tmgd bulundurmayanlara cezada artış

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Bulundurmamanın Maliyeti Arttı

0 949

Tehlikeli madde işletmeciliği yapan firmalar mevzuat gereği bünyelerinde alanında uzman ve yeterli donanıma sahip Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı bulundurmalı veya dışarıdan hizmet almalıdırlar. Tehlikeli maddeleri paketleyen, dolduran, gönderen, boşaltan, taşıyan ve tank konteyner işletmeciliği yapan tüm işletmelerin, TMGD danışmanı istihdam etmesi ve bünyesinde bulundurmaları yasal bir zorunluluktur.

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Bulundurmamanın Cezai Yaptırımları Nelerdir?

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı bulundurmayan firmalara 2015 yılında 1.000 TL idari para cezası uygulanmaktaydı. 2017 yılı itibariyle ise ceza miktarı 3.144 TL ye çıkarıldı. Eksikliklerin giderilmediği her ay için ise, aynı miktarda ceza ödenmesi kararlaştırıldı. Bu da firmaların biran önce TMGD bulundurma veya bu hizmeti dışarıdan alarak eksiklerini giderme sürecini hızlandırdırdı. Halen Ulaştırma Bakanlığı sisteminde kayıtlı 20.000 adet civarında Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi (TMFB) bulunan firma var. Bu cezaların her TMFB Belgesi için ve her ay itibariyle yazılmaya başlaması ihtimalinin doğması dahi firmaları bu konuda eksikliklerini bir an önce gidermeye yönlendiriyor.

TMGD olarak bir uzman bulundurmamanın veya bu hizmeti dışardan almamanın firmalara başka zararlar da verebiliyor. Aslında zarardan çok TMGD’ler ADR konusunda firmaları doğru yönlendirerek onların en etkin şekilde önlem almalarını ve hazırlık yapmalarını sağlıyorlar.

Tehlikeli madde ile iştigal eden firmalar; Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi almama, uygun olmayan tankerlerle dolum yapma ve taşıma, ADR uygunluk belgeli araç kullanmama, araçta kişisel koruyucu teçhizat bulundurmama veya eksik bulundurma, araçlara tehlikeli madde ve tehlikeli atık zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmama, İzin belgesinin alınmaması ve araçta bulundurmama, sertifikasız ambalaj kullanma ve buna benzer birçok eksik durumda yüksek cezalar verilmektedir. TMGD bulunduran firmalar bu cezalarla karşılaşmadan TMGD’lerin yönlendirmeleri ile eksikliklerini gidermektedirler.

2017 yılında Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı bulundurmayan firmaların maliyeti yazımızda da görüldüğü üzere, bulundurma maliyetinden çok daha fazla olacaktır. Her yıl Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi almış olan firma sayılarında artışlar gözlenmektedir. 2017 yılı Ocak ayı itibariyle, 19.500 adet firma Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi almıştır. Faaliyet belgesine sahip olan tüm firmaların, TMGD istihdam etmeleri veya bu hizmeti dışarıdan almaları gerekiyor.

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanları Ne İş Yapar?

Danışmanın görevi;  işletmenin başında bulunan kişinin sorumluluğu altında, işin gerekliliği için yapılan faaliyetlerin en uygun araçlarla belirlenip kullanımını sağlamak ve en güvenli yol faaliyetlerin kolaylaştırarak yönetmektir.

İşletme içi faaliyetlere bakacak olursak TMGD’nın görevleri aşağıdaki gibidir.

 • Tehlikeli maddelerin taşınması esnasında uluslararası anlaşma ve sözleşme (ADR/RID) hükümlerine göre faaliyetleri izlenmesi ve müdahale edilmesi.
 • Tehlikeli maddelerin ADR/RID hükümlerine göre taşınması konusunda işletmeye öneriler sunmak.
 • İşletmenin Tehlikeli maddelerin taşınması ile ilgili faaliyet raporunu yıl sonu itibari ile ilk 3 ay içerisinde hazırlayarak, elektronik ortamda İdareye ibraz etmek.
 • İşletme faaliyet konusu ile ilgili araç alacaksa, alınacak araçlarla ilgili işletmeye rehberlik etmek.
 • Oluşacak kazalarla güvenliği tehlikeye sokacak ihmallerin oluşmasını önleyecek tedbirlerin alınmasını sağlamak.
 • ADR/RID da belirtilen işletme güvenlik planını hazırlayarak planın uygulanmasını sağlamak.
 • İşletmede yaptığı denetlemeleri; denetlenen kişi ve işlerle ilgili tarih ve saat sıralamasını belirterek kayıt tutmak.
 • Tehlikeli malların taşınması, yüklenmesi ve boşaltılması işlemlerinde oluşabilecek risklere karşı hazırlıklı olmak için, ilgili personelin farkındalığını artırmaya yönelik önlemler ve çalışmalar yapmak.
 • Tehlikeli madde faaliyetleri gerçekleşirken acil durup prosedürlerini belirlemek ve çalışanlara tatbikat yaptırarak kayıt altına almak.
 • Faaliyetler konusunda eğitim, denetim ve kontrol dâhil yaptığı her türlü işi kayıt altına almak, kayıtları 5 yıl saklamak ve istendiğinde ibraz etmek.
 • Tehlikeli maddeleri sınıfına göre taşıtlarda bulunması gereken doküman ve teçhizatların araçta bulundurulmasına yönelik talimatları oluşturarak bilgilendirme yapmak
 • Ulusal ve uluslararası mevzuatlarda bir değişiklik olduğunda takip ederek, işletme ve çalışanlara eğitim vermek ve eğitimleri kayıt altına almak.
 • Tehlikeli madde taşıyan, dolduran ve boşaltan personellerin talimatlar ve operasyonel prosedürler hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak.
 • Taşıma yapılacak tehlikeli maddeler belirlenerek, ADR’de bulunan zorunluluklara uygun prosedürler belirlemek.
 • Alt yüklenicilerin veya üçüncü tarafların bulunması ve çalıştırılmasında tehlikeli maddelerin taşınmasıyla ilgili mevzuatın öngördüğü özel şartların dikkate alınmasını sağlamak.
 • Tehlikeli bir durumda faaliyetleri durdurmak, tehlike giderildiğinde geçen süreçteki her aşamayı işletmeye ve yetkili mecralara bildirmek.

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı olmak isteyenler; Bakanlıkça belirlenen yetkilendirilmiş eğitim kurumlarında 49 saat süren eğitimi tamamlamalı ve yine bakanlık tarafından düzenlenen sınavdan başarılı olmalıdırlar. TMGD olmak isteyen kişiler kaliteli, başarı oranı yüksek ve işinde uzman eğitim kurumlarını tercih etmelidirler. Bu ilk şartı yerine getiren kişiler, sınav için en önemli aşamaya ulaşmışlardır. Bir TMGD en fazla 5 Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi sahibi işletmeye danışmanlık hizmeti verebiliyor. Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesine sahip işletmeler cezalardan ve oluşabilecek risklerden kurtulmak için, mutlaka Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı bulundurmalı veya hizmet almalıdırlar.

TMGD Hakkında Detaylı Bilgi Alın!

 

Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Hakkında Detaylı Bilgi Alın!
tugemblog

Tüm içerikleri görüntüle tugemblog

Cevap yazın

Your email address will not be published. Required fields are marked *