rapor-1200x627

Tehlikeli Madde Faaliyet Raporlarının Tamamlanma Süresi Bitmek Üzere

0 723

Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi olan işletmeler, Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanları Tebliğine göre bildirim zorunluluğu bulunan 2015 yılına ait yıllık faaliyet raporunu, 31.03.2016 tarihinde TMGD kâtip sistemine girmeleri gerekiyordu. Sonrasında süreç 30.06.2016 tarihine kadar uzatılmıştı. Bakanlıktan yapılan son duyuruya göre tarih tekrar, 31.12.2016 tarihine kadar uzatılmıştı.

Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi olan tüm firmaların Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanları, süresinden önce 2015 yılına ait faaliyet rakamlarını sisteme girmelidirler. Sisteme nasıl girilir? Rapor hangi siteden ve alandan bildirilir? E-Devlet sistemi üzerinden Ulaştırma Denizcilik Ve Haberleşme Bakanlığı’ndan Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı işlemlerinden, TMGD Faaliyet / Kaza Raporu İşlemleri seçilerek belirtilen tarihe kadar giriş yapmak zorunludur.

Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Raporu Hangi Alanlardan Oluşmaktadır?

  • Rapor Yılı
  • Tehlikeli Madde Yük Girişi
  • Taşıma Türüne Göre Toplam Miktarları
  • Muafiyet Kapsamına Göre Toplam Miktarları
  • Faaliyet Türüne Göre Toplam Miktarları

Rapor yılı olarak sistemde 2015 yılı seçilecektir.

Tehlikeli madde yük girişi alanından ise, faaliyet konusuna giren, alımın ve gönderimin yapıldığı tehlikeli maddeler tanımlanmalıdır. 2015 yılı içinde alımı yapılan tehlikeli maddeleri boşaltan alanına, gönderimi yapılanları ise yükleyen alanına ton bazında tanımlamalıdırlar.

Tehlikeli madde ile ilgili yukarıda belirtmiş olduğum bilgiler girildikten sonra, taşıma türüne ilişkin tonajlar belirlenecektir. Belirtilen madde sadece karayolu ile mi taşınıyor? Karayolu ile birlikte denizyolu ve demiryolu kullanılıyor mu? Bu bilgiler de belirtilecektir. Taşınan miktarın bir bölümü karayolu ile geliyorsa karayoluna, diğer taşıma türleri ile geliyorsa ilgili yerlere tonajlar yazılmalıdır. En son bu maddeleri ADR 3.4 Sınırlı Miktar Muafiyeti’ne göre veya ADR 1.1.3.6.2 Taşıma Kategorisi Muafiyetine göre gönderimleri de varsa, ilgili alana muafiyet kapsamındaki faaliyetler de ton bazında girilecektir. Muafiyet kapsamında bir gönderim olmadığı durumda belirtilen alanlar boş bırakılacaktır.

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanları bütün bilgilerin doğru girildiğine emin olduktan sonra raporu onaylayıp, firma yetkilisinin onayına sunmuş olacaktır. Firmanın TMGD takip sisteminde yetkili olan yöneticisi ise bilgileri kontrol ettikten sonra, onay butonu ile raporu onaylamış olacaktır. Onaylanan rapor sistem üzerinden pdf olarak indirilip yazdırılabiliyor.

E-Devlet TMGD Kâtip Sistemi üzerinden, TMGD ve firma yetkilisi tarafından karşılıklı olarak onaylanan rapor sistemde ki şekliyle Bakanlığa ibraz edilmektedir. Raporun ıslak imzalı halini Bakanlığa, ayrıca göndermeye gerek yoktur.

Sizde 31.12.2016 tarihinden önce cezai duruma düşmeden mutlaka faaliyet raporunuzun sisteme girişini yapıp onaylayarak mutlaka Bakanlığa ibraz ediniz. Rapor giriş ve onay sürecini daha detaylı görmek için sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

TMGD Eğitimi İçin Tıklayın!
tugemblog

Tüm içerikleri görüntüle tugemblog

Cevap yazın

Your email address will not be published. Required fields are marked *