurları aşağıda- ki şekildedir: Tarih Alış Satış 10.01.2011 2,010 2,014 11.01.2011 2,110 2,113 Eşyanın gümrük vergilerinin hesaplanmasında aşağıdaki kurlardan hangisi kullanılır?

  Konusu:
  Yükümlü-Ödeme-Teminat-Tebliğ
  Çıktığı Sınavlar:
  20 Ekim 2012 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 2. İtalya’nın Trieste Limanından 01.01.2011 tarihinde yola çıkan Solak1 Gemisi başka bir limana uğramadan İstanbul Haydarpaşa Limanına 06.01.2011 tarihinde ulaşmıştır. Aynı tarihte gümrüğe sunulan Solak1’e yüklü 111 numaralı konteynerde bulunan ABC firması- na ait 20 ton sentetik kumaşın FOB kıymeti 50.000 EURO’dur. Eşya için 3000 EURO nav- lun, 200 EURO sigorta ödenmiştir. 10.01.2011 tarihinde Gümrük Müşaviri Ali KUZU eşya için Serbest Dolaşıma Giriş Beyannamesini Bilge sisteminde tescil etmiş, 11.01.2011 tarihinde tescil memuru beyannameyi onaylamıştır. Eşyanın muayene işlemleri sona erip vergileri ödendikten sonra konteyner liman sahasından 13.01.2011 tarihinde çıkmıştır. Beyanname tescil tarihine kadar 300 EURO, toplamda ise 500 EURO geçici depolama ücreti ödenmiştir. Eşyanın Gümrük Vergisi % 10, KDV’si % 8’dir. EURO için TCMB alış ve satış kurları aşağıda- ki şekildedir: Tarih Alış Satış 10.01.2011 2,010 2,014 11.01.2011 2,110 2,113 Eşyanın gümrük kıymeti kaç Euro'dur?

  Konusu:
  Yükümlü-Ödeme-Teminat-Tebliğ
  Çıktığı Sınavlar:
  20 Ekim 2012 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 3. İtalya’nın Trieste Limanından 01.01.2011 tarihinde yola çıkan Solak1 Gemisi başka bir limana uğramadan İstanbul Haydarpaşa Limanına 06.01.2011 tarihinde ulaşmıştır. Aynı tarihte gümrüğe sunulan Solak1’e yüklü 111 numaralı konteynerde bulunan ABC firması- na ait 20 ton sentetik kumaşın FOB kıymeti 50.000 EURO’dur. Eşya için 3000 EURO nav- lun, 200 EURO sigorta ödenmiştir. 10.01.2011 tarihinde Gümrük Müşaviri Ali KUZU eşya için Serbest Dolaşıma Giriş Beyannamesini Bilge sisteminde tescil etmiş, 11.01.2011 tarihinde tescil memuru beyannameyi onaylamıştır. Eşyanın muayene işlemleri sona erip vergileri ödendikten sonra konteyner liman sahasından 13.01.2011 tarihinde çıkmıştır. Beyanname tescil tarihine kadar 300 EURO, toplamda ise 500 EURO geçici depolama ücreti ödenmiştir. Eşyanın Gümrük Vergisi % 10, KDV’si % 8’dir. EURO için TCMB alış ve satış kurları aşağıda- ki şekildedir: Eşyanın KDV matrahı kaç EURO’dur?

  Konusu:
  Yükümlü-Ödeme-Teminat-Tebliğ
  Çıktığı Sınavlar:
  20 Ekim 2012 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 4. Özet beyan verme süreleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  Konusu:
  Özet Beyan-Taşıtlar-GümrüğeSunma
  Çıktığı Sınavlar:
  20 Ekim 2012 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 5. Özel antrepoda bulunan eşyanın devrine ilişkin talepler, eşyanın devrini müteakip ne kadar süre içinde gümrükçe onaylanmış yeni bir işlem veya kullanıma tabi tutulmak suretiyle antrepodan çıkarılması şartıyla kabul edilir?

  Konusu:
  Antrepo Rejimi-Geçici Depolama
  Çıktığı Sınavlar:
  20 Ekim 2012 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 6. AAA firması aşağıdaki giderleri ödemiştir.
  - Serbest Dolaşıma Giriş Beyannamesinin tesciline kadar yapılan yurt içi tahmil ve tahliye gideri: 500 TL
  - Eşyanın EXW Satış Bedeli: 10.000 TL
  - Eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesine girişine kadar yapılan navlun bedeli: 1.000 TL
  - Eşyaya ilişkin sigorta bedeli: 100 TL
  - Serbest dolaşıma giriş beyannamesinin tesciline kadar yapılan Antrepo ücreti: 200 TL
  - Ödenen Gümrük Vergisi: 100 TL
  - Ödenen ÖTV: 200 TL
  Eşyanın KDV matrahı nedir?

  Konusu:
  Kıymet-Ağırlık
  Çıktığı Sınavlar:
  20 Ekim 2012 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 7. Tanklarda bulunan ve serbest dolaşıma girmiş olan ham petrol cinsi eşyanın, gümrük işlemlerinin bitirilmesini müteakip çekiminin ne kadar süre içinde tamamlanması gerekir?

  Konusu:
  Antrepo Rejimi-Geçici Depolama
  Çıktığı Sınavlar:
  20 Ekim 2012 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 8. AAA firması ile ilgili bir önceki soruda verilen giderlere ilave olarak 500 TL satın alma komisyonu da ödendiği dikkate alındığında eşyanın gümrük kıymeti ne kadardır?

  Konusu:
  Kıymet-Ağırlık
  Çıktığı Sınavlar:
  20 Ekim 2012 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 9. Aşağıdakilerden hangisi tarifenin genel yorum kurallarından 2 (a) kuralının uygulanacağı eşyaya bir örnektir?

  Konusu:
  Çıktığı Sınavlar:
  20 Ekim 2012 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 10. Yetkilendirilmiş gümrük müşaviri aşağıdaki işlemlerden hangisini yapamaz?

  Konusu:
  YGM-Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri
  Çıktığı Sınavlar:
  20 Ekim 2012 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 11. Gümrüksüz satış mağazalarından ve/veya depolarından eşya çıkarılması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  Konusu:
  Yolcu İşlemleri-Gümrüksüz Satış Mağazaları
  Çıktığı Sınavlar:
  20 Ekim 2012 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 12. I- Deniz Taşıtları
  II- Kaçak eşya naklinde kullanılan araç
  III- Müsadere veya mülkiyetinin kamuya geçirilmesi yaptırımları uygulanabilecek eşya
  5607 sayılı Kanun uyarınca yukarıdakilerden hangileri sahibine iade edilemeyecek eşya hangisidir?

  Konusu:
  KMK-KabahatlerK-TCK-HUMK
  Çıktığı Sınavlar:
  20 Ekim 2012 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 13. 2009/15481 sayılı BKK uyarınca aşağıdakilerden hangisi geçici ithalat rejiminden yararlandırılmayacak eşya arasında sayılmamıştır

  Konusu:
  Geçici İthalat Rejimi
  Çıktığı Sınavlar:
  20 Ekim 2012 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 14. Motorlu araç ticareti yapan A firmasının, ticari amaçlı satış için ithal ettiği bir binek araç için aşağıda verilen bilgilere göre gümrük idaresince tahsil edilmesi gereken toplam vergi tutarı ne kadardır?
  Aracın: CIF bedeli: 100.000 TL
  Gümrük Vergisi oranı: % 10
  Katma Değer Vergisi oranı: % 18
  Özel Tüketim Vergisi oranı: % 80

  Konusu:
  Yükümlü-Ödeme-Teminat-Tebliğ
  Çıktığı Sınavlar:
  20 Ekim 2012 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 15. 4458 sayılı Gümrük Kanunu uyarınca aşağıdakilerden hangisi tümüyle bir ülkede elde edilen veya üretilen eşya ifadesinin kapsamına girmez?

  Konusu:
  Menşe-ATR
  Çıktığı Sınavlar:
  20 Ekim 2012 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 16. 4458 sayılı Gümrük Kanunu uyarınca, serbest dolaşıma giriş beyannamesinin tescili sırasında aşağıdakilerden hangisi geri ödeme sisteminden yararlanabilir?

  Konusu:
  Dahilde İşleme Rejimi
  Çıktığı Sınavlar:
  20 Ekim 2012 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 17. 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve 2009/15481 sayılı BKK uyarınca aşağıdakilerden hangisi dökme eşyadır?

  Konusu:
  Tanımlar-Karar-Bilgi-Süreler
  Çıktığı Sınavlar:
  20 Ekim 2012 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 18. 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve 2009/15481 sayılı BKK uyarınca dökme gelen eşyada eksiklik ve fazlalık hâllerinde aşağıdaki hangi hâlde eksiklik ve fazlalık takibi yapılmaz?

  Konusu:
  Özet Beyan-Taşıtlar-GümrüğeSunma
  Çıktığı Sınavlar:
  20 Ekim 2012 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 19. Aşağıdaki yetki belgelerinden hangisi kara yolu ile uluslararası eşya taşımacılığında kullanılmaz?

  Konusu:
  Sair Mevzuat ve Konular
  Çıktığı Sınavlar:
  20 Ekim 2012 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 20. Firmaların dahilde işleme rejiminde haklı sebep hâllerinden yararlanmalarına ilişkin aşağıda yer alan bilgilerden hangisi yanlıştır?

  Konusu:
  Dahilde İşleme Rejimi
  Çıktığı Sınavlar:
  20 Ekim 2012 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 21. Aşağıdakilerden hangisi dahilde işleme rejimi kapsamında değerlendirilebilir?

  Konusu:
  Dahilde İşleme Rejimi
  Çıktığı Sınavlar:
  20 Ekim 2012 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 22. Aşağıdakilerden hangisi Telafi Edici Vergi uygulaması ile ilgili olarak söylenemez?

  Konusu:
  Dahilde İşleme Rejimi
  Çıktığı Sınavlar:
  20 Ekim 2012 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 23. Aşağıda sıralanan eşyalardan hangisi yatırım teşvik belgesi kapsamında Gümrük Vergisi muafiyetinden faydalanabilir?

  Konusu:
  Yatırım Teşvik Mevzuatı
  Çıktığı Sınavlar:
  20 Ekim 2012 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 24. Dahilde işleme izni kapsamında izin sahibi tarafından, haklı sebep hâllerinden yararlana- bilmesi için hangi süre içerisinde başvuruda bulunulması gerekir?

  Konusu:
  Dahilde İşleme Rejimi
  Çıktığı Sınavlar:
  20 Ekim 2012 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 25. Dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında ithaline izin verilecek işletme malzemesi ile ilgili olarak aşağıda yer alan ifadelerden hangisi doğrudur?

  Konusu:
  Dahilde İşleme Rejimi
  Çıktığı Sınavlar:
  20 Ekim 2012 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 26. Aşağıdakilerden hangisi 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na göre aynı cezai yaptırıma tabi tutulan fiillerdir?

  Konusu:
  KMK-KabahatlerK-TCK-HUMK
  Çıktığı Sınavlar:
  20 Ekim 2012 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 27. 01.05.2012 tarihinde, tescil tarihi 01.05.2011 olan bir serbest dolaşıma giriş beyannamesi ile ilgili olarak tarife farklılığı dolayısıyla ek vergi tahakkuku yapılmıştır. Zamanında tahakkuk ettirilmeyen amme alacağı için Gümrük Vergisine ilave olarak aşağıdakilerden hangisi tahsil edilir?

  Konusu:
  Yükümlü-Ödeme-Teminat-Tebliğ
  Çıktığı Sınavlar:
  20 Ekim 2012 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 28. Aşağıdaki kaçakçılık fiillerinden hangisi cezada artırma nedenidir?

  Konusu:
  KMK-KabahatlerK-TCK-HUMK
  Çıktığı Sınavlar:
  20 Ekim 2012 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 29. Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasını, başvuru şartlarının sağlanması durumunda vermeye yet- kili gümrük birimi aşağıdakilerden hangisidir?

  Konusu:
  Onaylanmış Kişi Statüsü- Yetkilendirilmiş Yükümlü-Basitleştirilmiş Usül
  Çıktığı Sınavlar:
  20 Ekim 2012 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 30.  Mülkiyetin Kamuya Geçirilmesi kararını, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu' na göre aşağıdakilerden hangisi verir?

  Konusu:
  Çıktığı Sınavlar:
  20 Ekim 2012 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 31. 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nun 3’üncü maddesinde tanımlanan suçlardan birini işlemiş kişi etkin pişmanlık göstererek, soruşturma evresi sona erinceye kadar suç konusu eşyanın gümrüklenmiş değerinin iki katı kadar parayı Devlet Hazinesine ödediği takdirde, hakkında bu Kanun’da tanımlanan kaçakçılık suçlarından dolayı verilecek ceza yarı oranında indirilir hükmü, kişinin Kanun’un 3’üncü maddesinde tanımlanan aşağıdaki suçlardan hangisini işlediğinde uygulanmaz?

  Konusu:
  KMK-KabahatlerK-TCK-HUMK
  Çıktığı Sınavlar:
  20 Ekim 2012 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 32. Serbest bölgelere konulan Türkiye/üçüncü ülke menşeli eşyanın Avrupa Birliği üyesi ülkelere A.TR dolaşım belgesi ile gönderilmek istenmesi hâlinde aşağıdakilerden hangisi ayrıca düzenlenir

  Konusu:
  Serbest Bölgeler
  Çıktığı Sınavlar:
  20 Ekim 2012 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 33. Serbest bölgeye geçici olarak ihraç edilen eşyanın işleme faaliyeti sonrası tekrar ithalinde, işlem görmüş ürünün bünyesinde, herhangi bir üçüncü ülke menşeli girdi kullanılmaması ve işleme faaliyetinin tamamen işçilik olması durumunda tahsil edilecek vergilerle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

  Konusu:
  Yükümlü-Ödeme-Teminat-Tebliğ
  Çıktığı Sınavlar:
  20 Ekim 2012 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 34. Gümrük müşaviri ve gümrük müşavir yardımcısı olacak kişilerin aşağıdaki verilen cezalardan hangisini almış olması mesleğe girmesine engel teşkil etmez?

  Konusu:
  Gümrük Müşavirleri ve Disiplin Cezaları-Temsil
  Çıktığı Sınavlar:
  20 Ekim 2012 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 35. Bedelsiz İhracata İlişkin 2008/12 No.lu Tebliğ hükümlerine göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

  Konusu:
  İhracat Rejimi-Bedelsiz İhracat
  Çıktığı Sınavlar:
  20 Ekim 2012 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 36. Aşağıdakilerden hangisi İthalatta Haksız Re kabetin Önlenmesi Hakkında Mevzuat çerçevesinde “Damping Marjı” ile ilgili doğru bir ifadedir?

  Konusu:
  İthalat Rejimi ve İthalat Tebliğleri
  Çıktığı Sınavlar:
  20 Ekim 2012 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 37. Bir ülkenin Türkiye’ye ihraç ettiği bir eşyada sübvansiyon yaptığı tespit edilirse buna karşı aşağıda sayılan vergilerden hangisi yürürlüğe konulabilir?

  Konusu:
  İthalat Rejimi ve İthalat Tebliğleri
  Çıktığı Sınavlar:
  20 Ekim 2012 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 38. Aşağıdakilerden hangisi “İhracat Serbestisi” kavramını ifade eder?

  Konusu:
  İhracat Rejimi-Bedelsiz İhracat
  Çıktığı Sınavlar:
  20 Ekim 2012 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 39. ÖTV Kanunu’na göre hangi durumda vergiyi doğuran olay gerçekleşmez?

  Konusu:
  Yükümlü-Ödeme-Teminat-Tebliğ
  Çıktığı Sınavlar:
  20 Ekim 2012 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 40. 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'nun üçüncü maddesinde belirtilen suç nevinden fiillerin asgari ve azami dava zaman aşımı süreleri hangisidir?

  Konusu:
  Çıktığı Sınavlar:
  20 Ekim 2012 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 41. ATA Karnesi ile ilgili olarak aşağıda yer alan ifadelerden hangisi yanlıştır?

  Konusu:
  Geçici İthalat Rejimi
  Çıktığı Sınavlar:
  20 Ekim 2012 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 42. Destekleme Fiyat İstikrar Fonu ve ihracatında DFİF’ten ihracat iadesi yapılan eşya ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  Konusu:
  Dahilde İşleme Rejimi
  Çıktığı Sınavlar:
  20 Ekim 2012 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 43. "Geçici depolama yerlerine konulmaksızın ihraç edilecek eşyanın beyanname kapatma süresi ... dır. Bu süre gümrük müdürlüklerince makul sebeplerle en çok ... uzatılabilir.” ifadesinde yer alan boşluklara aşağıdaki seçenek- lerden hangisi gelmelidir?

  Konusu:
  İhracat Rejimi-Bedelsiz İhracat
  Çıktığı Sınavlar:
  20 Ekim 2012 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 44. Bedelsiz ihracat izinleri ne kadar süre geçerlidir?

  Konusu:
  İhracat Rejimi-Bedelsiz İhracat
  Çıktığı Sınavlar:
  20 Ekim 2012 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 45. Aşağıdakilerden hangisinin ihracı yasak değildir?

  Konusu:
  İhracat Rejimi-Bedelsiz İhracat
  Çıktığı Sınavlar:
  20 Ekim 2012 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 46. Wassenaar Düzenlemesi Mühimmat Listesi kapsamındaki malların ihracında ön izin merci aşağıdakilerden hangisidir?

  Konusu:
  İhracat Rejimi-Bedelsiz İhracat
  Çıktığı Sınavlar:
  20 Ekim 2012 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 47. Konsinye olarak ihraç edilen eşyanın fiili ihraç tarihinden itibaren ………içinde ke- sin satışının yapılması gereklidir. Bu süre, sürenin bitiminden önce başvurulmak kay- dıyla, haklı ve zorunlu nedenlere istinaden, izni veren merci tarafından, ………..daha uzatılabilir.”ifadesinde boş bırakılan yerlere aşağıdaki seçeneklerden hangisi gelmelidir?

  Konusu:
  İhracat Rejimi-Bedelsiz İhracat
  Çıktığı Sınavlar:
  20 Ekim 2012 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 48. Sınır ticaretinde, bir esnaf veya tacir, İthalat Kotası ya da İthalat Değer Limiti kapsamında ayda azami (toplam) kaç ABD Doları karşılığı Türk Lirasına kadar değerde eşya ithal edebilir?

  Konusu:
  Sair Mevzuat ve Konular
  Çıktığı Sınavlar:
  20 Ekim 2012 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 49. Hariçte işleme rejimi kapsamında üçgen trafik kullanımına izin veren gümrük idaresi tara- fından düzenlenen ve Gümrük Birliği Gümrük Bölgesi’nin bir parçasından geçici olarak ihraç edilerek üçüncü ülkede işlem görmüş ürünle- rin, Gümrük Birliği Gümrük Bölgesi’nin diğer parçasında kısmi veya tam Gümrük Vergisi muafiyetiyle serbest dolaşıma girişine imkân veren belge aşağıdakilerden hangisidir?

  Konusu:
  Hariçte İşleme Rejimi
  Çıktığı Sınavlar:
  20 Ekim 2012 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 50. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?

  Konusu:
  İhracat Rejimi-Bedelsiz İhracat
  Çıktığı Sınavlar:
  20 Ekim 2012 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 51. Kayda Bağlı İhracat ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

  Konusu:
  İhracat Rejimi-Bedelsiz İhracat
  Çıktığı Sınavlar:
  20 Ekim 2012 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 52. Plastik bir mahfaza (42.02) içine yerleştirilmiş iki göz kalemi (33.04), bir makyaj fırçası (96.03), değişik renklerdeki farlardan (33.04) ve bir kalem açacağından (82.14) oluşan makyaj seti hangi tarife pozisyonunda sınıflandırılır?

  Konusu:
  Tarife
  Çıktığı Sınavlar:
  20 Ekim 2012 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 53. Ham elmas ihracatında gümrük idaresine ibrazı gerekli uygunluk yazısını aşağıdakilerden hangisi düzenler?

  Konusu:
  İhracat Rejimi-Bedelsiz İhracat
  Çıktığı Sınavlar:
  20 Ekim 2012 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 54. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

  Konusu:
  Beyan ve Beyanname-(Basitleştirilmiş Dahil) Muayene-Numune-Lab(GY Md:112-196)
  Çıktığı Sınavlar:
  20 Ekim 2012 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 55. Aşağıdakilerden hangisi ihracatta Destekleme Fiyat İstikrar Fonu Kesintisine tabi değildir?

  Konusu:
  İhracat Rejimi-Bedelsiz İhracat
  Çıktığı Sınavlar:
  20 Ekim 2012 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 56. Sınır ticareti kapsamında gerçekleştirilen ihracat ile ilgili olarak aşağıda belirtilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

  Konusu:
  İhracat Rejimi-Bedelsiz İhracat
  Çıktığı Sınavlar:
  20 Ekim 2012 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 57. Aşağıdakilerden hangisi “Uygunluk değerlendirmesi”ni ifade eder?

  Konusu:
  Standardizasyon ve Tebliğleri
  Çıktığı Sınavlar:
  20 Ekim 2012 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 58. Korunma önleminin süresi, uzatılmadıkça geçici önlemler dahil en fazla kaç yıldır?

  Konusu:
  İthalat Rejimi ve İthalat Tebliğleri
  Çıktığı Sınavlar:
  20 Ekim 2012 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 59. Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Olarak İthal Edilebilecek Bazı Madddelere İlişkin Tebliğ (İthalat:2012/9) ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  Konusu:
  İthalat Rejimi ve İthalat Tebliğleri
  Çıktığı Sınavlar:
  20 Ekim 2012 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 60. Toplu Konut Fonu aşağıda yer alan ürünlerden hangisinden alınır?

  Konusu:
  İthalat Rejimi ve İthalat Tebliğleri
  Çıktığı Sınavlar:
  20 Ekim 2012 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 61. Bir eşya için sübvansiyona karşı telafi edici vergi konulabilmesi için aşağıdakilerden hangisi şarttır

  Konusu:
  İthalat Rejimi ve İthalat Tebliğleri
  Çıktığı Sınavlar:
  20 Ekim 2012 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 62. “Üzerinde mutabakat sağlanmış olan, kabul edilmiş bir kuruluş tarafından onaylanan, mevcut şartlar altında en uygun seviyede bir düzen kurulmasını amaçlayan, ortak ve tekrar eden kullanımlar için ürünün özellikle- ri, işleme ve üretim yöntemleri, bunlarla ilgili terminoloji, sembol, ambalajlama, işaretle- me, etiketleme ve uygunluk değerlendirmesi işlemleri hususlarından biri veya birkaçını belirten ve uyulması ihtiyari olan düzenleme” tanımı aşağıdakilerden hangisine aittir?

  Konusu:
  Standardizasyon ve Tebliğleri
  Çıktığı Sınavlar:
  20 Ekim 2012 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 63. İthalatta Korunma Önlemleri Hakkında Mev- zuat uyarınca bir eşya üzerine konulan ek mali yükümlülükleri yerine getirmeden ithalat işlemi yapılması hâli ile ilgili olarak aşağıdaki- lerden hangisi doğrudur?

  Konusu:
  İthalat Rejimi ve İthalat Tebliğleri
  Çıktığı Sınavlar:
  20 Ekim 2012 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 64. Gümrük Vergisi askıya alınan ürünler İthalat Rejim Kararı hangi listede düzenlenmiştir?

  Konusu:
  İthalat Rejimi ve İthalat Tebliğleri
  Çıktığı Sınavlar:
  20 Ekim 2012 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 65. Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karar gereğince standart işlenmemiş kıymetli madenlerin ithali Merkez Bankası yanında hangi kurum/kuruluşça/kuruluşlarca yapılabilir?

  Konusu:
  Kambiyo Mevzuatı
  Çıktığı Sınavlar:
  20 Ekim 2012 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 66. Sağlık Bakanlığının Özel İznine Tabi Maddelerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi:2012/4), hangi gümrük rejimine ilişkin usul ve esasları kapsamaz?

  Konusu:
  Standardizasyon ve Tebliğleri
  Çıktığı Sınavlar:
  20 Ekim 2012 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 67. Otomotiv ürünlerinin ilgili Avrupa Topluluğu mevzuatına uygunluğunu gösteren işaret aşağıdakilerden hangisidir?

  Konusu:
  Standardizasyon ve Tebliğleri
  Çıktığı Sınavlar:
  20 Ekim 2012 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 68. İşleticisi ve kullanıcısı aynı kişi olan özel antrepo tipi hangisidir?

  Konusu:
  Antrepo Rejimi-Geçici Depolama
  Çıktığı Sınavlar:
  20 Ekim 2012 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 69. İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Mev- zuatına göre kesin önlemler, yürürlüğe girme tarihlerinden veya damping veya sübvansi- yon incelemesi ile zarar incelemesini birlikte kapsayan en son gözden geçirme soruşturmasının sonuçlandığı tarihten itibaren kaç yıl süreyle yürürlükte kalır?

  Konusu:
  İthalat Rejimi ve İthalat Tebliğleri
  Çıktığı Sınavlar:
  20 Ekim 2012 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 70. Aşağıdaki durumlardan hangisi Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi kapsamında sağlanan tavizlerin askıya alındığı durumlardan biri değildir?

  Konusu:
  İthalat Rejimi ve İthalat Tebliğleri
  Çıktığı Sınavlar:
  20 Ekim 2012 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 71. Aşağıdakilerden hangisi İthalatta Korunma Önlemleri Hakkında Mevzuat uyarınca alınabilecek korunma önlemlerinden birisi değildir?

  Konusu:
  İthalat Rejimi ve İthalat Tebliğleri
  Çıktığı Sınavlar:
  20 Ekim 2012 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 72. Türkiye’nin Ticari Haklarının Korunması Hakkında mevzuat kapsamında “Diğer ülkeler tarafından uygulamaya konulan ve devam ettirilen ve uygulanması nedeniyle uluslararası ticaret kurallarının bir karşılık verme hakkı tanıdığı her türlü ticari uygulama”yı ifade eden deyim hangisidir?

  Konusu:
  İthalat Rejimi ve İthalat Tebliğleri
  Çıktığı Sınavlar:
  20 Ekim 2012 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 73. Aşağıdakilerden hangisi İthalat Rejim Kararı Ekinde yer alan Özel Teşvik Düzenlemelerinden Yararlanacak Ülkelerden biridir?

  Konusu:
  İthalat Rejimi ve İthalat Tebliğleri
  Çıktığı Sınavlar:
  20 Ekim 2012 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 74. KDV’de istisna uygulaması ile ilgili olarak hangisi yanlıştır?

  Konusu:
  Yükümlü-Ödeme-Teminat-Tebliğ
  Çıktığı Sınavlar:
  20 Ekim 2012 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 75. Aşağıdakilerden hangisi ile yapılan taşımalarda (TIR Karnesi ile yapılanlar hariç) transit eşyası için tahakkuk edebilecek Gümrük Vergilerinin ödenmesini sağlamak üzere her durumda teminat verilmesi zorunludur?

  Konusu:
  Transit Rejimi - NCTS-Ortak Transit Yönetmeliği
  Çıktığı Sınavlar:
  20 Ekim 2012 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 76. Orijinal ambalajlı, kıymetli, az miktarda bulunan vb. durumlardaki numuneler hariç olmak üzere, toz eşyadan alınacak numune miktarı en az ne kadardır?

  Konusu:
  Beyan ve Beyanname-(Basitleştirilmiş Dahil) Muayene-Numune-Lab(GY Md:112-196)
  Çıktığı Sınavlar:
  20 Ekim 2012 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 77. Numune alımına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

  Konusu:
  Beyan ve Beyanname-(Basitleştirilmiş Dahil) Muayene-Numune-Lab(GY Md:112-196)
  Çıktığı Sınavlar:
  20 Ekim 2012 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 78. Aşağıdakilerden hangisi TIR sözleşmesine taraf ülke değildir?

  Konusu:
  TIR Sistemi
  Çıktığı Sınavlar:
  20 Ekim 2012 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 79. Aşağıdakilerden hangisi “Gümrük statüsü” deyimini tanımlamaktadır?

  Konusu:
  Tanımlar-Karar-Bilgi-Süreler
  Çıktığı Sınavlar:
  20 Ekim 2012 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
  21 Ekim 2006 GMYS Sınavı
 80. Fikri ve sınai mülkiyet hakları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  Konusu:
  Fikri ve Sınai Haklar
  Çıktığı Sınavlar:
  20 Ekim 2012 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 81. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  Konusu:
  Fikri ve Sınai Haklar
  Çıktığı Sınavlar:
  20 Ekim 2012 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 82. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  Konusu:
  Fikri ve Sınai Haklar
  Çıktığı Sınavlar:
  20 Ekim 2012 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 83. Sınıflandırılması yapılan bir eşyayı “Çift tireli (- -) 2711.11 tarife alt pozisyonu” başlığı altında mı yoksa yine “çift tireli (- -) 2711.12 tarife alt pozisyonu” başlığı altında mı değerlendirmemiz gerektiğine karar verirken tarife cetvelinin yorumu ile ilgili genel kurallardan (GYK) hangisi kullanılır?

  Konusu:
  TARİFE GENEL
  Çıktığı Sınavlar:
  20 Ekim 2012 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 84. “Kendi adına beyanda bulunan kişi veya adına beyanda bulunulan kişi” ifadesi, Gümrük Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisini tanımlar?

  Konusu:
  Tanımlar-Karar-Bilgi-Süreler
  Çıktığı Sınavlar:
  20 Ekim 2012 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 85. Bedelsiz ithalat kapsamında araç ithalatı hakkından kimler yararlanamaz?

  Konusu:
  İthalat Rejimi ve İthalat Tebliğleri
  Çıktığı Sınavlar:
  20 Ekim 2012 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 86. 15.01.2010 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri’nden posta ya da hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gönderilen 400 Avro değerinde ticari miktar ve mahiyette olmayan eşyanın vergilendirilmesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  Konusu:
  Muafiyetler ve Muafiyet Kararnamesi-Geri Gelen Eşya
  Çıktığı Sınavlar:
  30 Kasım 2010 GMS Sınavı
  20 Ekim 2012 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 87. Posta idaresinin dolaylı temsilci sıfatı ile takip edebileceği ihracata konu eşya ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

  Konusu:
  Muafiyetler ve Muafiyet Kararnamesi-Geri Gelen Eşya
  Çıktığı Sınavlar:
  20 Ekim 2012 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 88. I. Ayrıldığı ülkede en az iki yıldır aynı faaliyeti devam ettirmiş olması gerekir. II. Nakilden sonra aynı amaçla kullanılması gerekir. III. Ham madde getirilemez ancak yarı mamul stokları getirilebilir. IV. Faaliyet sona ermeden önce en az oniki ay süreyle fiilen kullanılmakta olan eşya getirilebilir. İş yeri nakli kapsamında muafen eşya getirilmesinde gerçekleştirilecek işlemlerle ilgili olarak yukarıdakilerden hangileri doğrudur?

  Konusu:
  Muafiyetler ve Muafiyet Kararnamesi-Geri Gelen Eşya
  Çıktığı Sınavlar:
  20 Ekim 2012 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 89. Aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? 1- Bedelsiz araç ithalinde tek yetkili gümrük idaresi Yeşilköy Otomotiv İhtisas Gümrük Müdürlüğüdür. 2- Özel tertibatlı araç ithalinde tek yetkili gümrük idaresi Ankara Gar Gümrük Müdür- lüğüdür. 3- Ambulans ve kurtarma aracı harici eşyanın hibe işlemlerinde tek yetkili gümrük idaresi Ankara Gar Gümrük Müdürlüğüdür. 4- Ambulans ve kurtarma aracı ithalinde tek yetkili gümrük idaresi Ankara Gar Gümrük Müdürlüğüdür.

  Konusu:
  Muafiyetler ve Muafiyet Kararnamesi-Geri Gelen Eşya
  Çıktığı Sınavlar:
  20 Ekim 2012 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 90. Aşağıdaki eşyalardan hangileri posta ve hızlı kargo taşımacılığı kapsamında muafiyetten yararlandırılır? 1- Cep telefonu (İMEİ kaydı olmayan) 2- Hastaneden alınmış rapor veya doktor reçetesine istinaden gelen takviye edici gıdalar 3- Millî sporcular tarafından millî sporcu belgesine istinaden alınan sporcu gıdaları 4- Kozmetik ürünler

  Konusu:
  Muafiyetler ve Muafiyet Kararnamesi-Geri Gelen Eşya
  Çıktığı Sınavlar:
  20 Ekim 2012 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 91. TIR işlemini sonlandırma belgesinin usulsüzlük veya hile yoluyla temin edilmiş olması hâlinde gümrük makamlarının ihbar süresi aşağıdakilerden hangisidir?

  Konusu:
  TIR Sistemi
  Çıktığı Sınavlar:
  20 Ekim 2012 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 92. Aşağıdakilerden hangisi 94’üncü fasılda sınıflandırılmaz?

  Konusu:
  Tarife
  Çıktığı Sınavlar:
  20 Ekim 2012 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 93. İhracat rejimi kapsamında aşağıda belirtilen belgelerden hangisinde ihracına izin verilen eşyalar için ayrıca gümrük beyannamesi düzenlenir?

  Konusu:
  İhracat Rejimi-Bedelsiz İhracat
  Çıktığı Sınavlar:
  20 Ekim 2012 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 94. Aşağıdaki GTİP’lerden hangisinde istatistik amaçlı ulusal açılımımız vardır?

  Konusu:
  Çıktığı Sınavlar:
  20 Ekim 2012 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 95. Veri işleme tekniği kullanılarak transit beyanı sunan ve ilgili hareket gümrük idaresi ile elektronik veri değişim imkânına sahip kişilere, eşyayı hareket gümrük idaresine sunmaksızın transit işlemini gerçekleştirmek üzere verilen statü aşağıdakilerden hangisidir?

  Konusu:
  Transit Rejimi - NCTS-Ortak Transit Yönetmeliği
  Çıktığı Sınavlar:
  20 Ekim 2012 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 96. BTB’nin, Dünya Gümrük Örgütünün uymakla yükümlü bulunduğumuz nomanklatür, izahname, tarife pozisyonlarına ilişkin kararlarındaki bir değişikliğe uymaması nedeniyle geçerliliğini kaybetme tarihi hangisidir?

  Konusu:
  GK-GY Ek Konular
  Çıktığı Sınavlar:
  20 Ekim 2012 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
  25 Şubat 2014 GMS Sınavı
 97. Aşağıdakilerden hangisi tarife mevzuatının uygulanmasında bağlayıcı kaynaklar arasında değildir?

  Konusu:
  Çıktığı Sınavlar:
  20 Ekim 2012 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 98. Fotoğraf makinesi kabı, müzik aleti mahfazası, kolye kutuları ve benzeri kutular gibi belli bir eşya ya da takım hâlinde eşyaya uygun olarak yapılmış olup, uzun süre kullanılmaya uygun ve ait oldukları eşya ile birlikte ithal edilen mahfaza ve kutular kaç nolu kural kapsamında değerlendirilir?

  Konusu:
  TARİFE GENEL
  Çıktığı Sınavlar:
  20 Ekim 2012 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 99. Aşağıdakilerden hangisi tarifenin genel yorum kurallarından 3 (b) kuralı kapsamındadır?

  Konusu:
  TARİFE GENEL
  Çıktığı Sınavlar:
  20 Ekim 2012 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 100. Aşağıdakilerden hangisi eşyaların fasıllar hâlinde gruplandırılmalarında gözetilen kriterlerden biri değildir?

  Konusu:
  TARİFE GENEL
  Çıktığı Sınavlar:
  20 Ekim 2012 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı

Hizmet verdiğimiz il ve ilçeler

İstanbul

Adalar, Arnavutköy, Ataşehir, Avcılar, Bağcılar, Bahçeliever, Bakırköy, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beykoz, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Çatalca, Çekmeköy, Esenler, Esenyurt, Eyüp, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kadıköy, Kağıthane, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Pendik, Sarıyer, Sancaktepe, Silivri, Sultanbeyli, Sultangazi, Şile, Şişli, Tuzla, Ümraniye, Üsküdar, Zeytinburnu

İzmir

Aliağa, Balçova, Bayındır, Bayraklı, Bornova, Buca, Çiğli, Foça, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Karşıyaka, Kemalpaşa, Konak, Menderes, Menemen, Narlıdere, Seferihisar, Selçuk, Torbalı, Urla, Bergama, Beydağ, Çeşme, Dikili, Karaburun, Kınık, Kiraz, Ödemiş, Tire