8 Aralık 2012 ÜDY1 Sınavı Soruları ve Cevapları

ÜDY1 Belgesi ve ÜDY1 Eğitimi hakkında detaylı bilgi almak için tıklayınız.

8 Aralık 2012 ÜDY1 Sınavı Soruları ve Cevapları

8 Aralık 2012 ÜDY1 Sınavı Soruları ve Cevapları

 1. Aşağıdakilerden hangisi Kamu Hukuku alanına girmez?

  Konusu:
  Anayasa
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Aralık 2012 ÜDY 1 Sınavı
 2. Tüzükler hangi makam tarafından çıkarılır?

  Konusu:
  Anayasa
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Aralık 2012 ÜDY 1 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 1 Sınavı
 3. Alacağı olan kişinin borçludan isteyebileceği, borçlunun da tazmin etme zorunluluğu olan davranış biçimi hangisidir?

  Konusu:
  Anayasa
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Aralık 2012 ODY3 Sınavı
  9 Haziran 2013 ODY1 Sınavı
  8 Aralık 2012 ÜDY 1 Sınavı
  9 Haziran 2013 ÜDY4 Sınavı
  30 Haziran 2012 ODY 1 Sınavı
 4. Aşağıdakilerden hangisi faaliyet etkinlik oranlarından biri değildir?

  Konusu:
  Finansal Yönetim
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Aralık 2012 ÜDY 1 Sınavı
 5. Aşağıdakilerden hangisi kar dağıtım politikasının belirlenmesinde doğrudan etkili unsurlardan biri değildir?

  Konusu:
  Finansal Yönetim
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Aralık 2012 ÜDY 1 Sınavı
 6. Eksik bilgilendirme nedeniyle finansal işlemin gerçekleşmesinden sonra ortaya çıkan maliyete ne denir?

  Konusu:
  Finansal Yönetim
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Aralık 2012 ÜDY 1 Sınavı
  30 Haziran 2012 ÜDY 2 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 2 Sınavı
 7. Aşağıdakilerden hangisi finansal yönetimin "Yatırım Kararları" kapsamında yer almaz?

  Konusu:
  Finansal Yönetim
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Aralık 2012 ÜDY 1 Sınavı
  30 Haziran 2012 ODY 1 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 3 Sınavı
 8. Aşağıdakilerden hangisi bir davranışın operasyonel tanımını oluşturmak için sorulmamalıdır:

  Konusu:
  İnsan Kaynakları ve Davranış Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Aralık 2012 ÜDY 1 Sınavı
 9. Aşağıdakilerden hangisi İnsan Kaynakları Yönetiminin ulaşmak istediği temel amaçlardan biridir?

  Konusu:
  İnsan Kaynakları ve Davranış Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Aralık 2012 ÜDY 1 Sınavı
 10. İşyeri iç yönetmelikleri kim tarafından hazırlanır?

  Konusu:
  İş Hukuku
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Aralık 2012 ÜDY 1 Sınavı
 11. İş Hukuku aşağıdaki ilişkilerden hangisini düzenlemektedir?

  Konusu:
  İş Hukuku
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Aralık 2012 ÜDY 1 Sınavı
 12. İş ilişkisinin önceden anlaşılan bir süreye bağlı olarak yapılmadığı durumda yapılan sözleşme türü aşağıdakilerden hangisidir?

  Konusu:
  İş Hukuku
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Aralık 2012 ÜDY 1 Sınavı
  7 Aralık 2013 ODY 2 Sınavı
  8 Aralık 2012 ODY 2 Sınavı
 13. Ara dinlenme süresi günde 6 saat çalışılan iş yerinde ne kadar olması gerekir?

  Konusu:
  İş Hukuku
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Aralık 2012 ÜDY 1 Sınavı
  7 Aralık 2013 ÜDY 2 Sınavı
  30 Haziran 2012 ODY 2 Sınavı
 14. Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisi nitelikli hallerdendir?

  Konusu:
  KMK-KabahatlerK-TCK-HUMK
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Aralık 2012 ÜDY 1 Sınavı
 15. Konusu:
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Aralık 2011 ÜDY 3 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY 3 Sınavı
  17 Eylül 2011 SRC 3 Sınavı
  17 Eylül 2011 SRC 3 Sınavı
  5 Ekim 2008 GMS Sınavı
  5 Ekim 2008 GMS Sınavı
  5 Ekim 2008 GMS Sınavı
  5 Ekim 2008 GMS Sınavı
  5 Ekim 2008 GMS Sınavı
  5 Ekim 2008 GMS Sınavı
  5 Ekim 2008 GMS Sınavı
  5 Ekim 2008 GMS Sınavı
  5 Ekim 2008 GMS Sınavı
  5 Ekim 2008 GMS Sınavı
  18 Ekim 2005 GMS Sınavı
  18 Ekim 2005 GMS Sınavı
  18 Ekim 2005 GMS Sınavı
  18 Ekim 2005 GMS Sınavı
  18 Ekim 2005 GMS Sınavı
  1 Ekim 2011 GMYS Sınavı
  1 Ekim 2011 GMS Sınavı
  10 Mart 2013 SRC 1 Sınavı
  25 Aralık 2010 ÜDY 1 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY 1 Sınavı
  30 Haziran 2012 ODY 3 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 2 Sınavı
  24 Aralık 2011 SRC 1 Sınavı
  24 Aralık 2011 SRC 3 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY 1 Sınavı
  24 Mart 2012 SRC 4 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY 1 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY 4 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY 4 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY 3 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY 3 Sınavı
  8 Aralık 2012 ODY 4 Sınavı
  8 Aralık 2012 ODY 4 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY1 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY 1 Sınavı
  17 Eylül 2011 SRC 1 Sınavı
  10 Mart 2013 ÜDY 4 Sınavı
  10 Mart 2013 ÜDY 1 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 3 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 4 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 4 Sınavı
  7 Aralık 2013 SRC 1 Sınavı
  7 Aralık 2013 SRC 1 Sınavı
  21 Ekim 2006 GMYS Sınavı
  21 Ekim 2006 GMYS Sınavı
  21 Ekim 2006 GMYS Sınavı
  7 Aralık 2013 ODY 1 Sınavı
  7 Aralık 2013 ODY 1 Sınavı
  8 Aralık 2012 ODY 1 Sınavı
  7 Aralık 2013 ÜDY 1 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY 1 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY 1 Sınavı
  25 Aralık 2010 ÜDY 1 Sınavı
  30 Haziran 2012 ÜDY 1 Sınavı
  8 Aralık 2012 ÜDY 1 Sınavı
  8 Aralık 2012 ÜDY 1 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 1 Sınavı
  25 Eylül 2010 ÜDY 1 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 1 Sınavı
  7 Aralık 2013 ÜDY 3 Sınavı
  7 Aralık 2013 ÜDY 3 Sınavı
  25 Eylül 2010 ÜDY 3 Sınavı
  25 Eylül 2010 ÜDY 3 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 3 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 2 Sınavı
  25 Aralık 2010 ÜDY 4 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 4 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY 4 Sınavı
  30 Haziran 2012 ÜDY 4 Sınavı
  10 Mart 2013 ODY 1 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY 1 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 1 Sınavı
  25 Aralık 2010 ODY 1 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY 1 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY 2 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY 3 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY 3 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY 3 Sınavı
  25 Aralık 2010 ODY 3 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY 3 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY 3 Sınavı
  7 Aralık 2013 ODY 3 Sınavı
  7 Aralık 2013 ODY 3 Sınavı
  7 Aralık 2013 ODY 3 Sınavı
  10 Mart 2013 ODY 3 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 3 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY 4 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY 4 Sınavı
  7 Aralık 2013 ODY 4 Sınavı
  10 Mart 2013 ODY 4 Sınavı
  25 Aralık 2010 ODY 4 Sınavı
  17 Eylül 2011 SRC 1 Sınavı
  17 Eylül 2011 SRC 1 Sınavı
  19 Mart 2011 SRC 1 Sınavı
  30 Haziran 2012 SRC 1 Sınavı
  8 Aralık 2012 SRC 1 Sınavı
  28 Eylül 2013 SRC 1 Sınavı
  29 Eylül 2012 SRC 1 Sınavı
  29 Eylül 2012 SRC 1 Sınavı
  19 Mart 2011 SRC 2 Sınavı
  24 Mart 2012 SRC 3 Sınavı
  24 Mart 2012 SRC 3 Sınavı
  30 Haziran 2012 SRC 3 Sınavı
  7 Aralık 2013 SRC 3 Sınavı
  8 Aralık 2012 SRC 3 Sınavı
  8 Aralık 2012 SRC 3 Sınavı
  17 Eylül 2011 SRC 3 Sınavı
  19 Mart 2011 SRC 3 Sınavı
  19 Mart 2011 SRC 3 Sınavı
  28 Eylül 2013 SRC 3 Sınavı
  29 Eylül 2012 SRC 3 Sınavı
  24 Aralık 2011 SRC 4 Sınavı
  24 Aralık 2011 SRC 4 Sınavı
  24 Mart 2012 SRC 4 Sınavı
  1 Ekim 2011 GMS Sınavı
  5 Ağustos 2000 GMS Sınavı
  10 Ekim 2003 GMS Sınavı
  10 Ekim 2003 GMS Sınavı
  10 Ekim 2003 GMS Sınavı
  10 Ekim 2003 GMS Sınavı
  10 Ekim 2003 GMS Sınavı
  18 Kasım 2006 GMS Sınavı
  20 Ekim 2012 GMS Sınavı
  20 Ekim 2012 GMS Sınavı
  21 Ekim 2006 GMS Sınavı
  21 Ekim 2006 GMS Sınavı
  21 Ekim 2006 GMS Sınavı
  21 Ekim 2006 GMS Sınavı
  21 Ekim 2006 GMS Sınavı
  21 Ekim 2006 GMS Sınavı
  21 Ekim 2006 GMS Sınavı
  21 Ekim 2006 GMS Sınavı
  21 Ekim 2006 GMS Sınavı
  24 Kasım 2002 GMS Sınavı
  24 Kasım 2002 GMS Sınavı
  24 Kasım 2002 GMS Sınavı
  30 Kasım 2010 GMS Sınavı
  5 Ekim 2008 GMYS Sınavı
  5 Ekim 2008 GMYS Sınavı
  5 Ekim 2008 GMYS Sınavı
  5 Ekim 2008 GMYS Sınavı
  5 Ekim 2008 GMYS Sınavı
  21 Ekim 2006 GMYS Sınavı
  21 Ekim 2006 GMYS Sınavı
  21 Ekim 2006 GMYS Sınavı
  21 Ekim 2006 GMYS Sınavı
  21 Ekim 2006 GMYS Sınavı
  21 Ekim 2006 GMYS Sınavı
  20 Ekim 2012 GMYS Sınavı
  18 Ekim 2014 TMGD Sınavı
  12 Aralık 2014 SRC 2 Sınavı
  13 Aralık 2014 TMGD Sınavı
  28 Aralık 2014 GMS Sınavı
  28 Aralık 2014 GMS Sınavı
  28 Aralık 2014 GMS Sınavı
  28 Aralık 2014 GMS Sınavı
  28 Aralık 2014 GMS Sınavı
  28 Aralık 2014 GMS Sınavı
  28 Aralık 2014 GMS Sınavı
  28 Aralık 2014 GMYS Sınavı
  28 Aralık 2014 GMYS Sınavı
  28 Aralık 2014 GMYS Sınavı
  28 Aralık 2014 GMYS Sınavı
  28 Aralık 2014 GMYS Sınavı
  28 Aralık 2014 GMYS Sınavı
  28 Aralık 2014 GMYS Sınavı
  28 Aralık 2014 GMYS Sınavı
  28 Aralık 2014 GMYS Sınavı
  28 Aralık 2014 GMYS Sınavı
  28 Aralık 2014 GMYS Sınavı
  28 Aralık 2014 GMYS Sınavı
  28 Aralık 2014 GMYS Sınavı
  28 Aralık 2014 GMYS Sınavı
  28 Aralık 2014 GMYS Sınavı
  28 Aralık 2014 GMYS Sınavı
  0000 SRC 2 Sınavı
  25 Aralık 2010 ÜDY 3 Sınavı
  20 Mart 2010 SRC 2 Sınavı
  12 Temmuz 2014 ODY 3 Sınavı
  27 Haziran 2015 SRC 5 Sınavı
  25 Nisan 2015 TMGD Sınavı
  27 Haziran 2015 ÜDY 3 Sınavı
  29 Ağustos 2015 TMGD Sınavı
  10 Mart 2013 SRC 5 + SRC 5 TANKER Sınavı
  12 Temmuz 2014 ODY 4 Sınavı
  12 Temmuz 2014 SRC 2 Sınavı
  12 Temmuz 2014 SRC 4 Sınavı
  12 Temmuz 2014 SRC 5 + SRC 5 TANKER Sınavı
  12 Temmuz 2014 SRC 5 Sınavı
  12 Temmuz 2014 SRC 5 TANKER Sınavı
  12 Temmuz 2014 ÜDY 3 Sınavı
  12 Temmuz 2014 ÜDY 4 Sınavı
  13 Ekim 2012 SRC 5 + SRC 5 TANKER Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 1 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 3 Sınavı
  25 Aralık 2010 ÜDY 3 Sınavı
  25 Eylül 2010 ÜDY 3 Sınavı
  27 Haziran 2015 SRC 5 + SRC 5 TANKER Sınavı
 16. Özel kanunları gereğince belirli işler için vergiden tamamen veya kısmen muaf olarak ithal olunan eşyayı ithal amacı dışında kullanmak veya satmak veya bilerek satın almak fiili aşağıdaki suçlardan hangisinin kapsamına girer?

  Konusu:
  Vergi Hukuku
  Çıktığı Sınavlar:
  7 Aralık 2013 ÜDY 1 Sınavı
  8 Aralık 2012 ÜDY 1 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY 3 Sınavı
  25 Eylül 2010 ÜDY 4 Sınavı
  7 Aralık 2013 ÜDY 4 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY 4 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY 1 Sınavı
  4 Haziran 2011 SRC 1 Sınavı
  4 Haziran 2011 SRC 3 Sınavı
 17. Konusu:
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Aralık 2011 ÜDY 3 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY 3 Sınavı
  17 Eylül 2011 SRC 3 Sınavı
  17 Eylül 2011 SRC 3 Sınavı
  5 Ekim 2008 GMS Sınavı
  5 Ekim 2008 GMS Sınavı
  5 Ekim 2008 GMS Sınavı
  5 Ekim 2008 GMS Sınavı
  5 Ekim 2008 GMS Sınavı
  5 Ekim 2008 GMS Sınavı
  5 Ekim 2008 GMS Sınavı
  5 Ekim 2008 GMS Sınavı
  5 Ekim 2008 GMS Sınavı
  5 Ekim 2008 GMS Sınavı
  18 Ekim 2005 GMS Sınavı
  18 Ekim 2005 GMS Sınavı
  18 Ekim 2005 GMS Sınavı
  18 Ekim 2005 GMS Sınavı
  18 Ekim 2005 GMS Sınavı
  1 Ekim 2011 GMYS Sınavı
  1 Ekim 2011 GMS Sınavı
  10 Mart 2013 SRC 1 Sınavı
  25 Aralık 2010 ÜDY 1 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY 1 Sınavı
  30 Haziran 2012 ODY 3 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 2 Sınavı
  24 Aralık 2011 SRC 1 Sınavı
  24 Aralık 2011 SRC 3 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY 1 Sınavı
  24 Mart 2012 SRC 4 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY 1 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY 4 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY 4 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY 3 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY 3 Sınavı
  8 Aralık 2012 ODY 4 Sınavı
  8 Aralık 2012 ODY 4 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY1 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY 1 Sınavı
  17 Eylül 2011 SRC 1 Sınavı
  10 Mart 2013 ÜDY 4 Sınavı
  10 Mart 2013 ÜDY 1 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 3 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 4 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 4 Sınavı
  7 Aralık 2013 SRC 1 Sınavı
  7 Aralık 2013 SRC 1 Sınavı
  21 Ekim 2006 GMYS Sınavı
  21 Ekim 2006 GMYS Sınavı
  21 Ekim 2006 GMYS Sınavı
  7 Aralık 2013 ODY 1 Sınavı
  7 Aralık 2013 ODY 1 Sınavı
  8 Aralık 2012 ODY 1 Sınavı
  7 Aralık 2013 ÜDY 1 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY 1 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY 1 Sınavı
  25 Aralık 2010 ÜDY 1 Sınavı
  30 Haziran 2012 ÜDY 1 Sınavı
  8 Aralık 2012 ÜDY 1 Sınavı
  8 Aralık 2012 ÜDY 1 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 1 Sınavı
  25 Eylül 2010 ÜDY 1 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 1 Sınavı
  7 Aralık 2013 ÜDY 3 Sınavı
  7 Aralık 2013 ÜDY 3 Sınavı
  25 Eylül 2010 ÜDY 3 Sınavı
  25 Eylül 2010 ÜDY 3 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 3 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 2 Sınavı
  25 Aralık 2010 ÜDY 4 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 4 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY 4 Sınavı
  30 Haziran 2012 ÜDY 4 Sınavı
  10 Mart 2013 ODY 1 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY 1 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 1 Sınavı
  25 Aralık 2010 ODY 1 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY 1 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY 2 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY 3 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY 3 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY 3 Sınavı
  25 Aralık 2010 ODY 3 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY 3 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY 3 Sınavı
  7 Aralık 2013 ODY 3 Sınavı
  7 Aralık 2013 ODY 3 Sınavı
  7 Aralık 2013 ODY 3 Sınavı
  10 Mart 2013 ODY 3 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 3 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY 4 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY 4 Sınavı
  7 Aralık 2013 ODY 4 Sınavı
  10 Mart 2013 ODY 4 Sınavı
  25 Aralık 2010 ODY 4 Sınavı
  17 Eylül 2011 SRC 1 Sınavı
  17 Eylül 2011 SRC 1 Sınavı
  19 Mart 2011 SRC 1 Sınavı
  30 Haziran 2012 SRC 1 Sınavı
  8 Aralık 2012 SRC 1 Sınavı
  28 Eylül 2013 SRC 1 Sınavı
  29 Eylül 2012 SRC 1 Sınavı
  29 Eylül 2012 SRC 1 Sınavı
  19 Mart 2011 SRC 2 Sınavı
  24 Mart 2012 SRC 3 Sınavı
  24 Mart 2012 SRC 3 Sınavı
  30 Haziran 2012 SRC 3 Sınavı
  7 Aralık 2013 SRC 3 Sınavı
  8 Aralık 2012 SRC 3 Sınavı
  8 Aralık 2012 SRC 3 Sınavı
  17 Eylül 2011 SRC 3 Sınavı
  19 Mart 2011 SRC 3 Sınavı
  19 Mart 2011 SRC 3 Sınavı
  28 Eylül 2013 SRC 3 Sınavı
  29 Eylül 2012 SRC 3 Sınavı
  24 Aralık 2011 SRC 4 Sınavı
  24 Aralık 2011 SRC 4 Sınavı
  24 Mart 2012 SRC 4 Sınavı
  1 Ekim 2011 GMS Sınavı
  5 Ağustos 2000 GMS Sınavı
  10 Ekim 2003 GMS Sınavı
  10 Ekim 2003 GMS Sınavı
  10 Ekim 2003 GMS Sınavı
  10 Ekim 2003 GMS Sınavı
  10 Ekim 2003 GMS Sınavı
  18 Kasım 2006 GMS Sınavı
  20 Ekim 2012 GMS Sınavı
  20 Ekim 2012 GMS Sınavı
  21 Ekim 2006 GMS Sınavı
  21 Ekim 2006 GMS Sınavı
  21 Ekim 2006 GMS Sınavı
  21 Ekim 2006 GMS Sınavı
  21 Ekim 2006 GMS Sınavı
  21 Ekim 2006 GMS Sınavı
  21 Ekim 2006 GMS Sınavı
  21 Ekim 2006 GMS Sınavı
  21 Ekim 2006 GMS Sınavı
  24 Kasım 2002 GMS Sınavı
  24 Kasım 2002 GMS Sınavı
  24 Kasım 2002 GMS Sınavı
  30 Kasım 2010 GMS Sınavı
  5 Ekim 2008 GMYS Sınavı
  5 Ekim 2008 GMYS Sınavı
  5 Ekim 2008 GMYS Sınavı
  5 Ekim 2008 GMYS Sınavı
  5 Ekim 2008 GMYS Sınavı
  21 Ekim 2006 GMYS Sınavı
  21 Ekim 2006 GMYS Sınavı
  21 Ekim 2006 GMYS Sınavı
  21 Ekim 2006 GMYS Sınavı
  21 Ekim 2006 GMYS Sınavı
  21 Ekim 2006 GMYS Sınavı
  20 Ekim 2012 GMYS Sınavı
  18 Ekim 2014 TMGD Sınavı
  12 Aralık 2014 SRC 2 Sınavı
  13 Aralık 2014 TMGD Sınavı
  28 Aralık 2014 GMS Sınavı
  28 Aralık 2014 GMS Sınavı
  28 Aralık 2014 GMS Sınavı
  28 Aralık 2014 GMS Sınavı
  28 Aralık 2014 GMS Sınavı
  28 Aralık 2014 GMS Sınavı
  28 Aralık 2014 GMS Sınavı
  28 Aralık 2014 GMYS Sınavı
  28 Aralık 2014 GMYS Sınavı
  28 Aralık 2014 GMYS Sınavı
  28 Aralık 2014 GMYS Sınavı
  28 Aralık 2014 GMYS Sınavı
  28 Aralık 2014 GMYS Sınavı
  28 Aralık 2014 GMYS Sınavı
  28 Aralık 2014 GMYS Sınavı
  28 Aralık 2014 GMYS Sınavı
  28 Aralık 2014 GMYS Sınavı
  28 Aralık 2014 GMYS Sınavı
  28 Aralık 2014 GMYS Sınavı
  28 Aralık 2014 GMYS Sınavı
  28 Aralık 2014 GMYS Sınavı
  28 Aralık 2014 GMYS Sınavı
  28 Aralık 2014 GMYS Sınavı
  0000 SRC 2 Sınavı
  25 Aralık 2010 ÜDY 3 Sınavı
  20 Mart 2010 SRC 2 Sınavı
  12 Temmuz 2014 ODY 3 Sınavı
  27 Haziran 2015 SRC 5 Sınavı
  25 Nisan 2015 TMGD Sınavı
  27 Haziran 2015 ÜDY 3 Sınavı
  29 Ağustos 2015 TMGD Sınavı
  10 Mart 2013 SRC 5 + SRC 5 TANKER Sınavı
  12 Temmuz 2014 ODY 4 Sınavı
  12 Temmuz 2014 SRC 2 Sınavı
  12 Temmuz 2014 SRC 4 Sınavı
  12 Temmuz 2014 SRC 5 + SRC 5 TANKER Sınavı
  12 Temmuz 2014 SRC 5 Sınavı
  12 Temmuz 2014 SRC 5 TANKER Sınavı
  12 Temmuz 2014 ÜDY 3 Sınavı
  12 Temmuz 2014 ÜDY 4 Sınavı
  13 Ekim 2012 SRC 5 + SRC 5 TANKER Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 1 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 3 Sınavı
  25 Aralık 2010 ÜDY 3 Sınavı
  25 Eylül 2010 ÜDY 3 Sınavı
  27 Haziran 2015 SRC 5 + SRC 5 TANKER Sınavı
 18. Hukuki işlemin meydana gelmesini sağlayan kurucu unsurların bulunmaması halinde aşağıdakilerden hangisi ortaya çıkar?

  Konusu:
  Anayasa
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Aralık 2012 ÜDY 1 Sınavı
  30 Haziran 2012 ODY 2 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 3 Sınavı
 19. Müşteri İlişkileri Yönetimine göre aşağıdakilerden hangisi kalite aşamalarından birisi değildir?

  Konusu:
  Müşteri İlişkileri Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  17 Eylül 2011 ODY 4 Sınavı
  ÜDY3 2010-12-25
  25 Aralık 2010 ÜDY 3 Sınavı
  25 Aralık 2010 ODY 3 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY 1 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY 2 Sınavı
  ÜDY1 2010-12-25
  29 Eylül 2012 ÜDY 1 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY 3 Sınavı
  25 Aralık 2010 ÜDY 1 Sınavı
  8 Aralık 2012 ÜDY 1 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 1 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 3 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 2 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY 1 Sınavı
  25 Aralık 2010 ODY 1 Sınavı
 20. Müşterilerle iletişim ve bilgilendirme sürecini gerçekleştiren fonksiyon aşağıdakilerden hangisidir?

  Konusu:
  Müşteri İlişkileri Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Aralık 2012 ÜDY 1 Sınavı
 21. Aşağıdakilerden hangisi Müşteri ilişkileri Yönetimi'nin (CRM) stratejik ortaklık konularından biri değildir?

  Konusu:
  Müşteri İlişkileri Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Aralık 2012 ODY3 Sınavı
  8 Aralık 2012 ÜDY 1 Sınavı
  30 Haziran 2012 ÜDY 2 Sınavı
  30 Haziran 2012 ÜDY 3 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 2 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 2 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 3 Sınavı
 22. Bir işletmenin amaçlarını gerçekleştirmesi için gerekli olan eylemlerin uygulanması sürecine ne ad verilir?

  Konusu:
  Toplam Kalite Yönetimi ve Süreç Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  28 Eylül 2013 ÜDY 2 Sınavı
  8 Aralık 2012 ÜDY 1 Sınavı
  30 Haziran 2012 ODY 1 Sınavı
 23. Pazar araştırması planlamasında hangisi yapılmaz?

  Konusu:
  Pazarlama
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Aralık 2012 ÜDY 1 Sınavı
  10 Mart 2013 ÜDY 3 Sınavı
 24. İşletmelerin pazarlama yatırımlarında "en çok payı alan müşteri grubu" aşağıdakilerden hangisidir?

  Konusu:
  Pazarlama
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Aralık 2012 ODY 1 Sınavı
  8 Aralık 2012 ÜDY 1 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY 1 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 4 Sınavı
 25. Aşağıdakilerden hangisi, işletmenin gireceği pazarı belirlerken gözönünde bulundurması gereken faktörler arasında yer almaz?

  Konusu:
  Pazarlama
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Mart 2012 ÜDY 1 Sınavı
  8 Aralık 2012 ÜDY 1 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 2 Sınavı
  7 Aralık 2013 ODY 2 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY 4 Sınavı
  7 Aralık 2013 ODY 4 Sınavı
 26. Emre yazılı ödeme vaadine aşağıdakilerden hangisiyle ilgili hükümler uygulanır?

  Konusu:
  Ticari Belgeler
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Aralık 2012 ÜDY 1 Sınavı
  9 Haziran 2013 ÜDY4 Sınavı
 27. Cari hesap sözleşmesinin yazılı şekilde yapılması kuralına ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  Konusu:
  Ulusal Sözleşmeler
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Aralık 2012 ÜDY 1 Sınavı
 28. Aşağıdakilerden hangisi haksız rekabet nedeniyle açılabilecek davalardan biridir?

  Konusu:
  Ticaret Hukuku
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Aralık 2012 ÜDY 1 Sınavı
  7 Aralık 2013 ÜDY 3 Sınavı
 29. "Müşteri beklentilerini her şeyin üzerinde tutan ve müşteri tarafından tanımlanan kaliteyi tüm faaliyetlerin yürütülmesi sırasında ürün ve hizmet bünyesinde oluşturan bir yönetim biçimidir" tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

  Konusu:
  Toplam Kalite Yönetimi ve Süreç Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  7 Aralık 2013 ÜDY 1 Sınavı
  8 Aralık 2012 ÜDY 1 Sınavı
  7 Aralık 2013 ÜDY 3 Sınavı
 30. Sürekli gelişmenin uygulanmasında aşağıdakilerden hangisi gerekli değildir?

  Konusu:
  Toplam Kalite Yönetimi ve Süreç Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  7 Aralık 2013 ÜDY 1 Sınavı
  8 Aralık 2012 ÜDY 1 Sınavı
  7 Aralık 2013 ÜDY 3 Sınavı
 31. “Süreç analizi ve iyileştirme faaliyetleri içerisinde sürecin temel öğelerinin (girdiler, çıktılar, müşteriler, tedarikçiler vb.) tanımlanması gerekmektedir.” Bu tanımlama hangi aşamada gerçekleştirilmelidir?

  Konusu:
  Toplam Kalite Yönetimi ve Süreç Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  7 Aralık 2013 ÜDY 1 Sınavı
  8 Aralık 2012 ÜDY 1 Sınavı
  7 Aralık 2013 ÜDY 4 Sınavı
 32. Verginin ödenmesi bakımından alacaklı vergi dairesine karşı muhatap olan kişiye ne ad verilmektedir?

  Konusu:
  Vergi Hukuku
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Aralık 2012 ÜDY 1 Sınavı
  7 Aralık 2013 ÜDY 2 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY 1 Sınavı
 33. Vergi idaresinin mükelleflerde yazılı koşullar dahilinde anlaşma yolu ile vergi uyuşmazlığının idari aşamada çözülmesi uygulamasına ne ad verilmektedir?

  Konusu:
  Vergi Kanunları ve Uygulamaları
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Aralık 2012 ÜDY 1 Sınavı
  7 Aralık 2013 ÜDY 2 Sınavı
 34. İçeriği maddi hukukça belirlenen vergi ilişkisinde hak ve yükümlülüklerin gerçekleştirilme usullerini düzenleyen hukuk dalı aşağıdakilerden hangisidir?

  Konusu:
  Vergi Hukuku
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Aralık 2012 ÜDY 1 Sınavı
 35. Bilanço esasına göre ticari kazanç nasıl hesaplanır?

  Konusu:
  Finansal Yönetim
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Aralık 2012 ÜDY 1 Sınavı
 36. Karşılıklı muaccel hale gelmiş bir vergi borcu ile idareden olan alacağın bir beyanla sona erdirilebilmesine ne ad verilir?

  Konusu:
  Vergi Kanunları ve Uygulamaları
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Aralık 2012 ÜDY 1 Sınavı
  7 Aralık 2013 ÜDY 1 Sınavı
  7 Aralık 2013 ODY 2 Sınavı
  10 Mart 2013 ÜDY 1 Sınavı
  10 Mart 2013 ÜDY 4 Sınavı
 37. Sorumluluk sigortasında tazminatla yükümlü kişilerin birbirlerine karşı olan rücu hakları kendi yapması gerekenleri tam olarak yaptıkları ve rücu edilecek kişiyi tespit ettikleri günden itibaren kaç yılda zaman aşımına uğrar?

  Konusu:
  Yasal Sorumluluklar
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Aralık 2012 ÜDY 1 Sınavı
 38. Sorumluluk sigortası tazminatına yol açan ve yurtiçinde meydana gelen olay, sigorta ettiren veya hak sahibi tarafından öğrenildiği tarihten itibaren kaç iş günü içinde sigorta şirketine ihbar edilir?

  Konusu:
  Sorumluluk Sigortaları
  Çıktığı Sınavlar:
  17 Eylül 2011 SRC 3 Sınavı
  17 Eylül 2011 SRC 4 Sınavı
  25 Eylül 2010 SRC 4 Sınavı
  30 Haziran 2012 ÜDY 3 Sınavı
  25 Eylül 2010 SRC 1 Sınavı
  25 Eylül 2010 SRC 3 Sınavı
  8 Aralık 2012 ÜDY 1 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY 1 Sınavı
  7 Aralık 2013 ODY 2 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY 2 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 1 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY 1 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY 2 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 3 Sınavı
  9 Haziran 2013 ODY3 Sınavı
  30 Haziran 2012 ODY 3 Sınavı
  8 Aralık 2012 ODY 4 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 4 Sınavı
  7 Aralık 2013 ODY 4 Sınavı
  30 Haziran 2012 ODY 4 Sınavı
  17 Eylül 2011 SRC 1 Sınavı
  24 Aralık 2011 SRC 1 Sınavı
  24 Mart 2012 SRC 1 Sınavı
  17 Eylül 2011 SRC 2 Sınavı
  24 Aralık 2011 SRC 3 Sınavı
  29 Eylül 2012 SRC 3 Sınavı
  24 Aralık 2011 SRC 4 Sınavı
  25 Aralık 2010 SRC 4 Sınavı
  19 Mart 2011 SRC 4 Sınavı
  29 Eylül 2012 SRC 4 Sınavı
 39. Hangisi trafik kazasında asli kusur sebebi sayılır?

  Konusu:
  Trafik Güvenliği
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Aralık 2012 ÜDY 1 Sınavı
  8 Aralık 2012 ÜDY3 Sınavı
 40. Görevleri sırasında, diğer kişilerin can ve mal güvenliğini de tehlikeye sokmamak şartı ile trafik kısıtlama ve yasaklarına uymama özelliğine ne denir?

  Konusu:
  Trafik Güvenliği
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Aralık 2012 ÜDY 1 Sınavı
  8 Aralık 2012 SRC 4 Sınavı
  28 Eylül 2013 SRC 4 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 1 Sınavı
  7 Aralık 2013 SRC 4 Sınavı
 41. Bacak kemiği kırıklarında atel bulunmadığında aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

  Konusu:
  İlkyardım
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Aralık 2012 ÜDY 1 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 1 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 2 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 3 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 1 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY 2 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY 2 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 2 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 4 Sınavı
  25 Aralık 2010 ODY 1 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 3 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 4 Sınavı
  28 Eylül 2013 SRC 1 Sınavı
  24 Aralık 2011 SRC 2 Sınavı
  28 Eylül 2013 SRC 2 Sınavı
  24 Aralık 2011 SRC 4 Sınavı
  28 Eylül 2013 SRC 4 Sınavı
 42. İç kanamalarda ilkyardımda aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?

  Konusu:
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Aralık 2012 ÜDY 1 Sınavı
 43. Giriş veya hareket gümrük idarelerince belirlenen güzergaha beklenmeyen durumlar ve mücbir sebepler dışında uymayan taşıtlara uygulanan yaptırım nedir?

  Konusu:
  Gümrük ve Kaçakçılık Mevzuatı
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Aralık 2012 ÜDY 1 Sınavı
 44. Aşağıda verilen sınır kapıları ile bu kapılardan çıkış yapılan ülke eşleşmesinde hangisi yanlıştır?

  Konusu:
  Ulaştırma Koridorları ve Güzergahlar
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Aralık 2012 ÜDY 1 Sınavı
  8 Aralık 2012 ÜDY2 Sınavı
  8 Aralık 2012 ODY 4 Sınavı
 45. Otobüs ve Otokarlarla Uluslararası Arızi Yolcu Taşımacılığı Anlaşması (INTERBUS)’na göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  Konusu:
  Dolaşım Düzenlemeleri ve Sınır Geçiş Uygulamaları
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Aralık 2012 ÜDY 1 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY 1 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 1 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY 1 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 1 Sınavı
 46. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

  Konusu:
  Otobüs / Turizm İşletmesi Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Aralık 2012 ODY 2 Sınavı
  8 Aralık 2012 ÜDY 1 Sınavı
  7 Aralık 2013 ODY 2 Sınavı
 47. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, aşağıdakilerden hangisi uluslararası yolcu ve eşya taşımaları kapsamında değildir?

  Konusu:
  Ulaştırma Mevzuatı
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Mart 2012 SRC 1 Sınavı
  24 Aralık 2011 SRC 3 Sınavı
  29 Eylül 2012 SRC 3 Sınavı
  8 Aralık 2012 ÜDY3 Sınavı
  8 Aralık 2012 ÜDY 1 Sınavı
  29 Eylül 2012 SRC 1 Sınavı
  9 Haziran 2013 SRC3 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 1 Sınavı
  7 Aralık 2013 SRC 1 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 3 Sınavı
  19 Mart 2011 SRC 1 Sınavı
  25 Eylül 2010 SRC 1 Sınavı
  17 Eylül 2011 SRC 3 Sınavı
  19 Mart 2011 SRC 3 Sınavı
  25 Eylül 2010 SRC 3 Sınavı
 48. “Uluslararası ve yurtiçi yolcu taşımacılığında kullanılacak B3 yetki belgesi eki taşıt belgelerine yaşından büyük olmayan yolcu taşımaya mahsus ticari veya hususi olarak kayıt ve tescil edilir.” Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, yukarıdaki boşluğu doldurunuz.

  Konusu:
  Otobüs / Turizm İşletmesi Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Aralık 2012 ÜDY 1 Sınavı
 49. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, geçici durdurma ve iptallere ilişkin gönderilen bildirim yazılarının alıcısına ulaştırılamayıp iade edilmesi halinde, bildirim yazısının içeriğinin ulusal bir gazetede yayımlanmasını takip eden kaç iş günü sonunda bildirim işlemi tamamlanmış sayılır?

  Konusu:
  Pazara Giriş Şartları
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Aralık 2012 ÜDY4 Sınavı
  8 Aralık 2012 ÜDY3 Sınavı
  8 Aralık 2012 ÜDY 1 Sınavı
  8 Aralık 2012 ÜDY2 Sınavı
  7 Aralık 2013 ÜDY 1 Sınavı
  7 Aralık 2013 ÜDY 4 Sınavı
  7 Aralık 2013 ÜDY 2 Sınavı
 50. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, yetki belgelerinin iptal işleminin yürürlüğe girmesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  Konusu:
  Pazara Giriş Şartları
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Aralık 2012 ÜDY4 Sınavı
  8 Aralık 2012 ÜDY3 Sınavı
  8 Aralık 2012 ÜDY2 Sınavı
  8 Aralık 2012 ÜDY 1 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 4 Sınavı

Hizmet verdiğimiz il ve ilçeler

İstanbul

Adalar, Arnavutköy, Ataşehir, Avcılar, Bağcılar, Bahçeliever, Bakırköy, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beykoz, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Çatalca, Çekmeköy, Esenler, Esenyurt, Eyüp, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kadıköy, Kağıthane, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Pendik, Sarıyer, Sancaktepe, Silivri, Sultanbeyli, Sultangazi, Şile, Şişli, Tuzla, Ümraniye, Üsküdar, Zeytinburnu

İzmir

Aliağa, Balçova, Bayındır, Bayraklı, Bornova, Buca, Çiğli, Foça, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Karşıyaka, Kemalpaşa, Konak, Menderes, Menemen, Narlıdere, Seferihisar, Selçuk, Torbalı, Urla, Bergama, Beydağ, Çeşme, Dikili, Karaburun, Kınık, Kiraz, Ödemiş, Tire