25 Eylül 2010 ÜDY1 Sınavı Soruları ve Cevapları

ÜDY1 Belgesi ve ÜDY1 Eğitimi hakkında detaylı bilgi almak için tıklayınız.

25 Eylül 2010 ÜDY1 Sınavı Soruları ve Cevapları

25 Eylül 2010 ÜDY1 Sınavı Soruları ve Cevapları

 1. Aşağıdakilerden hangisi vergi hatalarından biri değildir?

  Konusu:
  Vergi Hukuku
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Aralık 2011 ÜDY 4 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY 3 Sınavı
  9 Haziran 2013 ODY2 Sınavı
  9 Haziran 2013 ODY1 Sınavı
  25 Eylül 2010 ÜDY 1 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 1 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY 1 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY 2 Sınavı
 2. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, B1 ve B2 yetki belgeleri eki taşıt belgelerine asgari kapasitenin dışında kaydedilecek otobüsler kaç yaşından büyük olamaz?

  Konusu:
  Düzenli Yolcu Taşımacılığı
  Çıktığı Sınavlar:
  17 Eylül 2011 SRC 1 Sınavı
  19 Mart 2011 SRC 2 Sınavı
  24 Aralık 2011 SRC 1 Sınavı
  30 Haziran 2012 SRC1 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY2 Sınavı
  ÜDY1 2010-12-25
  29 Eylül 2012 SRC 1 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY1 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 1 Sınavı
  7 Aralık 2013 SRC1 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY1 Sınavı
  25 Aralık 2010 ÜDY 1 Sınavı
  25 Eylül 2010 ÜDY 1 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY2 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY 2 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY1 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY 1 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 2 Sınavı
  19 Mart 2011 SRC 1 Sınavı
  17 Eylül 2011 SRC 2 Sınavı
  24 Aralık 2011 SRC 2 Sınavı
  24 Mart 2012 SRC 2 Sınavı
 3. B1 ve/veya D1 yetki belgesi alanlar, yetki belgesinin verildiği tarihten itibaren kaç gün içinde firmalarına ait sürekli faal olacak bir internet sitesi kurmak, bu sitelere erişim adresini Bakanlığa bildirmek, kurulacak sitede geçerli hat, güzergah, ücret ve zaman tarifeleri, şube ve acente ile kendilerine ait iletişim ve benzeri bilgilere yer vermekle yükümlüdürler?

  Konusu:
  Otobüs / Turizm İşletmesi Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  9 Haziran 2013 ODY2 Sınavı
  25 Eylül 2010 ÜDY 1 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY 1 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY 2 Sınavı
 4. Şok pozisyonunda hastanın ayaklarını yukarı kaldırmanın yararı aşağıdakilerden hangisidir?

  Konusu:
  Çıktığı Sınavlar:
  17 Eylül 2011 ODY 3 Sınavı
  ÜDY4 2010-09-25
  25 Eylül 2010 ODY 1 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY 2 Sınavı
  25 Eylül 2010 ÜDY 1 Sınavı
 5. 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa göre “taşıma”nın tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

  Konusu:
  Ulusal Ulaştırma Mevzuatı
  Çıktığı Sınavlar:
  ODY2 2010-12-25
  25 Eylül 2010 ÜDY 1 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY 1 Sınavı
  25 Aralık 2010 ODY 2 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY 2 Sınavı
 6. Yolcu taşımalarında yolcunun kaç kilograma kadar olan bagajı ücretsiz olarak taşınır?

  Konusu:
  Otobüs / Turizm İşletmesi Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  ÜDY1 2010-12-25
  25 Aralık 2010 ÜDY 1 Sınavı
  25 Eylül 2010 ÜDY 1 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY 1 Sınavı
  25 Aralık 2010 ODY 1 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY 2 Sınavı
 7. Anayasa’ya göre, aşağıdakilerden hangisi “Sosyal ve Ekonomik Haklar ve Ödevler” den değildir?

  Konusu:
  Anayasa
  Çıktığı Sınavlar:
  ÜDY4 2010-09-25
  ODY3 2010-09-25
  25 Eylül 2010 ÜDY 1 Sınavı
  7 Aralık 2013 ÜDY3 Sınavı
  25 Eylül 2010 ÜDY3 Sınavı
  25 Eylül 2010 ÜDY4 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY 1 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY 2 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY 3 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY4 Sınavı
 8. Türk Ticaret Kanunu’na göre; her tacir, ticari işletmenin açıldığı günden itibaren kaç gün içinde ticari işletmesini ve seçtiği ticaret unvanını, işletme merkezinin bulunduğu yer ticaret siciline tescil ve ilan ettirmek zorundadır?

  Konusu:
  Ticaret Hukuku
  Çıktığı Sınavlar:
  17 Eylül 2011 ÜDY 3 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY 3 Sınavı
  ÜDY3 2010-12-25
  ÜDY4 2010-12-25
  25 Aralık 2010 ODY 3 Sınavı
  25 Aralık 2010 ÜDY 4 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY 2 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY 2 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY 2 Sınavı
  25 Aralık 2010 ODY 1 Sınavı
  25 Aralık 2010 ODY 2 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY 3 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 2 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 1 Sınavı
  25 Aralık 2010 ÜDY 1 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 1 Sınavı
  25 Eylül 2010 ÜDY 1 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 1 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY1 Sınavı
  25 Aralık 2010 ÜDY 3 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 3 Sınavı
  25 Eylül 2010 ÜDY3 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 2 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY 2 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY2 Sınavı
  25 Eylül 2010 ÜDY4 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 4 Sınavı
  10 Mart 2013 ODY 1 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY 1 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY 1 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY 1 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY 2 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY2 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY 3 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY 3 Sınavı
  10 Mart 2013 ODY 3 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY3 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY 4 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY 4 Sınavı
  25 Aralık 2010 ODY 4 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY4 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 2 Sınavı
 9. Vergi Usul Kanunu'na göre, aşağıdaki vergilerden hangisi için pişmanlık hükümleri uygulanamaz?

  Konusu:
  Vergi Hukuku
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Aralık 2011 ODY 3 Sınavı
  ODY4 2011-06-04
  25 Eylül 2010 ÜDY3 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY2 Sınavı
  9 Haziran 2013 ODY1 Sınavı
  25 Eylül 2010 ÜDY 1 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY2 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY 2 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY3 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY 2 Sınavı
  25 Eylül 2010 ÜDY4 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY 1 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY1 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 1 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY 1 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 2 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY 2 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY 3 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY3 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 4 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY4 Sınavı
 10. Türkiye ile uluslararası karayolu taşımacılık anlaşması olmayan ülkelere ait taşıtlarla, Türkiye'ye veya Türkiye'den veya Türkiye üzerinden yapılacak taşımalarda kullanılacak her bir taşıt için nereden izin alınması şarttır?

  Konusu:
  Ulusal Ulaştırma Mevzuatı
  Çıktığı Sınavlar:
  25 Eylül 2010 ÜDY 1 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY 1 Sınavı
 11. Aşağıdakilerden hangisi “geçerli” fesih nedeni olamaz?

  Konusu:
  İş Hukuku
  Çıktığı Sınavlar:
  ÜDY4 2010-09-25
  25 Eylül 2010 ÜDY4 Sınavı
  ODY3 2010-09-25
  17 Eylül 2011 ODY 3 Sınavı
  7 Aralık 2013 ÜDY1 Sınavı
  30 Haziran 2012 ÜDY1 Sınavı
  25 Eylül 2010 ÜDY 1 Sınavı
  25 Eylül 2010 ÜDY3 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY 1 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY 2 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY 3 Sınavı
  9 Haziran 2013 ODY3 Sınavı
  30 Haziran 2012 ODY3 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY4 Sınavı
 12. Karayolu Taşıma Kanunu’na göre; taşımacının sorumluluk ve yükümlülüğü ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

  Konusu:
  Yasal Sorumluluklar
  Çıktığı Sınavlar:
  ÜDY4 2010-09-25
  25 Eylül 2010 ÜDY4 Sınavı
  ODY3 2010-09-25
  9 Haziran 2013 ODY2 Sınavı
  7 Aralık 2013 ÜDY2 Sınavı
  25 Eylül 2010 ÜDY 1 Sınavı
  25 Eylül 2010 ÜDY3 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY 1 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY 2 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY 3 Sınavı
 13. Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, uluslararası yolcu taşımalarında seyahatin Türkiye sınırları dışındaki bölümü ile ilgili sigorta konusu aşağıdakilerden hangisi tarafından yapılan düzenlemelere tabidir?

  Konusu:
  Uluslararası  Ulaştırma Mevzuatı
  Çıktığı Sınavlar:
  25 Eylül 2010 ÜDY 1 Sınavı
 14. Kasko sigortalarında kesinlikle teminat dışında kalan hangisidir?

  Konusu:
  Sorumluluk Sigortaları
  Çıktığı Sınavlar:
  ÜDY4 2010-09-25
  ODY3 2010-09-25
  17 Eylül 2011 SRC 3 Sınavı
  25 Aralık 2010 SRC 4 Sınavı
  4 Haziran 2011 SRC4 Sınavı
  25 Eylül 2010 ÜDY 1 Sınavı
  25 Eylül 2010 ÜDY3 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 1 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY 1 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY 3 Sınavı
  17 Eylül 2011 SRC 2 Sınavı
  24 Mart 2012 SRC 2 Sınavı
  17 Eylül 2011 SRC 4 Sınavı
 15. Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda tanımlanan suçların ve kabahatlerin, bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde verilecek cezanın uygulanması ne şekilde olur?

  Konusu:
  KMK-KabahatlerK-TCK-HUMK
  Çıktığı Sınavlar:
  17 Eylül 2011 ÜDY 4 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY 3 Sınavı
  ÜDY3 2010-12-25
  ÜDY4 2010-09-25
  24 Mart 2012 ODY 3 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 1 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY 3 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 4 Sınavı
  25 Eylül 2010 ÜDY4 Sınavı
  24 Mart 2012 SRC 4 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY3 Sınavı
  29 Eylül 2012 SRC3 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY1 Sınavı
  9 Haziran 2013 SRC3 Sınavı
  7 Aralık 2013 ODY1 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY1 Sınavı
  25 Eylül 2010 ÜDY 1 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 3 Sınavı
  25 Aralık 2010 ÜDY 3 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 3 Sınavı
  8 Aralık 2012 ÜDY4 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY 4 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 4 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY1 Sınavı
  25 Aralık 2010 ODY 3 Sınavı
  8 Aralık 2012 ODY3 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 3 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY4 Sınavı
  24 Aralık 2011 SRC 3 Sınavı
 16. Konusu:
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Aralık 2011 ÜDY 3 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY 3 Sınavı
  17 Eylül 2011 SRC 3 Sınavı
  17 Eylül 2011 SRC 3 Sınavı
  18 Ekim 2005 GMS Sınavı
  18 Ekim 2005 GMS Sınavı
  18 Ekim 2005 GMS Sınavı
  18 Ekim 2005 GMS Sınavı
  18 Ekim 2005 GMS Sınavı
  1 Ekim 2011 GMYS Sınavı
  1 Ekim 2011 GMS Sınavı
  10 Mart 2013 SRC 1 Sınavı
  25 Aralık 2010 ÜDY 1 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY 1 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 2 Sınavı
  24 Aralık 2011 SRC 1 Sınavı
  24 Aralık 2011 SRC 3 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY 1 Sınavı
  24 Mart 2012 SRC 4 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY 1 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY 4 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY 4 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY1 Sınavı
  17 Eylül 2011 SRC 1 Sınavı
  10 Mart 2013 ÜDY 4 Sınavı
  10 Mart 2013 ÜDY 1 Sınavı
  21 Ekim 2006 GMYS Sınavı
  21 Ekim 2006 GMYS Sınavı
  21 Ekim 2006 GMYS Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY 1 Sınavı
  25 Aralık 2010 ÜDY 1 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 1 Sınavı
  25 Eylül 2010 ÜDY 1 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 2 Sınavı
  25 Aralık 2010 ÜDY 4 Sınavı
  10 Mart 2013 ODY 1 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 1 Sınavı
  25 Aralık 2010 ODY 1 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY 1 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY 3 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY 3 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY 3 Sınavı
  25 Aralık 2010 ODY 3 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY 3 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY 3 Sınavı
  10 Mart 2013 ODY 3 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY 4 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY 4 Sınavı
  10 Mart 2013 ODY 4 Sınavı
  25 Aralık 2010 ODY 4 Sınavı
  17 Eylül 2011 SRC 1 Sınavı
  17 Eylül 2011 SRC 1 Sınavı
  19 Mart 2011 SRC 1 Sınavı
  19 Mart 2011 SRC 2 Sınavı
  24 Mart 2012 SRC 3 Sınavı
  24 Mart 2012 SRC 3 Sınavı
  17 Eylül 2011 SRC 3 Sınavı
  19 Mart 2011 SRC 3 Sınavı
  19 Mart 2011 SRC 3 Sınavı
  29 Eylül 2012 SRC3 Sınavı
  24 Aralık 2011 SRC 4 Sınavı
  24 Aralık 2011 SRC 4 Sınavı
  24 Mart 2012 SRC 4 Sınavı
  1 Ekim 2011 GMS Sınavı
  10 Ekim 2003 GMS Sınavı
  10 Ekim 2003 GMS Sınavı
  10 Ekim 2003 GMS Sınavı
  10 Ekim 2003 GMS Sınavı
  10 Ekim 2003 GMS Sınavı
  18 Kasım 2006 GMS Sınavı
  20 Ekim 2012 GMS Sınavı
  20 Ekim 2012 GMS Sınavı
  21 Ekim 2006 GMS Sınavı
  21 Ekim 2006 GMS Sınavı
  21 Ekim 2006 GMS Sınavı
  21 Ekim 2006 GMS Sınavı
  21 Ekim 2006 GMS Sınavı
  21 Ekim 2006 GMS Sınavı
  21 Ekim 2006 GMS Sınavı
  21 Ekim 2006 GMS Sınavı
  21 Ekim 2006 GMS Sınavı
  24 Kasım 2002 GMS Sınavı
  24 Kasım 2002 GMS Sınavı
  24 Kasım 2002 GMS Sınavı
  21 Ekim 2006 GMYS Sınavı
  21 Ekim 2006 GMYS Sınavı
  21 Ekim 2006 GMYS Sınavı
  21 Ekim 2006 GMYS Sınavı
  21 Ekim 2006 GMYS Sınavı
  21 Ekim 2006 GMYS Sınavı
  20 Ekim 2012 GMYS Sınavı
  18 Ekim 2014 TMGD Sınavı
  12 Aralık 2014 SRC 2 Sınavı
  13 Aralık 2014 TMGD Sınavı
  0000 SRC 2 Sınavı
  25 Aralık 2010 ÜDY 3 Sınavı
  20 Mart 2010 SRC 2 Sınavı
  12 Temmuz 2014 ODY 3 Sınavı
  27 Haziran 2015 SRC 5 Sınavı
  25 Nisan 2015 TMGD Sınavı
  27 Haziran 2015 ÜDY 3 Sınavı
  29 Ağustos 2015 TMGD Sınavı
  10 Mart 2013 SRC 5 + SRC 5 TANKER Sınavı
  12 Temmuz 2014 ODY 4 Sınavı
  12 Temmuz 2014 SRC 2 Sınavı
  12 Temmuz 2014 SRC 4 Sınavı
  12 Temmuz 2014 SRC 5 + SRC 5 TANKER Sınavı
  12 Temmuz 2014 SRC 5 Sınavı
  12 Temmuz 2014 SRC 5 TANKER Sınavı
  12 Temmuz 2014 ÜDY 3 Sınavı
  12 Temmuz 2014 ÜDY 4 Sınavı
  13 Ekim 2012 SRC 5 + SRC 5 TANKER Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 1 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 3 Sınavı
  25 Aralık 2010 ÜDY 3 Sınavı
  25 Eylül 2010 ÜDY 3 Sınavı
 17. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye-Gürcistan arasıdaki sınır kapısıdır?

  Konusu:
  Ulaştırma Koridorları ve Güzergahlar
  Çıktığı Sınavlar:
  25 Eylül 2010 ÜDY 1 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY 1 Sınavı
 18. Uluslararası karayolu taşımacılığında bulunan sürücülerin araç kullanma ve dinlenme sürelerini düzenleyen uluslararası anlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

  Konusu:
  AETR, ADR ve Yükleme Güvenliği
  Çıktığı Sınavlar:
  ODY3 2010-09-25
  25 Aralık 2010 ÜDY 1 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY 3 Sınavı
  17 Eylül 2011 SRC 3 Sınavı
  17 Eylül 2011 SRC 1 Sınavı
  25 Eylül 2010 ÜDY 1 Sınavı
  25 Eylül 2010 ÜDY3 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 2 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY 4 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY 1 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY 1 Sınavı
  25 Aralık 2010 ODY 1 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY 1 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY2 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY 3 Sınavı
  24 Mart 2012 SRC 1 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 1 Sınavı
 19. Aşağıdakilerden hangisi servet üzerinden alınan bir vergi türüdür?

  Konusu:
  Vergi Kanunları ve Uygulamaları
  Çıktığı Sınavlar:
  ÜDY4 2010-09-25
  ODY3 2010-09-25
  25 Eylül 2010 ÜDY4 Sınavı
  25 Eylül 2010 ÜDY 1 Sınavı
  25 Eylül 2010 ÜDY3 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY 1 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY 2 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY 3 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY4 Sınavı
 20. Bilanço gününde işletmenin varlıklarım, alacaklarını ve borçlarını ayrıntılı olarak gösterme işlemine ne ad verilir?

  Konusu:
  Finansal Yönetim
  Çıktığı Sınavlar:
  17 Eylül 2011 ODY 1 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY 2 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY 2 Sınavı
  ÜDY1 2010-12-25
  19 Mart 2011 ÜDY 1 Sınavı
  25 Aralık 2010 ÜDY 1 Sınavı
  25 Eylül 2010 ÜDY 1 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY1 Sınavı
  25 Aralık 2010 ODY 1 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 2 Sınavı
  25 Aralık 2010 ODY 2 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY 2 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY2 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 3 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 2 Sınavı
 21. İşletmelerin nakit giriş ve çıkışlarının miktar ve zaman bakımından uyumlaştırılması sağlayan, günlük, haftalık, aylık, üç ya da altı aylık dönemler için hazırlanan kısa vadeli plan aşağıdakilerden hangisidir?

  Konusu:
  Finansal Yönetim
  Çıktığı Sınavlar:
  10 Mart 2013 ODY 2 Sınavı
  25 Eylül 2010 ÜDY 1 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 2 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY 1 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY 2 Sınavı
  10 Mart 2013 ODY 4 Sınavı
 22. Aşağıdakilerden hangisi kısa vadeli yabancı kaynaklar içinde ver almaz ?

  Konusu:
  Finansal Yönetim
  Çıktığı Sınavlar:
  25 Eylül 2010 ÜDY 1 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY2 Sınavı
  10 Mart 2013 ODY 1 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY 1 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY 2 Sınavı
  10 Mart 2013 ODY 3 Sınavı
 23. Aşağıdakilerden hangisi harcamalar üzeriden alınan vergi türü değildir ?

  Konusu:
  Vergi Hukuku
  Çıktığı Sınavlar:
  25 Eylül 2010 ÜDY 1 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY 1 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY 2 Sınavı
 24. Damga vergisinde mükellef aşağıdakilerden hangisidir?

  Konusu:
  Vergi Hukuku
  Çıktığı Sınavlar:
  ÜDY3 2010-12-25
  ÜDY4 2010-09-25
  ÜDY4 2010-12-25
  25 Aralık 2010 ÜDY 1 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY 1 Sınavı
  25 Aralık 2010 ODY 1 Sınavı
  25 Aralık 2010 ODY 2 Sınavı
  25 Aralık 2010 ODY 4 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY2 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY 2 Sınavı
  25 Eylül 2010 ÜDY 1 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 1 Sınavı
  25 Aralık 2010 ÜDY 3 Sınavı
  25 Aralık 2010 ÜDY 4 Sınavı
  25 Eylül 2010 ÜDY4 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY 1 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY 3 Sınavı
  25 Aralık 2010 ODY 3 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY 4 Sınavı
 25. Aşağıdakilerden hangisi müşteri ilişkilerini etkilemez?

  Konusu:
  Müşteri İlişkileri Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  ÜDY4 2010-09-25
  ODY3 2010-09-25
  25 Eylül 2010 ÜDY3 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY 3 Sınavı
  25 Eylül 2010 ÜDY 1 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 2 Sınavı
  8 Aralık 2012 ÜDY4 Sınavı
  25 Eylül 2010 ÜDY4 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY 1 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY 2 Sınavı
  7 Aralık 2013 ODY2 Sınavı
 26. Olumlu eylemler, müşteri ile kurum arasında ilişki kurulmasına ve müşterinin kuruma sadık kalmasını sağlar. Aşağıdakilerden hangisi müşterinin kuruma sadık kalması için müşteri açısından önemli rol oynamaz?

  Konusu:
  Müşteri İlişkileri Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  25 Eylül 2010 ÜDY 1 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY 2 Sınavı
 27. Aşağıdakilerden hangisi müşteri ihtiyaçlarını tespit etmede etkin rol oynamaz?

  Konusu:
  Müşteri İlişkileri Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  ÜDY4 2010-09-25
  ÜDY4 2010-12-25
  ODY3 2010-09-25
  25 Eylül 2010 ÜDY3 Sınavı
  25 Aralık 2010 ÜDY 4 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY 3 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY 2 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 1 Sınavı
  25 Eylül 2010 ÜDY 1 Sınavı
  25 Aralık 2010 ODY 2 Sınavı
  25 Aralık 2010 ODY 4 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY2 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY2 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 3 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY 3 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 2 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 4 Sınavı
  25 Eylül 2010 ÜDY4 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY 1 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY 2 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 3 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY 4 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY 4 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 4 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY4 Sınavı
 28. Demografik çevre faktörleri arasında hangisi yer almaz?

  Konusu:
  Pazarlama
  Çıktığı Sınavlar:
  25 Eylül 2010 ÜDY 1 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY 2 Sınavı
 29. Ürünün hasar görmemesi, bozuImaması, sağlıklı olarak korunması ve tüketiciyle iletişim kurulması aşağıdakilerden hangisiyle gerçekleştirilir?

  Konusu:
  Pazarlama
  Çıktığı Sınavlar:
  ÜDY4 2010-09-25
  25 Eylül 2010 ÜDY3 Sınavı
  25 Eylül 2010 ÜDY 1 Sınavı
  25 Eylül 2010 ÜDY4 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY4 Sınavı
 30. Bir ürünün pazarda çok iyi tanınır duruma geldiği ve satışların artmayı sürdürdüğü aşama aşağıdakilerden hangisidir?

  Konusu:
  Pazarlama
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Aralık 2011 ÜDY 3 Sınavı
  25 Eylül 2010 ÜDY4 Sınavı
  25 Eylül 2010 ÜDY3 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY 3 Sınavı
  30 Haziran 2012 ODY4 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 2 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY 2 Sınavı
  25 Eylül 2010 ÜDY 1 Sınavı
  9 Haziran 2013 ÜDY3 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 2 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY 1 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY 2 Sınavı
 31. Aşağıdakilerden hangisi "Toplam Kalite Yönetimi"nin ilkelerinden değildir?

  Konusu:
  Toplam Kalite Yönetimi ve Süreç Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  25 Eylül 2010 ÜDY 1 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY 1 Sınavı
 32. Toplam Kalite Yönetimine göre aşağıdakilerden hangisi “görülemeyen/ölçülemeyen” sorunlardan birisi değildir?

  Konusu:
  Toplam Kalite Yönetimi ve Süreç Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  ÜDY4 2010-09-25
  ODY3 2010-09-25
  25 Eylül 2010 ODY 3 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY 1 Sınavı
  25 Eylül 2010 ÜDY 1 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 2 Sınavı
  9 Haziran 2013 ODY1 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY 2 Sınavı
 33. Toplam Kalite Yönetimi “Sürekli İyileştirme” yi esas alır. Sürekli Geliştirme uygulamasında yer alan Deming Çemberinin genel çalışma çerçevesi aşağıdakilerden hangisidir?

  Konusu:
  Toplam Kalite Yönetimi ve Süreç Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  25 Eylül 2010 ÜDY3 Sınavı
  25 Eylül 2010 ÜDY 1 Sınavı
  9 Haziran 2013 ÜDY2 Sınavı
 34. Yetki belgesi sahipleri, hangi süreler içerisinde sürücülerin ceza puanı durumunu Emniyet Genel Müdürlüğünden öğrenmek zorundadırlar?

  Konusu:
  Ulusal Ulaştırma Mevzuatı
  Çıktığı Sınavlar:
  17 Eylül 2011 ODY 2 Sınavı
  ÜDY4 2010-09-25
  ODY3 2010-09-25
  25 Eylül 2010 ÜDY3 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY 3 Sınavı
  ÜDY1 2010-12-25
  25 Eylül 2010 ODY 1 Sınavı
  25 Eylül 2010 ÜDY 1 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY 1 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY 2 Sınavı
  25 Eylül 2010 ÜDY4 Sınavı
  25 Aralık 2010 ODY 1 Sınavı
  25 Aralık 2010 ODY 2 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY 2 Sınavı
 35. Aşağıdakilerden hangisi İnsan Kaynakları Yönetiminin temel faaliyet alanlarından birisi değildir?

  Konusu:
  İnsan Kaynakları ve Davranış Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  ÜDY4 2010-09-25
  ODY3 2010-09-25
  25 Eylül 2010 ÜDY3 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY 3 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY 1 Sınavı
  25 Eylül 2010 ÜDY 1 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY 2 Sınavı
  7 Aralık 2013 ÜDY2 Sınavı
  25 Eylül 2010 ÜDY4 Sınavı
  7 Aralık 2013 ODY2 Sınavı
  8 Aralık 2012 ODY4 Sınavı
 36. Aşağıdakilerden hangisi insan kaynakları talebinin belirlenmesine yardımcı araçlardan değildir?

  Konusu:
  İnsan Kaynakları ve Davranış Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  ÜDY4 2010-09-25
  25 Eylül 2010 ÜDY3 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY 2 Sınavı
  25 Eylül 2010 ÜDY 1 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY4 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 2 Sınavı
  25 Eylül 2010 ÜDY4 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY3 Sınavı
  7 Aralık 2013 ODY4 Sınavı
 37. Aşağıdakilerden hangisi çalışanları motive edecek araçlardan birisi değildir?

  Konusu:
  İnsan Kaynakları ve Davranış Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  17 Eylül 2011 ÜDY 3 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY 2 Sınavı
  25 Eylül 2010 ÜDY 1 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 1 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 1 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 4 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY 2 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY1 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 3 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 2 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY 2 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 4 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY 4 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY 4 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY 4 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 2 Sınavı
 38. Aşağıdakilerden hangisi mobil izleme sisteminin faydalarından değildir?

  Konusu:
  Bilgi İşlem ve Haberleşme Teknolojileri
  Çıktığı Sınavlar:
  25 Eylül 2010 ODY 1 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY 2 Sınavı
  25 Eylül 2010 ÜDY 1 Sınavı
  10 Mart 2013 ODY 2 Sınavı
  10 Mart 2013 ODY 4 Sınavı
  28 Eylül 2013 SRC 1 Sınavı
  25 Eylül 2010 SRC 2 Sınavı
  30 Haziran 2012 SRC2 Sınavı
  25 Eylül 2010 SRC 3 Sınavı
 39. Aşağıdakilerden hangisi araç takip sistemlerinin türlerinden biri değildir?

  Konusu:
  Bilgi İşlem ve Haberleşme Teknolojileri
  Çıktığı Sınavlar:
  ÜDY4 2010-09-25
  25 Eylül 2010 ODY 1 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY 2 Sınavı
  25 Eylül 2010 ÜDY 1 Sınavı
  24 Aralık 2011 SRC 2 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY4 Sınavı
  25 Eylül 2010 ÜDY4 Sınavı
  24 Mart 2012 SRC 1 Sınavı
  24 Aralık 2011 SRC 4 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY 4 Sınavı
 40. Aşağıdakilerden hangisi uluslararası taşımalarda geçiş/izin belgesinden muaftır?

  Konusu:
  Uluslararası  Ulaştırma Mevzuatı
  Çıktığı Sınavlar:
  25 Eylül 2010 ÜDY 1 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY 1 Sınavı
 41. Suni solunum sonucu tekrar solumaya başlayan kazazedeye aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

  Konusu:
  Çıktığı Sınavlar:
  17 Eylül 2011 ODY 4 Sınavı
  ÜDY4 2010-09-25
  ODY3 2010-09-25
  25 Eylül 2010 ODY 3 Sınavı
  19 Mart 2011 SRC 1 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY 1 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY 2 Sınavı
  25 Eylül 2010 ÜDY 1 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 1 Sınavı
  19 Mart 2011 SRC 3 Sınavı
  19 Mart 2011 SRC 2 Sınavı
  29 Eylül 2012 SRC3 Sınavı
  8 Aralık 2012 ÜDY4 Sınavı
  8 Aralık 2012 ODY4 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 2 Sınavı
  25 Eylül 2010 ÜDY4 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY 1 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 1 Sınavı
  24 Aralık 2011 SRC 1 Sınavı
  28 Eylül 2013 SRC 1 Sınavı
  24 Aralık 2011 SRC 4 Sınavı
  28 Eylül 2013 SRC 4 Sınavı
  19 Mart 2011 SRC 4 Sınavı
 42. İki ilk yardımcı kalp masajı ile suni solunumu birlikte uygulayacak ise, sırayla yapılacak işlemler hangi şekilde sürdürülür?

  Konusu:
  Çıktığı Sınavlar:
  ÜDY4 2010-09-25
  ODY3 2010-09-25
  25 Eylül 2010 ÜDY3 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY 3 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY 1 Sınavı
  25 Eylül 2010 ÜDY 1 Sınavı
  25 Eylül 2010 ÜDY4 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY 2 Sınavı
 43. Merdiven inerken veya çıkarken sedyedeki hastanın taşınma yönü aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?

  Konusu:
  Çıktığı Sınavlar:
  25 Eylül 2010 ODY 1 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY 2 Sınavı
  25 Eylül 2010 ÜDY 1 Sınavı
 44. Karayolu Trafik Yönetmeliğine göre aksine bir işaret yoksa eğimsiz iki yönlü dar yolda, otomobil ile otobüsün karşılaşması durumunda, hangisi diğerine yol vermelidir?

  Konusu:
  Trafik Kuralları ve Cezalar
  Çıktığı Sınavlar:
  25 Eylül 2010 ODY 1 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY 2 Sınavı
  25 Eylül 2010 ÜDY 1 Sınavı
  24 Aralık 2011 SRC 2 Sınavı
 45. Aşağıdaki durumların hangisinde araçların sağından geçilebilir?

  Konusu:
  Trafik Güvenliği
  Çıktığı Sınavlar:
  25 Eylül 2010 ODY 1 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY 2 Sınavı
  25 Eylül 2010 ÜDY 1 Sınavı
  30 Haziran 2012 SRC2 Sınavı
 46. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında asli kusur sayılır?

  Konusu:
  Trafik Güvenliği
  Çıktığı Sınavlar:
  ÜDY4 2010-09-25
  ODY3 2010-09-25
  25 Eylül 2010 ÜDY3 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY 3 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY 1 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY 2 Sınavı
  25 Eylül 2010 ÜDY 1 Sınavı
  8 Aralık 2012 SRC3 Sınavı
  8 Aralık 2012 SRC1 Sınavı
  28 Eylül 2013 SRC 1 Sınavı
  28 Eylül 2013 SRC 3 Sınavı
  30 Haziran 2012 ODY3 Sınavı
  30 Haziran 2012 ODY4 Sınavı
  19 Mart 2011 SRC 1 Sınavı
  30 Haziran 2012 SRC1 Sınavı
  30 Haziran 2012 SRC3 Sınavı
 47. Çok şeritli yollarda gidişe ayrılan şeritlerden hangisi devamlı olarak işgal edilemez?

  Konusu:
  Trafik Güvenliği
  Çıktığı Sınavlar:
  ÜDY4 2010-09-25
  25 Eylül 2010 ÜDY3 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY 1 Sınavı
  25 Eylül 2010 ÜDY 1 Sınavı
  ÜDY1 2010-12-25
  25 Aralık 2010 ÜDY 1 Sınavı
 48. Kavşaklara, dönemeçlere, tepe üstlerine, yaya, okul ve demiryolu geçitlerine, iki şeritli ve iki yönlü köprü ve tünellere yaklaşırken hangisinin yapılması yasaktır?

  Konusu:
  Trafik Güvenliği
  Çıktığı Sınavlar:
  ODY3 2010-09-25
  25 Eylül 2010 ÜDY3 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY 3 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY 1 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY 2 Sınavı
  25 Eylül 2010 ÜDY 1 Sınavı
 49. Türkiye’de ikamet etmeyen ancak kazancını Türkiye’de elde eden kişilerin mükellefiyeti nedir?

  Konusu:
  Vergi Hukuku
  Çıktığı Sınavlar:
  25 Aralık 2010 ODY 3 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY 3 Sınavı
  25 Eylül 2010 ÜDY 1 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY 1 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY 2 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY 3 Sınavı
 50. Hangi taşıtlar Türkiye sınırları dahilinde iki nokta arasında taşıma yapamazlar?

  Konusu:
  Uluslararası  Ulaştırma Mevzuatı
  Çıktığı Sınavlar:
  ÜDY4 2010-09-25
  25 Eylül 2010 ÜDY4 Sınavı
  ODY3 2010-09-25
  25 Eylül 2010 ÜDY 1 Sınavı
  25 Eylül 2010 ÜDY3 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY 1 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY 3 Sınavı

Hizmet verdiğimiz il ve ilçeler

İstanbul

Adalar, Arnavutköy, Ataşehir, Avcılar, Bağcılar, Bahçeliever, Bakırköy, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beykoz, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Çatalca, Çekmeköy, Esenler, Esenyurt, Eyüp, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kadıköy, Kağıthane, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Pendik, Sarıyer, Sancaktepe, Silivri, Sultanbeyli, Sultangazi, Şile, Şişli, Tuzla, Ümraniye, Üsküdar, Zeytinburnu

İzmir

Aliağa, Balçova, Bayındır, Bayraklı, Bornova, Buca, Çiğli, Foça, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Karşıyaka, Kemalpaşa, Konak, Menderes, Menemen, Narlıdere, Seferihisar, Selçuk, Torbalı, Urla, Bergama, Beydağ, Çeşme, Dikili, Karaburun, Kınık, Kiraz, Ödemiş, Tire