30 Haziran 2012 ÜDY1 Sınavı Soruları ve Cevapları

ÜDY1 Belgesi ve ÜDY1 Eğitimi hakkında detaylı bilgi almak için tıklayınız.

30 Haziran 2012 ÜDY1 Sınavı Soruları ve Cevapları

30 Haziran 2012 ÜDY1 Sınavı Soruları ve Cevapları

 1. Hangisi Kamu Hukuku dalları arasında yer alır?

  Konusu:
  Anayasa
  Çıktığı Sınavlar:
  30 Haziran 2012 ÜDY 1 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 4 Sınavı
 2. İki taraf arasında mevcut olan ve bunlardan birini diğerine karşı belli bir davranış biçiminde bulunmakla yükümlü kılan hukuki bağa ne denir?

  Konusu:
  Anayasa
  Çıktığı Sınavlar:
  30 Haziran 2012 ÜDY 1 Sınavı
 3. Anayasaya göre usulüne uygun bir biçimde onaylanarak yürürlüğe giren uluslararası antlaşmalar hangi hukuki kaynakla eşdeğer düzeydedir?

  Konusu:
  Anayasa
  Çıktığı Sınavlar:
  30 Haziran 2012 ÜDY 1 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 3 Sınavı
  30 Haziran 2012 ÜDY3 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY 1 Sınavı
 4. Aşağıdaki hukuk kaynaklarından hangisi Danıştay incelemesinden geçirilmek şartıyla çıkarılırlar?

  Konusu:
  Anayasa
  Çıktığı Sınavlar:
  30 Haziran 2012 ÜDY 1 Sınavı
  7 Aralık 2013 ÜDY2 Sınavı
  8 Aralık 2012 ODY2 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 2 Sınavı
 5. Özellikle uluslararası operasyonlarda kullanılabilecek araç takip yönetimi aşağıdakilerden hangisidir.

  Konusu:
  Bilgi İşlem ve Haberleşme Teknolojileri
  Çıktığı Sınavlar:
  30 Haziran 2012 ÜDY 1 Sınavı
 6. Aşağıdakilerden hangisi “ilişkisel pazarlama”nın özelliklerinden biridir?

  Konusu:
  Pazarlama
  Çıktığı Sınavlar:
  30 Haziran 2012 ÜDY 1 Sınavı
  30 Haziran 2012 ÜDY2 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 2 Sınavı
 7. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerde planlama ve bütçeleme ilkelerinden biri değildir?

  Konusu:
  Finansal Yönetim
  Çıktığı Sınavlar:
  30 Haziran 2012 ÜDY 1 Sınavı
 8. Bir işletmenin finansmanında kullanılan borç ve özsermaye bileşimine ne denir?

  Konusu:
  Finansal Yönetim
  Çıktığı Sınavlar:
  30 Haziran 2012 ÜDY 1 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 2 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY 3 Sınavı
 9. Aşağıdakilerden hangisi bir menkul kıymetin vadesinden önce elden çıkarılması durumunda sağlanan gelirdir?

  Konusu:
  Finansal Yönetim
  Çıktığı Sınavlar:
  10 Mart 2013 ODY 2 Sınavı
  30 Haziran 2012 ÜDY 1 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 1 Sınavı
  8 Aralık 2012 ODY3 Sınavı
  10 Mart 2013 ODY 4 Sınavı
 10. Firmanın kısa vadede nakde dönüşebilecek döner varlıklarının, kısa vadeli borçları karşılama gücünü gösteren oran aşağıdakilerden hangisidir?

  Konusu:
  Finansal Yönetim
  Çıktığı Sınavlar:
  30 Haziran 2012 ÜDY 1 Sınavı
 11. Solunum durması hangi yöntemle tespit edilir?

  Konusu:
  Çıktığı Sınavlar:
  30 Haziran 2012 ÜDY 1 Sınavı
  30 Haziran 2012 ÜDY4 Sınavı
  30 Haziran 2012 ODY 2 Sınavı
 12. Omurga kırığı olan yaralıya aşağıdaki uygulamalardan hangisi kesinlikle yapılmaz?

  Konusu:
  Çıktığı Sınavlar:
  30 Haziran 2012 ÜDY 1 Sınavı
  30 Haziran 2012 ÜDY4 Sınavı
  30 Haziran 2012 ODY 2 Sınavı
  8 Aralık 2012 SRC1 Sınavı
 13. Aşağıdakilerden hangisi tamamen kendi değer yargılarına dayanarak en iyiden en kötüye doğru sıralamasının yapıldığı kişiler arası karşılaştırmaya dayalı yöntemlerden birisidir?

  Konusu:
  İnsan Kaynakları ve Davranış Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  30 Haziran 2012 ÜDY 1 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 3 Sınavı
 14. İşletmede yapılan farklı işlere yönelik bilgilerin belli bir sistematik altında toplanmasına ne ad verilir?

  Konusu:
  İnsan Kaynakları ve Davranış Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  30 Haziran 2012 ÜDY 1 Sınavı
  30 Haziran 2012 ÜDY2 Sınavı
  7 Aralık 2013 ODY2 Sınavı
 15. İşe alıştırma eğitim programlarının bölümleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

  Konusu:
  İnsan Kaynakları ve Davranış Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  30 Haziran 2012 ÜDY 1 Sınavı
 16. Aşağıdakilerden hangisi “geçerli” fesih nedeni olamaz?

  Konusu:
  İş Hukuku
  Çıktığı Sınavlar:
  ÜDY4 2010-09-25
  25 Eylül 2010 ÜDY 4 Sınavı
  ODY3 2010-09-25
  17 Eylül 2011 ODY 3 Sınavı
  7 Aralık 2013 ÜDY1 Sınavı
  30 Haziran 2012 ÜDY 1 Sınavı
  25 Eylül 2010 ÜDY 1 Sınavı
  25 Eylül 2010 ÜDY 3 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY 1 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY 2 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY 3 Sınavı
  9 Haziran 2013 ODY3 Sınavı
  30 Haziran 2012 ODY 3 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY 4 Sınavı
 17. Aşağıdakilerden hangisi “iş sözleşmesi”nin unsurlarından biri değildir?

  Konusu:
  İş Hukuku
  Çıktığı Sınavlar:
  30 Haziran 2012 ÜDY 1 Sınavı
 18. İş ilişkisinin zaman bakımından düzenlenmesi, iş hukukunun hangi dalının konusuna girer?

  Konusu:
  İş Hukuku
  Çıktığı Sınavlar:
  30 Haziran 2012 ÜDY 1 Sınavı
 19. Konusu:
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Aralık 2011 ÜDY 3 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY 3 Sınavı
  17 Eylül 2011 SRC 3 Sınavı
  17 Eylül 2011 SRC 3 Sınavı
  18 Ekim 2005 GMS Sınavı
  18 Ekim 2005 GMS Sınavı
  18 Ekim 2005 GMS Sınavı
  18 Ekim 2005 GMS Sınavı
  18 Ekim 2005 GMS Sınavı
  1 Ekim 2011 GMYS Sınavı
  1 Ekim 2011 GMS Sınavı
  10 Mart 2013 SRC 1 Sınavı
  25 Aralık 2010 ÜDY 1 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY 1 Sınavı
  30 Haziran 2012 ODY 3 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 2 Sınavı
  24 Aralık 2011 SRC 1 Sınavı
  24 Aralık 2011 SRC 3 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY 1 Sınavı
  24 Mart 2012 SRC 4 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY 1 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY 4 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY 4 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY 3 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY 3 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY1 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY 1 Sınavı
  17 Eylül 2011 SRC 1 Sınavı
  10 Mart 2013 ÜDY 4 Sınavı
  10 Mart 2013 ÜDY 1 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 3 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 4 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 4 Sınavı
  21 Ekim 2006 GMYS Sınavı
  21 Ekim 2006 GMYS Sınavı
  21 Ekim 2006 GMYS Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY 1 Sınavı
  25 Aralık 2010 ÜDY 1 Sınavı
  30 Haziran 2012 ÜDY 1 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 1 Sınavı
  25 Eylül 2010 ÜDY 1 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 1 Sınavı
  25 Eylül 2010 ÜDY 3 Sınavı
  25 Eylül 2010 ÜDY 3 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 3 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 2 Sınavı
  25 Aralık 2010 ÜDY 4 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 4 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY 4 Sınavı
  10 Mart 2013 ODY 1 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY 1 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 1 Sınavı
  25 Aralık 2010 ODY 1 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY 1 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY 2 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY 3 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY 3 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY 3 Sınavı
  25 Aralık 2010 ODY 3 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY 3 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY 3 Sınavı
  10 Mart 2013 ODY 3 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 3 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY 4 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY 4 Sınavı
  10 Mart 2013 ODY 4 Sınavı
  25 Aralık 2010 ODY 4 Sınavı
  17 Eylül 2011 SRC 1 Sınavı
  17 Eylül 2011 SRC 1 Sınavı
  19 Mart 2011 SRC 1 Sınavı
  30 Haziran 2012 SRC 1 Sınavı
  28 Eylül 2013 SRC 1 Sınavı
  29 Eylül 2012 SRC 1 Sınavı
  29 Eylül 2012 SRC 1 Sınavı
  19 Mart 2011 SRC 2 Sınavı
  24 Mart 2012 SRC 3 Sınavı
  24 Mart 2012 SRC 3 Sınavı
  30 Haziran 2012 SRC 3 Sınavı
  17 Eylül 2011 SRC 3 Sınavı
  19 Mart 2011 SRC 3 Sınavı
  19 Mart 2011 SRC 3 Sınavı
  28 Eylül 2013 SRC 3 Sınavı
  29 Eylül 2012 SRC 3 Sınavı
  24 Aralık 2011 SRC 4 Sınavı
  24 Aralık 2011 SRC 4 Sınavı
  24 Mart 2012 SRC 4 Sınavı
  1 Ekim 2011 GMS Sınavı
  10 Ekim 2003 GMS Sınavı
  10 Ekim 2003 GMS Sınavı
  10 Ekim 2003 GMS Sınavı
  10 Ekim 2003 GMS Sınavı
  10 Ekim 2003 GMS Sınavı
  18 Kasım 2006 GMS Sınavı
  20 Ekim 2012 GMS Sınavı
  20 Ekim 2012 GMS Sınavı
  21 Ekim 2006 GMS Sınavı
  21 Ekim 2006 GMS Sınavı
  21 Ekim 2006 GMS Sınavı
  21 Ekim 2006 GMS Sınavı
  21 Ekim 2006 GMS Sınavı
  21 Ekim 2006 GMS Sınavı
  21 Ekim 2006 GMS Sınavı
  21 Ekim 2006 GMS Sınavı
  21 Ekim 2006 GMS Sınavı
  24 Kasım 2002 GMS Sınavı
  24 Kasım 2002 GMS Sınavı
  24 Kasım 2002 GMS Sınavı
  21 Ekim 2006 GMYS Sınavı
  21 Ekim 2006 GMYS Sınavı
  21 Ekim 2006 GMYS Sınavı
  21 Ekim 2006 GMYS Sınavı
  21 Ekim 2006 GMYS Sınavı
  21 Ekim 2006 GMYS Sınavı
  20 Ekim 2012 GMYS Sınavı
  18 Ekim 2014 TMGD Sınavı
  12 Aralık 2014 SRC 2 Sınavı
  13 Aralık 2014 TMGD Sınavı
  28 Aralık 2014 GMS Sınavı
  28 Aralık 2014 GMS Sınavı
  28 Aralık 2014 GMS Sınavı
  28 Aralık 2014 GMS Sınavı
  28 Aralık 2014 GMS Sınavı
  28 Aralık 2014 GMS Sınavı
  28 Aralık 2014 GMS Sınavı
  28 Aralık 2014 GMYS Sınavı
  28 Aralık 2014 GMYS Sınavı
  28 Aralık 2014 GMYS Sınavı
  28 Aralık 2014 GMYS Sınavı
  28 Aralık 2014 GMYS Sınavı
  28 Aralık 2014 GMYS Sınavı
  28 Aralık 2014 GMYS Sınavı
  28 Aralık 2014 GMYS Sınavı
  28 Aralık 2014 GMYS Sınavı
  28 Aralık 2014 GMYS Sınavı
  28 Aralık 2014 GMYS Sınavı
  28 Aralık 2014 GMYS Sınavı
  28 Aralık 2014 GMYS Sınavı
  28 Aralık 2014 GMYS Sınavı
  28 Aralık 2014 GMYS Sınavı
  28 Aralık 2014 GMYS Sınavı
  0000 SRC 2 Sınavı
  25 Aralık 2010 ÜDY 3 Sınavı
  20 Mart 2010 SRC 2 Sınavı
  12 Temmuz 2014 ODY 3 Sınavı
  27 Haziran 2015 SRC 5 Sınavı
  25 Nisan 2015 TMGD Sınavı
  27 Haziran 2015 ÜDY 3 Sınavı
  29 Ağustos 2015 TMGD Sınavı
  10 Mart 2013 SRC 5 + SRC 5 TANKER Sınavı
  12 Temmuz 2014 ODY 4 Sınavı
  12 Temmuz 2014 SRC 2 Sınavı
  12 Temmuz 2014 SRC 4 Sınavı
  12 Temmuz 2014 SRC 5 + SRC 5 TANKER Sınavı
  12 Temmuz 2014 SRC 5 Sınavı
  12 Temmuz 2014 SRC 5 TANKER Sınavı
  12 Temmuz 2014 ÜDY 3 Sınavı
  12 Temmuz 2014 ÜDY 4 Sınavı
  13 Ekim 2012 SRC 5 + SRC 5 TANKER Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 1 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 3 Sınavı
  25 Aralık 2010 ÜDY 3 Sınavı
  25 Eylül 2010 ÜDY 3 Sınavı
  27 Haziran 2015 SRC 5 + SRC 5 TANKER Sınavı
 20. Aşağıdakilerden hangisi aksi taraflarca kararlaştırılamayan, uyulması zorunlu olan kurallardır?

  Konusu:
  Medeni Hukuk
  Çıktığı Sınavlar:
  30 Haziran 2012 ÜDY 1 Sınavı
  7 Aralık 2013 ÜDY4 Sınavı
 21. Aşağıdakilerden hangisi müşteri merkezli stratejinin unsurlarından biri değildir?

  Konusu:
  Müşteri İlişkileri Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  30 Haziran 2012 ÜDY 1 Sınavı
 22. Aşağıdakilerden hangisi E-CRM (Elektronik Müşteri İlişkileri Yönetimi)’nin sunduğu müşteri hizmetinin özelliklerinden biri değildir?

  Konusu:
  Müşteri İlişkileri Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  7 Aralık 2013 ODY1 Sınavı
  30 Haziran 2012 ÜDY 1 Sınavı
  10 Mart 2013 ÜDY 2 Sınavı
  10 Mart 2013 ÜDY 4 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 2 Sınavı
  7 Aralık 2013 ODY3 Sınavı
  7 Aralık 2013 ODY4 Sınavı
 23. Aşağıdakilerden hangisi pazar bölümlendirmenin sağladığı yararlardan birisi değildir?

  Konusu:
  Pazarlama
  Çıktığı Sınavlar:
  30 Haziran 2012 ÜDY 1 Sınavı
 24. Aşağıdakilerden hangisi pazarlamanın dinamik bir işletme fonksiyonu olmasını sağlar?

  Konusu:
  Pazarlama
  Çıktığı Sınavlar:
  30 Haziran 2012 ÜDY 1 Sınavı
 25. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin içinde bulunduğu makro (genel) çevre unsurlarından biri değildir?

  Konusu:
  Pazarlama
  Çıktığı Sınavlar:
  30 Haziran 2012 ÜDY 1 Sınavı
 26. Marka tescil edildikten sonra kaç yıl süreyle korunur?

  Konusu:
  Ticaret Hukuku
  Çıktığı Sınavlar:
  30 Haziran 2012 ÜDY 1 Sınavı
  10 Mart 2013 ÜDY 3 Sınavı
  30 Haziran 2012 ODY 2 Sınavı
 27. Ticaret siciline geçici kayıt hangi halde yapılır ?

  Konusu:
  Ticaret Hukuku
  Çıktığı Sınavlar:
  30 Haziran 2012 ÜDY 1 Sınavı
 28. Aşağıdakilerden hangisi kollektif ortağın kişisel nitelikteki haklarından biri değildir

  Konusu:
  Ticaret Hukuku
  Çıktığı Sınavlar:
  30 Haziran 2012 ÜDY 1 Sınavı
 29. Türk Ticaret Kanununa göre; Taraflardan birisi için adi nitelikte, diğer taraf için ticari nitelikte olan işler konusunda çıkan uyuşmazlıklar hangi mahkemede görülür?

  Konusu:
  Ticaret Hukuku
  Çıktığı Sınavlar:
  30 Haziran 2012 ÜDY 1 Sınavı
  30 Haziran 2012 ODY 4 Sınavı
 30. Aşağıdakilerden hangisi taşımacılıkta ölçek ekonomisini açıklamaktadır?

  Konusu:
  Güzergah Belge ve Maliyet Analizleri
  Çıktığı Sınavlar:
  17 Eylül 2011 ÜDY 3 Sınavı
  ÜDY3 2010-12-25
  ÜDY4 29 Eylül 2012
  29 Eylül 2012 ÜDY 4 Sınavı
  30 Haziran 2012 ÜDY 1 Sınavı
  30 Haziran 2012 ÜDY2 Sınavı
  25 Aralık 2010 ÜDY 3 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY 3 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 4 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY 4 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 4 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY 2 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 4 Sınavı
  10 Mart 2013 ÜDY 3 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 4 Sınavı
 31. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, aşağıdakilerden hangisi yetki belgesi sahibinin sorumluluklarından biri değildir?

  Konusu:
  Dolaşım Düzenlemeleri ve Sınır Geçiş Uygulamaları
  Çıktığı Sınavlar:
  30 Haziran 2012 ÜDY 1 Sınavı
 32. Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası kapsamından Tazminatı gerektiren olayın yurt dışında gerçeklemesi halinde sigortacıya başvuru süresi ne kadardır?

  Konusu:
  Sorumluluk Sigortaları
  Çıktığı Sınavlar:
  30 Haziran 2012 ÜDY 1 Sınavı
 33. ikmalen vergi tarhı aşağıdakilerden hangisi üzerinden yapılır?

  Konusu:
  Vergi Kanunları ve Uygulamaları
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Aralık 2012 ODY1 Sınavı
  30 Haziran 2012 ÜDY 1 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY 1 Sınavı
  30 Haziran 2012 ODY 1 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 4 Sınavı
 34. Vergi suç ve cezalarının teorik olarak ele alındığı ve bu teorik çerçeveden hareketle pozitif düzenlemeleri ayrıntılı bir şekilde ele alan hukuk kısmı aşağıdakilerden hangisidir?

  Konusu:
  Vergi Hukuku
  Çıktığı Sınavlar:
  30 Haziran 2012 ÜDY 1 Sınavı
 35. Vergi mahkemelerinde dava açma süresi en fazla kaç gündür?

  Konusu:
  Vergi Hukuku
  Çıktığı Sınavlar:
  30 Haziran 2012 ÜDY 1 Sınavı
  30 Haziran 2012 ÜDY3 Sınavı
 36. Vergilerin zamanında ve tam olarak ödenmemesi halinde hangi yollardan ve hangi usuller içinde tahsil edileceğini gösteren vergi hukuku kısmı aşağıdakilerden hangisidir?

  Konusu:
  Vergi Hukuku
  Çıktığı Sınavlar:
  30 Haziran 2012 ÜDY 1 Sınavı
 37. Aşağıdakilerden hangisi harçların niteliklerinden biri değildir?

  Konusu:
  Vergi Kanunları ve Uygulamaları
  Çıktığı Sınavlar:
  30 Haziran 2012 ÜDY 1 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 1 Sınavı
  9 Haziran 2013 ÜDY2 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 3 Sınavı
  8 Aralık 2012 ODY4 Sınavı
 38. Toplam kalite yönetimi sisteminde aşağıdakilerden hangisi “Dışsal Başarısızlık Maliyeti” bileşenlerinden biridir?

  Konusu:
  Toplam Kalite Yönetimi ve Süreç Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  30 Haziran 2012 ÜDY 1 Sınavı
 39. Aşağıda verilen sınır kapıları ile bu kapıların bulunduğu ile ve çıkış yapılan ülke eşleşmesinde hangisi yanlıştır?

  Konusu:
  Ulaştırma Koridorları ve Güzergahlar
  Çıktığı Sınavlar:
  30 Haziran 2012 ÜDY 1 Sınavı
  30 Haziran 2012 ÜDY3 Sınavı
  30 Haziran 2012 ÜDY4 Sınavı
 40. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, aşağıdakilerden hangisi tarifeli taşımacılıkta, taşımanın başladığı kalkış noktası ile bittiği varış noktasındaki yerleşim yerlerini ifade eder?

  Konusu:
  Otobüs / Turizm İşletmesi Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  30 Haziran 2012 ÜDY 1 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 1 Sınavı
  7 Aralık 2013 ÜDY2 Sınavı
 41. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, yetki belgesi sahiplerinin faaliyetleri aşağıda belirtilen durumlardan hangisinde 10 gün süreyle geçici olarak durdurulur?

  Konusu:
  Ulusal Ulaştırma Mevzuatı
  Çıktığı Sınavlar:
  30 Haziran 2012 ÜDY 1 Sınavı
  30 Haziran 2012 ÜDY3 Sınavı
  30 Haziran 2012 ÜDY4 Sınavı
 42. Karayolu Taşıma Yönetmeliği'ne göre, taşımacının sorumluluğu kapsamında aşağıdakilerin hangisi yanlıştır?

  Konusu:
  Ulusal Ulaştırma Mevzuatı
  Çıktığı Sınavlar:
  30 Haziran 2012 ÜDY 1 Sınavı
  30 Haziran 2012 ÜDY4 Sınavı
  8 Aralık 2012 SRC3 Sınavı
  8 Aralık 2012 SRC4 Sınavı
  28 Eylül 2013 SRC 4 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 3 Sınavı
 43. Karayolu Taşıma Yönetmeliği'ne göre, B1 ve B2 yetki belgesi sahipleri hangi oranda sözleşmeli taşıtı taşıt belgelerine kaydettirebilirler?

  Konusu:
  Otobüs / Turizm İşletmesi Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  30 Haziran 2012 ÜDY 1 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY 1 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY 2 Sınavı
 44. Karayolu Taşıma Yönetmeliği'ne göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  Konusu:
  Otobüs / Turizm İşletmesi Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  30 Haziran 2012 ODY 1 Sınavı
  30 Haziran 2012 ODY 2 Sınavı
  30 Haziran 2012 ÜDY 1 Sınavı
  9 Haziran 2013 ODY1 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY 2 Sınavı
 45. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, tarifeli olarak uluslararası ve şehirlerarası ticari yolcu taşımacılığı yapacak B1 yetki belgesi sahiplerinden 150-200 adet özmal koltuk kapasitesine sahip olanların tarifeli yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunabilecekleri uluslararası ve/veya yurtiçi taşıma hat sayısı aşağıdakilerden hangisidir?

  Konusu:
  Otobüs / Turizm İşletmesi Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  30 Haziran 2012 ÜDY 1 Sınavı
 46. Karayolu Taşıma Yönetmeliği'ne göre, D1 ve D2 yetki belgeleri eki taşıt belgelerine asgari kapasitenin dışında kaydedilecek otobüsler için yaş şartı nedir?

  Konusu:
  Otobüs / Turizm İşletmesi Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  30 Haziran 2012 ÜDY 1 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY 2 Sınavı
  8 Aralık 2012 SRC2 Sınavı
 47. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında “asli kusur” sebebi sayılmaz?

  Konusu:
  Trafik Güvenliği
  Çıktığı Sınavlar:
  30 Haziran 2012 ÜDY 1 Sınavı
 48. Aşağıdakilerden hangisi kalite çemberinin amaçlarından biri değildir?

  Konusu:
  Toplam Kalite Yönetimi ve Süreç Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  30 Haziran 2012 ÜDY 1 Sınavı
  10 Mart 2013 ÜDY 3 Sınavı
 49. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, yolcu taşımacılığında kullanılan taşıtlarda, bulunması zorunlu olan boyun korsesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  Konusu:
  Otobüs / Turizm İşletmesi Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  30 Haziran 2012 ÜDY 1 Sınavı
  10 Mart 2013 ÜDY 2 Sınavı
 50. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, düzenli seferler ile yapılan yolcu taşımacılığında kalkış ve varışların yapılacağı yolcu terminalleri en az kaç metrekare alan üzerine kurulmalıdır?

  Konusu:
  Dolaşım Düzenlemeleri ve Sınır Geçiş Uygulamaları
  Çıktığı Sınavlar:
  30 Haziran 2012 ÜDY 1 Sınavı

Hizmet verdiğimiz il ve ilçeler

İstanbul

Adalar, Arnavutköy, Ataşehir, Avcılar, Bağcılar, Bahçeliever, Bakırköy, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beykoz, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Çatalca, Çekmeköy, Esenler, Esenyurt, Eyüp, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kadıköy, Kağıthane, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Pendik, Sarıyer, Sancaktepe, Silivri, Sultanbeyli, Sultangazi, Şile, Şişli, Tuzla, Ümraniye, Üsküdar, Zeytinburnu

İzmir

Aliağa, Balçova, Bayındır, Bayraklı, Bornova, Buca, Çiğli, Foça, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Karşıyaka, Kemalpaşa, Konak, Menderes, Menemen, Narlıdere, Seferihisar, Selçuk, Torbalı, Urla, Bergama, Beydağ, Çeşme, Dikili, Karaburun, Kınık, Kiraz, Ödemiş, Tire