21 Ekim 2006 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı Soruları ve Cevapları

Gümrük Müşavirliği Sınavı GMS Hazırlık Eğitimi hakkında detaylı bilgi almak için tıklayınız.

21 Ekim 2006 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı Soruları ve Cevapları

21 Ekim 2006 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı Soruları ve Cevapları

 1. 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu' na göre suç sayılan fiillerin toplu olarak işlenmesi  halinde ilgili maddelerdeki cezalar nasıl uygulanır?

  Konusu:
  Çıktığı Sınavlar:
  21 Ekim 2006 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 2. C Avrupa ülkesinden gelen bir geminin kaptanı tarafından , limana gelişlerinin hemen sonrası, gemi yükü arasında,taşıma  belgelerinde yer almayan toplum ve çevre sağlığı yönünden tehlikeli ve zararlı x atık maddenin Türkiye'ye girişinin yasak olduğu anlaşılmıştır. Bu eşya ile ilgili olarak, Kaçakçılılkla Mücadele Kanunu hükümlerine göre, aşağıda yer alan hangi işlemin ikmal edilmesi gerekir?

  Konusu:
  Çıktığı Sınavlar:
  21 Ekim 2006 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 3. “Gümrük mevzuatının uygulanmasını sağlamak üzere gümrük idareleri tarafından genel olarak uygulanan işlemler” ifadesi aşağıdakilerden hangisini tanımlamaktadır?

  Konusu:
  MÜKERRER SORULAR
  Çıktığı Sınavlar:
  21 Ekim 2006 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 4. Aşağıdakilerden hangisi ‘menşe ispat belgesi’ değildir?

  Konusu:
  Menşe-ATR
  Çıktığı Sınavlar:
  21 Ekim 2006 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 5. Aşağıdakilerden hangisi özet beyan yerine geçen belge değildir?

  Konusu:
  Özet Beyan-Taşıtlar-GümrüğeSunma
  Çıktığı Sınavlar:
  5 Ekim 2008 GMYS Sınavı
  21 Ekim 2006 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 6. Aşağıdakilerden hangisi beyanın yapılma şekillerinden biri değildir?

  Konusu:
  Beyan ve Beyanname-(Basitleştirilmiş Dahil) Muayene-Numune-Lab(GY Md:112-196)
  Çıktığı Sınavlar:
  21 Ekim 2006 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 7. Gümrük beyannamesinin ‘rejim kodu’ kutusu- nun doldurulması açısından ‘5’ numaralı kod aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?

  Konusu:
  GK-GY Ek Konular
  Çıktığı Sınavlar:
  21 Ekim 2006 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 8. Gümrük beyannamesinin ‘rejim’ kutusunun doldurulması açısından 3158 kodu aşağıdaki- lerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

  Konusu:
  MÜKERRER SORULAR
  Çıktığı Sınavlar:
  21 Ekim 2006 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 9. Aşağıdakilerden hangisi gümrük beyannamesi yerine geçen belge değildir?

  Konusu:
  Beyan ve Beyanname-(Basitleştirilmiş Dahil) Muayene-Numune-Lab(GY Md:112-196)
  Çıktığı Sınavlar:
  21 Ekim 2006 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 10. Aşağıdakilerden hangisi gümrük beyannamesi yerine geçen belgedir?

  Konusu:
  Beyan ve Beyanname-(Basitleştirilmiş Dahil) Muayene-Numune-Lab(GY Md:112-196)
  Çıktığı Sınavlar:
  21 Ekim 2006 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 11. Aşağıdaki eşyadan hangisi muayeneye tabi tutulur?

  Konusu:
  Beyan ve Beyanname-(Basitleştirilmiş Dahil) Muayene-Numune-Lab(GY Md:112-196)
  Çıktığı Sınavlar:
  21 Ekim 2006 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 12. Muayene ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 1-Muayene neticesinde beyannamede yazılı olmayan eşyaya rastlanılırsa durum bir tutanakla tespit olunarak idare amirine bildirilir. 2-Beyan ile muayene sonucu bulunan vergi farkı%3'ü geçerse bütün kapılar açılır. 3-Beyan ile muayene sonucu bulunan vergi farkı%5'i geçerse durum bir tutanakla tespit olunarak idare amirine bildirilir.

  Konusu:
  Beyan ve Beyanname-(Basitleştirilmiş Dahil) Muayene-Numune-Lab(GY Md:112-196)
  Çıktığı Sınavlar:
  21 Ekim 2006 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 13. Aşağıdakilerden hangisi şartlı muafiyet düzenlemesi değildir?

  Konusu:
  Ekonomik Etkili Rejimler-Genel (Md:308-327)
  Çıktığı Sınavlar:
  21 Ekim 2006 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 14. Aşağıdakilerden hangisi Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejiminin Dahilde İşleme Rejiminden farklılığını belirleyen etkenlerden biri değildir?

  Konusu:
  Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi
  Çıktığı Sınavlar:
  5 Ekim 2008 GMYS Sınavı
  21 Ekim 2006 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 15. Gümrük antrepolarında yapılan sayım sonucunda noksan çıkan eşyanın gümrük verglileri kimden tahsil edilir?

  Konusu:
  Antrepo Rejimi-Geçici Depolama
  Çıktığı Sınavlar:
  21 Ekim 2006 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 16. “Türkiye Gümrük Bölgesine boş olarak gelen veya yükünü boşalttıktan sonra yurt dışına çıkacak olan ticari kullanıma mahsus kara taşıtları (dolu veya boş otobüsler dahil)” için düzenlenen belge aşağıdakilerden hangisidir?

  Konusu:
  Özet Beyan-Taşıtlar-GümrüğeSunma
  Çıktığı Sınavlar:
  21 Ekim 2006 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 17. Aşağıdakilerden hangisi gümrük yükümlülüğü nü sona erdiren hâllerden değildir?

  Konusu:
  Yükümlü-Ödeme-Teminat-Tebliğ
  Çıktığı Sınavlar:
  21 Ekim 2006 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 18. Posta gümrük işlemleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  Konusu:
  Yakıt - Kumanya - Posta - Deniz - Bayrak
  Çıktığı Sınavlar:
  21 Ekim 2006 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 19. Yakıt ve kumanyalara ilişkin gümrük işlemleri açısından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  Konusu:
  Yakıt - Kumanya - Posta - Deniz - Bayrak
  Çıktığı Sınavlar:
  21 Ekim 2006 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 20. Gümrük Müsteşarlığına intikal eden düzeltme talebine ilişkin itirazların karara bağlanarak ilgili kişiye tebliğ edilme süresi kaç gündür? (Çıkmış sınav sorusudur. Mevzuat değişmiştir. Düzetlme kaldırılmıştır. Bu nedenle soru geçerliliğini yitirmiştir. Lütfen bir sonraki soruya geçiniz.)

  Konusu:
  Gümrük Kanununda Cezalar-İtiraz
  Çıktığı Sınavlar:
  21 Ekim 2006 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 21. İtirazlara ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  Konusu:
  Gümrük Kanununda Cezalar-İtiraz
  Çıktığı Sınavlar:
  21 Ekim 2006 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 22. Türkiye Gümrük Bölgesi içinde transit hâlindeki eşyanın beklenmeyen hâller nedeniyle telef veya kaybı hâlinde söz konusu telef veya kaybın kanıtlanması ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

  Konusu:
  Transit Rejimi - NCTS-Ortak Transit Yönetmeliği
  Çıktığı Sınavlar:
  21 Ekim 2006 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 23. Transit rejimi kapsamında taşınan eşya için verilmesi gereken teminat ile ilgili olarak aşağı- dakilerden hangisi yanlıştır?

  Konusu:
  Transit Rejimi - NCTS-Ortak Transit Yönetmeliği
  Çıktığı Sınavlar:
  21 Ekim 2006 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 24. Aşağıdakilerden hangisi transit rejimi kapsamında taşınan eşyayı varış veya çıkış gümrük idaresine sağlam ve noksansız olarak sunmakla yükümlü değildir?

  Konusu:
  Transit Rejimi - NCTS-Ortak Transit Yönetmeliği
  Çıktığı Sınavlar:
  21 Ekim 2006 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 25. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  Konusu:
  Onaylanmış Kişi Statüsü- Yetkilendirilmiş Yükümlü-Basitleştirilmiş Usül
  Çıktığı Sınavlar:
  21 Ekim 2006 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 26. Aşağıdakilerden hangisi Onaylanmış Kişi Statüsüne sahip olmak için aranılan imalatçı olma koşulunun istisnalarından birisi değildir?

  Konusu:
  Onaylanmış Kişi Statüsü- Yetkilendirilmiş Yükümlü-Basitleştirilmiş Usül
  Çıktığı Sınavlar:
  5 Ekim 2008 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
  21 Ekim 2006 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 27. İhracat rejiminde beyanname yerine ticari ve idari belgeyle beyan uygulaması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  Konusu:
  Beyan ve Beyanname-(Basitleştirilmiş Dahil) Muayene-Numune-Lab(GY Md:112-196)
  Çıktığı Sınavlar:
  21 Ekim 2006 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 28. A Sınıfı Onaylanmış Kişi Statü Belgesi sahibi olabilmek içjn aranılan koşullar ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  Konusu:
  Onaylanmış Kişi Statüsü- Yetkilendirilmiş Yükümlü-Basitleştirilmiş Usül
  Çıktığı Sınavlar:
  21 Ekim 2006 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 29. Gerçek kişiler tarafından gümrük vergisinden muaf ithal edilen kullanılmış şahsi eşyadan, kanuni ikametgâhlarını Türkiye Gümrük Bölge- sine nakleden gerçek kişilere ait kullanılmış motorlu veya motorsuz özel kara nakil vasıtaları için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  Konusu:
  Muafiyetler ve Muafiyet Kararnamesi-Geri Gelen Eşya
  Çıktığı Sınavlar:
  21 Ekim 2006 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 30. Kanuni ikametgâhını Türkiye'ye nakleden gerçek kişilere ait kullanılmış motorlu veya motorsuz özel kara nakil vasıtalarının ithali koşulları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  Konusu:
  Muafiyetler ve Muafiyet Kararnamesi-Geri Gelen Eşya
  Çıktığı Sınavlar:
  21 Ekim 2006 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 31. Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik kişilerin ölümü ile Türkiye'de ikamet eden veya Türkiye’ye kesin olarak dönen Türk uyruklu mirasçılarına intikal eden eşya ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  Konusu:
  Muafiyetler ve Muafiyet Kararnamesi-Geri Gelen Eşya
  Çıktığı Sınavlar:
  21 Ekim 2006 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 32. Serbest dolaşıma giriş rejiminde tamamlayıcı beyanın verilme süresi ile ilgili olarak aşağıda- kilerden hangisi doğrudur?

  Konusu:
  Onaylanmış Kişi Statüsü- Yetkilendirilmiş Yükümlü-Basitleştirilmiş Usül
  Çıktığı Sınavlar:
  21 Ekim 2006 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 33. Beyan sahibinin yazılı talebinin gümrük idaresince uygun bulunması şartıyla, aşağıdaki kıymet tespit yöntemlerinden hangilerinin uygulama sırası değiştirilebilir?

  Konusu:
  Kıymet-Ağırlık
  Çıktığı Sınavlar:
  21 Ekim 2006 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 34. Eşyanın gümrük kıymetinin belirlenmesine ilişkin hükümler çerçevesinde, “aynı eşya” deyimi hangisini ifade eder?

  Konusu:
  Kıymet-Ağırlık
  Çıktığı Sınavlar:
  21 Ekim 2006 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 35. Aşağıdaki unsurlardan hangisi, Gümrük Kanunu ve Yönetmeliği’nde, son yönteme göre gümrük kıymetinin tespit edilmesinde esas alınamayacak unsurlar arasında sayılmamıştır?

  Konusu:
  Kıymet-Ağırlık
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Kasım 2013 GMYS Sınavı
  21 Ekim 2006 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 36. Aşağıdakilerden hangisi, ithal eşyasının fiilen ödenen veya ödenecek fiyatından ayırt edilebilmeleri koşuluyla gümrük kıymetine dahil edilmeyecek unsurlardan değildir?

  Konusu:
  Kıymet-Ağırlık
  Çıktığı Sınavlar:
  21 Ekim 2006 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 37. Aşağıdakilerden hangisi, gümrük kıymetinin belirlenmesinde, doğrudan doğruya, alıcı ile satıcı arasındaki ilişkinin varlığının kabul edileceği durumlardan değildir?

  Konusu:
  Kıymet-Ağırlık
  Çıktığı Sınavlar:
  21 Ekim 2006 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 38. İthal eşyasının gümrük kıymeti satış bedeli yöntemine göre belirlenirken, royalti veya lisans ücreti ödemeleri ne şekilde işleme tabi tutulur?

  Konusu:
  Kıymet-Ağırlık
  Çıktığı Sınavlar:
  21 Ekim 2006 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 39. “İthal eşyasının satışıyla ilgili olarak bir finansman anlaşması uyarınca alıcı tarafından üstlenilen faiz giderleri, ithal eşyasının fiilen ödenen veya ödenecek fiyatından ayırt edilebilmeleri koşuluyla gümrük kıymetine dahil edilmez.” Bu tür durumlarla ilgili olarak, aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

  Konusu:
  Kıymet-Ağırlık
  Çıktığı Sınavlar:
  21 Ekim 2006 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 40. Gümrüğe gelmemiş bir eşya ile ilgili olarak muhtemel bir hak tecavüzünün önlenmesi amacıyla fikri ve sınai mülkiyet haklarının korunmasına ilişkin yapılan başvurularda güm- rük idarelerinin harekete geçmesi istenilen süre en fazla kaç gündür?

  Konusu:
  Fikri ve Sınai Haklar
  Çıktığı Sınavlar:
  21 Ekim 2006 GMYS Sınavı
  21 Ekim 2006 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 41. Aşağıdaki hâllerden hangisi serbest dolaşımdaki bir eşyanın bu statüsünü kaybetmesine neden olan hâllerden biri değildir?

  Konusu:
  Beyan ve Beyanname-(Basitleştirilmiş Dahil) Muayene-Numune-Lab(GY Md:112-196)
  Çıktığı Sınavlar:
  21 Ekim 2006 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 42. Antrepoda elleçleme işlemine tabi tutulan eşyanın, antreponun bağlı bulunduğu gümrük idaresinden başka bir gümrük idaresinde, gümrük yükümlülüğü doğuran gümrükçe onaylanmış bi işlem veya kullanıma tabi tutulması ve beyansahibinin gümrük vergilerinin hesaplanmasını talep etmesi halinde vergilerin hesabında yararlanılmak üzere aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

  Konusu:
  GK-GY Ek Konular
  Çıktığı Sınavlar:
  21 Ekim 2006 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 43. Aşağıdakilerden hangisi Tarife Kontenjanı (Tarife Kotası) deyimini ifade eder?

  Konusu:
  Çıktığı Sınavlar:
  21 Ekim 2006 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 44. Türkiye Gümrük Bölgesinden geçici olarak çıkarılan taşıtlar ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  Konusu:
  Özet Beyan-Taşıtlar-GümrüğeSunma
  Çıktığı Sınavlar:
  21 Ekim 2006 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 45. 120 Kg. ağırlığında bîr ambalaj içinde bulunan 500 Kg. C, 200 Kg. U ve 300 Kg. B cinsi eşya değişik vergi oranlarına ve aynı zamanda brüt ağırlıkları üzerinden vergiye tabi bulunmaktadır. Bu eşyanın ağırlığı, Gümrük Kanunu hüküm- lerine göre, aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak belirlenmiştir?

  Konusu:
  Kıymet-Ağırlık
  Çıktığı Sınavlar:
  21 Ekim 2006 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 46. Aşağıdakilerden hangisi, eşyaya menşe kazandırmayan "yetersiz işlem veya işçilik" değildir?

  Konusu:
  Menşe-ATR
  Çıktığı Sınavlar:
  21 Ekim 2006 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 47. Yolcu beraberinde getirilip gümrüğe sunulmasından sonra gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutuluncaya kadar yolcu eşyasına mahsus gümrük ambarlarına konulan eşyanın buralarda kalabileceği süre ne kadardır?

  Konusu:
  Yolcu İşlemleri-Gümrüksüz Satış Mağazaları
  Çıktığı Sınavlar:
  20 Ekim 2012 GMYS Sınavı
  21 Ekim 2006 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
  5 Ağustos 2000 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 48. X firmasının 2006 yılı içerisinde yapmış olduğu bir ithalatla ilgili olarak fazla alınan 175.000.-YTL’nin iadesi söz konusu olmuştur. Bu durumda geri verme işlemini yapmaya aşağıdaki birimlerden hangisi yetkilidir?

  Konusu:
  Yükümlü-Ödeme-Teminat-Tebliğ
  Çıktığı Sınavlar:
  21 Ekim 2006 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 49. 4458 sayılı Gümrük Kanurıu’na göre aşağıdakilerden hangisi “gümrük beyanını yapan veya hesabına gümrük beyanı yapılan kişi veya bu kişiye ait bir gümrük rejimi ile ilgili hakların ve yükümlülüklerin devredildiği kişiyi” ifade eder?

  Konusu:
  Tanımlar-Karar-Bilgi-Süreler
  Çıktığı Sınavlar:
  21 Ekim 2006 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
  21 Ekim 2006 GMYS Sınavı
 50. Aşağıdakilerden hangisi, Bakanlar Kurulunun eşyanın gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulmasına yasaklama veya kısıtlama koyabilme gerekçeleri arasında yer almamaktadır?

  Konusu:
  Beyan ve Beyanname-(Basitleştirilmiş Dahil) Muayene-Numune-Lab(GY Md:112-196)
  Çıktığı Sınavlar:
  21 Ekim 2006 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 51. Aşağıda sayılan hâllerden hangisinde serbest dolaşıma sokulacak eşya için gümrük vergilerinden muafiyet uygulanmaz?

  Konusu:
  Muafiyetler ve Muafiyet Kararnamesi-Geri Gelen Eşya
  Çıktığı Sınavlar:
  21 Ekim 2006 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 52. Antrepo rejimine tabi tutulan eşya için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  Konusu:
  Antrepo Rejimi-Geçici Depolama
  Çıktığı Sınavlar:
  21 Ekim 2006 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 53. Eşyanın zoralımına da hükmolunan kaçakçılık fiili aşağıdakilerden hangisidir?

  Konusu:
  Çıktığı Sınavlar:
  21 Ekim 2006 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 54. Yolcularla ilgili gümrük komisyonları hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  Konusu:
  KMK-KabahatlerK-TCK-HUMK
  Çıktığı Sınavlar:
  21 Ekim 2006 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 55. Yolcuların, gümrük mevzuatına göre zati ve hediyelik eşya kapsamı dışında olup beyanlarına aykırı olarak üzerlerinde veya eşyası arasında çıkan ya da başkasına ait olduğu hâlde, kendi zati eşyasıymış gibi gösterdikleri eşyaya ilişkin yapılacak işlemle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

  Konusu:
  KMK-KabahatlerK-TCK-HUMK
  Çıktığı Sınavlar:
  21 Ekim 2006 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 56. Dahilde işleme Rejimi çerçevesinde DİİB ile elbise yapımında kullanılmak üzere Türkiye’ye ithal edilen 500 top kumaş, şirket yetkilileri tarafından yurt içinde satılmış, ihraç taahhütleri ise, sahte olarak düzenlenen ihracat beyannameleri ile kapatılmıştır. Bu olay ile ilgili olarak aşağıda yer alan ifadelerden hangisi doğrudur?

  Konusu:
  KMK-KabahatlerK-TCK-HUMK
  Çıktığı Sınavlar:
  21 Ekim 2006 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 57. Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu' na göre meslek, sanat ve görevlerinin verdiği kolaylıktan yararlanmak suretiyle kaçakçılık fiillerini kendi namına işleyenler hakkında aşağıda yazılı bulunan cezalardan hangisine hükmolunmaz?

  Konusu:
  Çıktığı Sınavlar:
  21 Ekim 2006 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 58. 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu hükümlerine göre aşağıdakilerden hangisi kaçakçılığı önleme,izleme ve soruşturmakla  görevli olanlar  arasında yer almamaktadır?

  Konusu:
  Çıktığı Sınavlar:
  21 Ekim 2006 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 59. 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na göre aşağıdakilerden hangisi cezayı ağırlaştırıcı neden değildir?

  Konusu:
  Çıktığı Sınavlar:
  21 Ekim 2006 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 60. 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele  Kanunu'na göre aramalarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  Konusu:
  Çıktığı Sınavlar:
  21 Ekim 2006 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 61. 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu hükümlerinin uygulanmasında, aşağıdaki açıklamalardan hangisi doğrudur? 

  Konusu:
  Çıktığı Sınavlar:
  21 Ekim 2006 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 62. 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na göre yapılacak aramalarla ilgili olarak aşağıda yapılan açıklamalardan hangisi yanlıştır?

  Konusu:
  Çıktığı Sınavlar:
  21 Ekim 2006 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 63. TIR Uygulama Tebliği hükümlerine göre Kara yolu Taşıtı Onay Belgesi aşağıdaki taşıtlardan hangisi için düzenlenmez?

  Konusu:
  TIR Sistemi
  Çıktığı Sınavlar:
  21 Ekim 2006 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 64. Aşağıdaki eşyadan hangisi TIR Karnesi kapsa- mında taşınabilir?

  Konusu:
  TIR Sistemi
  Çıktığı Sınavlar:
  21 Ekim 2006 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 65. Yolcuların gümrük mevzuatına göre yolcuların gümrük mevzuatına göre kişisel ve hediyelik eşya kapsamı dışında olup beyanlarına aykırı olarak üzerlerinde, eşyası arasında veya taşıma araçlarında çıkan yada başkasına ait olduğu halde kendi eşyasıymış gibi gösterdikleri eşyanın gümrük vergileri kaç kat olarak alınır ve gümrük idarelerince eşyaya ne yapılır? (GK.235/3)

  Konusu:
  Gümrük Kanununda Cezalar-İtiraz
  Çıktığı Sınavlar:
  1 Ekim 2011 GMYS Sınavı
  21 Ekim 2006 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 66. 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu uyarınca aşağıdaki oranlardan hangisinin Bakanlar Kurulu tarafından KDV oranı olarak tespit edilmesi mümkündür? I- % 0 (sıfır) II- % 20 III- % 30 IV- % 45 V- % 55

  Konusu:
  Yükümlü-Ödeme-Teminat-Tebliğ
  Çıktığı Sınavlar:
  21 Ekim 2006 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 67. “Mal bedeli ve Navlun” anlamına gelen ve yalnızca deniz ya da iç su taşımacılığında kullanılan bu teslim şeklinde, malların yükleme limanında gemi bordasına aktarılmasıyla satıcının teslim yükümlülüğü gerçekleşmiş olur. Satıcı navlunu öder ama sigorta yaptırması gerekmez. Yukarıda açıklanan teslim şekli aşağıdakilerden hangisidir?

  Konusu:
  Teslim ve Ödeme Şekilleri
  Çıktığı Sınavlar:
  21 Ekim 2006 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 68. Bir ithalatçı Uzak Doğu Asya ülkelerinin birinden ayakkabı cinsi eşya ithalatı gerçekleştirmiştir. Bu ithalat ile ilgili olarak, ihraç ülkesinde yerleşik bir komisyoncuya, belirlediği vasıf, kıymet ve miktarda kendisine mal tedarik etmesi (satın alması) karşılığında, faturaya istinaden banka aracılığı ile ödenen 5,000.00 USD Gümrük İdaresine beyan edilmemiştir. Gümrük Kanunu ve Katma Değer Vergisi Kanunu hükümlerine göre, bu ithalat işlemi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangi işlemin ikmal edilmesi gerekir?

  Konusu:
  Kıymet-Ağırlık
  Çıktığı Sınavlar:
  21 Ekim 2006 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 69. Çok uluslu şirketlerin farklı ülkelerdeki şubeleri arasında yapılan mal alım satımında, ithalatın yapılacağı şubenin bulunduğu ülkedeki gümrük vergisinden kaçınmak için kullanabileceği yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

  Konusu:
  Yükümlü-Ödeme-Teminat-Tebliğ
  Çıktığı Sınavlar:
  21 Ekim 2006 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 70. Fikri ve sınai mülkiyet hakkı sahibinin rızası ile üçüncü bir ülkede pazara sunulan bir malın daha ucuza piyasaya sürüldüğü ülkeden distribütör dışında birisi tarafından yerel pazara ithal edilmesi aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?

  Konusu:
  Sair Mevzuat ve Konular
  Çıktığı Sınavlar:
  21 Ekim 2006 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 71. Aşağıdakilerden hangisinin yolcu beraberinde efektif olarak yurda getirilmesi hâlinde, 32 sayılı Karar ve bağlı mevzuat hükümleri uyarınca gümrük idarelerine beyan edilmesi esastır?

  Konusu:
  Kambiyo Mevzuatı
  Çıktığı Sınavlar:
  21 Ekim 2006 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 72. Kambiyo mevzuatına göre, genel olarak yolcuların beraberlerinde yurtdışına çıkarabilecekleri Türk Parası ve efektif miktarı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  Konusu:
  Kambiyo Mevzuatı
  Çıktığı Sınavlar:
  21 Ekim 2006 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 73. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? I- Serbest bölgelerden Türkiye'ye gönderilen bir parti olarak toplam fatura bedeli 500 A.B.D. Dolarının altında kalmak üzere bölge müdürlüğü veya bölge müdürlüğü onayı ile işletici veya bölge kullanıcı işleticisi ya da kullanıcı tarafından mallar İsteğe bağlı olarak ihracat işlemine tabi tutulmayabilir.
  II- Bir parti olarak toplam fatura bedeli 500 A B.D. Dolarının altında kalmak üzere bölge müdürlüğü veya bölge müdürlüğü onayı ile işletici veya bölge kullanıcı işleticisi ya da kullanıcı tarafından bölgeye getirilen Türkiye mahreçli mallar İsteğe bağlı olarak ihracat işlemine tabi tutulmayabilir.
  III- Serbest bölgelerde kambiyo mükellefiyet- lerine dair mevzuat hükümleri uygulanmaz.
  IV- Serbest bölgeler ile Türkiye arasında dış ticarct rejimi hükümleri uygulanır.

  Konusu:
  Serbest Bölgeler
  Çıktığı Sınavlar:
  21 Ekim 2006 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 74. Yürürlükteki ithalat tebliğlerine göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

  Konusu:
  İthalat Rejimi ve İthalat Tebliğleri
  Çıktığı Sınavlar:
  21 Ekim 2006 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 75. Yürürlükteki ithalat Rejimi Kararına göre, tarım payı olarak Toplu Konut Fonu kesintisi yapılan eşya aşağıdakilerden hangisidir?

  Konusu:
  İthalat Rejimi ve İthalat Tebliğleri
  Çıktığı Sınavlar:
  21 Ekim 2006 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 76. Yürürlükteki Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğleri uyarınca, “et”, “insan tedavisinde kullanılan serum” ve “kömür”ün serbest dolaşıma girişinde sırasıyla hangi kurum / kuru- luşun “Kontrol Belgesi” aranmaktadır?

  Konusu:
  İthalat Rejimi ve İthalat Tebliğleri
  Çıktığı Sınavlar:
  21 Ekim 2006 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 77. Aşağıdakilerden hangisi ithalatta gözetim ve korunma önlemleri hakkında mevzuat çerçevesinde alınabilecek kesin korunma önlemidir?

  Konusu:
  İthalat Rejimi ve İthalat Tebliğleri
  Çıktığı Sınavlar:
  21 Ekim 2006 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 78. İthalat Rejimi Kararı eki listelerden II sayılı listede yer alan maddelerin aynı zamanda V sayılı listede yer alması durumunda gümrük vergisi uygulaması ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

  Konusu:
  İthalat Rejimi ve İthalat Tebliğleri
  Çıktığı Sınavlar:
  21 Ekim 2006 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
  5 Ekim 2008 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 79. Tarife kontenjanı mevzuatı ile ilgili olarak aşağı- daki ifadelerden hangisi yanlıştır?

  Konusu:
  İthalat Rejimi ve İthalat Tebliğleri
  Çıktığı Sınavlar:
  21 Ekim 2006 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 80. Normal ticari işlemler içinde ihracatçı ülkenin iç piyasasında, dampinge konu ürünün veya benzer ürünün satışı yapılmadığında veya ihracatçı ülkenin iç piyasasında satış hacminin düşük olması veya pazarın özel durumu nedeniyle, bu satışlar uygun bir karşılaştırma yapmaya olanak sağlamadığında, damping marjı ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

  Konusu:
  İthalat Rejimi ve İthalat Tebliğleri
  Çıktığı Sınavlar:
  21 Ekim 2006 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 81. Aşağıdakilerden hangisi Hariçte İşleme İzin Belgesi ve Hariçte İşleme İzin süresi ile ilgili olarak doğrudur?

  Konusu:
  Hariçte İşleme Rejimi
  Çıktığı Sınavlar:
  21 Ekim 2006 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 82. “Bedelsiz ihracat” ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

  Konusu:
  İhracat Rejimi-Bedelsiz İhracat
  Çıktığı Sınavlar:
  21 Ekim 2006 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 83. Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon uygulamalarıyla ilgili olarak, 20/3M958 tarihli "Tekerlekli Araçların, Araçlara Takılan ve/veya Araçlarda Kullanılan Aksam ve Parçaların Müşterek Teknik Talimatlarının Kabulü ve Bu Talimatlar Temelinde Verilen Onayların Karşılıklı Tanınması Koşullarına Dair Anlaşma" kapsamında verilen ve otomotiv ürünlerinin İlgili mevzuatına uygunluğunu gösteren işaret aşağıdakilerden hangisidir?

  Konusu:
  Standardizasyon ve Tebliğleri
  Çıktığı Sınavlar:
  21 Ekim 2006 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 84. Aşağıdakilerden hangisi İthalatta Korunma Önlemleri Hakkında Karar uyarınca alınabilecek korunma önlemleri arasında ver almaz?

  Konusu:
  İthalat Rejimi ve İthalat Tebliğleri
  Çıktığı Sınavlar:
  21 Ekim 2006 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 85. Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi hangi ürünlere uygulanmaktadır?

  Konusu:
  Menşe-ATR
  Çıktığı Sınavlar:
  21 Ekim 2006 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 86. Dahilde İşleme Rejimi İle İlgili olarak, aşağıda yer alan tanımlar sırasıyla neyi ifade etmektedir? 1- Dahilde İşleme izin belgesinde taahhüt edilen ihracatı, belge sahibi firmadan tedarik ettiği şekliyle gerçekleştiren belge sahibi olmayan firma 2- Dahilde İşleme izin belgesinde taahhüt edilen ihraç ürününün tamamını ya da bir kısmını üreten, belgede kayıtlı ancak belge sahibi olmayan firma 3- İşlem görmüş ürünün tamamını veya bir kısmını üreten ve bu ürünün İhracatını kendisi ve/veya aracı ihracatçı vasıtasıyla gerçekleştiren dahilde işleme izin belgesi sahibi firma

  Konusu:
  Dahilde İşleme Rejimi
  Çıktığı Sınavlar:
  21 Ekim 2006 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 87. Dahilde İşleme Rejimi mevzuatı hükümleri çerçe- vesinde, aşağıda belirtilen işlemlerin hangisi ile ilgili olarak gümrük idarelerince Dahilde İşleme İzninin verilmesi mümkün bulunmamaktadır?

  Konusu:
  Dahilde İşleme Rejimi
  Çıktığı Sınavlar:
  21 Ekim 2006 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 88. Tekstil ve Konfeksiyon İthalatının Kayda Alınmasına İlişkin Tebliğ hükümleri uyarınca, düzenlenen kayıt belgeleri düzenlendikleri tarihten itibaren kaç gün süreyle geçerlidir?

  Konusu:
  İthalat Rejimi ve İthalat Tebliğleri
  Çıktığı Sınavlar:
  21 Ekim 2006 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 89. Millî Savunma Bakanlığı tarafından verilen “Endüstriyel Kalite Güvence Seviye Belgesi” aşağıdakilerden hangisidir?

  Konusu:
  Standardizasyon ve Tebliğleri
  Çıktığı Sınavlar:
  21 Ekim 2006 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 90. Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Yönetmeliği uyarınca ihracatta zorun- lu standart denetimi sonucunda tüzük veya standardına uygun bulunduğu takdirde, ihracatçı veya temsilcisine, gümrüklere ibraz edilmek üzere verilen malın ilgili tüzük veya standardına uygunluğunu belirten belge aşağıdakilerden hangisidir?

  Konusu:
  Standardizasyon ve Tebliğleri
  Çıktığı Sınavlar:
  21 Ekim 2006 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 91. Aşağıda belirtilen eşya veya eşya gruplarından hangisi İhracat Mevzuatına göre ihracı kayda bağlı mallardan değildir?

  Konusu:
  İhracat Rejimi-Bedelsiz İhracat
  Çıktığı Sınavlar:
  21 Ekim 2006 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 92. İhracatçılar, konsinye olarak gönderilen malların kesin satışının yapılmasından sonra kendileri tarafından düzenlenmiş kesin satış faturası veya örneği ve gerekli diğer belgeler ile birlikte izni veren İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine ve aracı bankaya kaç gün içinde bildirmesi gereklidir?

  Konusu:
  İhracat Rejimi-Bedelsiz İhracat
  Çıktığı Sınavlar:
  21 Ekim 2006 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 93. Aşağıdaki ülkelerden hangisi ile serbest ticaret anlaşmamız (STA) yoktur?

  Konusu:
  Uluslar arası Kurumlar-Anlaşmalar
  Çıktığı Sınavlar:
  21 Ekim 2006 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 94. Tedarikçi beyanının doğruluğu hangi belge ile teyit edilir?

  Konusu:
  Menşe-ATR
  Çıktığı Sınavlar:
  29 Kasım 2008 GMS Sınavı
  21 Ekim 2006 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 95. Aşağıdakilerden hangisi EUR.1 Dolaşım Sertifikalarının teknik nedenlerle reddedilme sebeplerinden biri değildir?

  Konusu:
  Menşe-ATR
  Çıktığı Sınavlar:
  21 Ekim 2006 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 96. Serbest ticaret anlaşmaları kapsamında menşe ispatından muafiyet için ticari mahiyette olmayan yolcu zati ve hediyelik eşyasının kıymeti en fazla kaç EURO olabilir?

  Konusu:
  Muafiyetler ve Muafiyet Kararnamesi-Geri Gelen Eşya
  Çıktığı Sınavlar:
  21 Ekim 2006 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 97. Dünya Ticaret Örgütü’nün işlevleri hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  Konusu:
  Uluslar arası Kurumlar-Anlaşmalar
  Çıktığı Sınavlar:
  21 Ekim 2006 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 98. Temel olarak Ankara Anlaşması’nın gümrüklerle ilgili hükümlerinin uygulanmasının izlenmesi amacıyla kurulan Gümrük işbirliği Komitesi hangi karar veya anlaşma ile kurulmuştur?

  Konusu:
  Uluslar arası Kurumlar-Anlaşmalar
  Çıktığı Sınavlar:
  21 Ekim 2006 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 99. Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi çerçevesinde, Türk menşeli ürünlerin Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi kapsamında kümülasyon hükümlerinden yararlanabilmesini sağlamak üzere kullanılan "Menşe İspat Belgesi" aşağıdakilerden hangisidir?

  Konusu:
  Menşe-ATR
  Çıktığı Sınavlar:
  21 Ekim 2006 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 100. Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi hükümlerine göre, aşağıdaki ülkelerden hangisi en az gelişmiş ülkeler içerisinde yer almaktadır?

  Konusu:
  Menşe-ATR
  Çıktığı Sınavlar:
  21 Ekim 2006 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı

Hizmet verdiğimiz il ve ilçeler

İstanbul

Adalar, Arnavutköy, Ataşehir, Avcılar, Bağcılar, Bahçeliever, Bakırköy, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beykoz, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Çatalca, Çekmeköy, Esenler, Esenyurt, Eyüp, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kadıköy, Kağıthane, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Pendik, Sarıyer, Sancaktepe, Silivri, Sultanbeyli, Sultangazi, Şile, Şişli, Tuzla, Ümraniye, Üsküdar, Zeytinburnu

İzmir

Aliağa, Balçova, Bayındır, Bayraklı, Bornova, Buca, Çiğli, Foça, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Karşıyaka, Kemalpaşa, Konak, Menderes, Menemen, Narlıdere, Seferihisar, Selçuk, Torbalı, Urla, Bergama, Beydağ, Çeşme, Dikili, Karaburun, Kınık, Kiraz, Ödemiş, Tire