TMGD - Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğitimi


On Binlerce Firma İçin Artık Yasal Zorunluluk: Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı

TMGD - Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Nedir?

2010 yılında ADR ye taraf olan Türkiye 2014 yılı itibariyle Tehlikeli Maddelerin Karayolunda Taşınmasına Hakkında Yönetmelik kapsamında ADR hükümlerini uygulamaya başlamıştır.Bu hükümlerden bir tanesi de Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı zorunluluğu ile ilgilidir. Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik kapsamında Tehlikeli Madde Taşımacılığı ile ilgili gönderen, paketleyen, dolduran, taşımacı vs. faaliyetleri gerçekleştiren işletmelerin tehlikeli madde güvenlik danışmanı istihdam etmesi veya tehlikeli madde güvenlik danışmanından hizmet alması zorunludur.

Nasıl TMGD Olunur?

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı olmak isteyenlerin Fen (Fizik,kimya,biyoloji,istatistik,matematik) ve Mühendislik alanlarında lisans mezunu olmaları veya tehlikeli madde ve güvenlik programı/bölümü ön lisans mezunu olmak ve UDHB tarafından yetkilendirilen eğitim kurumlarından 64 saatlik TMGD eğitimini alarak sonrasında Ulaştırma Bakanlığı'nın yapacağı sınavda başarılı olmaları gerekmektedir. TMGD olmak için 70 puan almak gerekir.

TMGD - Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Eğitimine Kimler Katılmalı?

Sektördeki TMGD - Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı İhtiyacı Nedir?

Ulaştırma Bakanlığı Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi almış ve alması gereken firmalardan Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı bulundurma zorunluluğunu 01 Temmuz 2015 tarihinde başlamıştır. 2016 sonu itibariyle de yaklaşık 20.000 adet Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi düzenlenmiştir. Buna karşılık bu döneme kadar yaklaşık 5.500 adet TMGD bulunmaktadır.

TMFB alan işletmelerin yaklaşık ½ sine “Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ” Geçici 2 inci maddesi ile de bazı faaliyet türlerine 01/01/2018 tarihine kadar geçici bir muafiyet sağlanmıştır. Bunların arasında özellikle nakliyeciler ve benzin istasyonları gelmektedir. Ulaştırma Bakanlığı otellerden ve Hastanelerden de TMFB belgesi almalarını istemiştir. Bu da gösteriyor ki özellikle 2018 yılı  itibariyle ve denetimlerin artmasıyla TMGD ihtiyacı artmaya devam edecektir.

TMGD - Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı olarak Nasıl Çalışabilirim

1- TMGDK Yetki Belgesi olan bir firmada tam zamanlı istihdam edilerek toplam 8 firmaya danışmanlık edilebilir.

2- TMFB (Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi) sahibi bir firmanın tam zamanlı çalışanı olarak en fazla 5 şubesine danışmanlık verilebilir.

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğitimi ve TUGEM

TUGEM olarak ülkemizde çevrenin, insanların ve hayvanların korunmasına katkı sağlama prensibimiz doğrultusunda TUGEM Eğitim Kurumları olarak, 6 yıllık Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı (DGSA) tecrübemizle, T.C. Ulaştırma, Haberleşme ve Denizcilik Bakanlığı’ndan aldığımız yetkiyle TMGD - Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı eğitimlerimizi  veriyoruz. Türkiye'deki bir çok TMGD Eğitmenini biz yetiştirdik ve bununla gurur duyuyoruz. Ayrıca uyguladığımız etkin eğitim ve sonrasındaki destek sistem sayesinde sınavlarda yüksek başarı oranlarına ve yüksek puanlara ulaşıyoruz.

TMGD - Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Eğitimlerimizde IRU Academy Akreditasyonu ve Diploması

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı eğitimi ve sınavı zor bir süreç olmakla beraber, sınav kazanıldıktan sonra da üzerine çalışılmaya devam edilmesi gereken bir iştir. Sadece sınavı geçmek için değil, esas sonrasında vereceğiniz hizmette başarılı olmanız için eğitimi, bu işi hem eğitim hem de danışmanlık ayağında yapan, tecrübeli isimlerden almakta fayda vardır. TUGEM olarak bu noktaya verdiğimiz önem doğrultusunda kendimizi her geçen gün geliştirmeye devam ediyoruz ve son olarak TMGD Eğitimlerimizi, Türkiye'de tek olarak, IRU Academy (Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Birliği) akreditasyonu ile vermeye başladık. TMGD eğitimini bizden alıp başarıyla bitiren katılımcılarımız TMGD Eğitim Tamamlama sertifikasının yanında uluslararası geçerliliği olan IRU Academy sertifkasının da sahibi olacaklar.

İstanbul'da Anadolu Yakası (Maltepe) ve Avrupa Yakası (Florya) ile İzmir olmak üzere 3 şubemizde verdiğimiz eğitimlerle ve yaptığımız çalışmalarla tehlikeli maddelerin sebep oldukları kazaları önlemeyi hedeflemekteyiz.

Eğitimlerimizde akreditasyonuna sahip olduğumuz kurumlar şunlar:

18 Ekim 2014, 13 Aralık 2014 ve 14 Şubat 2015 TMGD Sınavlarındaki ve sonrasındaki TUGEM başarı oranı nedir?

TUGEM'in efsane olan başarı oranları ile alınan notların detayını ilk sınavdan beri isim isim açıklamaya devam ediyoruz. Sadece oran vermiyoruz isimleri açıklıyoruz. 900'ü aşkın kursiyerimizin TMGD' olmasını sağladık bununla birlikte Bakanlıktan yetki alan 105 Eğitim kurumunun toplamda 7000 e yakın TMGD çıkarmıştır. Bu rakamlar dahi TUGEM'in TMGD Eğitiminde farkını ortaya koymaktadır.

TMGD - Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı İstihdam Etme ya da Hizmet Alımı Neden Zorunlu?

Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik kapsamında Tehlikeli Madde Taşımacılığı ile ilgili faaliyetleri gerçekleştiren işletmelerin, ADR Bölüm 1.8.3’te yer alan hükümlere göre tehlikeli madde güvenlik danışmanı istihdam etmesi veya tehlikeli madde güvenlik danışmanından hizmet alması zorunludur.

Tehlikeli Madde Mevzuatı Kapsamı Cezalar

Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik kapsamında taraflar belirtilen yükümlülüklere uymadıkları takdirde ağır cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalacaklardır.

Firmaya TMGD bulundurmadığı her ay için 3144 TL idari para cezası verilecektir.

ADR Sözleşmesi'nin Getirdiği Yükümlülükler Nelerdir?

Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması (ADR), 01.01.2014 tarihinde uygulamaya girdi. Kanuni düzenlemeler sadece tehlikeli maddeleri taşıyanları değil aynı zamanda tehlikeli madde üreten, depolayan ve ambalajlayanları da yakından ilgilendiriyor.

ADR Sözleşmesi ve Yönetmelik ile yapılan düzenlemeler ile ilgili yükümlü taraflar:

TMGD - Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğitimi İçeriği

Eğitim müfredatı:

* Eğitim ücretine sınavda da kullanabileceğiniz eğitim materyalleri dahildir!

Tehlikeli madde güvenlik danışmanının görev ve yükümlülükleri

(1) Danışmanın asıl görevi, işletmenin başındaki kişinin sorumluluğu altında, yapılan işin gereklilikleri kapsamında en uygun araç ve faaliyetleri belirleyip kullanımını sağlayarak, en güvenli yolla bu faaliyetlerin yönetimini kolaylaştırmaktır.

(2) İşletme içerisindeki faaliyetler göz önüne alındığında, bir danışman başlıca aşağıdaki görevleri yapar:

(3) TMGD, sorumlu olduğu işletmede taşıma, yükleme veya boşaltma sırasında meydana gelen bir kazanın cana, mala ve çevreye zarar vermesi durumunda; kaza hakkında bilgi toplayarak işletme yönetimine veya İdareye bir kaza raporu verir. Bu rapor uluslararası veya ulusal mevzuat kapsamında işletme yönetimi tarafından yazılması gereken raporun yerini tutmaz.

TMGD - Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Sınavı

Türkiye'deki uygulamada ise şu ana kadar yapılan TMGD sınavları 40 soruluk çoktan seçmeli test şeklinde uygulanmaktadır.

TMGD - TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI BELGESİ VE EĞİTİMİNİN YENİLENMESİ

Sertifika 5 yıl süresince geçerlidir. Sertifikanın geçerlilik süresi, sertifika sahibinin sertifikanın geçerliliği bitmeden önceki son yılda sınava girip, sınavı geçmesi halinde 5 yıl süre ile uzatılabilir.

TMGD - Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı yenileme eğitimleri kaç yılda bir alınmalıdır?

TMGD’ler, ADR/RID’da yapılan değişiklikler için 2 yılda bir yenileme eğitimini almak zorundadırlar.

 

TMGD - Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğitimi Eğitim Takvimi

Eğitim Adı Son Başvuru Tarihi Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Eğitim Yeri Kurs Süresi Başvur
TMGD - Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğitimi 1 Nisan 2020 Çarşamba 18 Nisan 2020 Cumartesi 25 Nisan 2020 Cumartesi FLORYA 64 SAAT Başvur
TMGD - Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğitimi 21 May 2020 Perşembe 30 May 2020 Cumartesi 6 Haziran 2020 Cumartesi Maltepe 64 Saat Başvur
TMGD - Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğitimi 30 May 2020 Cumartesi 31 May 2020 Pazar 7 Haziran 2020 Pazar ALİAĞA Başvur

TMGD - Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğitimi Sınav Takvimi

Sınav Adı Sınav
Tarihi
Başvuru
Başlama Tarihi
Başvuru
Bitiş Tarihi
Eğitim
Tamamlanma
Tarihi
Harç
Yatırma
Tarihi
Sınav
Ücreti
29 Şubat 2020 TMGD Eğitimi Sınavı 29 Şubat 2020 27 Ocak 2020 8 Şubat 2020 6 Şubat 2020 8 Şubat 2020 100 TL

İletişim Formu

TMGD - Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğitimi ile ilgili detaylı bilgi almak ve başvuru yapmak için aşağıdaki bilgileri doldurunuz. Size dönüş yapalım.

Hizmet verdiğimiz il ve ilçeler

İstanbul

Adalar, Arnavutköy, Ataşehir, Avcılar, Bağcılar, Bahçeliever, Bakırköy, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beykoz, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Çatalca, Çekmeköy, Esenler, Esenyurt, Eyüp, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kadıköy, Kağıthane, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Pendik, Sarıyer, Sancaktepe, Silivri, Sultanbeyli, Sultangazi, Şile, Şişli, Tuzla, Ümraniye, Üsküdar, Zeytinburnu

İzmir

Aliağa, Balçova, Bayındır, Bayraklı, Bornova, Buca, Çiğli, Foça, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Karşıyaka, Kemalpaşa, Konak, Menderes, Menemen, Narlıdere, Seferihisar, Selçuk, Torbalı, Urla, Bergama, Beydağ, Çeşme, Dikili, Karaburun, Kınık, Kiraz, Ödemiş, Tire