9 Haziran 2013 ÜDY1 Sınavı Soruları ve Cevapları

ÜDY1 Belgesi ve ÜDY1 Eğitimi hakkında detaylı bilgi almak için tıklayınız.

9 Haziran 2013 ÜDY1 Sınavı Soruları ve Cevapları

9 Haziran 2013 ÜDY1 Sınavı Soruları ve Cevapları

 1. Bir kanun kendi metninde yürürlülük tarihini göstermemiş ise bu kanun yayımlandıktan kaç gün sonra yürürlüğe girer?

  Konusu:
  Anayasa
  Çıktığı Sınavlar:
  4 Haziran 2011 ÜDY 4 Sınavı
  ODY4 2011-06-04
  4 Haziran 2011 ÜDY 3 Sınavı
  7 Aralık 2013 ODY 1 Sınavı
  9 Haziran 2013 ÜDY 1 Sınavı
  7 Aralık 2013 ÜDY 2 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY 3 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY 4 Sınavı
 2. Cumhurbaşkanı, aşağıdaki kanunlardan hangisini tekrar görüşülmek üzere TBMM'ne geri gönderemez?

  Konusu:
  Anayasa
  Çıktığı Sınavlar:
  25 Aralık 2010 ÜDY 1 Sınavı
  9 Haziran 2013 ÜDY 1 Sınavı
  25 Aralık 2010 ODY 2 Sınavı
  7 Aralık 2013 ODY 2 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 3 Sınavı
  25 Aralık 2010 ODY 4 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 4 Sınavı
 3. Aşağıdakilerden hangisi özel hukuk alanına giren haklardan biridir?

  Konusu:
  Medeni Hukuk
  Çıktığı Sınavlar:
  4 Haziran 2011 ÜDY 3 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY 4 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY 3 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY 4 Sınavı
  ODY4 2011-06-04
  24 Aralık 2011 ÜDY 2 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY 1 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY 2 Sınavı
  9 Haziran 2013 ÜDY 1 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY 1 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY 3 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 1 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY 2 Sınavı
  7 Aralık 2013 ODY 2 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY 3 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY 4 Sınavı
 4. Aşağıdakilerden hangisi Türk Vergi Sisteminde yazılı muamele vergisi özelliği taşır?

  Konusu:
  Vergi Hukuku
  Çıktığı Sınavlar:
  9 Haziran 2013 ÜDY 1 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY 3 Sınavı
 5. Aşağıdakilerden hangisi kamu alacağının korunması için teminat olarak kabul edilmez?

  Konusu:
  Vergi Hukuku
  Çıktığı Sınavlar:
  9 Haziran 2013 ÜDY 1 Sınavı
  8 Aralık 2012 ÜDY 3 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 3 Sınavı
 6. Aşağıdaki defterlerden hangisine kapanış tasdiki yapılmaz?

  Konusu:
  Ticaret Hukuku
  Çıktığı Sınavlar:
  9 Haziran 2013 ÜDY 1 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 4 Sınavı
 7. Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  Konusu:
  Yolcu Taşımacılığı
  Çıktığı Sınavlar:
  9 Haziran 2013 ÜDY 1 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY 1 Sınavı
 8. Tarifeli yolcu taşımalarında; Bakanlıkça onaylanmış zaman tarifesinde yer alan bir saatin ……………………………….ek sefer konulabilir. Bu ek sefer için yolcu bileti düzenlenmesi ve taşıt tahsis edilmesi zorunludur.” Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre yukarıdaki boşluğu doldurunuz.

  Konusu:
  Yolcu Taşımacılığı
  Çıktığı Sınavlar:
  4 Haziran 2011 SRC 2 Sınavı
  30 Haziran 2012 ODY 2 Sınavı
  24 Aralık 2011 SRC 2 Sınavı
  4 Haziran 2011 SRC 1 Sınavı
  29 Eylül 2012 SRC 2 Sınavı
  29 Eylül 2012 SRC 1 Sınavı
  9 Haziran 2013 ÜDY2 Sınavı
  9 Haziran 2013 SRC 2 Sınavı
  9 Haziran 2013 ÜDY 1 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY 1 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY 2 Sınavı
  24 Aralık 2011 SRC 1 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY 1 Sınavı
 9. Tarifeli yolcu taşımacıları belirli bir süre için, sefere çıkardığı taşıtının toplam koltuk sayısının yüzde kaçını aşmayacak sayıdaki koltuk için özel indirim uygulayabilirler?

  Konusu:
  Düzenli Yolcu Taşımacılığı
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Aralık 2012 SRC 1 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY 2 Sınavı
  9 Haziran 2013 ÜDY2 Sınavı
  9 Haziran 2013 ÜDY 1 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY 2 Sınavı
  24 Aralık 2011 SRC 2 Sınavı
  28 Eylül 2013 SRC 2 Sınavı
 10. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, araç tescil belgesine işlenmemiş tadilat nedeniyle taşıt belgesinden re’sen düşümü yapılan araçların nitelikleri ilgili mevzuat hükümlerine uygun hale getirildikten sonra yeniden taşıt belgesine kayıt ettirilmek istenilmesi halinde, taşıt belgesine ne zaman kaydedilebilir?

  Konusu:
  Ulusal Ulaştırma Mevzuatı
  Çıktığı Sınavlar:
  30 Haziran 2012 ÜDY 4 Sınavı
  9 Haziran 2013 ÜDY4 Sınavı
  9 Haziran 2013 ODY 1 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 2 Sınavı
  28 Eylül 2013 SRC 4 Sınavı
  28 Eylül 2013 SRC 1 Sınavı
  28 Eylül 2013 SRC 3 Sınavı
  9 Haziran 2013 ÜDY 1 Sınavı
 11. İlk yardımın temel uygulamaları hangisinde düzgün sıralanmıştır?

  Konusu:
  İlkyardım
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Mart 2012 SRC 3 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY 4 Sınavı
  9 Haziran 2013 ÜDY 1 Sınavı
  9 Haziran 2013 ÜDY4 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY 1 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY 2 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY 4 Sınavı
  9 Haziran 2013 SRC 1 Sınavı
  9 Haziran 2013 SRC 3 Sınavı
 12. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, yetki belgesi sahiplerinin yükümlülükleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  Konusu:
  Pazara Giriş Şartları
  Çıktığı Sınavlar:
  ÜDY4 29 Eylül 2012
  29 Eylül 2012 ÜDY 4 Sınavı
  9 Haziran 2013 ÜDY 1 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY 1 Sınavı
  9 Haziran 2013 ÜDY2 Sınavı
 13. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, aşağıdakilerden hangisi taşımacılıkta, taşımanın başladığı kalkış noktasından bittiği varış noktasına kadar ara duraklar da dahil takip edilen yolu ifade eder?

  Konusu:
  Otobüs / Turizm İşletmesi Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  30 Haziran 2012 ÜDY 2 Sınavı
  9 Haziran 2013 SRC 1 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 2 Sınavı
  9 Haziran 2013 ÜDY 1 Sınavı
 14. “F1 yetki belgesi almak için başvuranların …………………..yetki belgesi sahibi taşımacılardan en az birisiyle imzalanmış bir acentelik sözleşmesi bulunması şarttır.” Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre yukarıdaki boşluğu doldurunuz.

  Konusu:
  Otobüs / Turizm İşletmesi Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  29 Eylül 2012 ÜDY 2 Sınavı
  9 Haziran 2013 ÜDY2 Sınavı
  9 Haziran 2013 ÜDY 1 Sınavı
  25 Aralık 2010 ODY 1 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY 2 Sınavı
 15. Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin kapsamına girer?

  Konusu:
  Ulusal Ulaştırma Mevzuatı
  Çıktığı Sınavlar:
  9 Haziran 2013 ÜDY2 Sınavı
  9 Haziran 2013 ÜDY4 Sınavı
  7 Aralık 2013 SRC 4 Sınavı
  7 Aralık 2013 SRC 3 Sınavı
  9 Haziran 2013 ÜDY 1 Sınavı
  9 Haziran 2013 ÜDY3 Sınavı
 16. Aşağıdakilerden hangisi ticari davalarda özel kanıt niteliğinde değildir?

  Konusu:
  Ticaret Hukuku
  Çıktığı Sınavlar:
  30 Haziran 2012 ÜDY 3 Sınavı
  9 Haziran 2013 ÜDY2 Sınavı
  9 Haziran 2013 ODY 1 Sınavı
  9 Haziran 2013 ÜDY 1 Sınavı
  30 Haziran 2012 ODY 3 Sınavı
 17. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre tarifesiz yolcu taşımaları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  Konusu:
  Düzenli Yolcu Taşımacılığı
  Çıktığı Sınavlar:
  29 Eylül 2012 SRC 1 Sınavı
  9 Haziran 2013 ÜDY 1 Sınavı
 18. Karayolu Taşıma Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  Konusu:
  Yasal Sorumluluklar ve Sigorta
  Çıktığı Sınavlar:
  19 Mart 2011 SRC 2 Sınavı
  28 Eylül 2013 SRC 3 Sınavı
  9 Haziran 2013 ÜDY 1 Sınavı
  19 Mart 2011 SRC 1 Sınavı
 19. Türk Ticaret Kanununa göre, ticari işletmeden fatura alan kişi, faturayı aldığı tarihten itibaren kaç gün içinde itirazda bulunmazsa fatura içeriğini kabul etmiş sayılır?

  Konusu:
  Ticaret Hukuku
  Çıktığı Sınavlar:
  17 Eylül 2011 ÜDY 2 Sınavı
  30 Haziran 2012 ÜDY 3 Sınavı
  9 Haziran 2013 ODY 1 Sınavı
  9 Haziran 2013 ÜDY 1 Sınavı
  10 Mart 2013 ÜDY 1 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 1 Sınavı
  10 Mart 2013 ÜDY 3 Sınavı
  9 Haziran 2013 ÜDY2 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 4 Sınavı
  7 Aralık 2013 ODY 4 Sınavı
 20. Gerçekte vergi mükellefi olmadıkları halde, alacaklı vergi dairesine karşı muhatap olan kişilere ne ad verilir?

  Konusu:
  Vergi Hukuku
  Çıktığı Sınavlar:
  9 Haziran 2013 ÜDY 1 Sınavı
  9 Haziran 2013 ÜDY2 Sınavı
  30 Haziran 2012 ODY 3 Sınavı
 21. Ticaret hukukuna göre, taraflardan biri için ticarî iş niteliğinde olan işler, hangi halde karşı taraf için de ticarî sayılır?

  Konusu:
  Ticaret Hukuku
  Çıktığı Sınavlar:
  28 Eylül 2013 ÜDY 2 Sınavı
  9 Haziran 2013 ÜDY 1 Sınavı
  30 Haziran 2012 ÜDY 2 Sınavı
 22. Şirketlerin işe başlama bildirimleri dışında yapılacak bildirimler ile işi bırakma ve değişiklik bildirimleri, bildirilecek olayın meydana geldiği tarihten itibaren kaç ay içerisinde mükellef tarafından vergi dairesine yapılır?

  Konusu:
  Vergi Hukuku
  Çıktığı Sınavlar:
  4 Haziran 2011 ÜDY 3 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY 3 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY 4 Sınavı
  30 Haziran 2012 ODY 1 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY 1 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY 2 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY 1 Sınavı
  9 Haziran 2013 ÜDY 1 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY 2 Sınavı
  9 Haziran 2013 ÜDY2 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY 2 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY 4 Sınavı
 23. İş Kanununa göre nitelikleri bakımından en fazla kaç iş günü süren işlere “süreksiz iş” denir?

  Konusu:
  İş Hukuku
  Çıktığı Sınavlar:
  9 Haziran 2013 ÜDY 1 Sınavı
  30 Haziran 2012 ÜDY 4 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 3 Sınavı
 24. Makine teçhizat gibi paraya çevrilmesi planlanmayan ya da en az bir yıl sonra nakde dönüştürülmesi planlanan varlıklar bilançonun hangi bölümünde gösterilir?

  Konusu:
  Finansal Yönetim
  Çıktığı Sınavlar:
  30 Haziran 2012 ODY 3 Sınavı
  9 Haziran 2013 ODY 3 Sınavı
  9 Haziran 2013 ÜDY 1 Sınavı
 25. Aşağıdakilerden hangisi Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM)’nin stratejilerinden değildir?

  Konusu:
  Müşteri İlişkileri Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  19 Mart 2011 ODY 3 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY 4 Sınavı
  9 Haziran 2013 ÜDY 1 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 4 Sınavı
 26. Tasfiyeye giren bir şirketin tasfiye karı hesaplanırken aşağıdaki hangi değerlerden hareket edilir?

  Konusu:
  Finansal Yönetim
  Çıktığı Sınavlar:
  9 Haziran 2013 ÜDY 1 Sınavı
  30 Haziran 2012 ODY 3 Sınavı
  9 Haziran 2013 ODY 4 Sınavı
 27. Verginin üzerinden alındığı şey, fiil veya olaylara ne ad verilmektedir?

  Konusu:
  Vergi Kanunları ve Uygulamaları
  Çıktığı Sınavlar:
  30 Haziran 2012 ÜDY 4 Sınavı
  9 Haziran 2013 ÜDY 1 Sınavı
 28. iş Kanununa göre "gece dönemi" en çok kaç saat sürer?

  Konusu:
  İş Hukuku
  Çıktığı Sınavlar:
  29 Eylül 2012 ODY 4 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY 1 Sınavı
  9 Haziran 2013 ÜDY 1 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY 3 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 2 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 2 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 4 Sınavı
 29. İş Kanununa göre, işverence geçerli sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli olmadığı mahkemece veya özel hakem tarafından tespit edilerek feshin geçersizliğine karar verildiğinde, işveren, işçiyi kaç gün içinde işe başlatmak zorundadır?

  Konusu:
  İş Hukuku
  Çıktığı Sınavlar:
  29 Eylül 2012 ÜDY 1 Sınavı
  9 Haziran 2013 ÜDY 1 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY 3 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 3 Sınavı
  25 Eylül 2010 ÜDY 4 Sınavı
  8 Aralık 2012 ODY3 Sınavı
  9 Haziran 2013 ODY 4 Sınavı
  30 Haziran 2012 ODY 4 Sınavı
 30. Karayolları Trafik Kanununda düzenlenen Garanti Fonu aşağıdaki zararlardan hangisini karşılamaz?

  Konusu:
  Yasal Sorumluluklar ve Sigorta
  Çıktığı Sınavlar:
  30 Haziran 2012 ODY 2 Sınavı
  30 Haziran 2012 ÜDY 4 Sınavı
  8 Aralık 2012 ÜDY 4 Sınavı
  10 Mart 2013 SRC 4 Sınavı
  9 Haziran 2013 ÜDY 1 Sınavı
  8 Aralık 2012 ODY 2 Sınavı
 31. Konusu:
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Aralık 2011 ÜDY 3 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY 3 Sınavı
  17 Eylül 2011 SRC 3 Sınavı
  17 Eylül 2011 SRC 3 Sınavı
  5 Ekim 2008 GMS Sınavı
  5 Ekim 2008 GMS Sınavı
  5 Ekim 2008 GMS Sınavı
  5 Ekim 2008 GMS Sınavı
  5 Ekim 2008 GMS Sınavı
  5 Ekim 2008 GMS Sınavı
  5 Ekim 2008 GMS Sınavı
  5 Ekim 2008 GMS Sınavı
  5 Ekim 2008 GMS Sınavı
  5 Ekim 2008 GMS Sınavı
  18 Ekim 2005 GMS Sınavı
  18 Ekim 2005 GMS Sınavı
  18 Ekim 2005 GMS Sınavı
  18 Ekim 2005 GMS Sınavı
  18 Ekim 2005 GMS Sınavı
  1 Ekim 2011 GMYS Sınavı
  1 Ekim 2011 GMS Sınavı
  10 Mart 2013 SRC 1 Sınavı
  25 Aralık 2010 ÜDY 1 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY 1 Sınavı
  30 Haziran 2012 ODY 3 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 2 Sınavı
  24 Aralık 2011 SRC 1 Sınavı
  24 Aralık 2011 SRC 3 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY 1 Sınavı
  24 Mart 2012 SRC 4 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY 1 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY 4 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY 4 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY 3 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY 3 Sınavı
  8 Aralık 2012 ODY 4 Sınavı
  8 Aralık 2012 ODY 4 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY1 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY 1 Sınavı
  17 Eylül 2011 SRC 1 Sınavı
  10 Mart 2013 ÜDY 4 Sınavı
  10 Mart 2013 ÜDY 1 Sınavı
  9 Haziran 2013 SRC 1 Sınavı
  9 Haziran 2013 ODY 4 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 3 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 4 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 4 Sınavı
  7 Aralık 2013 SRC 1 Sınavı
  7 Aralık 2013 SRC 1 Sınavı
  21 Ekim 2006 GMYS Sınavı
  21 Ekim 2006 GMYS Sınavı
  21 Ekim 2006 GMYS Sınavı
  7 Aralık 2013 ODY 1 Sınavı
  7 Aralık 2013 ODY 1 Sınavı
  8 Aralık 2012 ODY 1 Sınavı
  9 Haziran 2013 ODY 1 Sınavı
  7 Aralık 2013 ÜDY 1 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY 1 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY 1 Sınavı
  25 Aralık 2010 ÜDY 1 Sınavı
  30 Haziran 2012 ÜDY 1 Sınavı
  8 Aralık 2012 ÜDY 1 Sınavı
  8 Aralık 2012 ÜDY 1 Sınavı
  9 Haziran 2013 ÜDY 1 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 1 Sınavı
  25 Eylül 2010 ÜDY 1 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 1 Sınavı
  7 Aralık 2013 ÜDY 3 Sınavı
  7 Aralık 2013 ÜDY 3 Sınavı
  8 Aralık 2012 ÜDY 3 Sınavı
  25 Eylül 2010 ÜDY 3 Sınavı
  25 Eylül 2010 ÜDY 3 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 3 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 2 Sınavı
  8 Aralık 2012 ÜDY 4 Sınavı
  25 Aralık 2010 ÜDY 4 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 4 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY 4 Sınavı
  30 Haziran 2012 ÜDY 4 Sınavı
  10 Mart 2013 ODY 1 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY 1 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 1 Sınavı
  25 Aralık 2010 ODY 1 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY 1 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY 2 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY 3 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY 3 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY 3 Sınavı
  25 Aralık 2010 ODY 3 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY 3 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY 3 Sınavı
  7 Aralık 2013 ODY 3 Sınavı
  7 Aralık 2013 ODY 3 Sınavı
  7 Aralık 2013 ODY 3 Sınavı
  10 Mart 2013 ODY 3 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 3 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY 4 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY 4 Sınavı
  7 Aralık 2013 ODY 4 Sınavı
  10 Mart 2013 ODY 4 Sınavı
  25 Aralık 2010 ODY 4 Sınavı
  17 Eylül 2011 SRC 1 Sınavı
  17 Eylül 2011 SRC 1 Sınavı
  19 Mart 2011 SRC 1 Sınavı
  30 Haziran 2012 SRC 1 Sınavı
  8 Aralık 2012 SRC 1 Sınavı
  28 Eylül 2013 SRC 1 Sınavı
  29 Eylül 2012 SRC 1 Sınavı
  29 Eylül 2012 SRC 1 Sınavı
  19 Mart 2011 SRC 2 Sınavı
  24 Mart 2012 SRC 3 Sınavı
  24 Mart 2012 SRC 3 Sınavı
  30 Haziran 2012 SRC 3 Sınavı
  7 Aralık 2013 SRC 3 Sınavı
  8 Aralık 2012 SRC 3 Sınavı
  8 Aralık 2012 SRC 3 Sınavı
  17 Eylül 2011 SRC 3 Sınavı
  19 Mart 2011 SRC 3 Sınavı
  19 Mart 2011 SRC 3 Sınavı
  28 Eylül 2013 SRC 3 Sınavı
  29 Eylül 2012 SRC 3 Sınavı
  24 Aralık 2011 SRC 4 Sınavı
  24 Aralık 2011 SRC 4 Sınavı
  24 Mart 2012 SRC 4 Sınavı
  1 Ekim 2011 GMS Sınavı
  5 Ağustos 2000 GMS Sınavı
  10 Ekim 2003 GMS Sınavı
  10 Ekim 2003 GMS Sınavı
  10 Ekim 2003 GMS Sınavı
  10 Ekim 2003 GMS Sınavı
  10 Ekim 2003 GMS Sınavı
  18 Kasım 2006 GMS Sınavı
  20 Ekim 2012 GMS Sınavı
  20 Ekim 2012 GMS Sınavı
  21 Ekim 2006 GMS Sınavı
  21 Ekim 2006 GMS Sınavı
  21 Ekim 2006 GMS Sınavı
  21 Ekim 2006 GMS Sınavı
  21 Ekim 2006 GMS Sınavı
  21 Ekim 2006 GMS Sınavı
  21 Ekim 2006 GMS Sınavı
  21 Ekim 2006 GMS Sınavı
  21 Ekim 2006 GMS Sınavı
  24 Kasım 2002 GMS Sınavı
  24 Kasım 2002 GMS Sınavı
  24 Kasım 2002 GMS Sınavı
  30 Kasım 2010 GMS Sınavı
  5 Ekim 2008 GMYS Sınavı
  5 Ekim 2008 GMYS Sınavı
  5 Ekim 2008 GMYS Sınavı
  5 Ekim 2008 GMYS Sınavı
  5 Ekim 2008 GMYS Sınavı
  21 Ekim 2006 GMYS Sınavı
  21 Ekim 2006 GMYS Sınavı
  21 Ekim 2006 GMYS Sınavı
  21 Ekim 2006 GMYS Sınavı
  21 Ekim 2006 GMYS Sınavı
  21 Ekim 2006 GMYS Sınavı
  20 Ekim 2012 GMYS Sınavı
  18 Ekim 2014 TMGD Sınavı
  12 Aralık 2014 SRC 2 Sınavı
  13 Aralık 2014 TMGD Sınavı
  28 Aralık 2014 GMS Sınavı
  28 Aralık 2014 GMS Sınavı
  28 Aralık 2014 GMS Sınavı
  28 Aralık 2014 GMS Sınavı
  28 Aralık 2014 GMS Sınavı
  28 Aralık 2014 GMS Sınavı
  28 Aralık 2014 GMS Sınavı
  28 Aralık 2014 GMYS Sınavı
  28 Aralık 2014 GMYS Sınavı
  28 Aralık 2014 GMYS Sınavı
  28 Aralık 2014 GMYS Sınavı
  28 Aralık 2014 GMYS Sınavı
  28 Aralık 2014 GMYS Sınavı
  28 Aralık 2014 GMYS Sınavı
  28 Aralık 2014 GMYS Sınavı
  28 Aralık 2014 GMYS Sınavı
  28 Aralık 2014 GMYS Sınavı
  28 Aralık 2014 GMYS Sınavı
  28 Aralık 2014 GMYS Sınavı
  28 Aralık 2014 GMYS Sınavı
  28 Aralık 2014 GMYS Sınavı
  28 Aralık 2014 GMYS Sınavı
  28 Aralık 2014 GMYS Sınavı
  0000 SRC 2 Sınavı
  25 Aralık 2010 ÜDY 3 Sınavı
  20 Mart 2010 SRC 2 Sınavı
  12 Temmuz 2014 ODY 3 Sınavı
  27 Haziran 2015 SRC 5 Sınavı
  25 Nisan 2015 TMGD Sınavı
  27 Haziran 2015 ÜDY 3 Sınavı
  29 Ağustos 2015 TMGD Sınavı
  10 Mart 2013 SRC 5 + SRC 5 TANKER Sınavı
  12 Temmuz 2014 ODY 4 Sınavı
  12 Temmuz 2014 SRC 2 Sınavı
  12 Temmuz 2014 SRC 4 Sınavı
  12 Temmuz 2014 SRC 5 + SRC 5 TANKER Sınavı
  12 Temmuz 2014 SRC 5 Sınavı
  12 Temmuz 2014 SRC 5 TANKER Sınavı
  12 Temmuz 2014 ÜDY 3 Sınavı
  12 Temmuz 2014 ÜDY 4 Sınavı
  13 Ekim 2012 SRC 5 + SRC 5 TANKER Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 1 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 3 Sınavı
  25 Aralık 2010 ÜDY 3 Sınavı
  25 Eylül 2010 ÜDY 3 Sınavı
  27 Haziran 2015 SRC 5 + SRC 5 TANKER Sınavı
 32. Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre; aşağıdakilerden hangisi aracının müsadere edilebilmesi için gerekli koşullardan birisi değildir?

  Konusu:
  KMK-KabahatlerK-TCK-HUMK
  Çıktığı Sınavlar:
  7 Aralık 2013 ÜDY 1 Sınavı
  9 Haziran 2013 ÜDY 1 Sınavı
  7 Aralık 2013 ÜDY 4 Sınavı
 33. Aşağıdakilerden hangisi etkili ve başarılı iletişimin koşulları arasında yer almaz?

  Konusu:
  Davranış Psikolojisi
  Çıktığı Sınavlar:
  4 Haziran 2011 SRC 1 Sınavı
  24 Mart 2012 SRC 2 Sınavı
  4 Haziran 2011 SRC 4 Sınavı
  4 Haziran 2011 SRC 2 Sınavı
  4 Haziran 2011 SRC 3 Sınavı
  9 Haziran 2013 ÜDY 1 Sınavı
  8 Aralık 2012 SRC 1 Sınavı
  9 Haziran 2013 SRC 1 Sınavı
  8 Aralık 2012 SRC 2 Sınavı
  8 Aralık 2012 SRC 3 Sınavı
  9 Haziran 2013 SRC 3 Sınavı
  30 Haziran 2012 SRC 4 Sınavı
  8 Aralık 2012 SRC 4 Sınavı
 34. Aşağıdakilerden hangisi işletmenin iş gücü arzını belirlemek amacıyla kullanılan araçlar arasında yer almaz ?

  Konusu:
  İnsan Kaynakları ve Davranış Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  9 Haziran 2013 ÜDY 1 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 2 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY 4 Sınavı
 35. Mobil veri iletişim sisteminde araç takibinde aşağıdakilerden hangisi mümkün değildir?

  Konusu:
  Bilgi İşlem ve Haberleşme Teknolojileri
  Çıktığı Sınavlar:
  ÜDY4 2010-09-25
  ODY3 2010-09-25
  25 Eylül 2010 ÜDY 3 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY 3 Sınavı
  9 Haziran 2013 ÜDY3 Sınavı
  9 Haziran 2013 ÜDY 1 Sınavı
  25 Eylül 2010 ÜDY 4 Sınavı
  28 Eylül 2013 SRC 2 Sınavı
 36. Bilgi işlem sürecinde işlenen malzemeye ne ad verilir?

  Konusu:
  Bilgi İşlem ve Haberleşme Teknolojileri
  Çıktığı Sınavlar:
  9 Haziran 2013 ÜDY 1 Sınavı
  9 Haziran 2013 ODY 1 Sınavı
  30 Haziran 2012 ODY 1 Sınavı
 37. Bilançonun işletmenin varlıklarını gösteren bölümüne ne denir?

  Konusu:
  Finansal Yönetim
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Aralık 2011 ÜDY 4 Sınavı
  ÜDY4 2010-09-25
  24 Aralık 2011 ODY 2 Sınavı
  25 Eylül 2010 ÜDY 4 Sınavı
  9 Haziran 2013 ÜDY 1 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY 4 Sınavı
 38. Aşağıdakilerden hangisi temel mali tablodur?

  Konusu:
  Finansal Yönetim
  Çıktığı Sınavlar:
  4 Haziran 2011 ÜDY 3 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY 3 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY 4 Sınavı
  ODY4 2011-06-04
  4 Haziran 2011 ODY 4 Sınavı
  9 Haziran 2013 ÜDY 1 Sınavı
  7 Aralık 2013 ÜDY 1 Sınavı
  7 Aralık 2013 ÜDY 4 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 1 Sınavı
  9 Haziran 2013 ODY 2 Sınavı
 39. Aşağıdakilerden hangisi, pazarlamayı etkileyen işletme dışı faktorlerden biridir?

  Konusu:
  Pazarlama
  Çıktığı Sınavlar:
  9 Haziran 2013 ÜDY 1 Sınavı
  9 Haziran 2013 ODY 1 Sınavı
  30 Haziran 2012 ÜDY 3 Sınavı
 40. "Yolcunun bir kaza sonucu ölmesi veya bedensel bütünlüğü zedeleyen bir zarara uğraması hâlinde istem hakları ….....yılda; diğer zararlarda ise …......yılda zamanaşımına uğrar." Yukarıdaki boşlukları Türk Ticaret Kanunu'na göre doldurunuz.

  Konusu:
  Sorumluluk Sigortaları
  Çıktığı Sınavlar:
  29 Eylül 2012 ÜDY 1 Sınavı
  9 Haziran 2013 ÜDY 1 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY 1 Sınavı
  7 Aralık 2013 ÜDY 2 Sınavı
 41. İstenen sonuçların elde edilmesini sağlamak için performansın ölçülmesini gerektiren yönetim işlevi aşağıdakilerden hangisidir?

  Konusu:
  İnsan Kaynakları ve Davranış Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  9 Haziran 2013 ÜDY 1 Sınavı
  30 Haziran 2012 ODY 1 Sınavı
 42. Müşterileri ile ilgili daha fazla bilgiye ulaşan işletmeler bu bilgilerden aşağıdakilerden hangi şekilde faydalandılar?

  Konusu:
  Müşteri İlişkileri Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  9 Haziran 2013 ÜDY 1 Sınavı
  7 Aralık 2013 ODY 2 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY 4 Sınavı
 43. 43. Karayolu Taşıma Kanununa göre, sorumluluk sigortası tazminatına yol açan ve yurtdışında meydana gelen olay, sigorta ettiren veya hak sahibi tarafından öğrenildiği tarihten itibaren kaç iş günü içinde sigorta şirketine ihbar edilir?

  Konusu:
  Sorumluluk Sigortaları
  Çıktığı Sınavlar:
  9 Haziran 2013 ÜDY 1 Sınavı
 44. 45. Sınır kapısının bulunduğu il ve bağlandığı ülke eşleştirmesinde aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  Konusu:
  Ulaştırma Koridorları ve Güzergahlar
  Çıktığı Sınavlar:
  9 Haziran 2013 ÜDY3 Sınavı
  9 Haziran 2013 ÜDY 1 Sınavı
 45. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında asli kusur sebebi sayılmaz?

  Konusu:
  Trafik Güvenliği
  Çıktığı Sınavlar:
  17 Eylül 2011 ÜDY 4 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY 4 Sınavı
  ODY4 2011-06-04
  17 Eylül 2011 ODY 2 Sınavı
  30 Haziran 2012 ÜDY 4 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY 2 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY 2 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY 3 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY 4 Sınavı
  8 Aralık 2012 ÜDY 2 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY 1 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY 2 Sınavı
  9 Haziran 2013 ÜDY2 Sınavı
  9 Haziran 2013 ÜDY 1 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 2 Sınavı
  7 Aralık 2013 ÜDY 2 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 3 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 2 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY 1 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY 1 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY 3 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY 4 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY 4 Sınavı
 46. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre 301-400 adet özmal koltuk kapasitesine sahip B1 yetki belgesi sahipleri en fazla kaç adet uluslararası ve/veya yurtiçi taşıma hattında faaliyette bulunabilirler?

  Konusu:
  Yolcu Taşımacılığı
  Çıktığı Sınavlar:
  9 Haziran 2013 ÜDY 1 Sınavı
 47. Bir aracın güvenle taşıyabileceği en çok yük ağırlığına veya yolcu sayısına ne denir?

  Konusu:
  Trafik Güvenliği
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Aralık 2012 ÜDY 4 Sınavı
  9 Haziran 2013 ÜDY 1 Sınavı
  9 Haziran 2013 ODY 2 Sınavı
 48. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  Konusu:
  Trafik Güvenliği
  Çıktığı Sınavlar:
  9 Haziran 2013 ÜDY2 Sınavı
  9 Haziran 2013 ÜDY 1 Sınavı
 49. “Araç sahipleri, satın alma veya gümrükten çekme tarihinden itibaren ………..içinde tescil yaptırmak üzere, hurdaya çıkarma halinde de çıkarılış tarihinden itibaren ……..içinde yetkili tescil kuruluşuna tescilin silinmesi için gerekli bilgi ve belgelerle yazılı olarak müracaat etmek zorundadırlar.” Yukarıdaki boşluğu doldurunuz.

  Konusu:
  Trafik Güvenliği
  Çıktığı Sınavlar:
  19 Mart 2011 SRC 4 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 2 Sınavı
  19 Mart 2011 SRC 3 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY 1 Sınavı
  9 Haziran 2013 ÜDY 1 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 1 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY 2 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 4 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY 1 Sınavı
  9 Haziran 2013 ODY 3 Sınavı
  19 Mart 2011 SRC 1 Sınavı
  19 Mart 2011 SRC 2 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 3 Sınavı
 50. Trafik kazası geçirmiş bir yaralının araç içerisinden çıkarılmasında hangi uygulama tercih edilir?

  Konusu:
  Çıktığı Sınavlar:
  30 Haziran 2012 ODY 3 Sınavı
  9 Haziran 2013 ÜDY 1 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 1 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 2 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 1 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 4 Sınavı
  30 Haziran 2012 SRC 1 Sınavı
  9 Haziran 2013 SRC 1 Sınavı
  9 Haziran 2013 SRC 2 Sınavı
  30 Haziran 2012 SRC 3 Sınavı
  9 Haziran 2013 SRC 3 Sınavı
  9 Haziran 2013 SRC 4 Sınavı

Hizmet verdiğimiz il ve ilçeler

İstanbul

Adalar, Arnavutköy, Ataşehir, Avcılar, Bağcılar, Bahçeliever, Bakırköy, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beykoz, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Çatalca, Çekmeköy, Esenler, Esenyurt, Eyüp, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kadıköy, Kağıthane, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Pendik, Sarıyer, Sancaktepe, Silivri, Sultanbeyli, Sultangazi, Şile, Şişli, Tuzla, Ümraniye, Üsküdar, Zeytinburnu

İzmir

Aliağa, Balçova, Bayındır, Bayraklı, Bornova, Buca, Çiğli, Foça, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Karşıyaka, Kemalpaşa, Konak, Menderes, Menemen, Narlıdere, Seferihisar, Selçuk, Torbalı, Urla, Bergama, Beydağ, Çeşme, Dikili, Karaburun, Kınık, Kiraz, Ödemiş, Tire