26 Aralık 2015 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı Soruları ve Cevapları

Gümrük Müşavirliği Sınavı GMS Hazırlık Eğitimi hakkında detaylı bilgi almak için tıklayınız.

26 Aralık 2015 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı Soruları ve Cevapları

26 Aralık 2015 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı Soruları ve Cevapları

 1. Türk Gümrük Tarife Cetveli’nin 5. Bölümünde aşağıda verilen hangi ürün grupları yer alır?

  Konusu:
  Çıktığı Sınavlar:
  26 Aralık 2015 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 2. Aşağıdakilerden hangisi Türk Gümrük Tarife Cetveli’nin 2. Bölümünde bulunan “Bitkisel Ürünler” içerisinde yer almaz?

  Konusu:
  Çıktığı Sınavlar:
  26 Aralık 2015 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 3. Aşağıdakilerden hangisi Türk Gümrük Tarife Cetveli’nde yer alan tarifenin yorumu ile ilgili genel kurallardan birisi değildir?

  Konusu:
  Çıktığı Sınavlar:
  26 Aralık 2015 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 4. Türk Gümrük Tarife Cetveli’nde yer alan eşyaların gümrük vergisi had ve nispetleri, Bakanlar Kurulu’nca bu cetveldeki had ve nispetlerin ne kadarına kadar artırılabilir?

  Konusu:
  Çıktığı Sınavlar:
  26 Aralık 2015 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 5. Türk Gümrük Tarife Cetveli’nde aynı tarife pozisyonunun alt açılımında bulunan ve aynı kanuni veya tercihli vergi oranına tabi olan eşya çeşidine ne denir?

  Konusu:
  Çıktığı Sınavlar:
  26 Aralık 2015 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 6. Avrupa Birliği’nin İşleyişi Hakkında Antlaşma, Avrupa Birliği’nin yetkilerini belirli kategorilere ayırmıştır.
  Buna göre, gümrük birliği, bu yetki kategorilerinden hangisinin içerisinde yer alır?

  Konusu:
  Çıktığı Sınavlar:
  26 Aralık 2015 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 7. Avrupa Birliği’nin İşleyişi Hakkında Antlaşma uyarınca, Avrupa Parlamentosu ve Konsey, olağan yasama usulü uyarınca hareket ederek, gümrük işbirliğini güçlendirmek amacıyla tedbirler alır.
  Buna göre, bu gümrük işbirliği, aşağıdakilerden hangisi arasında güçlendirilecektir?

  Konusu:
  Çıktığı Sınavlar:
  26 Aralık 2015 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 8. Aşağıdakilerden hangisi, Komisyonun, Avrupa Birliği’nin İşleyişi Hakkında Antlaşma uyarınca bu antlaşmanın “Gümrük Birliği” Bölümü ile kendisine verilen görevlerin yerine getirilmesinde esas alacağı hususlar arasında yer almaz?

  Konusu:
  Çıktığı Sınavlar:
  26 Aralık 2015 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 9. Avrupa Birliği’nin İşleyişi Hakkında Antlaşma’ya göre, Ortak Gümrük Tarifesi vergilerinin belirlenme şekli aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

  Konusu:
  Çıktığı Sınavlar:
  26 Aralık 2015 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 10. Avrupa Birliği’nin İşleyişi Hakkında Antlaşma, sistematik olarak, sırasıyla en üstten alta doğru olmak üzere “Kısım”, “Başlık”, “Bölüm” ve “Kesim” olarak yapılandırılmıştır. Avrupa Birliği’nin gümrük birliği, bu Antlaşma’nın Üçüncü Kısmı olan “Birliğin Politikaları ve İç Eylemleri” altındaki bir “Başlık” altında bir “Bölüm” olarak düzenlenmiştir.
  Buna göre, “Gümrük Birliği” Bölümü, aşağıdaki hangi “Başlık” altında yer alır?

  Konusu:
  Çıktığı Sınavlar:
  26 Aralık 2015 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 11. Aşağıdaki ülkelerden hangisi Batı Balkan Menşe Kümülasyon Sistemine dahil değildir?

  Konusu:
  Çıktığı Sınavlar:
  26 Aralık 2015 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 12. Aşağıdakilerden hangisi AB ile Gümrük Birliğini tesis eden 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı’nın sonuçlarından birisi değildir?

  Konusu:
  Çıktığı Sınavlar:
  26 Aralık 2015 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 13. Türkiye’nin tek taraflı olarak bazı ülkeler veya ülke gruplarına tanıdığı tercihli tarife uygulamasından yararlandırılmak istenen eşyanın tercihli menşe kuralı ne şekilde belirlenir?

  Konusu:
  Çıktığı Sınavlar:
  26 Aralık 2015 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 14. Serbest dolaşıma giriş beyannamesinin tescili sırasında menşe şahadetnamesinin mevcut olmaması veya ibraz edilen menşe şahadetnamesinin şekil ve formalite noksanlığı ya da içerik itibarıyla yanlış veya eksik bilgi taşıması nedeniyle gümrük idaresince kabul edilmemesi hâllerinde aşağıdaki hangi işlem yapılır?

  Konusu:
  Çıktığı Sınavlar:
  26 Aralık 2015 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 15. Aşağıdakilerden hangisi A.TR Dolaşım Belgesi’nin teknik nedenlerden dolayı reddini gerektiren durumlardan birisi değildir?

  Konusu:
  Çıktığı Sınavlar:
  26 Aralık 2015 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 16. Aşağıdakilerden hangisi Avrupa Birliği vergileme politikasının ilkelerinden birisi değildir?

  Konusu:
  Çıktığı Sınavlar:
  26 Aralık 2015 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 17. Aşağıdakilerden hangisi Avrupa Birliği bütçesi gelirleri içerisinde yer almaz?

  Konusu:
  Çıktığı Sınavlar:
  26 Aralık 2015 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 18. Gümrük tarifesinin etkin koruma oranı (vI –v) / vI olarak ifade edilirse, (v' ) nedir?

  Konusu:
  Çıktığı Sınavlar:
  26 Aralık 2015 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 19. Gümrük vergisi yükünün ithalatçı ve/veya ihracatçı ülke tarafından paylaşılmasını etkileyen faktörlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  Konusu:
  Çıktığı Sınavlar:
  26 Aralık 2015 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 20. Gümrük vergilerinin ekonomik etkilerinin analizi yapılırken kısmi denge yaklaşımında aşağıdakilerden hangisi dikkate alınmaz?

  Konusu:
  Çıktığı Sınavlar:
  26 Aralık 2015 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 21. Aşağıdakilerden hangisi dış ticaret politikasının amaçlarından birisi değildir?

  Konusu:
  Çıktığı Sınavlar:
  26 Aralık 2015 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 22. Aşağıdakilerden hangisi günümüzde fiyat belirlemelerinin standartlaştırılması amacıyla Uluslararası Ticaret Odası (ICC) tarafından hazırlanan INCOTERMS’in tüm taşıma modlarında kullanılan teslim şekilleri arasında yer almaz?

  Konusu:
  Çıktığı Sınavlar:
  26 Aralık 2015 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 23. Yurt içinde monopol, yurtdışında tam rekabet durumunda kota ile tarife etkisi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  Konusu:
  Çıktığı Sınavlar:
  26 Aralık 2015 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 24. Türkiye Cumhuriyeti’nde gümrük tarifeleri ilk kez aşağıdaki hangi yılda bağımsız olarak yükseltilmiştir?

  Konusu:
  Çıktığı Sınavlar:
  26 Aralık 2015 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 25. Aşağıdakilerden hangisi özel dış ticaret rejimi değildir?

  Konusu:
  Çıktığı Sınavlar:
  26 Aralık 2015 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 26. Adam Smith’in dış ticaretin pozitif toplamlı bir faaliyet olduğu yolunda geliştirdiği analiz aşağıdakilerden hangisi ile tanımlanır?

  Konusu:
  Çıktığı Sınavlar:
  26 Aralık 2015 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 27. Dalgalı Kur Sistemi’nde döviz kuru arttığı zaman ihracatın artabilmesi ve ithalatın kısılabilmesi için ihraç malı ve ithal malı esnekliklerinin yüksek olması aşağıdakilerden hangisi ile tanımlanır?

  Konusu:
  Çıktığı Sınavlar:
  26 Aralık 2015 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 28. Sabitlenen döviz kurunun enflasyon oranının, dış ticaret açığı ve uluslararası rezervler gibi göstergelere bakılarak sıkça değiştirildiği uygulama aşağıdakilerden hangisidir?

  Konusu:
  Çıktığı Sınavlar:
  26 Aralık 2015 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 29. Mundell-Fleming Modeli’nde esnek döviz kuru sisteminin uygulandığı durumda aşağıdakilerden hangisi kamu harcamasının artışı sonuçlarından birisi değildir?

  Konusu:
  Çıktığı Sınavlar:
  26 Aralık 2015 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 30. Aşağıdakilerden hangisi harcama kaydırıcı politikalardan birisi değildir?

  Konusu:
  Çıktığı Sınavlar:
  26 Aralık 2015 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 31. Tarife kotasının tanımı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

  Konusu:
  Çıktığı Sınavlar:
  26 Aralık 2015 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 32. Aşağıdaki eşyalardan hangisinin ihracı ön izne tabi değildir?

  Konusu:
  Çıktığı Sınavlar:
  26 Aralık 2015 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 33. Giriş sınır kapılarında gümrüksüz satış mağazaları açılabilmesi için başvuru tarihinden önceki aydan başlamak üzere on iki ay içinde en az ne kadar yolcu girişi olması gerekir?

  Konusu:
  Çıktığı Sınavlar:
  26 Aralık 2015 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 34. Gümrük Birliği Gümrük Bölgesi’nin bir parçasından geçici olarak ihraç edilen eşyanın üçüncü ülkede işlem görüp, Gümrük Birliği Gümrük Bölgesinin diğer parçasından kısmi veya tam muafiyet suretiyle serbest dolaşıma girmesini sağlayan sisteme ne denir?

  Konusu:
  Çıktığı Sınavlar:
  26 Aralık 2015 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 35. Gerçek veya tüzel kişiler tarafından götürülen veya gönderilen hediyelerden değeri 250.000 USD’yi aşan eşyaların bedelsiz ihracat izinlerini vermeye yetkili makam aşağıdakilerden hangisidir?

  Konusu:
  Çıktığı Sınavlar:
  26 Aralık 2015 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 36. Aşağıdakilerden hangisi “ticaret politikası önlemi” değildir?

  Konusu:
  Çıktığı Sınavlar:
  26 Aralık 2015 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 37. Aşağıdakilerden hangisi yatırım programında yer alan kamu yatırımlarından uluslararası ihaleye çıkarılanların ihalesini kazanan veya yabancı para ile finanse edilenlerin yapımını üstlenen firmaların “ihracat sayılan satış ve teslimleri” arasında yer almaz?

  Konusu:
  Çıktığı Sınavlar:
  26 Aralık 2015 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 38. 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na Göre Elkonulan Eşya ve Alıkonulan Taşıtlara İlişkin Uygulama Yönetmeliği uyarınca aşağıdaki maddelerden hangisi el koyan idare tarafından komisyon marifetiyle imha edilir?

  Konusu:
  Çıktığı Sınavlar:
  26 Aralık 2015 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 39. Kaçakçılık Türleri ile İlgili Mahkumiyet Hükmü Kesinleşenlerin Kamuoyuna İlan Edilmesine Dair Yönetmelik hükümlerine göre, “Genel Müdürlü

  Konusu:
  Çıktığı Sınavlar:
  26 Aralık 2015 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 40. Kaçakçılık İstihbarat Koordinasyon Kurulu’nun Toplanma, Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre, Kaçakçılık İstihbarat Koordinasyon Kurulu kaç ayda bir toplanır?

  Konusu:
  Çıktığı Sınavlar:
  26 Aralık 2015 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 41. Kaçakçılık İstihbarat Koordinasyon Kurulu’nun Toplanma, Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre, aşağıdakilerden hangisi ilgili Diğer Bakanlık, Kurum ve Kuruluşların görevlerinden birisidir?

  Konusu:
  Çıktığı Sınavlar:
  26 Aralık 2015 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 42. Kaçakçılık İstihbarat Koordinasyon Kurulu’nun Toplanma, Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre, aşağıdakilerden hangisi Kaçakçılık İstihbarat Koordinasyon Kurulu’nun toplantısına başkanlık eder?

  Konusu:
  Çıktığı Sınavlar:
  26 Aralık 2015 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 43. Eşyayı gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın ülkeye sokan A, bu eşyayı kaçak olma niteliğini bilen B’ye satmış; B, bu eşyayı kaçak olduğunu bilmeyen eşine hediye etmiştir.
  5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na göre, söz konusu olayda B’nin ceza hukuku sorumluluğu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

  Konusu:
  Çıktığı Sınavlar:
  26 Aralık 2015 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 44. 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na göre, eşyanın gümrük kapıları dışından ülkeye sokulması hâlinde, verilecek ceza ne kadar artırılır?

  Konusu:
  Çıktığı Sınavlar:
  26 Aralık 2015 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 45. 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na göre, kaçak akaryakıtın yakalanması hâlinde, ihbar edenlere ve yakalayan kamu görevlilerine yapılacak ikramiye ödemelerine ilişkin usul ve esaslar ile ödemelere esas alınacak tutarlar ve diğer hususlar aşağıdakilerden hangisi tarafından müştereken çıkarılan yönetmelikle düzenlenir?

  Konusu:
  Çıktığı Sınavlar:
  26 Aralık 2015 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 46. 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na göre, aşağıdakilerden hangisi kaçakçılığı önleme, izleme ve araştırmakla görevli değildir?

  Konusu:
  Çıktığı Sınavlar:
  26 Aralık 2015 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 47. Aşağıdakilerden hangisi 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nda kaçakçılık suçlarının nitelikli hâli olarak düzenlenmemiştir?

  Konusu:
  Çıktığı Sınavlar:
  26 Aralık 2015 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı

 48. I. Kaçakçılık suçları olarak tanımlanan fiillerin teşebbüs aşamasında kalmaları hâlinde cezada yarı oranında indirime gidilir.


  II. Kaçakçılık suçlarının konusu oluşturan eşyanın değerinin fahiş olması hâlinde verilecek cezada artırıma gidilir.


  III. Kaçakçılık suçlarının iştirak hâlinde işlenmesi mümkün değildir.

  5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na göre, yukarıda yer alan ifadelerden hangisi/hangileri yanlıştır?

  Konusu:
  Çıktığı Sınavlar:
  26 Aralık 2015 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı

 49. I. Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlarla bağlantılı olarak resmi belgede sahtecilik suçunun işlenmesi hâlinde, davaya bakmakla görevli mahkeme ağır ceza mahkemesidir.


  II. Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar dolayısıyla açılan davalar İçişleri Bakanlığı’nın teklifi üzerine Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nca belirlenen asliye ceza mahkemelerinde görülür.


  III. Başvuru üzerine ilgili Gümrük İdaresi açılan davaya katılan olarak kabul edilir.

  5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na göre, yukarıda verilen Yetkili merciler ve davaya katılma ile ilgili bilgilerden hangisi/hangileri doğrudur?

  Konusu:
  Çıktığı Sınavlar:
  26 Aralık 2015 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 50. 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na göre, kaçak şüphesiyle el konulan kaçak akaryakıt hariç her türlü eşya hakkında yapılacak olan işleme ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  Konusu:
  Çıktığı Sınavlar:
  26 Aralık 2015 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı

 51. I. Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nda tanımlanmış olan kaçakçılık suçlarının işlenmesine iştirak etmiş olan kişi; resmi makamlar tarafından haber alındıktan sonra fiilin bütünüyle ortaya çıkmasına hizmet ve yardım ederse cezalandırılmaz.


  II. Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nda tanımlanan suçlarla ilgili olarak 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun eşya ve kazanç müsaderesine ilişkin hükümleri uygulanmaz.


  III. Etkin pişmanlık dolayısıyla fail hakkında cezaya hükmolunmaması sadece suç konusu eşya ile ilgili olarak müsadere hükümlerinin uygulanmasına engel teşkil etmez.

  5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu hükümlerine göre, yukarıdakilerden hangisi/hangileri yanlıştır?

  Konusu:
  Çıktığı Sınavlar:
  26 Aralık 2015 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 52. Gümrük Yönetmeliği’ne göre, ihracata bağlı önlemlerden yararlanmayan serbest dolaşımda bulunan eşyanın, gümrük idaresinin izni ile ihraç amacı dışında ve antrepo rejimine tabi tutulmadan antrepolara konulabilmesi için aşağıdakilerden hangisi gerekli değildir?

  Konusu:
  Çıktığı Sınavlar:
  26 Aralık 2015 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 53. Gümrük ve Ticaret Konseyi Yönetmeliği’ne göre, aşağıdakilerden hangisi Konseyi temsil eden kamu kesimi temsilci üyelerinden birisidir?

  Konusu:
  Çıktığı Sınavlar:
  26 Aralık 2015 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 54. Aşağıdaki kavramlardan hangisine 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nun Tanımlar başlıklı ikinci maddesinde yer verilmemiştir?

  Konusu:
  Çıktığı Sınavlar:
  26 Aralık 2015 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 55. Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği’ne göre, servis istasyonlarının, kendilerine kargo ile gönderilen arızalı mallar hariç olmak üzere, kendilerine teslim edilen veya kendileri tarafından teslim alınan arızalı mallar ile ilgili malın teslim alındığına dair doldurdukları belgede aşağıdakilerden hangisinin bulunması zorunludur?

  Konusu:
  Çıktığı Sınavlar:
  26 Aralık 2015 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 56. Gümrük Laboratuvarlarının Faaliyetleri Hakkında Yönetmeliği göre, aşağıdakilerden hangisi laboratuvar teknik personelinin görev ve yetkilerinden birisidir?

  Konusu:
  Çıktığı Sınavlar:
  26 Aralık 2015 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 57. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği’ne göre, aşağıdakilerden hangisi işletmelerin sermaye kaynaklarından birisi değildir?

  Konusu:
  Çıktığı Sınavlar:
  26 Aralık 2015 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 58. Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği’ne göre, uzlaşma talebinin incelenmesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  Konusu:
  Çıktığı Sınavlar:
  26 Aralık 2015 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 59. Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği’ne göre, uzlaşma ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  Konusu:
  Çıktığı Sınavlar:
  26 Aralık 2015 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 60. Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği’ne göre, aşağıdakilerden hangisi uzlaşma talebinde bulunamaz?

  Konusu:
  Çıktığı Sınavlar:
  26 Aralık 2015 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 61. 4458 sayılı Gümrük Kanunu’na göre, serbest dolaşıma giriş beyannamesinin tescili sırasında aşağıda verilen hangi eşya için geri ödeme sistemi uygulanır?

  Konusu:
  Çıktığı Sınavlar:
  26 Aralık 2015 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 62. 4458 sayılı Gümrük Kanunu’na göre, “asıl işlem görmüş ürün” deyimi aşağıda verilen hangi anlama gelir?

  Konusu:
  Çıktığı Sınavlar:
  26 Aralık 2015 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 63. 4458 sayılı Gümrük Kanunu’na göre, Gümrükçe Onaylanmış İşlem veya Kullanım ile ilgili aşağıdakilerden hangisinin Türkiye’de ithaline izin verilir?

  Konusu:
  Çıktığı Sınavlar:
  26 Aralık 2015 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 64. 4458 sayılı Gümrük Kanunu’na göre, özet beyan kapsamındaki eşyaya, gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanım belirlenerek, buna ilişkin işlemler; deniz yolu ile gelen eşya için, özet beyanın verildiği tarihten itibaren kaç gün içinde tamamlanır?

  Konusu:
  Çıktığı Sınavlar:
  26 Aralık 2015 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 65. 4458 sayılı Gümrük Kanunu’na göre, Özet Beyan ve Eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesine Girmesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  Konusu:
  Çıktığı Sınavlar:
  26 Aralık 2015 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 66. 4458 sayılı Gümrük Kanunu’na göre, Türkiye Gümrük Bölgesine giriş ve çıkış ile gümrük idarelerindeki her türlü gümrük işlemlerinin çalışma saatleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  Konusu:
  Çıktığı Sınavlar:
  26 Aralık 2015 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 67. 4458 sayılı Gümrük Kanunu’na göre, Gümrük tarifesinde ağırlık esasına göre vergiye tabi eşyada, vergiye esas ağırlıklar ile bazı pozisyon ve alt pozisyonların kapsamının belirlenmesine esas alınan ağırlıklar ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  Konusu:
  Çıktığı Sınavlar:
  26 Aralık 2015 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 68. 4458 sayılı Gümrük Kanunu’na göre, Menşe şahadetnamesi aranacak hâller ile menşe şahadetnamelerinin şekli ve içereceği bilgilere ilişkin usul ve esaslar aşağıdakilerden hangisi ile belirlenir?

  Konusu:
  Çıktığı Sınavlar:
  26 Aralık 2015 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 69. 4458 sayılı Gümrük Kanunu’na göre, bağlayıcı menşe bilgisi veriliş tarihinden itibaren kaç yıl geçerlidir?

  Konusu:
  Çıktığı Sınavlar:
  26 Aralık 2015 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 70. 4458 sayılı Gümrük Kanunu’na göre, aşağıdaki hâllerden hangisinde ilgilinin lehine olan karar değiştirilir veya iptal edilebilir?

  Konusu:
  Çıktığı Sınavlar:
  26 Aralık 2015 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 71. 4458 sayılı Gümrük Kanunu’na göre, Temsil Hakkı ve Yetkilendirilmiş Yükümlü ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  Konusu:
  Çıktığı Sınavlar:
  26 Aralık 2015 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 72. 4458 sayılı Gümrük Kanunu’na göre, “belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde eşyanın bir gümrük rejimine tabi tutulması talebinde bulunulması” aşağıdakilerden hangisidir?

  Konusu:
  Çıktığı Sınavlar:
  26 Aralık 2015 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 73. 4458 sayılı Gümrük Kanunu’na göre, Vergilerin Geri Verilmesi veya Kaldırılması konusuyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır

  Konusu:
  Çıktığı Sınavlar:
  26 Aralık 2015 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 74. 4458 sayılı Gümrük Kanunu’na göre, Taşıtların Türkiye Gümrük Bölgesine Giriş ve Çıkışı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  Konusu:
  Çıktığı Sınavlar:
  26 Aralık 2015 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 75. 4458 sayılı Gümrük Kanunu’na göre, ihracat vergilerine tabi eşyaların gümrük yükümlülüğüne ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  Konusu:
  Çıktığı Sınavlar:
  26 Aralık 2015 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 76. 4458 sayılı Gümrük Kanunu’na göre, ithalat vergilerine tabi eşyanın gümrük vergilerinden aşağıdakilerden hangisi sorumlu değildir?

  Konusu:
  Çıktığı Sınavlar:
  26 Aralık 2015 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 77. 4458 sayılı Gümrük Kanunu’na göre, Usulsüzlük cezası aşağıdaki hangi hâllerde belirtilen miktarın dört katı olarak uygulanır?

  Konusu:
  Çıktığı Sınavlar:
  26 Aralık 2015 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 78. 4458 sayılı Gümrük Kanunu’na göre, yükümlüler, kendilerine tebliğ edilen gümrük vergileri, cezalar ve idari kararlara karşı tebliğ tarihinden itibaren kaç gün içinde bir üst makama, üst makam yoksa aynı makama verecekleri bir dilekçe ile itiraz edebilir?

  Konusu:
  Çıktığı Sınavlar:
  26 Aralık 2015 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 79. 1) 4458 sayılı Gümrük Kanunu’na göre, uzlaşılan vergilerin alınması gerektiği tarihten itibaren uzlaşma tutanağının imzalandığı tarihe kadar geçen süre için uygulanan faiz aşağıdakilerden hangisidir?

  Konusu:
  Çıktığı Sınavlar:
  26 Aralık 2015 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 80. 4458 sayılı Gümrük Kanunu’na göre, uzlaşma konusu yapılan gümrük vergileri ve cezalar, uzlaşma gerçekleştiği takdirde, uzlaşma tutanağının tebliğinden itibaren ne kadar süre içinde ödenir?

  Konusu:
  Çıktığı Sınavlar:
  26 Aralık 2015 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı

Hizmet verdiğimiz il ve ilçeler

İstanbul

Adalar, Arnavutköy, Ataşehir, Avcılar, Bağcılar, Bahçeliever, Bakırköy, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beykoz, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Çatalca, Çekmeköy, Esenler, Esenyurt, Eyüp, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kadıköy, Kağıthane, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Pendik, Sarıyer, Sancaktepe, Silivri, Sultanbeyli, Sultangazi, Şile, Şişli, Tuzla, Ümraniye, Üsküdar, Zeytinburnu

İzmir

Aliağa, Balçova, Bayındır, Bayraklı, Bornova, Buca, Çiğli, Foça, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Karşıyaka, Kemalpaşa, Konak, Menderes, Menemen, Narlıdere, Seferihisar, Selçuk, Torbalı, Urla, Bergama, Beydağ, Çeşme, Dikili, Karaburun, Kınık, Kiraz, Ödemiş, Tire