yu%cc%88k-ic

Güvenli Yüklemenin Gözden Kaçan Faydaları

0 740

Bir araca yükleme yapılmadan önce sevk edilecek ürünlerin neler olduğunun ve aracın hangi sıra ile yüklenmesinin planlanması gerekiyor. Özellikle yükleme planları talimat haline getirilmeli, tüm personelin görebileceği alanları asılmalı ve yeterince bilinç oluşturulmalıdır. Araç yüklenmeden önce bir plan çıkarılmalı, bu plana göre siparişe ve güvenliğe göre konteyner, en uygun şekilde yüklenmelidir.

Araca yüklenecek olan, kırılabilecek ve ağzı açık ambalajlı ürünler korumaya alınarak sevkleri yapılmalıdır. Yüklenilecek olan aracın en ve boy bilgilerinin bilinmesi, taşınacak olan ürün ve ambalajların ölçüleri ile karşılaştırılarak, en uygun taşıma planının çıkarılması gerekiyor.  Oluşturulan yükleme planı neticesinde yüklemeyi koordine eden depo personelinin, forklift kullanıcısını veya elleçleme personelini organize etmesi gerekiyor. Konteyner arkasına römork ilave edilecekse ürün ambalaj bilgileri, ürünün özelliği, araca ait bilgiler, üzerine başka bir ürün konulma izni gibi bilgilerin de, olması gerekmektedir. Araç yüklemesi tüm güvenlik önlemleri alınarak ilk teslim adresinden son teslim adresine doğru yüklenmelidir.

Yük taşıyacak araçların taşıdıkları yüklerler güvenli yola çıkabilmeleri için, sağlam bir dorseye ihtiyaçları vardır. Araçların ön duvarları, taşınan faydalı yük ağırlığının %80’ine denk gelen bir güçle öne doğru hareket ederek çarpmasını karşılayacak sağlamlıkta olmalıdır. Aracın yan duvar ve panelleri ise taşınan faydalı yük ağırlığının %50’sine denk gelen bir güçle yanlara çarpmasını karşılayacak sağlamlıkta yapılmalıdır. Kuvvetlerin yönler doğrultusunda dağılımı Yük taşıma amaçlı araçların taban yüzeylerinin kaymaz malzeme ile kaplanması, yükün araç hareket hâlinde iken daha sabit bir konumda taşınmasını sağlayan bir başka önemli faktördür.

Yükleme planı sayesinde araçlara yüklenecek yüklerin özellikleri, hacim ve boyutları önceden tespit edilerek, araç içinde en emniyetli hangi noktada duracağı ve alınacak önlemler grafikler yardımıyla belirlenebilmektedir. Kamyonlar, römorklar ve yarı römorklar yüklenirken, izin verilen maksimum aks ağırlıklarını aşmamaya özen gösterilmelidir.

Ürünlerin taşınmasında ortaya çıkan ezilme, kırılma, deformasyon gibi etkilenmeler başlıca üç faktörden kaynaklanmaktadır.

 • Malların birbirine çarpması
 • Sarsıntı
 • İstifleme

Çarpma ve sarsıntıyı ortaya çıkaran zararın boyutu yol ve taşıtın niteliği ile istiflemeye bağlı olarak değişir. Özellikle dökme yük taşımacılığında yığın yüksekliği ne kadar fazla olursa zedelenme oranı o derece artmaktadır.

Ambalajlı ürünlerin mekanik etkilerden korunması veya ortaya çıkan zararların en az seviyede tutulması için, üzerinde durulması gereken hususlar nelerdir?

 • Ambalajların kara yolu taşımasına uygun olması
 • Yüklemeye özen gösterilmesi
 • İstif sayısı ile yükleme güvenliğinin kontrol edilmesi
 • Paletli yüklerde palet içindeki birim sayısının azaltılması
 • Yüklemeye kadar elleçlemelerin en aza indirilmesi, mümkünse işletme içinde taşımanın bant veya konteynerle yapılması gerekir.

Yükleme yaparken nelere dikkat etmek gerekir?

 • Yüklenecek eşyanın doğru araca yüklenmesine, müşteriye sevk edilene kadar depo içinde özenle korunmasına ve etiketlendirilmesine dikkat edilmelidir.
 • Bir arada bulunması sakıncalı olan ürünler aynı araca yüklenmemelidir.
 • Yırtılmış veya hasar görmüş çuval, kâğıt torba, paket vb. eşyalar için gerekli durumlarda ambalaj değişikliğine gidilmeli veya hasarlı yerler onarılmalıdır.
 • Çuval ve paketler doğrudan aracın kasası ile temas etmemeli, altlarına teması engelleyecek cisimler konulmalı veya paletle yükleme yapılmalıdır.
 • Paketler tek sıra hâlinde aracın tabanına yüklendikten sonra, üzerine başka bir yükleme yapılacak ise, yükleme yapılmadan önce tabandaki paketlerin üzerine kontrplak veya strafor konulmalı ve bundan sonra yükleme yapılmalıdır.
 • Mümkün olduğunca ağır ambalajlı ürünler alt sıralara, hafif olanlar ise üste gelecek şekilde yükleme yapılmalıdır.
 • Plastik ambalajlar ile ahşap ambalajlar, ürünün müsaade edilen istif hadlerine göre üst üste konmalıdır.
 • Eşyaların yüklenmesinde ambalaj ağızlarının yukarıya gelmesine özenle dikkat edilmelidir.
 • Aracı yüklemeden önce isim ve miktar kontrolleri, diğer tüm eşya çeşitlerinde olduğu gibi yükleme sorumlusu tarafından yapılmalıdır.
 • Teneke ambalajların yüklenmesinde sıralar arasına karton, kontrplak veya strafor konulmalı, ambalajların birbirine temas etmesi önlenmelidir.
 • Soğuktan etkilenebilecek eşyalar kış aylarında araç kasasının orta kısmına yüklenerek soğuğun etkisi en aza indirilmelidir.
 • Ürünlerin araç ya da konteyner içine yerleştirilmesi sırasında yükleme planına bağlı kalınmasına özen gösterilmelidir.
 • Ürünler ağırlık ve hacimlerine göre araç içine eşit ölçülerde yerleştirilmeli, böylece aracın daha güvenli ve daha süratli seyretmesi sağlanmalıdır.
 • Bazı eşyalar müşteri talepleri göz önüne alınarak paletli olarak sevk edilmelidir.
 • Sevkiyat rotasına göre, öncelikli olarak müşterilere teslimi yapılacak ürünlerin yükleme sırasında ön bölümlere yerleştirilmesine dikkat edilmelidir.
 • Sevkiyatı yapılacak ürünlerin, ambalajlarının temizliğine, etiketlerinin doğru ve yapışmış olmasına titizlikle dikkat edilmelidir.
 • Ürünlerin üstlerinin kapatılacağı brandanın temiz olmasına ve yırtık, delik gibi ürüne zarar verebilecek kusurunun olmamasına dikkat edilmelidir.
 • Kolili veya paletli yüklerde malların sürtünmesini ve çarpmasını önlemek amacıyla koli ve palet araları tel, ahşap malzeme veya kartonla sıkıştırılmalıdır. Yükleme kalifiye elemanlar tarafından gerçekleştirilmelidir.

Yükleme yapan depo personellerinin ve sürücülerin güvenli yükleme konusunda mutlaka eğitim almaları gerekir. Yükleme konusunda eğitimli olmayan personeller, zaman içinde maddi ve manevi zararlara yol açabilirler.

TMGD Eğitimi İçin Tıklayın! SRC Eğitimi Alın! ODY Eğitimi için Tıklayınız! ÜDY Eğitimleri İçin Detaylı Bilgi Al!
tugemblog

Tüm içerikleri görüntüle tugemblog

Cevap yazın

Your email address will not be published. Required fields are marked *