6 Şubat 2016 ÜDY 1 Sınavı Soruları ve Cevapları

ÜDY1 Belgesi ve ÜDY1 Eğitimi hakkında detaylı bilgi almak için tıklayınız.

6 Şubat 2016 ÜDY 1 Sınavı Soruları ve Cevapları

6 Şubat 2016 ÜDY 1 Sınavı Soruları ve Cevapları

 1. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre D türü yetki belgeleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

  Konusu:
  Yolcu Taşımacılığı
  Çıktığı Sınavlar:
  6 Şubat 2016 ÜDY 1 Sınavı
 2. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre aşağıdaki yetki belgelerinden hangileri sözleşmeli taşıt kullanamazlar?

  Konusu:
  Yolcu Taşımacılığı
  Çıktığı Sınavlar:
  6 Şubat 2016 ÜDY 1 Sınavı
 3. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre taşıtlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  Konusu:
  Ulusal Ulaştırma Mevzuatı
  Çıktığı Sınavlar:
  6 Şubat 2016 ÜDY 1 Sınavı
 4. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre düzenlenmiş olan dört ay geçerli ücret tarifesi bu sürenin bitiminden itibaren kaç gün içinde yenilenmez ise aynen uzar ve geçerli olur?

  Konusu:
  Otobüs / Turizm İşletmesi Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  9 Haziran 2013 ODY1 Sınavı
  6 Şubat 2016 ÜDY 1 Sınavı
 5. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, aşağıdakilerden hangisi taşımacılıkta, taşımanın başladığı kalkış noktasından bittiği varış noktasına kadar ara duraklar da dahil takip edilen yolu ifade eder?

  Konusu:
  Otobüs / Turizm İşletmesi Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  30 Haziran 2012 ÜDY2 Sınavı
  9 Haziran 2013 SRC1 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 2 Sınavı
  9 Haziran 2013 ÜDY1 Sınavı
  17 Ekim 2015 SRC 2 Sınavı
  6 Şubat 2016 ÜDY 1 Sınavı
 6. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre tarifesiz yolcu taşınması hususunda aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  Konusu:
  Yolcu Taşımacılığı
  Çıktığı Sınavlar:
  10 Mart 2013 ÜDY2 Sınavı
  10 Mart 2013 ÜDY1 Sınavı
  6 Şubat 2016 ÜDY 1 Sınavı
 7. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre tarifeli yolcu taşımaları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  Konusu:
  Düzenli Yolcu Taşımacılığı
  Çıktığı Sınavlar:
  28 Eylül 2013 ODY 2 Sınavı
  17 Ekim 2015 SRC 2 Sınavı
  17 Ekim 2015 SRC 1 Sınavı
  17 Ekim 2015 ODY 2 Sınavı
  6 Şubat 2016 ÜDY 1 Sınavı
 8. Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamındadır?

  Konusu:
  Ulaştırma Mevzuatı
  Çıktığı Sınavlar:
  10 Mart 2013 SRC4 Sınavı
  17 Ekim 2015 ÜDY 2 Sınavı
  17 Ekim 2015 ÜDY 1 Sınavı
  17 Ekim 2015 ODY 4 Sınavı
  17 Ekim 2015 ODY 2 Sınavı
  17 Ekim 2015 ODY 1 Sınavı
  6 Şubat 2016 SRC 4 Sınavı
  6 Şubat 2016 ODY 4 Sınavı
  6 Şubat 2016 SRC 2 Sınavı
  6 Şubat 2016 ÜDY 4 Sınavı
  6 Şubat 2016 ÜDY 1 Sınavı
 9. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, uluslararası taşımacılık faaliyetlerinde kullanılan ve yurt dışında bulunması sebebiyle yasal süresi içinde muayenesi yapılamayan araçlar, bu durumun belgelenmesi ve yurda giriş tarihinden itibaren kaç gün içerisinde müracaat edilmesi halinde yetki belgesi eki taşıt belgesine kaydedilebilir?

  Konusu:
  Uluslararası  Ulaştırma Mevzuatı
  Çıktığı Sınavlar:
  10 Mart 2013 ODY1 Sınavı
  10 Mart 2013 ÜDY1 Sınavı
  6 Şubat 2016 ODY 1 Sınavı
  6 Şubat 2016 ÜDY 1 Sınavı
 10. Tarifeli yolcu taşımacıları önceden Bakanlıktan izin almak suretiyle yılda bir kez ve ................. ayı geçmemek üzere, sefere çıkardığı taşıtın toplam koltuk sayısının % ................. nı aşmayacak sayıdaki koltuk için % 30 indirim sınırlamasına tabi olmaksızın özel indirim uygulayabilirler. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre yukarıdaki boşlukları doldurunuz.

  Konusu:
  Yolcu Taşımacılığı
  Çıktığı Sınavlar:
  10 Mart 2013 ODY1 Sınavı
  10 Mart 2013 ÜDY2 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 1 Sınavı
  6 Şubat 2016 ODY 1 Sınavı
  6 Şubat 2016 ÜDY 1 Sınavı
 11. Tarifesiz yolcu taşımacıları belirli bir süre için, sefere çıkardığı taşıtının toplam koltuk sayısının yüzde kaçını aşmayacak sayıdaki koltuk için özel indirim uygulayabilirler?

  Konusu:
  Düzenli Yolcu Taşımacılığı
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Aralık 2012 SRC2 Sınavı
  6 Şubat 2016 ÜDY 1 Sınavı
  6 Şubat 2016 ÜDY 2 Sınavı
 12. Sınır kapıları ile bu kapılardan çıkış yapılan ülke eşleşmesinde aşağıdakilerden hangisi yanlıştı ?

   

  Konusu:
  Ulaştırma Koridorları ve Güzergahlar
  Çıktığı Sınavlar:
  6 Şubat 2016 ÜDY 4 Sınavı
  6 Şubat 2016 SRC 3 Sınavı
  6 Şubat 2016 ODY 4 Sınavı
  6 Şubat 2016 ÜDY 3 Sınavı
  6 Şubat 2016 SRC 1 Sınavı
  6 Şubat 2016 ODY 1 Sınavı
  6 Şubat 2016 ODY 2 Sınavı
  6 Şubat 2016 ÜDY 1 Sınavı
  6 Şubat 2016 ÜDY 2 Sınavı
 13. Otobüs ve mafsallı otobüslerde en az kaç kilogramlık yangın söndürme cihazı bulundurulmalıdır?

  Konusu:
  Otobüs / Turizm İşletmesi Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  10 Mart 2013 ODY2 Sınavı
  10 Mart 2013 ÜDY1 Sınavı
  6 Şubat 2016 SRC 1 Sınavı
  6 Şubat 2016 SRC 2 Sınavı
  6 Şubat 2016 ODY 2 Sınavı
  6 Şubat 2016 ÜDY 1 Sınavı
 14. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre; taşıt sahiplerinin ikametgah değişikliklerinin tescil kuruluşuna en geç kaç gün içerisinde bildirilmesi zorunludur?

  Konusu:
  Trafik Kuralları ve Cezalar
  Çıktığı Sınavlar:
  9 Haziran 2013 SRC2 Sınavı
  9 Haziran 2013 SRC4 Sınavı
  6 Şubat 2016 ÜDY 1 Sınavı
 15. Kazazedede bilinç kaybı oluşması halinde yapılacak ilk müdahale aşağıdakilerden hangisidir?

  Konusu:
  İlkyardım
  Çıktığı Sınavlar:
  28 Eylül 2013 SRC 1 Sınavı
  28 Eylül 2013 SRC 2 Sınavı
  28 Eylül 2013 SRC 3 Sınavı
  28 Eylül 2013 SRC 4 Sınavı
  6 Şubat 2016 SRC 4 Sınavı
  6 Şubat 2016 ÜDY 3 Sınavı
  6 Şubat 2016 ODY 4 Sınavı
  6 Şubat 2016 SRC 1 Sınavı
  6 Şubat 2016 SRC 2 Sınavı
  6 Şubat 2016 ÜDY 4 Sınavı
  6 Şubat 2016 SRC 3 Sınavı
  6 Şubat 2016 ODY 1 Sınavı
  6 Şubat 2016 ODY 2 Sınavı
  6 Şubat 2016 ÜDY 1 Sınavı
  6 Şubat 2016 ÜDY 2 Sınavı
 16. Merdivenden inerken veya çıkarken sedyedeki kazazedenin taşıma yönü aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?

  Konusu:
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Aralık 2012 ODY1 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY1 Sınavı
  6 Şubat 2016 SRC 4 Sınavı
  6 Şubat 2016 ÜDY 3 Sınavı
  6 Şubat 2016 ODY 4 Sınavı
  6 Şubat 2016 SRC 1 Sınavı
  6 Şubat 2016 SRC 2 Sınavı
  6 Şubat 2016 ÜDY 4 Sınavı
  6 Şubat 2016 SRC 3 Sınavı
  6 Şubat 2016 ODY 1 Sınavı
  6 Şubat 2016 ODY 2 Sınavı
  6 Şubat 2016 ÜDY 1 Sınavı
  6 Şubat 2016 ÜDY 2 Sınavı
 17. Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  Konusu:
  Gümrük ve Kaçakçılık Mevzuatı
  Çıktığı Sınavlar:
  6 Şubat 2016 ÜDY 3 Sınavı
  6 Şubat 2016 ÜDY 1 Sınavı
 18. Yolcuların, gümrük mevzuatına göre zati ve hediyelik eşya kapsamı dışında olup, beyanlarına aykırı olarak üzerlerinde, eşyası arasında veya taşıma araçlarında çıkan ya da başkasına ait olduğu halde kendi zati eşyasıymış gibi gösterdikleri eşya ile ilgili nasıl işlem yapılır?

  Konusu:
  Gümrük ve Kaçakçılık Mevzuatı
  Çıktığı Sınavlar:
  10 Mart 2013 SRC1 Sınavı
  7 Aralık 2013 ODY1 Sınavı
  10 Mart 2013 ÜDY1 Sınavı
  10 Mart 2013 ODY1 Sınavı
  6 Şubat 2016 ÜDY 1 Sınavı
 19. Otobüs ve Otokarlarla Uluslararası Arızi Yolcu Taşımacılığı Anlaşması (INTERBUS)'na göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  Konusu:
  Dolaşım Düzenlemeleri ve Sınır Geçiş Uygulamaları
  Çıktığı Sınavlar:
  30 Haziran 2012 ODY1 Sınavı
  9 Haziran 2013 ODY1 Sınavı
  10 Mart 2013 ÜDY1 Sınavı
  10 Mart 2013 ODY1 Sınavı
  6 Şubat 2016 ODY 1 Sınavı
  6 Şubat 2016 ÜDY 1 Sınavı
 20. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında asli kusur sayılır?

  Konusu:
  Trafik Güvenliği
  Çıktığı Sınavlar:
  ÜDY4 2010-09-25
  ODY3 2010-09-25
  25 Eylül 2010 ÜDY 3 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY 3 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY1 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY2 Sınavı
  25 Eylül 2010 ÜDY1 Sınavı
  8 Aralık 2012 SRC 3 Sınavı
  8 Aralık 2012 SRC1 Sınavı
  28 Eylül 2013 SRC 1 Sınavı
  28 Eylül 2013 SRC 3 Sınavı
  30 Haziran 2012 ODY 3 Sınavı
  30 Haziran 2012 ODY4 Sınavı
  19 Mart 2011 SRC1 Sınavı
  30 Haziran 2012 SRC1 Sınavı
  30 Haziran 2012 SRC3 Sınavı
  25 Eylül 2010 ÜDY 3 Sınavı
  6 Şubat 2016 ODY 4 Sınavı
  6 Şubat 2016 ÜDY 4 Sınavı
  6 Şubat 2016 ODY 1 Sınavı
  6 Şubat 2016 ODY 2 Sınavı
  6 Şubat 2016 ÜDY 1 Sınavı
  6 Şubat 2016 ÜDY 2 Sınavı
 21. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında asli kusur sebebi sayılmaz?

  Konusu:
  Trafik Güvenliği
  Çıktığı Sınavlar:
  17 Eylül 2011 ÜDY4 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY4 Sınavı
  ODY4 2011-06-04
  17 Eylül 2011 ODY2 Sınavı
  30 Haziran 2012 ÜDY4 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY2 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY 3 Sınavı
  8 Aralık 2012 ÜDY2 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY1 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY2 Sınavı
  9 Haziran 2013 ÜDY2 Sınavı
  9 Haziran 2013 ÜDY1 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 2 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY2 Sınavı
  7 Aralık 2013 ÜDY2 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY4 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 3 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY2 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY1 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY1 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY3 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY4 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY4 Sınavı
  17 Ekim 2015 SRC 4 Sınavı
  17 Ekim 2015 SRC 2 Sınavı
  17 Ekim 2015 SRC 1 Sınavı
  17 Ekim 2015 SRC 3 Sınavı
  6 Şubat 2016 ÜDY 3 Sınavı
  6 Şubat 2016 ODY 4 Sınavı
  6 Şubat 2016 SRC 1 Sınavı
  6 Şubat 2016 SRC 3 Sınavı
  6 Şubat 2016 ÜDY 1 Sınavı
  6 Şubat 2016 ÜDY 2 Sınavı
 22. Karayolları Trafik Kanununda düzenlenen Garanti Fonu aşağıdaki zararlardan hangisini karşılamaz?

  Konusu:
  Sorumluluk Sigortaları
  Çıktığı Sınavlar:
  10 Mart 2013 ODY2 Sınavı
  10 Mart 2013 SRC1 Sınavı
  10 Mart 2013 ODY1 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 1 Sınavı
  17 Ekim 2015 SRC 4 Sınavı
  17 Ekim 2015 SRC 3 Sınavı
  6 Şubat 2016 ÜDY 3 Sınavı
  6 Şubat 2016 ODY 1 Sınavı
  6 Şubat 2016 ODY 2 Sınavı
  6 Şubat 2016 ÜDY 1 Sınavı
  6 Şubat 2016 ÜDY 2 Sınavı
 23. Sigortacılıkta kullanılan KLOZLAR teriminin anlamı nedir?

  Konusu:
  Sorumluluk Sigortaları
  Çıktığı Sınavlar:
  28 Eylül 2013 ÜDY 3 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY4 Sınavı
  6 Şubat 2016 ODY 1 Sınavı
  6 Şubat 2016 ÜDY 1 Sınavı
 24. Aşağıdakilerden hangisi sigortanın temel prensiplerinden biri değildir?

  Konusu:
  Sorumluluk Sigortaları
  Çıktığı Sınavlar:
  10 Mart 2013 ODY 3 Sınavı
  6 Şubat 2016 ÜDY 1 Sınavı
 25. Toplam kalite yönetiminde ürün kontrolü için hangisi doğrudur?

  Konusu:
  Toplam Kalite Yönetimi ve Süreç Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  7 Aralık 2013 ÜDY2 Sınavı
  8 Aralık 2012 ÜDY2 Sınavı
  6 Şubat 2016 ÜDY 1 Sınavı
 26. Aşağıdaki stratejilerden hangisi kaliteye dayalı geliştirme çabaları kapsamında yer alır?

  Konusu:
  Toplam Kalite Yönetimi ve Süreç Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  9 Haziran 2013 ODY1 Sınavı
  8 Aralık 2012 ÜDY4 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY4 Sınavı
  6 Şubat 2016 ÜDY 1 Sınavı
  6 Şubat 2016 ÜDY 2 Sınavı
 27. Aşağıdakilerden hangisi belli bir Pazar bölümüne yönelmiş pazarlamanın faydalarından olamaz?

  Konusu:
  Pazarlama
  Çıktığı Sınavlar:
  28 Eylül 2013 ÜDY 1 Sınavı
  6 Şubat 2016 ÜDY 1 Sınavı
 28. Aşağıdakilerden hangisi hedef pazar seçimine uygulanan stratejiler arasında değildir?

  Konusu:
  Pazarlama
  Çıktığı Sınavlar:
  7 Aralık 2013 ODY 3 Sınavı
  6 Şubat 2016 ÜDY 3 Sınavı
  6 Şubat 2016 ÜDY 1 Sınavı
 29. Hangisi henüz firmanın müşterisi olmayan ancak ürün ya da hizmetini alma niyeti ve mali gücü bulunan müşterileri ifade eder?

  Konusu:
  Müşteri İlişkileri Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  10 Mart 2013 ODY2 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 1 Sınavı
  10 Mart 2013 ODY4 Sınavı
  6 Şubat 2016 ODY 4 Sınavı
  6 Şubat 2016 ÜDY 1 Sınavı
 30. Müşteri ilişkileri Yönetimi'nde müşteri temasları hangi sıraya göre yapılmalıdır?

  Konusu:
  Müşteri İlişkileri Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Mart 2012 ÜDY1 Sınavı
  10 Mart 2013 ÜDY1 Sınavı
  10 Mart 2013 ÜDY3 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY3 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 3 Sınavı
  6 Şubat 2016 ÜDY 1 Sınavı
 31. Kişinin işinde yüksek ve etkin bir performans göstermesini sağlayan bilgi, beceri, tecrübe ve kişiliğin oluşturduğu bütüne ne denir?

  Konusu:
  İnsan Kaynakları ve Davranış Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  10 Mart 2013 ÜDY1 Sınavı
  6 Şubat 2016 ÜDY 1 Sınavı
 32. İşe alıştırma eğitim programlarının bölümleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

  Konusu:
  İnsan Kaynakları ve Davranış Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  30 Haziran 2012 ÜDY1 Sınavı
  6 Şubat 2016 ÜDY 1 Sınavı
 33. Aşağıdakilerden hangisi İnsan Kaynakları Yönetiminin ulaşmak istediği temel amaçlardan biridir?

  Konusu:
  İnsan Kaynakları ve Davranış Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Aralık 2012 ÜDY1 Sınavı
  6 Şubat 2016 ÜDY 3 Sınavı
  6 Şubat 2016 ÜDY 1 Sınavı
 34. Eksik bilgilendirme nedeniyle finansal işlemin gerçekleşmesinden sonra ortaya çıkan maliyete ne denir?

  Konusu:
  Finansal Yönetim
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Aralık 2012 ÜDY1 Sınavı
  30 Haziran 2012 ÜDY2 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 2 Sınavı
  6 Şubat 2016 ÜDY 1 Sınavı
 35. Aşağıdakilerden hangisi gayri nakdi kredidir?

  Konusu:
  Finansal Yönetim
  Çıktığı Sınavlar:
  10 Mart 2013 ÜDY3 Sınavı
  7 Aralık 2013 ODY2 Sınavı
  30 Haziran 2012 ODY2 Sınavı
  6 Şubat 2016 ÜDY 1 Sınavı
 36. Bilançoda, işletmenin varlıklarının ve borçlarının belirlenmesi amacıyla yapılan işlem aşağıdakilerden hangisidir?

  Konusu:
  Finansal Yönetim
  Çıktığı Sınavlar:
  10 Mart 2013 ODY1 Sınavı
  10 Mart 2013 ODY 3 Sınavı
  6 Şubat 2016 ÜDY 3 Sınavı
  6 Şubat 2016 ÜDY 1 Sınavı
 37. Aşağıdakilerden hangisi mobil izleme sisteminin hizmetleri arasında değildir?

  Konusu:
  Bilgi İşlem ve Haberleşme Teknolojileri
  Çıktığı Sınavlar:
  10 Mart 2013 ÜDY3 Sınavı
  10 Mart 2013 ÜDY2 Sınavı
  6 Şubat 2016 ÜDY 4 Sınavı
  6 Şubat 2016 ÜDY 1 Sınavı
 38. Vergi Usul Kanununa göre hangisi mücbir sebep sonuçlarından değildir?

  Konusu:
  Vergi Hukuku
  Çıktığı Sınavlar:
  30 Haziran 2012 ÜDY2 Sınavı
  7 Aralık 2013 ÜDY 3 Sınavı
  7 Aralık 2013 ÜDY2 Sınavı
  6 Şubat 2016 ÜDY 1 Sınavı
 39. Aşağıdakilerden hangisi vergi hukukunda hesap hatası olarak kabul edilmez?

  Konusu:
  Vergi Kanunları ve Uygulamaları
  Çıktığı Sınavlar:
  10 Mart 2013 ÜDY1 Sınavı
  10 Mart 2013 ÜDY3 Sınavı
  6 Şubat 2016 ÜDY 3 Sınavı
  6 Şubat 2016 ÜDY 1 Sınavı
 40. Vergi hukukuna göre, işe başlamanın zamanında bildirilmemesi hangi cezayı gerektirir?

  Konusu:
  Vergi Hukuku
  Çıktığı Sınavlar:
  ÜDY4 29 Eylül 2012
  28 Eylül 2013 ÜDY 2 Sınavı
  9 Haziran 2013 ÜDY4 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY4 Sınavı
  6 Şubat 2016 ÜDY 1 Sınavı
 41. Vergi Usul Kanunu'na göre, vergi alacağının doğduğu takvim yılını takip eden yılın başından başlayarak tarh ve mükellefe tebliğ edilmeyen vergiler kaç yıl içinde zaman aşımına uğrar?

  Konusu:
  Vergi Kanunları ve Uygulamaları
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Aralık 2012 ODY1 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY1 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 1 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY1 Sınavı
  9 Haziran 2013 ODY 3 Sınavı
  9 Haziran 2013 ODY4 Sınavı
  6 Şubat 2016 ÜDY 1 Sınavı
 42. Ticaret siciline geçici kayıt hangi halde yapılır ?

  Konusu:
  Ticaret Hukuku
  Çıktığı Sınavlar:
  30 Haziran 2012 ÜDY1 Sınavı
  6 Şubat 2016 ÜDY 3 Sınavı
  6 Şubat 2016 ÜDY 1 Sınavı
 43. Ticaret Hukukuna göre; tacirler arasında ihbar ve ihtarların yazılı şekilde yapılmaması hangi sonucu doğurur?

  Konusu:
  Ticaret Hukuku
  Çıktığı Sınavlar:
  7 Aralık 2013 ÜDY2 Sınavı
  6 Şubat 2016 ÜDY 4 Sınavı
  6 Şubat 2016 ÜDY 1 Sınavı
 44. Türk Ticaret Kanununa göre, haksız olarak alınan taşıma ücretinin geri alınması ve taşıma ücreti dâhil olmak üzere taşıma mukavelesinden doğan bütün alacaklarda zamanaşımı süresi ne kadardır?

  Konusu:
  Yasal Sorumluluklar
  Çıktığı Sınavlar:
  10 Mart 2013 ODY2 Sınavı
  10 Mart 2013 ÜDY1 Sınavı
  9 Haziran 2013 ÜDY2 Sınavı
  10 Mart 2013 ODY1 Sınavı
  6 Şubat 2016 ÜDY 3 Sınavı
  6 Şubat 2016 ODY 4 Sınavı
  6 Şubat 2016 ODY 1 Sınavı
  6 Şubat 2016 ODY 2 Sınavı
  6 Şubat 2016 ÜDY 1 Sınavı
 45. Türk Ticaret Kanununa göre taşıma sözleşmesinden kaynaklanan ücrete ilişkin davaların zaman aşımı süresi ne kadardır?

  Konusu:
  Ticaret Hukuku
  Çıktığı Sınavlar:
  7 Aralık 2013 ÜDY2 Sınavı
  6 Şubat 2016 ÜDY 1 Sınavı
 46. Aşağıdakilerden hangisi tüzel kişiliğin sona erme nedenlerinden biridir?

  Konusu:
  Medeni Hukuk
  Çıktığı Sınavlar:
  6 Şubat 2016 ÜDY 1 Sınavı
 47. Ara dinlenme süresi günde 6 saat çalışılan iş yerinde ne kadar olması gerekir?

  Konusu:
  İş Hukuku
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Aralık 2012 ÜDY1 Sınavı
  7 Aralık 2013 ÜDY2 Sınavı
  30 Haziran 2012 ODY2 Sınavı
  6 Şubat 2016 ÜDY 1 Sınavı
 48. Aşağıdakilerden hangisi “geçerli” fesih nedeni olamaz?

  Konusu:
  İş Hukuku
  Çıktığı Sınavlar:
  17 Eylül 2011 ODY 3 Sınavı
  ÜDY4 2010-09-25
  25 Eylül 2010 ÜDY4 Sınavı
  ODY3 2010-09-25
  7 Aralık 2013 ÜDY1 Sınavı
  30 Haziran 2012 ÜDY1 Sınavı
  25 Eylül 2010 ÜDY1 Sınavı
  25 Eylül 2010 ÜDY 3 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY1 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY2 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY 3 Sınavı
  9 Haziran 2013 ODY 3 Sınavı
  30 Haziran 2012 ODY 3 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY4 Sınavı
  25 Eylül 2010 ÜDY 3 Sınavı
  6 Şubat 2016 ÜDY 3 Sınavı
  6 Şubat 2016 ÜDY 1 Sınavı
 49. İş Kanununa göre işçinin yıllık ücretli izni için aşağıdaki seçeneklerden hangisi yanlıştır?

  Konusu:
  İş Hukuku
  Çıktığı Sınavlar:
  10 Mart 2013 ÜDY1 Sınavı
  10 Mart 2013 ÜDY3 Sınavı
  6 Şubat 2016 ÜDY 3 Sınavı
  6 Şubat 2016 ÜDY 1 Sınavı
 50. Hukuk tekniği açısından somut olaya uygulanacak yazılı veya yazılı olmayan bir hukuk kuralının olmaması durumunda ortaya çıkan boşluk aşağıdakilerden hangisidir?

  Konusu:
  Medeni Hukuk
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Aralık 2012 ODY2 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 2 Sınavı
  7 Aralık 2013 ODY 3 Sınavı
  6 Şubat 2016 ÜDY 3 Sınavı
  6 Şubat 2016 ÜDY 1 Sınavı

Hizmet verdiğimiz il ve ilçeler

İstanbul

Adalar, Arnavutköy, Ataşehir, Avcılar, Bağcılar, Bahçeliever, Bakırköy, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beykoz, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Çatalca, Çekmeköy, Esenler, Esenyurt, Eyüp, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kadıköy, Kağıthane, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Pendik, Sarıyer, Sancaktepe, Silivri, Sultanbeyli, Sultangazi, Şile, Şişli, Tuzla, Ümraniye, Üsküdar, Zeytinburnu

İzmir

Aliağa, Balçova, Bayındır, Bayraklı, Bornova, Buca, Çiğli, Foça, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Karşıyaka, Kemalpaşa, Konak, Menderes, Menemen, Narlıdere, Seferihisar, Selçuk, Torbalı, Urla, Bergama, Beydağ, Çeşme, Dikili, Karaburun, Kınık, Kiraz, Ödemiş, Tire