8 Temmuz 2017 Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Sınavı Soruları ve Cevapları

TMGD hakkında detaylı bilgi almak için tıklayınız.

8 Temmuz 2017 Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Sınavı Soruları ve Cevapları

8 Temmuz 2017 Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Sınavı Soruları ve Cevapları

 1. Aşağıdaki hangi durum için ADR’ye göre Güvenlik Planı hazırlanması gerekmektedir?

  Konusu:
  Genel Hükümler - Kısım 1 Muaf Hariç
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Temmuz 2017 Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Sınavı
 2. Sürücü için yazılı talimat hazırlanması aşağıdaki hangi durum/durumlarda zorunludur?

  I.UN 1965 maddesinin 11 kg.lık 10 tüple taşınmasında
  II.1A1 ambalajında 200 litrelik UN 1203 maddesinin taşınmasında
  III.1500 kg.lık ambalajlarda UN 2909 maddesinin taşınmasında.
  IV.Tehlikeli malların dökme olarak taşınmasında.
  V.Araca turuncu plaka takılmasını gerektiren miktarlarda tehlikeli maddelerin taşınmasında.
  Konusu:
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Temmuz 2017 Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Sınavı
 3. Aşağıdaki maddelerden hangisinin ADR’ye göre taşınması yasak değildir?

  Konusu:
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Temmuz 2017 Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Sınavı
 4. Aşağıdaki durumlardan hangilerinde, ADR’ye göre hazırlanacak raporla olayların bildirilmesi mecburiyeti bulunmaktadır?

  I.333 kg UN 2904 döküntüsü.
  II.65 kg UN 2900 döküntüsü.
  III.50 lt UN 1758 sızıntısı.
  IV.UN 2238 taşıyan aracın motor sisteminin 68.000 Euro’luk hasarı.
  V.Taşınan tehlikeli maddeden kaynaklanan vaka sonucunda kamu yollarının (karayolu/tren yolu) en az üç saat süreyle kapatılması.
  Konusu:
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Temmuz 2017 Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Sınavı
 5. Tehlikeli madde taşımacılığında kullanılan araçlarla ilgili aşağıdakilerden hangileri doğrudur?

  I.Ambalajlı olarak tehlikeli madde taşıyacak EX/II, EX/III, MEMU, FL, OX, AT tipi tüm araçlar için onay sertifikası düzenlenmelidir.
  II.Vakumla çalışan atık tankerlerine yönelik onay sertifikasında “vacuum operated waste tank-vehicle(vakumla çalışan atık tankeri)” ibaresi yazmalıdır.
  III.EX/III araçlarında elektrik devresini kesme şalteri akünün mümkün olabildiğince uzağına yerleştirilmelidir
  IV.FL ve EX/III tipi araçlar için gerekli olan akü ana şalterinin kablo bağlantıları IP54 koruma derecesine sahip olmalıdır.
  V.MEMU’lar içindeki özel bölmelerin kilitlerle donatılması ek emniyet zorunluluğudur.
  Konusu:
  Araç Teknik - Kısım 9
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Temmuz 2017 Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Sınavı
 6. Parlama noktası 21 °C, kaynama noktası 40 °C olan bir madde ile oral yoldan zehirliliği LD50 6 mg/kg olan diğer bir madde karıştırılarak pestisit elde ediliyor. Bu yeni üründen sabit bir tankta 3.500 lt taşınmak isteniyor. Buna göre aşağıdaki hükümlerden hangileri doğrudur?

  I.Tehlike ikaz levhaları aracın iki yanına ve arkasına takılır.
  II.Dolum ve boşaltım öncesinde statik elektriklenmeyi engellemek amacıyla araçta topraklama yapılır.
  III.Bu ürün AT tipi araçlarla taşınır.
  IV.Bu ürünü taşıyan araç sadece A ve B kategorisindeki tünellerden geçebilir.
  V.Bu ürün taşındıktan sonra tankın yeniden kullanılabilmesi için mutlaka dezenfekte edilmesi gerekir.
  Konusu:
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Temmuz 2017 Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Sınavı
 7. UN 2211 maddesinin taşınması için aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

  I.Ambalajlı olarak taşındığında, ambalajların ADR Bölüm 6.1’de belirtilen performans testlerini karşılaması zorunlu değildir
  II.Taşıma evrakında, maddenin uygun sevkiyat adından sonra sınıf numarası yer almalıdır.
  III.Ambalajların üzerine “Keep away from any source of ignition (Herhangi bir ateş kaynağından uzak durun)” yazılmalıdır.
  IV.Bu maddenin dökme olarak taşınmasında sadece örtülü araçlar kullanılabilir
  V.Bu maddenin taşınmasında kullanılan araçların yeterli bir havalandırmaya sahip olmasına gerek yoktur.
  Konusu:
  Tüm Konular Karışık
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Temmuz 2017 Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Sınavı
 8. UN 3065, Ambalajlama Grubu III olan tehlikeli maddenin 1.100 litresinin taşınması için aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

  I.Sabit tankta taşınması halinde tüm ADR hükümlerinden muaftır.
  II.3.000 lt kapasiteli sökülebilir tankta taşınmasında, araca tehlike tanımlama numarası ve UN numarası bulunan turuncu plakanın takılması gerekir.
  III.1.500 lt hacme sahip IBC’de taşınmasında araca boş turuncu plakanın takılması gerekir.
  IV.5 lt kapasiteli cam ambalajlar içinde ve brüt ağırlığı 20 kg olan kombine ambalajlarda taşınması durumunda bazı ADR şartlarından muaf tutulabilir.
  V.3.000 lt hacmi olan tank-konteynerde taşınması için, FL tipi aracın kullanılması gerekir.
  Konusu:
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Temmuz 2017 Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Sınavı
 9. UN 1965 (Karışım A) maddesinin, hacmi 20.000 litre olan tank-konteynerde taşınması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

  I.Tank kodu asgari seviyesi P10BN olmalıdır.
  II.Azami 9.000 kg gaz doldurulabilir
  III.Tank-konteyneri taşıyacak aracın ADR Uygunluk Belgesinin olması gerekir
  IV.Tank-konteylerin her iki yanına, önüne ve arkasına 2.2 no.lu tehlike ikaz levhası takılmalıdır.
  V.Aracın önüne ve arkasına boş turuncu plaka yerleştirilmiş ise iki yan tarafına, tehlike tanımlama numarası 23 ve UN numarası 1965 olan yazılı turuncu plakalar takılmalıdır.
  Konusu:
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Temmuz 2017 Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Sınavı
 10. Aşağıdaki maddelerden hangisi diğer maddelerle birlikte ambalajlanamaz?

  Konusu:
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Temmuz 2017 Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Sınavı
 11. Bir araçta ambalajlar halinde toplamda 100 lt UN 2603, 300 kg UN 2802 ve 5 kg UN 2806 taşınmaktadır. Bu taşıma için aşağıdakilerden hangileri doğrudur?

  I.Bu araçta en az 2 kg yangın tüpü olmalıdır.
  II.Bu aracın ön ve arkasında boş turuncu plaka olmalıdır.
  III.Şoförün ADR Sürücü Belgesine sahip olmasına gerek yoktur.
  IV.Kullanılan ambalajların UN sertifikalı olmasına gerek yoktur.
  V.Araçta yazılı talimatın bulundurulması zorunludur.
  Konusu:
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Temmuz 2017 Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Sınavı
 12. Aşağıda verilen tehlikeli maddelerin ambalajlama hükümlerinden hangileri doğrudur?

  I.UN 0101 için, çelik kutu veya variller kullanılabilir
  II.UN 1791 PG II taşıyan ambalaj havalandırılmalıdır.
  III.UN 1363 için herhangi bir toz geçirmez ve yırtılmaz kap kullanılabilir.
  IV.UN 3474 için, metal ambalajlar kullanılabilir.
  V.UN 0094 için, bir iç ambalaja maddeden en fazla 50 gr. konacaktır.
  Konusu:
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Temmuz 2017 Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Sınavı
 13. UN 1545 taşıyan araçta bulunması gereken ilave koruyucu teçhizat (donanım) aşağıdakilerden hangileridir?

  I.Toplama kabı
  II.İki adet dikilebilir ikaz işareti
  III.Kürek
  IV.Göz durulama sıvısı
  V.Araç ekibinin her bir üyesi için bir acil durum maskesi
  Konusu:
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Temmuz 2017 Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Sınavı
 14. Aşağıdaki maddeleri içeren ambalajlardan hangi ikisinin birlikte yüklenmesine izin verilir?

  I.UN 0486 ile UN 0414
  II.UN 0503 ile UN 3268
  III.UN 0486 ile UN 0473
  IV.UN 0408 ile UN 3072
  V.UN 0193 ile UN 3101
  Konusu:
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Temmuz 2017 Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Sınavı
 15. Aşağıdaki belge sahibi sürücü, aşağıda verilen hangi tehlikeli maddeleri taşıyan aracı kullanabilir?

  I.UN 2881 PG III – dökme halinde
  II.UN 0454 – ambalajlı olarak
  III.UN 2917 – ambalajlı olarak
  IV.UN 0332– portatif (taşınabilir) tankta
  V.UN 2900 – ambalajlı olarak
  Konusu:
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Temmuz 2017 Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Sınavı
 16. Ambalaj (Basınçlı varil) ile taşınan UN 1081 için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  Konusu:
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Temmuz 2017 Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Sınavı
 17. Tehlike ikaz levhası takılması ile ilgili aşağıdaki hükümlerden hangisi yanlıştır?

  Konusu:
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Temmuz 2017 Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Sınavı
 18. 31HA1/Y/07 16/TR/TSE 122/2700/500 sertifikasyon işaretine sahip OHK (IBC) için aşağıdakilerden hangileri doğru ifade edilmiştir?

  I.Bu ambalajla sadece sıvı maddeler taşınabilir.
  II.Bu ambalaj ile 460 lt UN 1222 maddesi taşınabilir.
  III.Bu ambalaj üzerine aynı ambalajdan (dolu olarak) 3 adet istiflenebilir
  IV.Bu ambalaj paketleme grubu II ve III olan tehlikeli maddelerin taşınmasında kullanılabilir.
  V.Bu ambalaj üzerine aynı ambalajdan (dolu olarak) 4 adet istiflenebilir
  Konusu:
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Temmuz 2017 Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Sınavı
 19. Doldurma dereceleri/oranı açısından aşağıdakilerden hangileri doğrudur?

  I.15 oC doldurma sıcaklığı durumunda başlangıç kaynama noktası 50 oC olan bir sıvı tehlikeli madde ambalajı kapasitesinin en fazla % 92’ sine kadar doldurulabilir.
  II.Basınçlı varillere doldurulduğunda UN 1011 BUTAN, kapasitenin en fazla % 52’sine kadar doldurulabilir.
  III.Portatif(taşınabilir) tanklara doldurulduğunda UN 1011 BUTAN, tank kapasitesinin en fazla % 51’ine kadar doldurulabilir.
  IV.Portatif (taşınabilir) tanklara doldurulduğunda UN 3340 maddesi tank kapasitesinin en fazla % 84’üne kadar doldurulabilir.
  V.UN 1965 HİDROKARBON GAZ KARIŞIMI, SIVILAŞTIRILMIŞ, B.B.B. KARIŞIM C maddesinin azami içerik kütlesi % 42’dir.
  Konusu:
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Temmuz 2017 Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Sınavı
 20. Tüm bilgileri aşağıdaki metal levha üzerine işaretlenmiş olan bir sabit tankta, aşağıdaki tehlikeli maddelerden hangileri taşınabilir?

  I.UN 1203
  II.UN 3257
  III.UN 2621
  IV.UN 1133, PG I
  V.UN 2612
  Konusu:
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Temmuz 2017 Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Sınavı
 21. Aşağıdakilerden hangileri taşıma evrakında doğru şekilde yazılmıştır?

  I.UN 0077 DİNİTROFENOLATLAR, 1.3C (6.1), (C5000D)
  II.UN 0077 Dinitrofenolatlar, 1.3C (6.1), (C5000D)
  III.UN 1965 HİDROKARBON GAZ KARIŞIMI, SIVILAŞTIRILMIŞ, B.B.B., 2.1, (B/D)
  IV.UN 3314 Plastik Kalıp Bileşiği, 9, III, (D/E)
  V.UN 2900 BULAŞICI MADDE, YALNIZCA HAYVAN SAĞLIĞINI ETKİLEYEN, 6.2, PGII, (E)
  Konusu:
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Temmuz 2017 Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Sınavı
 22. Yozgat’da bulunan Çapanoğlu Kimyasal firmasında “İBUCA” isimli zehirli sıvı bir kimyasal ürün üretilmektedir. Başlangıç kaynama noktası 56 ˚C ve parlama noktası (kapalı kap) 19 ˚C olan ürünün aynı zamanda 55 ˚C’lik test sıcaklığında çelik ve alüminyum yüzeylerde yapılan testler sonucunda yılda 6.25 mm’yi geçen bir aşınma hızı etkisi mevcuttur. Bu ürün 2 litrelik iç ambalajlarda, 20 kg’lık dış paketler içinde ve toplam 900 litre olarak araca yüklenerek Yozgat’dan Kırşehir’e gönderilecektir. Bu taşımacılık için aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

  I.İç ambalaj için cam, dış ambalaj için 4H2 kullanılabilir.
  II.Taşıma evrakı düzenlemeye gerek yoktur.
  III.Ambalaj üzerinde Sınıf 3, Sınıf 6.1 ve Sınıf 8’e ait tehlike ikaz etiketleri bulunmalıdır.
  IV.Araç bu taşımacılık sırasında kaza geçirmiş ve 20 adet dış paket zarar görmüş ve bu paketlerdeki ürünler tamamen dökülmüştür. Bu durumda olay bildirim raporu yazılması gerekmektedir.
  V.Aracın önüne ve arkasına boş turuncu renkli plaka takılmalıdır
  Konusu:
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Temmuz 2017 Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Sınavı
 23. Bir işletmede başlangıç kaynama noktası 30˚C ve deri yoluyla zehirlilik LD50 değeri 40(mg/kg) olan pestisit bir madde üretilmektedir. Bu madde Samsun’dan Ankara’ya taşınmak istenmektedir. Bu taşıma ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

  I.T11 portatif tank(taşınabilir) talimatına uygun bir portatif tank ile taşınır.
  II.Bu ürün L10DH ADR tankı ile taşınabilir.
  III.Yetkili makamların izin olmadan ortak alanlarda ve yerleşim mahallerinde yükleme ve boşaltma yapılması yasaktır.
  IV.Tankın kapamaları kilitlenebilir kapaklarla korunacaktır.
  V.350 kg kapasiteli 4N ambalaj koduna sahip ambalaj ile taşınabilir.
  Konusu:
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Temmuz 2017 Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Sınavı
 24. Aşağıda UN numaraları verilen tehlikeli maddelerden hangisinde taşıma ünitesi başına miktar sınırlaması vardır?

  Konusu:
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Temmuz 2017 Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Sınavı
 25. Kale Kimyasal Firması üretmekte olduğu bir ürün için A firmasından tank konteyner ile 10.000 kg Propan, B firmasından ise başlangıç kaynama noktası 68 0C, parlama noktası 35 0C olan 3.000 kg Özütler Aromatik Sıvı almaktadır. Bu iki maddeyi kullanarak ürettiği yeni ürünü tahliye düzeneği olmayan yeniden doldurulamayan gaz kartuşlarına doldurarak pazara sunmaktadır. Bu proses ve taşımalar ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangileri doğrudur?

  I.B firmasından alınan Özütler Sıvı Aromatik 1B1/Y1.4/200/16/TR/TSE-008 tanımlama koduna sahip azami kapasitesi 450 litreyi geçmeyen ambalajla taşınabilir.
  II.Propanı tek seferde almak için göndereceği P23DN tank koduna sahip 20.000 litre kapasiteli tank-konteyner bu sevkiyat için uygundur.
  III.Ürettiği yeni ürün UN 2037 (5F)’dir.
  IV.Yeni ürünü taşıyan araç D tünelinden geçemez.
  V.Yeni üretilen tehlikeli maddenin ambalajlar ile alıcıya sevkiyatında taşıma evrakında gerekli diğer bilgilerin yanı sıra “UN 1950 AEROSOLLER, 2.1, (D)” bilgileri doğru olarak yazılmıştır.
  Konusu:
  Tüm Konular Karışık
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Temmuz 2017 Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Sınavı
 26. UN 3220 maddesinin taşınması ile ilgili aşağıdakilerden hangileri doğru ifade edilmiştir?

  I.P4.9DH tank koduna sahip ısı yalıtımsız bir tank takas gövdesi ile taşınabilir.
  II.Silindir ile taşınırken, aracın ön çapraz duvarına yerleştirilecek silindirler sözkonusu eksene dik olacaktır.
  III.Portatif(taşınabilir) tankla taşındığında, 160 cm gövde çapına ve güneş korumasına sahip tankın azami izin verilen çalışma basıncı 27.5 bar olmalıdır.
  IV.Tüplü gaz tankeriyle taşınması durumunda tüplü gaz tankerinin kendisi ya da üzerinde bulunması zorunlu olan metal levha üzerinde tank kodu yer almalıdır.
  V.Silindir grupları ile taşınması durumunda silindir grupların, periyodik muayenesinin azami test süresi 10 yıldır.
  Konusu:
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Temmuz 2017 Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Sınavı
 27. Tünel kısıtlamaları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

  Konusu:
  Operasyon - Kısım 8
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Temmuz 2017 Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Sınavı
  14 Temmuz 2018 Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Sınavı
 28. Yukarıdaki ambalaj ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangileri yanlıştır?

  I.Bu ambalaj, 5 litrelik 25 adet cam iç ambalaj içinde PG III olan UN 1992 maddesini taşımak için uygundur.
  II.% 40 hidrojen siyanür içeren UN 3294 maddesi, iç cam ambalajların tüm içeriği emmeye yetecek miktarda dolgu maddesine sahip olduğu metal kaplarda bu ambalajla taşınabilir.
  III.Bu ambalaj, 5 litrelik 20 adet cam iç ambalaj içinde PENTAN-2,4-DİON maddesini taşımak için uygundur.
  IV.Bu ambalaj, 1 litrelik 15 adet cam iç ambalaj içinde GLİSİDALDEHİT maddesini taşımak için uygundur.
  V.Ambalaj türünü gösteren kodun sonuna gelen W harfi nedeniyle bu ambalaj, EPİKLOROHİDRİN maddesinin taşınmasında kombine ambalaj olarak kullanılamaz.
  Konusu:
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Temmuz 2017 Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Sınavı
 29. PG I olan UN 2801 maddesi, aşağıda kodu verilen hangi tankta taşınabilir?

  Konusu:
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Temmuz 2017 Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Sınavı
 30. Tünel kodu B olan bir tünelden aşağıdakilerden hangisini geçemez?

  Konusu:
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Temmuz 2017 Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Sınavı
 31. PG III’e ait bir alevlenir sıvı (parlama noktası 60 ˚C altı) ile PG II’ye ait bir zehirli madde karıştırılmıştır. Yeni madde aşağıdakilerden hangisi olamaz?

  Konusu:
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Temmuz 2017 Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Sınavı
 32. Taşıma esnasında sıvılaşmaya meyilli PG II ve PG III olan katı maddeler için aşağıdaki OHK(IBC)’lardan hangisi kullanılabilir?

  Konusu:
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Temmuz 2017 Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Sınavı
 33. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

  Konusu:
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Temmuz 2017 Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Sınavı
 34. Aynı araçta taşınması gereken net 1200 kg. UN 0066 ile net 1800 kg. UN 0035 maddeleri açısından aşağıdakilerden hangileri doğrudur?

  I.Her iki madde aynı araçta taşınamaz.
  II.Aracın ön ve arkasına boş turuncu plakalar, iki yanına ve arkasına ise model numarası “1” olan tehlike ikaz levhası üzerinde sadece 1.2 yazılarak takılmalıdır.
  III.Bu taşımada EX II veya EX III tipi araçlar kullanılabilir.
  IV.Yükleme ve boşaltma işlemlerinin yerleşim mahallerinde yapılması durumunda yetkili kurumdan izin alınması gerekir.
  V.Bu maddeler ile birlikte sınırlı miktarlarda paketlenmiş toplam 500 kg. UN 1090 maddesi aynı araçta taşınabilir.
  Konusu:
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Temmuz 2017 Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Sınavı
 35. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

  Konusu:
  Sınıflar - Sınıf 7 Hariç
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Temmuz 2017 Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Sınavı
 36. Aerosol püskürtücüler (UN 1950) ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

  I.İçerisinde maksimum 100 ml’yi geçmeyen UN 1011 bütan bulunan aerosol püskürtücüler haricinde, sadece gaz veya gaz karışımlarını içeren aerosol püskürtücülerin metalden mamul olması gerekir.
  II.Metalden mamul aerosol püskürtücülerin kapasitesi 500 ml’yi, sentetik malzeme veya camdan mamul aerosol püskürtücülerin kapasitesi 1000 ml’yi aşmamalıdır.
  III.Gaz veya gaz karışımı dışında kimyasal taşınan aerosol püskürtücüler metalden, sentetik malzeme ya da camdan olabilir.
  IV.Doldurulmuş her bir aerosol püskürtücü, piyasaya verilemeden önce tartılarak sızıntı için test edilmelidir.
  V.Sadece, zehirli olmayan bileşenler içeren ve 50 ml’yi aşmayan kapasitedeki aerosol püskürtücüler ADR zorunluluklarına tabi değildir.
  Konusu:
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Temmuz 2017 Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Sınavı
 37. Aşağıdaki maddelerden hangisi Ambalajlama Grubu II’ye atanır?

  Konusu:
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Temmuz 2017 Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Sınavı
 38. Aşağıdakilerden hangileri “Su ile temas ettiğinde alevlenir gazlar açığa çıkartan, katı alevlenir” tehlikeli maddelerdir?

  I.SW sınıflandırma koduna sahip maddeler.
  II.WS sınıflandırma koduna sahip maddeler.
  III.UN 3393
  IV.UN 3209
  V.UN 2210
  Konusu:
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Temmuz 2017 Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Sınavı
 39. Radyoaktif maddeler içeren aşağıdaki ambalajlardan hangisi/hangileri yukarıdaki resimde gösterilen yonca (trefoil) sembolünü taşımalıdır?

  I.Tip IP-1 uygun her ambalaj
  II.Tip A’ya uygun her ambalaj
  III.Tip B(M)’ye uygun her ambalaj
  IV.Tip C’ye uygun her ambalaj
  V.Tip IP-2 uygun her ambalaj
  Konusu:
  Radyoaktif Tamamı
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Temmuz 2017 Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Sınavı

Hizmet verdiğimiz il ve ilçeler

İstanbul

Adalar, Arnavutköy, Ataşehir, Avcılar, Bağcılar, Bahçeliever, Bakırköy, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beykoz, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Çatalca, Çekmeköy, Esenler, Esenyurt, Eyüp, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kadıköy, Kağıthane, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Pendik, Sarıyer, Sancaktepe, Silivri, Sultanbeyli, Sultangazi, Şile, Şişli, Tuzla, Ümraniye, Üsküdar, Zeytinburnu

İzmir

Aliağa, Balçova, Bayındır, Bayraklı, Bornova, Buca, Çiğli, Foça, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Karşıyaka, Kemalpaşa, Konak, Menderes, Menemen, Narlıdere, Seferihisar, Selçuk, Torbalı, Urla, Bergama, Beydağ, Çeşme, Dikili, Karaburun, Kınık, Kiraz, Ödemiş, Tire