30 Kasım 2010 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı Soruları ve Cevapları

Gümrük Müşavirliği Sınavı GMS Hazırlık Eğitimi hakkında detaylı bilgi almak için tıklayınız.

30 Kasım 2010 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı Soruları ve Cevapları

30 Kasım 2010 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı Soruları ve Cevapları

 1. 20.12.1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kumlu Kararı ile yürürlüğe giren ithalat rejim kararı ile; II sayılı listede yer alan maddelerin aynı zamanda V sayılı listede yer alınası durumunda, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  Konusu:
  İthalat Rejimi ve İthalat Tebliğleri
  Çıktığı Sınavlar:
  30 Kasım 2010 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 2. Elektrikli çelenk isimli eşya, Türk Gümriik Tarife Cetvelinde hangi tarife pozisyonunda sınıflandırılır'7

  Konusu:
  Tarife
  Çıktığı Sınavlar:
  30 Kasım 2010 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 3. Aşağıdaki ürünlerin hangisi. Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 39. fasılında yer almaz?

  Konusu:
  Tarife
  Çıktığı Sınavlar:
  30 Kasım 2010 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 4. Dişçilikte kullanılan alçılar. Türk Gümrük Tarife Cetvelinde hangi tarife pozisyonunda sınıflandırılır0

  Konusu:
  Tarife
  Çıktığı Sınavlar:
  30 Kasım 2010 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 5. Kullanılmış giyim eşyası. Türk Gümrük Tarife Cetvelinin hangi fasılmda yer almaktadır?

  Konusu:
  Tarife
  Çıktığı Sınavlar:
  30 Kasım 2010 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 6. Aşağıda belirtilen ürünlerden hangisi Kara Nakil vasıtaları ve bunların aksam, parça ve aksesuarlarının yer aldığı 87. fasılda sınıflandırılmaz?

  Konusu:
  Tarife
  Çıktığı Sınavlar:
  30 Kasım 2010 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 7. Aşağıda belirtilen ürünlerden hangisi. Eczacılık ürünlerinin yer aldığı 30. fasılda sınıflandırılmaz?

  Konusu:
  Tarife
  Çıktığı Sınavlar:
  30 Kasım 2010 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 8. Dokumaya elverişli maddelerden; Sentetik liflerden yangın hortumları. Tüık Gümrük Tarife Cetvelinde hangi Tarife pozisyonunda sınıflandırılır?

  Konusu:
  Tarife
  Çıktığı Sınavlar:
  30 Kasım 2010 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 9. Üç tekerlekli bisikletler Türk Gümrük Tarife Cetvelinde hangi Tarife pozisyonunda sınıflandırılır?

  Konusu:
  Tarife
  Çıktığı Sınavlar:
  30 Kasım 2010 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 10. Deniz taşıtları için sıkıştırmayla ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlar (dizel ve yarı dizel). Türk Gümrük Tarife Cetveli nde hangi tarife pozisyonunda sınıflandırılır?

  Konusu:
  Tarife
  Çıktığı Sınavlar:
  30 Kasım 2010 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 11. Aşağıdakilerden hangisi. Türk Gümrük Tarife Cetvelinde kullanılan ölçü birimlerinden değildir?

  Konusu:
  Çıktığı Sınavlar:
  30 Kasım 2010 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 12. Birlikte paketlenmiş olarak gümrüğe sunulan iki not defteri ve bir şişe parfümün tarife pozisyonu nedir?

  Konusu:
  TARİFE GENEL
  Çıktığı Sınavlar:
  30 Kasım 2010 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 13. Birlikte gümrüğe sunulan av tüfeği ve bu tüfeğin şekline uygun olarak yapılmış mahfazası ne şekilde sınıflandırılır?

  Konusu:
  TARİFE GENEL
  Çıktığı Sınavlar:
  30 Kasım 2010 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 14. Eşya iki veya daha fazla pozisyona girebildiği takdirde o eşyanın tarifedeki yerinin saptanması hangi yorum kuralına göre yapılır?

  Konusu:
  TARİFE GENEL
  Çıktığı Sınavlar:
  30 Kasım 2010 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 15. Aşağıdakilerden hangisi platin tabirine girmez?

  Konusu:
  Kambiyo Mevzuatı
  Çıktığı Sınavlar:
  29 Kasım 2008 GMS Sınavı
  30 Kasım 2010 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 16. Tarife tekniğine göre bir tarife pozisyonunun alt açılımının olmadığı nasıl gösterilir?

  Konusu:
  TARİFE GENEL
  Çıktığı Sınavlar:
  30 Kasım 2010 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 17. Sınıflandırılması yapılan bir eşyayı “Çift tireli (- -) 8501.32 tarife alt pozisyonu” başlığı altında nu yoksa yine “çift tireli (- -) 8501.33 tarife alt pozisyonu” başlığı altında mı değerlendirmemiz gerektiğini söyleyen Yorum Kuralı aşağıdakilerden hangisidir?

  Konusu:
  TARİFE GENEL
  Çıktığı Sınavlar:
  30 Kasım 2010 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 18. Dış Ticarette Standardizasyon Mevzuatının kaynağını ve gerekçesini aşağıdakilerden hangisi oluşturur?

  Konusu:
  Standardizasyon ve Tebliğleri
  Çıktığı Sınavlar:
  30 Kasım 2010 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 19. Aşağıdaki eşleştirmelerden doğru olan(lar) hangisidir? I. Tıbbi Cihazlar -> “CE” işareti II Gıda maddeleri -> Klasik Yaklaşım Mevzuatı III Makineler -> “E” işareti IV. 89/686/EC sayılı Kişisel Koruyucu Donanımlar Direktifi -> Düzenlenmemiş Alan

  Konusu:
  Standardizasyon ve Tebliğleri
  Çıktığı Sınavlar:
  30 Kasım 2010 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 20. Aşağıdaki ürünler TSE tarafından ithalatta denetlenmektedir. Bu ürünlerden 3 tanesi Dış Ticarette Standardizasyon Mevzuatı kapsamında denetlenirken, bir tanesi başka bir mevzuat kapsamındadır. Bu ürün hangisidir?

  Konusu:
  Standardizasyon ve Tebliğleri
  Çıktığı Sınavlar:
  30 Kasım 2010 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 21. En az gelişmiş ülkeler ile gelişme yolundaki ülkelerin ihracata dayalı kalkınmalarına yardımcı olmak ve bu ülkelerin dünya ticaretinden daha fazla pay almalarım sağlamak amacıyla, gelişmiş ülkeler tarafından söz konusu ülkeler menşeli ürünlerin ithalatında gümrük vergisi oranlarında tek taraflı olarak sağlanan tavizler aşağıdakılerden hangisinin konusudur?

  Konusu:
  Menşe-ATR
  Çıktığı Sınavlar:
  30 Kasım 2010 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 22. Aşağıdakılerden hangisi bir uluslar arası bir çevre anlaşması/sözleşmesi protokolü değildir?

  Konusu:
  Uluslar arası Kurumlar-Anlaşmalar
  Çıktığı Sınavlar:
  30 Kasım 2010 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 23. Aşağıdaki ifadelerden hangisi "Tarife Kontenjanı" nı tanımlamaktadır ?

  Konusu:
  Çıktığı Sınavlar:
  30 Kasım 2010 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 24. Kambiyo Mevzuatı kapsamında, aşağıdakilerden hangisi kıymetli maden olarak değerlendirilmez?

  Konusu:
  Kambiyo Mevzuatı
  Çıktığı Sınavlar:
  30 Kasım 2010 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 25. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  Konusu:
  Dahilde İşleme Rejimi
  Çıktığı Sınavlar:
  30 Kasım 2010 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 26. Ticari kiralama yoluyla yapılacak ihracat izinleri hangi Kurumdan alınmaktadır?

  Konusu:
  İhracat Rejimi-Bedelsiz İhracat
  Çıktığı Sınavlar:
  30 Kasım 2010 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 27. Aşağıdakilerden hangisi bedelsiz ihracata konu değildir?

  Konusu:
  İhracat Rejimi-Bedelsiz İhracat
  Çıktığı Sınavlar:
  30 Kasım 2010 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 28. 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ‘nun 9. maddesine göre kaçak eşya, her türlü silâh, mühimmat, patlayıcı ve uyuşturucu maddelerin bulunduğundan şüphe edilen her türlü kap. ambalaj veya taşımaya yarayan diğer araçlar ile kişilerin üzerlerinde yapılacak arama ve elkoymalar hangi yasal düzenleme uyarınca yerine getirilir?

  Konusu:
  KMK-KabahatlerK-TCK-HUMK
  Çıktığı Sınavlar:
  30 Kasım 2010 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 29. 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'nun ''tekerrür'' başlıklı 8.maddesi uyarınca adı geçen kanundaki kabahatler dolasıyla verilen idari para cezasına ilişkin karar kesinleştikten sonra tekrar kabahat işlenmesi halinde hangisi söz konusu olur?

  Konusu:
  Çıktığı Sınavlar:
  30 Kasım 2010 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 30. Hangisi 4458 sayılı Gümrük Kanununun 27. maddesi uyarınca gümrük kıymeti belirlenirken, ithal eşyasının fiilen ödenen veya ödenecek fiyatına yapılacak ilavelerden biri değildir?

  Konusu:
  Kıymet-Ağırlık
  Çıktığı Sınavlar:
  30 Kasım 2010 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 31. Hangisi 4458 sayılı Gümriik Kanunu nun 85. maddesi uyarınca transit eşyası için tahakkuk edebilecek gümrük vergilerinin ödenmesini sağlamak üzere teminat verilmesi zorunlu olmayan, yönetmelikle belirlenen haller dışmda teminat aranmayan hallerden biri değildir?

  Konusu:
  Transit Rejimi - NCTS-Ortak Transit Yönetmeliği
  Çıktığı Sınavlar:
  30 Kasım 2010 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 32. 4458 sayılı Gümrük Kanunu'mm 172. maddesi uyarınca Türkiye ile komşu ülkeler arasında coğrafî dunun ve bölge ihtiyaçları göz önünde bulundurularak yapılacak sınır ticaretinin kapsamım belirlemeye, sınır ticareti yapılacak sınır ticaret merkezlerinin kurulmasına ve buralardan yapılacak ihracat ve ithalatın usul ve esaslarım belirlemeye veya sınır ticareti yoluyla serbest dolaşıma girecek eşyadan alınacak vergileri göstermek üzere ilgili kanunlarda belirtilen azamî hadleri geçmemek şartıyla tek ve maktu bir tarife uygulamaya aşağıdakilerden hangisi yetkilidir?

  Konusu:
  Sair Mevzuat ve Konular
  Çıktığı Sınavlar:
  30 Kasım 2010 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 33. Aşağıdakılerden hangisi kapsamlı teminat izni için aranan koşullardan değildir?

  Konusu:
  Transit Rejimi - NCTS-Ortak Transit Yönetmeliği
  Çıktığı Sınavlar:
  30 Kasım 2010 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 34. Basitleştirilmiş usuller kapsamında ihracat rejiminde gümrük idareleri tarafından eksik beyan kabul edildiğinde eksik olan bilgi veya belgelerin tamamlanması için, ek süreler hariç, beyan sahibine tanınan süre nedir?

  Konusu:
  Beyan ve Beyanname-(Basitleştirilmiş Dahil) Muayene-Numune-Lab(GY Md:112-196)
  Çıktığı Sınavlar:
  30 Kasım 2010 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 35. Tam beyanlı yaygın basitleştirilmiş usul uygulamasına ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  Konusu:
  Onaylanmış Kişi Statüsü- Yetkilendirilmiş Yükümlü-Basitleştirilmiş Usül
  Çıktığı Sınavlar:
  30 Kasım 2010 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 36. Aşağıda yer alan cümlelerden hangisi yanlıştır?

  Konusu:
  Gümrük Müşavirleri ve Disiplin Cezaları-Temsil
  Çıktığı Sınavlar:
  30 Kasım 2010 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 37. Gümrük müşavirleri vekaletname ve sözleşmelerini özel kanunlardaki hükümler saklı kalmak kaydıyla kaç yıl süre ile muhafaza etmek zorundadır?

  Konusu:
  Gümrük Müşavirleri ve Disiplin Cezaları-Temsil
  Çıktığı Sınavlar:
  30 Kasım 2010 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 38. Türkiye'den STA kapsamında yapılacak ihracatlarda düzenlenecek Fatura Beyanı ile ilgili olarak aşağıda belirtilen ifadelerden hangisi doğrudur?

  Konusu:
  Menşe-ATR
  Çıktığı Sınavlar:
  30 Kasım 2010 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 39. 15.01.2010 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri’nden posta ya da hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gönderilen 400 Avro değerinde ticari miktar ve mahiyette olmayan eşyanın vergilendirilmesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  Konusu:
  Muafiyetler ve Muafiyet Kararnamesi-Geri Gelen Eşya
  Çıktığı Sınavlar:
  20 Ekim 2012 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
  30 Kasım 2010 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 40. KDV oranlarına ilişkin listelerle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 1)I sayılı listede yer alan mallar için %1 oranında KDV uygulanır. 2) II sayılı listede yer alan mallar için %10 oranında KDV uygulanır. 3) I ve II sayılı listeler dışmda kalan mallar için %1S oranında KDV uygulanır.

  Konusu:
  Yükümlü-Ödeme-Teminat-Tebliğ
  Çıktığı Sınavlar:
  30 Kasım 2010 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 41. ÖTV Kanununa ekli (II). (III) (tütün mamulleri hariç) ve (IV) sayılı listelerdeki mallar için verginin matrahı ile ilgili olarak aşağıdakiler den hangisi doğrudur?

  Konusu:
  Yükümlü-Ödeme-Teminat-Tebliğ
  Çıktığı Sınavlar:
  30 Kasım 2010 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 42. Gümrük Kanununda belirtilen sürelerin hesaplanması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  Konusu:
  GK-GY Ek Konular
  Çıktığı Sınavlar:
  30 Kasım 2010 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 43. Gümrük beyannamesinin ‘rejim kodu' kutusunun doldurulması açısından ‘3’ neyi ifade etmektedir?

  Konusu:
  Beyan ve Beyanname-(Basitleştirilmiş Dahil) Muayene-Numune-Lab(GY Md:112-196)
  Çıktığı Sınavlar:
  30 Kasım 2010 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 44. Aşağıda sayılan durumlardan hangileri eşyanın serbest dolaşım statüsünü sona erdirir?
  I. Eşyanın rejime girmediğinin ispatı.
  II. Geri ödeme sisteminin uygulandığı dâhilde işleme rejimi çerçevesinde işlendikten sonra ihraç edilen eşyaya ilişkin gümrük vergilerinin geri verilmesi ve kaldırılması.
  III. Eşyanın kusurlu olması veya satış sözleşmesi hükümlerine uygun olmaması nedeniyle, gümrük vergilerinin geri verilmesi veya kaldırılması.
  IV. Eşyanın ihracına, geri gönderilmesine veya gümrükçe onaylanmış başka bir işlem veya kullanıma tabi tutulması nedeniyle, gümrük vergilerinin geri verilmesi veya kaldırılması.

  Konusu:
  Ekonomik Etkili Rejimler-Genel (Md:308-327)
  Çıktığı Sınavlar:
  30 Kasım 2010 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 45. Aynı eşyanın satış bedeli yöntemine göre gümrük kıymeti aşağıdakilerden hangisidir?

  Konusu:
  Kıymet-Ağırlık
  Çıktığı Sınavlar:
  30 Kasım 2010 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 46. Aşağıda boş bırakılan yerlere gelmesi gereken ifadeler hangileridir? ‘İthal eşyasının gümrük kıymeti, eşyanın (I]’dir.
  [ I] . Türkiye'ye ihraç amacı ile yapılan satışta Gümrük Kanununun 27 ve 28 inci maddelerine göre gerekli düzeltmelerin de yapıldığı (III] dır.
  (III] . İthal eşyası için alıcının, satıcı veya satıcı yararına yaptığı veya yapınası gereken (IV) dır.”

  Konusu:
  Kıymet-Ağırlık
  Çıktığı Sınavlar:
  30 Kasım 2010 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 47. İthal eşyasının gümrük kıymeti satış bedeli yöntemine göre belirlenirken, royalti veya lisans ücreti ödemeleri ne şekilde işleme tabi tutulur?

  Konusu:
  Kıymet-Ağırlık
  Çıktığı Sınavlar:
  30 Kasım 2010 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 48. Teslim şekilleri ile ilgili olarak, aşağıdaki tablodaki I ve II numaralı sütunların doğru eşleşmesini gösteren cevap seçeneği hangisidir. Teslim Sekli I EXW II DAF III DDP IV CİF Açıklaması A Mal bedeli, navlun, sigorta B Vergisi ödenmiş teslim C Sınırda teslim D işyerinde teslim

  Konusu:
  Teslim ve Ödeme Şekilleri
  Çıktığı Sınavlar:
  30 Kasım 2010 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 49. Nihai kullanımı nedeniyle indirimli tarife uygulamasına tabi eşya için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?

  Konusu:
  Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi
  Çıktığı Sınavlar:
  30 Kasım 2010 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 50. Taraf ülkelerin aralarındaki ticaretin her çeşit tarife ve eş değer vergiden muaf bir biçimde gerçekleşebildiği ve tarafların, birlik dışında kalan ülkelere yönelik olarak da ortak bir gümrük tarifesini benimsedikleri bir ekonomik entegrasyon modeline ne ad verilir?

  Konusu:
  Uluslar arası Kurumlar-Anlaşmalar
  Çıktığı Sınavlar:
  30 Kasım 2010 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı

Hizmet verdiğimiz il ve ilçeler

İstanbul

Adalar, Arnavutköy, Ataşehir, Avcılar, Bağcılar, Bahçeliever, Bakırköy, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beykoz, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Çatalca, Çekmeköy, Esenler, Esenyurt, Eyüp, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kadıköy, Kağıthane, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Pendik, Sarıyer, Sancaktepe, Silivri, Sultanbeyli, Sultangazi, Şile, Şişli, Tuzla, Ümraniye, Üsküdar, Zeytinburnu

İzmir

Aliağa, Balçova, Bayındır, Bayraklı, Bornova, Buca, Çiğli, Foça, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Karşıyaka, Kemalpaşa, Konak, Menderes, Menemen, Narlıdere, Seferihisar, Selçuk, Torbalı, Urla, Bergama, Beydağ, Çeşme, Dikili, Karaburun, Kınık, Kiraz, Ödemiş, Tire